P Ä R N U MA A
 KUTSEHARIDUSKESKUS
AASTARAAMAT 2009/2010
VISIOON

HEA MAINEGA
TUNNUSTATUD ÕPPEKESKKONNAGA
PARIMAID TÖÖTAJAID KOOLITAV
KUTSEÕPPEASUTUS

MISSIOON

KOOSTÖÖS TÖÖANDJAT...
SISUKORD
           4 SISSEJUHATUS
    5 FINANTS-  JA HALDUSTEGEVUS

     7 KVALITEEDIALANE  TEGEVUS
...
SISSEJUHATUS

Head aastaraamatu lugejad,             Kuuda, liikmed on Teet Tiko, Gerli Mets, Aivar
viis aasta...
FINANTS- JA HALDUSTEGEVUS

 2009. a majandusaasta aruandega saab        2010. aasta eelarve koostamine tugineb
 läh...
FINANTS- JA HALDUSTEGEVUS

Õpilastele ettenähtud sotsiaaltoetusi on riigi-  69%, sh personalikulu on täidetud 71%.
eelar...
KVALITEEDIALANE TEGEVUS

 Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK) liitus     koolituskeskuses. Programmis   osalesid  ...
KVALITEEDIALANE TEGEVUS

 Tööd alustasid õppekavapõhised töörühmad,      moodulõppe     võimaluste    pakkum...
PERSONALITÖÖ

 Statistikaandmed   on  kogutud   töötajate  kandidaatide dokumente, järgnevalt viidi läbi
 põhigrupp...
PERSONALITÖÖ

 13,5% (25), kutsekeskharidusega 15,7% (29),    toetavad  tegevused   on  süstemaatilised,
 keskhar...
TEENINDUSÕPPEOSAKOND

 Teenindusõppeosakonna koosseisu tulid lisaks     laomajanduse eriala juhtõpetaja Kaie Pärn,
 ku...
TEENINDUSÕPPEOSAKOND

 Laojuhataja eriala õpeekskursioonid toimusid    koha, suured tänud tema juhendajle Peep
 TNT lo...
TEHNIKAÕPPEOSAKOND

 2009/2010   õppeaastal töötas tehnika-    Tisleri- ja  ehituspuusepa  9-liikmeline
 õppeo...
TEHNIKAÕPPEOSAKOND

Maailmameistrivõistlustel Calgarys käis meie    ning 2 õpilast ehituspuusepa erialalt). Lähetus
ko...
TEHNIKAÕPPEOSAKOND

 masinatele,   teine  CNC   tehnoloogiale.  -tarkvara esitlus
 Lähetatavad tutvusid, kuidas ol...
VOLTVETI KOOLITUSKESKUS

Voltveti koolituskeskus uuenes     2009/2010        Kutseõpe - metsamajandus
õppeaasta...
VOLTVETI KOOLITUSKESKUS

 ME-08 üheksa õpilast tegid 80 tundi         osaleda Horvaatias Zagrebis peetavatel raie
...
VOLTVETI KOOLITUSKESKUS

 Õppekavade koostaja Erna Gross.            kirjanduseõpetaja Salme Haavik.
 Õppekava...
VOLTVETI KOOLITUSKESKUS

 Eesti esmaleiuna parasiitpuraviku Xerocomus    “Sõda ja rahu Põhjalas” liitumise korraldasid...
VOLTVETI KOOLITUSKESKUS

Metsapäevade   esikohad   läksid  Luua      keskuse noortele. Augustis olid pikalt ma...
VOLTVETI KOOLITUSKESKUS

 prouad läksid vanaduspensionile.          26. juunil, 10., 11. ja 24. juulil ning 5. a...
VOLTVETI KOOLITUSKESKUS

puidueriala õpetajaid vormima puitplaadist     ära kuulas. Vilistlaskogu juriidiline asutamin...
TÄISKASVANUTE KOOLITUSE OSAKOND

 Täiskasvanute  koolituse osakonna  (TKO)    juuksurina lisaks õpetajaametile. Iga...
Kutsevõistlused ja -eksamid       Õppe-eesmärgil   ja õppekavast   lähtuvalt
Majandusarvestuse    eriala ...
Toimusid arenguvestlused RÕ-08    ja RÕ-09  5.   Muu ESF - 67
õpperühmade õpilastega. Kokkuvõtvalt võib    6. ...
ÕPPE- JA NÕUSTAMISTEENISTUS

 2009/2010 õppeaasta oli nõustamisteenistusele    infomess "Tuleviku kompass" , Infomess "...
HUVITEGEVUS

 Õpilasaktiiv kogunes kogunes Tervise Paradiisi   prii".
 konverentsiruumis, et leida uusi liikmeid kooli ...
HUVITEGEVUS

õpilasesinduse näitetrupp Tihemetsas, Pargis    Kontsert-aktusel Endla teatris anti kätte aasta
ja Niidupa...
RAAMATUKOGU

 2009/2010 õppeaasta eesmärgiks oli lugejate    Nüüd oleme juba uutes ruumides, ootame
 teadlikkuse tõstmi...
Aastaraamat 2009/2010
Aastaraamat 2009/2010
Aastaraamat 2009/2010
Aastaraamat 2009/2010
Aastaraamat 2009/2010
Aastaraamat 2009/2010
Aastaraamat 2009/2010
Aastaraamat 2009/2010
Aastaraamat 2009/2010
Aastaraamat 2009/2010
Aastaraamat 2009/2010
Aastaraamat 2009/2010
Aastaraamat 2009/2010
Aastaraamat 2009/2010
Aastaraamat 2009/2010
Aastaraamat 2009/2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aastaraamat 2009/2010

7,347 views

Published on

PKHK 2009/2010 aastaraamat

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,347
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aastaraamat 2009/2010

