Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
memòria 2010Cada vegada més a prop de les persones                     Girona
Edita:  Creu Roja a Girona  c/Bonastruc de Porta 13  17001 Girona  Any: 2011  Edició:  Creu Roja a Girona  À...
memòria 2010 memòria 2010      “Estar cada cop més a prop de les persones vulnerables en els      àmbits esta...
Índex  Presentació de la Presidenta ............................................. 5  1.Qui som? .........................
memòria 2010PresentacióPresidenta Provincial     Benvolguts amics i amigues,     Teniu a les mans el memorial d’un...
1.Qui som?  El Moviment Internacional de la Creu Roja i la   Aquestes accions vetllen pel compliment dels  Mitja Llu...
memòria 2010La Creu Roja a GironaLa Creu Roja a Girona, amb més de 120 anys d’història a la demarcació, està formada actua...
2. Què fem?  Pla d’intervenció social  L’actuació que desenvolupa Creu Roja a través      individual a 1647 pers...
memòria 2010 Persones gransPROGRAMES DE SUPORT A DOMICILI               Al 2010 aquesta activitat s’ha dut ...
que viuen soles o que no tenen cap tipus de suport     L’onada de fred i calor:per fer-ho. També s’han fet acompanyam...
memòria 2010 Persones amb discapacitatL’objectiu de Creu Roja en el treball amb persones     persones amb mobilitat r...
ImmigracióL’Oficina Provincial de Girona porta a terme, des del  procediments, les eines per a dur a terme una bona1997,...
memòria 2010El projecte pretén d’una banda cobrir les necessitats   Els menors estrangers no acompanyats són un delsmés...
- Taller lúdic sobre el fet casteller com a model “Tenir en compte factors de vulnerabilitat com edat,    d’integració...
memòria 2010 Dones en situació de dificultats socialsPROGRAMA D’ACOLLIMENT, ATENCIÓ               participat...
mobilitzant els recursos adients en funció del tipus                              d’emergènc...
memòria 2010LES ACTUACIONS DE SENSIBILITZACIÓ              masclista, mentre que estudiants de Batxillerat  ...
Magatzem d’aliments que la Creu Roja té a Arbúcies i gestiona en col·laboració amb l’Ajuntament de la vila.bàsiques de nad...
memòria 2010Pla d’ocupació per a col·lectiusvulnerablesEl 2010 ha estat, al igual que 2009, un any     Recerca Activa...
La situació ha fet que també, pel que fa a les     qualificació de les persones més vulnerables i   insercions, aqu...
memòria 2010RESUM PARTICIPANTS          PARTICIPANTS PER PROJECTE I FONT DE FINANÇAMENT        FINANÇADOR ...
Pla de prevenció i socors   Aquest programa recull totes les accions de Creu Roja relacionades amb les cobertures socios...
memòria 2010 Prevenció, rescat i salvament aquàticINTERVENCIÓ EN PLATGES                  2010 se n’han ...
Serveis preventius terrestresLa Creu Roja ha fet al llarg de l’any un gran desplegament   a més d’un espai per comparti...
memòria 2010Durant el període estival, augmenten els fluxos      va participar en un dispositiu de subministrament d...
ACTUACIÓ EN SITUACIONSD’EMERGÈNCIADispositiu amb motiu de les nevadesArran de les fortes nevades ocorregudes el passatmes ...
memòria 2010L’equip ERIE va estar format per 1 cap d’equip, 2      més, per si haguessin estat necessàries. Un total ...
Pla de cooperació   internacional   Aquest 2010 ha estat un període d’enfortiment i   A més, aquest any ha represent...
memòria 2010ACCIÓ LOCAL                         Dos dels instruments més importants de l’educació...
Memoria Creu Roja a Girona 2010
Memoria Creu Roja a Girona 2010
Memoria Creu Roja a Girona 2010
Memoria Creu Roja a Girona 2010
Memoria Creu Roja a Girona 2010
Memoria Creu Roja a Girona 2010
Memoria Creu Roja a Girona 2010
Memoria Creu Roja a Girona 2010
Memoria Creu Roja a Girona 2010
Memoria Creu Roja a Girona 2010
Memoria Creu Roja a Girona 2010
Memoria Creu Roja a Girona 2010
Memoria Creu Roja a Girona 2010
Memoria Creu Roja a Girona 2010
Memoria Creu Roja a Girona 2010
Memoria Creu Roja a Girona 2010
Memoria Creu Roja a Girona 2010
Memoria Creu Roja a Girona 2010
Memoria Creu Roja a Girona 2010
Memoria Creu Roja a Girona 2010
Memoria Creu Roja a Girona 2010
Memoria Creu Roja a Girona 2010
Memoria Creu Roja a Girona 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Memoria Creu Roja a Girona 2010

1,329 views

Published on

Memoria Creu Roja a Girona 2010

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Memoria Creu Roja a Girona 2010

 1. 1. memòria 2010Cada vegada més a prop de les persones Girona
 2. 2. Edita: Creu Roja a Girona c/Bonastruc de Porta 13 17001 Girona Any: 2011 Edició: Creu Roja a Girona Àmbit d’Imatge i Comunicació i Secretaria Provincial Redacció: Secretaria, Coordinació i Responsables d’Àmbits d’activitat provincials. Fotografies: Portada Xavier Alejo, Assemblees locals de Creu Roja, Àmbits d’activitat provincials, Oficina Central de Creu Roja. Producció: Impremta Pagès © Creu Roja a Girona No està permesa la reproducció total o parcial d’aquesta publicació, ni el seu tractament informàtic, ni la transmissió de cap forma o per qualsevol mitjà, ja sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, per registre o altres mètodes, ni el seu préstec, lloguer o qualsevol altra forma de cessió d’ús de l’exemplar, sense el permís previ i per escrit dels i les titulars del Copyright.2
 3. 3. memòria 2010 memòria 2010 “Estar cada cop més a prop de les persones vulnerables en els àmbits estatals i internacionals a través d’accions de caràcterLa Missió preventiu assistencial, rehabilitador i de desenvolpuament, realitzades essencialment per voluntariat” “La Creu Roja, com a organització humanitària i d’acciò voluntària arrelada a la societat, donarà respostes integrals des d’unaLa Visió prespectiva de desenvolupament a les víctimes de desastres i emergències, a problemes socials, de salut i mediambientals” 3
 4. 4. Índex Presentació de la Presidenta ............................................. 5 1.Qui som? .......................................................................... 6 La Creu Roja a Girona ............................................... 7 2.Què fem? .......................................................................... 8 Pla d’intervenció social .............................................. 8 Pla d’ocupació per a col·lectius vulnerables .............. 19 Pla de prevenció i socors ........................................... 22 Pla de cooperació internacional ................................. 28 Gabinet de drets humans i dret internacional humanitari .................................................................. 32 Creu Roja Joventut .................................................... 34 Pla de Formació ......................................................... 38 Pla de Voluntariat ....................................................... 42 Pla de Comunicació ................................................... 44 3.Accions més rellevants del 2010 .................................... 46 4.Com ho fem? .................................................................... 48 Captació de fons ........................................................ 48 Dades econòmiques .................................................. 49 Altres col·laboracions ................................................. 50 5.On som? ........................................................................... 514
 5. 5. memòria 2010PresentacióPresidenta Provincial Benvolguts amics i amigues, Teniu a les mans el memorial d’una feina feta. Una feina molt important que, amb l’ajut de 2261 voluntàries i voluntaris i 23081 sòcies i socis, la Creu Roja a les comarques de Girona ha portat a terme durant l’any 2010. I és que la nostra intervenció ha permès arribar a atendre 47694 persones a través dels diferents programes i projectes que portem a terme des dels que hem evidenciat, no només un increment en el nombre total de persones ateses, sinó un increment de la participació d’aquestes mateixes persones en diferents recursos que els posa a l’abast la Creu Roja. Això segurament té a veure força amb l’abast de la crisi econòmica que ens toca viure i com aquesta afecta de manera especial a les persones més desafavorides. Precisament, la Creu Roja a Girona, durant aquest 2010, ha treballat intensament en projectes per pal·liar els efectes d’aquesta crisi; iniciatives que van des de la distribució de més de 2000 Kits socials (d’alimentació, d’higiene, de bolquers, etc.) passant per la distribució d’aliments (s’ha arribat a més de 12800 persones a través de 69 entitats), o la formació per a l’ajut en la recerca de feina a través dels seus programes d’ocupació. També voldria destacar la intensa tasca desenvolupada per la Creu Roja a nivell de sensibilització en matèria de cooperació internacional, arribant a quasi 7000 persones de la demarcació, o bé les quasi 2500 persones que vam atendre arrel de les intenses nevades del mes de març. En resum, la xarxa d’oficines, el voluntariat i l’equip tècnic de la Institució en el seu conjunt han estat, una vegada més aquest 2010, allà on ha calgut, gràcies al suport i abnegació de tothom i al recolzament imprescindible dels milers de socis i sòcies que, amb les seves aportacions, fan possible el finançament d’una part importantíssima de les nostres activitats. Roser Llevat Viladot Presidenta Provincial 5
