Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan esittely

Ad

Tieto käyttöön!
Valtioneuvoston selvitys- ja
tutkimustoiminta (TEAS)

Ad

• valtioneuvoston periaatepäätös syyskuussa 2013 valtion
tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen
kokonaisuudistuksesta
• ...

Ad

Päätöksentekoa tukevan selvitys-
ja tutkimustoiminnan
rahoitusmuodot

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 13 Ad
1 of 13 Ad

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan esittely

Download to read offline

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi.

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (20)

Advertisement

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan esittely

 1. 1. Tieto käyttöön! Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TEAS)
 2. 2. • valtioneuvoston periaatepäätös syyskuussa 2013 valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta • yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon tulisi perustua tutkittuun tietoon • valtioneuvoston ja sen ministeriöiden päätöksentekoa tukevaa tutkimus- ja selvitystoimintaa vahvistetaan kokoamalla tutkimusrahoitusta käytettäväksi valtioneuvoston tekemien linjausten mukaisesti . 2 Pohjautuu valtioneuvoston periaatepäätökseen 8.4.2016 tietokayttoon.fi
 3. 3. Päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoitusmuodot
 4. 4. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta on suunnitelmallista
 5. 5. • Tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi • Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma • Hankkeet lyhytkestoisia ja niiltä edellytetään tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä 8.4.2016 tietokayttoon.fi 6 Tavoitteet
 6. 6. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan vuosisykli
 7. 7. Hankkeet valitaan avoimella haulla
 8. 8. • Hakijoina voivat olla korkeakoulut, tutkimuslaitokset, yritykset ja järjestöt tai niiden muodostamat konsortiot, joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä organisaatioita • Haku on jaettu teemoihin, joista vastaavat eri ministeriöt • Ministeriöiden asiantuntijat arvioivat hakemukset ja esittävät valittavat hankkeet valtioneuvoston kanslialle • Valintakriteereitä ovat relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus 8.4.2016 tietokayttoon.fi 10 Ketkä voivat hakea ja miten hankkeet arvioidaan?
 9. 9. • Valtioneuvoston kanslia päättää selvitysten ja tutkimusten hankinnasta, laatii sopimukset hanketoimijoiden kanssa, huolehtii maksusuorituksista ja seuraa hankkeiden toteutusta yhdessä hankkeille nimettyjen ohjausryhmien kanssa • Selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoissa sovelletaan kokonaiskustannusmallia • Määräraha on täysimääräistä, eikä omarahoitusosuutta vaadita 8.4.2016 tietokayttoon.fi 11 Hankesuunnitelmasta toteutukseen
 10. 10. Hankkeilta edellytetään aktiivista vuorovaikutusta • Relevanttia tietoa yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon tueksi • Avointa, aktiivista ja jatkuvaa vuoropuhelua tiedon tarvitsijoiden kanssa • Perustiedot ja tulokset pääsääntöisesti julkisia • Hankkeessa syntyvien aineistojen toivotaan olevan myös muun tutkimustoiminnan käytettävissä • Tiedonhallinnan käytännöt tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositusten mukaisesti • Tieto käyttöön-viestintäopas (pdf) 8.4.2016 tietokayttoon.fi 12
 11. 11. • www.tietokayttoon.fi • www.tietokayttoon.fi/teas-kartta • VN TEAS Twitterissä: @vnteas ja #tietokäyttöön 8.4.2016 tietokayttoon.fi 13 Lisätietoja

×