Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lättläst i skolbiblioteket – det kan betyda så mycket!

785 views

Published on

Fra Tr*ffpunkt Mikromarc! 2014 i Göteborg. "Lättläst i skolbibliotek - det kan betyda så mycket!" av Sara Gagge, Polhemsskolans bibliotek, Gävle.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lättläst i skolbiblioteket – det kan betyda så mycket!

 1. 1. Lättläst i skolbiblioteket – det kan betyda så mycket! Göteborg 13 november 2014 Sara Gagge Polhemsskolans bibliotek Gävle POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se
 2. 2. Vi har 3 tydliga grupper: -Elever på gymnasiesärskolan -Elever på IM SPRINT -Elever med läshinder på nationella program
 3. 3. Böcker för många elever på gymnasiesärskolan
 4. 4. Lättlästa böcker för invandrarelever (och andra så klart) Framsidorna är viktiga!!
 5. 5. Lättläst – men inte barnslig!
 6. 6. Lättlästa klassiker och klassiker placerade bredvid varandra.
 7. 7. Lättlästa faktaböcker placerade intill de andra lättlästa böckerna.
 8. 8. Läsnivåer för lättläst är tänkt för lästräning på gymnasiet. Genom att avancera stegvis tydliggörs läsutvecklingen. Efter Läsnivå 6 följer Lästrappan med 8 stegför fortsatt progression. (se separat info broschyr) Läsnivå 6 LUS Böcker som är omarbetad och tillrättalagd litteratur för i huvudsak vuxna. Texten består av korta rader med radfall, historiskt perspektiv kan förekomma samt miljöer som till en början kan te sig obekanta för läsaren. Läsnivå 5 LUS Böcker med mer komplicerad meningsbyggnad än tidigare där undertexter kan förekomma (tex sagor och fabler). Texten kan bestå av korta rader med radfall. Läsaren har så bra flyt att man kan förstå och bibehålla intresset för en hel bok. Målgruppen är i huvudsak ungdomar. Läsnivå 4 LUS 12 Böcker med en enkel meningsbyggnad, där det kan förekomma enkla bisatser. Boken kan ha längre handling. Texten är fortfarande luftig men kan täcka större delen av sidorna i boken. Läsaren behöver ha bra flyt för att kunna ta sig igenom längre stycken och kapitel, som kräver mer läsförståelse. Läsnivå 3 LUS 10, 11 Böcker för lästräning med längre meningar men enkel meningsbyggnad. Boken har mer handling och innehåll. Texten är luftig och består av vanligt förekommande ord. Läsaren kan läsa utan att behöva ljuda. Läsningen har börjat automatiserats. Läsnivå 2 LUS 9 Böcker för lästräning där texten har en mycket enkel meningsbyggnad. Boken har en enklare handling med ganska lite text på varje sida. Texten kan bestå av både komplicerade konsonantförbindelser (spjut, skrik, västkust) samt ljudstridiga (stjärna, garage) ord. Läsaren ska kunna läsa vardagliga enkla ord utan problem och klara av att läsa enkla stycken med förståelse. Läsnivå 1 LUS 4-8 Böcker för lästräning där texten besår av mycket korta meningar med endast lite text på varje sida. Boken har en mycket enkel handling. Orden är enkla eller tvåstaviga ord med enkel konsonantförbindelse (ex. frukt, grönt). Läsaren ska kunna läsa en enkel mening och förstå innehållet. Är tänkt att läsaren ska öva upp flytet på denna nivå.
 9. 9. Läsnivå 1 LUS 4-8 Böcker för lästräning där texten besår av mycket korta meningar med endast lite text på varje sida. Boken har en mycket enkel handling. Orden är enkla eller tvåstaviga ord med enkel konsonantförbindelse (ex. frukt, grönt). Läsaren ska kunna läsa en enkel mening och förstå innehållet. Är tänkt att läsaren ska öva upp flytet på denna nivå.
 10. 10. Läsnivå 3 LUS 10, 11 Böcker för lästräning med längre meningar men enkel meningsbyggnad. Boken har mer handling och innehåll. Texten är luftig och består av vanligt förekommande ord. Läsaren kan läsa utan att behöva ljuda. Läsningen har börjat automatiserats.