 6. 6. 1.Qui som? El Moviment Internacional de la Creu Roja i la Aquestes accions vetllen pel compliment dels Mitja Lluna Roja és la major xarxa d’assistència drets humans i la millora del benestar social humanitària a tot el món. Actualment, és present d’aquelles persones que pateixen aïllament físic o en 186 països i compta amb més de 100 milions emocional, addicció a les drogues, analfabetisme, de voluntaris. maltractaments, falta d’ocupació o d’un habitatge digne. La seva missió és treballar amb i per a les La Creu Roja desenvolupa cadascuna de les seves persones més vulnerables, en l’àmbit nacional actuacions aplicant els 7 principis fonamentals que i internacional, mitjançant accions de caràcter defineixen la seva filosofia de treball: Humanitat, preventiu, assistencial, rehabilitador i de Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Caràcter desenvolupament dutes a terme essencialment voluntari, Unitat i Universalitat. per voluntariat.6
 7. 7. memòria 2010La Creu Roja a GironaLa Creu Roja a Girona, amb més de 120 anys d’història a la demarcació, està formada actualment per 2261voluntaris i voluntàries, 23081 socis i sòcies i 133 tècnics/ques professionals. Aquesta base social ésl’autèntica força i motor del conjunt d’activitats que portem a terme arreu del territori i la que ens permet arribara tanta gent que ho necessita.A la província de Girona, la nostra Institució s’articula a través de 18 assemblees locals i comarcals repartidesarreu de la seva geografia, que es regeixen pels seus respectius Comitès, com a òrgans de govern en el seuàmbit i actuen coordinats per un Comitè Provincial, com a màxim òrgan de govern a la demarcació. Aquestaxarxa pretén donar resposta a la realitat específica de cada zona i és cabdal pel bon funcionament de laInstitució. Aquest any 2010 ha tingut lloc el procés electoral de Creu Roja, que va partir de l’acte electoral deldia 30 d’octubre i ha permès renovar els 18 comitès que té la institució a Girona.A continuació us detallem la composició d’aquest equip en el conjunt de les 18 assemblees locals que formenla Institució a la província de Girona:ASSEMBLEA VOLUNTARIAT SOCIS/ÒCIES TÈCNICS/QUESARBÚCIES 24 595 2BLANES-LLORET DE MAR-TOSSA DE 154 1.245 3MARFIGUERES 147 2.141 14GIRONA 467 6.412 39LA CERDANYA 61 562 2LA GARROTXA 299 1.999 10LA JONQUERA 19 392 1LLAGOSTERA-CASSÀ DE LA SELVA 54 409 1LLANÇÀ 23 402 5PALAFRUGELL 148 1.308 12PALAMÓS 131 1.029 7PLA DE L’ESTANY 48 1.477 5RIPOLL 117 777 5ROSES-CASTELLÓ D’EMPÚRIES 151 634 6SANT FELIU DE GUÍXOLS-VALL D’ARO 131 996 6SANTA COLOMA DE FARNERS 170 1.264 12TORROELLA DE MONTGRÍ 46 523 1VALL DE CAMPRODON 71 916 2TOTAL: 2.261 23.081 133 7
 8. 8. 2. Què fem? Pla d’intervenció social L’actuació que desenvolupa Creu Roja a través individual a 1647 persones grans i més de 1770 dels seus plans d’intervenció intenta abordar han participat en les actuacions grupals que les diferents dimensions de l’exclusió des d’un s’han organitzat a tota la província, i això ha estat enfocament integral i rehabilitador que doni possible gràcies als 701 voluntaris i voluntàries respostes específiques a persones o grups en del programa vinculats al total de les nostres 18 situació de risc o d’exclusió social, situació que per assemblees locals. la nostra experiència sabem que també afecta a sectors del col·lectiu de gent gran, a les persones També hem continuat treballant per oferir espais amb dependència i a aquelles que les cuiden. de suport i formació per als familiars i cuidadors/es de persones grans en situació de dependència per La reestructuració del programa marc de gent gran tal que sentin que no estan sols, que poden tenir i dependència ha estat un instrument per treballar suport i assessorament al llarg de les diferents amb aquests col·lectius, de forma prioritària, fases de l’atenció i perquè puguin afrontar la seva objectius com potenciar la seva plena participació tasca d’una manera més satisfactòria i positiva. social, la defensa dels seus drets, la lluita contra qualsevol forma de discriminació i la promoció i Projectes més importants que es desenvolupen reconeixement de les seves capacitats. amb l’objectiu de donar suport a les necessitats bàsiques i instrumentals de la vida diària, així com Els projectes i serveis que Creu Roja posa en les necessitats d’autorealització són: marxa per aconseguir aquests objectius tenen una característica diferencial en la incorporació del voluntariat, element fonamental que proporciona una proximitat i qualitat a la intervenció que ens ajuda a fer realitat el lema del nostre Pla d’Acció 2007-2011 “cada cop més a prop de les persones”. Al llarg del 2010, Creu Roja ha ates de manera8
 9. 9. memòria 2010 Persones gransPROGRAMES DE SUPORT A DOMICILI Al 2010 aquesta activitat s’ha dut a terme al Pla de l’Estany, a Palafrugell i a Palamós, amb un total de 72Comprèn un conjunt d’activitats que es realitzen en persones ateses i de 13433 intervencions.l’entorn domiciliari de les persones, per facilitar larealització de les activitats de la vida diària, mantenir La prestació de productes de suport i adaptacionsuna qualitat de vida digna i prevenir o detectar a l’entorn:situacions de dependència. Dins aquestes actuacions Servei que valora la situació física i psicològica ihem atès el 2010 a 1146 persones en més de 4800 el suport social de la persona gran per facilitar-liintervencions, una actuació que es fa a tot el territori la realització de les tasques diàries mitjançant lesen funció de les demandes detectades i que engloba: petites adaptacions a l’entorn i les ajudes tècniques.Les entrevistes domiciliàries: SERVEIS D’ATENCIÓ PERMANENTAccions de seguiment i valoració domiciliària del’estat de la persona per detectar situacions de risc de Teleassitència domiciliària:dependència i poder informar sobre recursos adients Servei que dóna una resposta immediata en qualsevolen cas de necessitat. També de valoració de les situació d’emergència o de necessitat a persones quexarxes de suport per prevenir situacions d’aïllament es troben en els seus domicilis i que funciona les 24i oferir actuacions ajustades a les necessitats hores del dia i tots els dies de l’any. Al llarg del 2010detectades. hem tingut 1066 usuaris/àries en aquest servei.Acompanyament actiu: Sistema Intel·ligent de Monitorització d’AlertesAccions de suport i de promoció d’activitats Personals (SIMAP)significatives per la persona i de manteniment de Servei que, de forma permanent i mitjançant latasques i aficions en el seu entorn (com llegir, cuinar, xarxa de telefonia mòbil i un terminal que incorporacaminar,...) a persones que viuen soles. GPS, permet la localització remota de persones que presenten un deteriorament cognitiu lleu o moderat.Manteniment de capacitats i prevenció de riscos:Proporcionar informació i assessorament personalitzat PARTICIPACIÓ I RELACIÓ AMBper reforçar el manteniment de capacitats davant de L’ENTORNsituacions ordinàries i també en moments davant desituacions de risc. Són activitats orientades a fomentar la participació social i el vincle amb l’entorn comunitari. Al 2010ATENCIÓ A LES NECESSITATS més de 700 persones han participat en aquestesBÀSIQUES activitats a la província.Àpats a domicili: Acompanyaments externs:Servei que lliura a domicili el menjar a aquelles Acompanyar a fer gestions externes bàsiques pel diapersones que tenen dificultats per poder cuinar i que a dia (anar a comprar, anar al metge, a la farmàcia ofa possible que puguin mantenir una dieta adequada. al banc, fer una passejada fora de casa,..) a persones 9
 10. 10. que viuen soles o que no tenen cap tipus de suport L’onada de fred i calor:per fer-ho. També s’han fet acompanyaments a Es dóna informació sobre aquests moments depersones soles hospitalitzades. temperatures extremes i sobre els efectes que poden causar a les persones i què fer per evitar-ho. TambéTransport adaptat: es fa un seguiment telefònic de les persones mésServeis regulars d’acompanyaments amb vehicles soles o que tenen una situació de salut més delicadaadaptats a centres o hospitals de dia per a les davant aquestes temperatures.persones grans o persones que tenen algun tipusde discapacitat física o intel·lectual. També es fan Tallers de memòria i de recuperació funcional:serveis d’acompanyaments a sortides lúdiques. Es fan activitats que permeten a les persones participants agilitzar processos com el record i altresActuacions d’oci i temps de lleure: funcions cognitives.Aquestes activitats estan molt relacionades ambles festivitats locals i promogudes per la totalitat Ús de noves tecnologies:de la xarxa territorial de Creu Roja a la província. Tallers per aprendre a fer servir el mòbil, ordinadors,Contemplen: etc., per tal de donar eines i estratègies per afavorir l’aprenentatge de temes del seu interès.- Les activitats de lleure. Sortides lúdiques i culturalsque es fan en grup per tal de potenciar les relacionsinterpersonals i fomentar els vincles amb l’entorn.- Les campanyes especials. Activitats de celebraciód’esdeveniments culturals i festius (Diada de SantJordi i festes de Nadal, entre d’altres assenyalades),dirigides a persones que viuen soles en els seusdomicilis o que viuen en centres residencials.ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓActivitats per donar a conèixer i fer visible aspectesde salut i de manteniment de capacitats per tal queles persones puguin també prendre decisions sobrela seva salut i el seu estil de vida.Tallers d’envelliment saludable i xerrades sobresalut:S’han fet tallers formatius i xerrades per informar iformar en hàbits saludables i sobre la importància demantenir capacitats i cura de la salut.Prevenció del maltractament vers les personesgrans:Sensibilització a la població sobre l’existència deles situacions i les diferents formes en què es potmanifestar, a través de xerrades. Moment de la gravació del curtmetratge de l’escola ERAM.Un dels tallers realitzats amb gent gran.10
