Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geïntegreerde Proef

990 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Geïntegreerde Proef

 1. 1. Geïntegreerde ProefStijn Van HulleInformaticabeheer2012-2013
 2. 2. Geïntegreerde ProefStijn Van HulleInformaticabeheer2012-2013
 3. 3. VOORWOORD:In deze Geïntegreerde Proef vindt u alle informatie over mijn stageperiode en hoe ik in de loop van hetjaar een eigen webwinkel heb uitgebouwd. In de periode van 15 tot en met 26 oktober 2012 heb ik mijnstage gedaan in het AZ Sint-Jan AV. Opdrachten zoals het maken van een webserver en een financieel planis het werk van een jaar intens mee bezig zijn.Dit jaarwerk is het werk tot het bekomen van een diploma Informaticabeheer. Met dit werk heb ik mijgoed kunnen voorbereiden op latere studies en een job in de IT. Ten slotte wil ik mijn stagementor, mijnGP-coördinator P. Vandamme en D. Depuydt bedanken voor de hulp en de begeleiding doorheen het jaar.
 4. 4. Geïntegreerde Proef 5INHOUDSOPGAVE:1 Beschrijving van het bedrijf.............................................................................................................6Aard van de activiteiten ..................................................................................................................6Situering en Historiek......................................................................................................................6Ondernemingsvorm ........................................................................................................................8Kengetallen .....................................................................................................................................9Organigram ...................................................................................................................................132 Stageactiviteiten............................................................................................................................15Eerste contact met het bedrijf ......................................................................................................15A report about 3 different challenges you faced during your traineeship ....................................16Instructies geven in verband met een stageopdracht...................................................................163 Bedrijfseconomische toepassing: ondernemingsplan...................................................................17Financieel plan ..............................................................................................................................17Marketinganalyse..........................................................................................................................204 Informatica in het stagebedrijf......................................................................................................21Draw up a detailed overview of the company’s network structure and provide an explanatoryword list ........................................................................................................................................21Hardware en software ..................................................................................................................22Netwerkstructuren........................................................................................................................23Opleiding personeel en Helpdesk..................................................................................................25Beveiliging van het systeem ..........................................................................................................25Bedenkingen .................................................................................................................................265 Een informaticatoepassing uitwerken...........................................................................................27Probleemstelling ...........................................................................................................................27Analyse, Structuur en opbouw......................................................................................................27Documentatie project ...................................................................................................................31Bronvermelding gebruikte sites ....................................................................................................31Statische website Multistore.........................................................................................................32Erd en Codd databank Multistore .................................................................................................32Databankschema databank Multistore .........................................................................................36Handleiding werking website ........................................................................................................37Code website.................................................................................................................................69
 5. 5. Geïntegreerde Proef 61 BESCHRIJVING VAN HET BEDRIJFHet bedrijf waar ik stage gedaan heb is AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV, is gelegen te Ruddershove 10 inBrugge. Het AZ Sint-Jan is een open ziekenhuis waar elke patiënt terecht kan voor basiszorg tot zeergespecialiseerde zorg.AARD VAN DE ACTIVITEITENHet AZ Sint-Jan heeft geen klanten, maar heeft wel talrijke patiënten. Vorig jaar alleen al waren er zo’n29.149 opnames geregistreerd. De visie van het AZ Sint-Jan is vernieuwen. Daarnaast heb je nog het zorgenvoor patiënten en medewerkers door een persoonlijke aanpak aan te geven. Het AZ Sint-Jan ligt zeer goed:het ligt aan het kanaal naar Oostende, het ligt buiten Brugge (in Sint-Pieters), het ligt ook aan eenautosnelweg en richting stad is het ook zeer gunstig wanneer er hulp geboden moet worden.Het AZ Sint-Jan werkt samen met talrijke ziekenhuizen zoals met het St.-Rembertziekenhuis in Torhout.Door de fusie met SFX en Oostende is de samenwerking veel verbeterd. Verder is de situatie gunstigergeworden voor de patiënten. Deze samenwerking maakt ook dat patiënten de meest professionelebehandeling krijgen in één van de gespecialiseerde ziekenhuizen. Voor bepaalde operaties of ziekten zijnbepaalde ziekenhuizen meer gespecialiseerd dan andere. Ieder jaar groeit het AZ Sint-Jan met nieuweapparatuur en nieuwe kennis. In 2010, wanneer het slaaplabo verhuisde werd er geinvesteerd in tal vannieuwe technologiën. Er is er ook nagedacht over het comfort en privacy van de patiënt. Het AZ Sint-Janwordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid.De reden waarom het ziekenthuis alleen maar pc’s en laptop bij Dell koopt is omdat het bij Dell goedkoperis dan andere leveranciers. Verder werken ze nog samen met Infohos, dit bedrijf zorgt voor de software vandokters, verpleegsters en voor de administratie. Dit bedrijf is gelegen in Oostkamp en is niet ver gelegenvan het AZ Sint-Jan.SITUERING EN HISTORIEKDe algemene directeur van het AZ Sint-Jan is Hans Rigauts en het bestaat ondertussen al 8 eeuwen. Er zijn3 campussen: Campus Sint-Jan, Campus St.-Franciscus Xaverius (gelegen in het centrum van Brugge),Campus Henri Serruys (gelegen in Oostende).Alles is begonnen met het oude Sint-Janshospitaal gelegen te Brugge. Het Sint-Janshospitaal werdomstreeks 1150 gebouwd. Het werd ingeplant tussen de invalswegen vanuit Gent en Kortrijk, in deMariastraat. Van de eerste oorspronkelijk zalen is er enkel nog maar een fundering te vinden. In het beginbestond het ziekenhuispersoneel uitsluitend uit lekenbroeders en lekenzusters. Op het einde van de 16deeeuw stierf de broedergemeenschap uit en stonden de zusters alleen in voor de ziekenzorg. Het oude Sint-Janshospitaal wordt nu gebruikt als cybercafé, restaurant, loungebar. Het ziekenhuis was ook te zien in deVTM-serie Aspe en kan zo ook als decor gebruikt worden. Daarnaast staat nu ook een congrescentrum.In 1796 kwam het bestuur in handen van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen. In 1925 werd ditafgeschaft en werd samen met het Bureel van Weldadigheid (zij stonden in voor de armenzorg aan huis) deCommissie van Openbare Onderstand of COO. Op 1 januari 1977 werd de COO het Openbaar Centrum voorMaatschappelijk Welzijn of het nu gekende OCMW.
 6. 6. Geïntegreerde Proef 7Later wilden ze het ziekenhuis uitbreiden maar omdat het in de stad zelf lag was het zeer moeilijk om dit tekunnen verwezenlijken. Daarom werd er gekeken naar een nieuwe locatie buiten de stad. Dit werd eenstukje grond buiten Brugge, aan het kanaal richting Oostende in Sint-Pieters. De goedkeuring voor hetbouwen was er in 1955. Het gebouw werd ontworpen door de architect Lantsoght. Hij kreeg in 1964 deopdracht om het nieuwe ziekenhuis te ontwerpen en te bouwen op de gronden van de hoeve Wijnenburg.Hij koos daarvoor een tijdloos ontwerp met een goede infrastructuur.Ieder jaar wordt er nog altijd ver gerenoveerd zodat het ziekenhuis de evolutie zou kunnen volgen op hetvlak van informatica en geneeskunde. Het ziekenhuis heeft zo’n 12 verdiepingen gekregen met en paarblokken daarnaast die allemaal zijn aangesloten op een centraal stuk. Er zouden ongeveer 30 liften in hetziekenhuis komen, het merendeel daarvan staat in de inkomhal. De eerste steen werd gelegd op 3december 1966 en op 18 maart 1977 werd het nieuwe ziekenhuis officieel geopend.In 2000 fuseerde het AZ Sint-Jan met het Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis, gelegen in het centrum vanBrugge, en op 1 januari 2009 ook met het Henri Serruys ziekenhuis uit Oostende,. Vroeger had dat vanOostende ook de naam het Sint-Janshospitaal en in 1829 werd die hernoemd naar de burgemeester HenriSerruys. Na de fusie kreeg Oostende minder te zeggen. Na de fusie was het AZ Sint-Jan het op twee nagrootste ziekenhuis van België en na de fusie werken er in totaal zo’n 3 800 werknemers in het AZ Sint-Jan.(zie bijlage)De bereikbaarheid van het ziekenhuis met het openbaar vervoer is zeer gunstig: je hebt om de 10 minuteneen bus naar het centrum. Bus 13, om de 20 minuten: Station - Centrum (Markt) - AZ Sint-Jan AV Bus 23, om de 20 minuten: Blauwe Toren - AZ Sint-Jan AV – StationOm met de auto te komen, moet je het volgende volgen: E40 Gent - Oostende, afrit 8, Langs Expressweg E5 naar Zeebrugge, afrit WaggelwaterEen taxi kan ook worden gebruikt, deze zijn te vinden aan de ingangen van het ziekenhuis. Daarnaast is ernog een fietsenstalling aanwezig voor diegene die met de fiets of brommer zouden komen.Er is ook een parking aanwezig, voor mijn stage was het betalend parkeren maar doordat ze aan het werkwaren om een nieuwe soort parkeersysteem te gebruiken kon je tijdens mijn stage gratis parkeren. Vanaf1 december 2012 zou het terug betalend zijn en dan wordt er dan ook gebruik gemaakt van een nieuwsysteem. De werknemers zouden vanaf dan moeten gebruik maken van een kaart. Als je vroeger in het AZSint-Jan had gewerkt kon je nog altijd gratis parkeren en met dit nieuw systeem zal dit ook niet meermogelijk zijn.Als medewerker van het ziekenhuis moet je niet betalen voor de parking. De parking heeft een dagtariefvan € 1,50 en hiermee kan je meerdere malen per dag de parking verlaten. Wil je een 10 beurtenkaart zalje dit € 5,00 kosten en met deze kaart kan je 10 keer de parking verlaten binnen de 30 dagen. De automatenvoor het betalen vind je bij elke uitgang van het ziekenhuis.
 7. 7. Geïntegreerde Proef 8ONDERNEMINGSVORMDe ondernemingsvorm van het AZ Sint-Jan is geen vzw, maar wel een AV en dat staat voor AutonomeVerzorgingsinstelling. De voorzitter van de AV is ook de voorzitter van het OCMW en is nu voorlopig nogFrank Vandevoorde van sp.a Hieronder een paar kenmerken van een av: Één van de kenmerken is dat AZ Sint-Jan een openbaar bestuur moet blijven en niet omgevormd magworden tot een vzw. De AV wordt beheerd door verantwoordelijken die aangeduid worden door de gemeenteraad envertegenwoordigers (aangeduid door de Raad van Bestuur van de vzw St.-FranciscusXaveriusziekenhuis). Het personeel behoudt het statuut van overheidspersoneel en aanwervingen en benoemingengebeuren volgens de regels van het OCMW. De wetgeving van de boekhouding, budget … is hetzelfde als dat van een vzw. Ieder jaar moet er eenfinancieel evenwicht zijn.Verder worden er geen winsten uitgedeeld en is er ook geen minimumkapitaal vereist. Er moeten minimaal3 leden zijn in de raad van bestuur. Na de fusie is 75% van de leden van de Algemene VergaderingBruggelingen en heeft de campus van Oostende zo goed als niets te zeggen in de algemene vergadering. Indeze vergadering worden de bestuurders verkozen en, indien nodig, ook ontslagen.
