Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ISSN 1857-6443
                       Ngecë               S'përjashtohet

      ...
2  Koha                                    AKTUALE                  ...
E MARTË 11 GUSHT | 2009 |                               AKTUALE               ...
4  Koha                                        AKTUALE             ...
E MARTË 11 GUSHT | 2009 |                            AKTUALE                  ...
6  Koha  MARKETING  E MARTË 11 GUSHT | 2009 |
E MARTË 11 GUSHT | 2009 |                            AKTUALE                  ...
Koha Pdf
Koha Pdf
Koha Pdf
Koha Pdf
Koha Pdf
Koha Pdf
Koha Pdf
Koha Pdf
Koha Pdf
Koha Pdf
Koha Pdf
Koha Pdf
Koha Pdf
Koha Pdf
Koha Pdf
Koha Pdf
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Koha Pdf

6,208 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
 • A keni nevojë për kredi urgjente? * Transferimi Shumë të shpejtë dhe urgjente për llogarinë tuaj bankare * Ripagimi fillon tetë muaj pasi ju të merrni paratë në tuaj llogari bankare * Shkalla e ulët e interesit prej 2% * Shlyerjes afatgjatë (1-30 vjet) duration * Kushtet e kredisë fleksibile dhe pagesa mujore *. Sa kohë duhet për të financuar? Pas paraqitjes së kërkesës për kredi, ju mund të presim që të përgjigjen paraprake pak se 24 orë dhe Financimi brenda 72-96 orëve pas marrjes së informacionit ne kemi nevojë nga ju. Kontaktoni legjitime dhe kompani e licencuar e kredisë autorizuar se ndihma financiare për vendet e tjera. Për më shumë informacion dhe një aplikimit të kredisë formë tani kontaktoni përmes email: trustloan87@gmail.com GJITHË TË MIRAT, Mr.Anthony Dave. Kryeshefi ekzekutiv (CEO) Trust Kredi kompanisë
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Koha Pdf

 1. 1. ISSN 1857-6443 Ngecë S'përjashtohet 5319991206014 Maqedonia Marrëveshja edhe vetoja federatë e Ohrit shqiptare „ FAQE 3 „ FAQE 3 „ FAQE 2 Koha Myslimanët www.koha.com.mk vërshojnë Evropën „ FAQE 14 E përditshme informative Viti III • Numri 807 • E martë 11 gusht 2009 10 DEN Projekti qeveritar anashkalon shqiptarët 10 paralelet, thikë S'ka banesa për me dy tehe invalidët e UÇK-së Në Tabanoc tri „ FAQE 5 orë pritje Kolona e automjeteve gjatë fundjavës krijohet me qindra metra larg nga vendkalimi kufitarë. Udhëtarët revoltohen nga kjo pritje e gjatë e cila ndonjëherë zgjatë edhe mbi tre orë „ FAQE 5 Njohja e Kosovës e mundur Kryeministri i Rusisë, Vladimir Putin nuk e ka përjashtuar mundësinë e njohjes së pavarësisë së Kosovës, nëse me këtë do të pajtohej edhe Serbia „ FAQE 8 Burrat dhe Në kabinetin e Ademit jozyrtarisht bëjnë të ditur se tani për tani, punojnë në bazë të listës që vjen nga SHVL-ja, kryetar i të cilës është Fazli Veliu. Ndërkohë, edhe Ministria e Transportit ka devijuar nga përgjigja direkte se a ka gjasa që ndonjë nga burrneshat 102 banesat në Shkup, t'u takojë invalidëve shqiptar të luftës. I qartë ka qenë përfaqësuesi i OVL-UÇK, Besim Hoda, sipas të cilit, vazhdon avazi i vjetër qeveritar lidhur me UÇK-në „ FAQE 2 Apard-hejd ndaj shqiptarëve Shkup, 10 gusht - Sjelljet pishinave maqedonase, Mevlan fashizoide të rojeve nëpër pishi- Tahiri, politikan shqiptar, që „ FAQE 11 na dhe qendra të ngjashme ditë më parë ishte protagonist i rekreative-sportive, që gravito- radhës në skenarët e përzënies Publicitet jnë në pjesën maqedonase të së shqiptarëve nga pishina kryeqytetit, janë bërë thuajse të "Biseri". Kjo qendër rekreative, padurueshme. Vetëm sepse në lagjen Aerodrom të Shkupit, dëgjojnë të flitet shqip, rojet dhe e cila është në pronësi të ata që duhet të mbajnë rendin, Ministrisë së Mbrojtjes, vazhdon shkaktojnë tollovi dhe incidente të mban famën e keqtrajtimit të me klientët shqiptarë, të cilët i shqiptarëve, të cilët në mungesë përzënë me forcë dhe arrogancë, të qendrave të këtilla, në pjesën pasi te kenë kuptuar se janë shqiptare të Shkupit, detyrohet shqiptarë. "Apard-hejd i të frekuentojnë pishinat të cilat vërtetë", kështu e cilëson gjenden në pjesën e populluar dukurinë e sjelljeve fashizoide të me maqedonas. „ FAQE 4
 2. 2. 2 Koha AKTUALE E MARTË 11 GUSHT | 2009 | Projekti qeveritar anashkalon shqiptarët BDK dorëzon iniciativë të re S'ka banesa për invalidët e UÇK-së Në kabinetin e Ademit jozyrtarisht bëjnë të ditur se tani për tani, punojnë në bazë të listës që vjen nga SHVL-ja, kryetar i të cilës është Fazli Veliu. Ndërkohë, edhe Ministria e Transportit ka devijuar nga përgjigja direkte se a ka gjasa që ndonjë nga 102 Maqedonia banesat në Shkup, t'u takojë invalidëve shqiptar të luftës. I federatë qartë ka qenë përfaqësuesi i Shkup, 10 gusht - Një memoran- dum i ri për avancimin e pozitës së OVL-UÇK, Besim Hoda, sipas shqiptarëve në Maqedoni është të cilit, vazhdon avazi i vjetër prezantuar të hënën nga Bashki- mi Demokratik Kombëtar (BDK) i qeveritar lidhur me UÇK-në Hysni Shaqirit. Memorandumi që tanimë i është dorëzuar institu- Koha Fami BAJRAMI nizatës së Veteranëve të statusit social-juridik. Pas- cionet vendore, ambasada të hua- Luftës së Ushtrisë Çlirimtare taj, në bazë të shpalljes së ja në vend dhe përfaqësitë tjera Shkup, 10 gusht - Ministria e Kombëtare (OVL-UÇK), Bes- publikuar qëndron se shfry- diplomatike, por edhe dy partive Transportit dhe Lidhjeve im Hoda. Ai thotë se edhe tëzues të këtyre banesave politike shqiptare - BDI dhe PDSH, (MTL), edhe kësaj radhe ka pse nuk ka të dhëna precize, mund të jenë persona me theks të veçantë ka barazinë e plotë anashkaluar invalidët e vazhdon avazi i vjetër qever- status të invalidit, të cilëve u juridiko-kushtetuese të shqiptarëve Ushtrisë Çlirimtare Kom- itar sa i takon ndarjes së nevojitet ndihmë nga ndonjë në Maqedoni. "Ashtu siç kemi njof- bëtare (UÇK), me ndarjen e banesave sociale për in- person tjetër dhe familje me tuar edhe më parë, protestat me banesave sociale, duke i ori- validët e UÇK-së. "Gjendja e persona të invalidizuar, per- karakter kombëtar të shqiptarëve entuar ata në komunat me partive shqiptare në Qeveri sona të përkatësisë rome të në Maqedoni, do të vazhdojnë në shumicë maqedonase. mbetet ashtu si çdo herë, goditur nga kriza sociale, shtator të këtij viti me qëllimin e Konkursi i kësaj ministrie dekor. Qeveria aktuale vazh- prindër të vetëmbajtur finan- vetëm që institucioneve vendore, kishte paraparë shpërndar- don të mbledh tatim nga pje- ciarisht me fëmijë jetim. Fil- por edhe faktit ndërkombëtar t'u jen e 131 banesave, prej të sa shqiptare, ndërsa projek- limisht këtyre personave u bëhet e ditur se shqiptarët e Maqe- cilave 102 në Shkup, ndërsa BESIM HODA tet i orienton kryesisht në ndahen banesa sociale dhe donisë kërkojnë ndryshimin e 29 banesa tjera në Makedon- pjesën maqedonase. Fatke- ata më vonë kanë të drejtë t'i kushtetutës dhe definimin e Maqe- ska Kamenicë. Nga kërkesa Gjendja e partive shqiptare në qësisht, partitë shqiptare blejnë ata me një çmim më të donisë si shtet federal i dy kombeve me shkrim që bëri gazeta Qeveri mbetet ashtu si çdo bëjnë propagandë njëra me volitshëm, në këtë rast ata të barabarta shqiptarëve dhe "Koha" adresuar MTL-së, ata tjetrën, ndërsa çështjet reale paguajnë 30 për qind të maqedonasve. Ndërsa nga dy par- devijojnë nga përgjigja direk- herë, dekor. Qeveria aktuale ngecin", thotë Hoda. vlerës. Ndryshe, ky aktivitet titë shqiptare parlamentare - BDI te se pse gjendja rreth in- vazhdon të mbledh tatim nga Në Qeveri, madje funk- është pjesë e planit qeveritar dhe PDSH, të cilat në zgjedhjet e validëve të UÇK-së mbetet e sionon edhe Komisioni që për shpërndarjen e banesave fundit parlamentare kanë marrë pandryshuar. Nga ky pjesa shqiptare, ndërsa merret me ndarjen e bane- sociale, ku gjatë këtij viti, mandatin, por edhe përgjegjësinë dikaster, thonë se vetëm projektet i orienton kryesisht save sociale, ku kryetar i nuk është paraparë asnjë në që ti përfaqësojnë interesat kom- kanë bërë shpalljen publike Komisionit, zakonisht janë komunat me popullsi bëtare, kërkojmë që në organet e të konkursit për banesa në në pjesën maqedonase. anëtarë të Qeverisë, ministër shqiptare. tyre partiake të shqyrtojnë memo- vendet e lartpërmendura. Fatkeqësisht, partitë ose zëvendësministër, ndër- Po ashtu, në planin randumin në fjalë dhe qëndrimin e "Banesat janë ndërtuar sa në këtë grup hyn edhe qeveritar për këtë vit, nuk tyre ta bëjnë publik", theksoi kreu në bazë të programit për shqiptare bëjnë propagandë sekretari shtetëror pranë janë paraparë edhe ndër- i BDK-së, Hysni Shaqiri. Ndërkohë, ndërtim dhe posedim - prona Qeverisë. timet e banesave sociale, dhe në memorandum kërkohet nxjerr- të Republikës së Maqedonisë njëra me tjetrën, ndërsa Kryetar i Komisionit më- se gati të gjitha janë ja e një akti të ri kushtetues, të (Gazeta zyrtare e Republikës çështjet reale ngecin sohet se është ministrja e fokusuar për t'u ndërtuar në mbështetur mbi parimet dhe së Maqedonisë nr.96/2009, Brendshme, Gordana Maqedoninë Juglindore. Të kriteret e barazisë, që do të shpre- ndërsa të njëjtat gjenden në inë e Maqedonisë jozyrtar- Jankullovska, ndërsa në gjitha dokumentacionet e hin harmonizimin e interesave qytetin e Shkupit, isht bëjnë të ditur se tani për këtë përbërje hyn edhe nevojshme duhet të dorëzo- ndërmjet shqiptarëve dhe maqe- konkretisht në Komunën e tani punojnë në bazë të listës zëvendëskryeministri aktu- hen pranë Qendrave Ndërko- donasve, si dhe bashkësive tjera Gjorçe Petrovit, lagjen Jurija, që vjen nga Shoqata e Veter- al, Abdilaqim Ademi. munale për Përkujdesje So- etnike në Maqedoni. Gjithashtu, si dhe në Komunën e Make- anëve të Luftës (SHVL), ciale në Shkup. Projekti i memorandumi parasheh edhe donska Kamenicës", thuhet kryetar i të cilës aktualisht Procedurat për Qeverisë aktuale parashiko- "zgjidhjen e pranueshme dhe për- në komunikatën e MTL-së është Fazli Veliu. "Zgjidhen banesa sociale het ndërtimi i rreth 37 fundimtare, për barazi të plotë drejtuar gazetës, pa dhënë raste individuale prej listës ndërtesave me mbi 1.708 kombëtare të shqiptarëve në hollësi se pse një gjë e tillë që vjen nga SHVL-ja. Pa Në shpalljen publike të banesave për rastet sociale, Maqedoni". Përveç kësaj, kreu i këtë herë nuk është ap- ndonjë zhurmë të madhe, Ministrisë së Transportit, kryesisht në zonat me pop- BDK-së ka paraparë një ripërku- likuar edhe te pjesa merren parasysh rastet më qëndron se aty mund të ullsi maqedonase, ndërsa fizimin e Maqedonisë si shtet shqiptare, konkretisht in- të rënda dhe kjo shkon sipas paraqiten kategoritë e ndërtimi i një ndërtese do të dykombësh (shqiptar dhe maqe- validët e UÇK-së. procedurave të parapara. Fil- njerëzve, si fëmijë pa prindër bëhet vetëm në një komunë donas), të tipit Republikë Fed- limisht punët shkojnë rëndë, apo pa përkujdesje edhe me popullsi shqiptare. erale, me dy njësi federale, me Ku ngatërrohen kërkesat por do të shohim", përgjigjen prindërore, persona mbi 18 Ndërtimi i banesave sociale Parlament dy dhomësh, ku do të e SHVL-së shkurt në kabinetin e vjet, shfrytëzues të ndihmave do të bëhet në 19 qytete, dhe jenë të përfaqësuara edhe zëvendëskryeministrit Abdy- sociale ose të ndihmave të nga 37 ndërtesat e parapara bashkësitë tjera etnike, si dhe Ndërkaq, lidhur me laqim Ademi. përhershme në para, per- vetëm një prej tyre ndërtohet çështje tjera, si shqipen gjuhë rastet që kanë të bëjnë me Ndaj kësaj gjendje ka sona të goditur nga fatke- në komunë me shumicë zyrtare, flamurin kombëtar shqip- invalidët e luftës, në Qever- reaguar përfaqësuesi i Orga- qësitë natyrore pa dallim të shqiptare. tar krahas atij shtetëror... (F.K) Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi Drejtor: Arben Ratkoceri Kryeredaktor: Besim Iljazi • Zëvendëskryeredaktor: Vedat Memedaliu • Ndihmëskryeredaktor: Shkëlzen Halimi Redaktorë: Evis Halili, Ilir Ivanovski, Avdyl Salihu • Redaktor teknik: Halil Berisha E përditshme informative E-mail: koha@koha.com.mk • Tel: 02 3179 - 904; Fax: 02 3118 - 060; Adresa: Bul. Goce Dellçev Nr.11/2 (Q.T. Mavrovka) - Shkup www.koha.com.mk MARKETING: marketing@koha.com.mk - Tel: 02 3179-904; 02 3299-871 Shtyp: “Misirkov” - Shkup NPK "Koha Produkcija" Num. i xhirollogarisë: 210063340670177; Tutunska Banka -Shkup; Num. i Tat. 4030008022772