 1. 1. P Ä R N U MA A KUTSEHARIDUSKESKUS AASTARAAMAT 2009/2010
 2. 2. VISIOON HEA MAINEGA TUNNUSTATUD ÕPPEKESKKONNAGA PARIMAID TÖÖTAJAID KOOLITAV KUTSEÕPPEASUTUS MISSIOON KOOSTÖÖS TÖÖANDJATEGA KAASAEGSETE KUTSEOSKUSTEGA PARIMATE TÖÖTAJATE KOOLITAMINE JA AKTIIVNE OSALEMINE REGIONAALSES ARENDUSTEGEVUSES
 3. 3. SISUKORD 4 SISSEJUHATUS 5 FINANTS- JA HALDUSTEGEVUS 7 KVALITEEDIALANE TEGEVUS 9 PERSONALITÖÖ 11 OSAKONNAD 11 TEENINDUSÕPPEOSAKOND 13 TEHNIKAÕPPEOSAKOND 16 VOLTVETI KOOLITUSKESKUS 23 TÄISKASVANUTE KOOLITUSE OSAKOND 27 HUVITEGEVUS 29 RAAMATUKOGU 30 E-ÕPE 33 UUS ÕPPEKORPUS 34 LISAD
 4. 4. SISSEJUHATUS Head aastaraamatu lugejad, Kuuda, liikmed on Teet Tiko, Gerli Mets, Aivar viis aastat - kas seda on vähe või palju? Laud, Virve Pichen, Heiki Mägi, Kalev Päit, Mõtlesin sellest, kui käesoleva aasta 1. juulil Andrus Haugas ja Marko Kokla. Nõukogu täitus minu viies tööaasta Pärnumaa istungid toimuvad kolm korda õppeaastas. Kutsehariduskeskuse direktorina. Aeg on läinud Partneritest tahaks sel aastal ära märkida eriti kiiresti ja tehtut kokku võttes võib öelda - on koostööd Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tartu olnud võimalusterohke ja huvitav aeg. Kooli Ülikooliga, kellega koostöös sündinud lepingud areng on silmaga nähtav läbi uuenenud võimaldasid meie lõpetajatel edasi õppima õppekeskkonna ja ühise pingutuse parema asuda. Välispartneritest suurenes huvi meie õppekvaliteedi nimel. kooli vastu Läti vabariigi poolt. Kohal käisid nii ministeeriumi esindajad kui erienvate koolide Käesolev aastaraamat on viies ja võttes kolleegid. Eriti huvitas neid meie kogemus korraga ette nendes raamatutes kirjapandud Euroopa Liidu toetuste kasutamisel. loo, saad aru, et kogu selles protsessis on tuhandeid osalisi - õppureid, ümber- ja täiend- Toimus kooli kolmas arengukonverents "Täna õppijaid, toredaid kolleege, häid partnereid, samm, homme teine", rõhuasetusega õpetaja tööandjad jne. Tahaksin teid kõiki tänada, sest professionaalsusel ja arendamisel. ainult ühiselt saavutatud rõõmud on mitme- Mul on väga hea meel et käivitus kooli kordsed. töötajate koor ja õpetajate rahvatantsurühm Selle raamatu ilmumise hetkeks on valmis meie osales tantsupeo eelvoorudes. Töötajate osa- uus teenidusõppe praktikabaas. Elame- võtt sporditegevusest võiks veelgi aktiivsem töötame jälle uuenenud rütmis. Kõige rohkem olla. Eeskujuks on siin meie võrkpallurid ja rõõmu teeb see, et möödas on äärmiselt raske sulgpallurid. aasta meie toitlustajatele ja kooliperele, kes Soovin, et nii õppijad kui töötajad rakendaksid vapralt talus kooli söökla puudumist. Oleme maksmaalselt ellu uue õppehoone võimalused saanud kaasaegse raamatukogu-lugemissaali. ja hoiaksid meie ühise kooli ilusa ja puhtana. Õpilastel on taskus tänapäevastele nõuetele vastav õpilaspilet, Pargi tänavalt üle tulnud Olgem visad, sest visadus viib sihile! personali töötingimused on oluliselt paranenud. Lugupidamisega 2009/2010 uues koosseisus töötanud kooli nõukogu on andnud meie tegevusele hea Riina Müürsepp hinnangu. Nõukogu esimeheks valiti Toomas direktor
 5. 5. FINANTS- JA HALDUSTEGEVUS 2009. a majandusaasta aruandega saab 2010. aasta eelarve koostamine tugineb lähemalt tutvuda kooli kodulehel nõukogu poolt kinnitatud kooli arengukavale ja www.hariduskeskus.ee selle tegevuskavas 2010. a kavandatud tege- vustele ning on suunatud jätkuvalt kokku- Hoolimata 2009. aastal finantsiliselt hoidlikkusele ja säästlikule majandamisele. keeruliseks kujunenud majandusaastast, mis väljendus kahekordses riigieelarve kärpes, Tulud kokku moodustavad 2010. aasta eelarves samuti käibemaksumäära ja töötuskindlustuse 62 977 043 krooni, kusjuures riigieelarvest on maksumäära muutusest, mis nõudis tõsiseid 2010. a ette nähtud tegevuskuludeks 35 390 finantsilisi ümberotsustamisi lõppes 2009. a 940 krooni (osakaal kogutuludest 56,2%), üldkokkuvõttes edukalt. Planeeritud eelarve millest omakorda 75% summas 26 542 925 maht 2009. aastal oli 127 916 tuhat krooni, krooni kasutatakse personalikuludeks ning 25% millest omatulu moodustas kokku 17 494 tuhat summas 8 848 015 krooni majandamiskuludeks. krooni. Tulude kassapõhine jaotus (tuhandetes kroonides) Tulu liik Täpsustatud eelarve 2009 Täitmine 2009 % Tulud kokku 127 916 99 189 78% Eraldised HTM eelarvest 107 416 76 020 71% Tegevuskulud 37 514 37 532 100% Sotsiaaltoetused 8 324 8 298 100% Sihtotstarbelised investeeringud 58 506 4 798 8% Projektide tegevuskulud 3 072 24 917 811% Tulu kinnisvara investeeringute müügist 475 Omatulu kokku 17 494 20 163 115% Täiskasvanute koolitus 5 590 6 205 111% Õppesöökla ja kohvik 1 332 1 539 116% Õpilaskodud 500 545 109% Õppetöökojad 540 659 122% Tulud metsamajandamiselt 9 100 9 940 109% Muud laekumised 433 1 276 295% 2008. a. ületulnud vahendid 3 006 3 006 100% Kulude kassapõhine jaotus (tuhandetes kroonides) Kulu liik Täpsustatud eelarve 2009 Täitmine 2009 % Kulud kokku 127 916 94 594 74% Tööjõukulud 41 932 40 988 98% Majandamiskulud 17 813 17 412 98% Muud tegevuskulud 1 641 1 613 98% Investeeringud Õppetoetused 8 024 8 067 101% Sihtfinantseerimine 58 506 26 514 45% Tegelik täitmine kujunes vastavalt 99 189 Tegevuskulude arvestamise aluseks on: tuhat krooni, millest omatulu moodustas 20 1) 2010. aastaks kinnitatud riiklik 163 tuhat krooni. Kulutusi tehti 2009. aastal 94 koolitustellimuse arv - 1263 koolituskohta; 594 tuhat krooni. 2009. aasta vabad vahendid 2) Koolituskoha baasmaksumus 19 745 EEK; summas 4 016 tuhat krooni, sellest omatulu 3 3) Õppekavarühmade ja õppevormide koefi- 842 tuhat krooni suunas Pärnumaa tsiendid vahemikus 1,0 kuni 2,4 Kutsehariduskeskus 2010. aasta eelarvesse. Bilansimaht 2009. aastal oli 449 328 tuhat Võrreldes 2009. a on koolituskoha baas- krooni. maksumus 2010. a vähenenud 5,8%.
 6. 6. FINANTS- JA HALDUSTEGEVUS Õpilastele ettenähtud sotsiaaltoetusi on riigi- 69%, sh personalikulu on täidetud 71%. eelarvest 2010. a eraldatud kogusummas 7 257 789 krooni. Haldustegevus Pargi tn remonditi ja sisustati kaks õppeklassi Omatuludena on planeeritud laekumisi 15 421 ja kabinet. Arvutiklass varustati uute 200 krooni (osakaal kogutuludest 24,5%). arvutitega. Renoveeriti võimla katus. Tööde Omatulu kogumahust suurima osakaalu (57,5%) kogumaksumus 921 240 krooni, millest 500 000 moodustab õppemetskonna metsamaterjali krooni kaeti Regionaalsete Investeeringu- müügist planeeritav tulu 8 860 000 krooni. toetuste andmise programmist (EAS). Täiskasvanukoolituse erinevate tööalase-, Ehituseriala õpilaste praktilise tegevuse käigus täiend- ja huvialakursuste korraldamisest 4 värviti võimla põrand. Jätkati vanade 200 000 krooni (osakaal omatulu kogumahust elektrikilpide ja -juhtmestiku väljavahetusega. 27,2%), õpilaskodude üürist 516 000 krooni Aulasse paigaldati uued valgustid. 2010. a (osakaal omatulu kogumahust 3,3%), kooli juunis lõpetati toitlustuse- ja enamiku õpilassöökla ja õppekohviku toodangu ja kauba teeninduserialade praktiline õppetegevus ning müügist 1 120 000 krooni (osakaal omatulu raamatukogu olemasolu Pargi tn õppehoones kogumahust 7,2%). Kooli õppetöökodades ning toimus ümberkolimine Niiduparki. õpilaste poolt õppepraktika raames osutatavate toodangu ja teenuste eest Niidupargis õppeaasta jooksul parendati planeeritakse tulusid 219 000 krooni. ehituserialade õpilaste abiga õpperuumide ja Kooliruumide kasutusseandmise eest koridoride väljanägemist. Õppehoone fassaadi planeeritakse laekumisi kulude katteks 240 000 osas teostati pisiremont. Remonditi töökoja krooni. katus. Vahetult uue õppeaasta alguseks valmis ja käivitus kauaoodatud uus õppehoone korpus. 31. augusti 2010 seisuga on tulud kokku täidetud 94% sh omatulude täituvus moodustas Voltveti koolituskeskuses jätkus mõisapargi planeeritust 83 %. uuendamine, mille raames valmisid pargis kõnniteed ja paigaldati valgustus. Mõisa Kulud kokku moodustavad 2010. aasta eelarves peahoones korrastati tööruumid. Valmisid 62 977 043 krooni. ehitusprojektid mõisa peahoone fassaadi ja Personalikuludeks on 2010. a planeeritud katuse ning ait-tõllakuuri katuse vahendeid 35 878 609 krooni. renoveerimiseks. Personalikuludest töötasukulu moodustab 26 Alustati kooli valduses oleva kasutuseta vara 479 400 krooni (võrrelduna 2009. aastaga on üleandmisega RKAS-le. kogumahu langus 8,8%). Töötajate töötasukulu Võõrandati Saarde vallas asuv põllu- kokkuhoid on saavutatud ametikohtade majanduslik tootmishoone Noorkarjalaut OÜ-le koondamise, töö ümberkorraldamise ja Uulu Mõis müügihinnaga 500 000 krooni. 15,4% tihenda-misega, töötasu 4%-se languse, Pargi tn õppehoones kasutuseta jäänud ületunnitöö hüvitusmäära korrigeerimise ja õpperuumide pinnast anti kasutusele hüvitamise vaba ajaga rakendumisega. 2010. a õppetegevuse eesmärgil Eesti Mereakadeemia jätkub personali vajaduse korrigeerimine ja Pärnu Merekoolile. ümberkorraldamine. Erinevaid riigihankeid viidi läbi 20 korral. Majandamiskuludeks on 2010. a planeeritud kokku 18 151 569 krooni, mis võrreldes 2009. a tegeliku eelarve täitmise kuludega on 19% Elve Lääts suuremad. Majandamiskulude kasvu 2010. aastaks on tinginud eelkõige hoonete ülal- direktori asetäitja pidamiskulude ja kommunaalkulude tarbimis- finants- ja haldusalal mahtude suurenemine seoses uue õppehoone käikuandmisega. Olulise panuse kulude kasvule andis ka külma talvega suurenenud küttekulu. Seisuga 31. august 2010 on kogukulud täidetud
