Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Presentatie online partnerevent 1 december 2022.pdf(20)

More from meemoo, Vlaams instituut voor het archief(20)

Advertisement

Presentatie online partnerevent 1 december 2022.pdf

 1. Partnerevent 1 december 2022
 2. Nico Verplancke Directeur meemoo ✉ nico.verplancke@meemoo.be Welkom!
 3. Agenda Deel 1 Organisatie en beleid Deel 2 Wegwijs in onze informatie- en communicatieplatformen Deel 3 Planning 2023 Vragen Deel 4 Tot slot …
 4. Organisatie en beleid
 5. Organisatie
 6. Raad van Bestuur
 7. Personeelswissel ● Brecht Declercq en Bert Lemmens verlaten meemoo ● Loes Nijsmans is nu Manager Digitalisering & Acquisitie ● Haar taken als accountmanager (AM) worden overgenomen: → Lobke Vanden Eynden = AM podiumkunsten → Laura Ulens = AM regionale omroepen Laura Lobke Loes Brecht Succes! Bedankt! Bert
 8. Debbie Esmans Manager Beleid, Partnerwerking en Dienstenaanbod ✉ debbie.esmans@meemoo.be Goedemorgen!
 9. Beleidscontext meemoo Traject digitale transformatie Departement Cultuur Jeugd en Media
 10. Traject digitale transformatie DCJM ● Het departement CJM wil de digitale transformatie van de cultuursector intensiever aanjagen en stelt dat Cultuurconnect, publiq en meemoo hierbij een belangrijke taak hebben ● Men beoogt een programmatorische aansturing van Cultuurconnect, publiq en meemoo, op basis van een gedeelde visie ● Men wil de ritmiek van de beheersovereenkomsten meer afstemmen op de beleidscyclus (van regeerakkoord, beleidsnota, …)
 11. Concreter … ● Wij verwachten ons op dit ogenblik aan een kortlopende beheersovereenkomst voor de periode 2024-2025 met geen grote koerswijzigingen, met daaropvolgend een beheersovereenkomst voor 2026-2030 ● De gedeelde visie zou dit najaar voorgelegd worden aan de Vlaamse regering ● Vanaf het najaar loopt eveneens een traject voor een verankering van de drie organisaties in één nieuw decreet
 12. Inhoud? ● Verwerking input team en partners ● Basis voor verdere interne oefening ● Opmaak strategische en operationele doelstellingen + KPI’s ○ continuïteit en consolidatie ○ plek geven aan een aantal nieuwe ontwikkelingen en projecten (relance-projecten, fusie VKC, … )
 13. Tevredenheidsenquête Resultaten
 14. Customer Satisfaction Research Rapport voorbereid door Profacts, voor meemoo November 2022 15
 15. Context ● Kadert in officiële tussentijdse evaluatie huidige BHO ● Voorbereid in het voorjaar 2022 ● “Onafhankelijke tevredenheidsenquête” → aanstelling bureau Profacts ● Uitgestuurd naar contentpartners in augustus 2022 ● Antwoorden mogelijk tot eind september 2022
 16. Meemoo - Tevredenheid partners - 2022 Base: Total sample (N=81) Steekproefbeschrijving Type organisatie waarin participanten tewerkgesteld zijn ALG - sectororganisatie 0 11 0,0% CUL - archief 17 167 10,2% CUL - erfgoedbibliotheek 6 47 12,8% CUL - erfgoedcel 8 49 16,3% CUL - kunstenorganisatie 13 142 9,2% CUL - museum (erkend) 26 236 11,0% MED - landelijke private omroep 0 8 0,0% MED - publieke omroep 4 41 9,8% MED - regionale omroep 1 48 2,1% OVH - overheidsdienst 6 54 11,1% Cultuur n =70 Media n = 5 Totale steekproef: N = 81 (van 803) Response rate: 10,1% #Contentpartners: 63 van 172 (36,6%) Partners uit drie sectoren werden bevraagd: Cultuur, Media en Overheid. Voornamelijk respondenten uit Cultuur en Overheid werden goed bereikt (Response Rate: 10,9% voor beide). Bij de mediaorganisaties lag de bereidheid om deel te nemen lager (Response Rate: 5,2%). Totaal bereikt Totaal in database Response Rate
 17. 1 2 3 4 5 18 ALGEMENE DIENSTVERLENING TOOLS EN PLATFORMEN COMMUNICATIE VORMINGEN EN EXPERTISE DRIVER ANALYSE CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 6 C NTENT
 18. Meemoo - Tevredenheid partners - 2022 Respondenten zijn heel tevreden over de dienstverlening van meemoo en 3 op 4 geeft een uitstekende score (8 op 10 of hoger). Er is een klein verschil tussen de tevredenheid van medewerkers actief in Archief en Collectiebeheer en medewerkers actief in Management. "Hoe tevreden ben je in het algemeen over de dienstverlening van meemoo?" Tevredenheid dienstverlening Gemiddelde N = 53 N = 19 Base: Total sample (N=81) Sign. Significante hogere scores bij subgroepen worden aangeduid met (95% betrouwbaarheid) n=1 Aangezien Management slechts uit 19 participanten bestaat, komt 5% overeen met 1 participant.
