Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fast mobile buyer guide mehr94 | راهنمای فوری خرید گوشی

راهنمای فوری خرید گوشی موبایل

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Fast mobile buyer guide mehr94 | راهنمای فوری خرید گوشی

 1. 1. ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ www.bahanama.ir info@bahanama.ir +(98) 21 42174100 ‫راهنمای‬‫فوری‬‫همرا‬ ‫تلفن‬ ‫خرید‬‫ه‬ www.BahaNama.ir 1 ‫بهانما‬|‫م‬‫کاالها‬ ‫قیمت‬ ‫رجع‬ ‫خرید‬ ‫برای‬‫گوشی‬‫کردی‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بودجه‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬‫د‬‫باید‬‫کاربری‬ ‫نوع‬‫مناسب‬‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫را‬ ‫خود‬... ‫از‬‫گوشی‬‫موبایل‬‫خود‬‫چه‬‫انتظاری‬‫دارید؟‬‫آیا‬‫انتظار‬‫شما‬‫از‬‫موبایل‬‫فقط‬‫تماس‬‫گرفتن‬‫و‬‫پیامک‬‫زدن‬‫است؟‬‫اگر‬‫همین‬ ‫طور‬‫است‬‫پس‬‫شما‬‫به‬‫گوشی‬‫هوشمند‬‫نیازی‬‫ندارید‬!‫اما‬‫اگر‬‫بیش‬‫از‬‫این‬‫ها‬‫از‬‫گوشی‬‫خود‬‫انتظار‬‫دارید‬‫این‬‫مطلب‬ ‫می‬‫تواند‬‫به‬‫شما‬‫کمک‬‫کند‬‫تا‬‫بهترین‬‫گزینه‬‫را‬‫انتخاب‬‫نمایید‬! ‫برای‬‫تهیه‬‫یک‬‫گوشی‬‫ساده‬‫جهت‬‫انجام‬‫مکالمات‬‫تلفنی‬‫و‬‫ارسال‬،‫پیامک‬‫نیاز‬‫به‬‫صرف‬‫هزینه‬‫زیادی‬‫نیست‬‫و‬‫می‬‫توان‬‫با‬ ‫پرداخت‬‫حدود‬۰۸‫تا‬۰۸۸‫هزار‬‫تومان‬‫یک‬‫گوشی‬‫مناسب‬‫لمسی‬‫یا‬‫دکمه‬‫ای‬‫با‬‫امکاناتی‬‫نظیر‬‫داشتن‬‫دوربین‬‫معمولی‬‫اقدام‬‫نمود‬. ‫گوشی‬‫هایی‬‫مثل‬:‫نوکیا‬۸01-‫آلکاتل‬‫وان‬‫تاچ‬‫پیکسی‬7۸۸4D-‫سی‬ ‫سامسونگ‬295۰‫کارت‬ ‫سیم‬ ‫دو‬ ‫کورد‬ ‫فراموو‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫اند‬ ‫مناسب‬ ‫بسیار‬ ‫مکالمه‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫قدرتمندی‬ ‫های‬ ‫بلندگو‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫که‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫البته‬ !‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫ای‬ ‫ساده‬ ‫گوشی‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫ندارید‬ ‫زدن‬ ‫پیامک‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫صحبت‬ ‫جز‬ ‫کاری‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫ولی‬ ‫اما‬‫برای‬‫داشتن‬‫یک‬‫گوشی‬‫هوشمند‬‫که‬‫قابلیت‬‫جستجو‬‫در‬،‫اینترنت‬‫چک‬‫کردن‬‫ایمیل‬‫و‬‫نصب‬‫نرم‬‫افزار‬‫ها‬‫و‬‫بازی‬‫های‬‫جذاب‬‫را‬ ‫داشته‬‫باشد‬‫شما‬‫باید‬‫هوشمندانه‬‫عمل‬!‫کنید‬‫پس‬‫با‬"‫بهانما‬"...‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫عناوین‬ ‫فهرست‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫گوشی‬ ‫ظاهر‬ ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫بدنه‬ ‫جنس‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫پردازنده‬ ‫رم‬RAM ‫داخلی‬ ‫حافظه‬-‫جانبی‬ ‫حافظه‬ ‫دوربین‬ ‫ارتباطی‬ ‫تکنولوژیهای‬
 2. 2. ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ www.bahanama.ir info@bahanama.ir +(98) 21 42174100 ‫راهنمای‬‫فوری‬‫همرا‬ ‫تلفن‬ ‫خرید‬‫ه‬ www.BahaNama.ir ۰ ‫بهانما‬|‫م‬‫کاالها‬ ‫قیمت‬ ‫رجع‬ ‫س‬‫عامل‬ ‫یستم‬ ‫ابتدا‬‫باید‬‫بدانید‬‫که‬‫گوشی‬‫های‬‫هوشمند‬‫دارای‬‫از‬ ‫یکی‬2‫سیستم‬‫عامل‬‫مشهور‬‫اندروید‬(Android)،‫آی‬‫او‬‫اس‬(ios)‫و‬ ‫ویندوزفون‬(Windows Phone)‫هستند‬. ‫اندروید‬(Android) ‫متداول‬‫ترین‬‫سیستم‬‫عامل‬‫گوشی‬‫و‬‫دارای‬‫بیشترین‬‫نرم‬‫افزار‬‫قابل‬‫نصب‬‫فارسی‬‫است‬ ‫اندروید‬ ،.‫این‬‫سیستم‬‫عامل‬‫بر‬‫پایه‬‫سیسوتم‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫عامل‬‫لینوکس‬‫طراحی‬‫و‬‫پیاده‬‫سازی‬‫شده‬‫است‬‫اسوت‬ ‫گوگول‬ ‫مالکیوت‬ ‫تحت‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫و‬.،‫آن‬ ‫نسوخه‬ ‫آخورین‬0،M‫یوا‬ (‫مارشمالو‬.