 11. 11. memòria 2010 Persones amb discapacitatL’objectiu de Creu Roja en el treball amb persones persones amb mobilitat reduïda, en el dispositiu deafectades per discapacitats físiques, psíquiques i platges que cada any s’organitza amb motiu de lasensorials és el de facilitar un major accés a activitats cobertura preventiva i sanitària de les nostres costes.laborals, educatives o socials, evitant l’aïllament i Aquest estiu s’ha ajudat al bany a 422 personespotenciant la integració en el medi natural fomentant discapacitades a les platges del litoral de Girona,així la confiança i l’autonomia personals. gràcies al suport de voluntariat i personal laboral.Amb aquesta finalitat, Creu Roja ha afavorit la TRANSPORT ADAPTATmobilitat de 840 persones amb discapacitat ambmés de 80.000 intervencions dins de dos programes Una altra de les activitats diàries amb més presènciade la Institució: arreu de les comarques en l’ajuda a persones discapacitades o amb mobilitat reduïda, és elATENCIÓ A PERSONES transport adaptat, que arriba a més de 400 personesDISCAPACITADES EN PLATGES diàriament. Aquest servei permet, a les persones que no poden utilitzar el transport públic, desplaçar-seÉs un objectiu de Creu Roja el facilitar la mobilitat fora del seu domicili per realitzar activitats quotidianesde persones amb discapacitat en tots els projectes o gestions ocasionals, efectuant trasllats a centres dede la Institució; un exemple és la integració de la rehabilitació, centres ocupacionals, centres de dia,cadira amfíbia, que facilita l’accés a la platja a les activitats d’oci, etc. Les recerques internacionalsUna de les idees clau de la Política de Migracions de Russa i la Xilena.la Federació és la de promoure el restabliment delsllaços familiars entre aquelles persones, normalment Les recerques es porten a terme en coordinació ambd’origen estranger, que per motius de conflictes l’Oficina Central de Creu Roja Espanyola a Madrid.armats, disturbis, catàstrofes naturals, etc. es veuenseparades de les seves famílies. “Les migracions internacionals no són ni un fenomenL’Oficina Provincial gestiona el projecte de recerques nou, ni poden considerar-se una crisi ni un desastre,internacionals que durant el 2010 ha obert 2 nous al contrari, les migracions es produeixen en respostacasos de restabliment de llaços familiars instats per a situacions específiques entre països emissorspersones estrangeres residents a Girona que volen i receptors i donen l’oportunitat de conèixer la diversitat cultural, estableixen lligams entre personesrecuperar el contacte amb llurs familiars directes. i contribueixen a la pau” Extracte del Compromís d’Istanbul, signat per lesPer altra banda, també s’han atès els requeriments Societats Nacionals Europees, maig del 2007de recerques fets des d’altres Societats Nacionals: la 11
 12. 12. ImmigracióL’Oficina Provincial de Girona porta a terme, des del procediments, les eines per a dur a terme una bona1997, diversos projectes per atendre a les persones recerca de feina. Aquests tallers informatius serveixenestrangeres que arriben al nostre país, una atenció alhora per informar de les condicions fixades perintegral i deslocalitzada, ja que l’atenció es porta la llei d’estrangeria per a disposar d’autorització dea terme a diverses comarques gironines: Gironès treball a Espanya i dels requisits a acomplir per part(Girona), La Selva (Arbúcies i Santa Coloma de de les persones estrangeres.Farners), Alt i Baix Empordà (La Jonquera, Figueresi Palafrugell). Aquests tallers es complementen amb els tallers de recerca de feina per internet, conduïts per voluntariat,Entre els projectes de l’àmbit d’immigració destaca que pretenen introduir a la informàtica i a les einesel Servei d’Acollida a Immigrants i Refugiats que ha necessàries per dur a terme una bona recerca deatès durant l’any 2010 a més de 1.400 persones. feina a través d’internet.SERVEI D’ACOLLIDA A IMMIGRANTS I S’ha atès a més de 240 persones que requerienREFUGIATS informació i orientació laboral durant el 2010.Aquest Servei integrat per professionals de diversos Un dels col·lectius que s’ha vist més afectat per laàmbits atén a totes aquelles persones estrangeres, crisi econòmica és el de les persones estrangeresmajoritàriament acabades d’arribar al territori en situació irregular, ja que a les dificultats pròpiescatalà, i que requereixen informació, formació i/o de no disposar de residència legal a Espanya, s’hiassessorament en diversos àmbits: educatiu, laboral, han unit les dificultats per a trobar feina i també perjurídic, social, etc. empadronar-se.Destaquem 2 fets en relació a les persones ateses Durant el 2010, tot i haver-se reduït el nombre dedurant l’any 2010: d’una banda, l’augment de les persones arribades de manera irregular a l’Estatpersones que requereixen seguiment per part Espanyol, per les costes del sud d’Espanya o per lesdel Servei i de l’altra, l’augment del nombre de Illes Canàries, hem continuat atenent a nombrosospersones ateses que ja disposen de residència estrangeres indocumentades procedents, en la sevalegal, conseqüències al nostre entendre, de la crisi majoria, d’Àfrica: Algèria, Ghana, Gàmbia, Nigèria,econòmica que ha afectat de manera especial al Senegal, Camerun, Mali i Costa d’Ivori.col·lectiu de persones estrangeres. Aquest perfil de persones són els que s’atenen desEl Servei realitza una atenció de caràcter individual, del projecte d’atenció humanitària, que Creu Rojasense oblidar la importància dels espais grupals per ve realitzant des del juliol del 2007.a treballar diversos aspectes bàsics per a fomentar “Garantir l’accés efectiu i incondicional dels migrantsl’autonomia de les persones. a l’ajuda humanitària, als serveis essencials i a l’assessorament jurídic”A nivell grupal destaquem la realització de tallers Política de Migracions de la Federació Internacionald’informació laboral adreçats majoritàriament a de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, novembre 2009persones en situació irregular que desconeixen els12
 13. 13. memòria 2010El projecte pretén d’una banda cobrir les necessitats Els menors estrangers no acompanyats són un delsmés bàsiques d’aquest col·lectiu a nivell d’alimentació col·lectius prioritaris d’atenció segons la política dei vestuari, i allotjament quan ho requereixin, i d’altra migracions de la Federació Internacional de la Creubanda procurar que puguin disposar de passaport Roja i la Mitja Lluna Roja.dels seus països d’origen i empadronar-se. Un altre dels eixos d’intervenció del servei d’acollidaEl projecte també té per objectiu fomentar l’autonomia és l’assessorament jurídic que s’ofereix a lesd’aquestes persones i per això contempla la realització persones estrangeres: immigrants, demandants d’asilde tallers de coneixement de l’entorn i d’habilitats i refugiats. Durant el 2010 més de 220 persones hansocials, i tallers de formació en llengua catalana i rebut assessorament jurídic en relació a tràmitscastellana. Als tallers d’entorn s’hi ha introduït el d’estrangeria a nivell provincial, a les assembleesmulticulturalisme de la diversitat i del reconeixement d’Arbúcies, Girona i Santa Coloma de Farners.com a eina d’aprenentatge. Cal destacar que ha augmentat el nombre deDurant el 2010 s’han realitzat 3 tallers de castellà i 1 consultes relatives a qüestions connexes amb el dretde català, de 25 hores cadascun, i al segon semestre d’estrangeria: dret civil (divorcis, nacionalitat, pàtrieses va posar en marxa un taller d’alfabetització. potestats, etc.) i dret penal, i que, per altra banda,Tots els tallers els porten a terme voluntariat de la ha crescut exponencialment el nombre de recursosInstitució, alguns d’origen estranger, la qual cosa ha administratius realitzats pel Servei.permès una major identificació dels participants, abanda de resoldre problemes de comunicació durant El 2010 ha estat un any especialment intens pel queles classes. fa a les sol·licituds de protecció internacional: les comarques gironines no són un punt d’arribada deDurant el 2010 s’han atès a 106 persones dins demandants d’asil, ja que la majoria solen arribard’aquest projecte. pels aeroports de Barajas i El Prat, tot i que sí que existeix una comunitat important de sol·licitants d’asil, especialment de Costa d’Ivori. Aquest any s’han formalitzat 7 noves sol·licituds de protecció internacional d’orígens ben diversos: Costa d’Ivori, Uganda, Sri Lanka, Honduras i Palestina. Des del servei d’assessorament jurídic també s’han portat a terme 2 xerrades informatives sobre llei d’estrangeria i dret penitenciari als Centres Penitenciaris de Girona i de Figueres durant el mes de novembre. Els sol·licitants d’asil, els refugiats, les dones soles, les persones en situació irregular i en definitiva aquelles persones estrangeres especialment vulnerables poden rebre suport específic a través del projecte deEl projecte d’atenció humanitària ha estat el que suport psicològic. Aquest projecte iniciat a l’octubreha detectat casos de menors estrangers no del 2008 es troba plenament consolidat a data d’avui.acompanyats, procedents de països subsaharians:Ghana, Nigèria, Mali, Guinea Conakry. Els sistemes Els immigrants experimenten un dol, dolor, per lade determinació de l’edat existents fa que la pèrdua en abandonar el seu país, abandonamentmajoria d’aquestes persones, malgrat disposar de que suposa l’allunyament de l’entorn sòcio-familiardocumentació que els acredita com a menors d’edat, i cultural. De no fer una bona adaptació al paíssiguin considerats majors d’edat i per tant queden d’acollida, poden desenvolupar símptomes de baixafora del sistema de protecció de la Generalitat. autoestima, ansietat, tristesa, trastorns de l’estat delEn alguns casos i donada la vulnerabilitat de les son, depressió, alcoholisme, conflictes conjugals, i altres. En aquells casos en què a la sortida del paíspersones ateses, han pogut ser derivats a recursos d’origen s’hi afegeixen persecucions i/o amenaces,residencials gestionats per Creu Roja a d’altres punts s’aprecien símptomes relacionats amb l’afrontamentdel territori. de situacions traumàtiques.Aquesta situació, que es ve produint des del 2008, ha Un alt percentatge de beneficiaris presentenfet que Creu Roja mantingués reunions i coordinació símptomes d’estrès posttraumàtic. Un alt percentatgeconstant amb les Administracions implicades: de refugiats han sofert tortura física i/o psicològicaMossos d’Esquadra i Serveis Territorials d’Infància i en no haver tingut tractament psicològic hande la Generalitat. desenvolupat trastorns adaptatius, depressius, etc. 13
