Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Přístupnost webových stránek

625 views

Published on

Obecná prezentace - proč je dobré dodržet přístupnost webových stránek pro zdravotně postižené.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Přístupnost webových stránek

 1. 1. Přístupnost webových stránek Vladimír Matějíček 26.9.08
 2. 2. Co je přístupnost <ul><li>Přístupnost na webu </li></ul><ul><ul><li>Webové stránky – informace pro všechny </li></ul></ul><ul><ul><li>Státní úřady – nekonkurenční prostředí </li></ul></ul><ul><ul><li>Přístupnost nezvyšuje náklady </li></ul></ul>
 3. 3. Proč přístupnost? <ul><li>53 % </li></ul>1 200 000 50 % ≥ 65 30 %
 4. 4. Pro koho přístupný web? <ul><li>Druhy postižení </li></ul><ul><ul><li>Dlouhodobé postižení (vrozené, získané) </li></ul></ul><ul><ul><li>Krátkodobé znevýhodnění </li></ul></ul><ul><ul><li>Problémy vysokého věku </li></ul></ul><ul><ul><li>Technické vybavení </li></ul></ul><ul><ul><li>Okolnosti dané místem </li></ul></ul>
 5. 5. Pro koho přístupný web? <ul><li>Typy postižení </li></ul><ul><ul><li>Postižení zraku </li></ul></ul><ul><ul><li>Postižení sluchu </li></ul></ul><ul><ul><li>Pohybová postižení </li></ul></ul><ul><ul><li>Poruchy učení a soustředění </li></ul></ul><ul><ul><li>Technický / technologický handicap </li></ul></ul>
 6. 6. Ukázka - technické omezení <ul><li>Technické omezení </li></ul><ul><ul><li>OS (MacOS, Linux), SW (prohlížeč, čtečka) </li></ul></ul><ul><ul><li>HW (PDA, černobílý monitor, absence reproduktorů) </li></ul></ul>
 7. 7. Přístupnost – co dodržet <ul><li>Co dodržet </li></ul><ul><ul><li>Text je text! </li></ul></ul><ul><ul><li>Možnost úpravy textu </li></ul></ul><ul><ul><li>Vhodná barevnost a kontrast </li></ul></ul><ul><ul><li>Jednoduché, krátké, strukturované, výstižné texty </li></ul></ul><ul><ul><li>Konzistentní navigace a vzhled celého webu </li></ul></ul><ul><ul><li>Obrázky mají textovou alternativu </li></ul></ul><ul><ul><li>Nepoužívat rušivé prvky (blikání, animované gify) </li></ul></ul><ul><ul><li>Neomezovat na použití pouze určitým technologickým prvkem </li></ul></ul>
 8. 8. Zákonná povinnost <ul><li>Zákon č. 365/2000 Sb. o ISVS </li></ul><ul><ul><li>Vyhláška č. 64/2008 Sb. o přístupnosti (webových stránek orgánů veřejné správy) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pravidla přístupnosti – 6 oblastí, 33 pravidel </li></ul></ul><ul><ul><li>Vychází z webových standardů (WCAG 2.0) </li></ul></ul><ul><ul><li>Naplňují doporučení Evropské unie </li></ul></ul><ul><ul><li>Nejsou dokonalá </li></ul></ul>
 9. 9. Pravidla přístupnosti nejsou dokonalá
 10. 10. Dotazy <ul><li>? </li></ul>
 11. 11. Stojíme na hlavě Vladimír Matějíček Equica, a.s. vladimir [email_address]

×