 19. Partners zouden de platformen het Archief en Art in Flanders eerder niet aanraden aan hun doelpubliek (NPS). Het Archief voor Onderwijs daarentegen wel. Partners van meemoo zijn in het bijzonder erg tevreden over het persoonlijk contact, ondersteuning in opstart, de vormingen en expertise van meemoo, aspecten die ook een impact op algemene tevredenheid hebben. Door de veelheid van informatie / tools, geven partners wel aan dat structuur behouden niet evident is. Proactiviteit van meemoo in opvolging kan hier extra ondersteuning bieden. Conclusies 1 2 4 20 5 Het vernieuwde meemoo-partnerportaal is nog niet goed gekend. Met betrekking tot de tools, staan mensen iets minder positief tegenover het archiefsysteem. 3 Algemeen scoort meemoo goed op tevredenheid en de partners van meemoo zijn erg tevreden over heel wat aspecten met betrekking tot algemene dienstverlening, communicatie en expertise.
 20. Marlies Criel Manager Marcom & Interactie ✉ marlies.criel@meemoo.be Hallo!
 21. Wegwijs in onze informatie- en communicatieplatformen
 22. Communicatie meemoo corporate communicatie partner- communicatie kennisdeling gebruikers communicatie Waar zijn we mee bezig als organisatie + werving events & opleidingen, vacatures ● partnerupdate (automatisch) ● portaal.meemoo.be ● support.meemoo.be ● accountmanagers Expertisedeling rond tools, domeinen, processen binnen digitale archiefwerking + adviesverlening Informatie over processen waar jouw materiaal mee in aanraking komt + updates over onze samenwerking + vormingen & events interessant voor jou als contentpartner ● Projectcest.be ● Projecttracks.be ● meemoo.be ● nieuwsbrief (inschrijven via website) ● social media meemoo Doel Online kanalen
 23. meemoo.be & nieuwsbrief ● Nieuwsbrief (ca. 1 per 2 maand) ● Facebook, Twitter, LinkedIn ● meemoo.be ○ Wie we zijn/wat we doen ○ Nieuwsberichten ○ Eventkalender (niet contentpartner specifiek) ○ Kennisbank binnen meemoo.be ○ Projectpagina’s
