Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Curs Android] C09 - Stocarea Datelor (IPW 2011)

1,232 views

Published on

These slides are part of the Android Development Course which I taught to 10 students, while participating in the IP Workshop Summer School 2011.
http://www.scoaladevara.info/2011/?page_id=39

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

[Curs Android] C09 - Stocarea Datelor (IPW 2011)

 1. 1. Android Stocarea Datelor Vlad PETRE vlad@vladpetre.com http://twitter.com/vladpetre88 http://facebook.com/vladpetre88 http://www.linkedin.com/in/vladpetre881 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 2. 2. Date Predefinite • ReadOnly • Assets – directorul assets – reprezinta un depozit nestructurat de fisiere • Resurse – directorul res/raw – devin R.raw.nume_resursa2 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 3. 3. Assets • Ca sa deschidem un asset: AssetManager am = context.getResources().getAssets(); InputStream is = am.open (String assetName); • Ca sa obtin lista de asseturi: String[] assetsList = am.list (String path); • path – este relativ la directorul assets • Ex: pentru a cauta direct in directorul assets, atunci path = “”;3 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 4. 4. Resurse • InputStream is = context.getResources().open(int id); • id este un int de forma – R.raw.nume_resursa4 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 5. 5. Preferinte (Setari)5 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 6. 6. Preferinte (Setari) • Mecanism prin care putem retine anumite date de configurare (ex: numele utilizatorului, ringtone-ul, etc). • Putem stoca cinci tipuri de date: – String – float – boolean – int – long • Datele persista atata timp cat aplicatia e instalata in telefon.6 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 7. 7. Scrierea unor preferinte (1) String KEY = “myPrefs”; int mode = Context.MODE_PRIVATE; SharedPreferences myPrefs = context.getSharedPreferences (KEY, mode); SharedPreferences.Editor prefsEditor = myPrefs.edit(); prefsEditor.putString(“name”, “Alex Marcu"); prefsEditor.putInt(“age”, 23); prefsEditor.commit();7 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 8. 8. Scrierea unor preferinte (2) • Moduri: – Context. MODE_PRIVATE • Default. Fisierul poate fi accesat doar de catre aplicatia care l-a creat. – Context.MODE_APPEND • Scrierea are loc la sfarsitul fisierului. Fisierul poate fi accesat doar de catre aplicatia care l-a creat. – Context.MODE_WORLD_READABLE • Permitem tuturor aplicatiilor sa citeasca fisierul respectiv. – Context.MODE_WORLD_WRITEABLE • Permitem tuturor aplicatiilor sa scrie fisierul respectiv.8 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 9. 9. Citirea unor preferinte String key = “myPrefs“; int mode = Context.MODE_PRIVATE; SharedPreferences myPrefs = context.getSharedPreferences (key, mode); String name = myPrefs.getString(“name”, "nothing"); int age = myPrefs.getInt(“age”, -1);9 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 10. 10. PreferenceActivity Context.MODE_PRIVATE10 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 11. 11. PreferenceActivity • Activitate specializata pentru setari. • Din punct de vedere vizual, este construita automat. • Preferintele trebuiesc definite intr-un fisier *.xml plasat in directorul res/xml. • addPreferencesFromResource(R.xml.xml_setari); • Tipuri de preferinte: – String – boolean11 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 12. 12. Fisierul xml (1) • Contine elemente de tipul Preference – ListPreference, CheckBoxPreference, EditTextPreference, etc • Atribute posibile: – key – cheie unica de identificare – title – un titlu informativ pentru user – summary – un sumar informativ pentru user – defaultValue – valoarea initiala – dependency – determina disponibilitatea setarii in functie de o alta12 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 13. 13. Fisierul xml (2) • Tipuri de setari: Nodul radacina din cadrul – ListPreference fisierului xml se numeste – CheckBoxPreference PreferenceScreen. – EditTextPreference – RingtonePreference • Grupate in diferite categorii – PreferenceCategory • key • title13 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 14. 14. Exemplu cu PreferenceActivity • Definim un fisierul XML • Scriem PreferenceActivity • Definim PreferenceActivity in Manifest14 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 15. 15. Fisierul XML Salvat in res/xml/settings.xml15 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 16. 16. Siruri cu valori Salvat in res/values/arrays.xml16 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 17. 17. PreferenceActivity17 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 18. 18. Citirea setarilor SharedPreferences preferences = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this); String name = preferences.getString("name", "(no name)"); boolean isStudent = preferences.getBoolean("student", false); int year = Integer.parseInt(preferences.getString("year", "1"));18 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 19. 19. Stocarea interna19 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 20. 20. Stocare Interna • Sub forma de fisiere aflate intr-un director special in cadrul aplicatiei. • In general, stocarea de fisiere are loc in memoria interna nevolatila, nu pe cardul SD.20 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 21. 21. Scrierea unui fisier intern String FILENAME = "hello_file"; String string = "hello world!"; FileOutputStream fos = context.openFileOutput (FILENAME, Context.MODE_PRIVATE); fos.write(string.getBytes()); fos.close(); • FILENAME nu are voie sa contina o cale, ci se precizeaza direct numele fisierului.21 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 22. 22. Citirea unui fisier intern String FILENAME = "hello_file"; FileInputStream fis = context.openFileInput(FILENAME); • FileInputStream se foloseste exact ca in Java SE. • FILENAME nu are voie sa contina o cale, ci se precizeaza direct numele fisierului.22 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 23. 