 7. 7. KVALITEEDIALANE TEGEVUS Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK) liitus koolituskeskuses. Programmis osalesid I 2009 a. kevadel projektiga Edasipürgiv kursuse ehituse ja müüja eriala õpilased. organisatsioon, mille aluseks on Euroopas Kolmandat töörühma juhtisid Elve Lääts ja laialdaselt kasutusel olev metoodika (EFQM Katrin Koidumaa ning sisse viidi laoarvestused Levels of Excellence). Tihemetsa õppemetskonnas ja kooli õppesööklas. PKHK võttis vastu Eesti Kvaliteediühingu (EKÜ) innustustasandi tunnustuse "Edasipürgiv Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse Innove organisatsioon", mis anti koolile kaheks poolt korraldatud koolitusel "Kvaliteedi- aastaks. PKHK pälvis juhtimiskvaliteedi juhtimine kutseõppeasutuses (ABC)" osalesid innustustasandi tunnustustiitli kvaliteedialase Elve Lääts, Salme Haavik, Leida-Alice Eeman, tegevuse eest. Ille Kukk ja Astrid Sinisalu ning "Kvaliteedialase pädevuskoolituse" läbisid Anneli Puudersell, Meeskonnatöö tulemusena viidi ellu esimesel Jaanika Müürsepp ja Karin Luts. poolaastal sisselamisprogramm esma- kursuslastele, laoarvestusprogramm õppe- Õppeaasta jooksul viidi läbi rahuloluküsitlused metskonnas, õppetöökojas ja -sööklas ning õpilastele, töötajatele, vilistlastele ja lapse- tehti küsitlus lastevanematele. EKÜ poolt vanematele (vt lisa). andsid auhinna üle juhatuse aseesimees Tiit Hindreus ja büroojuht ning juhtimiskvaliteedi Õppe- ja kasvatustöö innustustasandi projektijuht Margit Puik. Õppeaasta algul püstitatud eesmärgid on Kuue kuuga suudeti ellu viia kõik kolm täidetud ja nende saavutamise üle sooviks planeeritud parendustegevust. Esimese töö- tänada kõiki õpetajaid. Töise aasta rühma juht oli Kristina Papsejeva, kelle tulemusena on PKHK kõik õppekavad viidud eestvedamisel koostati lastevanemate küsitle- vastavusse riiklike õppekavadega. Järgmisel miseks ankeet. Rühmajuhatajate kaasabil viidi õppeaastal keskendutakse tunnijaotusplaani küsitlus läbi ja andmed töödeldi. Teist täpsustamisele ja õppekavade sisestamisele töörühma juhtisid Jaanika Müürsepp ja Karin uude õppeinfosüsteemi. Vastuvõtt kõikidele Luts, valmistati ette ja viidi läbi esma- erialadele oli edukas ja kool komplekteeris kursuslaste kooli sisseelamisprogramm Voltveti juba augusti alguses pea kõik RKT õppekohad.
 8. 8. KVALITEEDIALANE TEGEVUS Tööd alustasid õppekavapõhised töörühmad, moodulõppe võimaluste pakkumist kus pööratakse erilist tähelepanu õppe- täiskasvanutele. Eesmärgiks seati, et lõpetab metoodilisele tööle ja õppija individuaalsust 90% alustanutest ja see eesmärk ületati! Tublit arvestavale lähenemisviisile. Selle tulemusena: tööd tegid siin täiskasvanute koolituse osakond PKHK võttis vastu Eesti Kvaliteediühingu (EKÜ) innustustasandi tunnustuse "Edasipürgiv organisatsioon", mis anti koolile kaheks aastaks. PKHK pälvis juhtimiskvaliteedi innustustasandi tunnustustiitli kvaliteedialase tegevuse eest. ja Voltveti koolituskeskus. • rakendatud ettepanekute arv/ töörühmades tehtud ettepanekute arvuga * 100% täideti 70%- Alustati arenguvestlusi põhikooli järgsete lt õppijatega. Arenguvestlusi viisid läbi rühmajuhatajad. Arenguvestlused on läbi • individuaalse õppegraafiku korral õpingud viidud ja dokumenteeritud 98% õpperühmades, edukalt sooritanud õpilaste arv/ õpilastele mis on väga tubli tulemus. rakendatud individuaalsete õppegraafikute arv*100% täideti 80%-lt • VÕTA rakendumine oli 100% Sirje Aigro Tublilt osaleti vabariiklikel kutsevõistlustel ja kvaliteedijuht kutseeksamitel. Meie koolis korraldati vabariiklikud kutse- võistlused müüja, ärikorralduse ja ehitus- viimistluse erialadel. Kõikidel erialadel ei olnud meil võimalik osaleda, kuna me ei õpeta kõiki erialasid. Õppeaasta üheks eesmärgiks oli ka, et tagatakse täiend- ja ümberõppe võimalusi erinevatele huvigruppidele ja alustatakse
 9. 9. PERSONALITÖÖ Statistikaandmed on kogutud töötajate kandidaatide dokumente, järgnevalt viidi läbi põhigruppide lõikes. 2009. aasta 31. detsembri vestlusi ja taustauuringuid ning vajadusel seisuga töötas Pärnumaa Kutsehariduskeskuses testiti ja anti lahendada praktilisi ülesandeid. 185 töötajat, sealhulgas 85 pedagoogilist töötajat (aastal 2008 töötajate koguarv oli Töötajate koosseis 193, sealhulgas 86 pedagoogilist töötajat). Töötajate vanuseline jaotus Aastal 2009 oli tööle võetud 9 uut töötajat ja Alla 30-aastaste vanusegrupis oli 6 töötajat vabastatud 17 töötajat. 2009. aastal asusid (3,2%), 31-50-aastaseid oli 93 (50,3%), 51-60- tööle: 5 pedagoogilist töötajat ja 4 aastaseid oli 69 (37,3%) ja üle 60-aastaseid oli keskastmespetsialisti. Töölt vabastati: 11 17 (9,2%). pedagoogilist töötajat, 5 keskastmespetsialisti Suurima osa (53,0%) moodustasid 31-50- ja 1 tööline. aastased töötajad (2008-50,3%). Personalivoolavus (vabastamine töötaja soovil) Suuruselt järgneva osa (34,6%) moodustasid 51- 2009. aastal langes 2% võrra ja oli 2,7% (2008 60-aastased töötajad (2008-31,6%). Vanemaid aastal oli 4,7%), mis on nii suure kui 60-aastased oli 9,2% (2008-14,5%) ning alla organisatsiooni puhul väga hea näitaja. 30-aastaste töötajate osakaal oli 3,2% (2008- Samas tõusis koondatute töötajate arv (2008 3,6%). oli koondatud 1 töötaja, 2009 oli koondatud 9 Töötajate sooline jaotus töötajat), mille tõttu tõusis ka kogu personali Töötajate sooline jaotus: mehi 56 (30,3%) ja voolavus 0,9% võrra (aastal 2008 - 8,3%, aastal naisi 129 (69,7%); 2009 - 9,2%). Puudub tasakaal töötajate soolises jaotuses - Töötajate värbamine ja valik naised moodustavad ligi kolmveerandi (~70%) Võimalikult paljude heade kandidaatide kogu töötajaskonnast. Naiste ülekaalu oli leidmiseks kasutati värbamisel erinevaid märgata kõigis asutusegruppides (va kanaleid: internetipõhiseid andmebaase, metskond), mis on haridussüsteemile meediaväljaandeid, personaliotsingu firma iseloomulik. teenust, organisatsioonisiseseid kanaleid. Töötajate haridustase Avalikke konkursse ja personaliotsinguid oli Kõrgharidusega töötajad moodustasid 2009. korraldatud aasta jooksul kokku 6. Kandidaate aastal 58,4% (108) kogu töötajaskonnast. oli kokku 31. Valiku tegemisel analüüsiti Keskeriharidust omavate töötajate osakaal oli
 10. 10. PERSONALITÖÖ 13,5% (25), kutsekeskharidusega 15,7% (29), toetavad tegevused on süstemaatilised, keskharidusega 10,8% (20) ja põhiharidusega rakenduslikud ja tulevikuvajadustele suunatud. 1,6% (3). 2009. aasta tegevuste eesmärgiks oli muu Kõik juhtkonna liikmed, tippspetsialistid ja hulgas kokkuhoidlik ja säästlik majandusalane õpetajad omavad kõrgharidust. Kutseõpetajate tegevus. Statistikaandmed kinnitavad, et haridustase on näidanud positiivset personalijuhtimise tegevused toetasid Personali arendust toetavad tegevused on süstemaatilised, rakenduslikud ja tulevikuvajadustele suunatud. arengusuunda. Kvalifikatsioonile mittevastavus kokkuhoiu poliitikat ning on olnud edukad, sest on vähenenud 16% ulatuses. personali struktuur ja koosseis on optimeeritud ning sisseviidud muudatuste mõju asutuse Tasemeõppes omandas tasemeharidust 15 arengule positiivne. töötajat (ligi 8% töötajatest: 1 juht, 7 keskastmespetsialisti, 6 kutseõpetajat, 1 tööline). Ella Koplik Asutus võimaldab mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Iga töötaja saab aasta personalijuht jooksul taotleda koolitusi. Töös toetavad kogenud ja kõrgelt haritud kolleegid (mentorid). Kooli jaoks on üha tähtsamad avatud suhtlemine ja meeskonnatöö, töötajasõbralikud töötingimused ja organisatsioonikultuur. Personali arendust
 11. 11. TEENINDUSÕPPEOSAKOND Teenindusõppeosakonna koosseisu tulid lisaks laomajanduse eriala juhtõpetaja Kaie Pärn, kutseõpetajatele ka üldhariduslike ainete majutus- ja hotelliteeninduse eriala õpetajad. Osakonna õpetajad töötasid juhtõpetaja Endla Kuura ja pagar-kondiitri kesklinnas Pargi tn ja Niidupargi õppehoones. eriala juhtõpetaja Andres Vassiljev. Tööle tuli uus toitlustusjuht Ulli Kõrge. Osakonna üldkoosolekud toimusid iga viie Suureks väljakutseks oli õpilaste toitlustamine nädala tagant ja teemavahetunnid kuna seoses uue õppehoone ehitusega neljapäeviti. Korraldasime teenindusõppe- lammutati Niidupargi söökla. Igal hommikul oli osakonna vastlapäeva Reiu Puhkebaasis. vaja valmistada Pargi tn sööklas koolilõuna ja Lõpetas esimene majutusteeninduse lend. see transportida esimeseks vahetunniks Kokku oli lõpetajaid 23, nendest 4 sooritas Niidupargi õppehoonesse. Hotelliteenindaja I kutseeksami. Hotelli Õpilased said koka eriala kutseõpetajate Taisi õppegrupis lõpetas 5 noort, nendest 3 sooritas Kasela, Marina Madissoni, Sergei Tšekmarjovi Hotelliteenindaja I kutseeksami. ja praktikajuhendajate Ingrid Ploomi ning Aili Valmis uus kodumajanduse õppekava Sommeri heal juhendamisel sellega hästi keskharidusejärgsele õppijale. Korrastati hakkama. Pagar-kondiitri õpilased koos majutusteeninduse ja hotelliteeninduse kutseõpetajatega (Angela Jõumees, Terje õppekavasid ja viidi need vastavusse riiklike Steinberg ja Helina Teern) küpsetasid õppekavadega. maitsvaid pagari- ja kondiitritooteid. Logistika valdkonna õpetajad Aime Harjakas, Kiidusõnu tuleb öelda kohvikujuhataja Kaire Viive Ollo ja Külli Šorin osalesid SA Archimedes Vohule, kes suutis toitlustamisega hästi Hariduskoostöökeskus poolt toetatud hakkama saada ja müüja eriala õpilastele, aga täiendõppe projektis "Logistika erialade ka Tiidule, Aleksandrile ja Tiinale, kes kutseõpetuse ja erialase võõrkeele õpetuse abistasid toiduveol. integratsioon", mille raames toimus Uueks ametiks sai juhtõpetaja, kelle õppelähetus Saksamaale Bielefeldi. Tutvuti ülesandeks oli eriala õppekavatöörühmade kohaliku kutseharidussüsteemiga Rudolf- vedamine, erialaga seonduvate ülesannete Rempel Berufskolleg´is, külastati lahendamine, kutseeksamite korraldamine rahvusvahelisi logistikaettevõtteid Schüco jms. Suur tänu koka eriala juhtõpetaja Elle International ja Kühne & Nagel ning põllu- Möller, müüja, müügikorralduse ja majandusmasinate tootmisettevõtet Claas.
 12. 12. TEENINDUSÕPPEOSAKOND Laojuhataja eriala õpeekskursioonid toimusid koha, suured tänud tema juhendajle Peep TNT logistikakeskusesse ja Kalevi kommi- Peetersoole. Koka erialalt osalesid võistlusel IV vabrikusse. Lisaks külastati Rimi keskladu. kursuse õpilased Marina Samkov ja Artur Müügikorralduse ja müüja eriala õpilased Jatskus ning III kursuse õpilased Getter Lall, võtsid osa erinevatest õppeekskursioonidest: Jaanika Õis ja Rivo Rehe, keda juhendasid toidumess, Rotermanni kvartal, leiva- kutseõpetajad Heli Kruusamägi, Marina kombinaat "Pere Leib", suuremad Madisson ja Taisi Kasela. kaubanduskeskused Eestis - Rimi, Selver, ETK. Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu poolt Samuti toimus õppeekskursioon Lääne-Viru antava vabariikliku stipendiumi sai Rakenduskõrgkooli, kus on võimalik jätkata hotellieriala õpilane Kadi Reha. õpinguid pärast müügikorralduse eriala lõpetamist kaubandusökonoomika III kursusel. Koolis omandatud praktilisi oskusi näitasid Uueks ametiks sai juhtõpetaja, kelle ülesandeks oli eriala õppekavatöörühmade vedamine, erialaga seonduvate ülesannete lahendamine, kutseeksamite korraldamine. Osalesime erinevatel vabariigis korraldatud koka eriala õppegrupi VK-06 õpilased pagari- võistlustel - Kuressaares toimunud koka eriala ja kondiitritoodete esitlususega detsembris õpilaste võistlusest võtsid osa II kursuse 2009 tubli kutseõpetaja Iraida Grigorjeva õpilane Anneli Moksantseva ja III kursuse juhendamisel. õpilane Agnes Vaarpuu kutseõpetaja Sergei Tšekmarjovi juhendamisel . Sel aastal käisid stažeerimas tublid kutseõpetajad Marina Madisson, Heli Toidumessil toimunud võistlusest "Noorkokk Kruusamägi, Sergei Tsekmarjov ja Taisi Kasela. 2009" finaalist võttis osa IV kursuse õpilane Aigi Veisner, juhendasid kutseõpetajad Heli Kruusamägi, Marina Madisson ja Taisi Kasela. Ülle Pikma Toitlustuserialade õpilaste vabariiklikust võistlusest NOORUSLIK KEVAD 2010 osa võtnud teenindusõppeosakonna IV kursuse õpilane Kim Klimberg saavutas III juhataja
