Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bedrijfsbeheer afgeschaft, nu opleidingen op maat

Vanaf 1/09/2018 is het attest bedrijfsbeheer niet langer vereist bij het opstarten van een onderneming. Vlaio wil echter blijven inzetten op ondernemerscompetenties bij elke (toekomstige) ondernemer.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Bedrijfsbeheer afgeschaft, nu opleidingen op maat

 1. 1. Bedrijfsbeheer afgeschaft Nu opleidingen op maat!
 2. 2. ‣ Vanaf 1/09/2018 is attest bedrijfsbeheer niet langer vereist bij opstarten onderneming ‣ Inzetten op ondernemerschapscompetenties bij elke (toekomstige) ondernemer ‣ Inspelen op de noden Wat?
 3. 3. ‣ Advies & Begeleiding: https://www.vlaio.be/nl/begeleidin g-advies/coaching-en-advies ‣ Opleiding (op maat) • Syntra vzw’s • CVO’s Hoe?
 4. 4. Traject op maat Individueel en collectief Flexibel (Door)start eigen zaak www.succesvolstarten.be star*t me up
 5. 5. Intake Coaching Learning Snacks Pitch Traject star*t me up
 6. 6. star*t me up Intake • 3D Startersscan • De Onderneming • De Ondernemer • De Tijd & Ruimte = Sterktes en zwaktes van ondernemer én project in kaart brengen
 7. 7. Intake • Online of op Syntra campus • Startersadvies • Ideale voorbereidingstraject naar (door)start • Doorverwijzing star*t me up
 8. 8. Coaching • Individuele trajectcoach • Experten op maat eigen project star*t me up
 9. 9. Learning snacks • Korte opleidingen op maat van starters (1 tot 3 sessies) • Enkel voor starters • Kleine groepjes (max. 8) • Ruime keuze uit snackbar star*t me up
 10. 10. Learning snacks • Basis Boekhouden • Verkooptechnieken • Pitchen • Marketingplan • Financieel plan • Meepraten met de boekhouder • Prospectie • Design Thinking • Personal Branding • Wetgeving en verzekeringen • Digital Marketing • Futureproof Ondernemen star*t me up
 11. 11. Pitch • Feedback en advies • Externe juryleden van ondernemers en experten • Getuigschrift star*t me up
 12. 12. star*t me up Traject formule • 3 learning snacks + 2 coaching gesprek (€ 250) • 5 snacks + 3 coaching gesprekken (€ 400) • 7 snacks + 4 coaching gesprekken (€ 580) • 10 snacks + 5 coaching gesprekken (€ 850) • Combinatie Go4Business + 1 learning snack (€ 250) www.succesvolstarten.be
 13. 13. star*t me up Traject formule • Doelgroep • Préstarter en starters tot 5 jaar • Doel • Informeren en opleiden • Begeleiden • Methodiek • Flexibel traject waarin de duurtijd volledige afhankelijk is van de noden en behoeften van deelnemer • Geïntegreerd traject (individueel en collectief) (Syntra/Unizo) • Blended (offline en online)
 14. 14. Vraag Wat is volgens jullie de grootste nood bij startende zelfstandigen? Hoe kan een opleiding hierop inspelen?
 15. 15. • Nieuwe opleiding vanaf: 1/02/2019 • 44 Centra voor volwassenenonderwijs, verspreid over heel Vlaanderen • Voorlopig nog te zoeken onder de benaming ‘Bedrijfsbeheer’ (Onderwijs.vlaanderen.be) Opleiding Ondernemerschap Centrum voor volwassenenonderwijs
 16. 16. Cursisten inzicht te laten verwerven in de vele aspecten van het zelfstandig ondernemerschap: commercieel, boekhoudkundig, financieel, juridisch, fiscaal, … en hen de competenties bij te brengen die nodig zijn om een eigen zaak succesvol op te starten en/of te optimaliseren Doel opleiding Ondernemerschap opleiding
 17. 17. intentie starten met zelfstandige activiteit gestart is; zaak uitbouwen of optimaliseren ondernemerschapscompetenties versterken alle leeftijden (> 15jaar) ! kortgeschoolden: extra ondersteuning ‘financiële geletterdheid’ Doelpubliek?
 18. 18. Duurtijd van de opleiding? 14 korte modules (van 4, 8, 12, 16 of 20 lestijden) Mogelijkheid tot een traject op maat Alle modules samen = 140 lestijden Spreiding over meerdere weken en/of maanden
 19. 19. Verschillende instapmomenten mogelijk Gangbare instapmomenten: september en januari/februari Starten met de opleiding?
 20. 20. Inschrijving gebeurt per module Kostprijs = € 1,50 euro per lestijd (bv. module van 4 lestijden kost € 6,00) De volledige opleiding (alle modules) = 140 lestijden x € 1,50 = € 210,00 Mogelijkheid tot - volledige/gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld - aanvraag subsidie KMO-portefeuille - opleidingscheques werknemers Kostprijs van de opleiding?
 21. 21. Start-up (8 lt) Sociaal statuut (8 lt) Kredietverlening en overheidssteun (8 lt) Inzichten in boekhouding (20 lt) Risicobeheersing (8 lt) Handelsdocumenten (12 lt) Communicatie en netwerking (16 lt) BTW (8 lt) Kostprijs- en omzetberekening (20 lt) Inzichten in fiscaliteit (8 lt) Contracten en verzekeringen (4 lt) Betalingsmogelijkheden (4 lt) Inzichten in marketing en e-commerce (12 lt) Sectorspecifieke regelgeving en vergunningen (4 lt) Financiële geletterdheid (ondersteunend voor andere modules indien nodig (20 lt) Inhoud van de opleiding
 22. 22. Evaluatie: - elke module, - via eigentijdse evaluatievormen Wie slaagt, ontvangt: - per module: een deelcertificaat - voor de gehele opleiding: het certificaat Ondernemerschap Erkende studiebewijzen
 23. 23. Overdag, ‘s avonds of op zaterdag In contactonderwijs of in ‘gecombineerd’ onderwijs (=gedeeltelijk in afstandsonderwijs, online) Praktijkgerichte benadering Competentiegerichte aanpak: niet (alleen) kennen, vooral kunnen Aanpak
 24. 24. Vraag Zien jullie het als jullie taak jullie klanten door te verwijzen naar opleidingen of begeleiding? Zoja, hebben jullie voldoende informatie om dit te doen?
 25. 25. • www.vlaio.be - info@vlaio.be - 0800 20 555 MEER WETEN? • www.succesvolstarten.be Emanuel.david@syntrawest.be of 050 40 30 82 Marleen.vanliedere@syntra-mvl.beof 092 20 51 35 • Centra voor volwassenenonderwijs: data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.aspx?hs=cvo Monique.deridder@katholiekonderwijs.vlaanderen Davy.vandenberk@g-o.be
 26. 26. Bedankt en tot een volgende keer?

×