SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
“SMART технологияларын
информатика сабағында пайдалану ”
(вебинар)
Информатика-робототехника
әдіскері Мербеков Т.Б.
Қазіргі әлемде жай ғана сауаттылық
жеткіліксіз болып қалғаны бәрімізге мәлім.
Сондықтан ақпараттық мәліметтер ағыны
күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін
қалыптастырып, оқушылардың қабілетін,
талантын дамыту білім беру мекемелерінің
басты міндеті болып отыр
Кіріспе
Елбасымыздың жолдауында: «Біздің азаматтарымыз
үнемі ең озық жабдықтармен және ең заманауи
өндірістерде жұмыс жасау машығын меңгеруге дайын
болуға тиіс»-дегенболатын. Ол бүгінгі білім беру
кеңістігінде ауадай қажет, әрбір оқушының қабілетіне
қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа,
шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын
жаңартылған педагогикалық технологияны меңгеруге
үлкен бет бұрыс жасалуы қажет.
Жоғарыда аталған осы міндеттерді жүзеге асыру
технологияның дамуына тікелей байланысты. Бір кезде біз
білімді тек мектепте немесе арнайы оқу орындарында
оқытушыдан ғана алатын болсақ, бүгінде білімді алудың
алуан түрлі көздері бар. Яғни, бүгін кез келген адамның
технология арқылы өздігінен жетілуіне мол мүмкіндік
беріліп отыр. Соның негізінде «Кибер» білім беру кең етек
жая бастады. Кибер біліммен қатар Кибер университеттер,
Кибер мектептер деген ұғым қолданыла бастады. Кибер білім
алу дегеніміз – онлайн түрінде өздігінен білім алу. Бұл -
оқушылардың үй жағдайында қашықтықтан мектеппен
байланыс жасау түрі. Ең алғашқы Кибер университет ақпарат
көздерінде Жапонияда ашылған.
Сонымен қатар АҚШ, Оңтүстік Кореяда да Кибер оқу
орындары құрыла басталған. Кибер білім алу оқушылардың
өздігінен дамуына мүмкіндік беретін болғандықтан, Smart
мектептер құрыла бастады. Кибер білім алу – онлайн
тәртібінде өздігінен білім алу болса, Smart білім алу –
ақылды білім алу мағынасын береді. Жоғарыда аталған осы
міндеттерді жүзеге асыру технологияның дамуына тікелей
байланысты. Бір кезде біз білімді тек мектепте немесе
арнайы оқу орындарында оқытушыдан ғана алатын болсақ,
бүгінде білімді алудың алуан түрлі көздері бар. Яғни, бүгін
кез келген адамның технология арқылы өздігінен жетілуіне
мол мүмкіндік беріліп отыр. Соның негізінде «Кибер» білім
беру кең етек жая бастады. Кибер біліммен қатар Кибер
университеттер, Кибер мектептер деген ұғым қолданыла
бастады.
ХХІ ғасыр – технология ғасыры болғандықтан, Қазақстан
әлем бойынша ең жаңа деген оқу формаларын зерттеп, білім
саласында үнемі жаңарту жасап келеді. Сонымен қатар
өкініштісі елімізде ақпараттық қоғам әлі толық қалыптаспай
жатыр. Сұранысқа орай технология даму үстінде. Бірақ
соңғы жылдары SMART технологиясы ұғымы яғни ақылды
оқыту пайда болды және Smart қала, Smart фон, Smart
құрылғы, Smart қондырғы, Smart орта деген тіркестерді жиі
естіп жүрміз. Яғни, E-learning орнына SMART-learning
келуі, ақпараттық қоғам орнына «smart қоғам» қалыптасуы
біздің елімізде де күтілуде. Қазіргі таңда Smart
технологиясын өндірушілер – АҚШ, Канада, Оңтүстік
Корея елдері. Қазір елордамызда да Smart мектептер
қалыптасып келеді.
Сонымен Smart дегеніміз не?
Smart білім беру тұжырымдамасы – үлкен көлемдегі әр түрлі
білім ресурстарының (аудио, видео, графика) тыңдаушыға
қажетінше оңай әрі жылдам, ыңғайлы түрде жеткізілуі. Сонымен
қатар Smart білім беру оңай басқарылатын және әрдайым сыртқы
білім ресурстарымен толығып отыратын болуы тиіс.
Smart education немесе ақылды білім беру – бұл ыңғайлы түрде
