Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Voltveti koolituskeskus
Voltveti mõis <ul><ul><li>Esmamainimine Tignitz mõis aastal 1563 </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Voltveti” nimi on tulnud m...
<ul><ul><li>Tänane kooli peahoone on ehitatud 1830. aastal, </li></ul></ul><ul><ul><li>Klassitsistlik stiil. </li></ul><...
 
Metsandusharidus Voltvetis <ul><li>Idee luua metsakool pärineb aastast 1920. </li></ul><ul><li>Oli vaja metsaametnikke, p...
Voltveti tänapäev <ul><ul><li>29 metsamajanduse õpilast põhikoolijärgses õppes </li></ul></ul><ul><ul><li>6 metsamajanduse...
<ul><li>Metsamajanduse eriala </li></ul><ul><li>K utsekeskharidus põhihariduse baasil </li></ul><ul><li>Valdkond:   metsan...
<ul><li>Üldõpingud: </li></ul><ul><li>keskkonnaõpetus </li></ul><ul><li>metsauuendamine </li></ul><ul><li>metsakasvatus </...
<ul><li>Põhiõpingud: </li></ul><ul><li>metsaökoloogia </li></ul><ul><li>saeõpetus </li></ul><ul><li>metsuripraktika </li><...
<ul><li>Valikõpingud: </li></ul><ul><li>IV kursusel on võimalik 8 õppenädala </li></ul><ul><li>vältel õppida süvendatult ...
<ul><li>Ettevõtted praktika sooritamiseks </li></ul><ul><li>ning võimalikud töökohad </li></ul><ul><li>pärast kooli lõpe...
<ul><li>Metsamajanduse eriala /raietööline/ </li></ul><ul><li>Õppeliik:    kutseõpe põhihariduse </li></ul><ul><li>nõude...
<ul><li>Aiandus /Abiaedniku/ eriala </li></ul><ul><li>Õppeliik:     kutseõpe </li></ul><ul><li>Õppevorm: töökohapõhine <...
Voltveti Park <ul><ul><li>Esmamainitud 1830. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rajatud dendraarium 1930-40 </li></ul></ul><ul><u...
<ul><li>ERIALAPÄEVAD: </li></ul><ul><li>Metsandus- ja aiandusõppe </li></ul><ul><li>populariseerimine:  </li></ul><ul><li...
<ul><li>Metsandus- ja aiandusõppe </li></ul><ul><li>populariseerimine: </li></ul><ul><li>Metsanduslik õpperada </li></ul>...
<ul><ul><li>Kõrvalharrastused </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Unustatud mõisad” projekt </li></ul></ul><ul><ul><li>ca 1000 ...
Kui oleks Õisu heinamaad, Viljandimaa põllud ja Voltveti metsad – siis oleks maine paradiis.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Voltveti 2010 slaidid

1,076 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Voltveti 2010 slaidid

 1. 1. Voltveti koolituskeskus
 2. 2. Voltveti mõis <ul><ul><li>Esmamainimine Tignitz mõis aastal 1563 </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Voltveti” nimi on tulnud mõisavalitseja Wolffeldt nimest (alates 1737) </li></ul></ul><ul><ul><li>Viimased mõisaomanikud enne riigistamist olid aastani 1919 Stryk’d </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><ul><li>Tänane kooli peahoone on ehitatud 1830. aastal, </li></ul></ul><ul><ul><li>Klassitsistlik stiil. </li></ul></ul><ul><ul><li>Muinsuskaitse all. </li></ul></ul><ul><ul><li>Juurdeehitused: aastal 1930 </li></ul></ul><ul><ul><li>(õpetajate-koolitöötajate </li></ul></ul><ul><ul><li>majatiib) ja 1960ndatel aastatel </li></ul></ul><ul><ul><li>(õppeklassid, täna selles ka </li></ul></ul><ul><ul><li>õpilaskodu) </li></ul></ul>
