L'ENERGIA Miquel Clarós Laia Girbau Joan Preter Marta Puerto Àngela Sabaté Laura Salvador
QUÈ ÉS L'ENERGIA? En Física, l'energia és una quantitat continguda en qualsevol sistema físic. L'energia d'un sistema físi...
TIPUS D'ENERGIA Renovables: <ul><li>Energia solar: 1. Energia termosolar </li></ul><ul><li>2. Energia solar fotovoltaica...
<ul><li>La matèria orgànica: Crema de biomassa </li></ul><ul><li>La calor de la Terra: Energia geotèrmica </li></ul>TIPU...
TIPUS D'ENERGIA No renovables: <ul><li>Gas natural </li></ul>Petroli: Energia petrolífera Central nuclear: Energia nucle...
ENERGIA SOLAR Hi han tres tipus d’aprofitar l´ energia solar; Fotovoltaica, Termosolar i Termoelèctrica. L’energia solar é...
ENERGIA GEOTÈRMICA L'energia geotèrmica és una energia renovable obtinguda de la calor produïda a l'interior de la terra c...
FUNCIONAMENT DE L'ENERGIA GEOTÈRMICA <ul><li>Perforació de l´extracció del vapor. </li></ul><ul><li>Injecció de l’aigua fr...
ENERGIA EÒLICA L’energia eòlica és l’energia  produïda per la força de vent, produïda en un parc eòlic que són concentrac...
PARTS D'UN MOLÍ Pales: Són les que reben el vent, i amb la força d’aquest giren i produeixen l’energia elèctrica que va d...
FUNCIONAMENT DE L'ENERGIA EÒLICA Després que el vent faci rodar les pales, l’energia entra a la gòndola i a través d’un m...
ENERGIA HIDRÀULICA
BIOMASSA La biomassa és la massa total de la matèria viva per una banda d'un organisme, població o ecosistema. En general ...
ESQUEMA DEL FUNCIONAMENT DE LA BIOMASSA
Un reactor nuclear és un aparell on una reacció de fissió nuclear o fusió nuclear en cadena és iniciada, controlada, i sos...
FUNCIONAMENT D'UNA CENTRAL NUCLEAR
<ul><li>Una central tèrmica o central termoelèctrica genera electricitat amb el vapor generat per l'aigua escalfada creman...
FUNCIONAMENT D'UNA CENTRAL TÈRMICA
FUNCIONAMENT DE LES CENTRALS ELÈCTRIQUES DE CARBÓ
El funcionament d'una central termoelèctrica de carbó, com la representada en la figura, és la següent: el combustible est...
Després d'accionar les turbines, el vapor passa a la fase líquida en el condensador (15) . L'aigua obtinguda per la conde...
Aigua calenta Cotxe solar ENERGIA SOLAR APLICADA A LA VIDA DIÀRIA
¿Com funciona una casa amb energia solar?
 
1.Col·lectors o plaques captadores El seu funcionament es basa en l´ efecte hivernacle, els col·lectors estan formats per...
7.Suport energètic En els moments en els quals no es disposa d'energia solar, fa falta un sistema de suport basat en energ...
FORMES DE L'ENERGIA <ul><li>Les formes en que es manifesta l’energia són: </li></ul><ul><li>Calor </li></ul><ul><li>Llum ...
<ul><li>L’energia cinètica del vent es transforma en energia elèctrica als molins de les centrals eòliques. </li></ul><ul>...
ENERGIA HIDRÀULICA És una energia renovable, en la que s’extreu energia elèctrica mitjançant la força de l’aigua amb l’aju...
ENERGIA MAREOMATRIU És l’energia renovable, en la que l’energia elèctrica s’extreu gràcies a les marees i onades, degudes ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

MOSTRA DE RECERCA. VORAMAR 08

1,830 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MOSTRA DE RECERCA. VORAMAR 08

 1. 1. L'ENERGIA Miquel Clarós Laia Girbau Joan Preter Marta Puerto Àngela Sabaté Laura Salvador
 2. 2. QUÈ ÉS L'ENERGIA? En Física, l'energia és una quantitat continguda en qualsevol sistema físic. L'energia d'un sistema físic també és la seva capacitat per realitzar un treball. En el sistema internacional, es mesura en Joules. Es sol representar amb la lletra E .
