Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De 4 Sectoren In De Economie

63,955 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

De 4 Sectoren In De Economie

 1. 1. Onderwerp: De verschillende economische sectoren opsommen, met voorbeelden illustreren, hun relatief belang inschatten.
 2. 2. <ul><li>De economie wordt opgesplitst in 4 sectoren: </li></ul><ul><li>De primaire sector </li></ul><ul><li>De secundaire sector </li></ul><ul><li>De tertiaire sector </li></ul><ul><li>De quartaire sector </li></ul>
 3. 3. De primaire sector De economische sector die grondstoffen en voedsel levert. De verwerking gebeurt in de secundaire sector. Voorbeelden: <ul><li>landbouw </li></ul><ul><li>Veeteelt </li></ul><ul><li>Jacht </li></ul><ul><li>Visserij </li></ul><ul><li>delfstoffenwinning </li></ul>
 4. 4. opmerking <ul><li>In het secundair onderwijs worden ontginning bedrijven bij de primaire sector geplaatst. </li></ul><ul><li>In de Belgische statistieken worden ze echter bij de secundaire sector gevoegd </li></ul>
 5. 5. De secundaire sector De economische sector met alle bedrijven en activiteiten die de grondstoffen van de primaire sector verwerkt . De producten worden doorgaans door de tertiaire sector aan de consument doorverkocht. Voorbeelden: <ul><li>Industrie !!! </li></ul><ul><li>Ambachten en niet geïndustrialiseerde maakindustrie </li></ul>
 6. 6. Ontwikkeling van de secundaire sector <ul><li>Deze hangt nauw samen met het ontstaan van landbouwoverschotten. </li></ul><ul><li>Dit maakte enerzijds specialisatie mogelijk doordat niet iedereen meer fulltime in de landbouw hoefde te werken. </li></ul><ul><li>En anderzijds deed dit de vraag naar meer gespecialiseerde producten stijgen. </li></ul>Wanneer ? Waarom ?
 7. 7. nederzettingen Grotere gehelen, soms zelf steden groeiden uit tot Deze fase heeft in de westerse wereld vele eeuwen geduurd, totdat in de Industriële revolutie in Groot-Brittannië de secundaire sector in een stroomversnelling bracht
 8. 8. Wanneer een economie een grote verandering doormaakt, gaat dit vaak gepaard met onrust onder de mensen. <ul><li>Zo kwam de arbeiders beweging als gevolg van de industriële revolutie op. </li></ul><ul><li>vele nu nog bekend zoals: </li></ul><ul><li>ABVV </li></ul><ul><li>ACV </li></ul><ul><li>ACLVB </li></ul>
 9. 9. De tertiaire sector De economische sector waarin bedrijven met de verkoop van hun diensten winst willen maken. Een synoniem voor de tertiaire sector is de dienstensector. <ul><li>In de historische ontwikkeling van de economieën komt de tertiaire sector doorgaans als laatste tot bloei, nadat de economie eerst vooral agrarische fase heeft doorstaan en vervolgens door een periode van industrialisatie gaat. </li></ul><ul><li>Overigens vervangt deze sector niet de voorgaande 2 sectoren, maar neemt zij alleen de leidende rol in het verschaffen van werkgelegenheid en inkomen over. </li></ul>
 10. 10. De tertiaire sector De economische sector waarin bedrijven met de verkoop van hun diensten winst willen maken. Een synoniem voor de tertiaire sector is de dienstensector. Voorbeelden: <ul><li>winkels </li></ul><ul><li>Horeca </li></ul><ul><li>Theathers </li></ul><ul><li>Kappers </li></ul><ul><li>Zakelijke dienst verleners </li></ul><ul><li>ICT-bedrijven </li></ul><ul><li>Andere dienstverleners… </li></ul>
 11. 11. De tertiaire sector stelt andere eisen aan haar bedrijven. Zo komt in een economie waar diensten steeds belangrijker worden een grotere nadruk te liggen op formele scholing en nemen de kansen voor niet of laagopgeleide werknemers dramatisch af Ontwikkelde landen zoals Nederland en België bezitten meestal verhoudingsgewijs een grote tertiaire sector. Andere voorbeelden: Luxemburg Ivoorkust Klein land, rust volledig op de tertiaire sector Minder ontwikkeld land, eenzijdige economie, primaire sector
 12. 12. Outsourcing- trend Bij uitbesteding van werk in de secundaire sector vallen deze diensten ook onder de tertiaire sector. De outsourcing-trend die vanaf midden jaren 70 zichtbaar werd als gevolg van de nieuwe concentratie op de kernactiviteiten van een onderneming, werden veel interne diensten uitbesteed aan gespecialiseerde dienstverleners. Hierdoor nam in cijfers de omvang van de secundaire sector sneller af dan in werkelijkheid het geval was en gebeurde er een immense verschuiving naar de tertiaire sector. Besluit: Feitelijk werd de secundaire sector al die jaren te omvangrijk voorgesteld.
 13. 13. Quartaire sector De economische sector van de niet-commerciële gesubsidieerde en of collectief gefinancierde dienstverleners. In deze sector vallen onder andere de door de overheid gesubsidieerde diensten . Voorbeelden: <ul><li>ziekenhuizen </li></ul><ul><li>Brandweer </li></ul><ul><li>Defensie </li></ul><ul><li>religie </li></ul><ul><li>Cultuursector </li></ul><ul><li>Wetenschapssector. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>De economie wordt opgesplitst in 4 sectoren: </li></ul><ul><li>De primaire sector </li></ul><ul><li>De secundaire sector </li></ul><ul><li>De tertiaire sector </li></ul><ul><li>De quartaire sector </li></ul>

×