Alfabetizarea ecologica

1,728 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,728
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Alfabetizarea ecologica

 1. 1. Evaluarea proiectului Alfabetizarea Ecologică a Populaţiei
 2. 2. Când Dumnezeu a creat lumea, a chemat toţi îngerii şi i-a întrebat: -C um ar trebui să arate Pământul ?
 3. 3. Îngerii i-au dat mai multe răspunsuri: -Să fie plin de copaci !
 4. 4. -Să fie plin de flori şi miresme îmbietoare !
 5. 5. - Să fie împânzit de animale de toate felurile !
 6. 6. - Trilurile păsărelelor să se audă în crânguri şi prin livezi !’’
 7. 7. - Zumzet de albine să cutreiere florile !
 8. 8. - Din creierii munţilor să izvorască ape limpezi şi cristaline şi să se reverse pe întreg Pământul !
 9. 9. Când a auzit aceste răspunsuri, Dumnezeu le-a spus îngerilor: - Aveţi dreptate!Pământul ar fi cel mai minunat loc dacă ar fi împânzit de aceste lucruri minunate, însă mai trebuie să-i adăugăm ceva!
 10. 10. -Ce ? au întrebat toţi îngerii în cor.
 11. 11. Dumnezeu le-a răspuns: - Omul ! Acea fiinţă care să aibă grijă de ele, să le ocrotească şi să le stăpânească!
 12. 12. Omul,ca ,,st ăpân al lumii”, folosind inteligenţa a încercat să domine natura, să o modifice după propriile nevoi, dar acum a înţeles că că fără ea nu poate exista, că face parte din ea, şi că TERRA şi resursele ei sunt limitate, că dereglările produse po t avea repercursiuni pentru un întreg circuit, inclusiv pentru el - stăpânul lumii.
 13. 13. Având în vedere aceste lucruri, în anul şcolar 2009-2010, la Şcoala cu clasele I-VIII Ştirbăţ, com.Udeşti, Jud. Suceava s-a implementat: Proiect Naţional de educaţie pentru dezvoltare durabilă “Alfabetizarea E cologică a P opulaţiei” <ul><li>Coordonator de proiect: </li></ul><ul><li>Ins.Lup Ionela Ramona </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Natura a atras dintotdeauna copiii, iar noi cadrele didactice avem menirea să le îndrumăm primii paşi în universul ecologiei. </li></ul><ul><li>Prin diferite activităţi atractive putem trezi interesul şi curiozitatea elevilor pentru natură, s-o protejeze, să devină prietenii ei, să-şi formeze un comportament ecologic şi o atitudine responsabilă faţă de mediu. </li></ul>
 15. 15. Scopul <ul><li>Prin acest proiect se urmăreşte obţinerea unor performanţe înalte, entuziasm din partea cadrelor didactice şi elevilor, cooperare în vederea rezolvării problemelor şi disponibili-tate de a accepta responsabilităţi pentru a face schimbări reale în viaţa lor şi a celorlalţi, căpătând calităţi de învingători în lupta cu mentalităţile, cu diversitatea blocajele, dar permanent cu speranţa reuşitei . </li></ul>
 16. 16. Obiective <ul><li>Educarea copiilor şi a familiilor acestora în privinţa protecţiei mediului prin refolosirea obiectelor din propria gospodărie găsind noi utilităţi produselor şi valorificându-le sau folosindu-le în mod conştient şi responsabil. </li></ul><ul><li>Identificare unor strategii de colectare separata a produselor biodegradabile şi reciclabile din fiecare gospodărie. </li></ul><ul><li>Dezvoltarea capacităţilor participanţilor la procesul de alfabetizare ecologică de a se înţelege pe ei şi de a înţelege comportamentele, atitudinile celorlalţi. </li></ul><ul><li>Găsirea unor tehnici de realizare a produselor din deşeurile existente în fiecare gospodărie şi transformarea lor prin talent şi imaginaţie, în arta, în obiecte utile , estetice, purtând genericul sugestiv ”Artă din Gunoi” </li></ul><ul><li>Necesitatea educării familiilor prin copii , pas cu pas, pentru a înţelege scopul şi obiectivele proiectului, consecinţele acţiunilor nesăbuite ale fiecăruia în mediul în care trăieşte. </li></ul><ul><li>Să dorească o implicare reală, permanentă, performantă pentru obţinerea mulţumirii de sine pe termen lung, prin aprecierea rezultatelor implicării. </li></ul>
