Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
77
TEKNOLOJİ
Yeni Ufuklar, sayı 25
77
“Sanayi devrimini kaçırdık,
bilişim trenini kaçırmayalım”
21. yüzyılla birlikte düny...
78
TEKNOLOJİ
Programlama’ adında iki kitabı sektö-
re ve yazılım camiasına kazandırdım.
Şu anda üçüncü kitabımı da yazmak-...
Semih Arslan'ın Volkan Atasever ile Röportajı
Semih Arslan'ın Volkan Atasever ile Röportajı
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Semih Arslan'ın Volkan Atasever ile Röportajı

2,531 views

Published on

TBMM, milletvekillerine ve ülkenin önde gelen isimlerine ulaştırılan Yeni Ufuklar dergisindeki röportajımın tam metni. www.volkanatasever.com

Published in: Software
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Semih Arslan'ın Volkan Atasever ile Röportajı

  1. 1. 77 TEKNOLOJİ Yeni Ufuklar, sayı 25 77 “Sanayi devrimini kaçırdık, bilişim trenini kaçırmayalım” 21. yüzyılla birlikte dünya aynı zamanda ‘Bilişim Çağı’na da girmiş bu- lunmakta. Ülke sınırları tanımının yeniden yapılmasına yol açan Bilişim Çağı, bilginin, sanatın dünyanın bir ucundan diğer ucuna paylaşımını kolaylaştırdığı gibi, ticaretten sanayiye, eğitimden ülke savunmasına kadar her alanda gelişmelere ivme kazandırdı. Türkiye olarak Bilişim Çağı’nın neresindeyiz? Bilgisayar ve yazılım mühen- disliği çalışmaları yeterli mi? Diğer sektörler bilişim sektörüne hangi gözle bakıyor? Devletin bilişime desteği yeterli mi? Üniversitelerimizde verilen bilişim ve yazılım eğitimi yeterli mi? Genç yazılımcılar bu sektörde başarılı olabilmek için ne yapmalı? İşte tüm bu soruları, Yazılım dünyasına 2 kitabı ve verdiği seminerlerle büyük katkı sağlayan Bilgisayar Mühen- disi Volkan Atasever’e yöneltti. İşte sorularımız ve Atasever’in yanıtları: Yazılım sektöründe tanınıyorsunuz, sektöre yeni girenler için kendinizi tanıtabilir misiniz? - Öncelikle benimle böyle bir röportaj gerçekleş- tirdiğiniz için teşekkür ediyorum . Derginizin ve derneğinizin faaliyetlerinini biliyor, takdirle karşılıyorum. Günümüz Türkiye’sinde bu tarz derneklere ve faaliyetlere daha çok ihtiyaç var. Bu bağlamda böyle bir dergide röportaj veriyor olmak oldukça gurur verici. Benim ünvanım Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar bilimleri konusunda uzman ve danışmanım. Şu anda proje yöneticisi olarak çok sayıda projenin yö- netimini de gerçekleştirmekteyim. ‘Mobil Programlama’ ve ‘Windows Phone dows tabanlı pek çok cep telefonun- da 4G ile 1 MB’lık bir veriyi 1 saniyede transfer edebileceksiniz. * Cep telefonunuzdan takip et- mek istediğiniz gazeteleri internet browsera anında yükleyebilecek, bir filmi 10 dakikadan daha kısa bir süre- de indirebileceksiniz. * Bugüne kadar Skype ve Face- time kullanımı ancak wi-fi ile daha problemsiz olabiliyordu, ancak 4G ile video görüşmelerinizi sinyal aldığınız her yerde sorunsuzca gerçekleştirile- bileceksiniz. * HD video izlemek için gereken bekleme süresi 3G’de 1.5 dakika. 4G ise bu süreyi 30 saniyeye düşürüyor. * 3G’li bir cihaz ortalama 25 sa- niyede fotoğraf indirebiliyor. 4G’de ise kullanıcılar 1 saniyede bu işlemi yapabilecek. 4G’NİN KRİTİK ROLÜ 4G’ye geçişle 3G’de mümkün olmayan yeni bir mobil deneyim fırsa- tının doğacağını söylemem gerekiyor. 