 24. Rony Vissers Manager Expertise ✉ rony.vissers@meemoo.be Bonjour!
 25. Tools & kennisplatformen KENJEDRAGER.BE Identificatietool voor audiovisueel materiaal PUBLIEKDOMEINTOOL Bepaal de auteursrechtelijke status van je collectiestukken
 26. Vernieuwing kennisplatform Strategisch plan 2020-2023: ● integratie van onze kennisplatformen om tot een betere dienstverlening te komen ● KPI 2023: meemoo vernieuwt het kennisplatform en de communicatiestrategie rond kennisdeling
 27. Wat hebben we al gedaan? 2021: gebruikersonderzoek CEST
 28. Wat hebben we al gedaan? 2021: gebruikersonderzoek CEST ● pluspunten: ○ kennisplatform wordt als waardevol ervaren ● werkpunten: ○ de zoekfunctie en de doorzoekbaarheid van de inhoud ○ de visuele stijl en Wiki-omgeving
 29. Wat hebben we al gedaan? 2022: traject informatiearchitectuur ● ondersteuning gezocht om de informatiearchitectuur van huidige kennisplatformen (projectcest.be en https://meemoo.be/nl/kennisbank) door te lichten ● opdracht gegund aan Statik ● kick-offmeeting: 24/11/2022
 30. Verdere planning ● in de loop van 2023: we denken aan een gebruikersbevraging → participatief traject met onder meer contentpartners ● eind 2023 oplevering van een gebruiksvriendelijk kennisplatform ● na 2023 verdere migratie van de content
 31. Sarie Van Lancker Medewerker partnercommunicatie ✉ sarie.vanlancker@meemoo.be Hoi!
 32. Partnercommunicatie: kern AM je accountmanager Partner portaal 1 centrale plek + support Partner update meermaals, op maat Partnerevents en sectordagen: informatie en overleg
 33. Accountmanagers Debbie Esmans Hoofd team accountmanagement en accountmanager voor de landelijke omroepen Lobke Vanden Eynden Accountmanager voor de podiumkunsten Alina Saenko Accountmanager voor de musea Laura Ulens Accountmanager voor de regionale omroepen Céline Vermeire Accountmanager voor de erfgoedcellen en Vlaamse Overheid Astrid Vergauwe Accountmanager voor de archieven en erfgoedbibliotheken Leen De Bruyn Accountmanager voor de educatieve partners
 34. Partnercommunicatie: het partnerportaal
 35. Partnerevents en sectordagen informeren en interageren
 36. Partnercommunicatie: de partnerupdate ● E-mail ○ wat je absoluut moet weten als contentpartner ○ oproepen en bevragingen ● Ca. 4 keer per jaar ● Wie ontvangt de partnerupdate? ○ rol bepaalt wie iets ontvangt en wat ○ centraal contactpersoon ontvangt alle items = 1 persoon uit je organisatie (zie partnerportaal)
 37. Loes Nijsmans Manager Digitalisering & Acquisitie ✉ loes.nijsmans@meemoo.be Dag!
 38. Planning 2023
 39. Digitalisering ● Combodigitalisering: audiodragers ○ Timing: aanbestedingsprocedure in 1e jaarhelft - digitalisering in 2e jaarhelft ○ Projectleider: Koen Van Acoleyen ● Aangetaste film: huidig project loopt verder + nieuwe aanbesteding ○ Timing: aanbestedingsprocedure april- november 2023 - start digitalisering in 2024 ○ Projectleider: Céline Vermeire ● Niet-aangetaste film: prioriteringsmechanisme ○ Timing: 2023 ○ Projectleider: Céline Vermeire → betrokken partners worden gevraagd naar feedback op aanbestedingsdossier → betrokken partners worden gevraagd naar input → zie oproep in partnerupdate!