‫دارد‬ ‫نام‬ ) ‫نقاط‬:‫قوت‬ ‫تنوع‬‫زیاد‬‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫در‬ ‫اندرویدی‬ ‫گوشی‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫سخت‬‫افزاری‬ ‫امکان‬‫شخصی‬‫سازی‬‫بسیار‬‫زیاد‬(‫به‬‫این‬‫معنی‬‫که‬‫تغییرات‬ ‫زیادی‬‫را‬‫مطابق‬‫سلیقه‬‫خود‬‫می‬‫توانید‬‫در‬‫آن‬‫اعمال‬‫کنید‬، ‫کنید‬ ‫روت‬ ‫را‬ ‫گوشی‬ ‫اگر‬ ‫خصوصا‬‫البته‬ ،‫به‬ ‫فقط‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫گوشی‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫کاربران‬) ‫نقاط‬:‫ضعف‬ ‫یادگیری‬‫آن‬‫و‬‫کار‬‫کردن‬‫با‬‫آن‬‫در‬‫اوایل‬‫کمی‬‫سخت‬‫است‬ (‫البته‬‫به‬‫مرور‬‫راحت‬‫می‬)‫شود‬ ‫ممکن‬‫است‬‫آپدیت‬‫یک‬‫نسخه‬‫یا‬‫نسخه‬‫بعدی‬‫اندروید‬‫برای‬ ‫یک‬‫گوشی‬‫هیچ‬‫وقت‬‫نشود‬ ‫عرضه‬!
 3. 3. ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ www.bahanama.ir info@bahanama.ir +(98) 21 42174100 ‫راهنمای‬‫فوری‬‫همرا‬ ‫تلفن‬ ‫خرید‬‫ه‬ www.BahaNama.ir 2 ‫بهانما‬|‫م‬‫کاالها‬ ‫قیمت‬ ‫رجع‬ ‫آی‬‫او‬‫اس‬(ios) ‫سیستم‬‫عاملی‬‫است‬‫که‬‫شرکت‬‫اپل‬‫آن‬‫را‬‫تولید‬‫کرده‬‫و‬‫فقط‬‫مخصوص‬‫دستگاه‬‫های‬‫ساخت‬‫این‬‫شرکت‬‫می‬‫باشد‬.‫این‬‫سیستم‬ ‫عامل‬(‫خصوصا‬‫در‬‫ایران‬)‫از‬‫انعطاف‬‫کمتری‬‫نسبت‬‫به‬۰‫سیستم‬‫عامل‬‫دیگر‬‫برخوردار‬‫است‬.-‫مقاله‬ ‫این‬ ‫نوشتن‬ ‫حین‬ ‫در‬-‫آخرین‬ ‫آن‬ ‫نسخه‬ios 9.x‫دارد‬ ‫نام‬. ‫نقاط‬:‫قوت‬ ‫کار‬‫با‬‫آن‬‫ساده‬‫تر‬‫از‬‫اندروید‬‫است‬. ‫ظاهری‬‫ساده‬‫و‬‫شکیل‬‫دارد‬‫است‬ ‫سریع‬ ‫و‬. ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫باالی‬ ‫امنیت‬ ‫نقاط‬:‫ضعف‬ ‫کمبود‬‫فارسی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬‫اندروید‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتر‬‫امکانات‬‫این‬‫سیستم‬‫عامل‬‫انحصاری‬‫است‬.‫برای‬‫مثال‬‫شما‬‫با‬‫یک‬‫گوشی‬iphone‫نمی‬‫توانید‬‫فایلی‬‫را‬‫از‬‫طریق‬‫بلوتوث‬ ‫ارسال‬‫و‬‫یا‬‫دریافت‬‫نمایید‬‫و‬‫فقط‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫طور‬ ‫به‬‫می‬‫توانید‬‫با‬‫دستگاه‬‫هایی‬‫که‬‫از‬‫سیستم‬‫عامل‬‫های‬‫شرکت‬‫اپل‬‫استفاده‬ ‫می‬‫کنند‬‫فایل‬‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬‫کنید‬. ‫فیلتر‬‫انتخ‬ ‫های‬‫اب‬ ‫در‬‫ب‬‫مو‬ ‫خش‬‫بایل‬‫بهانما‬‫بر‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫گوشی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫اساس‬‫فیلترها‬‫ی‬‫ی‬‫مثل‬‫ق‬،‫یمت‬‫سیست‬،‫عامل‬ ‫م‬ ‫دوربین‬ ‫کیفیت‬ ،‫پردازنده‬... ‫و‬‫کنید‬ ‫پیدا‬. www.BahaNama.ir
 4. 4. ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ www.bahanama.ir info@bahanama.ir +(98) 21 42174100 ‫راهنمای‬‫فوری‬‫همرا‬ ‫تلفن‬ ‫خرید‬‫ه‬ www.BahaNama.ir 7 ‫بهانما‬|‫م‬‫کاالها‬ ‫قیمت‬ ‫رجع‬ ‫ویندوز‬‫فون‬(Windows Phone) ‫این‬‫سیستم‬‫عامل‬‫ساخت‬‫شرکت‬‫مایکروسافت‬‫است‬‫و‬‫سرعت‬‫اجرای‬‫باالیی‬‫دارد‬.‫اما‬‫تنوع‬‫نرم‬‫افزاری‬ ‫نسبتا‬‫کمی‬‫نسبت‬‫به‬‫دو‬‫سیستم‬‫عامل‬‫قبلی‬‫دارد‬.‫آن‬ ‫نسخه‬ ‫آخرین‬10.‫است‬ ‫نقاط‬:‫قوت‬ ‫بسیار‬‫ساده‬‫و‬‫بدون‬‫پیچ‬‫ی‬‫دگی‬‫سرعت‬ ‫با‬ ‫و‬‫عملکرد‬‫باال‬‫است‬. ‫داشتن‬‫برنامه‬‫هایی‬‫چون‬Excel،Word،Sky Drive ‫نقاط‬:‫ضعف‬ ‫کاربران‬‫کم‬ ‫پشتیبانی‬‫کم‬‫سیستم‬‫عامل‬‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫از‬‫و‬‫تعداد‬‫کم‬‫نرم‬‫افزار‬‫جانبی‬ ‫گوشی‬ ‫ظاهر‬ ‫مشخصات‬‫فیزیکی‬‫موبایل‬‫از‬‫دیگر‬‫نکات‬‫مهم‬‫در‬‫خرید‬‫یک‬‫گوشی‬‫مناسب‬‫است‬.‫اولین‬‫چیزی‬‫که‬‫در‬‫مبحث‬‫مشخصات‬‫فیزیکی‬ ‫یک‬‫گوشی‬‫مهم‬‫است‬‫زیبایی‬‫آن‬‫است‬!‫البته‬‫از‬‫آنجا‬‫یی‬‫که‬‫تشخیص‬‫زیبایی‬‫گوشی‬‫یک‬‫امر‬‫شخصی‬‫و‬‫سلیقه‬‫ای‬‫است‬‫نمی‬‫توان‬ ‫برای‬‫آن‬‫معیاری‬‫ارائه‬‫نمود‬.‫مخصوصا‬ ‫نباشد‬ ‫سنگین‬ ‫خیلی‬ ‫آن‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫باید‬ ‫گوشی‬ ‫وزن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ .‫گیرید‬ ‫می‬ ‫روز‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫طوالنی‬ ‫های‬ ‫تماس‬ ‫اگر‬ ‫خ‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫همچنین‬‫موب‬ ‫بازار‬ ‫جایی(مثال‬ ‫در‬ ‫گوشی‬ ‫رید‬‫از‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫ببینید‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گوشی‬ )‫ایل‬ ‫گوش‬ ‫اروگونومی‬!