 8. 8. Geïntegreerde Proef 9KENGETALLENHieronder vind je de kosten en opbrengsten van de laatste 5 jaar in miljoenen euro uitgedrukt.Uit deze staafdiagram kan je concluderen dat de kosten en opbrengsten zo goed als gelijk zijn wat ooknormaal is voor een bedrijf dat werkt zonder winstoogmerk.0501001502002503003504004502007 2008 2009 2010 2011258,766359,552380,21394,154415,732260,316363,45387,827402,095416,818InMiljoenenKosten en opbrengstenKosten Opbrengsten
 9. 9. Geïntegreerde Proef 10Hieronder vind je het aantal werknemers van de 3 campussen samen over een periode van 5 jaar, het rodedeel is dat van Sint-Jan en SFX (het ziekenhuis gelegen in Brugge) en het groene is dat van Oostende.Uit deze staafdiagram kan je concluderen dat er ieder jaar een lichte stijging is en dat Oostende niet zoveelwerknemers telt in vergelijking met het aantal werknemers van Brugge. Bij de werknemers van Oostendekan je zien dat ze onder de crisis hebben geleden want na 2008 was er een kleine daling. De oorzaak van ditzou de grote loonkost zijn. Het jaar daarna werd die tegenval alreeds terug opgehaald.0500100015002000250030002007 2008 2009 2010 20112182 2175 2199 2244 2325586 602 579609626WerknemersCampus Sint-Jan & SFX Campus Oostende
 10. 10. Geïntegreerde Proef 11Hieronder vind je de evolutie van de kosten en opbrengsten van 5 jaar geleden.Uit deze staafdiagram kan je concluderen dat er een grote stijging was qua kosten en opbrengsten en datdaarna een kleine stijging bleef doorgaan. Het verschil tussen 2007 en 2008 is zeer groot.258,766359,552380,21394,154415,732260,316363,45387,827402,095416,8182402602803003203403603804004204402007 2008 2009 2010 2011InMiljoenen EvolutieKosten Opbrengsten
 11. 11. Geïntegreerde Proef 12Hieronder vind je het aantal opnames van de campussen over de laatste 5 jaar.Uit deze staafdiagram kan je concluderen dat het aantal opnames stijgt maar dat het ongeveer hetzeldeblijft. Bij Oostende zijn er veel minder opnames gebeurd dan bij Brugge omdat het niet zo goed uitgerust ishiervoor.0500010000150002000025000300003500040000450002007 2008 2009 2010 201128080 28483 28814 28915 2914911017 10575 11063 11075 11053Aantal opnamesCampus Sint-Jan & SFX Campus Oostende
 12. 12. ORGANIGRAMALGEMENE VERGADERINGVoorzitter: Frank VandevoordeRAAD VAN BESTUURAfgevaardigen:Brugge(10) en Oostende(4)ADJUNCT DIRECTEURGENERAALPeter LauwyckDIRECTEURGENERAALHans RigautsGENEESKUNDIGEBEHANDELINGMario SchurgersAPOTHEEKFrank Vancoillie...DIRECTEURINFORMATICAHelga De NeveDIRECTEURVERPLEGINGEls VanblaereDIRECTEURPERSONEELEllen De Ruwe
 13. 13. Geïntegreerde Proef 14DHR. THOMASDiensthoofd ICT OostendeDHR. DIETERStafmedewerkerDHR. FONSStafmedewerkerHELGA DE NEVEDirecteur ICTClientbeheerSERGE DANNYNICO ALANMAARTEN STIJNApplicatiebeheerARIANE HEIDICHARLOTTE STEFANREBECCASysteembeheerPETER COSMANProjectleiderPETER V RUPERTKURT BRAMPIETER-JAN PETER WSoftwareMARTINE HARTWIGNICOLAS RONNIEINGRID DE SMETSecretariaat
 14. 14. Geïntegreerde Proef 152 STAGEACTIVITEITENEERSTE CONTACT MET HET BEDRIJFHelga De Neve 14 september 2012Dienst ICT campus Sint-JanRuddershove 108000 BRUGGEGeachte mevrouw De NeveIk wil u nog eens bedanken voor de stageplaats bij u en de tijd dat u in mij wil besteden omiets bij te leren over informatica. Ik zal mij nog eens even voorstellen. Mijn naam is Stijn VanHulle, ik volg momenteel de richting informaticabeheer in het 6dejaar in de Burgerschool. Destudierichting bevat een vorming tot systeembeheerder en is een voorbereiding op hetvoortgezet onderwijs binnen de richting informatica. De stageperiode zal lopen van 15 tot 26oktober 2012.Ik zal na deze stageperiode een Geïntegreerde Proef moeten samenstellen. In dit eindwerkzal ik bepaalde opdrachten omtrent de vakken informatica (hardware & software),bedrijfsbeheer, Frans, Engels en Nederlands moeten maken.Ik ben zeer geïnteresseerd in alles van informatica en probeer zoveel mogelijk nieuws bij teleren en alle nieuwtjes op de voet te volgen. En zo hoop ik bij u veel bij te kunnen leren overnetwerken en programmeren (Vb.net). Ik ben leergierig en zal mij heel goed inzetten zodat ikzoveel mogelijk kan bijleren.Ik hoop uit deze ervaring te ontdekken wat ik later zou willen doen omtrent informaticaopdrachten of als ik meer hardware of software zou willen doen (programmeren).Met vriendelijke groetenStijn Van HulleKraaienhof 648200 BRUGGE
 15. 15. Geïntegreerde Proef 16A REPORT ABOUT 3 DIFFERENT CHALLENGES YOU FACED DURING YOUR TRAINEESHIPThe first challenge was on the first day: you don’t know what you have to do and how everything worksin the company. You have to ask how stuff works and what happened if you click on that button. Alsoyou need to know you colleges. You know already how some program’s works but when you never getthat problem you don’t know how to fix it. An example is that I had to clone some PC’s but they had toshow me how to do it but after a time you know it and you are then relaxed.In the first days I had to learn how to find the routes, every department has his own number en thenyou have to follow that number. Before you can go to a department have you to find what the routenumber is and then you don’t want to make a mistake and go the wrong department. An example is themedical care has number 230 on the form but the route number is not 230 but 23. After a time youknow witch floor you have to be and if you can work there longer you know everything out heart.For the most time you don’t really know how some devices work, if you have a printer that you have toconnect to the network. All types of devices will work differently and have a different setup guide. Whenyou have a phone you can call to the it department and ask if they can look at it of you can also ask ifthey can say what to do. A the end of my period of practice time I know how to config the most of thedevices and so I can do everything alone without help and that very handy.INSTRUCTIES GEVEN IN VERBAND MET EEN STAGEOPDRACHTAls opdracht heb ik gekozen om uit te leggen hoe je kan werken met Symantec Ghost, dit is eenprogramma om een pc snel te installeren door gebruik te maken van klonen. Je kan de powerpointhierover in de bijlagemap vinden.
 16. 16. Geïntegreerde Proef 173 BEDRIJFSECONOMISCHE TOEPASSING: ONDERNEMINGSPLANFINANCIEEL PLANHet opstellen van een ondernemingsplan is cruciaal in de voorbereiding van de start van je zaak.In een ondernemingsplan tracht je op voorhand in te schatten of de markt voor je product of dienstgroot genoeg is, hoe je die markt best benadert en of je over voldoende financiële middelen beschiktom je project te financieren.Uit je ondernemingsplan zal uiteindelijk blijken of je project haalbaar is en welke strategie je het meestekans op succes biedt.Een ondernemingsplan bestaat uit verschillende onderdelen:• de projectbeschrijving• de voorstelling• de marktanalyse• het marketingplan• financieel planIn elk van deze onderdelen kijkt men naar de specifieke kant van de onderneming, maar je zalondervinden dat deze nauw met elkaar verbonden zijn. Wij zullen ons beperken tot het opstellen vaneen financieel plan en een marketingsplan.De eigenlijke opdracht voor de GPHieronder vind je het financieel plan van Multistore die beheerd wordt door 3 bestuurders. Het doelvan deze onderneming is het leveren van diensten en goederen op het gebied van hard-en software. Zeverkopen zowel aan particulieren als aan bedrijven. Voor de financiering doen we beroep op hetParticipatiefonds en kiezen we ook voor een investeringskrediet. We kunnen zelf 6200,00 EUR terbeschikking stellen aan hun onderneming. We brengen de Peugeot Bipper in ter waarde van 6000,00EUR.