 40. Reproductieve fotografie (Art in Flanders) ● Nieuwe aanbesteding: ○ Timing: aanbestedingsprocedure in 1e jaarhelft - gunning voorzien in juni ○ Projectleider: Yfa Everaerd ● Publicatie: Workflow 3D digitalisering ○ Timing: voorjaar 2023 ○ Projectleider: Timothy Naessens
 41. Digitale instroom: trajecten ● Verderzetten opgestarte trajecten + opzetten nieuwe trajecten ○ Infosessie op 15/12 (volgende: 15/06/2023) ○ Meer informatie: partnerportaal ○ Projectleider: Lobke Vanden Eynden ● Pilootprojecten instroom kranten ○ Timing: 2e jaarhelft ○ Projectleider: Laura Ulens
 42. Digitale instroom: processen & tools ● Tooling wordt verbeterd om instroom vlotter te laten verlopen ○ wordt intern gereleased in eerste helft 2023, daarna roll-out CP's ○ we werken toe naar meer self-service op langere termijn ● De meemoo-SIP ○ aanleverpakket (data + metadata) voor digitale instroom ○ onderscheid tussen enkelvoudige en meervoudige objecten niet meer relevant ○ we werken met profielen, bvb: krant, meerdere foto's 1 object, etc.. ○ in gebruik vanaf voorjaar 2023 ■ gradueel voor meerdere profielen ■ ook nuttig indien je materiaal zelf digitaliseert met oog op instroom @ meemoo support@meemoo.be of https://developer.meemoo.be/docs/diginstroom/sip/
 43. Glasplaten Scope ● ca. 170K glasplaten ● 32 CP’s betrokken Budget ● ca. € 450.000 Projectleider ● Axelle Vanmaele Topstukken Scope ● 260 objecten ● 61 partners (waarvan 21 CP’s) Budget ● ca. € 170.000 Projectleiders ● Timothy Naessens ● Lobke Vanden Eynden Kranten (Primeur) Scope ● ca. 630.000 pagina’s krantenmateriaal ● 8 CP’s betrokken Budget ● ca. € 1.1 miljoen Projectleider ● Astrid Theerens i.s.m. vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken Relance - GIVE - 2021-2023
 44. Metadata Scope ● spraakherkenning ● entiteitsherkenning in tekst ● gezichtsdetectie en -herkenning ● werkgroep metadata Projectleider ● Matthias Priem Relance - GIVE - 2021-2023 Kenjedrager.be ● uitgebreid met flow voor foto ● live vanaf voorjaar 2023 In beeld: gezichtsdetectie toegepast op 'Het bestuur van het Brugse smedenambacht', Bernardus Fricx, 1783, collectie Musea Brugge, CC0
 45. Rony Vissers Manager Expertise ✉ rony.vissers@meemoo.be Rebonjour!
 46. Relance - Erfgoeddatabanken 2022 Analyse Gebruikersbevraging 20 mei 2022 - 28 juni 2022 Aanbesteding(en) en start implementatie 2023 Vervolg implementatie en datamigraties 2024 Verdere uitrol Erfgoeddatabanken in Vlaanderen 2025 21 online sessies 8 thema‘s 48 deelnemers
 47. Begeleiding subsidieoproep Inhaalbeweging Digitale Collectiedata 2021: voorbereiding ● na pitchmoment: 26 dossiers door meemoo intensief begeleid ● december 2021: 16 van de 31 effectief ingediende projecten gehonoreerd door jury ○ 1.764.500 euro ○ gem. 110.000 euro per project te besteden over 2 jaar 2022-2023: uitvoering ● opstart intakegesprekken ● afstemming met instellingen: maatwerk ● verdere projectopvolging en ondersteuning tot afloop ● maximale einddatum projecten: december 2023
 48. Projecten call 2021 1. Eperon d’Or 2. MMP 1917 3. STAM 4. Red Star Line Museum 5. Middelheimmuseum 6. Mu.ZEE 7. Huis van Alijn 8. Zuidwest 9. KOERS 10. M HKA 11. CAG 12. CAVA 13. KADOC - KU Leuven 14. Vlaamse Erfgoedbibliotheken 15. Musea Brugge 16. ADVN call 2020 1. ADVN/KOERS/FOMU 2. MoMu 3. Designmuseum 4. Museum Mayer van den Bergh 5. M Leuven 6. Musea Brugge 7. Vlaams Architectuur instituut 8. Museum Hof van Busleyden (afgerond) 9. Industriemuseum 10. KMKSA (afgerond) 11. Amsab/ADVN/Liberas (afgerond)
