Presentatie harry aiking

1,195 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,195
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
58
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie harry aiking

 1. 1. vrije Universiteit amsterdam 1 Frames voor verduurzaming van de voedselconsumptie: Knelpunten en oplossingen Harry Aiking & Joop de Boer 16 november 2010 DUURZAAM VOEDSEL Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM)
 2. 2. vrije Universiteit amsterdam 2Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) Hoofdpunten  Duurzaamheid als bewegend doelwit  Mondiale rol van eiwitvoorziening  Unieke positie van Nederland  “Frames”, communicatie en consumenten
 3. 3. vrije Universiteit amsterdam 3Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) Germanen als jager-verzamelaars
 4. 4. vrije Universiteit amsterdam 4Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) De voedselproductie neemt toe ... door groei van de wereldbevolking en door ... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 500 1000 1500 2000 year worldpopulation(billion)
 5. 5. vrije Universiteit amsterdam 5Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) ... en door stijging van de welvaart jaar wereldbevolking vleesproductie (miljard) (miljard kg) 1950 2,7 45 2000 6,0 229 2050 9,1 465
 6. 6. vrije Universiteit amsterdam 6Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) Bron: Rockstrom et al. (2009) Nature 461, 472-475 En dus neemt ook de milieudruk toe
 7. 7. vrije Universiteit amsterdam 7Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) De natuurlijke koolstofkringloop 0,04% kooldioxide in de lucht plant mens dier
 8. 8. vrije Universiteit amsterdam 8Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) De koolstofkringloop nu 0,04% kooldioxide in de lucht plant mens verbranding kolen en olie dier + 1-2%
 9. 9. vrije Universiteit amsterdam 9Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) De natuurlijke stikstofkringloop eiwitafbraak door bacteriën 78% stikstof (N2) in de lucht eiwitvorming door plant mens vorming ammoniak (NH3) door bliksem en bacteriën dier ammoniak emissies
 10. 10. vrije Universiteit amsterdam 10Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) De stikstofkringloop nu eiwitafbraak door bacteriën + 100-200% 78% stikstof (N2) in de lucht eiwitvorming door plant mens vorming ammoniak (NH3) door bliksem en bacteriën vorming ammoniak (NH3) door Haber-Bosch proces dier ammoniak emissies
 11. 11. vrije Universiteit amsterdam 11 Prioritering effecten (bovengrens = 1) 1. Biodiversiteitsverlies >10 2. Stikstofkringloop 3.45 3. Klimaatverandering 1.1-1.5 4. Fosfaatkringloop 0.77-0.86 5. Oceaanverzuring 0.81 6. Landgebruikverandering 0.78 7. Zoetwatergebruik 0.65 8. Ozonlaagafname 0.50
 12. 12. vrije Universiteit amsterdam 12Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) Vlees + zuivel = inefficiënte eiwitbron  voor 1 kg dierlijk eiwit is 6 kg plantaardig eiwit nodig  voor dierlijk eiwit is 50 maal zoveel water nodig  veestapel consumeert 40% van de wereldgraanoogst en 70% van de soja  wereldwijd is het areaal voor diervoergewassen 400 Mha (ca. opp. EU-27); maar 25 Mha soja (ca. opp. UK) zou evenveel eiwit voor menselijke consumptie opleveren ! 2004 voedergranen: 800,000,000,000 kg !  85% eiwitverlies
 13. 13. vrije Universiteit amsterdam 13Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) Conclusies mondiaal  Duurzaamheid is een bewegend doelwit  Eiwitvoorziening is cruciaal voor milieu en gezondheid  2050 (40 jaar!): +2,3 miljard mensen, +70% voedsel  Eiwittransitie lijkt dus onvermijdelijk (prijs en milieu)  Overgang te verzachten door innovatie (NPF’s)  Reductie diervoergewassen = Winst voor biodiversiteit, klimaat, water, gezondheid, dierenwelzijn, 3e wereld