интерактивті ортада
жүзеге асырылған әлемдік деңгейдегі қолжетімді контент арқылы
білім беру болып табылады. Smart education түсінігінің негізі ол кең
ауқымды қол жетімді білім білім ресурстары. Smart education
барлық білім беру үдерістерін және осы үдерісте қолданылатын
барлық әдістер мен технологияларды түгелдей жаңаруын жүзеге
асырады.
Ақылды тақта, ақылды экран, кез-келген жерден интернетке
қосылу сияқты жаңа технологиялардың туындауына себеп болады.
Smart education барлық білім беру үдерістерін және осы үдерісте
қолданылатын барлық әдістер ментехнологияларды түгелдей
жаңаруын жүзеге асырады және де ақылды тақта, ақылды экран, кез-
келген жерден интернетке қосылу сияқты жаңа технологиялардың
туындауына себеп болады. Осы пайда болған жаңа технологиялар
контентті жасақтап, жүйелеп, пайдаланушыға жеткізеді. Соның
арқасында білім беруді жүзеге асыру тек сыныпта ғана емес, кез-
келген жерде: үйде немесе мұражай, кафе сияқты қоғамдық жерлерде
де мүмкін болады. Яғни білім беру үдерісінің кез келген
қатысушысы(оқушы немесе мұғалім) интернет желісі арқылы ортақ
контентті белсенді пайдалана алады.
Жаңа білім контенті оқушыларға жаңа дағдылар мен жаңа
білімдер алуына көмектеседі. Оқытушы Smart education
шеңберінде пәндерге бөлу арқылы әрбір оқушыға жеке білім
беруді ұйымдастыра алады. Боллондық оқыту жүйесі де осыған
негізделген. Сонымен қатар оқушы өзі жаңа пән жасауға қатысу
мүмкіндігі де бар. Smart education оқытушыға курстың
техникалық жасақталуына уақыт кетірмеуіне мүмкіндік береді.
Мұғалімге мұндағы арнайы модульдерге бөлінген контенттерді
пайдалануына болады. Осы модульдерді технологиялар арқылы
өзімізге ыңғайлы етіп жинақтауға және автоматтандыруға
болады. Соңғы кезде әсіресе жастар арасында әлеуметтік
желілердегі (Facebook, Twitter және т.б) білім ресурстарын
пайдалану кеңінен таралды.
Мұндай технологияны пайдалану да білім сапасын
арттыруға айтарлықтай септігін тигізеді. Smart
тұжырымдамасының енуіне байланысты оқушының да,
мұғалімнің де білім беру жүйесіндегі рөлдері өзгереді. Бұрын
оқушы үшін жалғыз білім ресурсы сабақтағы дәріс
болғандықтан оқушы сабаққа қатысуға міндетті болатын. Ал
қазір ақпараттық технологиялардың негізін меңгерген оқушы
интернет құралдары арқылы өзіне қажетті кез-келген
ақпаратты таба алады. Сондықтан қазір білім алушының
дәріске қатысуының қажеттілігі шамалы. Smart education
барлық білім беру үдерістерін және осы үдерісте
қолданылатын барлық әдістер мен технологияларды түгелдей
жаңаруын жүзеге асырады және де ақылды тақта, кез-келген
жерден интернетке қосылу сияқты жаңа технологиялардың
Осы пайда болған жаңа технологиялар контентті жасақтап,
жүйелеп, пайдаланушыға жеткізеді. Соның арқасында білім
беруді жүзеге асыру тек сыныпта ғана емес, кез-келген жерде:
үйде немесе мұражай, кафе сияқты қоғамдық жерлерде де мүмкін
болады. Яғни білім беру үдерісінің кез келген
қатысушысы(оқушы немесе мұғалім) интернет желісі арқылы
ортақ контентті белсенді пайдалана алады. Бұл өз кезегінде білім
беру үдерісінің уақытқа немесе орынға (сынып, аудитория)
тәуелділігін жояды. Ол – мұғалімнің міндеті. Оқытушы жаңа
білім контенттерін жасақтап, оқушыны соған бағыттауы керек.
Ол – мұғалімнің міндеті. Оқытушы жаңа білім контенттерін
жасақтап, оқушыны соған бағыттауы керек.
Smart оқытушы мойнына жаңа міндеттер жүктейді. Енді
мұғалім өз мамандығы бойынша жоғары құзіретті болып қана
қоймай, сонымен қатар ол ауқымды көлемде басқа да