 49. Brede waaier aan processen ● Implementatie van PID’s MMP1917, ADVN, M HKA, Musea Brugge, VEB ● Registratie en ontsluiting van Immaterieel Cultureel Erfgoed Huis van Alijn, RSLM ● Reconciliëring met Linked Open Databronnen CAG, Eperon d’Or, KADOC - KUL, Musea Brugge ● Gebruik van licenties (Creative Commons) en rechtenverklaringen (Rightsstatements.org) MMP1917, ADVN, CAG, Eperon d’Or, KOERS, M HKA, RSLM, VEB, Middelheimmuseum, Mu.ZEE, Musea Brugge ● 3D-digitalisering Huis van Alijn, Eperon d’Or ● Documentatie captatie van (vergankelijke) expertise en kennis van derden ● Uitwerken IIIF service CAVA, ADVN, ● Tekstherkenning/OCR optimalisatie KOERS en CAVA ● Implementatie van nieuwe structurele werkprocessen m.b.t. rechten RSLM ● Ontsluiten geodata Zuidwest en MMP1917
 50. Toegang en (her)gebruik ● Uitwisselen van beeldmateriaal m.b.v. IIIF ● Inzetten van eigen en overkoepelende kanalen ● Toegankelijk maken van data via Wikimedia-platformen ● Toegankelijk maken van werkprocessen via CEST ● Onderzoek naar en (eventuele) implementatie van OSLO ○ onderzoek naar mogelijkheden ○ concrete plannen i.v.m. implementatie
 51. Marlies Criel Hier ben ik weer
 52. Het Archief 2.0
 53. Huidige interactieplatformen Catalogus Pro Het Archief voor Onderwijs artinflanders.be hetarchief.be Nieuws van de Groote Oorlog
 54. Naar Het Archief 2.0 ● Integratie van verschillende websites: 1 podium ● Gebruiksvriendelijk centraal zoekplatform ● Zoeken, ontdekken & toeleiding ● Goede basisinfrastructuur, voor contentpartners en voor meemoo ● Helder rollenbeheer ● Nieuwe functionaliteiten centraal uitrollen
 55. 2022: Lancering bezoekertool ● Intra-muros bekijken en beluisteren van AV ● 4 piloten: ● Eind 2022 & 2023: ○ doorstart ○ nieuwe groep contentpartners opstarten (gebaseerd op dienstenformulier)
 56. In het vooruitzicht ● Voorjaar 2023: nieuwe versie hetarchief.be, inclusief licentiemodel & rollen (Catalogus Pro) ● Catalogus Pro en huidige versie van hetarchief.be houden op met bestaan en worden ingekanteld in 1 webomgeving
 57. 2023: inkanteling hetarchief.be & Catalogus Pro Geoptimaliseerde zoek Fris en gebruiksvriendelijk ontwerp Persoonlijke mappenstructuur
 58. Catalogus Pro gebruiker ● Publieke metadata doorzoeken ● Materiaal aanvragen ● Toegang aanvragen (bezoekertoolfunctionaliteit) ● Materiaal raadplegen van eigen en andere organisaties Hoe werkt het in 2023? Standaardgebruiker ● Publieke metadata doorzoeken ● Materiaal aanvragen ● Toegang aanvragen (bezoekertoolfunctionaliteit) BIJ INLOGGEN Iedereen ● Publieke metadata doorzoeken Beheerder van de organisatie ● Publieke metadata doorzoeken ● Materiaal aanvragen ● Toegang aanvragen (bezoekertoolfunctionaliteit) ● Materiaal raadplegen van eigen organisatie ● Aanvragen beheren
 59. De weg naar Het Archief 2.0 2023 2024 2021 2022 Hetarchief.be Catalogus Pro Bezoekertool Hetarchief.be Catalogus Pro Kranten (o.a. Nieuws van de Groote Oorlog) Bezoekertool Bezoekertool Oplevering in fases: integratie bestaande platformen 2025 Bezoekertool Hetarchief.be Catalogus Pro Kranten (o.a. Nieuws van de Groote Oorlog) Artinflanders.be GIVE-showcase website IIIF Image API
 60. Werkgroep Archief 2.0 ● Voorjaar 2023: nieuwe werkgroep ● Contactlijst werkgroep: Stadsarchief Brugge - MoMu - Industriemuseum - AMVB - Liberas - Archief Gent - Openbare Bibliotheek Brugge - KULeuven-KADOC - Stadsarchief Ieper - VRT - amsab-ISG - Stadsarchief Poperinge - ADVN - Kunstenpunt - UGent - Felixarchief - ARGOS ● Interesse om zelf deel te nemen? Laat het weten aan Sarie Van Lancker