‫خیر‬ ‫یا‬ ‫شدید‬ ‫خوشحال‬ ‫ی‬ ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫دومین‬‫معیار‬‫مشخصات‬‫فیزیکی‬‫یک‬‫گوشی‬‫لمسی‬،‫صفحه‬‫نمایش‬‫آن‬‫است‬.‫بهترین‬‫سایز‬‫صفحه‬‫نمایش‬(‫به‬‫ادعای‬‫شرکت‬‫اپل‬) 2‫تا‬7‫این‬‫چ‬‫است‬.‫یعنی‬‫سایزی‬‫که‬‫بتوان‬‫به‬‫راحتی‬‫با‬‫یک‬‫دست‬‫با‬‫آن‬‫کار‬‫کرد‬!‫البته‬‫طبیعتا‬‫این‬‫موضوع‬‫برای‬‫کسانی‬‫که‬‫دستان‬ ‫بزرگتر‬‫کوچکتری‬ ‫یا‬‫نسبت‬‫به‬‫افراد‬‫عادی‬‫دارند‬‫صدق‬‫نمی‬‫کند‬. ‫در‬‫بحث‬‫صفحه‬‫نمایش‬‫و‬‫دقت‬،‫آن‬‫گوشی‬‫های‬‫هوشمند‬‫به‬۰‫دسته‬‫تقسیم‬‫می‬‫شوند‬: 1-OLED، ‫ها‬AMOLED، ‫ها‬SUPER AMOLED‫و‬ ‫ها‬SUPER AMOLED PLUS‫ها‬ ۰-LCD، ‫ها‬TFT، ‫ها‬IPS‫و‬ ‫ها‬SUPER LCD‫ها‬
 5. 5. ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ www.bahanama.ir info@bahanama.ir +(98) 21 42174100 ‫راهنمای‬‫فوری‬‫همرا‬ ‫تلفن‬ ‫خرید‬‫ه‬ www.BahaNama.ir 9 ‫بهانما‬|‫م‬‫کاالها‬ ‫قیمت‬ ‫رجع‬ ‫در‬‫اینجا‬‫باید‬‫به‬‫طور‬‫خالصه‬‫بگوییم‬‫که‬‫معموال‬LCD‫ها‬‫از‬‫نظر‬‫زاویه‬‫دید‬‫و‬‫خوانا‬‫بودن‬‫زیر‬‫نور‬‫مستقیم‬‫آفتاب‬‫عملکرد‬‫بهتری‬ ‫نسبت‬‫به‬OLED‫ها‬‫دارند‬.‫در‬‫عوض‬OLED‫ها‬‫کیفیت‬‫و‬‫دقت‬‫بهتری‬‫نسبت‬‫به‬LCD‫ها‬‫دارند‬.‫ولی‬‫دقت‬‫کنید‬‫که‬‫ما‬‫از‬‫عبارت‬ ‫معموال‬‫استفاده‬‫کردیم‬!‫چرا‬‫که‬‫مثال‬TFT‫ها‬‫کیفیت‬‫و‬‫زاویه‬‫دید‬‫بدی‬‫دارند‬.‫همچنین‬SUPER AMOLED PLUS‫ها‬‫زاویه‬ ‫دید‬‫و‬‫کیفیت‬‫خوب‬‫و‬‫قابل‬‫قبولی‬‫دارند‬. ‫از‬‫شرکت‬‫هایی‬‫که‬‫از‬OLED‫ها‬‫استفاده‬‫می‬‫کنند‬‫می‬‫توان‬‫شرکت‬‫سامسونگ‬‫و‬‫نیز‬‫از‬‫شرکت‬‫هایی‬‫که‬‫از‬TFT‫ها‬‫استفاده‬‫می‬ ‫کنند‬‫میتوان‬‫شرکت‬‫سونی‬‫را‬‫نام‬‫برد‬‫پنل‬ ‫از‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫اخیرا‬ ‫(البته‬IPS‫می‬ ‫بهره‬)‫برند‬.‫همچنین‬‫گوشی‬‫های‬ ‫شرکت‬HTC‫معموال‬‫از‬SUPER LCD‫ها‬‫و‬‫شرکت‬‫های‬‫اپل‬‫و‬‫ال‬‫جی‬)‫سونی‬ ‫اخیرا‬ ‫(و‬‫از‬IPS‫ها‬‫استفاده‬‫می‬‫کنند‬. ‫است‬ ‫مطرح‬ ‫موبایل‬ ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫مبحث‬.‫است‬ ‫پیکسلی‬ ‫تراکم‬ ‫و‬ ‫دقت‬PPI‫واحدی‬ ‫نام‬‫تراکم‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫پیکسلی‬"‫اینچ‬ ‫در‬ ‫پیکسل‬".‫است‬‫راحت‬ ‫ها‬ ‫متن‬ ‫خواندن‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫چشم‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫مقدار‬ ‫این‬ ‫چه‬ ‫هر‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬ ‫که‬ ‫بگوییم‬ ‫باید‬ ‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬‫از‬ ‫کمتر‬ ‫بازار‬ ‫پایین‬ ‫رده‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ppi۰۸۸‫و‬‫بین‬ ‫پیکسلی‬ ‫تراکم‬ ‫متوسط‬ ‫سطح‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ppi۰۸۸-2۸۸‫گوشی‬ ‫و‬‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫قوی‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫سطح‬ ‫های‬ppi2۸۸.‫هستند‬ ‫نام‬ ‫احتماال‬HD‫یا‬FULL HD‫اید‬ ‫شنیده‬ ‫را‬!‫طور‬ ‫به‬‫گفت‬ ‫باید‬ ‫خالصه‬‫حدودا‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫که‬‫زیر‬4‫به‬ ‫قادر‬ ‫انسان‬ ‫چشم‬ ‫اینچ‬ ‫بین‬ ‫تفاوت‬ ‫تشخیص‬HD‫و‬FULL HD.‫نیست‬‫بر‬ ‫بنا‬‫گوشی‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫این‬،FULL HD‫نیست‬ ‫مهمی‬ ‫خیلی‬ ‫فاکتور‬ ‫آن‬ ‫بودن‬! .‫است‬ ‫آن‬ ‫پنل‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بحثی‬ ‫آخرین‬‫بگوییم‬ ‫میتوانیم‬ ‫کل‬ ‫در‬TFT‫ضعیف‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫کیفیت‬ ‫بی‬ ‫ها‬ ‫ترین‬‫و‬ ‫بوده‬ ‫نمایش‬ ‫صفحات‬ ‫ارزانترین‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬SUPER LCD،‫ها‬SUPER AMOLED PLUS،‫ها‬LCD‫و‬ ‫ها‬IPS‫ها‬ ‫تقریبا‬.