 17. 17. Geïntegreerde Proef 18BEGINBALANSACTIVA PASSIVAVASTE ACTIVA 16 240,55 EIGEN VERMOGEN 12 200,00Kantoormeubilair 1357,631 Kapitaal 6200,00Kantoormachines 4382,92 Inbreng in natura 6000,00Rollend materieel 6000,00Huurwaarborg 4500,00VLOTTENDE ACTIVA 59 170,86 VVLT 74 995,82Klantenvorderingen 29944,00 Starteo 40000,00Voorraad 29226,86 Lening bank 34995,82LIQUIDE MIDDELEN 16 788,59 VVKT 5 004,18Bank 16 788,59 Leveranciers 0Kaskrediet bank 0Schulden vervallen binnen jaar 5004,18TOTAAL INVESTERINGEN 92 200,00 TOTAAL FINANCIERING 92 200,00
 18. 18. Geïntegreerde Proef 19RESULTATEN NA 1 JAARRENTABILITEITSVOORUITZICHTEN JAAR 1VERWACHTE VERKOPEN 364300,00VERWACHTE AANKOPEN 82000,00BRUTOBEDRIJFSWINST (1-2) 282300,00BEDRIJFSKOSTEN:Huur 18000,00Water, gas, electriciteit, verwarming 1200,00Kosten voertuig (verzekeringen, taksen, brandstof, herstellingen) 2000,00Bureaukosten, onderhoud materieel, telefoon, portokosten 1000,00Reclamekosten (cfr. Marketingplan) 1500,00Bezoldiging bestuurders 75000,00Verzekeringen, brand, B.A. 500,00Sociale verzekeringen zelfstandige 16500,00Afschrijvingen 2932,50Andere diverse kostenTotaal bedrijfskosten (4 tot 13) 118632,50NETTO-BEDRIJFSWINST (3-14) 163667,50FINANCIËLE LASTEN, INTRESTEN OP LENINGEN 2825,10BELASTBAAR RESULTAAT (15-16) 160842,40BELASTINGEN 54686,42WINST VAN HET BOEKJAAR 106156,00
 19. 19. Geïntegreerde Proef 20MARKETINGANALYSEPRODUCTMultistore is een Online webwinkel die gespecialiseerd is in Notebooks, Desktops, Tablets,Smartphones, Accesoires en Games. Multistore richt zich vooral op de klant en zijn behoefte. Bij ons zalje de nieuwste en beste producten vinden van het moment. Alle producten die je koopt bij ons, zijnallemaal duurzaam en hebben bij aankoop standaard altijd 2 jaar garantie. Alle producten kopen wijrechtstreeks aan bij de producent.PRIJSDe prijs zal afhangen van de aankoopprijs, de vervoerkosten etc. Voor de prijs zullen we proberen zolaag mogelijk te blijven maar toch geen verlies te maken. Doordat wij nauw samenwerken met deproducent kunnen we in grote aantallen kopen zodat de prijs ook veel beter voor de consument zalworden. In de eerste maand na de opstart van het bedrijf zullen we grootte acties voeren en velekortingen geven om de consument te kunnen lokken. Hiervoor zullen we om de week een nieuwe soortactie doen.Met iedere maand andere producten die in promotie zijn. Na die maand zullen al de prijzenterug aan de normale prijs te koop zijn. De goedkoopste artikelen zullen rond de 5 euro schommelenen de duurste producten zullen tussen 500 en 1800 euro zijn. Wij zorgen ervoor dat de consument eeneerlijke prijs krijgt voor zijn producten.PLAATSDoordat we alleen maar online tevinden zijn zullen alle producten onlineworden verkocht, wij hebben dus geenkosten aan een winkel waar deconsument ons kan bereiken. Wehuren een pand waar we onze sitehosten en waardat alle gegevens in dedatabank worden opgeslaan. Hiervoorhebben we gekozen om op hetbedrijven terreinn van de BlauweTorrentjes een pand te huren. Dit pandis gelegen tussen Brugge en Blankenberge en dichtbij de autosnelweg. Het adres is: Hoge Hul 65-678000 Brugge. Hierboven kan je het pand zien. Dit is zeer goed gelegen want het ligt midden in hetbedrijventerrein en ligt dicht bij een autosnelweg, zo kunnen werknemers gemakkelijk het bedrijfbereiken.PROMOTIEOm reclame te maken voor onze winkel zullen we gebruik maken van sociale media zoals Facebook enTwitter. Daarnaast zullen we online reclame maken aan de hand van Google Adwords, dit zal onsongeveer 80 euro per maand kosten. Ook zullen we reclame maken op de oude manier, in tijdschriftenen kranten. Hiervoor gaan we een budget van rond de 500 euro gebruiken. Bij de opening van onzewinkel zullen we een persbericht de wereld rond sturen, dit via e-mail en via de krant.
 20. 20. Geïntegreerde Proef 214 INFORMATICA IN HET STAGEBEDRIJFDRAW UP A DETAILED OVERVIEW OF THE COMPANY’S NETWORK STRUCTURE AND PROVIDE ANEXPLANATORY WORD LISTSWITCHA network switch is a computer networkingdevice that links network segments or networkdevices.FIBERGLASS The material that is used for lightning fast data.FIREWALL Something to make the network securer.ROUTERA router is a device that forwards data packetsbetween computer networks, use same technicas a switch.IP-ADDRESSAn IP address is a numerical label assigned toeach device (computer, printer, smartphones,tablets, …)PROXY SERVERA client connects to the proxy server, requestinga web page, the proxy server will evaluates andcontrols of its ok to visit that page.SPAMThe undesirable receiving unwanted (oftencommercial) information.
 21. 21. Geïntegreerde Proef 22HARDWARE EN SOFTWAREIn the Hospital they use for the most pc’s and servers dell. The reason that they use dell is because it’ sthe cheapest fabricant. The newest model that they use is the OptiPlex 7010. Thereon is standard inWindows 7 64 bit installed, but they use for now only Windows XP. They are thinking and discussingabout upgrading to Windows 7, but the programs that doctors and nurses use is not optimized forWindows 7. The other model that they use is also OptiPlex but then the OptiPlex 750. The laptops arealso from dell: the Latitude E5530.The newest monitor is the Dell Professional P2213, that’s a 22 inch monitor with a resolution of 1680 x1050. On the monitor are 2 USB’s 2.0 ports, 1 VGA, 1 DisplayPort and DVI. On the servers they use IntelInside Xeon with a speed of 3 GHz and around 512 GB of RAM. They also use IBM, HP and dell on theservers.The printers that they use are all from HP and the All-In-One that they use is the HP Color LaserJetCM3530. And the newest model is the HP LaserJet Pro 400 Color. The router that they use is fromSiemens and they have around 240 access points in the hospital. Earlier they use for the switches NortelBayStack 5520-48T-PWR Power and now the Avaya 8600. For each server they use the same hardware.In total they use about 35 data cabinets. They use Net Poe and that means that you have power on theLAN-cable for the switches. There is around the 26 WATT on the cable. It is very handy because you canpower you switch with all the cables for the data.The supplier that they use is Dell and Infohos. They use Infohos for about everything: for patient file andfor the administration. For the picture archives they use AGFA. For the virtualisation they use Vmwareand the client program that they use is Vmware Vsphere Client. The server for Vmware has a lot of RAM(around 256GB for each server) and the processor is very fast (around 2.4 Ghz for each server). Theyneed so much RAM because every thin client have to login on that server. The thin clients haven’t anyprocessor or RAM because they use it from the Vmware server.For the maintenance of the systems they have 12 system operators. They also solve all de problems ofde servers and switches. When there is a problem they can call you out of your bed and then you haveto solve it in the middle of the night. The licenses that they use are one for all the pc’s and servers. Theyhave also licenses on the programs for the doctors, for Adobe, for Symantec Ghost, Netop RemoteControll and much more.
 22. 22. Geïntegreerde Proef 23NETWERKSTRUCTURENAlle verbindingen van de server cores tot de datakasten worden gemaakt met behulp van glasvezel, ookde verbindingen met de campussen van Oostende en SFX worden gemaakt via fiber. Oostende en SFXhebben wel verschillende snelheden: Oostende kan tot 2 Gbit/s halen en SFX iets rond de 200 Mbit/s.De snelheden kunnen ze bekijken via een programmatje. Vanaf de datakasten lopen er FTP-kabels vancategorie 6A. Er is op iedere campus 2 server cores aanwezig en op elke core staan dezelfde gegevens.Bij storingen van een bepaalde server core kan de andere core het overpakken zonder dat er groteproblemen ontstaan. (uitgebreid netwerkschema, zie bijlage)Op de servers staat alles dubbel: Er zijn 2 serverparken: op elk serverpark staan dezelfde gegevens als op het ander serverpark. Er loopt voor iedere pc 2 kabels richting de server. Op de server wordt er gebruik gemaakt van: 2 netwerkkaarten, 2 CPU’s. Er is nooit dataverlies want bv. er worden 3 van de 4 harde schijven gebruikt om gegevens op teslaan, bij uitval van 1 harde schijf zal de resterende 4deharde schijf alles terug kopiëren naar denieuwe harde schijf. 2 voedingen: op het elektriciteitsnet en op de upsVerder is er nog een SAN aanwezig. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van tapes maar geen hardeschijven. Elke tape heeft een AZ-nummer zodat het systeem weet waar de bepaalde gegevens staan.Hier worden de databanken opgeslagen. Op 1 zo’n tape kan 2 TB worden opgeslagen en in totaal zittener 800 tapes in, wat goed is voor ongeveer 1,6 Peta byte of wel 1600 TB. Er is dan ook nog een NASaanwezig en dit heeft een capaciteit van 30 TB.
 23. 23. Geïntegreerde Proef 24In totaal zijn er zo’n 35 datakasten aanwezig, op elke afdeling is er wel eentje aanwezig. De IP- adressenworden verdeeld aan de hand van de afdeling: bv. een pc op de ICT zal een IP hebben tussen 172.16.72.1en 172.16.72.254. Hierbij is 172.16.72.254 de standaard gateway. Iets dat zeker niet mag gedaanworden is de standaard gateway gebruiken als IP want dan zit die hele afdeling zondernetwerkverbinding.Het protocol dat ze in het ziekenhuis gebruiken is HL7 en dat staat voor Hospital Link 7 en hiermee wordtde uitwisseling van patiëntendossiers en administratieve dossiers gedaan. Voor de rest gebruiken zenog smtp, http, https en zo verder.Hierboven staat een tekening van hoe een pc verbonden is met de server. Indien er een switch uitvalt,zal de andere kabel de gegevens doorsturen. Een pc is verbonden met een FTP-kabel naar de datakast,daaruit vertrekken 2 kabels (een witte en een rode) naar de switchen op het serverpark en van daaruitnaar de server.De medewerkers kunnen gebruik maken van het internet, hiervoor maken ze gebruik van Telenet enBelgacom. Zo hebben ze altijd 2 leveranciers voor het geval dat er een met problemen zou kampen.Daarnaast krijgen medewerkers een foutmelding wanneer ze naar bepaalde sites surfen zoals bv.Facebook. Ze krijgen een foutmelding dat ze alleen tijdens hun pauze mogen surfen, maar je kan er welonbeperkt op. Er kunnen wel sancties vallen wanneer een bepaalde werknemer voortdurend naarbepaalde sites surft. Er wordt niet voortdurend gekeken door een systeembeheerder naar welke siteser worden gesurft, want daar is er geen tijd voor.Van thuis uit kan je verbinding maken met het bureaublad van op het werk, hiervoor moet je naar eenbepaalde site surfen en zal jouw verbinding dan gebeuren via VPN. Op zich kan je alles doen wat je opje werk doet vanuit thuis. Soms is dat ook zeer handig als er bv. een probleem is met de instellingen vaneen bepaald programma. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van het programma Netop RemoteControll. Met dit programma kan je een scherm overnemen. Er moet niemand aangemeld zijn om de pcover te nemen. Maar als de pc uit zou staan kan je er geen verbinding meemaken, er zal dan wel iemandde pc moeten aanzetten.In het AZ Sint-Jan is er een intranet aanwezig waar je informatie en documenten kan vinden van deafdeling waar je werkt en ook informatie in verband met wat je ’s middags kan eten. Verder is er nogeen intranet aanwezig die alleen maar voor de ICT-afdeling toegankelijk is en waarmee je deadministratie kan doen voor de binnengekomen pc’s of printers. Ook wanneer een scherm wordtvervangen, zal dit ook aangepast moeten worden op het systeem. Dit intranet is gemaakt door IBM.Vroeger werd er gebruik gemaakt door eigen ontworpen intranet maar sinds een paar maanden hebbenze gekozen voor IBM. Verder kan je op het intranet een meter zien die toont wat de gemiddelde tijd isvoor een ICT-probleem op te lossen.