 61. Matthias Priem Manager Archivering ✉ matthias.priem@meemoo.be Hallo!
 62. IIIF Foto van Ensor voor schildersezel, collectie Mu.ZEE, artinflanders.be, fotograaf onbekend, CC BY-NC-ND 4.0
 63. We gaan het hebben over IIIF ● Wat is IIIF nu ook alweer? ○ En vooral: wat kan je ermee ● meemoo en IIIF ○ Eerdere projecten ○ Eigen gebruik in archief 2.0 ● IIIF-dienstverlening voor CP's ○ Scope aanbod ○ Voorwaarden ○ Planning
 64. De intrige - 6 API's ● Image API ● Presentation API ● Authentication API ● Content Search API ● Change Discovery API ● Content State API Beelden (in hoge resolutie) beschikbaar maken Structurele en beschrijvende metadata toevoegen (bv. pagina's van een boek) De intrige door James Ensor, collectie KMSKA, artinflanders.be, fotograaf Hugo Maertens, publiek domein
 65. Praktijkvoorbeelden Een schilder aan het werk door Jan Anton Garemijn, collectie Musea Brugge, artinflanders.be, fotograaf Dominique Provost, publiek domein
 66. Image API serveert dit beeld in HR Universal viewer, één van de open en gratis 'viewers' Metadata uit presentatie API Structurele metadata (presentation API) BRON: https://lib.ugent.be/viewer/archive.ugent.be%3A018970A2-B1E8-11DF-A2E0-A70579F64438#?cv=147&c=&m=&s=&xywh=1635%2C2452%2C5863%2C4842
 67. Wat maakt IIIF mogelijk? ● Ontsluiting van eigen collectie via eigen platformen ○ gestandaardiseerd, open source, ruime tooling beschikbaar ○ hoge kwaliteit: ■ hoge resolutie (indien wenselijk) ■ goede gebruikerservaring ● IIIF betekent niet noodzakelijk ○ open data ○ alle attribuering kwijt
 68. Voordelen t.o.v. huidige situatie ● Beelden hoeven niet langer lokaal (bv. in CMS) opgeslagen te worden ○ Beelden worden 'gestreamed' vanop IIIF image server ○ Metadata (met link naar beeld) ophalen is voldoende ● Grote community ○ Veel open source tooling beschikbaar (viewers, libraries, …) ○ Ontwikkelkost daalt ● Ook meer geavanceerde praktijkvoorbeelden mogelijk …
 69. https://manducus.net/ a proof of concept by seige.digital
 70. Verspreid geraakte collecties California South Carolina North Carolina Mississippi
 71. IIIF en meemoo Veel praten over Image Endpoint i.s.m. VKC Archief 2.0
 72. Project VKC / meemoo - leerpunten IIIF image endpoint ● technische kenmerken ○ welke server ○ welk type bestanden ○ performantie (m.u.v. load tests) ● randvoorwaarden ○ opslag beelden ○ kosten Workflows ● verschillende formaten ○ i.h.k.v. afspraken VKC / Sabam ● automatisering ○ automated workflow ○ kleurkaart wordt eruit geknipt Resultaten https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:IIIF_Image_API_endpoint_bij_meemoo
 73. Archief 2.0 zal ook IIIF gebruiken ● Archief 2.0 zal kranten en beelden ontsluiten (in 2024) ● Zal gebeuren via IIIF ● meemoo voorziet ○ een image API ○ een presentatie API ○ een viewer ● Archief 2.0: ○ ENKEL de viewer is beschikbaar ○ Beelden zijn NIET via de IIIF API open beschikbaar
 74. We praten veel over IIIF ● IIIF Fridays ○ +/- 3 keer per jaar ○ Praktijkvoorbeelden, praktisch, inspirerend ○ Heel populair, +/- 80 deelnemers ○ Volgende keer: februari in KBR ● Partnerevent december 2021 ○ Voorstelling in meer detail van endpoint en workflow ○ Ook gepolst naar interesse Johannes predikt tot de menigte, collectie Musea Brugge, artinflanders.be, fotograaf Hugo Maertens publiek domein
 75. Mentimeter resultaten 2021 Online partnerevent 2021 ● Gepolst naar interesse in IIIF-dienst ● Gepolst naar randvoorwaarden, bvb. ○ alles ontsluiten? ○ welke api's? ○ publieke ontsluiting of niet?
