PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  Vladimir Kocet, B.Sc.E.E.
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011                       ...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  Telektra – od ideje do realizacije  Energ...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011    KRITERIJI - SMJERNICE      odgo...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011   - Svjetlotehnički zahtjevi: HRN EN 12464...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  - Svjetlotehnički zahtjevi: HRN EN 12464-...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  - Svjetlotehnički zahtjevi: HRN EN 12464-...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  - Svjetlotehnički zahtjevi: HRN EN 12464-...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  - Svjetlotehnički zahtjevi: HRN EN 12464-...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Svjetlo i Čovjek Humani Aspekti + Energets...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Prema IEA (International Energy Agency):  ...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST : Efikasnost izvora ...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST : Efikasnost izvora ...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST : Efikasnost izvora ...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 EuP direktiva (Eco-Design Requirements for ...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 EuP direktiva (Eco-Design Requirements for ...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 EuP direktiva (Eco-Design Requirements for ...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011   -Niski troškovi eksploatacije (mala potr...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  LED TEHNOLGIJA – energetski i ekološki na...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011       LED TEHNOLGIJA – energetski i e...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  LED TEHNOLGIJA – energetski i ekološki na...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  LED TEHNOLGIJA – energetski i ekološki na...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  LED TEHNOLGIJA – energetski i ekološki na...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  LED TEHNOLGIJA – energetski i ekološki na...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  LED TEHNOLGIJA – energetski i ekološki na...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  LED TEHNOLGIJA – energetski i ekološki na...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: Energetski učinkovi...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: Energetski učinkovi...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: Energetski učinkovi...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: : Odabir optimalno...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: Adekvatan odabir sv...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: Adekvatan odabir up...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: Adekvatan odabir up...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: Adekvatan odabir u...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: Adekvatan odabir up...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: Adekvatan odabir up...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: Adekvatan odabir up...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: Adekvatan odabir up...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011– Izračun ene...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 HRN EN 15193:2008 en - “Energijska svojstva...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011                   ENERGIJA...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  - HRN EN 15193:2008 en – Izračun energije...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  - HRN EN 15193:2008 en – Izračun energije...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  - HRN EN 15193:2008 en – Izračun energije...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  - HRN EN 15193:2008 en – Izračun energije...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  - HRN EN 15193:2008 en – Izračun energije...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  Analiza građevine po segmentima :  Prosto...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  Ovako se dio površine prostorije koje je i...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  Klasifikacija faktora dnevnog svjetla  Ut...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  Tablica 1a: tipične vrijednosti za prolaz...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  Faktor postojanja kontrolnog sustava za up...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  Anex D: Faktor korištenja rasvjete u prost...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011Faktor korištenja rasvjete u prostoru u ovisn...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  Anex D: Faktor korištenja rasvjete u prost...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  Anex D: Faktor korištenja rasvjete u prost...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  Anex D: Faktor korištenja rasvjete u prost...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011   Anex E: Faktor konstantne osvijetljenos...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011     - HRN EN 15193:2008 en – Izračun en...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  - HRN EN 15193:2008 en – Izračun energije...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  - HRN EN 15193:2008 en – Izračun energije...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 MGIPU – Pravilnik o energetskom certificira...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 MGIPU – Pravilnik o energetskom certificira...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 MGIPU – Pravilnik o energetskom certificira...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 MINGORP – Pravilnik o energetskom certifici...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 MINGORP – Pravilnik o energetskom certifici...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  - HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 – Izračun...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011Stare instalacije              ...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011– Izračun ene...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011– Izračun ene...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011– Izračun ene...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011– Izračun ene...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011– Izračun ene...
 P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011– Izračun ene...
Vladimir Kocet -P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193
Vladimir Kocet -P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193
Vladimir Kocet -P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193
Vladimir Kocet -P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193
Vladimir Kocet -P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193
Vladimir Kocet -P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vladimir Kocet -P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193

5,595 views

Published on

PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011
Vladimir Kocet
Trg Grofova Erdedya 14, Popovača