ақпараттарды игеруі керек. Smart оқытушыларға жаңа
міндеттер жүктеумен қатар жаңа мүмкіндіктер береді. Олар:
жинақталған білімдерімен және тәжірибелерімен алмасу,
ғылыммен көбірек айналысу, контентті жаңадан жасамай
жасақталған контентті пайдалану арқылы уақыт үнемдеу.
Smart тұжырымдамасына сәйкес оқу курсы да өзгерістерге
ұшырайды. Енді оқу курсының сапасы артып қана қоймай,
оқушының курсқа деген қызығушылығының артуын
қамтамасыз ету керек.
Қазіргі заманда көптеген электрондық ресурстарды пайдаланып
жүрген оқушыны қарапайым мәтіндік білім контенттерімен
қызықтыру мүмкін емес. Сондықтан оқу курсы мультимедиялық
контенттер және сыртқы электрондық ресурстардан құралуы
керек.
Қазіргі заманғы Smart курс 80 пайызы сыртқы электрондық
ресурстардан құралып, 20-30 пайызы ғана кітапты пайдалануы
керек. Smart оқулықтар осындай талаптарға сәйкес болуы керек.
Smart оқулық – бұл интернет ресурстар арқылы үнемі
толықтырылып отыратын мазмұны бойынша жинақталған құрама
оқу материалдары.
Өз кезегінде Smart білім берудің мақсаты білім беру үдерісін
электрондық ортаға көшіру арқылы оқытудың тиімділігін арттыру
болып табылады.
Осы тұрғыдан қарағанда ғана мұғалім өз білімін оқушыларға
түгелдей жеткізе алады. Білім беру шекарасы кеңейіп білім
алушылар саны көбейіп қана қоймай, уақыт және орынға
байланысты шектеулер болмайды. Білім беруді кез-келген жерде
кез-келген уақытта ұйымдастыруға мүмкіндік туғызады.
Smart оқытушы мойнына жаңа міндеттер жүктейді. Енді мұғалім өз
мамандығы бойынша жоғары құзіретті болып қана қоймай, сонымен
қатар ол ауқымды көлемде басқа да ақпараттарды игеруі керек.
Smart оқытушыларға жаңа міндеттер жүктеумен қатар жаңа
мүмкіндіктер береді. Олар: жинақталған білімдерімен және
тәжірибелерімен алмасу, ғылыммен көбірек айналысу, контентті
жаңадан жасамай жасақталған контентті пайдалану арқылы уақыт
үнемдеу.
Smart оқытушы мойнына жаңа міндеттер жүктейді. Енді мұғалім
өз мамандығы бойынша жоғары құзіретті болып қана қоймай,
сонымен қатар ол ауқымды көлемде басқа да ақпараттарды игеруі
керек. Smart оқытушыларға жаңа міндеттер жүктеумен қатар жаңа
мүмкіндіктер береді. Олар: жинақталған білімдерімен және
тәжірибелерімен алмасу, ғылыммен көбірек айналысу, контентті
жаңадан жасамай жасақталған контентті пайдалану арқылы уақыт
үнемдеу.
Smart тұжырымдамасына сәйкес оқу курсы да өзгерістерге
ұшырайды. Енді оқу курсының сапасы артып қана қоймай,
оқушының курсқа деген қызығушылығының артуын қамтамасыз
ету керек.
Қазіргі заманда көптеген электрондық ресурстарды пайдаланып
жүрген оқушыны қарапайым мәтіндік білім контенттерімен
қызықтыру мүмкін емес. Сондықтан оқу курсы мультимедиялық
контенттер және сыртқы электрондық ресурстардан құралуы керек.
Қазіргі заманғы Smart курс 80 пайызы сыртқы электрондық
ресурстардан құралып, 20-30 пайызы ғана кітапты пайдалануы
керек. Smart оқулықтар осындай талаптарға сәйкес болуы керек.
Smart оқулық – бұл интернет ресурстар арқылы үнемі
толықтырылып отыратын мазмұны бойынша жинақталған құрама
оқу материалдары.
Өз кезегінде Smart білім берудің мақсаты білім беру үдерісін
электрондық ортаға көшіру арқылы оқытудың тиімділігін арттыру
болып табылады.
Осы тұрғыдан қарағанда ғана мұғалім өз білімін
оқушыларға түгелдей жеткізе алады. Білім беру шекарасы
кеңейіп білім алушылар саны көбейіп қана қоймай, уақыт
және орынға байланысты шектеулер болмайды. Білім беруді
кез-келген жерде кез-келген уақытта ұйымдастыруға
мүмкіндік туғызады.