‫هستند‬ ‫سطح‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫بدنه‬ ‫جنس‬ ‫جن‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫اگر‬ ‫گفت‬ ‫باید‬ ‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بدنه‬ ‫جنس‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫س‬‫شما‬ ‫برای‬ ‫بدنه‬‫خیلی‬‫های‬ ‫گوشی‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫اپل‬ ‫نظیر‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬)pple(A‫سی‬ ‫تی‬ ‫اچ‬ ‫و‬(HTC)‫سونی‬ ‫بعد‬ ‫و‬(Sony)‫اهمیت‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫فاکتور‬ ‫این‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ .‫نمایید‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫ندارد‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬‫گرد‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫ضد‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫بعضی‬ ‫اخیرا‬ ‫و‬‫و‬ ،‫غبار‬‫ضد‬ ‫یا‬.‫اند‬ ‫نموده‬ ‫نیز‬ ‫ضربه‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫ها‬ ‫موبایل‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫شک‬ ‫بی‬‫دیگری‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بیش‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫گوشی‬ ‫یک‬ ‫قدرت‬‫ک‬.‫ند‬‫موی‬ ‫شما‬ ‫اگر‬‫خ‬‫یوک‬ ‫واهیود‬‫گوشوی‬ ‫باید‬ ‫قطعا‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫قوی‬‫قدرتمند‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫گوشی‬‫تر‬.‫باشد‬ ‫مند‬ ‫بهره‬ ‫ی‬‫سوخت‬ ‫ایون‬‫افزارهوا‬(‫پردازشوگر‬ ،‫اصلی‬‫حافظه‬ ،‫گرافیکی‬ ‫پردازشگر‬RAM‫و‬ROM)‫چیپ‬ ‫یک‬ ‫درون‬‫قر‬ ‫مرکزی‬ ‫ست‬‫که‬ ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫ار‬‫اینجا‬ ‫در‬‫خالصوه‬ ‫طوور‬ ‫بوه‬ ‫موا‬ ‫درباره‬:‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫پردازنده‬ ‫مشهورترین‬،‫ها‬ ‫گوشی‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫پردازنده‬‫پ‬‫ر‬‫اگزینوس‬ ‫و‬ ‫کوالکام‬ ‫های‬ ‫دازنده‬‫و‬‫اپل‬:‫اند‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬
 6. 6. ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ www.bahanama.ir info@bahanama.ir +(98) 21 42174100 ‫راهنمای‬‫فوری‬‫همرا‬ ‫تلفن‬ ‫خرید‬‫ه‬ www.BahaNama.ir 0 ‫بهانما‬|‫م‬‫کاالها‬ ‫قیمت‬ ‫رجع‬ 1-Qualcomm ‫شرکتی‬ ‫نام‬‫است‬‫قدرتمند‬ ‫پردازنده‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پردازنده‬ ‫بهترین‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫که‬Qualcomm Snapdragon 810‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ .‫است‬Snapdragon‫هر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پردازنده‬ ‫این‬ ‫مدل‬ ‫نام‬‫چه‬‫نشان‬ ‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫آن‬ ‫عدد‬ ‫پردازنده‬ ‫بیشتر‬ ‫قدرت‬ ‫دهنده‬‫مثال‬ .‫است‬10Snapdragon 8‫در‬ ‫که‬‫گوشی‬‫ت‬ ‫اچ‬‫ی‬‫س‬‫ی‬‫وان‬M9‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫شده‬808Snapdragon‫در‬ ‫که‬‫جی‬ ‫ال‬ ‫گوشی‬G4‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬.‫است‬ ‫تر‬ ‫قوی‬ ۰-Exynos ‫سامسوونگ‬ ‫شورکت‬ ‫توسوط‬ ‫کوه‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫پردازنده‬ ‫نام‬ ‫ساخته‬‫کوار‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫همین‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تور‬ ‫قووی‬ ‫از‬ ‫نشوان‬ ‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫آن‬ ‫عدد‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ،‫روند‬ ‫می‬ ‫وثال‬‫و‬‫م‬ .‫اسوت‬ ‫آن‬ ‫بوودن‬Exynos 7 Octa‫در‬ ‫وه‬‫و‬‫ک‬ galaxy S6‫از‬ ‫اسوت‬ ‫شوده‬ ‫اسوتفاده‬Exynos 5 5422Octa‫در‬ ‫کوه‬alaxy s5g‫شوده‬ ‫اسوتفاده‬ .‫است‬ ‫تر‬ ‫قوی‬
