Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prietenii muntelui

804 views

Published on

Published in: Education, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prietenii muntelui

  1. 1. PRIETENII MUNTELUIAria tematică EDUCAŢIE PENTRU MEDIUSubiectul explorat MUNŢII RODNEI MARAMUREŞScopul  Realizarea unei imagini complexe asupra mediului, ca totalitate a factorilor naturali şi a celor creaţi prin activităţile umane  Înţelegerea importanţei fiecărui factor natural de mediu  Prezentarea unor elemente ale relaţiei OM-MEDIU  Descrierea consecinţelor poluării  Cunoaşterea şi respectarea unor reguli şi reglementări privind protecţia mediuluiObiective conform curriculumulul şi proiectului • Să-şi însuşească unele cunoştinţe referitoare la munte, parc naţional, • Să-si formeze comportamente de protejare a muntelui, să cunoască şi să respecte regulile şi legile ecologice; • Să ecologizeze o zonă montană din Parcul Naţional Munţii Rodnei respectând regulile de igienă • să efectueze observaţii şi experienţe cu privire la influenţa principalilor factori de mediu asupra organismelor • să sesizeze flora şi fauna specifice zonei parcului naţional Munţii Rodnei • să descopere marcajele , să se orienteze pe un traseu montan pe baza marcajelor, să înţeleagă simbolul fiecărui marcaj, direcţia indicată de acesta. • Să deseneze în jurnalul zilnic momentele care l-au impresionat • să citească harta cu munţii Rodnei şi să stabilească un traseu montan • să se achite de sarcinile primate în cadrul echipei • să coopereze cu membrii echipeiLocaţie PARCUL NAŢIONAL MUNŢII RODNEI MARAMUREŞStrategia lecţiei plimbare activitatea are caracter practic-aplicativ responsabilizând munca înechipă cu scopul de a sensibiliza copiii preşcolari în adoptarea unor atitudini eco faţă de mediulînconjurător în care trăiesc.METODE ŞI PROCEDEE: învăţarea prin descoperire, brainstorming-ul, conversaţiaeuristică, explicaţia, observaţia, demonstraţia, exerciţiul,munca în echipă,MIJLOACE DE INVĂŢĂMÂNT: fiecare copil va fi echipat adecvat unei plimbări pemunte cu bocanci sau ghete, rucsac, îmbrăcăminte adecvată muntelui, în plus fiecare vaavea mănuşi, pungi de plastic pentru a sorta materialele şi murdăria , ecusoane, pălărioareverzi, 1
  2. 2. Durata de pregătire O LUNĂ prin discuţii şi informaţii primite atât din partea copiilor darşi al părinţilor, precum şi din partea profesorului de geografie de la Şcoala generală nr. 12Baia Mare care ne-a promis că va fi şi ghidul nostru în această tabără. Pregătirea a constatîn discuţii, dezbateri şi stabilirea traseului pentru lecţia de plimbareDurata lecţiei DOUĂ ORE SUS PE MUNTEInvestigarea subiectulu• În mediul concretCuvinte cheie: TRASEU MONTAN, MARCAJ MONTAN, CASCADĂ, DEFRIŞARE, FLORĂŞI FAUNĂ MONTANĂ, LAC GLACIAR, ETAPELE ÎNVĂŢĂRII ACTIVEPregătirea lecţiei plimbarepregătirea fiecărui copil, cadru didactic cu echipament adecvat plimbării pe munte. Deplasarea înnmunţii Rodnei, în complexul turistic Borşa, Maramureş.Explorarea A constat în observarea sistematică în timpul plimbării a traseului montanDescoperirea Copiii au descoperit că şi muntele este poluatÎnsuşirea În cadrul acestei plimbări copiii au învăţat ce înseamnă să fii un bun ecologist, săiubeşti şi să ocroteşti muntele, cum se lucrează în echipă, să adopte o atitudine corectă faţă demediul înconjurător poluatAsumarea responsabilităţii Copiii şi-au asumat responsabilitatea de a deveni ecologişti şi bunimprieteni ai muntelui prin asumarea responsabilităţii de a ecologiza şi curăţa traseul montanstabilit împreună.În cadrul plimbării fiecare copil a primit sarcini şi responsabilităţi concrete. Astfel :Adnana şi Andreea au fost horticultorii expediţiei. Ele au descoperit o varietate de plantemedicinale, flori despre care am discutat împreună în timpul plimbării. 2