 3. 3. E MARTË 11 GUSHT | 2009 | AKTUALE Koha 3 Ambasadori amerikan tërheq vërejtjen Raport i Bankës Popullore të Maqedonisë Ngecë Marrëveshja e Ohrit Kreditë vështirë "Marrëveshja e Ohrit ka shënuar ngecje, sidomos në disa ligje siç është ai i gjuhëve. Duhet të dimë se kthehen Shkup, 10 gusht - Rit- sisht 6.8 për qind, te Marrëveshja e Ohrit është met e ndjeshme të kred- bankat e mesme 1.1 mil- itimit të qytetarëve dhe iard euro ose 6.5 për baza mbi të cilën duhet të ndërmarrjeve të vogla e qind, ndërsa te bankat punojë shteti dhe qytetarët të mesme, në kuartalin e e vogla - 200 milionë për t'u arritur një jetë më e dytë të këtij të këtij viti euro ose 7.7 për qind. janë shoqëruar me Ky raport tregon se mirë dhe zhvillim në moskthim të huave të gjatë tremujorit të dytë Maqedoni", ka thënë marra nga klientët. Ban- të këtij viti, bankat kanë ka Popullore e Maqe- akorduar për individët ambasadori amerikan Riker, donisë në raportin e për dhe biznese në total duke theksuar se MO akoma tremujorin e dytë ka ev- rreth 270 miliardë identuar se është rritur denarë, gjegjësisht mbi nuk është impelemetuar në sasia e kredive të pak- 4 miliardë euro. Sipas të terren thyera nga individët dhe dhënave të BPM-së, bizneset. gjatë tremujorit të dytë Shkup, 10 gusht - Një ditë shpërndarja e pushtetit ka shprehur shqetësimin "Kuartali i dytë vitit të këtij viti, kredia në pas deklaratave të am- lokal nga ai qendror, gjë e tij lidhur me mosimple- 2009 shënon rritjen e monedhën vendase basadorit evropian në që kjo do të jetë edhe mentimin edhe në prak- portofolit të kredive me është rritur me ritme të Shkup, edhe ambasadori tema kryesore që do të tikë të Marrëveshjes së probleme të sistemit krahasueshme me kred- amerikan, Filip Riker ka bisedojë me kryetarët e Ohrit. Fuere mes tjerash bankar me rreth 4 mil- inë në monedhë të huaj. deklaruar se Marrëvesh- komunave", ka theksuar ka përmendur Ligjin e iardë euro ose 6.9 për Struktura e kredisë, ja e Ohrit ka shënuar ambasadori amerikan gjuhëve, që siç ka thënë qind, nga totali i sipas llojit të prod- ngecje, ndërsa si e tillë Riker. Lidhur me kër- ai, gjuha shqipe nuk po përgjithshëm i kredive të himeve kreditore, më të nuk është plotësuar. cënimet e PDSH-së për gjen përdorimin ligjor në lëshuara nga të gjitha theksuara janë kreditë Deklaratën në fjalë Riker braktisjen e Parlamentit, vend. Ai ka inkurajuar bankat në Maqedoni", e konsumit të gjerë dhe e ka dhënë gjatë një vizite ambasadori Riker Qeverinë dhe partitë poli- theksohet në raportin e atë me 32.1 për qind. në Komunën e Strugës, Duhet bërë akoma shumë. deklaroi se bashkësia tike që të ndihmojnë real- bankës. Vendin e dytë e zënë që sipas tij, medoemos Ende ka çështje të cilat ndërkombëtare mbështet izimin e ligjeve edhe në Sipas Bankës Popul- kartelat kreditore me duhet të gjindet një zbatimin e ligjeve dhe re- praktikë, pasi vetëm lore të Maqedonisë, si in- 29.7 për qind, ndërkaq mënyrë për implemen- kanë mbetur t'a spektimin e institucion- kështu Maqedonia mund stitucion mbikëqyrës 18.1 për qind janë kredi timin e ligjeve që dalin pazgjidhura nga konflikti i eve dhe se siç tha ai "çdo të shpresojë në anë- bankar, kjo ecuri nega- për banesa dhe 6.2 për nga MO, nëpërmjet parti që do të tentojë që tarësimin e plotë në tive pritet të vazhdojë qind janë kredi për au- diskutimeve të për- 2001. Duhet bërë shumë të shmanget nga institu- Bashkimin Evropian. edhe në kuartalin e dytë tomjete. Karakteristikë bashkëta midis partive për të drejtat e shqiptarëve cionet e zvogëlon rëndës- "Duhet bërë akoma si rezultat i ritmit të lartë në këtë raport është politike dhe grupeve të dhe bashkësive të tjera inë e saj, rolin dhe fuqinë shumë. Ende ka çështje të rritjes së kredive të treguesi se 10.7 është ndryshme etnike. në politikë dhe në shtet". të cilat kanë mbetur t'a akorduara gjatë këtyre saldoja negative për "Marrëveshja e Ohrit etnike, përfaqësimin Ai nga Ohri po ashtu bëri pazgjidhura nga konflik- dy viteve të fundit. llogaritë rrjedhëse, ka shënuar ngecje, sido- adekuat, si dhe përdorimin thirrje që të mos bëhen ti i 2001. Duhet bërë Të treguesi "kredi me gjegjësisht shpenzimi i mos në disa ligje siç probleme për çështje që shumë për të drejtat e probleme", i cili mat një ose dy rrogave më është ai i gjuhëve. Duhet e gjuhës shqipe. Ekziston nuk ekzistojnë, duke ko- shqiptarëve dhe bashkë- madhësinë neto të ek- shumë nga ana e punë- të dimë se Marrëveshja e 'Ligj për gjuhët' por për mentuar kështu prob- sive të tjera etnike, për- spozimit ndaj rrezikut të torëve. Ohrit është baza mbi të lemin e emrit me Greqinë faqësimin adekuat, si kredisë, gjegjësisht të Nëse i referohemi ra- cilën duhet të punojë zbatimin e saj duhet ende dhe problemin e ri me dhe përdorimin e gjuhës moskthimit të kredive në portit të fundit të shteti dhe qytetarët për shumë punë Qeverinë bullgare. shqipe. Ekziston 'Ligj