 14. 14. - Taller lúdic sobre el fet casteller com a model “Tenir en compte factors de vulnerabilitat com edat, d’integració, a càrrec d’un membre de la Colla gènere i relatius a la diversitat” castellera “Marrecs de Salt” Política de Migracions de la Federació Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, novembre 2009 Als tallers hi van participar un total de 68 persones. “Sensibilitzar a la societat sobre els drets dels migrantsEl servei pretén prevenir situacions psicològiques amb independència del seu estatut jurídic”i psicopatologies severes i contribuir a la plena Política de Migracions de la Federació Internacionaladaptació i integració social d’aquest col·lectiu tenint de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, novembre 2009sempre consideració i respecte per la cultura d’origen.Finalment el Servei també ofereix orientació, Durant el 2010 s’ha consolidat plenament l’activitat deinformació i seguiment en aspectes socials i la Taula d’Entitats de Suport a Immigrats (TESI),sanitaris: escolarització de menors, tramitació de en funcionament des del 2006, que ha incrementattargetes sanitàries, tramitació d’empadronaments, el nombre d’entitats membres i que ha presentat decoordinació amb serveis socials i altres organismes, manera oficial els seus eixos i objectius de treball.etc. Més de 330 persones han estat ateses de La Taula està integrada per aquelles associacions,manera individual per atendre les seves necessitats entitats i fundacions que treballen amb el col·lectiud’informació i orientació socials, i més de la meitat estranger i té per objectiu garantir el respecte delsde les persones ateses s’ha mantingut en seguiment drets de les persones migrades, en especial en lesdins del Servei. L’increment del nombre de persones seves relacions amb les Administracions Públiques.en seguiment implica una major dedicació en nombre Actualment integren la TESI una vintena d’entitats ded’hores per atendre a cada persona, i evidencia que l’àrea urbana de Girona, i és especialment remarcablehan augmentat les dificultats a les quals ha de fer el fet que s’hi hagin incorporat associacions d’origenfront el col·lectiu. estranger. Creu Roja participa activament al plenari de la TESI i també a la comissió jurídica.En aquest sentit volem destacar que el Servei disposad’un banc d’aliments que ha atès a 156 personesdurant el 2010, majoritàriament d’origen hondureny imarroquí.Per altra banda Creu Roja participa activamenten el Centre de Distribució d’Aliments (CDA),conjuntament amb l’Ajuntament de Girona, Càritas ila Fundació Banc d’Aliments. El Centre va iniciar lesseves activitats al novembre del 2009 amb la finalitatde facilitar alimentació bàsica a les famílies de Gironaque pateixen dificultats econòmiques per cobriradequadament les seves necessitats bàsiques. ElCDA atén a 600 persones mensualment. Creu Rojadóna prioritat a l’hora de fer-hi derivacions, a aquellesfamílies o usuaris amb necessitats concretes, perexemple, famílies amb nadons. ELS PROJECTES DE RETORN VOLUNTARI- La sensibilització de la població, de les anomenadessocietats d’acollida, sobre el fenomen de les Aquests projectes faciliten el retorn al país d’origenmigracions és una tasca que també es porta a terme a les persones estrangeres, amb independència deldes d’aquest Servei. Aprofitant la commemoració seu estatut jurídic, que manifestin greus dificultatsanual del dia internacional del migrant, el 18 per a la seva integració sòcio-laboral, o bé quede desembre, es van organitzar tres tallers en decideixin capitalitzar les prestacions d’atur i tornartemàtiques d’interès per a les persones estrangeres: temporalment a llurs països.- Taller de caràcter preventiu i informatiu conduït per Els projectes de retorn han augmentat notablementmembres de Bombers i de la Unitat de proximitat de el nombre d’usuaris, donada la crisi econòmica. Si alMossos d’Esquadra. 2008 es van tramitar 85 retorns, l’any 2009 aquests ja van ser 207. Durant el 2010 han estat 46 els retorns- Taller informatiu, de caràcter jurídic, adreçat sobretot tramitats entre gener i juliol, donat que el projectea dones estrangeres, sobre qüestions de dret de només va executar-se durant 7 mesos. Aquestfamília: divorcis, custòdies, matrimonis forçats, etc. projecte es gestiona directament per l’Assemblea de Girona.14
 15. 15. memòria 2010 Dones en situació de dificultats socialsPROGRAMA D’ACOLLIMENT, ATENCIÓ participat 4 dones víctimes de violència de gènere alI ASSESSORAMENT A DONES EN llarg de l’any.SITUACIÓ DE PRECARIETAT VIOLÈNCIA: TOLERÀNCIA ZERO.Té com a col·lectiu d’atenció dones en situació PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE L’OBRAd’especial precarietat i exclusió social, dones víctimes SOCIAL “LA CAIXA”de violència de gènere, dones immigrants traficades,dones soles amb càrregues familiars, dones excloses La violència contra les dones és l’expressió més greuper raó de prejudicis i estereotips, etc. Fa especial i devastadora d’una cultura patriarcal fonamentadaincidència en les actuacions d’atenció individual i en unes relacions de poder desiguals entre homesen les actuacions grupals de caràcter formatiu i de i dones. També suposa, una clara vulneració delspotenciació de xarxes de suport. drets humans i una clara minva al dret de les dones a viure en llibertat i sense violència.A l’exercici 2010, a través d’aquest programa, hempogut atendre de manera individual a un total de Conscients d’aquesta situació i amb un objectiu32 dones, fer seguiment dels casos i derivacions comú, la Fundació la Caixa i Creu Roja Espanyolacap a recursos específics en aquelles ocasions que han treballat en aquests dos últims anys en unas’ha estimat oportú, així com posar en marxa ajuts aposta decidida per sensibilitzar i formar equips quepuntuals en situació d’emergència. intervenen amb dones que pateixen violència de gènere, i per posar en marxa el desenvolupamentA través de la coordinació amb altres recursos de tallers de suport psicosocial com a einade Creu Roja, s’ha pogut derivar a un número dempoderament de les pròpies dones per superarimportant de dones a tallers en habilitats personals aquest estigma i normalitzar les seves vides.i tècniques per afavorir la inserció laboral a travésdels diferents programes d’ocupació que treballen Es tracta d’uns tallers psicosocials d’enfortiment dede forma específica amb aquest col·lectiu, així com competències per promocionar el desenvolupamentdonar resposta a través del Servei d’assessorament de les dones que pateixen o han patit violència deJurídic i el Servei d’intervenció Psicològica, a gènere. Són uns tallers preventius i flexibles, ja quedones immigrants amb problemàtiques vinculades s’han adaptat a la variabilitat de les situacions deamb la seva situació al país i també oferir suport, violència i/o de la fase en la que es troba la dona. Elassessorament i atenció a dones víctimes de seu objectiu ha estat facilitar els processos de canviviolència. utilitzant la mediació del professional i subministrar oportunitats pel desenvolupament social, laboral iCal ressaltar la importància de la posada en marxa personal de la dona.d’espais de relació on s’ha treballat l’empoderamenti el reconeixement de capacitats per potenciar A Girona s’han realitzat dos tallers de 10 sessionsl’autoestima i la recuperació de rols. En aquest sentit, i 25 hores cada un, amb un total de 16 participants.cal fer un esment especial als tallers d’ARTERÀPIA,liderats per una jove estudiant en pràctiques, on han 15