More Related Content

Similar to слайд смарт

1010аввав
1010аввав1010аввав
1010аввавnurlan93kz
 
Smart learning болмысы және дидактикалық сипаттамасы
Smart learning болмысы және дидактикалық сипаттамасыSmart learning болмысы және дидактикалық сипаттамасы
Smart learning болмысы және дидактикалық сипаттамасыTagir Sagitov
 
Электрондық оқулықты сабақта пайдалану
Электрондық оқулықты сабақта пайдалануЭлектрондық оқулықты сабақта пайдалану
Электрондық оқулықты сабақта пайдалануErjan Beisenhojaev
 
инновациялық технологияларды пайдалануды жүзеге асыру –жеке тұлғаны қалыптаст...
инновациялық технологияларды пайдалануды жүзеге асыру –жеке тұлғаны қалыптаст...инновациялық технологияларды пайдалануды жүзеге асыру –жеке тұлғаны қалыптаст...
инновациялық технологияларды пайдалануды жүзеге асыру –жеке тұлғаны қалыптаст...Asem Sarsembayeva
 
оқыту технологиялары
оқыту технологияларыоқыту технологиялары
оқыту технологияларыoquzaman
 
2. оқу бағдарлама акт бастауыш мектеп 1 нұсқа 180214
2. оқу бағдарлама акт бастауыш мектеп 1 нұсқа 1802142. оқу бағдарлама акт бастауыш мектеп 1 нұсқа 180214
2. оқу бағдарлама акт бастауыш мектеп 1 нұсқа 180214NisEdu
 
садуева. а
садуева. асадуева. а
садуева. аoquzaman
 
Жаңартылған білім беру мазмұны
Жаңартылған білім беру мазмұныЖаңартылған білім беру мазмұны
Жаңартылған білім беру мазмұныMarzhanZhumakhan
 
Электрондық оқыту (e-learning) жүйесі – заман талабы (Баяндама)
Электрондық оқыту (e-learning) жүйесі – заман талабы (Баяндама)Электрондық оқыту (e-learning) жүйесі – заман талабы (Баяндама)
Электрондық оқыту (e-learning) жүйесі – заман талабы (Баяндама)Erjan Beisenhojaev
 
Деңгейлік бағдарлама бойынша біліктілігін арттырған педагогтың жұмыс мазмұны
Деңгейлік бағдарлама бойынша біліктілігін арттырған педагогтың жұмыс мазмұныДеңгейлік бағдарлама бойынша біліктілігін арттырған педагогтың жұмыс мазмұны
Деңгейлік бағдарлама бойынша біліктілігін арттырған педагогтың жұмыс мазмұныАйбек Қуандықұлы
 

Similar to слайд смарт (20)

1010аввав
1010аввав1010аввав
1010аввав
 
ботамолдаева г.к.
ботамолдаева г.к.ботамолдаева г.к.
ботамолдаева г.к.
 
Smart learning болмысы және дидактикалық сипаттамасы
Smart learning болмысы және дидактикалық сипаттамасыSmart learning болмысы және дидактикалық сипаттамасы
Smart learning болмысы және дидактикалық сипаттамасы
 
Электрондық оқулықты сабақта пайдалану
Электрондық оқулықты сабақта пайдалануЭлектрондық оқулықты сабақта пайдалану
Электрондық оқулықты сабақта пайдалану
 
новый статья
новый статьяновый статья
новый статья
 
жұмыс ибраева а
жұмыс ибраева ажұмыс ибраева а
жұмыс ибраева а
 
инновациялық технологияларды пайдалануды жүзеге асыру –жеке тұлғаны қалыптаст...
инновациялық технологияларды пайдалануды жүзеге асыру –жеке тұлғаны қалыптаст...инновациялық технологияларды пайдалануды жүзеге асыру –жеке тұлғаны қалыптаст...
инновациялық технологияларды пайдалануды жүзеге асыру –жеке тұлғаны қалыптаст...
 