 4. 5. Metsandusharidus Voltvetis <ul><li>Idee luua metsakool pärineb aastast 1920. </li></ul><ul><li>Oli vaja metsaametnikke, praakereid </li></ul><ul><ul><li>1. mai 1925 asutati Voltveti Metsakool 1943. aastaks oli lõpetanud 146 metsnikku ja 337 metsavahti. </li></ul></ul><ul><ul><li>Metsandusharidust anti 1961. aastani , siis reorganiseeriti ja metsandushariduse andmine viidi Luuale </li></ul></ul><ul><ul><li>1945 – 1956 oli lõpetanud 31 metsavahti, 160 metsatehnikut, 54 metsataksaatorit </li></ul></ul><ul><ul><li>Metsandusõpe taaskäivitati 1995. 2000 - 2010 on metsanduseriala lõpetanud 137 õpilast. </li></ul></ul>
 5. 6. Voltveti tänapäev <ul><ul><li>29 metsamajanduse õpilast põhikoolijärgses õppes </li></ul></ul><ul><ul><li>6 metsamajanduse õpilast keskkoolijärgses õppes </li></ul></ul><ul><ul><li>13 täiskasvanud õppijat töökohapõhises õppes </li></ul></ul><ul><ul><li>Erinevad täiend- ja tasemekoolitused, projektitegevused, seminarid, sündmused </li></ul></ul>
 6. 7. <ul><li>Metsamajanduse eriala </li></ul><ul><li>K utsekeskharidus põhihariduse baasil </li></ul><ul><li>Valdkond:   metsandus </li></ul><ul><li>Õppeaeg:   3,5 aastat </li></ul><ul><li>Õ ppekava on koostatud metsandusettevõtja </li></ul><ul><li>kutsestandardi alusel.  </li></ul><ul><li>Metsandusettevõtja on praktiliste metsatöö </li></ul><ul><li>oskustega metsandusspetsialist, kes organiseerib ja teeb </li></ul><ul><li>metsa rajamise, hooldamise ja puiduvarumisega seotud </li></ul><ul><li>töid. </li></ul><ul><li>O skab koostada äriplaani ning tal on eeldusi luua oma </li></ul><ul><li>väikeettevõte ning seda majandada. </li></ul><ul><li>Ta võib töötada füüsilisest isikust ettevõtjana või tööjuhina </li></ul><ul><li>metsandusettevõttes. </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Üldõpingud: </li></ul><ul><li>keskkonnaõpetus </li></ul><ul><li>metsauuendamine </li></ul><ul><li>metsakasvatus </li></ul><ul><li>metsa- ja puidukaitse </li></ul><ul><li>puitkauba tundmine </li></ul><ul><li>metsatakseerimine </li></ul><ul><li>auto- ja traktoriõpetus </li></ul><ul><li>(võimalus taotleda B ja C kategooria juhilube) </li></ul><ul><li>O mandatakse keskharidus </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Põhiõpingud: </li></ul><ul><li>metsaökoloogia </li></ul><ul><li>saeõpetus </li></ul><ul><li>metsuripraktika </li></ul><ul><li>metsamasinad </li></ul><ul><li>jahindus </li></ul><ul><li>taimlamajandus </li></ul><ul><li>metsandusettevõtlus </li></ul><ul><li>suhtlemispsühholoogia alused </li></ul><ul><li>O mandatakse kutseharidus </li></ul><ul><li>* Raietöölise kutseeksam </li></ul><ul><li>* Metsuri kutseeksam </li></ul>
 9. 10. <ul><li>Valikõpingud: </li></ul><ul><li>IV kursusel on võimalik 8 õppenädala </li></ul><ul><li>vältel õppida süvendatult </li></ul><ul><li>metsakasvatust </li></ul><ul><li>metsade kõrvalkasutus </li></ul><ul><li>pargimajandus </li></ul><ul><li>metsakuivendus </li></ul><ul><li>puidust puhkerajatised </li></ul><ul><li>metsatehnikat </li></ul><ul><li>keevitamine </li></ul><ul><li>metsamasinate tehnohooldus </li></ul><ul><li>forwarderiõpetus </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Ettevõtted praktika sooritamiseks </li></ul><ul><li>ning võimalikud töökohad </li></ul><ul><li>pärast kooli lõpetamist: </li></ul><ul><li>Koolitmetskond – Tihemetsa metskond </li></ul><ul><li>RMK metskonnad üle kogu Eesti </li></ul><ul><li>Metsa - ja puidufirmad </li></ul><ul><li>Metsandusalane ettevõtlus </li></ul>
