Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Státní znaky české republiky - vlajky.eu

927 views

Published on

Prezentace státních znaků České republiky vč. popisu.

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

Státní znaky české republiky - vlajky.eu

 1. 1. Státní znaky České republiky www.vlajky.eu www.vlajky24.cz
 2. 2. Vlajka České republiky • Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. • Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
 3. 3. Vlajka České republiky • Vlajka České republiky vyniká mezi ostatními vlajkami především svým modrým klínem na červeném a bílém horizontálním pruhu • Původně byla česká vlajka bikolorní a její barvy, červená a bílá, vycházely z praporu Českého království. • Stejné barvy měla také vlajka Československé republiky, která vznikla v roce 1918. Protože však česká vlajka vypadala vlastně stejně jako polská vlajka, bylo potřeba navrhnout novou vlajku. • V roce 1920 tak zvítězil návrh, který české vlajce původní barvy ponechal a přidal modrý klín. Ten v té době kromě typicky panslovanské barvy symbolizoval také Slovensko. • Vlajka České republiky
 4. 4. Vlajka prezidenta České republiky • Popis: Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.
 5. 5. Vlajka prezidenta České republiky • Použití: Jediným legálním uživatelem standarty je prezident České republiky. Podmínky použití stanovuje zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky. Vlajku prezidenta republiky lze užít k označení: • sídla prezidenta republiky v době jeho přítomnosti v České republice • dopravního prostředku používaného prezidentem republiky
 6. 6. Velký státní znak • Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. • Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí. • Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí.
 7. 7. Malý státní znak • Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.
 8. 8. Státní pečeť • Státní pečeť České republiky je podle zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, oficiálním státním symbolem České republiky. • Pečeť opatruje prezident republiky a používá se zvláště při významných událostech, jako je stvrzení mezinárodních smluv nebo vydání pověřovacích listin diplomatickým zástupcům.
 9. 9. Státní hymna Česká státní hymna Kde domov můj patří podle zákona 3/1993 Sb. mezi státní symboly České republiky a ty lze podle § 1 zákona 352/2001 Sb. užívat jen vhodným a důstojným způsobem. Státní hymnu lze podle § 12 zákona 352/2001 Sb. hrát i zpívat při státních svátcích a při jiných příležitostech, je-li to obvyklé. První sloka písně Kde domov můj je česká národní hymna. Užívá se od rozpadu Československa na konci roku 1992, již v roce 1990 však byla oficiálně prohlášena i za hymnu České republiky uvnitř federace.
 10. 10. Státní hymna Píseň pochází z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, poprvé uvedené v Praze dne 21. prosince 1834. Hudbu k ní složil František Škroup, prvním interpretem se stal Karel Strakatý. Rychle zlidověla a získala postavení národní písně. Čechy byly tedy první zemí, která měla jako hymnu divadelní šlágr. Hymnu tvoří pouze první (a oproti originálu lehce pozměněná) sloka písně; druhá je dnes téměř neznámá. (Viz např. parodii v Pravém výletu pana Broučka do měsíce od Svatopluka Čecha z roku 1888.)
 11. 11. Vlajky.eu Vlajky.EU s.r.o. V naší nabídce naleznete vlajky států celého světa i vlajky organizací. Rádi zajistíme zakázkovou výrobu firemních nebo sportovních vlajek - přesně dle vašich požadavků z těch nejkvalitnějších materiálů! Adresa: Praha 6, Dejvice, Na Sekyrce 1392, PSČ 160 00 Kontakt: www.vlajky.eu 731 800 100 Kontaktujte nás obchod@vlajky.eu

×