 16. 16. mobilitzant els recursos adients en funció del tipus d’emergència que s’hagi produït. ESPAIS D’ATENCIÓ A DONES VÍCTIMES DE TRÀFIC DE PERSONES Dins les actuacions del programa d’Acollida a Immigrants i Refugiats, Creu Roja ha potenciat la detecció d’aquestes situacions i també la creació d’espais de suport, atenció i assessorament. Això ha estat una realitat especialment a La Jonquera, donat la situació que ha presentat la zona al 2010 pel que fa a dones joves dedicades a la prostitució a les carreteres, generant una relació de confiança i confidencialitat cap al col·lectiu a través d’actuacionsParticipant Taller Tolerància Zero específiques tant a nivell grupal com individual.PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA Cal destacar que Creu Roja és membre col·laboradorMÒBIL PER A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA de la Xarxa Catalana sobre la Trata de Persones, unaDE GÈNERE (TAMVG) plataforma que reuneix actualment a més de quinze entitats, organismes i institucions de CatalunyaL’objectiu del programa, que es posa en marxa l’any públiques i privades d’àmbit local, territorial i/o estatal2005, és també proporcionar seguretat i tranquil•litat amb una voluntat de coordinació i denúncia sobre ela les dones i als familiars que depenen directament fenomen de la trata de persones.d’elles, oferint-els-hi recolzament, informació iassessorament. És molt valorat per les dones I per últim, destacar també l’actuació de Creu Rojaincorporades ja que poden tenir suport i atenció en Girona dins la Taula de Prostitució, creada per donarqualsevol moment a través d’un equip específic, resposta a aquest fenomen a les comarques gironines.garantint-li la comunicació interpersonal davant de En ella hi participen entitats privades i organismesqualsevol necessitat les 24 hores del dia i els 365 públics que es reuneixen trimestralment. Durantdies de l’any. l’any 2010 s’ha estat creant un mapa de recursos de la zona, on figuren totes les entitats i associacionsDurant el 2010, a les comarques de Girona, la Creu presents a la taula i la tasca que fan cadascunaRoja té 254 dones incorporades a aquest servei d’elles, i s’han anat exposant els problemes amb elsd’atenció permanent. quals es troben les entitats en referència a aquest col·lectiu (problemes d’empadronament, sanitaris,El servei és un exemple de l’ús de tecnologies etc.). També s’ha previst una formació pel 2011de comunicació i de tele-localització al servei dirigida a professionals de l’àmbit social, sanitari,dels col·lectius amb dificultat, garanteix una immigració, etc. per donar a conèixer recursos,atenció immediata i adequada davant situacions context, marc legal, etc.d’emergència, a través de personal especialitzat,Operadora Central programa de teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere (tamvg)16
 17. 17. memòria 2010LES ACTUACIONS DE SENSIBILITZACIÓ masclista, mentre que estudiants de Batxillerat Artístic de l’Institut Sobrequés de Girona expressaven a través de l’art què els suggereix el tema central de les jornades, durant un taller de creació plàstica. Cal destacar el treball de màrqueting i publicitat que va realitzar una jove estudiant de pràctiques de La universitat de Toulouse-Le Mirail a França, donant suport a tot l’equip de Dones al s.XXI de Creu Roja durant la preparació de la jornada. Van assistir a aquesta segona jornada de treball unDones al segle XXI total de 70 persones.La Creu Roja a Girona, en col·laboració amb la Gènere i dependència.Fundació Caixa Girona, va portar a terme el dilluns18 d’octubre, a la Fontana d’Or, la segona de les “No tinc vida pròpia”. És el nom d’un estudi descriptiujornades de treball sobre la situació de les dones a sobre la percepció que tenen les dones sobre la sevala societat actual. experiència com a cuidadores de persones amb dependència que va elaborar Creu Roja l’any 2009.Sota el títol “Dones oblidades, Dones invisibles” espretenia donar a conèixer la realitat de les dones Aquest estudi es va iniciar amb la recollidaque han estat víctimes de la violència masclista i d’informació a través d’entrevistes personals isensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de pretén donar veu a les dones que dins les famíliesconstruir una societat més igualitària. assumeixen aquesta tasca, cuidant a pares, marits, sogres o fills discapacitats, etc.En aquesta segona edició se celebraren duestaules rodones sobre la violència masclista i sobre Aquest estudi, realitzat l’any 2009 ha pogut publicar-el tractament que en fan els mitjans de comunicació se aquest any gràcies al finançament del Ministerii també es van presentar diversos curtmetratges de Sanitat i Política Social. S’han realitzat un total deamb els testimonis de dones víctimes de la violència 300 llibres. Persones en dificultat socialDavant l’actual context de crisi, Creu Roja ha distribuït complexes, així com a les persones que ja es trobavenkits de diverses tipologies amb l’objectiu de contribuir en situació precària abans de la crisi.a pal·liar les necessitats bàsiques alimentàries,higièniques i de consum mínim de les persones amb Els kits distribuïts a les nostres comarques hancàrregues econòmiques i familiars especialment estat bàsicament els vinculats a les necessitats 17
 18. 18. Magatzem d’aliments que la Creu Roja té a Arbúcies i gestiona en col·laboració amb l’Ajuntament de la vila.bàsiques de nadons (higiènic i alimentació) i família PROJECTE DE DISTRIBUCIÓ(alimentació). D’ALIMENTSDes de l’inici del projecte s’han distribuït a les nostres Aquest 2010 la Creu Roja ha continuat desenvolupant,comarques més de 2000 kits (164 d’alimentació per segon any consecutiu conjuntament amb el Bancfamiliar, 433 d’alimentació per nadons, 1384 de d’Aliments, el projecte de distribució d’Alimentsbolquers i 32 higiènics). En total s’ha arribat a excedents de la Unió Europea.982 persones i s’ha comptat amb el suport de 42persones voluntàries que han ajudat a la distribució Durant aquest 2010 s’han distribuït a través d’aquestdels productes. projecte 512 tones d’aliments (un 36% més que elLes assemblees participants van ser Pla de L’Estany, 2009) entre 12.816 beneficiaris (un 23% més que elGirona, Torroella de Montgrí, la Jonquera, Santa 2009) i gràcies a l’ajut de 69 entitats intermediàries.Coloma de Farners, Figueres, Llançà, Palafrugell, i Sens dubte aquest increment de beneficiaris és unaVall de Camprodon. mostra palpable de com cada vegada la crisi afecta a un grup més ampli de població que es veu abocada aEl projecte està finançat en un 50% per Creu Roja a sol·licitar ajut alimentari a través de plataformes comtravés del seu fons de solidaritat estatal i l’altre 50% la que gestiona Creu Roja.mitjançat acords amb ajuntaments, oficines locals deCreu Roja o altres fons. ALTRES INICIATIVESEs treballa conjuntament amb les administracions,destacant molt especialment la col·laboració i En paral·lel, les oficines locals de Palamós, Llançàel suport econòmic dels Ajuntament de Girona, o La Jonquera han continuat amb els seus projectesPalamós i Figueres. En la ciutat de Girona, el propis d’atenció a la pobresa, com són el Serveiprojecte kits s’ha integrat en el Centre de Distribució d’Atenció Bàsica Immediata de Palamós queSolidària d’Aliments de la ciutat, obert el 2009 i gestiona, conjuntament amb Càritas, el menjadorgestionat conjuntament per Ajuntament de Girona, el social de la població, o bé els robers de Llançà i LaBanc d’Aliments, Càritas i Creu Roja, amb l’objectiu Jonquera.d’atendre els col·lectius necessitats de la ciutat irodalies. En aquest projecte participen 4 personesvoluntàries de la Institució.18
 19. 19. memòria 2010Pla d’ocupació per a col·lectiusvulnerablesEl 2010 ha estat, al igual que 2009, un any Recerca Activa de Feina hagi tingut un volummarcat per la crisi econòmica, situació que ha considerable de persones a les que no sempretingut repercussió en el desenvolupament dels ha estat possible incorporar a totes les actuacionsprogrames d’ocupació. concretes dels itineraris personals, però que han rebut orientació i suport per la seva recerca deSi tenim en consideració que les persones a les feina. Durant el 2010 s’han atès 390 personesquals dirigim les nostres actuacions són aquelles a través d’aquest espai i dels tallers i sessionsque tenen un plus de dificultat afegida per d’orientació.accedir o mantenir una feina en condicions mésfavorables, en un moment com aquest en el qual Un altre aspecte ja destacat al 2009 i que hahi ha moltes més persones que es presenten a tingut continuïtat el 2010 és la diversificacióles ofertes que poden sortir, els participants de dels perfils de les persones ateses, ja que hemles nostres accions tenen encara més dificultats continuat incrementat les demandes de personesd’accés al mercat laboral. autòctones en situació de vulnerabilitat molt extrema: famílies senceres a l’atur o personesHem atès, dins aquest any, un total de 713 amb molt de temps en aquesta situació i amb lespersones, de les quals han estat incorporades prestacions d’atur ja esgotades.a programes d’itineraris personalitzats d’insercióa un total de 323. Hem tingut moltes més També ha estat un any complicat pel que fa a lademandes d’atenció de persones que s’han relació amb les empreses, ja que moltes es trobenquedat sense feina, persones en una situació en situacions de reestructuració, congelació omolt complicada a nivell econòmic (càrregues disminució de les seves plantilles. Per tant, aquestfamiliars, hipoteques,...) i que necessiten ajuda any s’ha treballat amb empreses ja fidelitzadesper reincorporar-se al món laboral el més aviat en anys anteriors, empreses sobretot del sectorpossible, cosa que ha fet que el nostre Espai de serveis. 19