 7. 7. ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ www.bahanama.ir info@bahanama.ir +(98) 21 42174100 ‫راهنمای‬‫فوری‬‫همرا‬ ‫تلفن‬ ‫خرید‬‫ه‬ www.BahaNama.ir 4 ‫بهانما‬|‫م‬‫کاالها‬ ‫قیمت‬ ‫رجع‬ ‫توجه‬! 1.‫خرید‬ ‫هنگام‬ ‫در‬‫زیاد‬‫نوع‬ ‫به‬Cortex‫نکنید‬ ‫توجه‬‫است‬ ‫تخصصی‬ ‫گذاری‬ ‫نام‬ ‫این‬ !‫که‬‫ما‬‫به‬ ‫مجزا‬ ‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫د‬ ‫اما‬ .‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫آن‬‫آن‬ ‫های‬ ‫هسته‬ ‫و‬ ‫پردازنده‬ ‫فرکانس‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫کل‬ ‫ر‬‫را‬ ‫مناسب‬ ‫گزینه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬. 2-9Apple A ‫جزء‬ ‫که‬ ‫اپل‬ ‫شرکت‬ ‫اختصاصی‬ ‫های‬ ‫پردازنده‬ ‫ها‬ ‫گوشی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫پردازنده‬ ‫سریعترین‬ ‫بوده‬‫و‬‫در‬s6iphone‫و‬plussiphone 6‫به‬ ،‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬‫همین‬‫مدل‬9A‫است‬. ‫واژه‬ ‫با‬ ‫معموال‬ ‫ها‬ ‫گوشی‬ ‫پردازنده‬ ‫مشخصات‬ ‫مشاهده‬ ‫هنگام‬ ‫در‬Quad Core‫و‬ً‫ا‬‫جدید‬cta CoreO‫یا‬۰‫ای‬ ‫هسته‬‫مواجه‬ ‫می‬.‫شویم‬Quad Core‫معنای‬ ‫به‬‫چهار‬‫و‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫هسته‬‫معموال‬‫از‬ ‫بهتر‬Dual Core‫یا‬.‫است‬ ‫ای‬ ‫هسته‬ ‫دو‬‫طور‬ ‫همان‬ ‫البته‬ ‫این‬ ‫گفتیم‬ ‫که‬،‫معیار‬‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫همیشگی‬‫های‬‫به‬ ‫خیلی‬ ‫پس‬ ‫دارد‬ ‫نیز‬ ‫موبایل‬‫ت‬‫های‬ ‫هسته‬ ‫عداد‬‫گوشی‬ .‫ندهید‬ ‫اهمیت‬ ‫پردازنده‬ ‫فرکانس‬‫نیز‬‫معنای‬ ‫به‬‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پردازنده‬ ‫توان‬!‫معموال‬‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫آن‬ ‫عدد‬ ‫چه‬ ‫هر‬، ‫پردازنده‬‫بهتر‬ ‫عملکرد‬‫ی‬‫دارد‬. ‫رم‬RAM ‫موقت‬ ‫حافظه‬ ‫یا‬ ‫رم‬‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬‫های‬ ‫بخش‬‫همراه‬ ‫تلفن‬‫است‬‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫ست‬ ‫چیپ‬ ‫درون‬ ‫که‬‫را‬ ‫امکوان‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫موقت‬ ‫حافظه‬ . ‫می‬‫تعداد‬ ‫که‬ ‫دهد‬.‫است‬ ‫مربوط‬ ‫نیز‬ ‫پردازنده‬ ‫به‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫البته‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫بتوانید‬ ‫همزمان‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫برنامه‬‫واقع‬ ‫در‬‫عودد‬ ‫چوه‬ ‫هر‬ ‫باالتر‬ ‫آن‬‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫قدرتمندی‬ ‫گوشی‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫بهتر‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫باشد‬،‫های‬ ‫رم‬۰‫و‬2‫اگور‬ ‫و‬ ‫گیگابایت‬ ‫رده‬ ‫میان‬ ‫گوشی‬ ‫یک‬ ‫خواهید‬ ‫می‬‫بخرید‬،‫رم‬1‫گیگابایت‬‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬‫و‬ ‫پوایین‬ ‫سوطح‬ ‫گوشوی‬ ‫اگور‬ ‫همچنین‬ ‫و‬‫قیموت‬ ‫ارزان‬ ‫می‬‫خواهید‬،‫زیر‬ ‫های‬ ‫رم‬1‫گیگابایت‬‫هم‬‫کافی‬‫هستند‬.‫بر‬‫خالف‬‫کام‬ ‫و‬ ‫تاپ‬ ‫لپ‬‫پ‬.‫نیست‬ ‫افزایش‬ ‫قابل‬ ‫گوشی‬ ‫رم‬ ،‫خانگی‬ ‫یوترهای‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫تولید‬ ‫هایی‬ ‫گوشی‬ ‫اند‬ ‫توانسته‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫برخی‬ ‫جدیدا‬ ‫البته‬‫کمتر‬ ‫رم‬ ‫با‬‫بازده‬‫هایی‬ ‫گوشی‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬‫دارند‬ ‫بیشتری‬ ‫رم‬ ‫که‬
