Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
• Nguyễn Văn Toản
• Trần Thị Khánh Nguyên
• Nhan Chấn Hưng
Giới thiệu về Node.js
1
Nội dung
• Node.js là gì?
• Tại sao dùng nodejs
• Ứng dụng của nodejs
• Bắt đầu với nodejs
• Q&A
2
Node.js là gì?
3
Node.js là gì?
(PHP, Java, Ruby on Rails, Node.js,…)
4
Tại sao dùng Node.js?
• 15000+ Modules.
• Ngôn ngữ lập trình: javascript.
• Non-Blocking I/O
• Cộng đồng năng động.
5
Tại sao dùng Node.js?
Blocking I/O Non-BlockingI/O
6
Tại sao dùng Node.js?
 
7
Ứng dụng của node.js
Web
Server
TCP Server
Upload
File
Command
Line App
Streaming
Server
Voicemail
Server
High I/O
8
Ứng dụng của node.js
9
Bắt đầu với node.js
• Cài đặt:
–Truy cập http://nodejs.org và click install.
• Để chạy 1 app viết bằng node.js:
– Dùng com...
Bắt đầu với node.js
1. Hello World
• Tạo file helloworld.js với nội dung
console.log(‘Hello World’);
• Mở command line chạ...
Bắt đầu với node.js
2. Sử dụng module
• Module đơn giản là 1 file .js
• Cú pháp sử dụng module:
var biến = require('path/t...
Bắt đầu với node.js
• VD module tính diện tích hình vuông.
– Tạo file hinhvuong.js chứa nội dung:
module.exports = functio...
Bắt đầu với node.js
3. HTTP server
• Tạo file httpserver.js với nội dung
var http = require('http');
http.createServer(fun...
Bắt đầu với node.js
4. Node Package Manager
• Là công cụ quản lý gói(thư viện) của node.js
• Phân phối các module qua inte...
Link tham khảo
• Nodejs Doc: http://nodejs.org/api
• Cộng đồng nodejs Việt Nam: http://nodejs.vn
• Demo:https://github.com...
17
Q&A
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nodejs

1,635 views

Published on

Published in: Education
 • Have u ever tried external professional writing services like ⇒ www.WritePaper.info ⇐ ? I did and I am more than satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Nodejs

 1. 1. • Nguyễn Văn Toản • Trần Thị Khánh Nguyên • Nhan Chấn Hưng Giới thiệu về Node.js 1
 2. 2. Nội dung • Node.js là gì? • Tại sao dùng nodejs • Ứng dụng của nodejs • Bắt đầu với nodejs • Q&A 2
 3. 3. Node.js là gì? 3
 4. 4. Node.js là gì? (PHP, Java, Ruby on Rails, Node.js,…) 4
 5. 5. Tại sao dùng Node.js? • 15000+ Modules. • Ngôn ngữ lập trình: javascript. • Non-Blocking I/O • Cộng đồng năng động. 5
 6. 6. Tại sao dùng Node.js? Blocking I/O Non-BlockingI/O 6
 7. 7. Tại sao dùng Node.js?   7
 8. 8. Ứng dụng của node.js Web Server TCP Server Upload File Command Line App Streaming Server Voicemail Server High I/O 8
 9. 9. Ứng dụng của node.js 9
 10. 10. Bắt đầu với node.js • Cài đặt: –Truy cập http://nodejs.org và click install. • Để chạy 1 app viết bằng node.js: – Dùng command: $ node /path/ten-app.js 10
 11. 11. Bắt đầu với node.js 1. Hello World • Tạo file helloworld.js với nội dung console.log(‘Hello World’); • Mở command line chạy lệnh: $ node helloworld.js • Kết quả: Hello World 11
 12. 12. Bắt đầu với node.js 2. Sử dụng module • Module đơn giản là 1 file .js • Cú pháp sử dụng module: var biến = require('path/tới/module.js'); hoặc: var biến = require('path/tới/module'); 12
 13. 13. Bắt đầu với node.js • VD module tính diện tích hình vuông. – Tạo file hinhvuong.js chứa nội dung: module.exports = function(width){ return { dientich: function(){ return width*width; } }; } – Tạo file test.js sử dụng module như sau: var hinhvuong = require('./hinhvuong.js'); console.log( hinhvuong(2).dientich() ); – $node test.js kết quả xuất ra sẽ là 4 13
 14. 14. Bắt đầu với node.js 3. HTTP server • Tạo file httpserver.js với nội dung var http = require('http'); http.createServer(function (req, res) { res.writeHead(200); res.end('Hello World'); }).listen(8080); • Chạy command:$ node httpserver.js • Truy cập http://localhost:8080 để xem kết quả 14
 15. 15. Bắt đầu với node.js 4. Node Package Manager • Là công cụ quản lý gói(thư viện) của node.js • Phân phối các module qua internet • Cài 1 module: npm install <module> • VD: npm install socket.io • Liệt kê module trong project: npm list • https://www.npmjs.org 15
 16. 16. Link tham khảo • Nodejs Doc: http://nodejs.org/api • Cộng đồng nodejs Việt Nam: http://nodejs.vn • Demo:https://github.com/vnaking/nodejs- examples-4beginner 16
 17. 17. 17 Q&A

×