2023 hedefleri doğrultusunda ülke- mizde 4G kritik bir rol oynuyor. Şunu söyleyebilirim ki; Türkiye için 4G’nin tam zamanı. Artan talep ve ihtiyaçlara karşılık 2G ve 3G altyapısı- nın artık yeterli gelmediğini, altyapıyı kuvvetlendirmek adına 4G’nin gerekli olduğunu düşünüyorum . Tekno- lojiyi hızlı bir şekilde takip etmekte olan teknolojik Türk firmalarından önümüzdeki günlerde bu alanda yeniliklere ayak uyduracağı haberleri merakla bekliyoruz. “Teknolojiyi ithal eden ülke yerine ihraç eden bir ülke” konu- muna en yakın zaman da gelmek dileğiyle… Semih Arslan’ın Volkan Atasever ile röportajı... Yazılım dünyasına 2 kitabıyla büyük katkı sunan Bilgisayar Mühendisi Volkan Atasever, sanayi devrimini kaçıran Türkiye’nin bilişim devrimine entegre olmakta gecikmemesi gerektiğini söyledi
  2. 2. 78 TEKNOLOJİ Programlama’ adında iki kitabı sektö- re ve yazılım camiasına kazandırdım. Şu anda üçüncü kitabımı da yazmak- tayım. Aynı zamanda gelen davetler üzerine üniversitelerde seminerler vermekteyim. Boğaziçi Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Beykent Üni- versitesi, Aydın Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Bahçeşehir Üniver- sitesi, Muğla Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi gibi üniversitelerde semi- ner verdim ve bildiri Bilgisayar ile ne zaman tanıştı- nız? Ben 1984 doğumluyum ve bil- gisayarla tanışmam 4 yaşlarına denk gelir. Benim yaşlarımda olan çoğu kişi bu imkana sahip değildi. Şimdiki çocuklar çok daha şanslı her an bir bilgisayara veya akıllı bir teknolojik alete sahip olabiliyorlar. İlk kullandığım bilgisayar babamın ofisinde bulunan iş bilgisayarı Ams- trad PCW 8256 idi. 256K ram’i ve 8mhz işlemcisi vardı. Şimdiki bilgisa- yarlarla karşılaştırılması güç özellik- lerdir bunlar. Fakat o bilgisayar benim için bir dönüm noktası oldu. Bilgisa- yara ilgimi gören babam 5 yaşımda kendime ait olan Amstrad CPC 464 bilgisayarını bana almıştı. 64k ram’e sahipti. 1992 senesinde okulumda açılan BASIC Programlama kursunu da tamamlayarak ilk bilgisayar sertifi- kamı almıştım. O yaşlarda bilgisayar mühendisi olmaya karar vermiştim. Bunu başardım da! Gençlerimize en büyük önerim kendilerine bir hedef koymalarıdır. Hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Ulusal yazılım sektörünü nasıl buluyorsunuz?Ülkemizde yazılım üretim kalitesi nasıl? Bildiğiniz gibi ülkemiz sanayi devrimini kaçırmıştı. Bilişim devrimi- ne de şu anda entegre oluyoruz. Aslına bakarsanız bilişim devrimi 2000-2010 yılları arası ilk çağını yaşadı. 21. Yüz- yılda artık 10 yıl sürecinde çağ atlaya- biliyoruz. Bu yıllarda bilişim alanında öncü konuma gelemedik. Bunun ne- denlerinden biri bu süreçte diğer sek- törlerin bilişim yatırımlarını gereksiz veya ertelenebilir görmesinden kay- naklanmaktadır. Bunun sonucunda bir facebook, twitter, Apple veya Android gibi uluslararası yazılım markalarımız doğmadı. Bazen sorgulamadan ede- miyorum. Sanayi devrimini kaçıran bir ülke niye bu treni yakalamak için daha fazla çaba göstermez? Günümüzde yazılım sektörü- müzün daha iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Her geçen gün sektö- rümüz daha da iyiye gidiyor. Yazılım sektörü dediğimiz zaman sadece bil- gisayar bilimcilerin çalıştığı bir alan olarak düşünmemek gerekmektedir. Yazılım sektörü çoğu zaman diğer sektörlere hizmet etmektedir. Diğer sektörlerin bilinçlenmesi yazılım ve bilişim sektörleri için kaynaklarını ayırmasıyla bu canlılık daha da ar- tacaktır. Bildiğiniz gibi KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri ile kaliteli projeler üretilebiliniyor. Aynı za- manda yazılım firmaları da kalitesini edindikleri tecrübelerle her geçen gün arttırıyorlar. Yazılım