 24. 24. Geïntegreerde Proef 25OPLEIDING PERSONEEL EN HELPDESKNieuwe werknemers kunnen opgeleid worden in de voorziene lokalen maar meestal loopt de nieuwewerknemer ± 2 weken in. Bij nieuwe informaticatoepassingen worden er opleidingen gegeven in dekelders van het ziekenhuis, het opleidingscentrum.Wanneer er problemen gevonden zijn zal de werknemer met behulp van de telefoon naar het nummer2269 bellen en zal er iemand van de helpdesk opnemen. Hij of zij zal dan zo snel mogelijk het probleemoplossen zodat de werknemer verder kan werken. Is er een probleem aan het programma dan zal ditaan de programmeurs of moest het een programma zijn van Infohos aan hen meegedeeld worden.Kan het probleem niet direct worden opgelost dan zal het probleem op het intranet moeten komen. BijICT-problemen kan er gemaild worden en zal dit bij ons ook in het intranet verschijnen. Bij problemenmet bepaalde programma’s of functies die een medewerker niet vindt zal er van op afstand hetbureaublad overgenomen worden. Hierbij wordt er ook gebruik gemaakt van het programma NetopRemote Controll. De helpdeskmedewerker vraagt achter het IP van de pc, dit staat genoteerd op elkepc in het ziekenhuis. Ook kan hij verbinden via de naam van de pc. Hij kan ook zo meekijken naar wathet probleem is.BEVEILIGING VAN HET SYSTEEMOp elke computer wordt het virusprogramma Kaspersky gebruikt. Dit virusprogramma zal de meestevirussen vinden, verwijderen of herstellen. Ook de proxy helpt bij het beschermen van de computers.Alles wordt geblokkeerd via categorie. Hacks en dergelijke woorden worden direct geblokkeerd. Degebruiker krijgt wel te zien waarom een bepaalde site geblokkeerd is zodat ze het weten voor devolgende keer. Palo Alto is het programma die zorgt voor de firewall.Bij de mailserver wordt er gescand naar spammails en doordat er een vertraging van 30 seconden opzitzal de meeste spam er al uit zijn. De spammails worden wel opgeslagen en kan door desysteembeheerder verwijderd worden. Is er een bepaalde mail die belangrijk is maar toch wordt gezienals spam dan kan de systeembeheerder het toch laten doorsturen. Hierbij moet de systeembeheerderdit handmatig doen.Het ziekenhuis is aangesloten op 2 elektriciteitscentrales. Als 1 elektriciteitscentrale zou uitvallen, zullen3 grote ups’en (een ups is een zeer grote batterij) de korte stroomonderbreking opvangen en wordautomatisch de volgende elektriciteitscentrale aangesloten. Indien deze 2 niet zouden werken heeft hetziekenhuis nog 2 dieselmotoren staan die heel het ziekenhuis kunnen voeden. Indien dit ook zou falenzullen de ups’en de resterende tijd nog stroom leveren aan de servers. Wanneer de ups’en alleen nogstroom leveren aan de servers zullen de systeembeheerders de servers handmatig moeten afsluiten.De wachtwoorden van de gebruikers worden gekozen door de systeembeheerders en de gebruikerskunnen ze niet wijzigen. De wachtwoorden moeten minimum 5 karakters bevatten en hebben geenvervalperiode. Als we een wachtwoord van een bepaalde persoon nodig hebben om op zijn pc tekunnen, dan hebben we daar een programmatje voor die het wachtwoord kan achterhalen uit dedatabank. De gebruikersnamen zijn statisch: de eerste 3 letters van je voornaam + de eerste 3 lettersvan je familienaam. Bepaalde combinaties bestaan al en daardoor wordt er een cijfer aan toegevoegd.Bij brand op de servers gaat er een alarm af en wordt de ruimte hermetisch afgesloten en zal er een gasgenaamd “Energen” de kamer vullen. Als er iemand nog binnen zou zitten heb je 10 seconden om buitente zijn of om op de rode knop te drukken om het te pauzeren. De kostprijs van 1 zo’n fles is rond de1 000 euro.
 25. 25. Geïntegreerde Proef 26BEDENKINGENHet informaticasysteem zit zeer goed in elkaar: alles wordt 2 keer opgeslagen en elke pc heeft ook nog2 verbindingen die naar de server lopen. Zelfs vind ik hoe de SAN werkt (met behulp van tapes) oud, hetis in vergelijking met een HHD of een SSD zeer traag. De beveiliging is ook zeer goed en ze kunnen vanophun pc zien als er bv. een bepaalde kabel van een switch niet inzit. De snelheid naar Oostende of SFXkunnen ze ook bekijken. Ook een goed punt is dat de nieuwe pc’s op de ICT-afdeling allemaal eendubbelscherm van 22 inch en een SSD hebben. Een mailbox die maar 200 MB kan opslaan vind ik daniets minder maar ze kunnen wel gebruik maken van een archief die ze op hun pc kunnen opslaan.
 26. 26. Geïntegreerde Proef 275 EEN INFORMATICATOEPASSING UITWERKENPROBLEEMSTELLINGANALYSE, STRUCTUUR EN OPBOUW5.2.1 http://www.twitter.comBedrijfsinformatie kan je links onder vinden, je vindt daar ook de FAQ .Verder zijn de URL’s naar volgende pagina’s logisch opgebouwd(twitter.com/name). Er is geen slogan te vinden maar bovenaan is wel hetlogo van Twitter te vinden, bij het klikken hierop gebeurt er niets. Deeerste pagina wordt hier weergegeven als startpagina en is gemakkelijkte vinden door het icoon ernaast. Er zijn daarnaast nog 3 primairepagina’s beschikbaar: ‘Verbinden’, ‘ontdekken’ en ‘ik’. Deze site heeftvooral de jongeren als doelgroep.De structuur is handig en de bovenste div blijft staan (position: fixed)zodat je sneller kan wisselen tussen de verschillende pagina’s. De contentis onderverdeelt in 2 delen. Links heb je ‘Wie te volgen’ en ‘trends’. Rechts vind je dan alle Tweets. Deinlaadtijden van Twitter zijn zeer goed omdat er niet zoveel gebruik wordt gemaakt van filmpjes endergelijken.5.2.2 http://www.engadget.comInformatie over het bedrijf vind je samen met de FAQ bovenaanrechts. Het pad is logisch en de berichten worden viajaar/maand/dag gesorteerd. Het logo is vanzelfsprekend en bijhet klikken gaat het naar de startpagina. De zoekfunctie is ookzeer gemakkelijk te vinden. Verder is de site onderverdeeld in 4delen met daaronder het belangrijkste nieuws met daaronderde soort (zoals een afbeelding of een filmpje).Links vind je de berichten en rechts de widgets. Boven deberichten vind je dan de meest gelezen en belangrijksteberichten. De doelgroep van deze site zijn vooral diegene diegeïnteresseerd zijn in technologieën.
 27. 27. Geïntegreerde Proef 285.2.3 http://www.youtube.com/Op Youtube is de URL niet zo logisch, er wordt gebruikgemaakt van cijfers. Als je naar de startpagina wilt moetje op het logo van Youtube klikken. De zoekfunctie staatcentraal bovenaan zodat je zo snel mogelijk eenbepaalde video kan opzoeken. De FAQ en informatieover het bedrijf vind je dan helemaal onderaan.Bovenaan vind je 2 pagina’s: ‘bladeren’ en ‘uploaden’.Onder bladeren kan je dan uit verschillende categorienkiezen. De site is onderverdeeld in 3 grote divs: links alje kanalen waarop je bent geabonneerd, in het middende nieuwste uploads en rechts de gerelateerde video’s.Op de video-pagina zelf is er bovenaan 1 div met devideo, daaronder vind je dan nog reacties engerelateerde video’s. De doelgroep van deze site zijn vooral diegene die video’s willen bekijken.5.2.4 http://www.apple.comDe site van Apple is zeer logisch en simpel gemaakt. Bijklikken op het logo ga je naar de startpagina. Zoeken isook centraal (rechts boven) en wanneer je in de zoek-balk klikt wordt deze groter.De pagina’s zijn onderverdeelt onder categorieën eninformatie over het bedrijf vindt je onderaan bij‘contact us’. De sitemap is goed aangeduid en vind jebeneden als een link. De site is vooral minimalistisch enbestaat meestal maar uit 1 div en niet te veel knoppen.Onderaan vind je ook waar je zit op de site. Deonderverdelingen van de verschillende pagina’s zijnzeer gemakkelijk en eenvoudig gemaakt. De doelgroepvan deze site is vooral de ‘Apple-fan-boy’.
 28. 28. Geïntegreerde Proef 295.2.5 http://www.delijn.beDe site is mooi van vorm en overzichtelijk. Bij het klikken ophet logo kom je terug op de startpagina. Als je snel je routewilt zoeken, kan je dit op de startpagina snel invullen. Zoekenop de site kan je rechtsboven.Info over het bedrijf ‘De Lijn’ vind je bij contact. Op deze sitevind je een menu met daaronder een submenu. Bij ‘Mijnlijn’vind je dan alles in verband met doorkomsten van de bussen.De site zou beter de doorkomsten van de bussen centraalzetten in plaats van ‘Nieuws over De Lijn’. De laadtijden vanDe Lijn zijn niet extreem traag maar het zou wel kunnenverbeterd worden.5.2.6 http://www.vandaag.be/Bij het openen van de site zie je bovenaan eenadvertentie met daaronder het laatste nieuws. Bijhet zoeken heb je 2 balken: een voor de site en eenvoor Google (wat op zich eigenlijk totaal niet nodigis, 1 zoek-balk zou al voldoende moeten zijn). In hetmenu vind je de verdere onderverdeling volgenscategorieën. Iets wat niet goed is als je de site bv. opeen kleiner scherm wilt bekijken vallen dehorizontale scrollbars weg, waardoor je moeilijk nogde site kan bekijken. De site is verder onderverdeeltin 2 divs met nieuws. Soms zie je dat bepaaldeberichten een grotere afbeeldingen hebben dananderen. Info over het bedrijf vind je als je heel naarbeneden gaat, daar vind je dan de bedrijfsinfo. De doelgroep van deze site zijn diegene die snel hetnieuws willen lezen.5.2.7 http://www.belgacom.beHet zoeken gebeurt boven rechts. Daarboven vind je een link omcontact op te nemen met Belgacom met daarnaast de taal voor desite. Bovenaan kan je kiezen wie je bent: een thuisgebruiker, kmo ofeen groot bedrijf, ze hebben allemaal een aparte site. De menu’s zijngoed onderverdeeld volgens de diensten dat ze aanbieden. Deknoppen zijn wel enorm groot. Als je klikt of over een menu-itemgaat krijg je een sub-menu met nog meer onderverdelingen. Als jegewoon op een menu-item klikt krijg je een aparte pagina ingeladenmet sub-menu’s. Voor gebruikers die iets snel zoeken of het itemweten staan is het sneller om er met je muis over te gaan en verderte klikken.Nieuwtjes en kortingen vind je in een groot div die constant herlaadwordt met het volgende item. Rechts daarvan vind je het inlogscherm, waar je je in je account kaninloggen. Informatie over het bedrijf zelf vind je helemaal beneden.