 8. 8. ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ www.bahanama.ir info@bahanama.ir +(98) 21 42174100 ‫راهنمای‬‫فوری‬‫همرا‬ ‫تلفن‬ ‫خرید‬‫ه‬ www.BahaNama.ir ۰ ‫بهانما‬|‫م‬‫کاالها‬ ‫قیمت‬ ‫رجع‬ !‫کنند‬ ‫تولید‬‫آن‬ ‫شورح‬ ‫بوه‬ ‫بعودی‬ ‫بخوش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫بنچمارک‬ ‫گوشی‬ ‫بازده‬ ‫و‬ ‫توان‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬ .‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ *‫آنچه‬ ‫هر‬‫گوشی‬ ‫عملکرد‬ ‫قدرت‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫در‬ ‫را‬ ‫شد‬ ‫گفته‬‫بررسی‬‫بنچ‬‫ها‬ ‫مارک‬(Benchmark)‫جامع‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫تست‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫می‬ ‫گوشی‬‫ا‬ !‫دید‬ ‫توان‬‫ا‬ ‫ولی‬ ‫کنیم‬ ‫نمی‬ ‫پیشنهاد‬ ‫را‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫خواندن‬ ‫نیستند‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫لبته‬‫گوشی‬ ‫با‬ ‫مدام‬ ‫گر‬ ‫خود‬،‫کنید‬ ‫می‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫برنامه‬‫های‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ،‫اجتماعی‬‫ب‬ ‫یا‬ ‫زنید‬ ‫می‬ ‫سر‬‫ا‬‫خود‬ ‫گوشی‬‫این‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫میکنید‬ ‫بازی‬ ‫زیاد‬ ‫ر‬ ‫بخش‬:‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫ا‬ ‫چیست؟‬ ‫بنچمارک‬ ‫امروزه‬‫با‬ ‫شما‬‫نصب‬‫ساده‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬‫نام‬ ‫به‬performance test‫توانید‬ ‫می‬‫عملکرد‬‫گوشی‬‫خود‬‫را‬‫بسنج‬‫ی‬.‫د‬‫مواردی‬ ‫همچون‬‫گرافیکی‬ ‫قدرت‬،‫راندمان‬ ‫و‬ ‫خروجی‬‫کار‬‫ی‬، ‫هسته‬ ‫یک‬۰‫هسته‬...‫و‬ ،‫ها‬ ‫تست‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫پس‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬‫آماری‬ ‫گزار‬ ‫یک‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫تحویل‬ ‫شما‬ ‫به‬‫عملکرد‬ ‫قدرت‬ ،‫نموداری‬ ‫بصورت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫گوشی‬ ‫مختلف‬ ‫بخشهای‬‫نظر‬ ّ‫د‬‫م‬ ‫را‬ ‫گوشی‬ ‫چند‬ ‫اگر‬‫دارید‬‫و‬‫ن‬‫می‬‫کدام‬ ‫که‬ ‫دانید‬‫یک‬،‫است‬ ‫تر‬ ‫قوی‬ ‫بنچمارک‬‫به‬ ‫های‬‫آمده‬ ‫دست‬‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬.‫کنید‬ ‫مقایسه‬
 9. 9. ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ www.bahanama.ir info@bahanama.ir +(98) 21 42174100 ‫راهنمای‬‫فوری‬‫همرا‬ ‫تلفن‬ ‫خرید‬‫ه‬ www.BahaNama.ir 5 ‫بهانما‬|‫م‬‫کاالها‬ ‫قیمت‬ ‫رجع‬ ‫توجه‬! ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬‫معموال‬‫پرچمدار‬ ‫های‬ ‫گوشی‬‫هر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫تولیدی‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫(بهترین‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫عملکرد‬ )‫سال‬‫تقریبا‬‫دا‬ ‫مشابهی‬!‫رند‬ ‫چند‬ ‫هر‬‫متاس‬‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫فانه‬‫تست‬ ‫از‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫های‬ ‫عدد‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تقلب‬ ‫ها‬ ‫بنچمارک‬ ‫در‬!‫میدهند‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داخلی‬ ‫حافظه‬-‫جانبی‬ ‫حافظه‬ ‫دارند‬ ‫داخلی‬ ‫حافظه‬ ‫ها‬ ‫گوشی‬ ‫تمام‬‫و‬‫لی‬‫یک‬ ‫افزودن‬ ‫قابلیت‬ ‫بعضی‬‫جانبی‬ ‫حافظه‬‫را‬‫دارند‬ ‫هم‬.‫جانبی‬ ‫حافظه‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گوشی‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫ظرفیت‬ ‫و‬ ‫توانایی‬ ‫میتوانید‬‫دهید‬ ‫افزایش‬.‫مختلف‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫پرچمداران‬ ‫در‬ ‫البته‬،‫داخلی‬ ‫حافظه‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫معموال‬‫کافی‬‫است‬.‫ها‬ ‫گوشی‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬،‫در‬‫گاه‬‫جانبی‬ ‫حافظه‬ ‫افزودن‬ ‫برای‬ ‫شیاری‬ ‫یا‬‫و‬ ‫ندارند‬ ‫نمی‬‫حافظ‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫توان‬‫ه‬‫افزود‬ ‫ای‬! ‫ترین‬ ‫مناسب‬‫است‬ ‫و‬‫حاف‬ ‫ترین‬ ‫اندارد‬‫داخلی‬ ‫ظه‬10‫همین‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گیگابایت‬‫اندازه‬‫است‬ ‫کافی‬ ‫حافظه‬.