баяндама
баяндамабаяндама
баяндама
 
оқыту технологиялары
оқыту технологияларыоқыту технологиялары
оқыту технологиялары
 
салтенова н.с
салтенова н.ссалтенова н.с
салтенова н.с
 
2. оқу бағдарлама акт бастауыш мектеп 1 нұсқа 180214
2. оқу бағдарлама акт бастауыш мектеп 1 нұсқа 1802142. оқу бағдарлама акт бастауыш мектеп 1 нұсқа 180214
2. оқу бағдарлама акт бастауыш мектеп 1 нұсқа 180214
 
садуева. а
садуева. асадуева. а
садуева. а
 
Жаңартылған білім беру мазмұны
Жаңартылған білім беру мазмұныЖаңартылған білім беру мазмұны
Жаңартылған білім беру мазмұны
 
баяндама
баяндамабаяндама
баяндама
 
14.pptx
14.pptx14.pptx
14.pptx
 
Электрондық оқыту (e-learning) жүйесі – заман талабы (Баяндама)
Электрондық оқыту (e-learning) жүйесі – заман талабы (Баяндама)Электрондық оқыту (e-learning) жүйесі – заман талабы (Баяндама)
Электрондық оқыту (e-learning) жүйесі – заман талабы (Баяндама)
 
16.09.20
16.09.2016.09.20
16.09.20
 
имамкул н. мпи
имамкул н. мпи имамкул н. мпи
имамкул н. мпи
 
іс тәжірибе
іс тәжірибеіс тәжірибе
іс тәжірибе
 
Деңгейлік бағдарлама бойынша біліктілігін арттырған педагогтың жұмыс мазмұны
Деңгейлік бағдарлама бойынша біліктілігін арттырған педагогтың жұмыс мазмұныДеңгейлік бағдарлама бойынша біліктілігін арттырған педагогтың жұмыс мазмұны
Деңгейлік бағдарлама бойынша біліктілігін арттырған педагогтың жұмыс мазмұны
 

More from vladimir-redo

Антитеррор жадынама
Антитеррор жадынамаАнтитеррор жадынама
Антитеррор жадынамаvladimir-redo
 
кайта ондеу
кайта ондеукайта ондеу
кайта ондеуvladimir-redo
 
мемлекеттік қолдау (Cубсидия)
мемлекеттік қолдау (Cубсидия)мемлекеттік қолдау (Cубсидия)
мемлекеттік қолдау (Cубсидия)vladimir-redo
 
инвестиция
инвестицияинвестиция
инвестицияvladimir-redo
 
5.кооперация слайд
5.кооперация слайд5.кооперация слайд
5.кооперация слайдvladimir-redo
 
2017 ж атқарылған жұмыстар
2017 ж атқарылған жұмыстар2017 ж атқарылған жұмыстар
2017 ж атқарылған жұмыстарvladimir-redo
 
план работы усх 2017
план работы усх 2017план работы усх 2017
план работы усх 2017vladimir-redo
 
слайд якорные проекты
слайд якорные проектыслайд якорные проекты
слайд якорные проектыvladimir-redo
 
презентация брошюра
презентация брошюрапрезентация брошюра
презентация брошюраvladimir-redo
 
Кооперация
КооперацияКооперация
Кооперацияvladimir-redo
 
презентация кабинета соңғысы
презентация кабинета соңғысыпрезентация кабинета соңғысы
презентация кабинета соңғысыvladimir-redo
 

More from vladimir-redo (12)

Антитеррор жадынама
Антитеррор жадынамаАнтитеррор жадынама
Антитеррор жадынама
 
кайта ондеу
кайта ондеукайта ондеу
кайта ондеу
 
мемлекеттік қолдау (Cубсидия)
мемлекеттік қолдау (Cубсидия)мемлекеттік қолдау (Cубсидия)
мемлекеттік қолдау (Cубсидия)
 
инвестиция
инвестицияинвестиция
инвестиция
 
5.кооперация слайд
5.кооперация слайд5.кооперация слайд
5.кооперация слайд
 
2017 ж атқарылған жұмыстар
2017 ж атқарылған жұмыстар2017 ж атқарылған жұмыстар
2017 ж атқарылған жұмыстар
 
план работы усх 2017
план работы усх 2017план работы усх 2017
план работы усх 2017
 
слайд якорные проекты
слайд якорные проектыслайд якорные проекты
слайд якорные проекты
 
презентация брошюра
презентация брошюрапрезентация брошюра
презентация брошюра
 
Кооперация
КооперацияКооперация
Кооперация
 
презентация кабинета соңғысы
презентация кабинета соңғысыпрезентация кабинета соңғысы
презентация кабинета соңғысы
 