 20. 20. La situació ha fet que també, pel que fa a les qualificació de les persones més vulnerables i insercions, aquest any hagin estat, en la majoria situar-les així en una posició d’accés al mercat dels casos, molt precàries, amb contractes laboral més favorable. temporals i de durada molt curta, amb jornades parcials en la seva majoria, amb sous molt més A través dels nostres programes d’ocupació ens ajustats i moltes més demandes de qualificació hem centrat, un any més, en desenvolupar les afegida. capacitats i competències de les persones amb majors dificultats en l’accés i manteniment en el Davant aquesta situació, i tenint en consideració món laboral i també a lluitar contra prejudicis i que treballem amb persones ja excloses del estereotips que sovint frenen la incorporació dels mercat laboral en èpoques de plena ocupació, ens grups de persones més vulnerables a un lloc de plantegem la nostra intervenció des de la inserció treball. laboral com un repte per tal de poder millorar laPROGRAMA OPERATIU “LLUITA participació social, etc., i en aconseguir que aquestesCONTRA LA DISCRIMINACIÓ. XARXA dones millorin el seu grau d’autonomia i millorin les seves possibilitats d’èxit en la recerca de feina. AlINTERLABOR@” 2010 hem tingut un total de 50 dones participant en aquest programa, amb una ràtio d’inserció del 16%.És un projecte que es porta a terme a Girona i aFigueres finançat pel Fons Social Europeu i ambcofinançament del Ministeri de Sanitat i Política INCORPORA RSCSocial. Programa d’itinerari personalitzat d’insercióadreçat majoritàriament a persones immigrades Projecte finançat per l’Obra Social de “La Caixa”amb especials dificultats d’accés al treball, posa que té com a objectiu potenciar la intermediacióen marxa accions d’orientació, tan individual com amb les empreses fomentant, per una banda, lagrupal, de formació en competències personals i Responsabilitat Social Corporativa que aquestestècniques i capacitació professional, i intermediació tenen i, per una altra, apropar a les dones en situacióamb empreses per captació i gestió d’ofertes. També de vulnerabilitat a aquesta realitat empresarial ael seguiment de la inserció per tal de garantir la través de la mediació. Dirigit a dones en risc d’exclusiópermanència de les persones al món laboral. Al social, prioritzant l’atenció de dones víctimes de2010 hem tingut 175 participants i un percentatge violència masclista, el projecte treballa la interlocuciód’inserció del 37% i les actuacions s’han dut a terme i la mediació com a eina d’inserció i de resposta a lesa Girona i Figueres. necessitats del col·lectiu i de les empreses. Al 2010, 50 dones han participat en el projecte i hem tingut un percentatge del 50% d’inserció.PROGRAMA OPERATIU “LLUITACONTRA LA DISCRIMINACIÓ. ACTIVA’T” ITINERARIS D’INSERCIÓ LABORAL PERFinançat pel Fons Social Europeu i amb A PERCEPTORS DE RMIcofinançament del Ministeri de Sanitat, Política Sociali Igualtat, té com a objectiu millorar les oportunitats És un projecte d’itineraris personalitzats d’inserciód’ocupació de dones autòctones i immigrants amb dirigits a millorar les possibilitats d’incorporar-se adificultats socials afegides i perfils de molt baixa una feina de les persones que perceben la Rendaocupabilitat o de molta precarietat laboral. Les Mínima d’Inserció. Finançat pel Departament deactuacions incideixen principalment en la motivació Treball, es porta a terme a Sant Feliu de Guíxols i ali empoderament, l’orientació personalitzada i la 2010 han estat vinculades al projecte 15 persones iformació en competències personals i tècniques, un percentatge d’inserció del 18%.així com de capacitació professional i el suport a larecerca de feina a través també de la intermediació POINamb empreses i de la captació i gestió d’ofertes.També es treballa la promoció a la feina amb Programa d’itineraris integrals amb personesaquelles dones que tenen una situació laboral molt de difícil inserció: dones víctimes de violènciaprecària i capacitació per una feina millor, així com el masclista, joves amb poca qualificació i/o de famíliesseguiment de la inserció per tal de garantir l’estabilitat desestructurades, persones aturades de llargaen el món laboral. En els perfils amb més dificultats, duració o en perfils de difícil accés al món laboral perla metodologia aplicada incideix especialment en l’edat, la procedència, etc. Ha estat ubicat a Girona iel foment dels valors positius associats a la feina: Figueres i hem atès a un total de 41 persones, ambrevalorització personal i social, independència una ràtio d’inserció del 29%.personal i econòmica, establiment de vincles de20
 21. 21. memòria 2010RESUM PARTICIPANTS PARTICIPANTS PER PROJECTE I FONT DE FINANÇAMENT FINANÇADOR PROJECTE HOMES DONES TOTAL XARXA 92 83 175 FONS SOCIAL EUROPEU/IRPF/ INTERLABOR@ SECRETARIA IMMIGRACIÓ ACTIVA’T 0 50 50 POIN DONES, JOVES 13 28 41 DEPARTAMENT DE TREBALL / I VULNERABLES SOC RMI 4 11 15 OBRA SOCIAL “LA CAIXA” INCORPORA – RSC 0 42 42 Espais de suport a la APORTACIÓ PRÒPIA 179 211 390 inserció laboral TOTAL PARTICIPANTS: 288 425 713PERSONAL VINCULAT ALS PROJECTES REMUNERAT VOLUNTARI HOMES 0 4 DONES 9 6 21
 22. 22. Pla de prevenció i socors Aquest programa recull totes les accions de Creu Roja relacionades amb les cobertures sociosanitàries en actes de risc previsible, tant en el mitjà terrestre com en l’aquàtic. Creu Roja posa al servei de l’administració els seus recursos materials i, el més valuós, el seu voluntariat, dins els programes preventius, les actuacions en emergències i en diversos dispositius especials. Així, un total de 1.206 voluntaris i voluntàries (un 13% més que l’any anterior), amb diversos graus de formació (socorrisme, socorrisme aquàtic, tècnics de transport sanitari, btp, formats en ús de DEA...), 21 embarcacions, 2 motos aquàtiques, 25 ambulàncies, 22 vehicles de transport adaptat, i 17 vehicles de transport convencionals han donat servei a la població de les nostres comarques en els programes de la Institució vinculats a socors.22
 23. 23. memòria 2010 Prevenció, rescat i salvament aquàticINTERVENCIÓ EN PLATGES 2010 se n’han distribuït un total de 291 (envers les 178 entregades a l’any anterior).L’objectiu principal és proporcionar a tota personaque accedeix a les platges la seguretat necessària, Altres dades que volem destacar són els 7 aparellsadvertint dels riscos (mesures preventives), vigilant Desfibril·ladors Automàtics presents a diversesles zones de perill i intervenint en les situacions que platges i la gestió de 17 cadires amfíbies pel banyprovoquin perill a les persones afectades. de persones amb dificultats.Un equip de més de 150 socorristes ha dut a terme, Aquest any també hem continuat amb l’úsen les 33 platges cobertes per la Institució, més de d’una aplicació informàtica de platges creada9220 atencions. expressament per fer seguiment diari del desenvolupament de l’activitat prestada al litoralDestaquen les més de 2000 assistències per gironí. Cada assemblea de Creu Roja amb coberturapicades de meduses i les 4141 atencions per de platges ha introduït diàriament, a l’inici delferides incisives o erosives. dispositiu, el color de la bandera amb el que obre la platja, la presència o no de meduses i els recursosEls municipis amb cobertura de Creu Roja han humans i materials presents de la nostra Institució.estat els de Llançà, Colera, L’Escala, Sant Pere D’aquesta manera, i donat que és una aplicacióPescador, Portbou, Castelló d’Empúries, Palafrugell, de consulta pública a través de la pàgina web dePals, Begur, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Platja Creu Roja, les persones que volen triar una platjad’Aro. Fora del dispositiu de platges, a Roses, la ho poden fer amb major coneixement. Al final delCreu Roja ha fet tasca preventiva a cales i espais de dia, les assembles han introduït les dades de lesdifícil accés. assistències realitzades per poder fer seguiment de la seva evolució i poder informar als ajuntamentsDestaquem l’augment, en més d’un 10%, de les respectius i als mitjans de comunicació.mesures de prevenció a les platges, respecte l’anypassat, arribant a un total de 14.901 actuacions. INTERVENCIÓ EN AIGÜES INTERIORSEntre aquestes mesures, figuren els avisos a lespersones que es troben a la vora dels espigons o fora Una altra activitat important en el mitjà aquàtic ésde la zona de bany i les advertències a embarcacions la vigilància i la prevenció d’accidents que realitzeno als qui practiquen esports nàutics dins de la zona socorristes de Creu Roja en diferents piscines de lareservada al bany, entre d’altres. demarcació de Girona i a l’Estany de Banyoles, en concert, en conveni principalment amb Ajuntaments.S’han efectuat 40 rescats, amb 240 evacuacions, En aquesta activitat s’ha atès a més de 97 persones,dades inferiors a les de l’anterior estiu. amb l’ajut de més de 20 socorristes.D’altra banda, també cal destacar la recerca de85 menors extraviats, quantitat menor que l’anyanterior. Per tal d’evitar que els menors es perdin,la Creu Roja ha potenciat el servei de braçaletsidentificatius; durant la temporada de platges del 23