 13. 13. TEHNIKAÕPPEOSAKOND 2009/2010 õppeaastal töötas tehnika- Tisleri- ja ehituspuusepa 9-liikmeline õppeosakonnas 39 töötaja, õpilaste arv oli õppekavatöörühm pidas 15 koosolekut. septembris 543 ning maikuus 501. Personali Töörühma juht oli Urmas Ailt, head osalejad poole pealt pidime loobuma seoses olid Leo Jakobson, Sirje Parrol ja Margus "ehitusbuumi" vaibumisega 2 ehitusõpetaja Kasekamp teenetest. Küll tuli osakonda juurde teiste Õppekavarühmas arutletavad teemad olid erialade õpetajaid. kutsevõistlused, ohutusnõuded, lõputööd, Tehnikaõppeosakonnas näitab õpilaste arvu kutseõpetajate stažeerimine, kutseõpetajate muutumine küll mõningast väljalangevust, kuid välispraktika, Hansapäevadest osavõtmine, võrreldes eelmise õppeaastaga on toimunud majandusministeeriumi prognoosid puidu- positiivsed nihked. Nii nagu kool tervikuna nii tööstuse osas jpm. Moodustati 2 VÕTA keskendus ka tehnikaõppeosakond oma töös komisjoni ning tehti üks õppekavaettepanek. konkreetsetele arengukavalistele eesmärkidele. Ehitusvaldkonna 15-liikmeline töörühm käis Õppekavatöös võiks esimesena märkida tööd koos 17 korda , õppekavatöörühma juhiks oli uue õppekavaga "Koostelukksepp". Aasta Enn Veesalu, hästi käisid kohal ja olid aktiivsed alguses kinnitas HTM meile vastuvõtukvoodi Elje Teesalu, Ingrid Kruusla, Piret Laan ja Eve uues valdkonnas, millele järgnevalt algas Tapp. Õppekavatöörühmas käsitleti õpilaste pingeline töö õppekava loomisel ning välispraktikaid, materiaaltehnilist varustatust, õpetajate leidmisel. Paralleelselt algasid tööd lõpuhinnete kajastamist e-koolis ning autoremondi-metallitöökoja projekteerimisel. õppijakaarti, ohutusnõudeid praktiliste tööde sooritamisel, planeeriti koolitusi, käsitleti Moodustati õppekavatöörühm koos ettevõtete lõpetamise korraldamist jpm. Moodustati 5 esindajatega. Pärnu piirkonna metalli- VÕTA komisjoni. IT-elektroonikaseadmete ettevõtted nagu AS Lasertool, OÜ Adrem ja AS koostaja töörühm (10 liiget) tuli kokku 13 Ekto aitasid kooli õppekavatöös, õppejõudude korral. Töörühma liider oli Värdi Soomann ja Saavutuseks võib pidada osakonda lisandunud üldharidusainete õpetajate integreerimise õppekavatöörühmadesse ning ka nende töörühmade senisest tulemuslikumat tööd. head osalejad Sander Mets ja Enno Puidet. leidmisel ning andsid head nõu hoone Töörühmas ära tehtud tööst vääriks projekteerimisfaasis. Sügisel 2010 võtab nimetamist tutvumine kõikide valdkonna Pärnumaa Kutsehariduskeskus vastu esimesed õppeklassidega ning kaardistades nende 15 õpilast metallitöövaldkonnas. tehnilise seisukorra ning vajadused, hanke Saavutuseks võib pidada osakonda lisandunud läbiviimine võrguklassi arvutite moderni- üldharidusainete õpetajate integreerimise seerimiseks, tutvuti uute õpikute ja õppekavatöörühmadesse ning ka nende valdkonnapõhiste koolitustega., tutvuti Narva töörühmade senisest tulemuslikumat tööd. Kutseõppekeskuse ja Informaatika erakooli Kokku toimus 4-s õppekavatöörühmas 62 õpetajatega, tehti kaks ettepanekut koosolekut, tavalise regulaarsusega üle nädala. õppekavade muutmiseks Autotehniku 8-liikmeline õppekavatöörühm Kõik õppekavatöörühmad viisid läbi SWOT pidas 16 koosolekut, õppekavatöörühma juht hindamise, vaatasid üle vastuvõtunõuded ning oli Andrus Simberg, innukamad osalejad olid tegelesid probleemsete õpilastega , Ants Jürisoo ja Lembit Külaots. planeerisid järgmise aasta õppegraafikut ja Õppekavatöörühm tegi tutvust uute hoonete eelarvet, tutvusid õpilase tagasiside e- projekteerimise ning sisustusega, keevitus- formularis kajastamise võimalusega., seadmetega OÜ Eurolager juhtimisel, arutati töörühma töö kajastamise võimalustega e- koolitusi, praktikakorraldust, hindamis- keskkonnas Google. Toimus lõpetavate põhimõtteid ning tehti 5 õppekava muudatuse ehitusvaldkonna 14 õpilase traditsiooniline ettepanekut. Moodustati 3 VÕTA komisjoni. Tallinna Tehnikakõrgkooli külastus.
 14. 14. TEHNIKAÕPPEOSAKOND Maailmameistrivõistlustel Calgarys käis meie ning 2 õpilast ehituspuusepa erialalt). Lähetus kooli vastne lõpetaja Margus Aus ja sai kestis 5 nädalat ja toimus projektipartner ehitusviimistluses 13. koha. Noor Meister 2009 Etelä-Kymenlaakson Ammatiopisto korraldusel saime plaatimises tänu Mihkel Kuldmäe heale Soome vabariigi Kotka piirkonna esitusele III koha, Rauno Kask oli IT alal 5. ehituettevõtetes. Projekti raames täideti Elektroonikute kutsevõistlusel II koht Kert enamik püstitatud eesmärke, õpilased olid Peterman, III koht Silver Rannak ja 5. koht rahul saadud tedmiste ja oskustega, mis Aleksander Vaarman. Autotehnikute esimese kinnitati Europass tunnistustega ja Soome kursuse mõõduvõtmisel Vana Vigalas saime kooli sertifikaatidega. soorituse eest "HELLA" pimedasõidu simulaatoril III koha, autohooldusmaterjalide Leonardo projekt "Uuendused kasutamise + piduritorude valmistamise tislerikoolituses - Pärnu õpetajate arvestuses I koha. õpiränne Portugali" Projektiga oli kavandatud kahe puidutööeriala Projektitöö kutseõpetaja nädalane õpiränne Portugali, kus Leonardo projekt "Praktika Soomes - loob meie õpetajaid võttis vastu sealsele head võimalused noortele ehitajatele rahvuslikule mööblitööstusele tööjõudu tööjõuturul" koolitav ning juba töötavatele inimestele Projekti eesmärgiks oli ehitusvaldkonna II täiendõpet korraldav kutseõppeasutus Centro kursuse õpilaste välispraktika Soome de Formação Profissional das Indústrias da vabariigis, andmaks õpilastele ettekujutust Madeira e Mobili rio. Koolituste eesmärgiks oli põhjamaade ehitustavadest ning täiendades ühtlustada ja täiendada Eesti ja Portugali nende konkurentsivõimelisust tööturul. Kokku puidutööerialade kutseõpetajate teadmisi, lähetati 6 õpilast (2 kivi- ja oskusi ja kogemusi partnerriikide koolides. Üks betoonkonstruktsioonide, 2 ehitusviimistleja lähetatav pidi keskenduma puidutöötlemise
 15. 15. TEHNIKAÕPPEOSAKOND masinatele, teine CNC tehnoloogiale. -tarkvara esitlus Lähetatavad tutvusid, kuidas oli korraldatud -andmeteülekande ühtlustamine juba töötavate puidutööliste täiendõpe. Edasised projektiülesanded: Programm täitis oma ootused, osalejad said Europassi tunnistuse -veebidisain (DE) - ohutus (pole veel lahendust) Comenius projekt "Regenerative Energien- - arhiveerimine (pole veel lahendust) Begreifen-Bewusstsein schaffen" - lisa andurid (SE) On toimunud kaks partnerkoolide kohtumist, - Webcam (PL) 09.11-13.11.2009 Hamelnis, Saksamaal ning - andurite varustamine vooluga. 26.05-30.05.2010 Pärnus. Saksamaal külastati - Kõik partnerkoolid paigaldavad ülekande- firmat Stiebel Eltron, mis tegeleb tarkvara ja alustavad automaatse andmesidega solaarpaneelide tootmisega ja Hamelni - kogutud andmete töötlemine Päikeseenergia Uurimise Instituuti. Viimases toimusid loengud teemadel: Päikeseenergia Tuuleenergia: Ehitatakse kaks tuule- alused, Päikese energia - inimkonna tuleviku generaatorimudelit einevat tüüpi rootoritega. energia, Päikeesekiirgus, päikeseenergia - mudel, millel on horisontaalne rootoritelg süntees päikesepatareides (SE) päikesesoojusenergia. Tehti katsed seoses mini- - vertikaalse rootoriteljega mudel (DE) solaarmooduli koostamise ning mõõtmistega, Õppematerjalid: Projekti sissejuhatus REN-E tutvuti instituudiga. Projektitöös lepiti kokku (PL) ülesannetes, täitjates ning tähtaegades. - Tuuleenergia, laboratoorne töö peatükk 1 Õpilasuuringuid teemal "Keskkonnateadlikus" (DE) jäi vedama Poola. Tänaseks on enamikes - Tuuleenergia, laboratoorne töö, pt 2(SE) koolides läbi viidud nii õpilasküsitlus kui - Päikesepatarei, pt. 1 (AT) koolimajade energiakulu võrdlev analüüs - Ilmajaama tuuleenergiaga varustamine (EE) Teemal "Kooli ilmajaamad ning nende vaheline -Peatükid kirjutatakse inglise ja/või saksa andmeedastus" (juhtiv kool Austriast) on keeles. tänaseks muretsetud ilmajaamad. Eestis on ilmajaam olnud juba kaks kuud üleval ning Peatükke ja õppematerjale esitletakse Poolas. õpilased on omandanud tarkvara kasutamise Projekti 3. kohtumine toimub Olesnicas/Poolas oskused. Kohtumine Pärnus sisaldas 15.11.kuni 19.11.2010. rühmatööde kõrval AS Fortum kombi- elektrijaama ehituse külastamist ning Soomaa külastuskeskuse külastamist. Püstitati järgmised ülesanded: Jüri Puidet Ilmajaam: Austria on arendanud ülekande tehnikaõppeosakonna tarkvara juhataja