отчет 2017
отчет 2017отчет 2017
отчет 2017
 

слайд смарт

 • 1. “SMART технологияларын информатика сабағында пайдалану ” (вебинар) Информатика-робототехника әдіскері Мербеков Т.Б.
 • 2. Қазіргі әлемде жай ғана сауаттылық жеткіліксіз болып қалғаны бәрімізге мәлім. Сондықтан ақпараттық мәліметтер ағыны күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, оқушылардың қабілетін, талантын дамыту білім беру мекемелерінің басты міндеті болып отыр Кіріспе
 • 3. Елбасымыздың жолдауында: «Біздің азаматтарымыз үнемі ең озық жабдықтармен және ең заманауи өндірістерде жұмыс жасау машығын меңгеруге дайын болуға тиіс»-дегенболатын. Ол бүгінгі білім беру кеңістігінде ауадай қажет, әрбір оқушының қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен бет бұрыс жасалуы қажет.
 • 4. Жоғарыда аталған осы міндеттерді жүзеге асыру технологияның дамуына тікелей байланысты. Бір кезде біз білімді тек мектепте немесе арнайы оқу орындарында оқытушыдан ғана алатын болсақ, бүгінде білімді алудың алуан түрлі көздері бар. Яғни, бүгін кез келген адамның технология арқылы өздігінен жетілуіне мол мүмкіндік беріліп отыр. Соның негізінде «Кибер» білім беру кең етек жая бастады. Кибер біліммен қатар Кибер университеттер, Кибер мектептер деген ұғым қолданыла бастады. Кибер білім алу дегеніміз – онлайн түрінде өздігінен білім алу. Бұл - оқушылардың үй жағдайында қашықтықтан мектеппен байланыс жасау түрі. Ең алғашқы Кибер университет ақпарат көздерінде Жапонияда ашылған.
 • 5. Сонымен қатар АҚШ, Оңтүстік Кореяда да Кибер оқу орындары құрыла басталған. Кибер білім алу оқушылардың өздігінен дамуына мүмкіндік беретін болғандықтан, Smart мектептер құрыла бастады. Кибер білім алу – онлайн тәртібінде өздігінен білім алу болса, Smart білім алу – ақылды білім алу мағынасын береді. Жоғарыда аталған осы міндеттерді жүзеге асыру технологияның дамуына тікелей байланысты. Бір кезде біз білімді тек мектепте немесе арнайы оқу орындарында оқытушыдан ғана алатын болсақ, бүгінде білімді алудың алуан түрлі көздері бар. Яғни, бүгін кез келген адамның технология арқылы өздігінен жетілуіне мол мүмкіндік беріліп отыр. Соның негізінде «Кибер» білім беру кең етек жая бастады. Кибер біліммен қатар Кибер университеттер, Кибер мектептер деген ұғым қолданыла бастады.
 • 6. ХХІ ғасыр – технология ғасыры болғандықтан, Қазақстан әлем бойынша ең жаңа деген оқу формаларын зерттеп, білім саласында үнемі жаңарту жасап келеді. Сонымен қатар өкініштісі елімізде ақпараттық қоғам әлі толық қалыптаспай жатыр. Сұранысқа орай технология даму үстінде. Бірақ соңғы жылдары SMART технологиясы ұғымы яғни ақылды оқыту пайда болды және Smart қала, Smart фон, Smart құрылғы, Smart қондырғы, Smart орта деген тіркестерді жиі естіп жүрміз. Яғни, E-learning орнына SMART-learning келуі, ақпараттық қоғам орнына «smart қоғам» қалыптасуы біздің елімізде де күтілуде. Қазіргі таңда Smart технологиясын өндірушілер – АҚШ, Канада, Оңтүстік Корея елдері. Қазір елордамызда да Smart мектептер қалыптасып келеді. Сонымен Smart дегеніміз не?
 • 7. Smart білім беру тұжырымдамасы – үлкен көлемдегі әр түрлі білім ресурстарының (аудио, видео, графика) тыңдаушыға қажетінше оңай әрі жылдам, ыңғайлы түрде жеткізілуі. Сонымен қатар Smart білім беру оңай басқарылатын және әрдайым сыртқы білім ресурстарымен толығып отыратын болуы тиіс. Smart education немесе ақылды білім беру – бұл ыңғайлы түрде интерактивті ортада жүзеге асырылған әлемдік деңгейдегі қолжетімді контент арқылы білім беру болып табылады. Smart education түсінігінің негізі ол кең ауқымды қол жетімді білім білім ресурстары. Smart education барлық білім беру үдерістерін және осы үдерісте қолданылатын барлық әдістер мен технологияларды түгелдей жаңаруын жүзеге асырады.