 3. 3. TIPUS D'ENERGIA Renovables: <ul><li>Energia solar: 1. Energia termosolar </li></ul><ul><li>2. Energia solar fotovoltaica </li></ul><ul><li>3. Energia solar termoelèctrica </li></ul>Energia termosolar Energia fotovoltaica Energia termoelèctrica
 4. 4. <ul><li>La matèria orgànica: Crema de biomassa </li></ul><ul><li>La calor de la Terra: Energia geotèrmica </li></ul>TIPUS D'ENERGIA Renovables: Mars i oceans: Energia mareomotriu Vent: Energia eòlica Rius i corrents d’aigua dolça: Energia hidràulica
 5. 5. TIPUS D'ENERGIA No renovables: <ul><li>Gas natural </li></ul>Petroli: Energia petrolífera Central nuclear: Energia nuclear Carbó Centrals tèrmiques: Energia tèrmica
 6. 6. ENERGIA SOLAR Hi han tres tipus d’aprofitar l´ energia solar; Fotovoltaica, Termosolar i Termoelèctrica. L’energia solar és obtinguda directament del sol gràcies a plaques solars. La radiació incident al terra pot aprofitar-se per la seva capacitat per escalfar o directament a traves de l’aprofitament de la radiació en dispositius òptics o d’altres tipus. Termosolar: Per Produir aigua calenta, de baixa temperatura, o per a ús domèstic, sanitari i calefacció. Fotovoltaica: Per produir electricitat en plaques semiconductores que es posen en funcionament amb les radiacions solar. Termoelèctrica: Per produir electricitat amb un cicle termodinàmic convencional a partir d’un fluid escalfat per el sol.
 7. 7. ENERGIA GEOTÈRMICA L'energia geotèrmica és una energia renovable obtinguda de la calor produïda a l'interior de la terra com a resultat de la desintegració d'elements radioactius i de la calor que es va originar en les primers moments de formació del planeta. Aquesta energia renovable es manifesta per mitjà de processos geològics: com ara volcans, guèisers que expulsen aigua calenta i aigües termals. Per a poder obtenir aquesta energia és necessària la presència de jaciments d‘aigua calenta prop d’aquestes zones. Es perfora el sòl i s’extreu el líquid, el qual sortirà en forma de vapor si la seva temperatura és suficientment alta i es podrà aprofitar per accionar una turbina que amb la seva rotació mou un generador que produeix energia elèctrica.
 8. 8. FUNCIONAMENT DE L'ENERGIA GEOTÈRMICA <ul><li>Perforació de l´extracció del vapor. </li></ul><ul><li>Injecció de l’aigua freda fins a la roca calenta. </li></ul><ul><li>Perforació de l'extracció del vapor. </li></ul><ul><li>Intercanviador de calor. </li></ul><ul><li>Edifici de la turbina. </li></ul><ul><li>Refrigeradora. </li></ul><ul><li>Dipòsit de calor subterrani. </li></ul><ul><li>Mesura de la perforació. </li></ul><ul><li>Connexió de xarxa elèctrica . </li></ul>
 9. 9. ENERGIA EÒLICA L’energia eòlica és l’energia produïda per la força de vent, produïda en un parc eòlic que són concentracions d’aerogeneradors. Hi han 2 tipus de parcs eòlics: - Situats sobre un serra. - Situats el plataformes en el mar. Parts d’un Molí: Aerogeneradors marins Aerogeneradors en una serra Pales Gòndola Torre
 10. 10. PARTS D'UN MOLÍ Pales: Són les que reben el vent, i amb la força d’aquest giren i produeixen l’energia elèctrica que va directe cap a les centrals, i aquestes la posa a disposició. Gòndola: Aquesta és una de les parts més pesades, ja que té la mida d’un autobús, que conté un anemòmetre i un baròmetre, que gràcies això, la gòndola gira i és posa en posició de cara el vent, per poder captar més energia. Torre: Bàsicament, és la que aguanta tot el pes de les pales i de la gòndola amb una altura de 70-80 metres,
 11. 11. FUNCIONAMENT DE L'ENERGIA EÒLICA Després que el vent faci rodar les pales, l’energia entra a la gòndola i a través d’un multiplicador, fa que amb poques voltes, fabriqui el doble d’energia. Després, un generador, transforma l’energia eòlica en electricitat, i per mitjà de cables, i torres d’alta tensió, es distribueix a les ciutats i pobles.