 16. 16. VOLTVETI KOOLITUSKESKUS Voltveti koolituskeskus uuenes 2009/2010 Kutseõpe - metsamajandus õppeaastal nii vormilt kui ka sisult Voltveti koolituskeskuses jätkub metsa- majanduse õpetamine põhikooli baasil. 2009. Nimevahetus aasta sügisel võeti vastu 13 esmakursuslast. Üle mitme-mitme aja asus poistega koos 2009. aasta juuliks küpses otsus, et erialade metsandust õppima ka kaks neidu. Õpinguid hulgalt vähenenud (varasematel aastatel oli jätkasid 2., 3. ja 4. kursuse õpilased ning Pärnusse viidud sektetäride ja raamatu- sessoonõppes õppijad. Mõnevõrra üllatuslikult pidajate, nüüd ka autoremondi eriala tuli viimase kursuse õpilastele muudatus, mille õpetamine) osakonnal on tarvis hoida kinni tingis üleminek uuele õppekavale. Õpiaeg oma põhierialadest ja arendada uusi suundi. vähenes neljalt aastalt kolmele ja poolele Otsustati ka nimemuutuskuur läbi teha, et õppeaastale, mistõttu metsamajanduse uuenevale sisule teisem vorm valada. 4.kursuse lõpuaktus peeti juba 2010. aasta Nimevalikul pöörduti ajas tagasi. veebruaris. Kooli lõpetas kaheksa päevase Dokumentidest võib lugeda, et omaaegse õppe noormeest ja kolm sessoonõppes õppijat. metsakooli ajal olid õpilased ja pedagoogid Õppima jäi 36 õpilast. Parima lõpetajana esitanud 1943. aastal palvekirja, asendataks kutsuti meie koolist Põllumajandus- kooli nimetus - Voltveti - asula nimeks saanud ministeeriumi vastuvõtule Villu Vilinurm. Tihemetsaga. Nüüd, 65 aastat hiljem, esimese Metsamajanduse eriala õpilaste põhiline Eesti metsakooli 85. juubeliaasta eel ja taas praktikabaas on koolimetskond, kus metsandust õpetama hakatud 15. Aastapäeval, harjutatakse ning osaletakse omatulu (metsa pööras ajalugu taas külge. Pärnumaa varumine ja müük) teenimisel. Kutsehariduskeskuse Tihemetsa õppekoha nime all tegutsenud osakonda hakati 2009. aasta 2009/10 õppeaasta praktiline töö ja praktika sügisest nimetama Voltveti koolituskeskuseks kooli metskonnas sooritati järgmiselt: ME-07 (8 Tihemetsas. õpilast) tegid 80 tundi metsauuendamise ja metsakasvatuse sügispraktikat (metsa- Otsus polnud kerge, sest Tihemetsa tehnikumi kultuuride hooldamine, ülevaatus, maapinna nimi on paljudel tunnistustel, mis vilistlaste ettevalmistamine, sihtide puhastamine), 160 mappide vahel ja kappides- sahtlites hoiul. tundi metsuripraktikat (valgustus-, harvendus, Inimeste hinge ja südamesse on sööbinud kõrge sanitaar- ja lageraie) 80 tundi mainega põllumajanduskool just Tihemetsa taimlamajanduse praktilisi töid (taimede nimega. Kuid oli ka neid, kes Voltveti nime väljakaevamine, sorteerimine, külv ja sobivust tunnistasid. koolitamine). Metsanduse eriala õpilaste tööde mahud 2009/10 õppeaastal
 17. 17. VOLTVETI KOOLITUSKESKUS ME-08 üheksa õpilast tegid 80 tundi osaleda Horvaatias Zagrebis peetavatel raie metsauuendamise praktilisi töid, 120 tundi maailmameistrivõistlustel. Noormehe metsauuendamise kevadpraktikat (männikülv, võistlusvarustuse soetamist toetas ka tema paljasjuursete ja potitaimede istutamine), 160 endine kool. tundi metsatööpraktikat (valgustus-, Kümme 3. kursuse õpilast sooritas 30. märtsil harvendus-, sanitaar- ja lageraie) ja 80 tundi Tihemetsas edukalt Raietööline I kutseeksami praktilisi metsakasvatuse töid. ME-09 õpilast ning neli õpilast sai 16. juunil Luual hakkama tegi 160 tundi raietöö aluste praktilisi tööd, metsuri kutseeksamitööga, mis on õpiti ohutuid töövõtteid, metsa hooldamist võrdsustatav koolilõpueksamiga. ning sae kasutamist. Kutseeksameid võtab vastu ja kutsetunnistusi Õpilaste töötundide ning tööde kohta rahalist väljastab Eesti Metsatööstuse Liit. arvestust ei peeta, kuid kahtlemata panustavad metsamajandusõpilased ja Kutseõpe - aiandus õpetajad/praktikajuhendajad kooli üldisse 2009. aasta detsembris lõpetas aianduse eriala omatuluteenimisse oma väärika osa. 3. lend. Kolm lõpetajat sooritasid kooli lõpueksamina Aednik I kutseeksami ning kolm Europea projekti raames (projekti lõpetajat Aednik II kutseeksami. Koos koordineerisid Luua Metsamajanduskooli õpilastega tegi kutseeksami Aednik II õpetajad), osales 2009. aasta suvel välisriigis kategooriale ka rühmajuhataja - õpetaja Erna toimunud kahekuulisel metsamajanduse Gross. praktikal Marko Loorberg (Austria) ja Villu Vilinurm (Soome). Õpilased tegid sügisel – uue Kursuse parima lõpetajana kutsuti 2010. aasta õppeaasta alguses – praktikast ülevaate ja juunikuus põllumajandusministri vastuvõtule esitasid selle kaasõpilastele. Norra Kuningriigis Inga Kaldvee. käisid metsamasinate õppe praktikal kümme 3. 2010. aasta veebruaris komplekteeriti ja 4. kursuse õpilast koos metsamajanduse aianduse (abiaednik) töökohapõhise õppe õpetajate Arnold Schmidti, Arne Õismaa ja kursus 13 õppurit. Gruppi kogunesid erineva ea Värdi Soomaniga. Vastuvõttev kool oli ning haridusega mehed-naised-neiud, et Kongsberg Videregaende Skole Saggrendas aastaga omandada aedniku töö oskused. metsandusosakond. Sellel kooliga on koostöö Jätkuvalt on 30% õpiajast koolis ning 70% kestnud juba 13 aastat. Praktikalt naasnud õppest toimub erinevates praktikakohtades. näitasid pilte ja videosid, tegid esitluse Õpilased võtsid praktikale EMÜ Põllumajandus- õppekoha praktikakonverentsil. Märtsis tulid ja keskkonnainstituudi Polli Aiandusuuringute nädalapikkusele vastuvisiidile 11 norrakat: üks Keskus, Nurga Talu Puukool, Sagro AS, neiu ja kümme noormeest, saatjaks õpetajad Saare–Tõrvaaugu OÜ, Eesti Roos OÜ, Kjell Kaasa ja Per- Ivar Lie. Kodukartul OÜ, Neeva OÜ, Hansaplant OÜ, Võtsime osa metsanduslikest kutsevõistlustest. Forendum OÜ, Sümbio OÜ, FIE Uko-Mikk Saeringi juhendaja Arnold Schmidt viis Luuale Kikkas, Kuusk AE OÜ, FIE Laine Jurna, võistlema õpilased Janar Bertel, Peeter Laur, Jaagumäe talu, Pärnu Linnavalitsus ja Ridala Egert Vahter, Marko Loorberg, Ragnar Vallavalitsus. Rosenberg; Tartus maikuisel Maamessil toimunud raievõistlusel Kevadkarikas 2010 Õppekava arendus, õpetajad, osales Egert Vahter (ME-08) (juhendas Andre õpetajate koolitused Lemmik). Mais käisid mõlemad Lääne – 2009. aasta mais kinnitati REKK-is Virumaal raievõistlusel TOP 10. Meid saatis metsamajanduse eriala 3,5 aastane õppekava. osalusrõõm, seekord auhinnalisi kohti ei Valmistati ette metsamajandus (raietööline) toodud. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse üheaastane põhihariduse nõudeta õppekava metsamajanduse eriala vilistlane Erik Rist, kes (kinnitati juunis 2010) Õppekavade koostaja praegu õpib Eesti Maaülikoolis metsandust, Marje Kask. näitas seevastu üles kõrget klassi. Nakatununa Aianduse (abiaednik) - töökohapõhine õpe - kooli ajal raievõistluste pisikust osaleb ta üheaastane õppekava kinnitati jaanuaris 2010, järjest kaalukamatel võistlustel. Erik saavutas valmistati ette aianduse kutsehariduse raiemeistrivõistlustele junioride arvestuses 1. 3.aastane õppekava (kinnitati augustis 2010) koha (üldarvestuses 15. koht) ning sai õiguse
 18. 18. VOLTVETI KOOLITUSKESKUS Õppekavade koostaja Erna Gross. kirjanduseõpetaja Salme Haavik. Õppekavade arenduse töörühmade liikmed olid Töövõtulepinguga jätkasid tundide andmist Kaja Hiie, Arne Õismaa, Arnold Schmidt, Ruth õpetajad Maimu Metsla ning Aime Tammet. Anton, Malle Kruusamägi. Samuti andsid lepinguliste õpetajatena tunde koolimetskonna metsaülem Väino Lill Vanemõpetaja Marje Kask andis kirjastuses Ilo (jahindus), RMK maaparandusvaldkonnas välja raamatu "Metsakasvatus”, mis on töötav Taivo Lehesmets (õigusaktid, kutse- mõeldud õpikuks metsanduse õpilastele. Selle eetika, metsade kõrvalkasutus, abil saavad oma teadmisi täiendada metsakuivendus) ning Liina Piiroja metskonna- ja looduskaitsetöötajad, (raamatupidamise alused). Eesti Metsaseltsi poolt väljaantavas kogumikus "Metsaalmanahh 2010" ilmus Marje Kase artikkel "Metsandusõpe Tihemetsas aastatel 1995 - 2009". metsaomanikud, loodushuvilised. Trükis Õpilaste huvitegevus ja vaba aeg, käsitleb hooldus-, uuendus- ja valikraieid, raietega seotud metsanduslikku seadusandlust. õpilaskodu Eesti Metsaseltsi poolt väljaantavas kogumikus Suure kooli väikese osana korraldab Voltveti „Metsaalmanahh 2010“ ilmus Marje Kase koolituskeskus kohapeal ka õpilaste artikkel “Metsandusõpe Tihemetsas aastatel huvitegevust. Koostöös Saarde vallaga 1995 – 2009“. pakutakse võimalusi sportida uues Kilingi – Nõmme Spordihoones või Tihemetsa võimlas Kutseõpetaja Kaja Hiie lõpetas Tallinna ning staadionil. Vallakeskuse Ülikooli juures 160-tunnised andragoogi sportimisvõimalusi küll teadvustati, kuid kursused ja sooritas edukalt Andragoog II osalema ei kiputud. Seevastu on populaarne kutseeksami.. Andragoogi kursused läbis Tihemetsa võimal vana ja veidi väsinud sisu kasvataja Marju Sepp. Õpetajad Erna Gross, ning ilmega jõusaal ja palliplats. Pallimänge Salme Haavik, Ruth Anton, Arnold Schmidt, juhendasid septembrist maini spordiõpetaja Arne Õismaa ja Marje Kask osalesid mitmel kvalifikatsiooniga Arnold Schmidt ning kehalise erialakoolitusel ning sisekoolitustel. kasvatuse õpetaja Anu Tamm. Lisaks korraldati Infospetsialist Krista Staškevitš alustas järgmised võistlused: kursustevaheline õpinguid Tartu Ülikooli Viljandi jalgpalliturniir ning võrkpallivõistlus, Kultuuriakadeemia avatud ülikooli infohariduse lauatennisemäng, Tihemetsa kolmevõistlus ja osakonnas, et omandada erialane tõstmisvõistlused. (raamatukogundus ja infokeskkonnad) rakenduslik kõrgharidus. Aasta sportlik-meelelahutuslik tähtsündmus oli osakonna vastlapäev. Pärnumaa on laugjas, Õpetaja Erna Gross läbis projekti „Teises koolis mõnusaid liulaskmiskohti läheduses pole. – teises keeles“ mahuka teoreetilise koolituse, Seepärast tehti koolipäeva lõpus väljasõit mis andis valmiduse õpetada teise keele- ja Jõulumäele. Kool huvitegevuse eelarvest kaeti kultuurigruppi kuuluvat õppijat. õpilaste sõidukulud. Liulaudade olemasolu tuli Vanemõpetaja ametijärku taotles ja sai viieks lustijatel endil tagada. aastaks kutseõpetaja Marje Kask, kes on Sügisene suurpäev on seenenäitus, mille ühtlasi metsamajanduse ja aianduse peainitsiaator on juhtõpetaja Marje Kask. juhtivõpetaja. Tema korraldada on osakonna Seeni määras abimetsaülem Ivi Hiie, kutseõpilaste õppetöö ning praktika ja eksponaate korjasid õpilased, koolitöötajad ja õpetajate töö. Osakonnas töötavad vabatahtlikud huvilised. Näitus oli üleval 15.- kutseõpetajatena Ruth Anton, Erna Gross, Kaja 17. septembrini. Lisaks mekutati Hiie, Arnold Schmidt, Arne Õismaa. 2010. harrastuskokkade pakutavaid seenetoite. Õpetajad: Reine Klettenberg (suvest Justkui viienda korraldamiskorra auks oli lapsepuhkusel), Ruth Anton, Toomas Riet, Anu näitusel paslik üllatus. Õpetaja Sirje Parrol Tamm. 2010. aasta juunis lõpetas koolis alalise leidis Kilingi-Nõmme lähedalt männimetsast töötamise kauaaegne emakeele ja
