Martikainen Strategiajumppa

1,851 views

Published on

PK-yritysten strategiaprosessi

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Martikainen Strategiajumppa

 1. 1. Strategiajumppaa luovien alojen yrityksissä - pk-yrityksen strategiaprosessi Virpi Martikainen 11.2.2009 Rovaniemi/RYSÄforum www.digitalmedia.fi
 2. 2. Digital Media Finland
 3. 3. Strategia - määritelmiä <ul><li>Strategia = miten yritys saavuttaa tavoitteensa </li></ul><ul><li>Strategiaprosessi = strategian luominen = strategiajumppa </li></ul><ul><ul><li>ks. www.digitalmedia.fi </li></ul></ul>
 4. 4. Strategia – miksi ja milloin jumpataan konsultin kanssa? <ul><li>Tavoitteena kasvu </li></ul><ul><li>Strategian toteutus halutaan varmistaa </li></ul><ul><li>Yhtiöllä ei selkeästi määriteltyä suuntaa </li></ul><ul><li>Kriisi </li></ul><ul><ul><li>rahat loppu </li></ul></ul><ul><ul><li>tuotteet eivät käy kaupaksi </li></ul></ul><ul><li>” On niin kiire, ettei ehdi polkupyörän selkään” </li></ul>
 5. 5. Strategiaprosessi Markkina Visio Strategia Tulos-kortti Strategian arviointi ja päivitys
 6. 6. Strategiaprosessi - markkina <ul><li>Markkina </li></ul><ul><ul><li>Määritellään, missä liiketoiminnassa tai -toiminnoissa yritys toimii. Liiketoiminnan määrittää yleensä tuotteen/palvelun ja kohderyhmän/markkina-alueen yhdistelmä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarvittaessa (esim. mikäli liiketoiminnan määritys vaikeaa) piirretään toiminnan arvoverkko ja tunnistetaan yrityksen asema/asemat arvoverkossa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehdään arvio liiketoiminnan markkinan rahamääräisestä volyymistä </li></ul></ul>
 7. 7. Strategiaprosessi Markkina Visio Strategia Tulos-kortti Strategian arviointi ja päivitys
 8. 8. Strategiaprosessi – visio <ul><li>Visio on konkreettinen kuvaus yrityksen tavoitellusta tilanteesta valittuna vuotena, n. 4-5 vuotta nykyhetkestä eteenpäin </li></ul><ul><ul><ul><li>vision voi laatia neliosaiseksi tuloskortista tutun jaottelun mukaisesti: taloudellinen visio, asiakasvisio, sisäisten toimintaprosessien visio sekä kehityksen ja osaamisen visio </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>visio on keskeisin yrityksen ohjauksen punainen lanka </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>antaa suunnan mitä tehdään tällä viikolla </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Strategiaprosessi Markkina Visio Strategia Tulos-kortti Strategian arviointi ja päivitys
 10. 10. Strategiaprosessi - strategia <ul><li>Määritellään strategiset valinnat (yleensä 5-10 kpl), jotka johtavat vision saavuttamiseen. Tarkistuslista hyvälle strategialle: </li></ul><ul><ul><li>Hyvä strategia on joiltain valinnoiltaan selkeästi erilainen kuin kilpailijoilla (siinä on ns. munaa). </li></ul></ul><ul><ul><li>Hyvä strategia sisältää valintoja – ei keskitytä kaikkeen! </li></ul></ul><ul><ul><li>Hyvä strategia perustuu yhtiön osaamiseen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hyvä strategia on sellainen, että sitä on vaikea jäljitellä tai että kilpailijat eivät halua sitä jäljitellä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hyvä strategia on selkeä ja helposti viestittävissä. </li></ul></ul>
 11. 11. Strategiaprosessi Markkina Visio Strategia Tulos-kortti Strategian arviointi ja päivitys
 12. 12. Strategiaprosessi – tuloskortti <ul><li>Tuloskorttijaksoksi valitaan 3 kk tai 6 kk. (Mitä pienempi yhtiö, sitä pidempi jakso.) </li></ul><ul><li>Strategiakalvojen strategisista toimenpiteistä ja strategisista hankkeista johdetaan mittarit valitulle tuloskorttijaksolle. </li></ul><ul><li>Tuloskortin sijaan voidaan käyttää strategisten toimenpiteiden ja strategisten hankkeiden työlistaa. </li></ul>
 13. 13. Strategiaprosessi – tuloskorttiseuranta ja tuloskortin ylläpito <ul><li>Sovitaan, miten usein yritys käy sisäisesti tuloskortin läpi. Hyvä on esim. johtoryhmässä viikottain. </li></ul><ul><li>Sovitaan, miten usein konsultti käy tuloskortin toteutumisen yrityksen kanssa läpi. Hyvä on alkuvaiheessa kuukausittain. </li></ul><ul><li>Laaditaan uusi tuloskortti seuraavalle tuloskorttijaksolle. </li></ul>
 14. 14. Strategiaprosessi Markkina Visio Strategia Tulos-kortti Strategian arviointi ja päivitys
 15. 15. Strategiaprosessi – strategian arviointi ja päivitys <ul><li>Strategia käydään kerran vuodessa huolellisesti läpi. </li></ul><ul><li>Arvioidaan, ovatko markkinaa koskevat oletukset ja strategiset valinnat edelleen oikeita. </li></ul><ul><li>Tehdään strategiaan tarvittavat päivitykset tai – jos tarvetta on – aloitetaan koko strategian uusiminen. </li></ul>
 16. 16. Kiitos! www.digitalmedia.fi

×