 24. 24. Serveis preventius terrestresLa Creu Roja ha fet al llarg de l’any un gran desplegament a més d’un espai per compartir experiències ambde recursos humans, entre tècnics, places d’acció d’altres esportistes, el voluntariat, els seus familiarsvoluntària i infraestructures (ambulàncies, altres i la comunitat en general.vehicles i mitjans, etc.) per fer la cobertura sanitària El dispositiu va comptar amb prop de 60 membres,en esdeveniments esportius, culturals i socials de entre personal voluntari i tècnic de Creu Roja arisc previsible. S’ha donat cobertura sanitària a Figueres i Creu Roja a Roses.1644 serveis (un 35% més que l’any 2010), entreconcerts, festes majors, operacions sortida i entrada Volem destacar, per la gran afluència de públic quede vehicles per motiu de vacances, proves esportives, comporta, però també per l’antiguitat de l’actuació,actes culturals, etc. S’han atès sanitàriament a 1344 la cobertura preventiva que presta la Creu Roja apersones i s’han traslladat en ambulància a 244 Palafrugell a la Cantada d’Havaneres de Calella depersones. La finalitat d’aquest servei és dur a terme Palafrugell, en conveni amb l’Ajuntament de la ciutat iuna cobertura sanitària i de prevenció imprescindible que té lloc cada any el primer cap de setmana de juliol.per a la seguretat i la tranquil·litat dels assistents a tota Aquest any 2010 van col·laborar-hi 25 voluntaris/mena d’actes. àries i tres ambulàncies de l’assemblea local.Entre els serveis preventius més importants als que OPERACIONS PREVENTIVESdonem cobertura hi ha les Festes del Tura d’Olot ESPECIALS(Creu Roja a La Garrotxa), la cobertura preventivai sanitària als actes que es realitzen amb motiu de Són aquells dispositius de cobertura preventiva enla festa major de Santa Anna a Blanes, destacant actes o esdeveniments de risc previsible que, per lesespecialment el Festival Pirotècnic que és seguit per seves especials característiques, tenen una entitatmilers de persones a la platja i altres indrets de la pròpia.població (Creu Roja a Blanes-Lloret de Mar-Tossade Mar) i les Fires i Festes de Sant Narcís a Girona Aquest 2010 podem destacar:(Creu Roja a Girona), entre d’altres. Dispositiu Corredor del MediterraniCom a servei preventiu excepcional, destaquem el Una vintena de membres voluntaris de la Creu Rojaservei preventiu del Meeting Internacional Special a Girona i a Figueres van prestar suport sociosanitariOlympics-Figueres 2010, celebrat entre el 22 i el 24 complementari als viatgers en trànsit, en els diferentsd’octubre a Figueres. punts d’atenció del dispositiu especial de l’Operació Pas de l’Estret que es va portar a terme en el mesEls Special Olympics és una competició per a de Juliol conjuntament amb el Servei Català deesportistes amb discapacitat intel·lectual de diferents Trànsit (SCT), la Divisió de Trànsit de la Policia de ladisciplines. La competició ofereix a aquests esportistes Generalitat – Mossos d’Esquadra, i que va comptarl’oportunitat de desenvolupar les seves aptituds amb la col·laboració d’Abertis Autopistes i la Gestiófísiques i de demostrar el seu esperit de superació, de Trucades dUrgència 112.24
 25. 25. memòria 2010Durant el període estival, augmenten els fluxos va participar en un dispositiu de subministrament decirculatoris de persones que es desplacen per beguda calenta i roba dabric a les persones quecarretera des dels països europeus on resideixen cap dormien al carrer.als seus països d’origen del Magreb. Això implica unacirculació de pas pel territori català, especialment pel El dispositiu va constar d’una unitat de coordinaciócorredor del Mediterrani (AP7). i una unitat de transport amb voluntaris de la nostra institució, equipats amb termos pel subministre deEl fet que aquests desplaçaments siguin de llarg begudes i roba dabric (mantes) per atendre lesrecorregut i que en molts casos existeixi la necessitat necessitats dels sense sostre. Tres unitats portavend’arribar a temps per embarcar al transport marítim també material sanitari per realitzar una assistènciad’Algesires i Alacant fa pressuposar que alguns sanitària bàsica completa en cas de necessitat.d’aquests conductors circulen durant moltes hores i En aquest dispositiu també es recullen les dadesfent pocs descansos. A més, és habitual que vagin personals dels sense sostre perquè, si ho desitgen iamb excés de càrrega i, a vegades, amb vehicles en hi ha disponibilitat, se’ls pugui acollir al Centre Socialcondicions tècniques deficients. La Sopa, alhora que són enviades als serveis socials municipals per tal que en facin seguiment.Amb aquest dispositiu es vetlla perquè es compleixi Un total de 95 persones es van acollir a aquestla normativa amb la finalitat de reduir les conductes dispositiu.de risc associades principalment a la fatiga, l’excésde càrrega i/o passatgers i la manca de sistemes deseguretat passiva (cinturó, retencions infantils), pertal d’evitar accidents de trànsit i preservar la vida deles persones que es traslladen cap als països del nordd’Àfrica, entre d’altres. A més, també es controlenles condicions tècniques dels vehicles i s’informa decom s’han de disposar les mercaderies a l’interior delvehicle i es fan desviar cap a una zona de fora del’autopista els vehicles que van sobrecarregats.El voluntariat de la Creu Roja presta suport enactivitats com ara, el servei de mediació i traducció Dispositiu Onada de fred a Girona.(àrab, francès, italià, anglès, alemany i castellà),suport i assistència sanitària i preventiva, transport També al mes de gener i amb motiu dels talls desanitari en cas que sigui necessari, orientació social, circulació a la zona fronterera de La Jonquera es vancomplement de l’alimentació i de la hidratació, o la mobilitzar recursos a la zona distribuïnt flassadesgestió d’espais d’esbarjo infantils, en els quals es van entre els persones acollides a l’alberg.atendre 45 infants. Dispositiu per Setmana SantaEn els controls de trànsit es reparteixen tríptics en Motivat per l’augment de desplaçaments quefrancès i àrab, a banda de fer-ho en català i castellà, s’ocasiona per les festivitats de Setmana Santa, laamb consells sobre seguretat viària abans d’iniciar el Creu Roja a Girona va organitzar un dispositiu especialviatge i un cop s’és a la carretera. format per 20 persones voluntàries, 3 vehicles de transport i 1 de coordinació. Aquest dispositiu, on també es van afegir per primera vegada 3 traductors, té com a objectiu conscienciar els conductors que assumeixin una sèrie de comportaments bàsics per garantir la seguretat a les carreteres (evitar el consum d’alcohol, parar-se a descansar cada 2 hores o 200 quilòmetres de conducció, mantenir la distància bàsica de seguretat, no utilitzar el telèfon mòbil...). Per finalitzar aquest apartat, i com a mostra de la magnífica col·laboració establerta entre ambdues Institucions en situacions d’emergència quotidiana iIntèrpret de la Creu Roja explicant el dispositiu dispositius especials, destaquem els guardons que Creu Roja a Palafrugell i Creu Roja a Girona vanDispositiu onada de fred rebre dins els actes de la diada de la Policia LocalAls mesos de gener i febrer i amb motiu de les baixes dels dos municipis. Aquestes distincions volentemperatures a la ciutat de Girona, la Creu Roja a destacar i distingir l’esperit de col·laboració i bonaGirona en coordinació amb la Policia Local de la ciutat entesa existent entre els dos cossos. 25
 26. 26. ACTUACIÓ EN SITUACIONSD’EMERGÈNCIADispositiu amb motiu de les nevadesArran de les fortes nevades ocorregudes el passatmes de març, la Creu Roja va mobilitzar a un total de250 voluntaris i voluntàries per tal de donar coberturaa la fase d’emergència del Pla NEUCAT., alhora quees mantenia també activat, per la Direcció General deProtecció Civil, el Pla de Protecció Civil de Catalunya(Procicat) per l’estat de la mar, del vent i risc d’allaus. Foto La Vanguardia. Alberg provisional a Lloret de Mar, gestionat per Creu Roja a Blanes–Lloret–Tossa. Així mateix, per tal de garantir l’avituallament i fer front a l’eventual situació climatològica que es vivia, es van obrir albergs d’allotjament temporal a les nostres comarques on Creu Roja va aportar recursos materials i humans. Així a Girona, Creu Roja va estar present al pavelló de Fontajau on es van refugiar 500 persones aproximadament la primera nit, a Lloret de Mar (115 llits), a Santa Cristina d’Aro (40 llits) i a Platja d’Aro (70 llits), alhora que es repartien un centenar d’entrepans als transportistes estacionats a La Jonquera i Camallera.Alberg provisional al pavelló de Lloret de Mar. Entre aquests dispositius volem destacar l’alberg aDegut als talls de subministrament elèctric provocats Lloret, ubicat al CEIP Àngels Alemany i gestionat 24durant les nevades, on milers d’afectats van quedar hores per Creu Roja Blanes–Lloret de Mar–Tossa desense llum a les seves llars, la Creu Roja va activar el Mar, del 10 al 13 de març a través de 64 voluntaris/protocol que té establert en el seu Manual de Qualitat àries d’aquesta assemblea. En aquest alberg esdel Servei de Teleassistència Domiciliària, per tal van portar a terme serveis de dutxa (639 persones),de realitzar el seguiment als 700 usuaris i usuàries menjador amb tres àpats diaris (1902 persones),d’aquest servei, així com d’altres programes destinats dormitori (47 persones), espai de jocs infantils,a la gent gran que tenen necessitats especials o que atenció sanitària, atenció psicosocial, etc. En totalviuen soles i que patien talls en el subministrament es van atendre a través d’aquest dispositiu a 2626elèctric. persones.Un total de 25 voluntaris i tècnics de la institució Ambulàncies de la nostra Institució també vanintentaven posar-se en contacte amb ells via telèfon, participar en els Centres de Comandament Avançati en aquells casos que no es podia contactar, es que es van organitzar en diversos parcs de bombersduien a terme visites porta a porta. Els municipis on conjuntament amb Bombers, Mossos d’Esquadrapersonal i voluntariat de la Creu Roja van realitzar i Sem (La Pera, Sta. Coloma, Palafrugell, Lloret,visites domiciliàries van ser: Palafrugell, Sant Feliu Roses i Figueres).de Guíxols, Palamós, Girona, Roses, Tossa de Mar,Blanes i Lloret de Mar. Actuació Equip de Resposta Immediata en Emergències (ERIE) d’Intervenció PsicosocialLes principals intervencions realitzades es van L’ERIE psicosocial és un equip de voluntariatconcentrar en facilitar-los el contacte directe amb especialitzat en atendre a persones en situacióels familiars, cuinar i proveir-los de menjar i aliments d’emergència o víctimes de catàstrofes. Està formatcalents, distribució d’aigua per beure, o escalfar-los per voluntariat amb la formació de psicologia, treballels habitatges. social, infermeria i socorrisme d’acompanyament. El seu objectiu és atendre a la persona de forma integralDes del primer moment l’Assemblea Local de la (aspectes emocionals, de salut, socials, etc.) en elCreu Roja a Girona es va coordinar amb la Policia moment que es produeix l’emergència.Local de la capital gironina, per tal de donar suport Els dies 16 i 17 de desembre, l’Equip de Respostaa la població amb problemes a la via pública, i va Immediata en Emergències (ERIE) d’Intervenciódesplaçar 2 coordinadors al centre de coordinació de Psicosocial va mobilitzar-se amb motiu de les mortsla policia local. violentes a la ciutat d’Olot.26