 • 8. Ақылды тақта, ақылды экран, кез-келген жерден интернетке қосылу сияқты жаңа технологиялардың туындауына себеп болады. Smart education барлық білім беру үдерістерін және осы үдерісте қолданылатын барлық әдістер ментехнологияларды түгелдей жаңаруын жүзеге асырады және де ақылды тақта, ақылды экран, кез- келген жерден интернетке қосылу сияқты жаңа технологиялардың туындауына себеп болады. Осы пайда болған жаңа технологиялар контентті жасақтап, жүйелеп, пайдаланушыға жеткізеді. Соның арқасында білім беруді жүзеге асыру тек сыныпта ғана емес, кез- келген жерде: үйде немесе мұражай, кафе сияқты қоғамдық жерлерде де мүмкін болады. Яғни білім беру үдерісінің кез келген қатысушысы(оқушы немесе мұғалім) интернет желісі арқылы ортақ контентті белсенді пайдалана алады.
 • 9. Жаңа білім контенті оқушыларға жаңа дағдылар мен жаңа білімдер алуына көмектеседі. Оқытушы Smart education шеңберінде пәндерге бөлу арқылы әрбір оқушыға жеке білім беруді ұйымдастыра алады. Боллондық оқыту жүйесі де осыған негізделген. Сонымен қатар оқушы өзі жаңа пән жасауға қатысу мүмкіндігі де бар. Smart education оқытушыға курстың техникалық жасақталуына уақыт кетірмеуіне мүмкіндік береді. Мұғалімге мұндағы арнайы модульдерге бөлінген контенттерді пайдалануына болады. Осы модульдерді технологиялар арқылы өзімізге ыңғайлы етіп жинақтауға және автоматтандыруға болады. Соңғы кезде әсіресе жастар арасында әлеуметтік желілердегі (Facebook, Twitter және т.б) білім ресурстарын пайдалану кеңінен таралды.
 • 10. Мұндай технологияны пайдалану да білім сапасын арттыруға айтарлықтай септігін тигізеді. Smart тұжырымдамасының енуіне байланысты оқушының да, мұғалімнің де білім беру жүйесіндегі рөлдері өзгереді. Бұрын оқушы үшін жалғыз білім ресурсы сабақтағы дәріс болғандықтан оқушы сабаққа қатысуға міндетті болатын. Ал қазір ақпараттық технологиялардың негізін меңгерген оқушы интернет құралдары арқылы өзіне қажетті кез-келген ақпаратты таба алады. Сондықтан қазір білім алушының дәріске қатысуының қажеттілігі шамалы. Smart education барлық білім беру үдерістерін және осы үдерісте қолданылатын барлық әдістер мен технологияларды түгелдей жаңаруын жүзеге асырады және де ақылды тақта, кез-келген жерден интернетке қосылу сияқты жаңа технологиялардың
 • 11. Осы пайда болған жаңа технологиялар контентті жасақтап, жүйелеп, пайдаланушыға жеткізеді. Соның арқасында білім беруді жүзеге асыру тек сыныпта ғана емес, кез-келген жерде: үйде немесе мұражай, кафе сияқты қоғамдық жерлерде де мүмкін болады. Яғни білім беру үдерісінің кез келген қатысушысы(оқушы немесе мұғалім) интернет желісі арқылы ортақ контентті белсенді пайдалана алады. Бұл өз кезегінде білім беру үдерісінің уақытқа немесе орынға (сынып, аудитория) тәуелділігін жояды. Ол – мұғалімнің міндеті. Оқытушы жаңа білім контенттерін жасақтап, оқушыны соған бағыттауы керек. Ол – мұғалімнің міндеті. Оқытушы жаңа білім контенттерін жасақтап, оқушыны соған бағыттауы керек.