 17. 17. Activităţile proiectului 1.,, Să facem cunoştinţă” <ul><li>Prima activitate a proiectului a fost una informativă în care s-au anunţat scopul şi obiectivele proiectului. S-au completat chestionare şi s-au întocmit liste cu posibili parteneri ce vor face parte din echipa de proiect. </li></ul>
 18. 18. 2.,,Proiectul şi cheile verzi ale mediului” <ul><li>A doua activitate s-a desfăşurat în acţiune cu elevii prin creearea şi confecţionarea în scop informativ de: chei verzi, postere, pliante şi ecusoane pentru ceilalţi colegi din şcoală şi comunitate. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Împreună cu elevii, cutreerând zona în care locuim am întâlnit câteva probleme de mediu. După ce le-am identificat am inceput să confecţionăm tot atâtea chei, câte probleme am descoperit.Şi anume, putem vorbi în această localitate mai acut despre poluarea apei şi a solului (datorată în prealabil de neglijenţa localnicilor).Noi am considerat aceste chei ca fiind cele care deschid poarta către un mediu mai curat, mai îngrijit, respectând dreptul la viaţă a generaţiilor viitoare. </li></ul>
 20. 20. 3.,,În natură” <ul><li>A treia activitate am desfăşurat-o prin plimbări în natură, discutând cu copiii problemele de mediu din împrejurimi, şi cum va trebui să combatem aceste probleme.Ideile şi părerile nu au întârziat să apară, întrucât cei mici au găsit imediat soluţii.Le-am notat, urmând ca la celelalte activităţi să le punem în aplicare. </li></ul>
 21. 21. 4.“Curăţenia, mama sănătăţii” <ul><li>Una din activităţile pe care elevii au facut-o cu plăcere a fost: “Curăţenia, mama sănătăţii”, prin care s-au aplicat unele practici utile pentru celebra curăţenie de primăvară. S-a urmărit mai ales comunicarea eficientă între membrii clasei şi ai şcolii, fiecare dintre ei primind responsabilităţi în ceea ce priveşte munca în echipă. </li></ul>
 22. 22. 5.,,Ecologiştii satului” <ul><li>Această activitate şi-a propus să selecteze deşeurile pe categorii.(hârtie, plastic, textile, alte deşeuri). S-au confecţionat trei cutii, de culori diferite, în care, elevii împreună cu părinţii au trebuit să sorteze gunoiul din gospodărie, în funcţie de materialul din care era confecţionat. </li></ul>
 23. 23. 6.,,Noi şi natura” <ul><li>A şasea activitate s-a constituit de fapt în mai multe activităţi, având diferite teme:,,Să imortalizăm natura!”, ,,Mâncare sănătoasă, o viaţă sănătoasă” , ,,Reciclăm, ne jucăm!”, ,,Şi eu pot fi designer!”. Toate aceste activităţi au avut ca finalitate o expoziţie menită să atragă atenţia tuturor că natura este cea care ne oferă materia de care noi avem nevoie ca să trăim, să lucrăm şi că numai protejând-o şi îngrijind-o cu responsabilitate vom putea păstra echilibrul său natural. </li></ul><ul><li>Obiectele şi lucrările realizate de copii au fost expuse pe holul şcolii, cele mai frumoase dintre ele fiind premiate de conducerea şcolii. </li></ul>
 24. 24. Din materiale reciclabile elevii au confecţionat şi costume ecologice. Ca finalitate a activităţii ei au realizat o paradă a costumelor ecologice, activitate ce a avut mare succes la nivelul şcolii.