kohë prej 30 ditëve, tre- Bankës Qendrore, t'u arritur një jetë më e Ndërkohë, një ditë më për gjuhët' por për zba- gon se te bankat e mëd- atëherë mund të kon- mirë dhe zhvillim në këtë marrëveshje në fjalë parë, në të njëjtën vijë timin e saj duhet ende ha, në tremujorin e parë statojmë se çdo qytetarë Maqedoni", ka thënë Rik- dhe në frymën e saj. është shprehur edhe am- shumë punë", ka thek- të këtij viti gjendja është i Maqedonisë i kanë er, duke garantuar se "Proces i rëndësishëm basadori evropian në suar evroambasadori përkeqësuar në nivelin borxh bankave nga 2000 SHBA-të e mbështesin është decentralizimi dhe vend, Ervan Fuere, i cili Fuere. (P.L.) 3 miliardë euro, gjegjë- euro. (Z.V) Lideri i PDSH-së, Menduh Thaçi, me porosi S'përjashtohet vetoja shqiptare për Maqedoninë Sa i takon bojkotit në duket ka dalë pas takim- opozitë virtuale, dialogje Lidhur me shënimin e it që ai realizoi me virtuale, demokraci vir- tetëvjetorit të Marrëvesh- Parlament, ai shtoi se kryeministrin e tuale, janë të jes së Ohrit, Thaçi tha se PDSH-ja atë e ka Shqipërisë, Sali Berisha. përgjegjshëm, ata janë në ajo mund të jetë një man- "Mendoj që herën krye të Qeverisë së Maqe- ifestim mortor dhe se ajo paralajmëruar për javën e tjetër ta kërkojë atë", ka donisë". marrëveshje si e tillë nuk ardhshme, me çka në thënë Thaçi, në konfer- Ai ka ftuar partinë në funksionin. Ai ka parala- encën e të hënës për pushtet BDI, që ta brak- jmëruar vizitë në Kosovë rrjedhë janë procedurat shtyp në Tetovë. tis qeverinë dhe t'i dhe Bullgari. teknike. Ai njëherësh ka Sa i takon bojkotit në bashkëngjitet marrëvesh- "Do të mundohem që Parlament, ai shtoi se jes së tyre. këto vizita t'i vendos në ftuar partinë në pushtet BDI, PDSH atë e ka parala- "Politikisht për PDSH- funksion të konsolidimit që ta braktis qeverinë dhe t'i jmëruar për javën e në është shumë pozitive politik dhe ekonomik të bashkëngjitet marrëveshjes ardhshme, me çka në që vazhdon konkurrenti shtetit. Mendoj se Maqe- rrjedhë janë procedurat ynë politikë me këtë poli- donia është para një fi- së tyre teknike. tikë shumë të keqe, nale katastrofale nga as- "Ky vendim i PDSH- mirëpo mendoj se është pekti ekonomik dhe ai i Koha Urim HASIPI së nuk është obstruk- koha e fundit që ata marrëdhënieve ndëret- sion, por preventivë. duhet të tërhiqen prej nike si dhe ndalimi i pro- Tetovë, 10 gusht - Lideri i Bëjmë preventivën e pjesëmarrjes në Qeverinë ceseve integruese. Pat- partisë Demokratike punëve të këqija që deri tani". Lidhur me statim: "kam konsideratë e Maqedonisë dhe të jetër që me fqinjët duhet Shqiptare (PDSH), Men- mund të ndodhin", tha rekomandimet e am- për apelet e tilla, por hapet një dialog i vërtetë të krijojmë miqësi. Pat- duh Thaçi nuk përjash- lideri i PDSH-së, Thaçi. basadorit amerikan, Fil- mendoj se porositë e tyre i thellë mes shqiptarëve jetër të bëjmë kompro- ton variantin të kërkojë Sipas tij, PDSH edhe ip Riker dhe atij të BE- nuk merren si serioze dhe maqedonasve, për t'i mis. Politikanët serioz që Shqipëria t'i vë veto më tej do të veprojë së, Evan Fuere për të nga ana e qeverisë. Ne zgjidhur përfundimisht bëjnë kompromise", nën- anëtarësimit të Maqe- "racionalisht dhe në mos braktisur Parla- jemi parti serioze, opozitë problemet që ekzistojnë vizoi kreu i PDSH-së, donisë në NATO. Kjo si mënyrë demokratike si mentin, Thaçi me kon- serioze. Ata që bëjnë për shqiptarët", tha ai. Menduh Thaçi.
 4. 4. 4 Koha AKTUALE E MARTË 11 GUSHT | 2009 | "Biseri" i Aerodromit nuk i do shqiptarët Në pishinën "Biseri", sikurse Rriten tregon Mevlan Tahiri, leje të akredituar dhe dokumente identifikimi u kërkohet vetëm aktivitetet shqiptarëve. "I bëj thirrje Ministrisë së Mbrojtjes, të e bankave ndërpret kontratën me Dibër, 10 gusht - Me firmën të cilës ia ka dhënë në ardhjen e mërgimtarëve këtë verë dukshëm janë shfrytëzim pishinën dhe me rritur aktivitetet këtë të ndërpresin këtë bankare. Këto ak- tivitete kanë të bëjnë politikë, e cila është e me shërbimet dëmshme edhe për vetë bankare, sidomos në shtetin", pohon ai, duke e transferta të parave. Ky aktivitet sidomos quajtur apard-hejd atë që u vërehet në Bankën ndodhën shqiptarëve çdo Komerciale, filiala në ditë në këtë pishinë Dibër, ku në sportelet ka një frekuencë shumë më të madhe Apard-hejd ndaj në krahasim me mua- jt e kaluar. "Kjo natyr- isht e zbut pak ndjen- jën e krizës"m na tha udhëheqësi i filialës në Dibër, Rolant Pahumi. Koha Laura PAPRANIKU shqiptarëve të mia dhe i urdhëron të Ai shtoi se koj bankë ka ndërmarrë një ak- sion më intensiv për prezantimin e shër- bimeve bankare dhe informata në lidhje me MEVLAN TAHIRI dalin jashtë. Gjithçka shërbimet për mërgim- Shkup, 10 gusht - Sjelljet Atje mund të kuptohet fare qartë se leje të akredituar dhe ndodhi kur ata filluan të tarët e interesuar. fashizoide të rojeve nëpër komunikojnë shqip njëri Banka në fjalë, pishina dhe qendra të ng- dokumente identifikimi u kërkohet vetëm shqiptarëve, prandaj i me tjetrin", pohon Muça, i thon Pahumi, ka patur jashme rekreative- bëj thirrje Ministrisë së Mbrojtjes që të ndërpresin kontratën cili në dëshmi të prezantime në fshatrat sportive, që gravitojnë në me firmën, të cilës i është dhënë në shfrytëzim pishina, dhe me deklaratave posedon edhe Skudrinjë, Zhirovnicë, pjesën maqedonase të xhirime me kamerën e Kosovrast, Papranik, kryeqytetit, janë bërë këtë të ndërpresin një politikë jashtëzakonisht të dëmshme telefonit të tij celular. Në banorët e së cilës me thuajse të padurueshme. edhe për vetë shtetin pishinën "Biseri" refuzo- shumicë janë në Vetëm sepse dëgjojnë të jnë të komentojnë rastet mërgim, ndërkaq në flitet shqip, rojet dhe ata Qytetin e