Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tieto käyttöön!
Valtioneuvoston selvitys- ja
tutkimustoiminta (TEAS)
• valtioneuvoston periaatepäätös syyskuussa 2013 valtion
tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen
kokonaisuudistuksesta
• ...
Päätöksentekoa tukevan selvitys-
ja tutkimustoiminnan
rahoitusmuodot
Valtioneuvoston selvitys- ja
tutkimustoiminta on
suunnitelmallista
• Tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja
toimintakäytäntöjen tueksi
• Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen s...
Valtioneuvoston selvitys- ja
tutkimustoiminnan vuosisykli
Hankkeet valitaan avoimella
haulla
• Hakijoina voivat olla korkeakoulut, tutkimuslaitokset,
yritykset ja järjestöt tai niiden muodostamat konsortiot,
joissa ...
• Valtioneuvoston kanslia päättää selvitysten ja tutkimusten
hankinnasta, laatii sopimukset hanketoimijoiden kanssa,
huole...
Hankkeilta edellytetään aktiivista
vuorovaikutusta
• Relevanttia tietoa yhteiskunnallisen
keskustelun ja päätöksenteon
tue...
• www.tietokayttoon.fi
• www.tietokayttoon.fi/teas-kartta
• VN TEAS Twitterissä: @vnteas ja #tietokäyttöön
8.4.2016 tietok...
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan esittely
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan esittely
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Layman-raportti / Laymans' report
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan esittely

Download to read offline

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan esittely

 1. 1. Tieto käyttöön! Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TEAS)
 2. 2. • valtioneuvoston periaatepäätös syyskuussa 2013 valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta • yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon tulisi perustua tutkittuun tietoon • valtioneuvoston ja sen ministeriöiden päätöksentekoa tukevaa tutkimus- ja selvitystoimintaa vahvistetaan kokoamalla tutkimusrahoitusta käytettäväksi valtioneuvoston tekemien linjausten mukaisesti . 2 Pohjautuu valtioneuvoston periaatepäätökseen 8.4.2016 tietokayttoon.fi
 3. 3. Päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoitusmuodot
 4. 4. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta on suunnitelmallista
 5. 5. • Tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi • Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma • Hankkeet lyhytkestoisia ja niiltä edellytetään tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä 8.4.2016 tietokayttoon.fi 6 Tavoitteet
 6. 6. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan vuosisykli
 7. 7. Hankkeet valitaan avoimella haulla
 8. 8. • Hakijoina voivat olla korkeakoulut, tutkimuslaitokset, yritykset ja järjestöt tai niiden muodostamat konsortiot, joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä organisaatioita • Haku on jaettu teemoihin, joista vastaavat eri ministeriöt • Ministeriöiden asiantuntijat arvioivat hakemukset ja esittävät valittavat hankkeet valtioneuvoston kanslialle • Valintakriteereitä ovat relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus 8.4.2016 tietokayttoon.fi 10 Ketkä voivat hakea ja miten hankkeet arvioidaan?
 9. 9. • Valtioneuvoston kanslia päättää selvitysten ja tutkimusten hankinnasta, laatii sopimukset hanketoimijoiden kanssa, huolehtii maksusuorituksista ja seuraa hankkeiden toteutusta yhdessä hankkeille nimettyjen ohjausryhmien kanssa • Selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoissa sovelletaan kokonaiskustannusmallia • Määräraha on täysimääräistä, eikä omarahoitusosuutta vaadita 8.4.2016 tietokayttoon.fi 11 Hankesuunnitelmasta toteutukseen
 10. 10. Hankkeilta edellytetään aktiivista vuorovaikutusta • Relevanttia tietoa yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon tueksi • Avointa, aktiivista ja jatkuvaa vuoropuhelua tiedon tarvitsijoiden kanssa • Perustiedot ja tulokset pääsääntöisesti julkisia • Hankkeessa syntyvien aineistojen toivotaan olevan myös muun tutkimustoiminnan käytettävissä • Tiedonhallinnan käytännöt tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositusten mukaisesti • Tieto käyttöön-viestintäopas (pdf) 8.4.2016 tietokayttoon.fi 12
 11. 11. • www.tietokayttoon.fi • www.tietokayttoon.fi/teas-kartta • VN TEAS Twitterissä: @vnteas ja #tietokäyttöön 8.4.2016 tietokayttoon.fi 13 Lisätietoja

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi.

Views

Total views

18,218

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

17,251

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×