 19. 19. VOLTVETI KOOLITUSKESKUS Eesti esmaleiuna parasiitpuraviku Xerocomus “Sõda ja rahu Põhjalas” liitumise korraldasid Parasiticus. Näitust külastas ligi 300 huvilist. infospetsialist Krista Staškevitš ja emakeeleõpetaja Salme Haavik. Järgnes rebaste ristimine. Traditsiooni kohaselt korraldasid vanemate kursuste õppurid uutele Voltveti mõisasaali jõudis veebruaris vabariiklik metsandusõppe humoorika lühikursuse, elu-olu maakutsekoolide aastatepikkuse traditsiooniga katsed ning tunnistasid nad siis vastuvõetuks mälumäng. 108. mälumängule kogunesid metsameeste hulka. võistlema Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (kaks võistkonda), Olustvere Maamajandus- ja TÕN 2009 nädala raames tutvustas andragoog Teeninduskool, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Erna Gross täiskasvanud õppijatele koduaia Valgamaa Kutsehariduskeskus; Kehtna planeerimise nippe, kõneldi veel Teenindus- ja Maamajanduskool, Räpina kogukondlikust koosmeelest ja projektitööst, Aianduskool. Tihemetsas läks mänguvõit käisid külas vabariigi kaugtöökeskuste loomise valgalaste kätte. Kilvaritele koostas küsimused projekti tutvustajad Eesti Kaugtöötühingust. kauaaegne mälumänguharrastaja ja endine Ettevõtlusnädala raames kohtus õpilastega õppedirektor Tõnis Tammet. vilistlane, keskkonnainspektor Urmas Isand. Kevadel oli lektoriks EV Tolli- ja Maksuameti Kevadine teavitussündmus, kutse- ja spetsialist Jaan Krigul, kes kõneles FIE-na orienteerumisvõistlus oli metsapäev, mille majandamisest, Helen Popp välis- ettevalmistus ja läbiviimine korraldati ühiselt: ministeeriumisteeriumist pidas loengut teemal õpetajad, õpilased, koolitöötajad ja „Eesti poolt antav välisabi“. vabatahtlikult toetavad sõbrad-tuttavad. Peakorraldusgrupis on Marje Kask, Kaja Hiie, Koostöös Kilingi-Nõmme Muusikakooliga Värdi Soomann, Arnold Schmidt ja Arne korraldasid ajalooõpetaja Reine Klettenberg, Õismaa. Metsapäeval osalesid kõik metsanduse andragoog Erna Gross, teabetalituse juhataja eriala õpilased, Luua Metsanduskooli Anneli Puudersell ja õpilasesinduse president võistkond, Tali Põhikooli, Tihemetsa Põhikooli, Birgit Tamm Voltvetis 2. novembril Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi, August Kitzbergi hingedepäeva tähistamist. nimelise Gümnaasiumi, Pärnu Sütevaka Põhjamaade raamatukogunädalaga deviisi alla Humanitaargümnaasiumi võistkonnad
 20. 20. VOLTVETI KOOLITUSKESKUS Metsapäevade esikohad läksid Luua keskuse noortele. Augustis olid pikalt majas Metsanduskooli õpilastele, meie parimad oli 5. astronoomiahuvilised üle kogu Eesti, sekka ka koha saavutanud Tambet Kivisild (ME-07) ja 7. mõned soomlased. Ettepaneku astronoomia- koha saavutanud Maiko Leemann (ME-08). seltsi kokkutuleku korraldamise koha valikuks tegi meie metsanduse eriala õpilane Ville Eek, Seoses osakonna töötajaskonna vähenemisega kes ka ise hobi korras tähistaevast uurib. tuli õpilaskodu töötajatel juurde kohustusi, Ettevõtmist toetasid füüsikaõpetaja Aime muutus töökorraldus. Ometi jäi kõige Tammet ning tema abikaasa. olulisemaks õpilastes õpiaegse ühiskodutunde kasvatamine: eneseteenindamine, ühised Pärnu- ja Viljandimaa piiril logistiliselts ajaveetmised ning kodurahu. Lõpuks-lõpuks koolitusteks hästi sobiva paigana on meid said õpilaskodu ühe külje aknad ka endale avatanud Eesti Maaülikool, kes on rentinud katted. Paigaldati rulood nii lõunakülje mitmel korral ruume, et koolitada tubadele kui ka I korruse klassidele. Unistused põllumajandustootjaid. Haridus-ja Teadus- uutest riidekappidest ning teise majakülje ministeerium otsusas oma aastat kokku võtma aknakatetest lükati järgmistesse ja uusi plaane seadva koosoleku pidada talvel eelarveaastatesse. kõige külmel ajal Voltveti koolituskeskuses. Kevadtalvel võõrustasime Tšehhimaa õpilasi ja Õpilaskodu tublid töötajad on Ulle Viirmaa õpetajaid, kes sõitsid kutsehariduskeskusesse (juhataja), Marju Sepp (kasvataja), Tiiu Treial lähetusele e-Twinning – projekti raames. ja Saima Saar (öövalve), Terje Mihkelson (koristaja). Kevadel lähetas Tea Koolituskeskus Pärnusse ja Tihemetsa keelepraktikale ning siia ööbima Koolituskeskus kolm Jõhvi ametikooli õpetajat, kes Koolituskeskuse sisulise uuendamise küljeks on praktiseerised teises keskkonnas eesti keelt. esmatähtsalt erinevas eas õppijatele Tegelikult julges kaheks nädalaks maale elama koolitusteenuse pakkumine. Meie põhilised tulla vaid üks õpetaja. õppjad on olnud erametsaomanikud ja metsas töötavad töövõtjad. Oleme korraldanud PRIA Oma Voltveti majas pidas Pärnumaa meede 1.1 toetusel viis ühepäevast Kutsehariduskeskus kevadise nominentide metsanduskoolitust (grupis 10-15 inimest) ning tunnustamise ürituse. Külma kevadõhtu kaksteist kahepäevast metsanduskoolitust (10- soojendamiseks etendus saalis Loone Otsa 15 inimest). Populaarsemad koolitus- näidend Carmen Alexandrium, esitas Pärimus- valdkonnad on metsa puhkemajanduslik teater Loomine. Seejärel hõigati välja kasutamine ning juriidiliselt korrektne nominendid, tunnuskirja sai ka Voltveti innuka metsaomandi kasutamine. Jaanuaris koolitas meeskondliku töö eest. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus Õppetöövälisel ajal on head toitlustus- ja Voltvetis meie ja teiste metsanduskoolide majutusvõimaluste olemasolu toonud Voltveti õpetajaid ja praktikajuhendajaid. Oleme vastu mõisa neid, kel tarvis sobilikke ruume võtnud laste grupp (lasteaiast kuni perekondlike tähtpäevade tähistamiseks. gümnasistideni) ja pakkunud neile Saalis on mitmel korral aastas lauldud: “Ilus loodushariduslikku teavet. Tihemetsa – Kärsu haljas, ilus haljas pruudipärg...” ning austatud metsanduslikul õpperajal käis Pärnumaa juubilare. erametsaühenduse grupp. Kohapeal on õpitud veel projektide koostamist. EV Töötukassa Majanduslik baas ja arendustegevus tellimusel andsime 120 tunnise täiendkoolituse Majandustöötajad on Mati Jassik (majandus- metsuri erialal. Kohapeal toimus neile juht), Saima Kasela (koristaja), Jaan Pukk raietööline I eksam. Kaks kursuse lõpetajat (meister), Jaak Tamm (remondimees), Sirje sooritased seejärel ka metsuri kutseeksami. Õismaa (pargiaednik). Auto-motohuviline mees, bussijuht Sulev Saar lõpetas koolis Koolituskeskus võõrustas kolme suurt laagrit. töötamise, ametikoht koondati, sest osakonnal Õppeaasta alul korraldasid Pärnu oli kuni juulikuuni kasutada vaid üks buss, mis rühmajuhatajad ning nõustamisteenistust siin venitas hädapärases sõidud välja kuni uue Ford- laagri kahele esmakursuslaste grupile. Märtsis bussi liisimiseni. Lõppesid ka majahoidja Leili toimus väitlusteemaline projektilaager Kohtla- Aruse ja koristaja Tamara Kozlova töölepingud, Järve, Paikuse ja Pärnumaa Kutseharidus-
 21. 21. VOLTVETI KOOLITUSKESKUS prouad läksid vanaduspensionile. 26. juunil, 10., 11. ja 24. juulil ning 5. augustil siinset aja- ja kodulugu, parki ning hooneid. Suuremate majanduspersonali ühistöödena on Koostöö seltsinguga “Päevakübar”, seltsiga õppeaastast nimetada 100 saalitooli “Iris” ning “Martad”, Tihemetsa Põhikooli, korrastamine ning I korrusel asuvates Kilingi-Nõmme Muusikakooli ja päevakeskusega tööruumides ning koridori sanitaarremondi toodi mõisamajja teistsugust elevust. Üleval tegemine. oli portselani ning helmekeede näitus-müük, Toitlustusteenust pakub OÜ Vilensa (omanikud käsitööde väljapanek, õpetati rahvuslikku Aivar Saar ja Virve Len). Mõisamaja käsitööd, sai keerutada õnneloosiratast. keldrikorrusel on hommikupoolikul avatud Näituse aastate lindudest ning puudest pani kohvik, lõunast teenindatakse sööklas. Toitu üles infospetsialist Krista Staškevitš, moodsat pakutakse õpilastele, koolipersonalile ja aeda tutvustab aiandusõpetaja Erna Gross ümberkaudsetele külastajatele. Huvi korral koostatud näitus ning looduskaitse sajandat saab esitada ka toidu ja toitlustamise tellimusi. juubelit märgib keskkonnaaineid õpetava Ruth Arendusvaldkonnas valmis AS Arcus teostusel Antoni koostatud stend. Muusikakooli õpetajad mõisamaja fassaadide korrastamise ja katuse ning õpilased andsid 24. juulil kõrgel ning 3. korrus lammutamise ehitusprojekt. mõisatrepil virgutava hommikukontserdi. Selle Projekti rahastas EV Kulturiministeerimi kavandas ja korraldas õpetaja Piia Kajando. mõisakoolide programm. Samast programmist Teist korda toimus kevadine rohevahetuspäev, sai rahastuse ka arhitektuuriväärtusliku ait- ürituse toimimise eest kandis peamist hoolt töllakuuri muinsuskaitse eritingimuste kutseõpetaja Kaja Hiie. koostamise ja katuse korrastuse projekt. 11. juulil esines mõisasaalis armastatud laulja Mõisaparkide (uus ja vana osa) uusistutusi, Liisi Koikson. Teda ning kaht muusikut tulid turbapeenra läänetiiva rajamist, pargi- kuulama ka lapsepõlvekaaslinlased Kilingi- valgustuse paigaldamist, pargi majapoolsesse Nõmmest. Artistide esinemist kaasrahastas Eesti osa kõnniteede korrastamist ning piirdeaia Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital. renoveerimistingimuste koostamise jätku- Kultuurkapitali maakonna komisjon toetas projekti (II etapp) toetas SA KIK loodus- Voltveti mõisa giididele ajastukohaste rõivaste kaitsealuste parkide hooldamise programmist. konstrueerimist, riide ning õmblustarvikute Õppeaasta lõpuks valmisid rajatised. Paberite ostmist. Rõivad valmistas rätsepate õpetaja ja plaanidega jätkatakse uuel õppeaastal. Maie Laik koos õpilastega. Valmis said kolm SA KIK toel lõpetati õppeeasta alul eelmisel prouakostüümi, neiu Luise rüü ning kaks aastapoolel alanud topistekollektsiooni teenirahva komplekti (jakk, seelik ja põll). Oma täiendamine. Näiteks on nüüd vaatamiseks varudest täiendas Maie üht kostüümi kübaraga, välja pandud pisikese jahilinnu mudanepi, millele lisas vanast Pärnu kübaraärist tema kevadise karupõngerja ja maalimaränduriks kätte toimetatud ajastutruu linnusulgedest peetud rukkiräägu kaavised. kübarakaunistuse. Koostöös Lätimaal asuvate Ergli ja Ogre Pärnu Kolledži õppejõud Valter Parve, kelle metsandus ning aianduse erialasid õpetavate kodukoht Tihemetsas, toimetas mõisamajja kutsekoolidega alustasime Eesti-Läti Interreg tema käes hoiul hoitud pärandvara. Ühel programmi ühistegevuste kavandamist. vihmasel sügishommikul andis tema ema – Tegevuste ja investeeringutena plaanime kauaaegne koolitöötaja Alice (Liis) Parve – meile kvaliteetsete ning piiriüleste võimaluste üle sitsist magamiskotti keeratud suure toru. loomist palkehituse ja arboristika õppes. Sellest rullus välja voodilinasuurune lõuend. Tegemist on reproga, mille originaal asuvat Aegade sild: mõisalugu ja vilistlased Ermitaažis. Kes on maali autor, mis on pildi Suvel 2010 osales koolituskeskus (Pärnumaa nimi, seda aitavad meil välja selgitada Kutsehariduskeskus on Eesti Mõisakoolide Kunstiakadeemia tudengid ja õppejõud Merike Ühenduse liige) üle- Eestilises külastusmägnus Kallas. Praegu nimetama restaureerimisele Unustatud mõisad. Voltveti oli üks 38st antud tööd “Nümfide” maaliks. mõisast, mis olid huvilistele avatud. Kohalikud harrastusgiidid ja õpetajad tutvustasid 12. ja 80ndatel valminud saali sisekujunduse kavand inspireeris meie kooli tehnikaosakonna