‫اگر‬ ‫ولی‬‫زیاد‬‫عکس‬ ‫می‬‫گیر‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫فیلم‬ ‫یا‬ ‫ید‬‫کنید‬‫در‬ ‫زیاد‬ ‫یا‬ ‫و‬‫گروههای‬‫ن‬‫افزارهای‬ ‫رم‬‫هستید‬ ‫عضو‬ ‫اجتماعی‬،‫گوشی‬ ‫است‬ ‫بهتر‬‫ای‬‫انتخاب‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫افزود‬ ‫جانبی‬ ‫حافظه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بتوان‬ ‫که‬ ‫کنید‬‫حداقل‬‫نسخه‬ ‫از‬2۰‫یا‬07.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫محصول‬ ‫آن‬ ‫گیگابایتی‬ ‫سرعت‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫داخلی‬ ‫حافظه‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫خواندن‬ ‫سرعت‬ ‫البته‬‫خواند‬‫ن‬‫است‬ ‫خارجی‬ ‫حافظه‬ ‫روی‬ ‫از‬،‫هایی‬ ‫موبایل‬ ‫یعنی‬ ‫این‬ ‫د‬ ‫حافظه‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫گوشی‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫خواندن‬ ‫سرعت‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫زیاد‬ ‫داخلی‬ ‫حافظه‬ ‫که‬‫اند‬ ‫زیاد‬ ‫جانبی‬ ‫حافظه‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫اخلی‬. ‫د‬‫وربین‬ ‫می‬ ‫باالیی‬ ‫اهمیت‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫خیلی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فاکتوری‬ ‫گوشی‬ ‫دوربین‬‫اگر‬ .‫دهند‬‫دوربین‬ ،‫است‬ ‫آماتوری‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫غیر‬ ‫شما‬ ‫عکاسی‬ ‫گوشی‬‫تواند‬ ‫می‬‫گزینه‬‫خاطرات‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬‫روزمره‬ ‫امور‬ ‫و‬.‫آید‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬‫مدل‬ ‫بعضی‬ ‫اگرچه‬‫عکاسی‬ ‫برای‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫چیست؟‬ ‫بهانما‬ ‫بهانما‬‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬!‫نیست‬ ‫بهانما‬‫سایت‬ ‫وب‬‫ی‬‫مقایسه‬ ‫برای‬‫دیجیتال‬ ‫کاالهای‬ ‫قیمت‬‫فروشندگان‬ ‫بین‬.‫است‬ ‫بهانم‬ ‫در‬‫مختلف‬ ‫محصوالت‬ ‫مشاهده‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫ا‬‫فروشگاه‬ ‫قیمت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫های‬ ‫مختلف‬‫کاال‬ ‫هر‬ ‫برای‬‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫بهانما‬ .‫نمایید‬ ‫مقایسه‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫را‬‫ی‬‫افتن‬‫تا‬ ‫کاال‬ ‫ارزانترین‬ ‫انتخاب‬‫ق‬‫یمت‬!‫کند‬ ‫می‬ ‫همراهی‬ www.BahaNama.ir
 10. 10. ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ www.bahanama.ir info@bahanama.ir +(98) 21 42174100 ‫راهنمای‬‫فوری‬‫همرا‬ ‫تلفن‬ ‫خرید‬‫ه‬ www.BahaNama.ir 1۸ ‫بهانما‬|‫م‬‫کاالها‬ ‫قیمت‬ ‫رجع‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫هم‬-‫مثل‬umia 102l‫و‬galaxy k zoom-‫موجودند‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫گوشی‬ ‫روی‬ ‫نصب‬ ‫قابل‬ ‫لنزهای‬ ‫و‬‫اگر‬ ‫اما‬ ‫می‬‫برآو‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬ ‫گوشی‬ ‫دوربین‬ ،‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫خیلی‬ ‫عکاسی‬ ‫خواهید‬.‫کرد‬ ‫نخواهد‬ ‫رده‬ ‫مگاپیکسل‬ ‫عدد‬‫الزاما‬‫بدتر‬ ‫یا‬ ‫بهتر‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫زیوادی‬ ‫هوای‬ ‫پوارامتر‬ !‫نیست‬ ‫دوربین‬ ‫بودن‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫دوربین‬ ‫یک‬ ‫برای‬‫که‬ ‫لنز‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫وت‬‫و‬‫گف‬ ‫ود‬‫و‬‫بای‬ ‫کول‬ ‫در‬ .‫وت‬‫و‬‫اس‬ ‫وا‬‫و‬‫آنه‬ ‫مهمتورین‬ ‫نوکیوا‬ ‫شورکت‬ ‫از‬ ‫لومیا‬ ‫خانواده‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ (‫مایکروسافت‬)‫معموال‬‫و‬ ‫هوا‬ ‫دوربین‬ ‫بهترین‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫توسوط‬ ‫شوده‬ ‫سواخته‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫سی‬ ‫تی‬ ‫اچ‬ ،‫سونی‬ ‫نظیر‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬،،‫اپول‬ ‫سامسونگ‬‫و‬‫را‬ ‫هوا‬ ‫دوربوین‬ ‫بهترین‬ ‫جی‬ ‫ال‬ .