  3. 3. Ema şi Rebeca au fost biologii expediţiei. Ele au descoperit insecte, gâze, melci..Luca şi Gabriel au fost geografii expediţiei. Ei căutau marcajele coordonau traseul 3
  4. 4. Carla şi Bianca au fost ecologiştii expediţiei. Ele ne atrăgeau atenţia când descopereau oproblemă legată de poluare sau distrugere a mediului înconjurătorDoamnele educatoare Viorica Pop şi Corina Pintilie au fost responsabile cu programul zilnic,bucătărieProf. Silvia Babiciu a fost consilier în probleme de orientare turistică, 4
  5. 5. d-l Virgil Rus- responsabil cu aprovizionarea zilnică, bucătărieFiecare a devenit responsabil împărtăşind cu ceilalţi cele descoperite.ConcluziiCopilul învaţă să exploreze lumea înconjurătoare, să analizeze, să pună întrebări în legătură cuaspectele întâlnite, să-şi exprime opinii şi stări sufleteşti , să iniţieze acţiuni. Copii şi-au formatcomportamente ecologice durabile,au fost iniţiaţi în aplicarea diferitelor metode de investigare amediului. Realizarea lecţiei plimbare sus în inima muntelui a sporit eficienţa demersuluieducaţional deoarece marea disponibilitate a celor mici de a descoperi şi asimila tot ceea cestârneşete curiozitatea lor vie şi-a spus pe deplin cuvântul.Feed-back-ul nu a întârziat să apară înzilele următoare : copiii au realizat o expoziţie minunată cu ceea ce lecţia de plimbare le-adezvăluit într-un mod atât de relevant. 5
  6. 6. HARTA CONCEPTUALĂ Copiii vor descoperi: Copiii au descoperit  Specificul mediului montan  Că oamenii lasă mizerii în jurul lor  Dacă mediul montan este atins sau ceea ce duce la îmbolnăvirea nu de poluare distrugere naturii, a celor care vin în contact  Cum arată un spaţiu neîngrijit, direct cu ea murdar în comparaţie cu unul curat  Că ei pot contribui la ecologizarea  Cum se poate face focul în pădure unui traseu montan fără să dai foc pădurii  Ce este un traseu montan, cum  Fauna şi flora montană trebuie să te echipezi pentru a te  Ce este un lac glaciar putea plimba pe munte  Izvoare naturale cu apă minerală  Ce este un lac glaciar şi cum s-a  Cum pot acţiona eco în echipă format el  Ce flori, insecte poţi întâlni sus pe munte  Ce reguli trebuie respectate sus pe munte pentru a nu fi în pericol  Că pădurea are porţiuni mari defrişate de om sau în timpul unor calamităţi naturale Copiii vor învăţa Copiii au învăţat  Când şi de ce trebuie să ia iniţiativă şi  Cum se ecologizează o zonă montană atitudine eco sus pe munte murdară  Cum poţi curăţa un traseu montan  Ce echipament trebuie utilizat sus pe  Cum trebuie să ai o atitudine eco pe munte pentru a nu fi în pericol munte  Cum se pot proteja în timpul  Cum se lucrează în echipă ecologizării pentru a preveni  Care sunt consecinţele poluării unor îmbolnăvirile trasee montane  Că munca în echipă este mult mai  De ce este important să păstrezi natura eficientă curată  Că trebuie să ia atitudine când cineva  De ce defrişarea pădurii este un pericol lasă mizerie în urma sa pentru om  Ce este lacul glaciar, cascada în comparaţie cu izvorul, prin ce se deosebesc bradul de molid, ce etape trebuie respectate când faci un foc în pădure  Ce etape trebuie parcurse înainte de a porni într-o plimbare sus pe munte  Cum trebuie să te comporţi când primeşti anumite sarcini şi responsabilităţi în cadrul echipei 6
  7. 7. BIBLIOGRAFIEPăun, E., Iucu, R., 2002, Educaţia preşcolară în România, Editura Polirom, IaşiKing,A.,Schneider,B., 1998, Prima revoluţie globală. O strategie pentru supravieţuirea lumii,Editura Tehnică, BucureştiBreben, S., 2004 , Activităţi bazate pe inteligenţe multiple,inteligenţa naturalistă,vol II, EdituraReprograph, Craiova*** Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar , 2008, 7

×