Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sobota

711 views

Published on

Informácie pre duchovné spojenie Slovákov

Published in: Spiritual
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sobota

 1. 1. Duchovná pomoc nášmu národu Cestu ku Svetlu musí každý jednotlivec prežiť v sebe; človek pochopí dokonale iba to, čo vnútorne prežije a precíti vo všetkých obmenách. Prebuďte sa! - myšlienky a citáty z knihy Vo svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od Abdrushina
 2. 2. Duchovná pomoc nášmu národu Pozdravujem, všetkých láskavých a otvorených ľudí čítajúcich túto prezentáciu. Aj keď viem, že každý verí trochu ináč a je veľa detailov, na ktorých sa vždy bude dať rozdeľovať. Jedno nás spája, je to túžba po dobre a slobode pre všetkých, ak nie, táto prezentácia nieje pre vás. Cieľom tejto prezentácie je spoločne nasmerovať naše duchovné sily aby sa bojovalo proti zlu na každom fronte.
 3. 3. Sila ducha Z mnohých absurdných dôvodov ale predovšetkým vďaka ľudskej pýche, obmedzenosti a egu sa už tisícročia vedú spori medzi náboženstvami a vedou.
 4. 4. Sila ducha Kvantová fyzika mnohokrát preukázala, že je to práve ľudské vedomie ako energetické pole, duch človeka, čo smeruje hmotnú realitu (častice sú len forma energie, Prasvetla) a dokáže ju priamo ovplyvňovať. Napr. Hoďte mincu tisíc krát, na oba strany padne zhruba rovnako krát. Opakujte pokus a požiadajte sto ľudí aby si priali nech padne hlava a skutočne väčšina hodov skončí podľa priania ľudí. Ved. Výskumi : http://www.noetic.org/library/publication-scholarly-papers/exploring-relationships-between-ran http://noosphere.princeton.edu/ Slová Ježišove: Jeho učeníci povedali: Pouč nás o mieste, kde si, lebo je pre nás nutné, aby sme ho hľadali. On im povedal: Kto má uši, čuj! Vo vnútri človeka svetla je svetlo a osvetľuje celý svet. Keď on nesvieti, je tma. (Mk 4,23, Mt 5,15-16; Mt 6,22-23)
 5. 5. Karma a Spravodlivosť božia Veľa ľudí sa snaží urputne tieto pojmi rozdeľovať i keď sa napriek malým rozdielom vo filozofiách svojej podstate pojednáva o tej istej veci. Slová Ježišove: ● ● ● Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova , nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Ján 3:3 Vtedy mu povedal Ježiš: Daj svoj meč zpäť na jeho miesto, lebo všetci, ktorí berú meč, zahynú mečom Dávajte a bude dané aj vám — mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám. Biblia: ● ● Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre Ducha, z Ducha bude žať večný život. Kto inému jamu kope, sám do nej padne, kto kotúľa balvan, toho privalí.
 6. 6. Karma a veda ● ● ● ● ● Jungova teória synchronicity hovorí o tzv. akauzálnej (nevýsvetliteľnej) zhode nezávyslích javov, ktoré spolu však majú očividný význam, vedecky skúmaná kvantovým fyzikom Wolfgangom Paulim. Tzv. Zmysluplné náhody Príklady synchronicitov: často rovnaký čas na hodinkách (numerologická informácia), naplňajúce sa sny, v rádiu hraje pieseň o situácii vo vašom živote, nepriama odpoveď na vnútorné otázky (napr.billboard, reklama), otvorte sa symbolom vo svojom živote a sami uvidíte. Na rovnakom princípe funguje aj Karma, avšak miesto odpovedí na otázky prichádza úroda nášho sjania, odmena za dobro, alebo lekcia za zlé chcenie a činy. Zákon akcie a reakcie. Večná dokonalá spravodlivosť Pánova je samočinná a netreba prostredníkov na jej vykonanie, alebo odpustenie. Sami svojím vedomím myslením a chcením upravujeme tok časopriestorového kontinua manifestujúceho sa do dennej reality. Sme tvorcami vlastného osudu