 29. 29. Geïntegreerde Proef 305.2.8 http://www.azsintjan.be/Bovenaan vind je nieuws en rechts daarvan vind je het logo, alsje daarop klikt ga je naar de startpagina. De site is zeer simpel,zonder al te veel afbeeldingen. Op deze site wordt eigenlijkalleen maar informatie getoond. Bij een kleiner scherm zal detekst naar links worden opgeschoven en zal het niet meerleesbaar zijn.De site is onderverdeelt in 4 kolommen. De eerste 3 kolommenhebben een afbeeldingen met daaronder de verschillendeitems. In de laatste kolom vind je meer info over het AZ Sint-Jan en ook de historiek. Contact opnemen met het bedrijf kanje daar ook vinden. De kleuren zijn neutraal en volgen dekleuren van het logo.5.2.9 https://www.cocacolabelgium.beHet logo is zeer goed te vinden en bij het klikken ga je terug naar destartpagina. De kleuren van Coca Cola zelf zijn verwerkt in de site:linken in het rood en tekst in het zwart; selecteren in het rood-zwart.Voor info over het bedrijf te weten kan je bij het menu een item vindendie verwijst naar ons bedrijf en verdere informatie daarover. Op destartpagina vind je afbeeldingen die 1 voor 1 verwisselen. Daarondervind je alle nieuwe dranken of flessen van coca cola. De FAQ vind jegemakkelijk: onderaan rechts .Links kan je zien wat het meest isbekeken. De sitemaps vind je ook beneden.5.2.10 http://www.mycom.be/Bovenaan heb je een grote zoek-balk waar je snel iets kan vinden opde site. Het menu is goed onderverdeeld volgens categorieën ensubcategorieën. Het nieuws vind je in het midden. Informatie over hetbedrijf vind je helemaal beneden en de FAQ vind je in het zelfde blokje.Voor naar de startpagina te gaan moet je op het logo klikken. Rechtsvind je een vlag, daaruit kan je weten in welke webwinkel jezit(Belgische, Nederlandse, …).Op de startpagina vind je wat er het meest wordt verkocht en wat ervan het Computerwinkeltje word aangeraden om te kopen. Op deproduct-pagina krijg je een overzicht met de prijs, product,afbeeldingen en een paar submenus met omschrijving en specificaties.Bij een kleiner scherm is het niet mogelijk om de rechterkant te zien ende horizontale balk is niet aanwezig. Deze site heeft als doelgroep aldiegene die eenvoudig iets willen kopen zonder naar de winkel temoeten gaan.
 30. 30. Geïntegreerde Proef 31CONCLUSIEMet mijn eigen site ga ik proberen een eenvoudige en simpele site te maken. Ik ga gebruik maken vankleine animaties(niet te veel of de gebruiker zal niet meer willen terugkomen) en ik ga een lichtkleurpatroon gebruiken. Die kleuren ga ik in heel de site gebruiken. Voor mijn winkelwagen zal ik netzoals Twitter een div gebruiken die blijft staan zodat de gebruiker op gelijk welk moment kan kijken water in zijn winkelwagentje zit. Bovenaan zal je mijn logo vinden met daarnaast een zoek-balk. Daaronderzal ik mijn menu plaatsen. Zoals bij Het computerwinkeltje zal ik de categorieën als menu-itemsgebruiken. Ik wil ook nog gebruik maken van een slider waar je de nieuwste of meest verkochte itemskan vinden.DOCUMENTATIE PROJECTDoorheen het maken van eigen webwinkel heb ik soms wel eens een probleem gehad en ik heb danvolgenden links gebruikt. Een van die problemen was de werking van een Masterpage:http://www.w3schools.com/aspnet/aspnet_masterpages.asp Daarnaast heb ik nog een probleem gehad om dak ik niet wist hoe je dynamisch een literal moetaanmaken:http://msdn.microsoft.com/en-us/library/0e39s2ck(v=vs.100).aspx Nog een van de problemen dat ik tegen kwam was dat ik wilde dat bv.www.multistore.be/about.aspx www.multistore.be/about werd:http://stackoverflow.com/questions/3143527/web-config-urlmapping Nog een probleem dat ik heb moeten uitzoeken is hoe de validatie op een e-mailadres werkt:http://stackoverflow.com/questions/182542/email-address-validation-for-asp-netBRONVERMELDING GEBRUIKTE SITESVolgende sites heb ik gebruikt in het maken van een webwinkel:http://www.w3schools.com/http://tympanus.net/codrops/2012/03/15/parallax-content-slider-with-css3-and-jquery/http://jqueryui.com/slider/http://fancybox.net/http://css3pie.com/http://www.google.com/fonts/
 31. 31. Geïntegreerde Proef 32STATISCHE WEBSITE MULTISTOREERD EN CODD DATABANK MULTISTORE
 32. 32. Geïntegreerde Proef 330NF 1NFKLANTID KLANTID ORDERIDKLANTEMAIL KlantEmail PRODUCTIDKLANTWACHTWOORD KlantWachtwoord OrderdatumKLANTVOORNAAM KlantVoornaam LEVERANCIERSIDKLANTFAMILIENAAM KlantFamilienaam LeveranciersnaamKLANTADRES KlantAdres LeveranciersadresKLANTGEMEENTE KlantGemeente LeverancierspostcodeKLANTPOSTCODE KlantPostcode LeveranciersGemeenteKLANTGEBOORTEDATUM Klantgeboortedatum LeveranciersLogoKLANTFOTO Klantfoto LeveranciersEmailKLANTOPMERKINGEN Klantopmerkingen LeveranciersVerschuldigdBedragORDERID ProductnaamORDERSTATUS ProductprijsLEVERANCIERSID ProductbeschrijvingLEVERANCIERSNAAM ProductJaarIntroductieLEVERANCIERSADRES ProductBtw tariefLEVERANCIERSPOSTCODE ProductFabricantLEVERANCIERSGEMEENTE ProductCategorieLEVERANCIERSLOGO InStockLEVERANCIERSEMAIL FotoLEVERANCIERSVERSCHULDIGDBEDRAG Foto2PRODUCTID CATEGORIEIDPRODUCTNAAM CategorienaamPRODUCTPRIJSPRODUCTBESCHRIJVINGPRODUCTJAARINTRODUCTIEPRODUCTBTW TARIEFPRODUCTFABRICANTINSTOCKFOTOFOTO2CATEGORIEIDCATEGORIENAAM
 33. 33. Geïntegreerde Proef 342NFOK ORDERID ORDERID PRODUCTID LEVERANCIERSIDPRODUCTID KLANTID Productnaam LeveranciersnaamOrderdatum Orderstatus Productprijs LeveranciersadresProductbeschrijving LeverancierspostcodeProductJaarIntroductie LeveranciersGemeenteProductBtw tarief LeveranciersLogoProductFabricant LeveranciersEmailPRODUCTCATEGORIE LeveranciersVerschuldigdBedragLEVERANCIERSIDInStockFotoFoto2Categorienaam3NFOK ORDERID ORDERID LEVERANCIERSID PRODUCTID CATEGORIEIDPRODUCTID KLANTID Leveranciersnaam Productnaam CategorienaamOrderdatum Orderstatus Leveranciersadres ProductprijsLeverancierspostcode ProductbeschrijvingLeveranciersGemeente ProductJaarIntroductieLeveranciersLogo ProductBtw tariefLeveranciersEmail ProductFabricantLeveranciersVerschuldigdBedrag PRODUCTCATEGORIELEVERANCIERSIDInStockFotoFoto2
 34. 34. Geïntegreerde Proef 35TBLKLANTEN TBLORDERINFO TBLORDERS TBLLEVERANCIERS TBLPRODUCTEN TBLCATEGORIEN TBLREACTIESKLANTID ORDERID ORDERID LEVERANCIERSID PRODUCTID CATEGORIEID REACTIEIDKLANTEMAIL PRODUCTID KlantID Leveranciersnaam Productnaam Categorienaam ReactieKLANTWACHTWOORD Orderdatum Orderstatus Leveranciersadres Productprijs DatumKLANTVOORNAAM Leverancierspostcode Productbeschrijving ProductIDKLANTFAMILIENAAM LeveranciersGemeente ProductJaarIntroductieKlantIDKLANTADRES LeveranciersLogo ProductBtw tarief PuntentKLANTGEMEENTE LeveranciersEmail ProductFabricantKLANTPOSTCODE LeveranciersVerschuldigdBedrag ProductCategorieKLANTGEBOORTEDATUM LeveranciersIDKLANTFOTO InStockKLANTOPMERKINGEN FotoFoto2Foto3
 35. 35. DATABANKSCHEMA DATABANK MULTISTORE
 36. 36. Geïntegreerde Proef 37HANDLEIDING WERKING WEBSITE5.8.1 GlobalBESTURINGSELEMENTENOBJECT EIGENSCHAP WAARDECONTENT(1-7) ContentPlaceHolderID Master(naam)LITMESSAGEBTNJA Text JaCssclass Left submitVisible falseBTNNEE Text neeCssclass SubmitVisible falseLITAANMELDENTXTGEBRUIKER Cssclass TextboxPlaceholder E-mailadresTXTWACHTWOORD Cssclass TextboxTextmode PasswordPlaceholder WachtwoordBTNAANMELDEN Text AanmeldenCssclass Left submitBTNPROFIEL Text DashboardCssclass Left submitVisible FalseBTNAFMELDEN Text AfmeldenCssclass Submit
 37. 37. Geïntegreerde Proef 38Visible FalseBTNREGISTEREN Text RegisterenCssclass Right buttonLITAANTALPLACEHOLDERWINKELWAGENLITWINKELWAGENMENUITEM(1-7) navigateUrl Page.aspx?categorie=naamPROCEDURESOBJECT GEBEURTENIS DOELPAGE_LOAD Load  Kijken of de gebruiker is aangemeld Laden van de cookies en het winkelwagentje De slider laten ladenBTNAANMELDEN Click Methode aanmelden ladenBTNREGISTEREN Click Doorverwijzen naar registratie paginaBTNPROFIEL Click Doorverwijzen naar profiel paginaBTNAFMELDEN Click Afmelden van de gebruikerFUNCTIE COOKIEOPHALEN Cookies laden vanuit het geheugenFUNCTIE COOKIETOEVOEGEN Cookies laten toevoegenFUNCTIE COOKIEOPHALEN Cookies ophalenFUNCTIE BERICHT Een bericht tonen met als argumenten: hetbericht, tonen (ja of nee) en het kleur (rood ofgroen)FUNCTIE CONNECTIEREADER Het lezen vanuit de databankFUNCTIE AANMELDEN  Het al dan niet tonen van de profiel-knop. Sessies voor aanmelden resetten
 38. 38. Geïntegreerde Proef 39METHODE AANMELDEN Het aanmelden van de gebruiker en controlerenof het wachtwoord en gebruikersnaam kloppenen daarna in een sessie opslaan.METHODE REFRESH Het winkelwagentje laten laden door degegevens uit de cookies te halen
 39. 39. Geïntegreerde Proef 405.8.2 About.aspxPROJECT GP_SITETYPE Web FormDOEL Hier kan de gebruiker meer informatie zien overhet bedrijf en hier kan ook de gebruiker indiennodig een e-mail sturen.