23. Listarea fisierelor interne String[] fileList = context.fileList(); • Intoarce o lista cu numele fisierelor interne (fara cale).23 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 24. 24. Stergerea fisierelor interne String FILENAME = "hello_file"; boolean successfullyDeleted = context.deleteFile(FILENAME) • FILENAME nu are voie sa contina o cale, ci se precizeaza direct numele fisierului.24 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 25. 25. Directoare interne File dir = context.getDir(String dirName, int mode); • Metoda imi intoarce directorul respectiv. Daca acesta nu exista, il creaza. • Se foloseste exact ca in Java SE.25 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 26. 26. Cache Intern File cacheDir = context.getCacheDir(); • Un director special. • Se sterge automat atunci cand sistemul decide ca are prea putina memorie interna.26 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 27. 27. Stocare externa27 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 28. 28. Stocare externa • Are loc pe cardul SD, unde pot scrie toate aplicatiile oriunde. • Trebuie sa avem grija, deoarece cardul SD nu este permanent prezent (avem mai multe stari). • Odata cu API 8 au fost introduse cateva directoare speciale pe cardul SD.28 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 29. 29. Starile cardului SD • String Environment.getExternalStorageState(); – MEDIA_MOUNTED – MEDIA_MOUNTED_READ_ONLY – MEDIA_CHECKING – MEDIA_REMOVED – MEDIA_SHARED – MEDIA_UNMOUNTABLE – MEDIA_UNMOUNTED – MEDIA_BAD_REMOVAL – MEDIA_NOFS29 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 30. 30. Exemplu verificare stare card SD boolean mExternalStorageAvailable = false; boolean mExternalStorageWriteable = false; String state = Environment.getExternalStorageState(); if (Environment.MEDIA_MOUNTED.equals(state)) { // We can read and write the media mExternalStorageAvailable = mExternalStorageWriteable = true; } else if (Environment.MEDIA_MOUNTED_READ_ONLY.equals(state)) { // We can only read the media mExternalStorageAvailable = true; mExternalStorageWriteable = false; } else { // Something else is wrong. It may be one of many other states, but all we need // to know is we can neither read nor write mExternalStorageAvailable = mExternalStorageWriteable = false; }30 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 31. 31. Cum stocam datele pe cardul SD API <= 7 API >= 8 Date private Date private Date partajate Date partajate Cache extern Cache extern • In general, calea catre cardul SD este de forma: o /sdcard/31 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 32. 32. Date private32 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 33. 33. Date private conform API <= 7 • Preluam calea catre cardul SD: – File externalDir = Environment.getExternalStorageDirectory(); • Iar apoi scriem fisierele in directorul de pe card: – /Android/data/<package_name>/files/ • Ceea ce stocam conform acestei metode este sters la dezinstalare, doar daca aplicatia a fost instalata pe Android 2.2 (API >= 8)!33 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 34. 34. Date private conform API >= 8 (1) • Calea catre cardul SD o preluam: – File externalDir = Environment.getExternalFilesDir (String type); • Cu parametrul type putem preciza un subdirector: – DIRECTORY_MUSIC – DIRECTORY_PODCASTS – DIRECTORY_RINGTONES – DIRECTORY_ALARMS –…34 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 35. 35. Date private conform API >= 8 (2) • Daca type este null, atunci primesc directorul radacina al locatiei unde este recomandat ca eu sa salvez fisiere pe cardul SD. • Ceea ce stocam conform acestei metode este sters la dezinstalare. • Subdirectoarele ajuta Scannerul Media al Android-ului. Spre exemplu, sunetele stocate in DIRECTORY_RINGTONES nu vor aparea in player-ul de muzica.35 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 36. 36. Date partajate36 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 37. 37. Date partajate conform API <= 7 (1) File externalDir = Environment. getExternalStorageDirectory (); • Intoarce directorul radacina al cardului SD.37 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 38. 38. Date partajate conform API <= 7 (2) • Se recomanda sa salvam fisierele corespunzator urmatoarelor subdirectoare: – Music/ – Podcasts/ – Ringtones/ – Alarms/ – Notifications/ – Pictures/ – Movies/ – Download/38 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 39. 39. Date partajate conform API >= 8 File externalDir = Environment.getExternalStoragePublicDirectory (String type); • Intoarce directorul radacina extern unde atat noi, cat si alte aplicatii, putem stoca fisiere. • Cu parametrul type putem preciza un subdirector: – DIRECTORY_MUSIC – DIRECTORY_PODCASTS – DIRECTORY_RINGTONES – DIRECTORY_ALARMS – …39 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 40. 40. Cache extern40 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 41. 41. Cache extern conform API <= 7 File externalDir = Environment. getExternalStorageDirectory (); • Intoarce directorul radacina al cardului SD. • Iar apoi scriem fisierele in directorul de pe card: – /Android/data/<package_name>/cache/ • Sistemul NU va sterge aceste fisiere daca ramane fara spatiu pe cardul SD (deci le gestionam singuri). • Ceea ce stocam conform acestei metode este sters la dezinstalare, doar daca aplicatia a fost instalata pe Android 2.2 (API >= 8)!41 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 42. 42. Cache extern conform API >= 8 File externalCacheDir = Environment.getExternalCacheDir(); • Fisierele sunt sterse automat daca userul dezinstaleaza aplicatia. • Sistemul NU va sterge aceste fisiere daca ramane fara spatiu pe cardul SD (deci le gestionam singuri).42 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 43. 43. Referinte • http://pdm.ipworkshop.ro • http://developer.android.com/reference/android/conten • http://www.kaloer.com/android-preferences • http://developer.android.com/guide/topics/data/data-st43 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea
 44. 44. Întrebări?44 Scoala de Vara IP Workshop 2011 – Calimanesti Valcea

×