Shkupit, aktual- Komiteti i Helsinkit", përkatësisë së tyre kom- në fjalë, me arsyetimin se fund të këtyre prezan- që duhet të mbajnë isht këshilltar në Ndër- deklaron Tahiri, kurse u bëtare, i gjen gati se çdo "hyrja është e lejuar vetëm timeve do të kenë rendin, shkaktojnë tollovi marrjen publike për apelon bashkëkombësve ditë nëpër qendrat me leje të akredituara". As takime dhe koktej me dhe incidente me klientët qarkullim rrugor, Tahiri, të tij shqiptarë, që edhe rekreative-sportive të në Ministrinë e Mbrojtjes mërgimtarët në filialën shqiptarë, të cilët i përzënë kishte refuzuar të tregojë ata ta shfrytëzojnë të Qytetit të Shkupit. nuk kanë dashur të ko- e bankës në Dibër. me forcë dhe arrogancë, letërnjoftimin, pasi para drejtën qytetare për të de- mentojnë albanofobinë e Mërgimtarët më së pasi te kenë kuptuar se tij, maqedonasit noncuar diskriminimin e Inspektorët financiarë të bëjnë koncesionerëve të pish- shumti në këto takime janë shqiptarë. "Apard- lëshoheshin të hyjnë pa u paskrupullt që u bëhet në punën inës. Muça, krahas shprehin interesim për hejd i vërtetë", kështu e identifikuar dhe pa këtë pishinë dhe në të fenomenit të albanofobisë, transferimin e parave cilëson dukurinë e sjell- treguar fletë hyrjen e gjitha objektet e tjera Arroganca në "Biseri" nxjerrën në dukje edhe dhe kursimin. jeve fashizoide të pishi- akredituar. "Atje mund të rekreative-sportive në nuk njeh as "bonton" dhe parregullsi të tjera. "Ku Por, një interesim nave maqedonase, Mevlan kuptohet fare qartë se leje qytetin e Shkupit. as respekt, të paktën për janë inspektorët të cilët nga ana e tyre është Tahiri, politikan shqiptar, të akredituar dhe doku- Pas asaj që i ndodhi, të njerëzit e politikës. Një lejojë që në pishinën "Bis- edhe depozita fleksi, që ditë më parë ishte pro- mente identifikimi u hënën e javës së kaluar, ai javë më parë, nga kjo eri" të jepen bileta pa kasë pasi që nuk është me tagonist i radhës në ske- kërkohet vetëm shqip- thotë se ka humbur vull- pishinë u nxor jashtë edhe fiskale", thotë ai, ndërsa u afat të caktuar, kurse narët e përzënies së shqip- tarëve, prandaj i bëj thirrje netin për të vizituar ndon- një ish-këshilltar tjetër apelon ministrive të interesat janë atrak- tarëve nga pishina Ministrisë së Mbrojtjes që jëherë tjetër atë pishinë. shqiptarë i Qytetit të Ekonomisë dhe Finan- tive dhe shkojnë deri "Biseri". Kjo qendër të ndërpresin kontratën "Në fund, kur dikush si Shkupit, Islam Ibrahimi, i cave që të shkojnë në më 8 %. Por edhe për rekreative, në lagjen Aero- me firmën, të cilës i është duket më kishte njohur, vëllai i deputetes Zymrete vend ngjarje dhe të vërte- depozitën 12, 1 3% ku drom të Shkupit, e cila dhënë në shfrytëzim pishi- mu afruan për të më Jakupit. tohen për mosrespek- paratë që afatizojnë është në pronësi të Min- na, dhe me këtë të ndër- kërkuar falje dhe për të I njohur me emri Is- timin dhe shkeljen e Ligjit mërgimtarët deri në istrisë së Mbrojtjes, vazh- presin një politikë më bindur të futem bren- lam Muça, ai pohon se të fiskalizimit. Mevlan periudhën e vitit të don të mban famën e ke- jashtëzakonisht të da, me arsyetimin se është shkak i largimin kishte Tahiri, nga ana tjetër, ardhshëm, vetëm me qtrajtimit të shqiptarëve, dëmshme edhe për vetë bërë gabim. Mirëpo, unë qenë gjuha shqipe, ndërsa vëren mungesën e pishi- interesin do të mund të cilët në mungesë të qen- shtetin", thotë Tahiri. Ai nuk kam nevojë të hy aty tregon se bashkë me të nave dhe qendrave t'i mbulojnë shpen- drave të këtilla, në pjesën është i vendosur që rastin dhe askund tjetër si fig- kishte qene edhe djali i de- rekreative-sportive në zimet e rrugës. shqiptare të Shkupit, de- "Biseri" të mos e përfun- urë publike nëse këtë ma putetes Jakupi. pjesën e majtë të lumit Një interes i veçan- tyrohet të frekuentojnë don me kaq. "Do të ndalojnë si shqiptarë dhe "Mua me kishin Vardar, ku janë të kon- të ka për transferimin pishinat të cilat gjenden parashtroj ankesë të Min- si qytetar", shprehet lëshuar të kaloj bashke centruar shqiptarët. "Jo e parave. në pjesën e populluar me istria e Mbrojtjes, kurse Tahiri. Skena të këtilla, me fëmijët, kur dëgjoj nga se është ndonjë pishinë Banka ofron trans- maqedonas. do të ankohem edhe të kur shqiptarët refuzohen pas rojën, i cili u kërcëno- kushedi se çfarë "Biseri", ferim të rregullt bren- Avokati i Popullit dhe vetëm për shkak të het nipërve dhe mbesave por është një prej të pak- da 48 orë si dhe me Identifikimi vetëm për ta që funksionon", thotë Uester union ku shqiptarët ai, ndërsa kujton Min- transferimi i parave istrinë e Mbrojtjes dhe është momentale. Tahiri tregon për firmën që ka marrë në Prezenca e disa mijëra "Koha", se një javë më shfrytëzim atë pishinë se mërgimtarë dukshëm parë në "Biseri" ishte diskriminimi është i ka rritur aktivitetin e ndaluar të futet i biri me ndaluar dhe i kësaj banke, e cila ka disa shokë. "Eh, punë të dënueshëm me Ligjet një traditë të mirë në rinjsh - mendova me vete. dhe Kushtetutën. Pran- këtë anë. Në këtë Dyshova se kanë bërë daj, kërkon nga organet bankë shtojnë se ndonjë problem, prandaj përgjegjëse të shtetit që bashkëpunimi me mora shoqen dhe djalin të ndërpresin apard-hei- mërgimtarët ka një dhe vendosa të shkojmë din për shqiptarët dhe të kontinuitet të mirë, bashkërisht atje", rrëfen vendosin ligjin në me që, sipas traditës, ai, pa e ditur se te dera e veprim, nëse dëshirojnë transakcionet dhe pishinës do ta prisnin të tregojnë se Maqedonia shërbimet e tjera "badigardët" për t'i është shtet ligjor dhe bankare ata i bëjnë kërkuar dokument iden- demokratik për të gjithë pikërisht në këtë tifikimi. Ish-këshilltar në qytetarët e saj. bankë. (V.S.)