 40. 40. Geïntegreerde Proef 415.8.3 Default.aspxPROJECT GP_SITETYPE Web FormDOEL De startpagina van de site. Hier ziet de gebruikeralle nieuwe reacties, producten en bestsellers.Bovenaan is er een slider voorzien metverschillende producten.PRINTSCREEN Bovenaan kan de gebruiker op deverschillende categoriën klikken. Om je te kunnen aanmelden moet jebovenaan op ‘aanmelden / registeren‘klikken en krijg je een invulvakje waar je jegevens kan invullen. Om toegang te krijgen tot hetwinkelwagentje moet je met je muis overhet winkelwagentje rechts boven gaan.Wanneer je scrolt op de pagina zal jerechts een venstertje zien verschijnen metde producten die in je winkelwagentjezitten. Om de laatste producten en bestsellersin detail de bekijken moet je op de titel ofafbeelding klikken. Om te zoeken kan je bovenaan in hetvakje klikken en typen wat je zoekt.
 41. 41. Geïntegreerde Proef 42BESTURINGSELEMENTENOBJECT EIGENSCHAP WAARDELITSLIDERRPTREACTIES DatasourceID dtsReactiesRPTLAATSTEPRODUCTEN DatasourceID dtsLaatsteProductenRPTBESTSELLERS DatasourceID dtsBestsellersDTSREACTIES,DTSLAATSTEPRODUCTEN,DTSBESTSELLERSConnectiestring (zie bijlage)PROCEDURESOBJECT GEBEURTENIS DOELMETHODE SLIDER Gegeven vanuit da databank inde slider laten laden.
 42. 42. Geïntegreerde Proef 43CODE
 43. 43. Geïntegreerde Proef 445.8.4 Kassa.aspxPROJECT GP_SITETYPE Web FormDOEL Hier kan de gebruiker zijn artikelen zien dat hijtoegevoegd heeft aan zijn winkelwagentje en hierkan je ook de goederen betalen.PRINTSCREEN Een gebruiker kan hier kijken wat hij allemaal in het winkelwagentje heeft staan of het eruit halen. Je kan snel van hieruit naar je orders of profiel gaan. Wanneer de gebruiker het aantal aanpast heeft moet hij op ‘opslaan’ klikken. Wanneer de gebruiker op ‘verzenden’ klikt wordt je naar de betalingspagina gestuurd
 44. 44. Geïntegreerde Proef 45BESTURINGSELEMENTENOBJECT EIGENSCHAP WAARDEPNLKASSAPLACEHOLDERKASSALITTOTAALBNTLEEGALLES Csslcass ButtonText LeegBTNVERZENDEN Cssclass Right buttonText VerzendenBTNOPSLAAN Cssclass Right buttonText opslaanPNLBETALINGBTNTERUG Cssclass Button rightText Ga terugLITARTIKELINFOLSTKEUZE Cssclass TextboxRows 1TXTRESPONSE Cssclass TextboxBLNBETALING Cssclass Right submitText VerzendenPNLSUCCESPROCEDURESOBJECT GEBEURTENIS DOELBTNNEE Click Bericht bovenaan niet meer tonen.BTNJA Click Het huidige artikel verwijderen uit de kassa en uitde cookies.BTNVERZENDEN Click Doorverwijzen naar de volgende stapBTNTERUG Click Terug naar vorige stapBTNOPSLAAN Click METHODE opslaan laden
 45. 45. Geïntegreerde Proef 46BTNBETALING Click Betaling laten uitvoeren en daarna hetwinkelwagentje en de cookies wissen +controleren of de code(die over moet getypdworden) klopt.FUNCTIE COOKIETOEVOEGEN Cookies laten toevoegenFUNCTIE COOKIEOPHALEN Cookies ophalenMETHODE PAGECHECK Alles laden uit de cookies om de artikelen te ladenmet het aantal. Kijken welke querystring het heeftom het juiste panel te tonen.OBJBUTTON Click Het gekozen item om uit het winkelwagentje tehalen opslaan in de cookie en een bericht tonen ofde gebruiker het zeker is.METHODE OPSLAAN Het opslaan van de gegevens die de gebruikerheeft aangepast en dit dan opslaan in de cookies.METHODE BETALING Het product toevoegen tot de orders in dedatabank en ervoor zorgen dat er van deproducten het aantal uit stock gaat.BTNLEEGALLES Click Het wissen van alles dat in het winkelwagntjestaat.METHODE BETALINGLADEN Op de tweede pagina tonen welke artikelen degebruiker heeft gekozen.
 46. 46. Geïntegreerde Proef 47CODEImports System.Data.SqlClientPartial Class kassaInherits System.Web.UI.PageDim cnnVerbinding As New SqlConnection()Dim strQuery As StringProtected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.LoadIf Session("aangemeld") = True Thenaanmelden(True)End Ifcookies inladenrefresh()pagecheck()End SubProtected Sub btnAanmelden_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnAanmelden.Clickaanmelden()End SubProtected Sub btnRegistreren_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnRegistreren.ClickResponse.Redirect("registratie")End SubProtected Sub btnProfiel_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnProfiel.ClickResponse.Redirect("profiel")End SubProtected Sub btnAfmelden_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnAfmelden.ClickSession("aangemeld") = Falseaanmelden(False)End SubProtected Sub btnNee_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnNee.Clickbericht("", False, "red")End SubProtected Sub btnJa_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnJa.ClickDim objCookieRequest As HttpCookie = Request.Cookies("winkel")Dim intHoeveelste As IntegerintHoeveelste = cookieophalen("aantal", "intHoeveelste")cookies leegzettencookiewijzigen("winkel", "product" & intHoeveelste, "", 1)cookiewijzigen("winkel", "aantal" & intHoeveelste, "", 1)cookie voor toevoegen button terugzettencookiewijzigen("winkel", "aan" & intHoeveelste, "false", 1)bericht("", False, "red")refresh()herlande van paginaResponse.Redirect(Request.Url.AbsoluteUri)End Sub
 47. 47. Geïntegreerde Proef 48Protected Sub btnVerzenden_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnVerzenden.ClickOpslaan()If Session("aangemeld") = True ThenResponse.Redirect("kassa.aspx?progress=betaling")Elsebericht("U moet hiervoor aangemeld zijn", True, "red")End IfEnd SubProtected Sub btnTerug_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnTerug.ClickResponse.Redirect("kassa.aspx")End SubProtected Sub btnOpslaan_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnOpslaan.ClickOpslaan()herlande van paginaResponse.Redirect(Request.Url.AbsoluteUri)End SubProtected Sub btnBetaling_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnBetaling.ClickDim strID, strResponse As StringstrID = lblId.TextstrResponse = txtResponse.TextstrID = strID.Replace(" ", "")strResponse = strResponse.Replace(" ", "")If txtResponse.Text = lblId.Text Thenbetaling()cookies leegmakenDim objCookieRequest As HttpCookie = Request.Cookies("winkel")Dim intAantal As IntegerintAantal = cookieophalen("aantal", "aantal")For i = 1 To intAantalcookiewijzigen("winkel", "product" & i, "", 1)cookiewijzigen("winkel", "aantal" & i, "", 1)cookie voor toevoegen button terugzettencookiewijzigen("winkel", "aan" & i, "false", 1)NextElsebericht("De code dat u hebt ingegeven klopt niet", True, "green")End IfEnd SubProtected Sub btnLeegAlles_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnLeegAlles.ClickDim objCookieRequest As HttpCookie = Request.Cookies("winkel")Dim intAantal As IntegerintAantal = cookieophalen("aantal", "aantal")For i = 1 To intAantalcookiewijzigen("winkel", "product" & i, "", 1)cookiewijzigen("winkel", "aantal" & i, "", 1)cookie voor toevoegen button terugzetten
 48. 48. Geïntegreerde Proef 49cookiewijzigen("winkel", "aan" & i, "false", 1)Nextcookies leegzettenbericht("", False, "red")refresh()herladen van paginaResponse.Redirect(Request.Url.AbsoluteUri)End SubPrivate Sub objButton_click(sender As Object, e As EventArgs)Dim objNaam As ButtonDim intSender As IntegerDim intHoeveelste As Integersender aan strobjectnaam zettenobjNaam = senderintSender = objNaam.ID.Length - 1lengete van sender bepalenintHoeveelste = objNaam.ID.Substring(intSender, 1)cookie invullencookiewijzigen("aantal", "intHoeveelste", intHoeveelste, 1)bericht en etc tonenbericht("Wilt u dit item uit je winkelwagentje halen?", True, "green")btnJa.Visible = TruebtnNee.Visible = TrueEnd SubEnd Class
 49. 49. Geïntegreerde Proef 505.8.5 Orders.aspxPROJECT GP_SITETYPE Web FormDOEL Hier kan de gebruiker zijn orders van vroegerherbekijken en filteren indien nodig.PRINTSCREEN Je kan snel van hieruit naar je orders of profiel gaan. Als beheerder kan je het ordernummer en e-mailadres filteren. Als gebruiker alleen maar de ordernummers van je eigen account.
 50. 50. Geïntegreerde Proef 51BESTURINGSELEMENTENOBJECT EIGENSCHAP WAARDESUBMENUITEM(1-3) NavigatieUrl (pagina-naam)LSTKLANTEN Autopostback TrueCssclass TextboxDataSourceID dtsOrdersNummersDatavaluefield IDLSTORDERS Autopostback TrueCssclass TextboxRows 1DTSORDERSNUMMERS Connectionstring (zie bijlage)LVORDERS Datakeynames IDDatasourceID dtsOrdersPAGES Pagecontrolsid lvOrdersPagesize 5Querystring NummerDTSORDERS Connectionstrin (zie bijlage)PROCEDURESOBJECT GEBEURTENIS DOELLSTKLANTEN Selectedindexchanged Wanneer deadministrator(beheerder) een klantselecteerd de orders van die klanttonen.LSTORDERS SelectedIndexChanged Wanneer de gebruiker een orderselecteerd(of alle orders), de order(s)tonen.METHODE ORDERS Het toevoegen van de orders inlstOrders met als eerste item ‘Alleorders’. Dit wordt uit de databankgehaald.METHODE ORDERSSELECT Bij selecteren van lstKLanten oflstOrders wordt er een lijst van deorder(s) getoond met info erbij.