 12. 12. ENERGIA HIDRÀULICA
 13. 13. BIOMASSA La biomassa és la massa total de la matèria viva per una banda d'un organisme, població o ecosistema. En general es dóna en termes de matèria seca per unitat d'àrea. A la pluviselva de l'Amazones pot haver-hi una biomassa de plantes de 1.100 tones per cada hectàrea de terra. En termes energètics, s'utilitza com energia renovable, com és el cas de la llenya, dels olis per produir biodièsel, del bioalcohol, del biogàs i del bloc sòlid combustible. La biomassa podria proporcionar energies substitutives gràcies a biocarburants tant líquids com sòlids, com el biodièsel o el bioetanol. La biomassa es pot produir o obtenir a partir de subproductes o residus. Alguns científics argumenten que produir biomassa necessitaria moltes hectàrees de plantacions que caldria llevar a cultius per a aliments, o acaparar més terreny salvatge.
 14. 14. ESQUEMA DEL FUNCIONAMENT DE LA BIOMASSA
 15. 15. Un reactor nuclear és un aparell on una reacció de fissió nuclear o fusió nuclear en cadena és iniciada, controlada, i sostinguda de forma controlada. Si bé el terme &quot;reactor nuclear&quot; pot fer referència a un reactor de fusió, aquest mot normalment s'usa per designar un aparell de fissió nuclear. CENTRAL NUCLEAR El primer reactor nuclear va ser dissenyat i posat en marxa pel premi Nobel de Física Enrico Fermi sota les grades del camp de rugbi de la Universitat de Chicago el 2 de desembre de 1942.
 16. 16. FUNCIONAMENT D'UNA CENTRAL NUCLEAR
 17. 17. <ul><li>Una central tèrmica o central termoelèctrica genera electricitat amb el vapor generat per l'aigua escalfada cremant combustible com el fuel, el gas natural o el carbó. </li></ul><ul><li>Les central tèrmiques tenen una important repercussió mediambiental, generant gasos d'efecte hivernacle i tenen un paper principal en l'origen de la pluja àcida i les boires fotoquímiques. Per aquest motiu actualment les centrals tèrmiques s'estan reemplaçant per centrals tèrmiques de cicle combinat. </li></ul>CENTRAL TÈRMICA Foto d’una central tèrmica
 18. 18. FUNCIONAMENT D'UNA CENTRAL TÈRMICA
 19. 19. FUNCIONAMENT DE LES CENTRALS ELÈCTRIQUES DE CARBÓ
 20. 20. El funcionament d'una central termoelèctrica de carbó, com la representada en la figura, és la següent: el combustible està emmagatzemat en els parcs adjacents de la central, des d'on, mitjançant cintes transportadores (1), és conduït al molí (3) per a ser triturat. Una vegada polvoritzat, s'injecta, barrejat amb aire calent a pressió, en la caldera (4) per a la seva combustió. Dintre de la caldera es produeix el vapor que acciona els àleps dels cossos de les turbines d'alta pressió (12), mitja pressió (13) i baixa pressió (14), fent girar el rotor de la turbina que es mou solidàriament amb el rotor del generador (19), on es produeix energia elèctrica, la qual és transportada mitjançant línies de transporta a alta tensió (20) als centres de consum. FUNCIONAMENT DE LES CENTRALS ELÈCTRIQUES DE CARBÓ
 21. 21. Després d'accionar les turbines, el vapor passa a la fase líquida en el condensador (15) . L'aigua obtinguda per la condensació del vapor se sotmet a diverses etapes d'escalfament (16) i s'injecta de nou en la caldera en les condicions de pressió i temperatura més adequades per a obtenir el màxim rendiment del cicle. El sistema d'aigua de circulació que refrigera el condensador pot operar-se en circuit tancat, traslladant la calor extreta del condensador a l'atmosfera mitjançant torres de refrigeració (17), o descarregant aquesta calor directament al mar o al riu. Per a minimitzar els efector de la combustió de carbó sobre el medi ambient, la central posseeix una xemeneia (11) de gran altura -les hi ha de més de 300 metres-, que dispersa els contaminants en les capes altes de l'atmosfera, i precipitadors (10) que retenen bona part dels mateixos en l'interior de la pròpia central. FUNCIONAMENT DE LES CENTRALS ELÈCTRIQUES DE CARBÓ
 22. 22. Aigua calenta Cotxe solar ENERGIA SOLAR APLICADA A LA VIDA DIÀRIA
 23. 23. ¿Com funciona una casa amb energia solar?