‫دارند‬‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫برداری‬ ‫فیلم‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫همچنین‬HD‫و‬Full HD‫و‬4K‫ایون‬ ‫با‬ ‫برداری‬ ‫فیلم‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫فرق‬ ‫تشخیص‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫انسان‬ ‫چشم‬ ‫گرفت.همچنین‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫گوشی‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫فضای‬ ‫باال‬ ‫های‬ ‫کیفیت‬full hd‫و‬4k )...‫تبلت‬ ‫یا‬ ‫گوشی‬ ‫در‬ ‫نیست(حداقل‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫امروزه‬‫پرسرعت‬‫گوشی‬‫هوشمند‬‫خود‬‫نیز‬‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬‫مودم‬.‫کنید‬ ‫استفاده‬‫امکان‬ ‫این‬‫اپراتورها‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬3G)‫سوم‬ ‫(نسل‬‫و‬4G)‫چهارم‬ ‫(نسل‬‫سرعت‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫نام‬4G‫بیشتر‬‫از‬3G‫شبکه‬ .‫باشد‬ ‫می‬3G ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫روزانه‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫اکثر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫مطلوبی‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫سرعت‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫امروزی‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫بیشتر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫مصرف‬ ‫زیادی‬ ‫باتری‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ولی‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫آن‬‫(البت‬‫را‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫ه‬‫ه‬.)...!‫است‬ ‫شده‬ ‫اندازی‬ ‫شبکه‬4G!!!‫شود‬ ‫کم‬ ‫انگیزی‬ ‫شگفت‬ ‫طرز‬ ‫به‬ ‫گوشی‬ ‫باتری‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫بیشتری‬ ‫سرعت‬ ‫دارای‬ ‫لذت‬ ‫و‬ ‫راحت‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫همراه‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫میخواهید‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫توصیه‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫آپشن‬ ،‫باشد‬ ‫بخش‬4G...‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫حتما‬ ‫نیز‬ ‫را‬ NFC ‫ا‬‫ین‬‫است‬ ‫سیمکارت‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫که‬ ‫قابلیت‬‫فعال‬‫کاربردی‬‫ایران‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫ندارد‬. DLNA ‫می‬ ‫شما‬ ‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫بگذارید‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ....‫و‬ ‫تاپ‬ ‫لپ‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ‫مثل‬ ‫دیگر‬ ‫الکترونیکی‬ ‫وسایل‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫هایتان‬ ‫فایل‬ ‫توانید‬ ‫حتما‬ ‫ولی‬‫آ‬‫ای‬ ‫باید‬ ‫دستگاه‬ ‫ن‬‫به‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫قابلیت‬ ‫ن‬Router‫هم‬...‫کند‬ ‫متصل‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نیاز‬
 11. 11. ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ www.bahanama.ir info@bahanama.ir +(98) 21 42174100 ‫راهنمای‬‫فوری‬‫همرا‬ ‫تلفن‬ ‫خرید‬‫ه‬ www.BahaNama.ir 11 ‫بهانما‬|‫م‬‫کاالها‬ ‫قیمت‬ ‫رجع‬ ‫مقاالت‬ ‫در‬‫بعدی‬‫نیز‬‫با‬‫به‬‫ـ‬‫انم‬‫ـ‬‫ا‬‫همراه‬‫باشید‬...! :‫گردآورندگان‬ ‫بهانما‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫تیم‬ ‫و‬‫با‬‫از‬ ‫تشکر‬‫آقای‬‫وجدانی‬ ‫مسعود‬ ‫م‬‫هر‬7125 ‫آنالین‬ ‫مشاوره‬ ‫مفید‬ ‫اطالعات‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫فیسبوک‬ ‫صفحه‬ ‫کردن‬ ‫دنبال‬ ‫با‬‫خرید‬ ‫جهت‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کسب‬‫و‬ ‫خرید‬ ‫مشاوره‬‫فناوری‬ ‫روز‬ ‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫اخبار‬ ‫اطالعات‬.‫شوید‬ ‫خبر‬ ‫با‬ www.facebook.com/bahanama www.BahaNama.ir

×