 22. 22. VOLTVETI KOOLITUSKESKUS puidueriala õpetajaid vormima puitplaadist ära kuulas. Vilistlaskogu juriidiline asutamine peegliraamid, mis on plaanitud ehtima saali. toimus luutsinapäeval, 13. detsembril 2009. Kavandi järgi võiks saalis olla kolm suurt ja Kohe astuti usinalt kokkutulekus valmistuma. kolm väikest peeglit. Nii peeglite soetamist kui 3. juulil kogunesid Tihemetsa selle kooli edised maali restaureerimist toetasid annetajad. õpilased ja õpetajad, tulid ka tänased Selleks oli suve lõpuks kogutud 1227 krooni. koolituskeskuses ning kutsehariduskeskuse töötajad. Inimesi oli üle tuhande. Peakorraldus On omamoodi huvitav, kuidas asjad leiavad lasus neljal mittetulundusühing “Tihemetsa tagasitee oma ajaloo juurde. Sama kummastav vilistlane” juhatuse liikmel. Need olid Andrus on, kui kirjutised ja lood liidavad võhivõõraid Aruaas (juhatuse esimees), Erna Gross, Kaire inimesi. 2009. aasta ajakiri Maakodu Piiroja, Aivar Saar. Oli meeleolukas ja sugugi detsembrinumbris ilmus pikk kirjutis “Karmide mitte üdini nostalgiline kokkusaamine. Uute ja meeste Tihemetsa”, kus ajakirjanik Lii vanade kokkusaamiste auks soovitati soetada Sammler vestis mõisast ja selle loost. Sama toda päeva meenutama jääv kruus, millel ajakirja kaanepildil ja esiloos tutvustati tori kuldne kiri: “Mina olen Tihemetsa vilislane? hobuste vana vereliini hoidjat sakslannat Ute Aga kes Sina oled?” Kokkutuleku ning viie Wohlrab Kuigatsist Hargo talust. Südasuvel möödaläinud aasta möödumise meenutamiseks mõisapäeval oli proua Ute koos diplomaadist telliti film, mille paljud kaadrid salvestati juba abikaasaga Voltvetit külastamas. Pere annetas kokkutulekul. Sündmus leidis kajastamist ka maali toetamiseks, käis pargi- ja majatuuril televisioonis. ning enne lahkumist sõnas sakslanna: “Minu isal on Saksamaal mõned topised, millega ta Iga kooliaasta ring algab septembris ning midagi enam ei tee. Mis te arvate, kui me lõppeb suvises augustis. Nii on ka Pärnumaa annetaksime nad koolile? “ Nii sündiski - Kutsehariduskeskuse osakond Voltveti koolitus- vanahärra Wohlrabi mäger ning koheva- keskus jätkamas uuel õppeaastal siinkirjel- karvaline metsnugis jõudsid Voltveti topiste datud ning uusi tegevusi. Jääb vaid lisad kollektsiooni hulka traditsiooniline: “Kui oleks... ja Voltveti metsad, siis on siin maine paradiis!” Pst, Kuna suvel 2010. täitus viis aastat eelmisest ingellikud nümfid vanalt maalilt tulevad vilistlaste kokkutulekut, siis ootas uus avalikkuse ette loodetavasti uuel 2011. aasta metsandusõppe juubel – 85. aastat- kevadel! tähelepanemist. Juba sügisel 2009 kogus vilistlaskogu algatamise mõte tuure. Piret Koorep Initsiaatorid tutvustasid mõtet kooli juhtkonnale, kes heal meelel algatajate ideed juhataja
 23. 23. TÄISKASVANUTE KOOLITUSE OSAKOND Täiskasvanute koolituse osakonna (TKO) juuksurina lisaks õpetajaametile. Igakuiselt on struktuuriüksuses õpivad lisaks täiend- ja osavõtnud erinevate tootjafirmade uute värvi, ümberõppijatele ka keskkoolijärgsed taseme- lõikuse või muu vahendite tasuta koolitustest, õppurid. TKO soovib välja arendada nö avatud samuti osalesid REKK-i poolt augustis ülikooli põhimõttel tegutsev üksuse. Alates korraldatud iluteeninduse spetsialistide sügissemestrist pakume soovijatele moodul- võrgustiku seminaril. õppel põhinevat õpet koos päeva- või Reet Parik sooritas ETKA Andras´e juures sesoonõppes õppijatega PKHK õppekavade riikliku eksami ja talle omistati Andragoog III baasil, komplekteerides neist endale sobiva kutsekvalifikatsioon. õppeplaani. Moodulõpe ehk avatud õpe on tasuline. REKK-i õppekavarühma nõukogu liikmetöös osalevad meie osakonnast Külli Song – TKO õppekavatöörühmad: sekretäri- ja ametnikutöö, Eela Malk – 1. Juhtõpetaja Eela Malk: ärikorraldus, juhtimine ja haldus; Ene Jaakson - tekstiili, sekretär ja majandusarvestus rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine. 2. Juhtõpetaja Ene Jaakson: rõivaõmblemine ja juuksur Heleri Heinla ja Jaanika Müürsepp läbisid haridusjuhtide 240 tunnise koolituse; Jaanika Õppekavatöörühma ülesanne oli koostada osales Kutseõppeastuse kvalideedijuhi tööplaan, läbi viia VÕTA komisjone, eriala koolitusel, lisaks mitmetel erinevatel täiendus- SWOT analüüsi, õppekava arendust ja koolituskursustel. muudatusi jpm. Läbi aasta toimusid 1-2 korda kuus õppekavatöörühma koosolekud. Õppe- Erkki Koitmäe õpib Tallinna Tehnikakõrgkoolis kavatöörühma otsusega muudeti sekretäritöö autotehnika erialal, lisaks on osalenud Täiskasvanute koolituse osakond soovib välja arendada nö avatud ülikooli põhimõttel tegutseva üksuse. õppekava valikainete moodulid, uue õppekava erinevatel autoeriala kutseõpetajate täiend- rätsepatöö väljatöötamine Heli Sakk- koolitustel. Hännikäinen’i poolt ja õppekavatöörühma Kadi Laidvee õpib Pärnumaa Kutseharidus- poolt ülevaatamine. keskuse majandusarvestuse erialal. Heli Sakk-Hännikäinen, Ene Jaakson ja Maie Osakonnajuhataja osales oktoobrist maini Laik osalesid õmblusala kutseõpetajate Integratsiooni Sihtasutuse ja BDA Consulting erialasel koolitusel ja õmblusspetsialistide poolt korraldatud „Koolijuhtide täiendus- võrgustikuseminaril; koolitus eestikeelse õppe arendamiseks Ille Kukk, Eela Malk ja Külli Song võtsid osa muukeelsetes kutseõpperühmades“ koolitusel ärierialade kutseõpetajate erialasest sh toimus õppereis Soome koolidesse koolitusest. kogemuste saamiseks. Külli Song stažeeris Saarde Vallavalitsuses, kus Arenguvestlused toimusid kõikide töötajatega, tutvus ja õppis tundma sekretäride uut õpetajate puhul oli aluseks kutseõpetaja arvutitarkvaralist programmi. kutsestandard. Anu Laas õpib Tallinna Ülikooli magistrantuuris, Toimus ka ühisüritusi – metoodikapäev, lisaks jõudis osaleda sekretäri eriala jõulupidu, vastlapäev, õppeaasta viimane kutseõpetaja täiendkoolitusel ja osa võtta e- koosolek Tamme talu ürdiaias, augusti lõpus Õppe Arenduskeskuse poolt korraldatud külastasime Võrumaa Kutsehariduskeskust, koolitusseminarist „Loov õpetus teeb igast Nõiariiki, Pokumaad ja Tamme-Lauri tamme. inimesest geeniuse“. Vaata www.picasaweb.google.com/kursused. Õnne Ennusaar ja Reet Parik stažeerivad järjepidevalt – mõlemad õpetajad töötavad
 24. 24. Kutsevõistlused ja -eksamid Õppe-eesmärgil ja õppekavast lähtuvalt Majandusarvestuse eriala raamatupidaja korraldati erinevaid õppekäike ja ekskursioone. assistent I kvalifikatsioonieksamil osales meie Ärikorralduse ja sekretäritöö õppijad koolist 31 õppijat, kvalifikatsioonieksami külastasid sügisel Tallinnas Toidumessi, toimus sooritas 30 õppijat. ärikorralduse eriala õppereis Riiga Eesti Osalesime paljude erialade vabariiklikel saatkonda, Mõdrikul toimus äriplaanide kutsevõistlustel: võistlus ja lahtiste uste päev, millest võttis osa lisaks ärikorralduse eriala lõpetajatele ka Rõivaõmblejate vabariiklikust kutsevõistlusest majandusarvestuse eriala viimane kursus. „Nobenäpp 2010“ võtsid osa järgmised Juuksurierialal õppijad külastasid Ilumessi. õppijad: rõivaõmblejate võistlusest Maarja Krjutškova ja Maaraja Kärmas ning rätsepatöö Suhete arendamise osas teiste kutsekoolidega võistlustel osales Sigrid Närep. võeti aprillis vastu South Savo Vocational College kaks tudengit, mille eesmärgiks oli Majandusarvestuse vabariiklikust kutse- vaatluspraktika. võistlusest võtsid osa Elo Voll, Riti Künnapuu ja Jaanika Lindmets. Toimus iluteeninduse valdkonna koolide koostöökohtumine, millest võtsid osa TÜ Pärnu „Tippsekretär 2010“ korraldati sekretäride kolledži, Omnia Ametikooli ja Sky-Opisto kutsepäeval. Meie koolist võtsid osa Katre esindajad Soomest, kus arutati SPA-teenuste Kleitsman, Kairi Vislapuu, Gerta Lahtemaa ja eriala avamise võimalusi. Andea Nei. Rõivaõmblemise ja rätsepatöö erialade Juuksuritöö kutsevõistlusest võttis osa populariseerimiseks korraldati oktoobris esmakursuslane Tatjana Šihhaleva. Täiskasvanud Õppija Nädalal õmbluseriala „Äripäevad 2010“ osalesid PKHKst kaks õpilastööde näitus „Õmblemine on In“. Olime võistkonda: I võistkond – Kristiina Schults, Liis koostööpartneriks Gabriele moe- ja Treilop, Meriliin Allikvee, Alar Kraav, Aimur tantsukoolile vabariikliku noorte moe- Tõllasson; II võistkond – Airi Peet, Lauri Kunto, disainerite konkursi „Noor Mood 2010“ Triin Ausmees, Jaanika Saava, Kaspar Tõnisson, korraldamisel. kes outuks ka võitjaks.
 25. 25. Toimusid arenguvestlused RÕ-08 ja RÕ-09 5. Muu ESF - 67 õpperühmade õpilastega. Kokkuvõtvalt võib 6. RKT - 469 öelda, et õpilaste arvamus ja ettepanekud on 7. Muu - 608 vajaliud ja õpetaja ning õpilane saavad selle Kavandatud omatulu 2009. aastaks oli 3,2 käigus üksteist rohkem tundma. Lapse- miljonit. Tegelik omatulu laekumine oli 6,1 vanemate tagasisidest selgus, et arenguvestlus miljonit, lisaks veel RKT kursuste siht- on ka neile vajalik. Kõige suuremaks finantseeringu tulu kokku 1,4 miljonit krooni. takistuseks eesmärkide seadmisel ja nende saavutamisel saab alati eneseusk ja Töötute koolitus on osakonnale kõige suuremat enesehinnang. Vahel tahaks vanematele omatulu sissetoov valdkond - 82 % laekumisest lihtsalt Palun armastage ja toetage lapsi, on tänu Töötukassa koolitustele. 2009 aastal leidke aega nende kuulamiseks ja nendega tõi autokool sisse 10% kogu omatulu mahust. koos olemiseks! Töötukassa koolituste saamiseks tuleb osaleda väljakuulutatud hanke pakkumistel. Meie Täiend- ja ümberõpe osakond on osalenud 2009. Aastal 19 hanke Oli suurepärane aasta kõikidele täiend- pakkumisel ja jaatava vastuse saanud 9 koolituste asutustele, sh PKHK täiendõppele erinevale pakkumusele. seoses õppijate arvu ja omatulu teenimisega. Oluline hulk õppijaid osales tasulistel Kokku toimus 191 koolitust: infopäevad, kursustel, mis on jätkuv prioriteet tasuta seminarid, täiend- ja ümberõppe kursused, pakutavate kursuste kõrval ka järgmistel autokool, suvekool, TÕN üritused, erinevate õppeaastatel. Tasuliste kursuste õppijate projektide koolitused, RKT kursused. väljalangevus on väiksem. 2009 aastal õppis meie koolitustel kokku 2617 Möödunud õppeaastal võtsime kasutusele uued õppijat: tagasisideankeedi ja enne kursuste algust • Alustas 2617 ootuste küsimustiku. • Lõpetas 2491 Väljalangevus koolitustelt oli 4,8% võrreldes Sirje Pauskar alustajate arvuga. täiskasvanute koolituse osakonna Koolituse eest maksjad arvuliselt: juhataja 1. Õppija - 637 2. Tööandja - 514 3. Õppija ja tööandja - 2 4. Töötukassa - 270