 5. 5. E MARTË 11 GUSHT | 2009 | AKTUALE Koha 5 S'ka zgjidhje për mjekësinë Muzeu i Luftës 10 paralelet e ministrit, Edhe një luks thikë me dy tehe i kotë Nga aspekti financiar dhe kostoja që "Për oferta të këtilla nuk mund për regjistrimin në vitin do të detyrohet të paguajë buxheti i 2009/2010, janë caktuar të shtetit, ekonomistët pohojnë se këto të mund të sjellin vendime formohen vetëm 5 paralele në vetëm një grup i vogël i gjuhën shqipe, ku do të iniciativa janë gabime trashanike të kishte vend vetëm për 170 prindërve, por duhet nxënës. Prindërit refuzuan që qeverisë dhe planeve të saj. Në konsultime më të gjera", tha fëmijët e tyre të testohen, momentet kur kryefjalë e ditës janë sikurse është caktuar me Enver Miftari, duke komentuar konkurs, për rastet kur në çështjet ekzistenciale, të ndërtosh një ofertën e ministrit Todorov për një shkollë paraqiten më muze, është njëlloj sikur fukaraja tepër nxënës me pikë të 10 paralelet shqiptare te barabarta, pasi kërkojnë të mburret se ka drekuar mish hapen 8 paralele, sa edhe mjekësisë, mirëpo vetëm pesë vitin e kaluar. Drejtoria e Shkup, 10 gusht - Investimi më i në shkollën amë "Pançe Karagjozovit" dhe fundit i qeverisë për kompletimin e MASH e kanë hedhur poshtë Muzeut të Luftës konsiderohet si Koha Laura PAPRANIKU ministrit, do të vendosen në konsultime më të gjera", tha këtë kërkesë me arsyetimin një absurditet i radhës. Ekspertët e objektin e ri të gjimnazit "Zef Enver Myftari, prandaj, se në shkollë nuk ka ekonomisë komentojnë në mënyra Shkup, 10 gusht - Nuk ka Lush Marku", kurse tri të sikurse pohoi më tej ai, për hapësira të mjaftueshme, të ndryshme iniciativën, por me ende asnjë zgjidhje për prob- tjerat në shkollën e mesme këtë qëllim është caktuar që kurse kanë mbetur pa asnjë theks të njëjtë. Nuk është koha për lemin e nxënësve shqiptarë të kimisë "Maria Kiri". Të të martën të mbahet një koment në kundër-argu- shpenzime të kota. Nga aspekti fi- të shkollës së mesme të hënën nuk janë zhvilluar as takim i zgjeruar i prindërve. mentet e prindërve se shumë nanciar dhe kostoja që do të dety- mjekësisë "Pançe Karagjozpv" bisedime mes grupeve Ai u apelon prindërve që ti klasa në shkollë nuk shfrytë- rohet të paguajë buxheti i shtetit, në Shkup. Këshilli i prindërve punuese, të cilat janë for- përgjigjen ftesës për pjesë- zohen gjithë vitit dhe se god- ekonomistët pohojnë se këto ini- ndodhet para dilemës të in- muar në Ministrinë e Arsim- marrje në takimin e zgjeruar, ina e konviktit, që gjendet në ciativa janë gabime trashanike të sistojë edhe më tej në it dhe Këshillit të prindërve, i cili do të mbahet në orën 16 oborrin e shkollës, ka hum- qeverisë dhe planeve të saj. Në mo- kërkesën për hapjen e tetë pasi në takimin konsultativ në lokalet e shkollës fillore bur thuajse tërësisht rolin e mentet kur kryefjalë e ditës janë paraleleve shqiptare në këtë të këtyre të fundit, nuk ka "Liria" në Shkup. 262 nxënës përparshëm të saj - të stre- çështjet ekzistenciale, të ndërtosh shkollë, apo të pranojë ofer- mundur të merret vendim shqiptarë me sukses absolut himit të nxënësve, pasi me një muze, është njëlloj sikur tën e ministrit të ri të Arsim- nëse do të pranohet apo jo të shkëlqyeshëm që kanë hapjen paraleleve të mjekë- fukaraja mburret se ka drekuar it, Nikolla Todorov, për hap- oferta e re e ministrit, Todor- dorëzuar dokumentet në sisë nëpër qytete të tjera të mish, thotë ekonomisti Hamit Aliu. jen e 10 paraleleve të ov. "Për oferta të këtilla nuk SHMM "Pançe Karagjozov" Maqedonisë, numri i "Nëse prej vitit 2006- 2009 Min- mjekësisë, mirëpo vetëm pesë mund të mund të sjellin nuk kanë realizuar ende nxënësve nga jashtë Shkupit istria e Mbrojtjes nuk arriti të for- në shkollën amë. Dy paralele vendime vetëm një grup i regjistrimin në shkollën e në këtë shkollë është thuajse mësojë Muzeun, është e habitshme të mjekësisë, sipas ofertës së vogël i prindërve, por duhet mesme, sepse me konkursin minimal. sesi tani, brenda gjashtë muajsh, është e gatshme ta ndërtojë. Me Kthehen mërgimtarët këtë vargan muzesh dhe brendinë e tyre, krijohet përshtypja se në vend ka vetëm Ilinden....", thotë Aliu. Vendndodhja e Muzeut të Në Tabanoc tri orë pritje Luftës, do të jetë në dy pozicione, të cilësuara atraktive. Nën Kalanë e Shkupit, do të jetë ekspozimi i jashtëm dhe pavijonet do të jenë në Kolona e automjeteve gjatë afërsi të kompleksit muzeor në fundjavës krijohet me qindra Kala, i shtrirë në një sipërfaqe rreth 400 metra katrorë. Projekti është metra larg nga vendkalimi konceptuar si një element që do të kufitarë. Udhëtarët dëshmojë sovranitetin, kontinu- itetin historik dhe njëherazi mo- revoltohen nga kjo pritje e ment inspirues për të ardhmen e shtetit. Në pavijonet e tij do të ek- gjatë e cila ndonjëherë zgjatë spozohen dokumente të shkruara, edhe mbi tre orë faktografi dhe suvenirë që i përkasin epokave të ndryshme Koha Nazmije KAMBERI konfliktuale. Topa gjermanë, kuzhinat ambulante britanike, një Kumanovë 10 gusht - Shumë ekzemplar tanku amerikan i tipit bashkatdhetarë të cilët para Sherman e të tjera në ambientet e disa javëve kishin pushtuar jashtme. Ndërsa në pavijonet e vendlindjen e tyre, tash më brendshme do të zënë vend unifor- kthehen për vendet evropi- ma dhe ekzemplarë të tjerë ane, ku ata punojnë dhe ve- ushtarakë, nga historia e luftrave projnë. Java e parë e muajit në Maqedoni. Por, a do të zërë vend gusht ka përcjellë metrash nuk merren përkundër ndërtimit të këtij merren parasysh. konflikti i vitit 2001 apo Muzeu do bashkëkombësit, të cilët parasysh. kufiri në mënyrë moderne, Ndryshe në qytetin e Ku- të mbyllet me pavijonin për Luftën kryesisht jetojnë në Zvicër, "Jam duke pritur dy orë kjo nuk dëshmon se edhe manovës veturat me targa e Dytë Botërore? Ish zëvendësmin- ndërkohë që edhe në qytet të plota dhe nuk di se kur do puna bëhet e tillë, në