 14. 14. vrije Universiteit amsterdam 14Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) Eiwitbron NL laag land hoog land Rund & kalfsvlees 8,2 4,6 DL 10,4 I Schapen & geitenvlees 0,4 0,1 SU 5,4 GR Varkensvlees 14,9 6,7 UK 22,7 AU Gevogelte 5,7 4,6 SV 11,7 EI Slachtafval 1,0 0,5 DK 9,6 EI Vis & schaaldieren 6,8 2,9 AU 15,7 P Zuivel (incl. kaas) 28,2 13,9 ES 28,2 NL Eieren 4,7 2,1 EI 5,0 F Granen 17,6 17,6 NL 35,5 I Aardappelen 3,8 1,6 I 5,5 P Peulvruchten 1,6 <0,1 4 3,7 ES Groenten 3,2 2,1 SU 7,7 GR Stimulantia (koffie) 2,4 <0,1 GR 2,6 DK Plantaardig eiwit 32,6 32,6 NL 53,3 GR Dierlijk eiwit 70,8 55,3 UK 76,2 F Totaal eiwit 103,4 95,8 DL 118,9 P Nederland is uniek in Europa (EU-15)
 15. 15. vrije Universiteit amsterdam 15Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) Conclusies NL  Als de NL consument – 30% eiwit consumindert – 30% dierlijk eiwit vervangt door plantaardig – 30% dierlijk eiwit vervangt door scharrel  dan is dat een voordeel voor de gezondheid van zichzelf en anderen, maar ook voor klimaat, biodiversiteit, dierenwelzijn, etc.
 16. 16. vrije Universiteit amsterdam 16Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) Frames en communicatie  Frames zijn ordeningsprincipes (b.v. op uiterlijke, morele of totaal andere gronden) van informatie en (ook culturele) ervaring  Bij onvoldoende overlap van frames blijft men langs elkaar heen praten  Duurzaamheidsbeleid zal dus alleen slagen als alle partijen daar rekening mee houden
 17. 17. vrije Universiteit amsterdam 17Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) Frame duurzame voedselsystemen Duurzame voedselsystemen Aangrijpings- punten Strategisch begrip Kritische, mondiale aspecten verzuring en eutrofiering non-CO2 emissies CO2 emissies oneerlijke prijzen welzijnsproblemen kunstmestgebruik klimaatbeleid mestbeleid biodiversiteitsbeleid reductie honger in de wereld snelheid verlies biodiversiteit verstoring stikstofcyclus veranderingen van het klimaat omvang watergebruik veranderingen in landgebruik fosfaatprobleem onrechtvaardige systemen
 18. 18. vrije Universiteit amsterdam 18Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) Frame voor voedselaankopen voedsel aankopen Operationeel begrip Kritische, persoonlijke aspecten doelvan de aankopen plaats(en) gehaast rustig tijd laag (routine) hoog (iets nieuws) benodigde aandacht past bij identiteit sociale status gezondheid schade vermijden fair verdelen beoogd budget kwaliteit van producten één plaats meer plaatsen loyaal handelen gezag respecteren zuiverheid bewaren morele intuïties ethische kwaliteit
 19. 19. vrije Universiteit amsterdam 19Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) Typering van consumenten Sterk betrokken bij voeding Zwak betrokken bij voeding Promotie- gericht Preventie- gericht Laag vleesverbruik Verantwoorde producten (scharrelvlees, vis) Meest gericht op nieuwe informatie Meest kritisch t.a.v. informatiebronnen Nadruk op veiligheid en risicovermijding Bedachtzame eters (14%) Smaakgerichte eters (17%) Gewoonte eters (31%) Grote eters (9%) Weinig geïnteresseerde eters (5%) Mixed (24%) Relatief veel vis Open voor verrassingen Niet gericht op nieuwe informatie Minst kritisch t.a.v. informatie- bronnen Meest op gemak gericht
 20. 20. vrije Universiteit amsterdam 20Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) Slotconclusies  Duurzaamheid is een bewegend doelwit  Dus moet worden gewerkt met heldere prioriteiten  De complexe verbanden tussen biodiversiteit, klimaat, gezondheid, etc. en voedsel moeten worden uitgelegd  De wijze van communicatie moet aansluiten bij de verschillende typen consumenten en hun denkwerelden  De “frames” benadering kan daarbij helpen
 21. 21. vrije Universiteit amsterdam 21Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) Dank u voor uw aandacht! Frames voor duurzame voedselsystemen: Verkenning op hoofdlijnen Joop de Boer & Harry Aiking IvM rapport R-09/16: http://www.ivm.vu.nl/en/Images/R09-16_tcm53-138086.pdf DUURZAAM VOEDSEL

×