 7. 7. Zmysel tejto prednášky Predchádzajúce slidy, mali ozrejmiť silu Bohom danej vôle človeku. Je potrebné chytiť sa najsilnejších zbraní v boji za dobro a to : ● Modlitba zo srdca ● Meditácia ● Biela mágia, požehnanie
 8. 8. Modlitba zo srdca Modlitba je čin priameho rozhovoru s Bohom, Anjelmi alebo inou svetlou bytosťou. Ďakovná, prosebná, ale ak nieje zo srdca a precítená tak prázdna. Sila modlitby je znásobená, čistotou nášho úmyslu a pomocou zhora. Obrázok modliaceho sa človeka od jasnovidného autora Alexandra Greya
 9. 9. Meditácia Vo svojej podstate meditácia nieje nič iné, než ukľudnenie vnútorného myšlienkového sveta človeka. Precitnutie a oduchovnenie. Stav bdelosti a zvýšeného vedomia, technika nieje podstatná. Podstatné je načúvať vnútru a získať tak priame spojenie s Duchovnom. Narozdiel od modlitby, pri meditácii prijímame a počúvame, rady, pomoc a vedenie od Anjelov a duchvných vodcov. V stave meditácie sme napríklad pri vrúcnom a úprimnom spytovaní svedomia. Meditatívny stav nemusí byť pasívny, mali by sme v ňom byť počas modlenia, aby sme modlitbu dôkladne precítili. Proroci a inšpirovaný, ktorý boli omilostení prijímajú informácie v takomto stave.
 10. 10. Biela mágia Mágia nie je zlá, ale je to nástroj a všetci neskúsení v tejto oblasti by mali radšej dva krát merať a raz rezať. Následky našej mágie budeme žať ako všetko ostatné. Podstata mágie je využitie prírodných síl, fyzikálnych zákonitostí a duchovných síl človeka na posilnenie vôle a priania. Ak je náš úmysel čistý, činíme bielu mágiu založenú na dobre a láske. Biela mágia zahŕňa liečenie, sebaliečenie, očisty, posvätenia a požehnania. Liečenie rukami sa dá považovať za formu bielej mágie.
 11. 11. Mágia a kresťansvo Ranný Kresťania boli silne ezotericky založený i keď dnešné cirkevnícke ponímanie Kresťanstva sa tejto pravde vyhýba. I nepriek tomu, znaky sú prítomné v dnešných rituáloch. Krst je rituál požehnania Timián ma metafyzikálne vlastnosti na očistenie od zla a posilnenie vôle Oltáre, svietce a oleje sú klasickými pomôckami pri mágii
 12. 12. Varovanie: skutočné magické schopnosti sú darom a omilostením pre duchovne vyspelých jednotlivcov, okultná školenia vedúce k umelému získaniu jasnovidectva a jasnopočutia sú pre človeka nebezpečné.
 13. 13. Spojme sa pre dobro Slovenska Chcel by som týmto vyzvať všetkých, ktorý to tak cítia aby sa celý piatok postili (pre silnejšie duchovné spojenie) a sobotu ráno venovali kolektívnej modlitbe, meditácii za spoločný úmysel: ● Kráľovstvo Božie na Slovensku ● Zjednotenie Slovenského národa ● Ochranu našej milovanej zeme, ľudu a priamo bojujúcich bratov a sestry. (Bratislavský protest)
 14. 14. Ďakujem za pozornosť Verte v silu, ktorú vám dal náš otec a použite ju pre dobro všetkých. Iba vo vnútornom presvedčení je pravá viera. Presvedčenie však prichádza iba bezohľadným skúmaním a uvažovaním, nie preberaním cudzích názorov. Úvodné slovo - myšlienky a citáty z knihy Vo svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od Abdrushina V.Kontuľ

×