 26. 26. ÕPPE- JA NÕUSTAMISTEENISTUS 2009/2010 õppeaasta oli nõustamisteenistusele infomess "Tuleviku kompass" , Infomess "Rapla ja tema töötajatele - koolipsühholoog Anne rada", Läänemaa karjääripäev Põltsamaa ÜG Toigerile, sotsiaalpedagoog Helke Heinmetsale karjääripäev ning Keila infopäev põhikoolile. ja karjäärikoordinaator Valdeko Gailitile Esmakususlased said võimaluse testida oma heitlikes otsuste keerises enesekehtestamise võimeid testiga- Võimete test. Kokku testiti aeg. üle 560 õpilase I ja II kursuselt. Anti kirjalik Infobuklett esmakursuslastele "Abimees Taskus" tagasiside ja õppeedukuse prognoos. oli menukas. Tiraaž 1000 eksemplari haarati Psühholoog Anne Toiger ja sotsiaalpedagoog lennult. Nõustamisteenistuse enesetutvustus Helke Heinmets nõustasid oma valdkonnas õpperühmades ainekursuse "Sissejuhatus õpilasi ning keerukamate juhtumite puhul erialasse raames", oli edukas ning koostöös kasutasime koovisiooni meetodit. Oluliseks rühmajuhatajatega ning pedagoogidega tegime valdkonnaks kujunes õppevõlglaste nõustamise end tuttavaks esmakursuslastele. oluline suurenemine ja seostamine õppe- Osalesime esmakursuslaste õppetöösse kasvatustöö komisjoni otsustega. sisseelamise pilootprojektis, mis toimus Õppe-kasvatustöö komisjoni töö ümber- septembrikuus Tihemetsas. Väljavalitud korraldamisele oli aluseks muudatused õpperühmadele M -09 ja E -09 õpilastele viidi õppekorralduseeskirjas õppevõla määratle- läbi Võimete test, mitmed rühmatööd ning misel ning võlgade piirnormi kehtestamisel. õpilased said võimaluse osaleda oma Õppeosakonnad menetlesid kuni 4 õppevõlani, ettepanekutega kooli sissekorraeeskirja suunasid nõustamisele ning 5 ja rohkem täiendamisel. Infobuklett esmakursuslastele "Abimees Taskus" oli menukas. Tiraaž 1000 eksemplari haarati lennult. Alustasime arenguvestluse korra ja õppevõlaga õpilased kutsuti komisjoni metoodiliste materjalide tutvustamist koosolekutele. Koosolekud viidi läbi kahel õppeosakondades, mille oli heaks kiitnud oma päeval, otsused ja ettepanekud esitati otsusega õppenõukogu ja kehtestanud direktor koheselt direktorile ning õppeosakondadele. oma käskkirjaga. Jätkasime õppetööst Praktikas ei olnud õppeosakondades õppe- loobujate küsitlemist, õppevõlgnevuste võlgadega tegelemine järjekindel. järelvastamise lehe täitmise kontrolli ja selle Positiivsena komisjoni ja nõustajate tööle juurutamist. Sotsiaalpedagoog Helke Heinmets märgime ära, et õppenõukogu ei viinud vaid 8 töötas välja uue õpetajate tagasiside põhikoolijärgsel erialal õppinud õpilast küsimustiku. järgmisele kursusele. Käisime õppekülaskäigul Kuressaare Nõustajad andsid oma panuse kevadise Ametikoolis, kus töötavad samad spetsialistid eelvastuvõtu korraldusse. Karjääri- õppeosakonnas. Tugisüsteemide koostöö koordinaatori poolt juhendatud õpilaste rühmajuhatajatega, arenguvestluste korraldus ettekanded said menu osaliseks kooli ning väljalangevuse ennetamine oli meie kevadkonverentsil. ühiste arutelude põhiteemaks. Arutasime koostöövõimalusi nendes valdkondades ja Nõustajate enesetäiendus piirdus vaid ühe Haapsalu Kutsehariduskeskuse kaasamist koolitusega - Isiksuse käitumispsühholoogia koostöösse. organisatsioonis, mida korraldas Tallinna Konverentsid. Toimusid kahed karjääriinfopäevad, Tallinna Tehnikakõrgkooli infopäev, tudengivarjupäevad Usaldust, empaatiat ning omakoolitunnet! Tallinn Tehnikakõrgkoolis, kevadine eelvastuvõtt, töötoad õpilaskandidaatidele, koolide külastused ja õpilastele meie kooli Valdeko Gailit tutvustamine. Osalemine messidel Teeviit, Suunaja, Viljandi Haridusmess, Saaremaa karjäärikoordinaator
 27. 27. HUVITEGEVUS Õpilasaktiiv kogunes kogunes Tervise Paradiisi prii". konverentsiruumis, et leida uusi liikmeid kooli Koolipeod kaks korda õppeaastas korraldab ÕE õpilasesindusse (ÕE). Toimus ürituste aasta- väljaspool kooli. Pidudel olid õhtujuhtideks plaani arutelu ja juhatusse kandideerimise Marten Palu, Birgit Tamm ja Indrek Lehtsaar, võimaluste tutvustamine, millele järgnes diskoriteks mõlemal koolipeol Kristjan omavaheline tutvumine bowlingut mängides. Kaunissaar ja Hendrik Hollo. Mirage peol Spordipäevad kaks korda aastas, toimusid stiiliks seeniorinimesed, anti välja ka parimate Niidupargis. Ilm soosis ettevõtmisi ning sporti kostüümide auhinnad. Kevadisel peol Bravos sai teha järgmistel aladel: murdmaajooks, oli PKHK ÕE-l külas Rakvere Ametikooli pendelteatejooks, orienteerumine, kepikõnd, õpilasesindus, kes astus peol üles ka oma kukepoks, pushball, maahoki, jalgpalli löögid lavashowga. Igal õppeaastal valib PKHK ÕE ja naiste kandmine. Osalesid nii õpilased kui ühe kutsehariduskeskuse, käiakse külas ja ka õpetajad ja töötajad. vahetatakse kogemusi. Rakvere Ametikooli õpilasesindus viibis PKHK ÕE-l külas veebruaris Õpetajate päeva tähistati tundidega: kana- - sõbrad tulevad ikka sõbrapäevaks külla! aeroobika, naeruteraapia ja pauguõpetus. Samal ajal olid õpetajate eest tundides PKHK otsis superstaari: toimus solistide õpilased. Toimus ka söögivahetund kohvi ja lauluvõitlus, mille idee autoriks on õpetaja kringliga. Iga õpetaja sai kooli tulles lilleõie Sander Mets. Üritus toimus Niidupargi ning trepil tervitasid libadirektor - ÕE kohvikus laudadega salongiõhtuna. Võistlusel president ja tema asetäitjad. osales viis lauljat, ansamblid ja duetid. Superstaariks valiti Rivo Rehe, samuti võitis ta Rebaste ristimisel markeeriti esmakursuslased I publiku lemmiku preemia. Salongiõhtust võttis tunni ajal, järgmistel vahetundidel pidid osa suur hulk pealtvaatajaid. ja kindlasti on rebased võidu korjama konisid, läbima plaanis superstaari otsinguid järgmisel rebasteraja, sööma rebasetoitu, milleks olid õppeaastal korrata. kilu ja sihvkad, ning lõpuks andma rebasevande. Õpilasesinduse VII üldkoosolekul võeti vastu ÕE põhikirja muudatused, anti ülevaade ÕE poolt eelmisel õppeaastal korraldatud üritustest, tutvustati ÕE tegevust ja struktuuri ning valiti uus juhatus. ÕE logo autoriteks on Rey Laas ja Kristjan 2009/2010 õa juhatus: Viidik. Kasutatakse seda ÕE koosolekute protokollidel, ÕE liikmete koolisärkidel jne. President - Birgit Tamm Asepresident - Piia Soon Valmis PKHK tekkel pika ettevalmistustöö Sekretär - Leenu Aava tulemusena, õpilasesinduse algatusel ja Teabetoimkonna juhataja - Elery Suu eestvedamisel. Kujunduse tegid valmis Kristjan Tehnikatoimkonna juhataja -Kristjan Kaunissaar Viidik ja Rey Laas. Valmis ka tekli kandmise Kultuuritoimkonna juhataja - Ingrid Soovik statuut, mille koostasid Martin Liivoja ja Sporditoimkonna juhataja - Eerik Hunt Kristjan. Õigus-sotsiaaltoimkonna juhataja - Marii Intervjuud õpilaste-kuulsustega. Igal kuul Hansalu ilmus üks intervjuu mõne meie kooli kuulsa, Loeng-kontserdid on muutunud meie koolis milleski eduka või erilise hobiga tegeleva järjest populaarsemaks Kuna neid on nüüdseks õpilasega. Mõte oli nende tutvustamine juba viis aastat korraldatud, siis õpilased ja laiemalt kogu koolirahvale. Idee autoriks Varje õpetajad teavad, mida oodata. Populaarsuse Tipp. Intervjueerisid Angela Kukk ja Piia Soon. põhjuseks on kindlasti huvitav esinejate valik, Intervjuud ilmusid kooli stendil ja kodulehel kes musitseerimisele lisaks räägivad põnevaid rubriigis "Õpilaste kuulsuste galerii" ning lugusid esitatava muusika, pillide või ajastu ettevõtmine sai väga positiivset tagasisidet. kohta. Detsembrikuus kuulasime vanamuusika Jõulunäidend "Okasroosike" - jõuluüllatus PKHK ansamblit "Tallinn Baroque" ja märtsis esinesid kõigis õppekohtades. Sel aastal etendas Bonzo ja Tõun kontsertkavaga "Unelmais olen
 28. 28. HUVITEGEVUS õpilasesinduse näitetrupp Tihemetsas, Pargis Kontsert-aktusel Endla teatris anti kätte aasta ja Niidupargis jõulunäidendi "Okasroosike". õpilaseks 2009/10 valitutele tänukirjad ja Humoorika etenduse stsenaariumi autoriks ja kingitused. Toimus moe-ja soengushow "Etno", lavastajaks oli nüüd juba meie kooli vilistlane esines kooli tantsurühm ja "Kajakas" ning Angeline Tomson. õpetajate rahvatantsurühm. Laulis PKHK õpetajate koor ning meesõpetajate kitarri- Meeskonnatöö koolitus ÕE-le "Muutumise ja lauluansambel. Kavajuhtidena astusid üles muutmise rõõm". Õpilasesindajaid koolitas õpilased Triin Rand ja Marten Palu. seekord tuntud tegija omal alal Aivar Haller. Toimusid meeskonnatöö praktilised harjutused. VII Vabariiklikud kutsekoolide suvepäevad Räägiti juhtimisest, motivatsioonist, koostööst, Võrumaal, Kurgjärvel osales PKHK esinemisest, vastutusest ja eneseusust. kümneliikmeline võistkond ning saavutas Koolitus toimus juba neljandat aastat ja taaskord auhinnalise III koha. Üle vabariigi praktika on näidanud, et sellest on ÕE osales 14 kutsekooli ja järgmised kutsekoolide meeskonnana toimimisel suur abi. suvepäevad korraldab Haapsalu Kutsehariduskeskus. Vabariigi aastapäeva tähistamiseks toimus salongipärastlõuna, kus vaadati Eesti filme, Huviringid 2009/2010 toimus viktoriin filmilõikude põhjal, esines Saalihoki meie kooli õpilaste bänd, söödi oma õpilaste- Võrkpall kokkade valmistatud Eesti toite - karask ja Korvpall kama. Sulgpall Juba viiendat aastat toimuvad PKHK-s aasta Kergejõustik õpilase valimised. Kandidaate esitasid nii Tantsuline võimlemine õpilased, õpetajad kui töötajad. Valimised Rahvatantsuansambel "Kajakas" toimusid õppegruppides hääletuse teel. Iga Lauluansambel õppegrupp valis igast kategooriast oma lemmiku. Aasta õppurid ja sportlased esitasid spordi- ja õppeosakond. Aasta õpilane 2009/10 Kai-Tõe Ellermaa valiti kaheksas kategoorias (vt lisa). huvijuht
 29. 29. RAAMATUKOGU 2009/2010 õppeaasta eesmärgiks oli lugejate Nüüd oleme juba uutes ruumides, ootame teadlikkuse tõstmine, fondi korrastamine ning lugejaid raamatukogu külastama ning osalema raamatukogu uute ruumide planeerimine. erinevatel üritustel. Lugejaid registreeriti 670 ning külastusi oli Tere tulemast! 8800. Fondi suuruseks on ligikaudu 40 000 teavikut. Seoses Ülejõe raamatukogu muutumisega laenutuspunktiks tekkis võimalus Eda Tiismaa täiendada fondi umbes 1000 raamatu võrra. Fondiga saab tutvuda kooli koduleheküljel vanemraamatukoguhoidja oleva info- ja kataloogisüsteemi Riksweb abiga. Kevadel viidi läbi ühes lugejate grupis rahuloluküsitlus. Vastuseid analüüsides tuli välja, et teenindusega raamatukogus ollakse väga rahul, musena toodi välja õppekirjanduse vähesus. Õppeaasta lõpul toimus suur pakkimine, kokku kogunes 400 erinevas suuruses pappkasti. Enne uutesse ruumidesse kolimist oli väike vahepeatus võimlas, kuhu algul kastid ladustati.

×