Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Підсумки пленарного тижня, 3-5 листопада

674 views

Published on

Підсумки пленарного тижня, 3-5 листопада. Прийняті Закони України

Published in: Law
 • Be the first to comment

Підсумки пленарного тижня, 3-5 листопада

 1. 1. ЗАКОНОПРОЕКТИ прийняті в цілому за 03.11.15-05.11.15
 2. 2. щодо соціального захисту військовослужбовців, учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб
 3. 3. 2035а Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законом гарантій працівникам, призваним на військову службу У Кодексі законів про працю України та Кодексі України про адміністративні правопорушення встановлено відповідальність юридичних осіб (їх посадових осіб) та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, у вигляді штрафу за порушення встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». 2166 Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб Уточнено поняття внутрішньо переміщеної особи, розширено перелік прав таких осіб та посилено їх гарантії, зокрема, на створення умов для добровільного повернення до покинутого ними місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні. Оптимізовано процедуру отримання довідки внутрішньо переміщеної особи, скасовано необхідність реєстрації її місця проживання. щодо соціального захисту військовослужбовців, учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб 2556а Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо виплати одноразової грошової допомоги волонтерам, добровольцям, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членам сімей загиблих Передбачено призначення та виплату безпосереднім учасникам антитерористичної операції із числа добровольців, волонтерів та інших осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також членам сімей зазначених осіб у зв’язку з їх загибеллю (смертю) одноразової грошової допомоги у визначених розмірах.
 4. 4. 2686 Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» Встановлено обов’язок для військовослужбовців, учасників бойових дій та прирівняних до них осіб, звільнених з військової служби, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, пройти безоплатну психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад. 2972 Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» Встановлено, що військовослужбовці та члени їх сімей мають право не більше одного разу на рік на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів з пільговою оплатою вартості путівок. щодо соціального захисту військовослужбовців, учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб
 5. 5. у сфері соціальної політики
 6. 6. 1865 Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (щодо часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів) Запроваджено часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. 2775 Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо забезпечення діяльності фондів соціального страхування у період реорганізації. Визначено повноваження виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності соціального страхування на період їх реорганізації, а також врегульовано питання щодо складу комісій з реорганізації цих фондів. у сфері соціальної політики
 7. 7. з питань міжнародних зобов’язань
 8. 8. 0059 Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про вилучення окремих товарів з режиму вільної торгівлі до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про вільну торгівлю від 6 липня 2001 року Ратифікований Протокол забезпечить подальше поглиблення і розвиток взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва між Україною і Республікою Таджикистан. 0063 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про морське торговельне судноплавство Ратифікована Угода забезпечить надійний міжнародно-правовий механізм для реалізації та активізації процесу двосторонніх міждержавних зв’язків між Україною та Республікою Кіпр, створить умови для покращення транспортних зв’язків між двома країнами, сприятиме розвитку співробітництва у сфері торговельного судноплавства та налагодженню ділових зв’язків. з питань міжнародних зобов’язань 0064 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про повітряне сполучення Ратифікована Угода спрямована на створення двосторонньої договірно-правової бази для здійснення міжнародного повітряного сполучення між Україною та Чорногорією, подальший розвиток співробітництва в галузі авіаційного транспорту, налагодження ділових зв'язків, розширення географії польотів українських авіакомпаній.
 9. 9. 0065 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про повітряне сполучення Ратифікована Угода спрямована на створення двосторонньої договірно-правової бази для здійснення міжнародного регулярного повітряного сполучення між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами, подальший розвиток співробітництва в галузі авіаційного транспорту, налагодження ділових зв'язків, розширення географії польотів українських авіакомпаній. 0066 Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно Ратифікованим Протоколом уточнено визначення термінів «резидент Договірної Держави», «дивіденди», «роялті»; визначено порядок оподаткування прибутків, одержаних підприємством Договірної Держави від експлуатації морських, річкових, повітряних суден, дорожнього або залізничного транспорту у міжнародних перевезеннях; вдосконалено порядок оподаткування доходів, отриманих резидентом Договірної Держави від відчуження акцій або інших прав, які складають більш ніж 50% їхньої вартості прямо або опосередковано від нерухомого майна, розташованого в іншій Договірній Державі, порядок оподаткування винагороди, одержуваної у зв’язку з роботою за наймом, що здійснюється на борту судна, човна, літака, дорожнього або залізничного транспортного засобу, що експлуатується підприємством Договірної Держави, а також положення щодо усунення подвійного оподаткування та порядку обміну інформацією. з питань міжнародних зобов’язань 0068 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про повітряні перевезення Ратифікована Угода спрямована на створення надійного правового механізму міжнародного рівня для реалізації й активізації процесу двосторонніх міждержавних зв'язків між Україною та США, що сприятиме розвитку співробітництва в галузі авіаційного транспорту, туризму, налагодженню ділових зв'язків, а також подальшому розширенню географії польотів українських авіакомпаній.
 10. 10. 0069 Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі Протоколом передбачено спрощення митних процедур шляхом, зокрема, зменшення пов’язаних із ними фінансових витрат і скорочення часу здійснення таких процедур, покращення транспарентності, зниження рівня корупції та запровадження передових технологій. з питань міжнародних зобов’язань
 11. 11. щодо боротьби із корупцією у сфері спорту
 12. 12. 2243а Про запобігання впливу на результати офіційних спортивних змагань корупційних правопорушень Визначено основні засади, особливості суб’єктів і заходів попередження та виявлення корупційних правопорушень у сфері спорту і усунення їх наслідків, а також встановлено адміністративну та кримінальну відповідальність за такі правопорушення. щодо боротьби із корупцією у сфері спорту
 13. 13. щодо виконання зобов'язань України із лібералізації візового режиму з Європейським Союзом
 14. 14. 2330а Про зовнішню трудову міграцію Визначено засади державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції щодо переміщення, працевлаштування та соціального захисту громадян України, які працюють за кордоном, та членів їхніх сімей. Встановлено порядок та підстави здійснення оплачуваної діяльності трудових мігрантів в державі перебування. щодо виконання зобов'язань України із лібералізації візового режиму з Європейським Союзом

×