 76. Naar een IIIF- dienstverlening Keukengezicht door Emile Rommelaere, collectie Musea Brugge, artinflanders.be, fotograaf Dominique Provost, publiek domein
 77. Scope voor fase 1 Wat bieden we aan? ● API's ○ Image API ○ Presentatie API ● Voor ○ beeldmateriaal ○ contentpartners ○ materiaal dat gearchiveerd is bij meemoo ● Workflow (zie verder) ● Inzicht in gebruik Wat dus niet? ● Andere API's ● Andere content types ● Complexere use cases ○ authenticatie ○ afscherming data → bv. IIIF voor 1 enkele site ● Diensten voor materiaal dat niet in het archief zit
 78. Praktisch gebruik in de toekomst ● 1/ Dienstenformulier ○ geef aan dat je IIIF wenst te gebruiken ○ aanvaard de gebruiksvoorwaarden ● 2/ Per beeld (in het archiefsysteem) ○ geef aan dat dit beeld in IIIF beschikbaar mag zijn ○ eventueel: maximale resolutie ○ eventueel: andere parameters ● meemoo kan dit i.s.m. met jou automatiseren ○ a.d.h.v. eenvoudige cases ○ bv. alle beelden ouder dan X jaar ○ bv. alle beelden standaard in resolutie X Altaarstuk van het schrijnwerkerambacht, Quinten Massijs, collectie KMSKA, artinflanders.be, fotograaf Hugo Maertens, publiek domein
 79. Voorwaarden en kosten: uitgangspunten ● Basisinfrastructuur: meemoo draagt de kost ○ opslag, servercapaciteit, netwerk, hosting, etc. ○ bulk van de kost ● Onderhoud en support: kost per partner die de service gebruikt ○ wordt doorgerekend aan contentpartner ○ forfaitaire kost per jaar in functie van het aantal beelden dat beschikbaar is in IIIF ● Kost zelf ○ laag, zodat de drempel voor CP's met kleine collecties laag genoeg is ○ grotere contentpartners dragen iets meer bij
 80. Voorwaarden en kosten: uitgangspunten ● Bijdrage gebaseerd op het aantal beschikbare beelden ○ Groot → meer dan 75k beelden ontsloten ○ Medium → tussen 25k en 75k ○ Klein → tot 25k beelden ontsloten ● Daarnaast ○ Gebruiksvoorwaarden, zie dienstenformulier ○ Verder uit te werken in de komende maanden
 81. Planning ● Eerste helft 2023 ○ Uitbouw IIIF-infrastructuur ○ Finetuning in de zomer ○ Eerste use case intern bij meemoo ● Ondertussen ○ Verder uitklaren IIIF voorwaarden en dienstverlening. ● Tegen eind 2023 ○ Eerste piloten (max: 5) in IIIF-dienstverlening ● Daarna ○ Fase 2 mogelijk, op basis van input contentpartners.
 82. Knowledge Graph
 83. Waarom doen we dit? ● uitdagingen rond metadata modellering ○ veel verschillende domeinen / sectoren ○ grens van het bestaande model bereikt ● nieuwe metadata ○ machine learning : specifieke eisen rond herkomst metadata ○ hogere volumes metadata ○ meer gestandaardiseerd (thesauri, skos) ● integraties makkelijker maken
 84. Metadata roadmap 1 De kwaliteit van metadata meten en valideren Grondige herziening van het metadatamodel 2 Data integratie aanpakken met de geschikte basisinfrastructuur 3 Nieuwe instroom en uitstroom mogelijkheden creëren 4 Actieve samenwerkingen opzetten met en rond metadata 5 Raamwerk voor kwaliteitsmeting Datamodellen Knowledge Graph Toegang en gebruik Knowledge Graph Linked Data: externe bronnen en partners https://meemoo.be/nl/publicaties/metadataroadmap-de-route-naar-een-verbeterde-metadatainfrastructuur