 11. 11. Läsnivå 4 LUS 12 Böcker med en enkel meningsbyggnad, där det kan förekomma enkla bisatser. Boken kan ha längre handling. Texten är fortfarande luftig men kan täcka större delen av sidorna i boken. Läsaren behöver ha bra flyt för att kunna ta sig igenom längre stycken och kapitel, som kräver mer läsförståelse.
 12. 12. Läsnivå 6 LUS Böcker som är omarbetad och tillrättalagd litteratur för i huvudsak vuxna. Texten består av korta rader med radfall, historiskt perspektiv kan förekomma samt miljöer som till en början kan te sig obekanta för läsaren.
 13. 13. Lästrappan är tänkt för att tydliggöra elevernas läsutveckling på gymnasiet. Genom att synliggöra olika böckers svårighetsgrad kan man peka på de olika nivåerna som både elever och de olika böckerna kan finnas på. Vill du veta mer - ta kontakt med biblioteket! Lästrappa 8 LUS 20 Böckerna förutsätter ett abstrakt tänkande, man måste exempelvis förstå metaforer och symbolik samt kunna sätta sig in i andra sammanhang, ex tid och olika kulturer, utan att själv ha personlig erfarenhet av detta. Här även satiriska texter. Exempel: Lagerkvist: Dvärgen ; Voltaire: Candide Lästrapp a 7 LUS 19 Böckerna kräver en god läsvana som ställer krav på en viss mognad hos läsaren när det gäller den personliga referensramen, exempelvis historisk kännedom, livserfarenhet. Man måste kunna läsa mellan raderna. Texterna kan ha en avancerad meningsbyggnad samt även ett ålderdomligt språk eller dialekt. Exempel: Coelho : Alkemisten ; Pohl: Janne, min vän Lästrappa 6 LUS 19 Vuxenlitteratur som kräver bättre flyt och ännu mer läsvana, men utan att den kräver för stora förkunskaper av läsarna. Läsaren behöver kunna koppla till olika händelser och skeenden i världen/historien. Svårare facktermer kan också förekomma. Exempel: Brown: Da Vinci-koden ; Harris : Pompeji ; Kertesz : Mannen utan öde Lästrappa 5 LUS 18c I huvudsak vuxenlitteratur liksom svårare ungdomslitteratur med historiskt perspektiv. Böckerna kan ha olika berättarperspektiv samt tidshopp i berättelsen. Exempel: Ajvide Lindqvist : Hanteringen av odöda ; Gardell : En komikers uppväxt ; Rowling: Harry Potter.. Lästrappa 4 LUS 18b I huvudsak ungdomslitteratur, eller böcker riktade till ungdomar och behandlar ämnen som berör läsaren. Böckerna kan ha historiskt perspektiv och flera berättarperspektiv, tidshopp i handlingen kan förekomma, samt miljöer som till en början kan te sig obekanta för läsaren. Exempel: Cross : Samtal till en död man ; Hearn : Över näktergalens golv ; Steinbeck : Möss och människor Lästrappa 3 LUS 17, 18a Berättelserna är längre, mer flyt i läsandet krävs. Böckerna kan ha handling med ett enklare historiskt tidsperspektiv. Läsaren behöver ha en något större mognad, identifierar sig ofta med berättaren. Exempel: Engström : Satans tjuv ; Nye : Beowulf ; Pelzer: Pojken som kallades Det Lästrappa 2 LUS 14, 15, 16 Böcker med enkel handling med huvudsak rak berättelse, en person berättar i handling. Berättartekniskt är de enkelt uppbyggda. Exempel: Berggren: Sent ute ; Mankell: Eldens hemlighet ; Wahldén: Kort kjol Lästrappa 1 LUS 12,13 Böcker med mycket enkel och rak handling som utspelar sig i för läsaren bekanta miljöer. Tydlig layout i fråga om typsnitt och storlek. Exempel: Ekholm: Nära ögat, grabben ; Mac : Kär i New York
 14. 14. INLÄST DAISY BOK Författare Anna Jansson Titel Stum sitter guden Inläsare Anna Godnius Tid 7 tim 27 min Handling Maria Wern, polisassistent i Örebro, som utreder ett vidrigt mord, börjar undra om asatro och midvinterblot fortfarande lever kvar i Sverige. Ett liknande mord inträffade i Uppsala nio år tidigare. Kan det finnas ett samband? Under jakten på mördaren blir Maria och hennes familj utsatta för mördarens uppmärksamhet. Bra person- och miljöbeskrivning. Debutdeckare av A.J., 1958- . Inläst ur Prisma, 2000
 15. 15. Läsgrupper Språkcafé för tjejer Biblioteksvisning Biblioteksundervisning Läxhjälp

×