 25. 25. 7.,,Ecologiştii mileniului “ <ul><li>A şaptea activitate s-a concretizat într-o miniserbare realizată la şcoala Ştirbăţ, la care au participat toate şcolile implicate în acest proiect:,,Alfabetizarea Ecologică a Populaţiei”( Şc.Reuseni, Şc.Udeşti şi Şc.Chilişeni). Au fost prezenţi şi părinţii elevilor, precum şi partenerii proiectului, care au fost foarte încântaţi de munca depusă şi de activităţile derulate în acest proiect. </li></ul>
 26. 26. Momente ale activităţii noastre...
 27. 27. 8.,,Artă din gunoi” <ul><li>Ultima activitate a încercat să facă cunoscut proiectul în toată comuna prin expunerea lucrărilor copiilor în şcolile din împrejurimi şi la Primăria comunei. Elevii au fost foarte încântaţi de toate activităţile proiectului, participând cu mare entuziasm la fiecare moment desfăşurat, ceea ce face să credem că aceste proiecte, şi mai ales proiectele pe mediu au un impact mare asupra elevilor şi nu numai. Păstrarea nealterată a naturii este necesară ca şi menţinerea curăţeniei în propria locuinţă. O stradă, un parc,o pădure din apropierea oraşului în care locuim sunt elemente ale mediului nostru de viaţă. </li></ul>
 28. 28. ,, Arta din gunoi ”....prezentată şi altora
 29. 29. Concluzii în urma derulării proiectului: <ul><li>S-au identificat unele probleme de mediu determinate de neglijenţă, lipsă de respect, neştiinţă, ignoranţă, comportament agresiv faţă de mediu: ex. defrişări necontrolate, depozitarea haotică a gunoiului, necurăţirea şanţurilor de evacuare , lipsa preocupării pentru colectarea selectivă a deşeurilor; </li></ul><ul><li>S-a îmbunătăţit calitatea procesului de învăţământ prin studiul mediului concret care amplifică comunicarea între elevi şi nu numai; </li></ul><ul><li>S-au identificat unele strategii de colectare separată a produselor biodegradabile şi reciclabile din fiecare gospodărie; </li></ul><ul><li>S-au găsit tehnici de realizare a produselor din deşeurile existente în fiecare gospodărie, pe care elevii le-au transformat prin talent şi imaginaţie, în artă, în obiecte utile, estetice, purtând genericul sugestiv: ”Artă din Gunoi” ; </li></ul><ul><li>Elevii şi-au manifestat dorinţa de a propune noi strategii de continuare a proiectului, activităţi unde ei vor deveni furnizori de informaţii, vor acţiona ca voluntari într-un alt spaţiu, într-un alt mod, cu alţi parteneri ; </li></ul>
 30. 30. Noi şi şcoala... <ul><li>“ A INŢELEGE NATURA INSEAMN Ă A IN Ţ ELEGE VIITORUL, DAR A FACE CEVA PENTRU SALVAREA NATURII AT Â T DE AMENIN Ţ AT Ă AZI, Î NSEAMN Ă A CONTRIBUI LA FERICIREA OMENIRII” EUGEN PORA </li></ul>
 31. 31. În loc de încheiere... <ul><li>Ocrotirea naturii în ţara noastră se bucură de o veche tradiţie manifestată în primul rând prin dragostea faţă de frumuseţile naturii,ce şi-a găsit ecoul în minunatele legende,basme şi proverbe,în poeziile populare şi culte. </li></ul><ul><li>Civilizaţia umană are de multe ori urmări nebănuite asupra mediului natural, determinând dispariţia unor peisaje, mărturii geografice, plante sau chiar animale.Să nu lăsăm lăcomia omului să distrugă Pământul, ci să-l învăţăm de mic copil să o respecte şi să o ocrotească prin orice mijloace posibile. </li></ul>
 32. 32. ,,Natura este pentru om, avutul cel mai preţios.” <ul><li>Vă mulţumim că ne-aţi dat ocazia să realizăm astfel de proiecte! </li></ul>

×