mënyrë nga shtetet evropiane janë istri i Mbrojtjes, Rizvan Sulejmani, vërehet qetësia që mbi- të arrije deri në kufi. Jam evropiane. pakësuar. Ndërkohë, edhe në pohon se kjo pjesë e historisë zotëron mbrëmjeve në shumë larg, ndoshta kam Një qytetarë nga Gostivari sektorin e Punëve të Brend- mund të sistemohet në një muze të sheshin e Kumanovës. Kthi- edhe 60 automjete para ditën e shtunë është kthyer shme, po ashtu është tillë, por më parë duhet definuar mi për bashkatdhetarët meje. Kjo është qesharake prapa nga polici i cili mbante zvogëluar edhe kërkesa e ap- dhe vlerësuar se çfarë ishte. Një është i lodhshëm për shkak për një vend si Maqedonia, e rendin e kolonës. Ai kishte likimeve për pasaportë, pasi revolucion demokratik, konflikt et- të pritjeve të gjata dhe kolon- cila bile pretendon të hyjë në ngatërruar rrugën dhe nga gjatë këtyre muajve të gjithë nik, apo.. ave në vendkalimin kufitarë BE. Lodhjet shkaktohen magjistralja, ka hyrë në bashkatdhetarët rregullojnë "Duhet që politikisht të arrihet mes Maqedonisë dhe Ser- gjithmonë këtu në Tabanoc qytetin e Kumanovës dhe ka dokumentacionin përkatës një konsensus, të ketë një bisë, në Tabanoc. dhe ne detyrohemi të presim arritur deri në fshatin për udhëtim. Rrëmuja e kri- deklaratë të përbashkët, vetëm pas Pritjet bëhen edhe më të mbi 4-5 orë, ndërkohë që për Sllupçan. Qëllimi i tij ka qenë juar nëpër korridoret e kë- kësaj do të mund të themi nëse gjata, sidomos gjatë fund- këtë periudhë kohore mund që të gjejë vendkalim tjetër tyre institucioneve tash më 2001 duhet të qëndrojë në muze javës kur të gjithë vendosin të kalojmë gjysmën e rrugës kufitarë për të dalë jashtë është zvogëluar, duke pasur ose jo", thotë Sulejmani. ditët për udhëtim. Udhëtarët deri në Zvicër. Pritjet janë të shtetit të Maqedonisë. Nga parasysh që edhe gjatë mua- Muzeu i Luftës, pritet të jetë revoltohen për një trajtim të mundimshme dhe të krijojnë një banorë i fshatit, ai është jit korrik punonjësit në zyrën gati në fund të këtij viti, ndërkohë këtillë nga punonjësit e do- nervozë" thotë Fehmiu nga udhëzuar drejt magjistrales për dhënien e pasaportave që historia e Luftës së 2001 është ganave në këtë vendkalim Kumanova, i cili këtë fund- dhe ka ndihmuar udhëtarin. kanë punuar në dy ndër- zhvendosur në një tjetër drejtim, kufitare. Radhët e krijuara javë ishte nisur për kthim në Ankesat për pritje të gjata rime, respektivisht deri ora në Muzeun e Lirisë, të inauguruar nga automjetet në qindra Zvicër. Sipas tyre, edhe nga ana e udhëtarëve nuk 21 të mbrëmjes. vitin e kaluar. (E.H)
 6. 6. 6 Koha MARKETING E MARTË 11 GUSHT | 2009 |
 7. 7. E MARTË 11 GUSHT | 2009 | AKTUALE Koha 7 Blegtorët shqiptarë në hall të madh Kronikë Gruaja e rrah Asgjë nga premtimet në kamerierin Një kliente në një restorant Shkup, ka rrahur Kjo qeveri, thonë ata, sikur ka kamerierin, pasi është ner- vendosur krejtësishtë ta vozuar kur ka parë të njëjtin t'i largojë qentë endacak që ishin shkatërrojë bujqësinë, e në këtë ofruar të dera e lokalit. Rrahja, sipas raportit të policisë, ka kontekst edhe blegtorinë, duke ndodhur të dielën mbrëma në na varfëruar tejmase restorantin "XXL" në bule- vardin "Jane Sandanski" të lagjes Aerodrom. S.R., 46- Koha Qenan HASANI vjeçare e cila ishte duke ngrënë ushqim në një nga tavolinat e Manastir, 10 gusht - Në rajonin restorantit, kur e ka parë se e Manastirit, rajon ky me bu- kamerieri Dimitrija T. (38) po jqësi të zhvilluar, e në këtë largon qentë endacak që ishin kontekst edhe me blegtori të grumbulluar aty afër, fizikisht zhvilluar, shqiptarët e fsha- e ka sulmuar atë, ndërsa trave Këshavë, Graeshnicë, kamerieri ka përfunduar me Llazhec, Vellushinë, Ostrec, lëndime të lehta në kokë. Poli- Mexhitli, Zhabjan, Lerë dhe cia ka informuar se janë duke Dolencë vlejnë ndër blegtorët u ndërmarrë të gjitha masat më të dalluar, jo vetëm në ra- numëron 80 lopë. Varësisht na "Në fillim gjithçka shkonte maqedonas. Vetëm këtu shteti kundër shkupjanes agresive. jonin e Manastirit, por edhe sezoni, mesatarisht prodhoj mirë. Ky edhe ishte shkaku që nuk diskriminon shqiptarët dhe janë të mendimit se gjithë më gjerë në rajonin e Pellago- nisë. Shumica e familjeve prej 800 deri në 1000 litra qumësht. Punojmë ditë natë të përmes kredive shtova num- rin e lopëve racore. Nëse këtë lojë të fëlliqur qeveritarët Kapen hajnat shqiptare burimin të vetëm ekzistencial kanë blegtorinë gjithë anëtarët e familjes. Nuk dimë se çka është pushim. qumështorja e Manastirit nuk e paguante kushedi sa e bëjnë për do interesa materi- ale të tyre. Qëllimi është im- e bastoreve dhe nga plasmani i qumështit Dikur kjo lodhje disi paguhej, qumështin, paratë i jepte me portimi edhe i qumështit, edhe Dz hajna nga Shkupi kanë sigurojnë ekzistencën e tyre. por pas rastit me "Swed Milk" kohë. Ndërhyrja e qeverisë e i prodhimeve të qumështit, por fituar padi penale për shkak Ata me nostalgji flasin për të punët krejtësishtë ndryshuan bëri të veten.Ngritja enorme e edhe të mishit për të përfituar të vjedhjeve që kanë kryer në kaluarën kur shumica prej në dëmë të blegtorëve. Kjo fir- çmimit të qumështit është nga marrëdhëniet bastore sportive në lagjet Max- tyre ishin rekorderë në prod- më më mbeti borxh mbi 50 dashur nga ana jonë të kupto- tregtare.Vetëm blegtorët e Pel- hari dhe Hasanbeg. Raporti i himin të groshës, misrit dhe mijë euro. Me një veprimin tim, het si mashtrim, por ne filluam lagonisë mund t'i kënaqin policisë tregon se, Bojan K. patateve, për kohën kur grum- ia dola të nxjerri nja 15 mijë me të madhe ta dorëzojmë kërkesat e popullatës së Maqe- (29) dhe Sasho S. (30), që të dy bullimi i prodhimeve zhvillohej euro, nga se mora qumësht, qumështin tek suedezët. Duke donisë, shtojnë ata të dy. Gati nga Shkupi, në shkurt të këtij në mënyrë të organizuar, kos dhe prodhime tjera të marrë parasysh kulturën jemi t'i shesim