 27. 27. memòria 2010L’equip ERIE va estar format per 1 cap d’equip, 2 més, per si haguessin estat necessàries. Un total depsicòlogues, 2 diplomats en infermeria i 12 socorristes 12 persones voluntàries de les assemblees de Girona,d’acompanyament, que van atendre als familiars de Sant Feliu de Guíxols i la Garrotxa es desplaçavenles víctimes des del primer moment i posteriorment al per la terminal per tal d’identificar els passatgers quetanatori i durant els moments del funeral. poguessin necessitar tant l’assistència sanitària com de la zona habilitada.Durant tot aquest procés, l’ERIE va atendre a 36persones proporcionant informació a familiars i Aquest acord de col·laboració també es va activarpersones pròximes, donant suport emocional durant amb motiu de la vaga de controladors on Creu Rojaels tràmits judicials i en la funerària, proporcionant a Figueres va tenir disponibles 25 llits en cas queajuda psicològica en les seves respostes emocionals haguessin estat necessaris a l’aeroport.i derivació a altres serveis.Col·laboracions amb l’Aeroport de GironaAmb motiu de les nombroses cancel·lacions de vols aconseqüència del núvol de cendra del volcà islandèsEijafalla, l’aeroport de Girona–Costa Brava va posaren marxa el procediment de col·laboració entreaquest aeroport i la Creu Roja a Girona en previsióque famílies amb nens i gent gran es poguessin veureafectades per haver de passar la nit a l’aeroport.Per aquest motiu, la Creu Roja va posar en marxa eldispositiu d’alberg temporal d’emergència, aportantinicialment 40 lliteres de campanya i mantes, alhora Alberg provisional a les instal·lacions de l’Aeroport deque deixava preparades 150 lliteres i 200 mantes Girona-Costa Brava. Salvament marítimPràctiques de Creu Roja Sant Feliu de Guíxols–Vall d’Aro en salvament marítim.Destaquem també les col·laboracions amb mes de maig conjuntament amb SASEMAR (SocietatSalvament Marítim per assistències a embarcacions de Salvament i Seguretat Marítima) pels voluntarisen situacions de risc que han estat portades a terme de l’àrea de socors i emergències de la Creu Roja aessencialment per les assembles de Blanes-Lloret Sant Feliu de Guíxols-Vall d’Aro, inscrits al projectede Mar-Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols. de Salvament marítim.Durant l’any 2010, en el conjunt de la província, En aquesta pràctica de rescat van participares van efectuar 4 intervencions, entre recerques, l’embarcació “Sirius”, ubicada al Port de Palamós,rescats, remolcs i accions contra la contaminació. l’helicòpter de salvament i rescat “Helimer 204”, amb base a Reus, i les dues embarcacions de quèDins les formacions i pràctiques que fa Creu Roja disposa Creu Roja a l’assemblea de Sant Feliu deamb el seu voluntariat, destaquem la realitzada al Guíxols-Vall d’Aro, “l’Esperança II” i “Voluntària“. 27
 28. 28. Pla de cooperació internacional Aquest 2010 ha estat un període d’enfortiment i A més, aquest any ha representat un pas molt consolidació de la cooperació internacional de significatiu el fet d’incorporar a les assemblees la Creu Roja a Catalunya, així com de la Creu locals de les nostres contrades en els diferents Roja a les comarques de Girona. En aquest àmbits de treball de la Cooperació Internacional, sentit, l’enfortiment ha vingut determinat per assumint amb claredat la nostra missió per la l’augment de recursos destinats, així com millora de la vida de les persones i de les comunitats per l’aprofundiment del procés de concentració en situació de vulnerabilitat, de la manera més geogràfica de la nostra intervenció en països estable i duradora possible, incrementant, alhora, com Equador, Bolívia, Moçambic i Etiòpia, que ha la consciència solidària de la societat catalana. permès potenciar l’impacte de les accions i també millorar la qualitat de la feina realitzada.28
 29. 29. memòria 2010ACCIÓ LOCAL Dos dels instruments més importants de l’educació pel desenvolupament són la difusió de la informacióDurant l’any 2010, en l’àmbit de la Cooperació i la sensibilització, aquesta entesa com la tascainternacional els membres de les assemblees locals d’informació i formació de l’opinió pública quei comarcals de la Creu Roja a Girona han continuat porta a una presa de consciència de l’origen deimplicant-se en els seus municipis amb la presentació la desigualtat i les possibilitats de combatre-la ai seguiment de projectes de desenvolupament, través del compromís personal o de grup. Es tractadinamització de campanyes d’educació pel d’un enfocament que considera l’educació com undesenvolupament i sensibilització, participació procés interactiu per a la formació integral de lesals consells municipals de Cooperació i suport a persones, dinàmic i obert a la participació activa icampanyes d’acció humanitària, com a activitats creativa.principals. Alhora, l’educació pel desenvolupament preténCal esmentar, també, la valuosa aportació de fons servir com a espai de participació del voluntariat depropis que, segons marca un compromís institucional les assemblees locals i comarcals de la Creu Roja,de l’entitat, realitzen tots els àmbits territorials de que es converteixen en els principals motors dela xarxa de la Creu Roja. Gràcies a la contribució les accions de sensibilització engegades des de lapressupostària de l´1% a cooperació internacional, nostra Institució.podem contribuir a enfortir les capacitats de lesSocietats Nacionals de la Creu Roja als països Durant l’any 2010 hem desenvolupat diversesmés empobrits, perquè d’aquesta forma siguin accions de sensibilització, de les quals volemmés eficaces en el seu treball vers les persones destacar l’Exposició “Àfrica anem al gra”!vulnerables. Al nostre ideari hi figura: - Prevenir i alleugerir, en totes les circumstàncies elsEDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT I patiment humans. - Protegir la vida i la salut i fer respectar a la personaSENSIBILITZACIÓ humana. - Fomentar el treball voluntari i la disponibilitat delLa nostra visió del desenvolupament implica seus membres, així com un sentiment universal detreballar per a la millora de la qualitat de vida dels solidaritat per a tots els que tenen necessitat de lasectors més vulnerables arreu dels països on seva protecció i assistència.intervé Creu Roja. Creiem en un desenvolupamentsostenible, responsable, on els protagonistes Això és una part que la nostra missió a la Creu Rojaprincipals siguin les persones, les comunitats i els ens marca, i per tant és el que ens ha impulsat apaïsos en desenvolupament. Com diu la Federació presentar “l’exposició Àfrica anem al gra, perCatalana d’ONGD, “el desenvolupament no és un la seguretat alimentària”, per treballar aquestassumpte merament d’institucions, de mitjans o de sentiment tan profund que és la solidaritat cap atècnica. És un recorregut de compromisos, de somnis una de les societats més vulnerables del planeta,compartits i d’accions concertades entre persones”. l’Africana. L’objectiu general d’aquesta campanya és donar “A nivell provincial i com a referent de l’àmbit, sento a conèixer la situació actual sobre la seguretat que la dedicació i l’esforç que hi hem posat ha valgut la alimentària als països africans, posant un èmfasi pena; els resultats estan a la vista; la Creu Roja a les especial en les iniciatives de la població local per comarques de Girona és de les primeres de Catalunya en número d’activitats de sensibilització. En un any on fer front als problemes generats per la inseguretat la crisi ha colpejat molt fort, posant-se en qüestió en alimentària. determinats àmbits allò que per nosaltres és la nostra missió (les persones i comunitats més vulnerables) Per altra banda, ens vam plantejar tres objectius la satisfacció és plena, perquè ens hem sentit molt específics: recolzats com a àmbit i he sentit la confiança de tots i 1.- Explicar casos concrets sobre com s’organitza totes a nivell de la Institució.” Àlex Pérez. la població africana per fer front a la inseguretat alimentària en uns context determinats (conflictes armats, canvi climàtic, desastres naturals, malaltiesL’educació pel desenvolupament és una de les cròniques, en especial SIDA i paludisme, etc.)principals estratègies d’acció per promoure la justícia 2.- Difondre el paper de la dona africana com asocial i el canvi, a través de la comprensió, l’empatia generadora de canvis per garantir la seguretati la solidaritat amb les formes de vida pròpies de alimentària de les seves famílies.societats diferents a la nostra. 3.- Promoure la participació de la població tan al lloc d’origen com a nivell local. 29

×