 • 12. Smart оқытушы мойнына жаңа міндеттер жүктейді. Енді мұғалім өз мамандығы бойынша жоғары құзіретті болып қана қоймай, сонымен қатар ол ауқымды көлемде басқа да ақпараттарды игеруі керек. Smart оқытушыларға жаңа міндеттер жүктеумен қатар жаңа мүмкіндіктер береді. Олар: жинақталған білімдерімен және тәжірибелерімен алмасу, ғылыммен көбірек айналысу, контентті жаңадан жасамай жасақталған контентті пайдалану арқылы уақыт үнемдеу. Smart тұжырымдамасына сәйкес оқу курсы да өзгерістерге ұшырайды. Енді оқу курсының сапасы артып қана қоймай, оқушының курсқа деген қызығушылығының артуын қамтамасыз ету керек.
 • 13. Қазіргі заманда көптеген электрондық ресурстарды пайдаланып жүрген оқушыны қарапайым мәтіндік білім контенттерімен қызықтыру мүмкін емес. Сондықтан оқу курсы мультимедиялық контенттер және сыртқы электрондық ресурстардан құралуы керек. Қазіргі заманғы Smart курс 80 пайызы сыртқы электрондық ресурстардан құралып, 20-30 пайызы ғана кітапты пайдалануы керек. Smart оқулықтар осындай талаптарға сәйкес болуы керек. Smart оқулық – бұл интернет ресурстар арқылы үнемі толықтырылып отыратын мазмұны бойынша жинақталған құрама оқу материалдары. Өз кезегінде Smart білім берудің мақсаты білім беру үдерісін электрондық ортаға көшіру арқылы оқытудың тиімділігін арттыру болып табылады.
 • 14. Осы тұрғыдан қарағанда ғана мұғалім өз білімін оқушыларға түгелдей жеткізе алады. Білім беру шекарасы кеңейіп білім алушылар саны көбейіп қана қоймай, уақыт және орынға байланысты шектеулер болмайды. Білім беруді кез-келген жерде кез-келген уақытта ұйымдастыруға мүмкіндік туғызады. Smart оқытушы мойнына жаңа міндеттер жүктейді. Енді мұғалім өз мамандығы бойынша жоғары құзіретті болып қана қоймай, сонымен қатар ол ауқымды көлемде басқа да ақпараттарды игеруі керек. Smart оқытушыларға жаңа міндеттер жүктеумен қатар жаңа мүмкіндіктер береді. Олар: жинақталған білімдерімен және тәжірибелерімен алмасу, ғылыммен көбірек айналысу, контентті жаңадан жасамай жасақталған контентті пайдалану арқылы уақыт үнемдеу.
 • 15. Smart оқытушы мойнына жаңа міндеттер жүктейді. Енді мұғалім өз мамандығы бойынша жоғары құзіретті болып қана қоймай, сонымен қатар ол ауқымды көлемде басқа да ақпараттарды игеруі керек. Smart оқытушыларға жаңа міндеттер жүктеумен қатар жаңа мүмкіндіктер береді. Олар: жинақталған білімдерімен және тәжірибелерімен алмасу, ғылыммен көбірек айналысу, контентті жаңадан жасамай жасақталған контентті пайдалану арқылы уақыт үнемдеу. Smart тұжырымдамасына сәйкес оқу курсы да өзгерістерге ұшырайды. Енді оқу курсының сапасы артып қана қоймай, оқушының курсқа деген қызығушылығының артуын қамтамасыз ету керек.
 • 16. Қазіргі заманда көптеген электрондық ресурстарды пайдаланып жүрген оқушыны қарапайым мәтіндік білім контенттерімен қызықтыру мүмкін емес. Сондықтан оқу курсы мультимедиялық контенттер және сыртқы электрондық ресурстардан құралуы керек. Қазіргі заманғы Smart курс 80 пайызы сыртқы электрондық ресурстардан құралып, 20-30 пайызы ғана кітапты пайдалануы керек. Smart оқулықтар осындай талаптарға сәйкес болуы керек. Smart оқулық – бұл интернет ресурстар арқылы үнемі толықтырылып отыратын мазмұны бойынша жинақталған құрама оқу материалдары. Өз кезегінде Smart білім берудің мақсаты білім беру үдерісін электрондық ортаға көшіру арқылы оқытудың тиімділігін арттыру болып табылады.
 • 17. Осы тұрғыдан қарағанда ғана мұғалім өз білімін оқушыларға түгелдей жеткізе алады. Білім беру шекарасы кеңейіп білім алушылар саны көбейіп қана қоймай, уақыт және орынға байланысты шектеулер болмайды. Білім беруді кез-келген жерде кез-келген уақытта ұйымдастыруға мүмкіндік туғызады.