lopët, por kush viti, kanë vjedhur 100 mijë kurse çmimet mundësonin jetë qumështit, të cilat pastaj ia afariste të suedezëve, nuk be- i blenë në këto kushte kur denarë nga bastorja "SportLife" normale dhe ishin stimuluese. shita një tregtari nga Tetova, të soj se këtë gjë e montuan ata. blegtoria përjeton mjerimin më në rrugën "Bllagoja Stefkovski" Sot situata krejtësisht ka cilit përzemërsisht i falëndero- Sidoqoftë kjo qeveri sikur të madh. Edhe nëpër ther- në Maxhari. I maskuar dhe me ndryshuar në dëm të bleg- hem. Qeveria premtoi shumë, është kundër zhvillimit të toret çmimi i viçave është i revole në dorë, Bojan K. ka torëve. Edhe para paraqitjes së premtoi masa stimuluese duke agrarit, e një shtet pa agrar të ulët, kështu që edhe vetë nuk hyrë në bastore ndërsa ka sul- "Swed Milk" situata nuk ishte ndarë koncesione dhe kom- zhvilluar, dihet se çfarë mund dimë se çka të bëjmë për të muar të punësuarin S.S. dhe kushedi çfarë, nga se edhe pensim për çdo lopë apo litër të të përjetojë. Më të keqen e për- dalë nga kjo krizë ku jemi zhy- nga kasa, ka marrë paratë. Me qumështorja e Manastirit filloi shitur qumështi, por gjithë jetuam ne, me djersën tonë të tur deri në fyt. Firma suedeze këtë rast, policia ka kapur dy të kushtëzojë, por ajo e këto mbetën vetëm premtime derdhur nëpër stallat. Edhe Jetonit i ka borxh më se 50 hajnat pasi të njëjtit, dy ditë Suedisë sikur ishte një kurth i boshe", thotë me indinjatë Tu- vetë nuk e di se sa euro më ka mijë euro, kurse Sevdetit rreth më parë, vodhën një shitore në paramenduar mirë për plaçkit- rani, i cili braktisi Australinë borxh "Sweed Milk", thotë 40 mijë euro. Kur të kihen rrugën "Hristofer Zhefaroviq" jen e blegtorëve. Shumat që ua për t'u kthyer në vendlindje Asani, për të shtuar se prej parasysh të gjitha këto kriza, në Hasanbeg. Bojan K. kishte plaçkiti kjo firmë janë marra- dhe për t'u marrë me kul- një fermeri të dalluar erdhi atëherë është shumë normale hyrë në shitoren "Inskom" dhe mendëse dhe ja se ç'thonë disa tivimin e lopëve, nga se, siç buzë ekzistencës. Jeton Zek- që të rinjtë shqiptarë të Man- duke e kërcënuar me armë, nga blegtorët shqiptarë të Pel- thotë ai, asaj kohe për familjen mani dhe Sevdet Xhaferi, dy astirit të mendojnë vetëm për punëtores i ka marrë 4500 lagonisë. Turan Korçari, nga e tij, Graeshnica ishte Australi blegtorë të dalluar nga fshati Australinë e largët, për të mos denarë. Pas vjedhjes, së fshati Graeshnicë me blegtori në miniaturë. Një tjetër blegtor, Dolencë, gjithashtu shfaqin u kthyer më kurrë në këtë bashku me Sasho S. kanë merret që në fëmijëri dhe e ka Asan Memedovski, nga fshati mllefin e tyre për gjithë çka shtet pa kurrfarë perspektive, shkuar në shtëpinë e Bojan K., në gjak këtë degë të bujqësisë. Mexhitli, ferma e të cilit ndodh, jo vetëm me blektorët ku edhe punët më të thjeshta ku edhe i kanë ndarë paratë. Ai thotë se "ferma ime numëron rreth 100 lopë, thotë: shqiptarë, por edhe me ata politizohen. Policia shumë shpejtë ka ar- ritur të kapë hajnat, ndërsa gjykatësi hetues, dy hajnave u Njoftim nga Ambasada Britanike ka shqiptuar paraburgim prej 30 ditësh. Aplikimi nëpërmjet Worldbridge E plagos njerkën 41-vjeçari Xhelal I. nga Bllaca e poshtme, duke gjuaj- tur në ajër, ka plagosur Shkup, 10 gusht - Ambasada vetëm për pyetje dhe nuk do njerkën. Kështu ka raportuar Britanike në Shkup ka infor- të ketë ndikim në mënyrën e policia, sipas të cilës, inciden- muar se do t'i përcjell kërke- dhënies së vizave ose në sjell- ti ka ndodhur rreth orës 13 të sat telefonike ose nëpërmjet jen e vendimit. "Ambasada së dielës, kur Xhelal I., së e-mailit në lidhje me vizat Britanike vazhdon të ofrojë bashku me bashkëshorten dhe partnerit të vet komercial shërbim të shpejtë dhe efikas djalin po ktheheshin nga "Worldbridge" nga dita e hënë. online në internet në lidhje mërgimi në shtëpinë e babait "Worlbridge", siç thuhet në me aplikimet për viza qyte- të tij të ndjerë, në të cilën kanë komunikatën e Ambasadës tarëve nga Maqedonia dhe qenë duke jetuar njerka e tij Britanike, është partner Kosova nëpërmjet ueb faqes bashkë me dy gjysmë- komercial i Qeverisë Britanike së ambasadës ëëë.ukinmace- vëllezërit. "Deri tani për arsye që ofron shërbime efikase dhe donia.fco.gov.uk dhe të World- të panjohura, Xhelal. I. duke të besueshme globalisht qyte- bridge visainfoservices.com. dashur ta largojë nga shtëpia tarëve në 55 shtete dhe në 7 Ambasada Britanike do t'i njerkën Sabrije I. (48) dhe gjuhë. Të gjitha informacionet çmojë informacionet kthyese djemtë e saj, ka marrë revolen e dhëna janë të aprovuara nga nga aplikantët për shërbimin dhe ka gjuajtur tre plumba në Agjencia Kufitare e Mbretërisë e ri testues dhe inkurajon ap- ajër, ku njëri nga plumbat ka së Bashkuar (UKBA) dhe mënyra: me e-mail nëpërmjet sistem të besueshëm au- likantët të japin mendimin e kapluar fytyrën e njerkës, e jepen nëpërmjet agjentëve të ueb faqes së tyre: visainfoser- tomatik) me kartelë visa ose tyre duke kompletuar anketën cila menjëherë është dërguar trajnuar. "Aplikantët që vices.com, ose nëpërmjet master. Shërbimi e-mail është tonë për aplikantë që mund në Qendrën urgjente në kërkojnë ndihmë të mëtut- shërbimit të tyre me telefon pa pagesë", thuhet në komu- të gjendet në ueb faqen tonë, Shkup", thuhet në raportin e jeshme ose kanë pyetje në lid- pagues në numrin +442-0-70- nikatën e Ambasadës Bri- ose duke kompletuar pyetë- policisë. Me këtë rast, Xhelal I. hje me aplikimin për vizë, 997-270. Paguhet 14 dollarë tanike. Ndërkohë, siç njoftojnë sorin e dhënë në ambasadë", është dhënë në arrati, ndërsa mund ta kontaktojnë 'World- për shërbim telefonik që nga kjo Ambasadë, ky shër- thuhet në fund të komu- policia zotohet se ka marrë bridge' në një nga këto dy mund të bëhet (duke përdorur bim i ri është ndërmjetësim nikatës. masat për arrestimin e tij.

×