 85. Aankoop knowledge graph Aankoopprocedure (zo goed als) afgerond Implementatie start nu.
 86. Planning 2023: impact voor jou ● Instroom ○ implementatie van nieuwe modellen ○ nieuwe instroom mogelijkheden (SIP-definities) ○ resultaten machine learning (bvb. GIVE metadata) ● Gebruik ○ basis voor IIIF presentatie API ○ onderbouw hetarchief.be
 87. Debbie Esmans Hier ben ik ook weer
 88. Het uitwisselplatform
 89. Uitwisselplatform? ● Platform/functionaliteit die de (professionele) uitwisseling van archiefmateriaal faciliteert ● Doelgroep = professionals uit de erfgoed-, media- en creatieve sector, ieder die archiefmateriaal wil hergebruiken binnen een professionele (eventueel commerciële) context, bv. tentoonstellingsmaker, uitgever, journalist, documentairemaker, e.d. Uitwisseling Zoeken en vinden Toestemming en Transactie
 90. Vooronderzoek: waar staan we nu? 2021 2022 2023 START: Operationele analyse: verkenningsfase ● Customer journey en opportuniteiten workshop over Documentairemaker ● 14 interviews Operationele analyse: modelleringsfase Operationele analyse: Proof of Concept EINDRAPPORT Juridische analyse: ● Aanbesteding en gunning van de opdracht aan Timelex Volgende stappen: verdere analyse door Timelex Volgende stappen: business modellering Bevraging CP’s
 91. Bevraging contentpartners (1) Doel? Inventarisatie van praktijken en visies 52 personen bij 50 contentpartners vulden de bevraging in Van midden juni tot en met begin september. Oproep via Partnerevent, Partnerupdate en persoonlijke mailings. Enkel over professionele gebruikers voor audio, video, foto en filmmateriaal
 92. Bevraging contentpartners (2) TOP 3 (uit 5 mogelijkheden) 1. Metadata 2. Verwachtingen (snel vinden van materiaal versus complexiteit van rechten klaren) 3. Mandaat (CP heeft niet altijd mandaat om content ter beschikking te stellen) Uitdagingen platform Hergebruik in de toekomst 29 CPs (55,77%) willen graag meer aanvragen van professionele gebruikers Bezorgdheid over workload bij extra aanvragen Wat is nodig? ● gemakkelijker klaren van rechten ● rijkere metadata ● online bekijken van AV Hergebruik vandaag 39 CPs (75%) ontvangen reeds aanvragen van professionele gebruikers Voor 27 CPS (52%) is dit echter minder dan 50% van hun totaal aantal aanvragen. Vooral via e-mail of de eigen online catalogus
 93. Bevraging - rol van meemoo (3) Welke rol bij het klaren van rechten? ● Vraag van CPs of meemoo (uitwisselplatform) met collectieve afspraken met beheersvennootschappen wil werken ■ ● Klaren van rechten blijft verantwoordelijkheid van professionele gebruiker Welke rol bij een uitwisselplatform? ● Draagvlak voor 1 centraal meemoo uitwisselplatform (waar CPs afhandeling voorzien) ● ● Draagvlak om transactiekosten af te handelen (waar CPs betrokken partij blijven)
 94. Bevraging conclusies Er is draagvlak voor een uitwisselplatform. Maar ook bezorgdheden bij contentpartners. Er is een basis voor verdere stappen. Differentiatie Meer details in het partner- nieuwsbericht
 95. vragen
 96. Tot slot
 97. Liselot Quisquater Medewerker marcom ✉ liselot.quisquater@meemoo.be Hallo!
 98. iPRES 2024 ● De belangrijkste internationale conferentie over digitale preservering → kennisdeling, theorie en praktijk, sterke community ● ● In Gent en Vlaanderen, 16 - 20 september 2024 ● ● Kernconsortium (meemoo, UGent, Digitaal Archief Vlaanderen, VRT) én 20+ organisaties
 99. iPRES 2024 ● Wil je mee je schouders zetten onder de conferentie? Laat het weten aan Liselot. ● bezoek achter de schermen ● logistiek ● communicatie ● …
 100. iPRES 2024 ● Wil je mee invulling geven aan het programma? Call for contributions ca. november 2023 ● project ● use case ● activiteiten
 101. Bedankt!
Advertisement