 24. 25. 1.Col·lectors o plaques captadores El seu funcionament es basa en l´ efecte hivernacle, els col·lectors estan formats per diferents “capes”. 2.Cobertura protectora transparent 3.Placa absorbidora (normalment de coure) Capta la màxima radiació i emet la mínima a l´ exterior. Conté els tubs pels que circula el líquid, normalment aigua amb anticongelant. 4.Làmina reflectint 5.Aïllament tèrmic per reduir les pèrdues 6.Acumulador La seva funció és emmagatzemar l ´aigua de consum ACS. També pot acumular aigua de recoltzament al sistema de calefacció. El consum estimat per persona i dia és de 40 litres a 45ºC
 25. 26. 7.Suport energètic En els moments en els quals no es disposa d'energia solar, fa falta un sistema de suport basat en energies convencionals. Se solen emprar sistemes elèctrics (una resistència dintre del tanc) o de gas-oil o gas (es pot aprofitar un sistema ja existent). La corrosió s'evita introduint en l'interior del diposito un ànode que ha de canviar-se periòdicament. 8.Sistema de control Comprova la temperatura en diferents parts de la instal·lació per a connectar o desconnectar els sistemes de suport i les bombes quan sigui necessari.
 26. 27. FORMES DE L'ENERGIA <ul><li>Les formes en que es manifesta l’energia són: </li></ul><ul><li>Calor </li></ul><ul><li>Llum </li></ul><ul><li>Magnetisme </li></ul><ul><li>Electricitat </li></ul><ul><li>Mecànica </li></ul><ul><li>L’energia es pot transformar en diferentes formes, segons el medi que s’utilitza i la manera en que la vols transformar. </li></ul><ul><li>La calor és una forma d'energia que es produeix amb el moviment cinètic de les molècules d'un cos. </li></ul><ul><li>La llum és la porció de l'espectre electromagnètic visible per l'ull humà. </li></ul><ul><li>El magnetisme és un dels aspectes de l'electromagnetisme, que és una de les forces fonamentals de la naturalesa. </li></ul><ul><li>L'electricitat és un fenomen conservatiu d'origen electromagnètic, que es manifesta per una energia. </li></ul><ul><li>Mecànica fa referència a una varietat de ciències especialitzades en el funcionament i operació de màquines i dispositius mecànics. </li></ul>
 27. 28. <ul><li>L’energia cinètica del vent es transforma en energia elèctrica als molins de les centrals eòliques. </li></ul><ul><li>L’energia potencial d’una esquiadora a dalt d’una pista, es transforma en energia cinètica a mesura que baixa per la pista. </li></ul><ul><li>L’energia lluminosa del sol es converteix en energia elèctrica per incidir els panells solar d’un satèl·lit artificial. </li></ul><ul><li>L’energia elèctrica es transforma en: </li></ul><ul><ul><li>Energia de moviment en un motor elèctric. </li></ul></ul><ul><ul><li>Energia calorífica en un radiador </li></ul></ul><ul><ul><li>Energia lluminosa en un llum </li></ul></ul><ul><ul><li>Energia sonora en un altaveu. </li></ul></ul><ul><li>L’energia química es converteix en energia lluminosa i en energia sonora en una explosió de focs artificials. </li></ul><ul><li>Una pila també emmagatzema energia elèctrica, energia que es transforma en energia elèctrica quan alimenta una calculadora. </li></ul><ul><li>L’energia calorífica es converteix en energia en moviment al interior d’una màquina tèrmica, com per exemple una màquina de vapor. </li></ul>TIPUS D'ENERGIA
 28. 29. ENERGIA HIDRÀULICA És una energia renovable, en la que s’extreu energia elèctrica mitjançant la força de l’aigua amb l’ajuda de turbines i molins d’aigua. Molí d’aigua Per poder produïr energia elèctrica mitjançant l’aigua han de fer un circuït hidràulic, en un riu, en el que formin un obra de presa que fa de barrera de l’aigua i dels canals, fent que entri per un conducte on hi ha la turbina i aquesta giri els alternadors per porduïr l’energia elèctrica. Turbina Exemple de obra de presa
 29. 30. ENERGIA MAREOMATRIU És l’energia renovable, en la que l’energia elèctrica s’extreu gràcies a les marees i onades, degudes a les forces gravitatòries de la Lluna, la Terra i el Sol. Estuari És convenient col·locar-les en badies o un estuari on l’aigua i penetri. Badia Funcionament: Quan la marea puja, les comportes dels dics s'obren i l'aigua entra a l'embassament. Una vegada l'aigua arriba al seu màxim nivell, les comportes es tanquen. La força de l'aigua mou l'hèlix de la turbina i aquesta en girar acciona un generador que té acoblat, que és el que produeix l'electricitat.

×