 11. 12. <ul><li>Metsamajanduse eriala /raietööline/ </li></ul><ul><li>Õppeliik:    kutseõpe põhihariduse </li></ul><ul><li>nõudeta (sesoonõpe) </li></ul><ul><li>Valdkond:   metsandus </li></ul><ul><li>Õppeaeg:   1 aastat </li></ul><ul><li>Õ ppekava aluseks on metsandusettevõtja kutsestandard </li></ul><ul><li>Metsandusettevõtja on praktiliste metsatöö oskustega </li></ul><ul><li>metsandusspetsialist, kes organiseerib ja teeb metsa </li></ul><ul><li>rajamise, hooldamise ja puiduvarumisega seotud töid. </li></ul><ul><li>Metsandusettevõtja oskab koostada äriplaani ning tal on </li></ul><ul><li>eeldusi luua oma väikeettevõte ning seda majandada. </li></ul><ul><li>V õib töötada füüsilisest isikust ettevõtjana või tööjuhina </li></ul><ul><li>metsandusettevõttes. Õ ppetöö nädalaste sessioonidena, </li></ul><ul><li>9 – 10 õppesessiooni. </li></ul>
 12. 13. <ul><li>Aiandus /Abiaedniku/ eriala </li></ul><ul><li>Õppeliik:     kutseõpe </li></ul><ul><li>Õppevorm: töökohapõhine </li></ul><ul><li>Õppeaeg:   1 aasta </li></ul><ul><li>L ähtutud on aianduse riiklikust õppekavast. Õppetöö </li></ul><ul><li>toimub töökohapõhise õppevormina ehk õpipoisiõppena : </li></ul><ul><li>13 nädalat koolis ja 27 nädalat ettevõttes. </li></ul><ul><li>Üldharidusaineid p ole </li></ul><ul><li>Õppekava eesmärgiks on anda õpilasele teadmisi ja </li></ul><ul><li>oskusi, arendada vilumusi ja hoiakuid töötamiseks </li></ul><ul><li>a edniku abilisena ning kujundada õpilastes valmidus </li></ul><ul><li>iseseisvaks tööks, koostööks ja pidevaks erialaseks </li></ul><ul><li>enesetäienduseks. Õppekava valmistab õpilased ette </li></ul><ul><li>aednik I kutse - eksamiks. </li></ul>
 13. 14. Voltveti Park <ul><ul><li>Esmamainitud 1830. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rajatud dendraarium 1930-40 </li></ul></ul><ul><ul><li>üle 100 puu – ja põõsaliigi </li></ul></ul>
 14. 15. <ul><li>ERIALAPÄEVAD: </li></ul><ul><li>Metsandus- ja aiandusõppe </li></ul><ul><li>populariseerimine: </li></ul><ul><li>Metsapäev – 18. mai 2010. </li></ul><ul><li>Seenenäitus – sügis 2010 </li></ul><ul><li>Rohevahetuspäev – 12. juuni 2010 </li></ul><ul><li>Osalemine kutsevõistlustel </li></ul><ul><li>Reklaam messidel ja meedias </li></ul>
 15. 16. <ul><li>Metsandus- ja aiandusõppe </li></ul><ul><li>populariseerimine: </li></ul><ul><li>Metsanduslik õpperada </li></ul><ul><li>Sõpruskoolid Euroopas ja õpilasvahetused </li></ul><ul><li>(Norra -alates 1997. aastast, Soome, Läti) </li></ul><ul><li>MTÜ Tihemetsa Vilistlane (asutatud 13.12.2009) </li></ul>
 16. 17. <ul><ul><li>Kõrvalharrastused </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Unustatud mõisad” projekt </li></ul></ul><ul><ul><li>ca 1000 inimest külastas Voltveti mõisa 2009. aastal 6 külastuspäeva vältel (juuni- august) </li></ul></ul><ul><ul><li>näitused </li></ul></ul><ul><ul><li>kontserdid </li></ul></ul><ul><ul><li>töötoad </li></ul></ul>
 17. 18. Kui oleks Õisu heinamaad, Viljandimaa põllud ja Voltveti metsad – siis oleks maine paradiis.

×