 51. 51. Geïntegreerde Proef 52CODEImports System.Data.SqlClientImports System.IOPartial Class ordersInherits System.Web.UI.PageDim cnnVerbinding As New SqlConnection()Dim strQuery As StringProtected Sub btnAanmelden_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnAanmelden.Clickaanmelden()End SubProtected Sub btnRegistreren_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnRegistreren.ClickResponse.Redirect("registratie")End SubProtected Sub btnProfiel_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnProfiel.ClickResponse.Redirect("profiel")End SubProtected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Loadsessie aangemeld controlerenIf Session("aangemeld") = True Thenaanmelden(True)Elsebericht("U bent niet aangemeld", True, "red")Response.AddHeader("REFRESH", "1;URL=" & "default.aspx")Exit SubEnd IfIf Session("rol") = "beheerder" ThenlstKlanten.Visible = TrueEnd Ifcookies inladenrefresh()order ladenorders()End SubProtected Sub btnAfmelden_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnAfmelden.ClickSession("aangemeld") = Falseaanmelden(False)End SubProtected Sub lstOrders_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) HandleslstOrders.SelectedIndexChangedordersselect()End SubProtected Sub lstKlanten_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs)Handles lstKlanten.SelectedIndexChangedstrSelectedID = "WHERE (tblOrders.KlantId = " & lstKlanten.SelectedValue & ")"orders()
 52. 52. Geïntegreerde Proef 53ordersselect()End SubEnd class
 53. 53. Geïntegreerde Proef 545.8.6 Page.aspxPROJECT GP_SITETYPE Web FormDOELHier worden alle artikelen in een lijst of in tegel-formaat getoond. Hier wordt ook de product-pagina’s geladen. Op elke productpagina wordenook de reacties geladen.PRINTSCREENBESTURINGSELEMENTENOBJECT EIGENSCHAP WAARDEPNLFILTERPNLVERGELIJKBAAR datasourceID dtsVergelijkbaarDTSVERGELIJKBAAR Connectionstring (zie bijlage)LITBERICHTCONTENTPNLARTIKELENLITKOOPH1
 54. 54. Geïntegreerde Proef 55LITKOOPH2LSTAANTAL Width 60pxHeight 40pxRows 1LITPRIJSBTNTOEVOEGEN Text Voeg toe aan winkelwagentjeCssclass ToevoegenBTNVERWIJDEREN Text Haal uit winkelwagentjeCssclass ToevoegenVisible FalseLITPUNTENLITKOOPIMAGELITKOOPOMSCHRIJVINGLITREACTIESLITUSERINFOTXTPUNTEN Rows 1TXTREACTIE Cssclass Textbox reactieTextmode MultilineBTNREACTIETOEVOEGEN Causevalidation FalseCssclass Submit rightText ReageerPNLCATEGORIEN Visible FalseLVARTIKELEN datasourceID dtsArtikelenLSTSPLIT datasourceID dtsArtikelenVisible FalsePAGES pagecontrolID lvArtikelenQuerystring NummerDTSARTIKELEN Connectionstring (zie bijlage)DTSZOEKEN Connectionstring (zie bijlage)
 55. 55. Geïntegreerde Proef 56PROCEDURESOBJECT GEBEURTENIS DOELBTNTOEVOEGEN Click Toevoegen van de artikel(en) tot de cookies.BTNVERWIJDEREN ClickEen bericht tonen met of de gebruiker ditproduct uit zijn winkelwagentje wilt halen.BTNREACTIETOEVOEGEN ClickDe reactie en punten toevoegen tot dedatabank en daarna de reactie tonen op depagina.BTNFILTEREN ClickSessie van filter op true zetten en de methodefilter openen.IMGVERANDERVIEW ClickDe view van de pagina veranderen(tegel oflijst).FUNCTIE DATAINVULLENMet deze functie worden de gegevens op depagina in gevuld in de juiste literaal.METHODE PAGECHEK Met deze methode wordt er eerstegekeken welke querystring de pagina heeften toont zo het juiste product ofwel dejuiste categorie. Daarnaast wordt ook de juiste categoriegeselecteerd in het menu. Toon het juiste uitzicht: tegels of lijst.METHODE ARTIKELENLADEN De verschillenden thumnails wordengeladen vanuit de databank De reacties worden geladen met eenafbeelding van de gebruiker en tijdstip. Onderaan wordt het venstertje geladenmet de afbeelding van de aangemeldegebruiker. De stock aantal wordt geladen vanuit dedatabank(indien geen voorraad wordt ereen bericht getoond). Berekening van het aantal punten van hetbepaalde artikel.
 56. 56. Geïntegreerde Proef 57METHODE ZOEKENEr wordt gezocht in de databank naar wat degebruiker als zoekterm heeft ingevuld. Ditwordt vanuit de querystring gehaald, indiengeen resulaten wordt er een berichtweergegeven.METHODE FILTER Eerst wordt het bedrag (door gebruik temaken van de slider) in een stringgestoken. Er wordt gekeken wat er is geselecteerd inlstSorteerop en zo wordt het juiste sql-command opgesteld.CODEImports System.Data.SqlClientImports System.DataPartial Class pageInherits System.Web.UI.Pagesql verbindingDim cnnVerbinding As New SqlConnection()Dim strQuery As StringProtected Sub btnAanmelden_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnAanmelden.Clickaanmelden()End SubProtected Sub btnRegistreren_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnRegistreren.ClickResponse.Redirect("registratie")End SubProtected Sub btnProfiel_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnProfiel.ClickResponse.Redirect("profiel")End SubProtected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.LoadIf Session("aangemeld") = True Thenaanmelden(True)End Ifdata laten invullenpagecheck()cookies inladenrefresh()filterenSession("filter") = FalseFilter()End Sub
 57. 57. Geïntegreerde Proef 58Protected Sub btnAfmelden_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnAfmelden.Clickaanmelden(False)End SubProtected Sub btnToevoegen_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)Handles btnToevoegen.ClickDim strProduct As StringDim intAantalVanProduct As IntegerDim intAantal As IntegerbtnJa.Visible = FalsebtnNee.Visible = Falsetekst van cookie op pagina halenstrProduct = litKooph1.TextintAantal = cookieophalen("aantal", "aantal")intAantal += 1intAantalVanProduct = lstAantal.SelectedValuecookie aanmakencookiewijzigen("aantal", "aantal", intAantal, 1)cookietoevoegen("winkel", "aan" & intAantal, "true", 1)cookietoevoegen("winkel", "product" & intAantal, strProduct, 1)cookietoevoegen("winkel", "aantal" & intAantal, intAantalVanProduct, 1)clearen van placeholderwinkelwagenplaceHolderWinkelwagen.Controls.Clear()refresh()End SubProtected Sub btnVerwijderen_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnVerwijderen.Clickbericht("Wilt u dit item uit je winkelwagentje halen?", True, "green")btnJa.Visible = TruebtnNee.Visible = TrueEnd SubProtected Sub btnNee_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnNee.Clickbericht("", False, "red")controleren of toevoegen weg magIf cookieophalen("aan", "") = "true" ThenbtnToevoegen.Visible = FalsebtnVerwijderen.Visible = TrueElsebtnToevoegen.Visible = TruebtnVerwijderen.Visible = FalseEnd IfEnd SubProtected Sub btnJa_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnJa.ClickDim strProduct As StringDim objCookieRequest As HttpCookie = Request.Cookies("winkel")
 58. 58. Geïntegreerde Proef 59strProduct = litKooph1.TextFor i = 1 To CType(cookieophalen("aantal", "aantal"), Integer)If strProduct = objCookieRequest.Values("product" & i) Thencookies leegzettencookiewijzigen("winkel", "product" & i, "", 1)cookiewijzigen("winkel", "aantal" & i, "", 1)cookie voor toevoegen button terugzettencookiewijzigen("winkel", "aan" & i, "false", 1)End IfNextclearen van placeholderwinkelwagenplaceHolderWinkelwagen.Controls.Clear()refresh()herladen van paginaResponse.Redirect(Request.RawUrl)bericht("", False, "red")End SubProtected Sub btnReactieToevoegen_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnReactieToevoegen.ClickDim strUser, strDatum As StringDim objId As IntegerDim strGebruiker As Stringgebruiker in string zettenstrGebruiker = Session("gebruikerID")id van paginaobjId = Request.QueryString("id")user uit sessie halenstrUser = Session("gebruiker")strDatum = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm tt")If strGebruiker <> "" And Page.IsPostBack Thensql database laten laten connectencnnVerbinding.ConnectionString =ConfigurationManager.ConnectionStrings("cnnMultistore").ToStringcnnVerbinding.Open()strQuery = "insert into tblReacties (Reactie, Datum, ProductID, KlantID,Punten) VALUES"strQuery &= "( " & "" & txtReactie.Text & "" & ", " & "" & strDatum & "" &", " & "" & objId & "" & ", " & "" & strGebruiker & "" & ", " & "" &lstPunten.SelectedValue & " )"sql uitvoerenDim cmdNieuwLid As New SqlCommand(strQuery, cnnVerbinding)
 59. 59. Geïntegreerde Proef 60cmdNieuwLid.ExecuteNonQuery()cnnVerbinding.Close()bericht("Uw reactie is toegevoegd", True, "green")herladen van paginaDim url As String = Request.RawUrlResponse.AddHeader("REFRESH", "2;URL=" & url & "")Elsebericht("U moet hiervoor aangemeld zijn", True, "green")End IfEnd SubProtected Sub btnFilteren_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnFilteren.ClickSession("filter") = TrueFilter()End SubProtected Sub imgbtnVeranderView_Click(sender As Object, e As ImageClickEventArgs)Handles imgbtnVeranderView.ClickDim qryString As String = Request.QueryString("view")Dim objCat As StringobjCat = Request.QueryString("categorie")opmaken van de url met querystringDim url As String = "~/page.aspx?categorie="url &= objCatIf qryString = "list" Or qryString = "" ThenResponse.Redirect(url & "&view=tegels")ElseResponse.Redirect(url & "&view=list")End IfEnd SubEnd Class
 60. 60. Geïntegreerde Proef 615.8.7 Profiel.aspxPROJECT GP_SITETYPE Web FormDOELHier kan je je persoonlijke gegevens aanpassen,bv. Je adres en gemeente wanneer je zouverhuizen.PRINTSCREEN Als gebruiker kan je hier je gegevens aanpassen. Als beheerder is het mogelijk om de verschillende accounts aan te passen. Door op ‘bestand kiezen’ te klikken kan je een profielfoto instellen.