kalitesinden bahsedince CMMI veya değişik standartlardan bahsetmemiz gerekmektedir. Dokü- mantasyon, yazılım testi, kod yazma standartları bu kaliteyi belirlemek- tedir. Ülkemizde istenildiği takdirde kaliteli yazılım üretilebilmektedir. Unutmayın ki kalite eşit değildir ucuz yazılım. Bunun için sadece maliyeti düşük diye bir firmanın ürünlerinin iyi olduğunu söyleyemem. Türkiye’de özel eğitim kurumlarının vermiş olduğu birey- sel yazılım eğitimleri hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? - Her eğitim alan yazılımcı ol- amaz. Her yazılımcı da bir özel eğitim kuruluşundan eğitim almaz. Bu eğitim kurumları size bir başlangıç verir. Bir ivmelenme kazandırır. Gerisi yine sizin elinizde. Burada mühendis olmayı ise ayrı tutuyorum. Bilgisayar veya yazılım mühendisliği, yazılıma ve bilgisayara mühendislik metodolo- jileri ile yaklaşmayı gerektirir. Bunun eğitimi ise sadece üniversitede verilir. Yurtdışında Türkiye’yi temsil eden yazılımcıların sayısı diğer ülkelerinkine göre çok az bu durum hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? - Amerikalı yazılımcı işini hakkıyla yapıyor. Hindistanlı ise ucuz iş gücü demek. Hem kaliteyi hemde ucuzluğu sunarsanız bu tem- sil sayısı hızla artacaktır. Bu sayı açıkçası yapımızdan da kaynaklanıyor diyebilirim. Hint asıllı yazılımcılar arasındaki dayanışma çok daha fazla. Aynı dayanışmayı kendi aramızda da yapmalıyız. Sizce yazılım dünyasında başarıya ulaşmak için hangi adımlardan geçmek gerekiyor? - İlk aşama algoritma mantığının oturması ve her türlü soruna en iyi algoritma ile çözüm bulmak. Sonra bir programlama dili öğrenmek. Yeryüzünde profesyonel camiada 4 dil dönmekte bunlar C, C++ , Java ve C#. Bu dört dilden birine en iyi şekilde hâkim olmak gerekirse dördüne bird- en. Ardından ise yazılım projelerinde görev almak. Üniversiteyi içerisi, iş hayatını da dışarısı olarak kabul ederseniz,dısarıda yani sektörde işler nasıl yürüyor? Hala içeride bulunan oğrenciler için, dışarı çıkmadan önce neler yapmalarını tavsiye eder- seniz? - Öncelikle üniversite içinde bazı şeyler teorik kalabilmekte. Pratiği geliştirmek için öğrencilik yıllarında da gerçekçi projeler geliştirilmelidir. Üniversitede herhangi bir ders, o bilginin temelini veriyorsa bu teme- lin üstüne yeni bilgiler koymanız gerekmektedir. En azından her derste öğrendiğiniz yeni bilgiler ile projeler üretmeniz gerekmektedir. Bizim sek- törümüzde bir üniversiteden eğitim alarak aynı bilgilerle ömür boyu bir yerde çalışamazsınız. Her sene kendinizi geliştirmeniz gerektirme- ktedir. Üniversite öğrencilerimize mühendislik metodolojilerini ve günün gerektirdiği teknik bilgiyi verir. Kısaca üniversite öğrenmeyi öğretir. Bundan sonrası sizin öğrenme yeteneğinize ve azminize kalmıştır. Yeterki kendilerine bir hedef koysun- lar. O zaman sektörle kendi bilgile- rinin örtüştüğünü göreceklerdir. 1985 yılında bilgisayar mühendisliğinden mezun olan biri aynı teknik bilgilerle çalışmıyor. Değişmeyen tek şey müh- endislik metodolojisidir. Bu sayede bilgisayar mühendisi seneler geçse de yeni teknolojilere mühendislik metodolojileriyle yaklaşabilir. Son olarak Genç yazılımcılara söylemek istedikleriniz? - Bilişim devrimini kaçırmamak ve uluslararası camiada yer sahibi ola- bilmek için kaliteli ve en doğru hiz- meti vermeyi unutmayın. Durmadan kendinizi yenileyin diyebilirim. Değerli zamanınızı bizlere ayırdığınız için çok teşekkür eder, Başarılarınızın devamını dilerim.

×