 61. 61. Geïntegreerde Proef 62BESTURINGSELEMENTENOBJECT EIGENSCHAP WAARDELSTACCOUNTSELECT Autopostback TruCssclass textboxdatasourceID dtsProfielSelecterenDatatextfield EmailDatavaluefield IDHeight 35pxVisible FalseRows 1DTSPROFIELSELECTEREN Connectionstring (zie bijlage)DLTPROFIEL datasourceID dtsProfielBTNOPSLAAN Text OpslaanCssclass Submit rightDTSPROFIEL Connectionstring (zie bijlage)PROCEDURESOBJECT GEBEURTENIS DOELBTNOPSLAAN ClickOpslaan van alle gegevens die in hetformulier zijn ingevuld + opslaan van deprofielfoto.LSTACCOUNTSELECT selectedIndexChangedSessie van klantID gelijk stellen daandat van lstAccountSelect.
 62. 62. Geïntegreerde Proef 63CODEImports System.Data.SqlClientImports System.IOPartial Class profielInherits System.Web.UI.PageDim cnnVerbinding As New SqlConnection()Dim strQuery As StringProtected Sub btnAanmelden_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnAanmelden.Clickaanmelden()End SubProtected Sub btnRegistreren_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnRegistreren.ClickResponse.Redirect("registratie")End SubProtected Sub btnProfiel_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnProfiel.ClickResponse.Redirect("profiel")End SubProtected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Loadseesie aangemeld controlerenIf Session("aangemeld") = True Thenaanmelden(True)Elsebericht("U bent niet aangemeld", True, "red")Response.AddHeader("REFRESH", "1;URL=" & "default.aspx")Exit SubEnd Ifaccount selectIf Session("rol") = "beheerder" ThenlstAccountSelect.Visible = TrueEnd IfSession("KlantID") = Session("gebruikerId")cookies inladenrefresh()End SubProtected Sub btnAfmelden_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnAfmelden.ClickSession("aangemeld") = Falseaanmelden(False)End SubProtected Sub btnOpslaan_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnOpslaan.ClickDim strBestandsNaam, strDoelpad As StringDim upload As FileUploadDim txtEmail, txtWachtwoord, txtVoornaam, txtFamilienaam, txtAdres, txtGemeente AsTextBoxobjecten uit template halenupload = dlProfiel.Items(0).FindControl("fulUpload")
 63. 63. Geïntegreerde Proef 64txtEmail = dlProfiel.Items(0).FindControl("txtEmail")txtWachtwoord = dlProfiel.Items(0).FindControl("txtPass1")txtVoornaam = dlProfiel.Items(0).FindControl("txtVoornaam")txtFamilienaam = dlProfiel.Items(0).FindControl("txtNaam")txtAdres = dlProfiel.Items(0).FindControl("txtStraat")txtGemeente = dlProfiel.Items(0).FindControl("txtGemeente")bestandsnamen voor upload halenstrBestandsNaam = Path.GetFileName(upload.PostedFile.FileName)If strBestandsNaam <> "" ThenstrDoelpad = Server.MapPath("uploads" & strBestandsNaam)opslaanupload.PostedFile.SaveAs(strDoelpad)End Ifnaar databankIf Page.IsValid ThenstrQuery = "update tblKlanten "strQuery &= "SET Email = " & txtEmail.Text & " , Wachtwoord = " &txtWachtwoord.Text & " , Voornaam = " & txtVoornaam.Text & " , Familienaam = " &txtFamilienaam.Text & " , Adres = " & txtAdres.Text & " , Gemeente = " &txtGemeente.Text & " , Foto = " & strBestandsNaam & ""strQuery &= " where id = " & Session("gebruikerID") & ""dtsProfiel.UpdateCommand = strQuerydtsProfiel.Update()End IfEnd SubProtected Sub lstAccountSelect_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs)Handles lstAccountSelect.SelectedIndexChangedSession("KlantId") = lstAccountSelect.SelectedValueEnd SubEnd Class
 64. 64. Geïntegreerde Proef 655.8.8 Registratie.aspxPROJECT GP_SITETYPE Web FormDOELOp deze pagina kan de gebruiker een eigen accountaan maken op Multistore door zijn persoonelijkegegevens in te vullen.PRINTSCREEN Als nieuwe gebruiker kan je je gegevens hier invullen en zo een account aanmaken. Wanneer de gebruiker op ‘registeren’ klikt zal er een account worden aangemaakt en zal hijautomatisch aangemeld worden.
 65. 65. Geïntegreerde Proef 66BESTURINGSELEMENTENOBJECT EIGENSCHAP WAARDEREQUIREFIELDVALIDATOR(1-10) Cssclass VerkeerdDisplay DynamicErrormessage Error van de titelRDBTITEL Repeatdirection HorizontalCausevalidation TrueBorderstyle NoneTXTNAAM, TXTVOORNAAM, TXTSTRAAT,TXTNUMMER, TXTGEMEENTE,LSTMAAND,LSTDAG, TXTJAAR,TXTTELEFOONNUMMER,TXTMOBIELNUMMER, , TXTEMAIL,TXTPASS1, TXTPASS2, CHKVOORWAARDEN,TXTAKKOORDCssclass TextboxTXTPASS1, TXTPASS2 Textmode PasswordWidth 200pxCHKVOORWAARDEN Text Ik heb de algemene voorwaardegelezen en ermeer akkoordTXTAKKOORD Readonly TrueBTNREGISTRATIE Text RegisterenCssclass Submit rightPROCEDURESOBJECT GEBEURTENIS DOELBTNREGISTRATIE Click Wanneer alles gevalideerd is zullen allegegevens toegevoegd worden tot dedatabank. Controleren of het email-adres al reedsbestaat en zo ja een bericht tonen. Kijken of de gebruiker de voorwaardenheeft geaccepteerd. Wanneer de gebruiker geregisteerd is eenbericht tonen en de gebruikeraanmelden.METHODE DAGENLADENDe dag van 1 tot 31 laden met als eerstewaarde ‘kies dag’.
 66. 66. Geïntegreerde Proef 67CODEImports System.Data.SqlClientPartial Class registratieInherits System.Web.UI.PageDim cnnVerbinding As New SqlConnection()Dim strQuery As StringProtected Sub btnAanmelden_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnAanmelden.Clickaanmelden()End SubProtected Sub btnRegistreren_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnRegistreren.ClickResponse.Redirect("registratie")End SubProtected Sub btnProfiel_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnProfiel.ClickResponse.Redirect("profiel")End SubProtected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.LoadIf Session("aangemeld") = True Thenaanmelden(True)End Ifcookies inladenrefresh()dagenladen()End SubProtected Sub btnAfmelden_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnAfmelden.ClickSession("aangemeld") = Falseaanmelden(False)End SubProtected Sub btnRegistratie_Click(sender As Object, e As EventArgs) HandlesbtnRegistratie.ClickIf chkVoorwaarden.Checked = True ThenDim strNaam, strVoornaam, strGemeente, strStraatEnNr, strGeboortedatum,strTelefoonnr, strEmail, strWachtwoord, strGeslacht, strFoto As StringDim blnGaDoor As Boolean = Truealles laten invullenstrNaam = txtNaam.TextstrVoornaam = txtVoornaam.TextstrGemeente = txtGemeente.TextstrStraatEnNr = txtStraat.TextstrGeboortedatum = txtJaar.Text & "-" & lstMaand.SelectedIndex & "-" &lstDag.SelectedIndexstrTelefoonnr = txtTelefoonnummer.TextstrEmail = txtEmail.TextstrWachtwoord = txtPass1.TextstrGeslacht = rdbTitel.SelectedValuestrFoto = "profiel.png"sqlconnectie open zetten
 67. 67. Geïntegreerde Proef 68cnnVerbinding.ConnectionString =ConfigurationManager.ConnectionStrings("cnnMultistore").ToStringcnnVerbinding.Open()strQuery = "select max(ID) from tblKlanten"Dim cmdMax As New SqlCommand(strQuery, cnnVerbinding)For i = 0 To cmdMax.ExecuteScalarstrQuery = "select ID, Email from tblKlanten "strQuery &= "where ID =" & i & ""Dim cmdLeden As New SqlCommand(strQuery, cnnVerbinding)uitvoeren van commandDim rdrLeden As SqlDataReaderrdrLeden = cmdLeden.ExecuteReaderDo While rdrLeden.ReadIf txtEmail.Text = rdrLeden.GetString(1) ThenblnGaDoor = FalseEnd IfLooprdrLeden.Close()NextIf blnGaDoor = True Theninvoegen in de tabelstrQuery = "insert into tblKlanten (Email, Wachtwoord, Voornaam,Familienaam, Adres, Gemeente, Geboortedatum, Rol, Geslacht, Foto) VALUES"strQuery &= "(" & "" & strEmail & "" & " , " & "" & strWachtwoord & ""& ", " & "" & strVoornaam & "" & ", " & "" & strNaam & "" & ", " & "" & strStraatEnNr& "" & ", " & "" & strGemeente & "" & ", " & strGeboortedatum & ", " & "gebruiker" &", " & "" & strGeslacht & "" & ", " & "" & strFoto & "" & ")"sql uitvoerenDim cmdNieuwLid As New SqlCommand(strQuery, cnnVerbinding)cmdNieuwLid.ExecuteNonQuery()bericht("U bent geregistreerd", True, "green")verbinding sluitencnnVerbinding.Close()laten inloggentxtGebruiker.Text = strEmailtxtWachtwoord.Text = strWachtwoordaanmelden()Elsebericht("Dit E-mailadres is alreeds gebruikt", True, "red")End If
 68. 68. Geïntegreerde Proef 69Elsebericht("U moet de voorwaarden accepteren", True, "red")End IfEnd SubCODE WEBSITEJe kan de code van de website vinden in de bijlagemap.
 69. 69. Geïntegreerde Proef 70SLOTWOORD:Na het maken van deze GP-bundel heb ik kunnen concluderen dat ik veel heb bijgeleerd qua sites makenen ontwerpen, dit is ook iets dat ik later wil doen. Daarnaast was een webserver maken, ook iets dat ik aleens wilde leren en doen.Uit dit werk en vooral in de website heb ik veel van mijn creativiteit kunnen toepassen. Daarnaast was heteens tof om zelf iets van nul af gaan op bouwen Zelf ben ik nog tevreden over het werk dat ik ook verrichtheb tijdens dit eindwerk. Ik heb ook ontdekt met de kennis die ik nu heb, je al veel kan verwezenlijken.

×