Sažetak:
Smjernica za globalno energetsku učinkovitost u zgradarstvu (EU Direktiva 2002/91/EC eng.“Energy performance of buildings”) definira količinu energije koja se zapravo troši ili se procjenjuje kako bi se zadovoljile buduće različite potrebe, povezane sa standardiziranom namjenom građevine, koja može uključivati, između ostalog, grijanje, grijanje tople vode, hlađenje, ventilaciju i rasvjetu. Taj iznos će se izraziti u jednom ili više brojčanih pokazatelja/indikatora, izračunatih uzimajući u obzir fiziku objekta, izolaciju, tehničke karakteristike i instalacije, dizajn i pozicioniranje u odnosu na klimatske i geografske aspekte, solarne ekspozicije i utjecaj susjednih građevina, vlastitu proizvodnju i doprinos energije i druge čimbenike, uključujući i unutarnji komfort i klimatske uvjete, koji utječu na energetsku potražnju.
Direktiva 2005/32/EC (EuP Directive) Europskog parlamenta i Vijeća EU od 06.Srpnja 2005.g., kojom se uspostavlja okvir za određivanje „ekodizajna“, odn.ekološki prihvatljivog dizajna za proizvode koji koriste energiju. Ta direktiva u rasvjeti ponajviše je utjecala na izbacivanje energetskih neefikasnih izvora svjetlosti.
Od 05.Travnja 2006.g. donesena je i nova Direktiva 2006/32/EC Eiropskog parlamenta i Vijeća EU (Directive 2006/32/EC energy end-use efficiency and energy services) o energetskoj učinkovitosti krajnjeg korisnika energije i energetskih usluga. Ova Direktiva navodi da se Certifikacija energetske učinkovitosti zgrade primjenjuje ekvivalentno i na energetski audit za mikro, male i srednje velike tvrtke. Nadalje, takva Certifikacija ekvivalent je energetskom auditu sa preporukama, koje u konačnosti imaju za rezultat isplative mjere.
Bit energetski učinkovitih instalacija, komfornih i ergonomskih rješenja prostora, leži u odabiru adekvatnih alata kojima bi zadovoljili optimalna rješenja. Ovim predavanjem dan je kratak osvrt na projektiranje rasvjete interijera, sa naglaskom na energetsku učinkovitost, korištenjem suvremenih i najučinkovitijih tehnologija. Pri tom je dan naglasak na normu HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011, koja je donesena, odn.prihvaćena i prevedena iz europske regulative, radi stvaranja općih konvencija i procedura za procjenu potrebne energije za rasvjetu u zgradarstvu, te za analizu energetske učinkovitosti uz definiranje graničnih vrijednosti energija, nužnih za napajanje rasvjete.
Predavanjem se osvrćemo na suvremene i najefikasnije izore svjetlosti, predspojne naprave, sustave upravljanja rasvjetom, te projektiranje umjetne rasvjete sa optimalnim korištenjem dnevnog prirodnog svjetla. Kad govorimo o sustavima upravljanja rasvjetom, oni se koriste i kombiniraju u primjeni ovisno o funkciji instalacija, namjeni zgrada i objekata, te individualnim željama krajnjeg korisnika, odn.investitora.

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,595
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Normirano je dozvoljeno bliještanje reflektirajuće površine korištenjem UGR v rijednosti Minim alna v rijednost za uredske primjene : UGR 19 (UGR 16 za CAD urede ) Reduc irani nivo sjajnosti od L<1,000 cd/m2 iznad 65° u svim smjerovima “ Stvarna " vrijednost faktora održavanja mora se uzeti u obzir (prema EN 12464 cca 0.8 za uredske prostore) Raspored rasvjete kako je označeno : Koncept prilagođen specifičnom prostoru ( čitava površina). Koncept RADNE POVRŠINE ( područja radnog mjesta i okoline ) Deta ljna područja
 • Dobra vidljivost, najviše ovisi o nivou rasvijetljenosti. Viši nivo rasvijetljenosti, bolje vizualne odlike, što bi značilo preciznost i brzinu kojom registriramo vizualne informacije. Otprilike 50% istraživača, u studiji koja se bavi poželjnom rasvijetljenošću radnih površina uredskih stolova, zaključuje je da je rasvijetljenost od 500lx neadekvatna. Neki od njih žele nivo rasvijietljenosti u rasponu od 1000-3000lx. Dovoljno visoka vertikalna rasvijetljenost neophodna je za dobro prepoznavanje vertikalnih površina i objekata u prostoriji, posebno lica ljudi. Ona je mjera impresije sjajnosti prostorije. Takvu rasvijetljenost je nemoguće ostvariti svjetiljkama sa uskim snopom prostiranja svjetla (npr.raster svjetiljke sa direktnom raspodjelom svjetlosnog toka). Novi europski standard EN 12464 tako definira vertikalnu i cilindričnu rasvijetljenost (na radnim površinama i na policama i ormarima).
 • Dosad su svjetlotehničari običavali uzimati jedan uniformirani nivo rasvijetljenosti u cijeloj prostoriji, bez obzira na radnu površinu i vizualne zadatke. Nova europska norma EN 12464 omogućuje nam da fokusiramo svjetlo na radnu površinu, odnosno tamo gdje su vizualni zadaci predstavljeni. Što je preciznije definirana radna površina, preciznije će biti podešena količina svjetla i kvaliteta rasvjete. Nivo rasvijetljenosti u okolici radne površine može biti niži. To nam otvara opciju korištenja, osim rasvjete radne površine, i akcentne rasvjete i “ wallwasher a”, kako bi naglasili i ispunili volumen prostorije. Na taj način možemo reducirati prosječnu rasvijetljenost u objektu, te tako smanjiti utrošak el.energije, kao i troškove održavanja. Dakako, to je jedino moguće kad imamo točno definirane radne površine, te da postoji mala vjerojatnost da će se pozicije radnih površina promijeniti, kao npr. u uredima koji se sastoje od radnih “ćelija”.
 • Dosad su svjetlotehničari običavali uzimati jedan uniformirani nivo rasvijetljenosti u cijeloj prostoriji, bez obzira na radnu površinu i vizualne zadatke. Nova europska norma EN 12464 omogućuje nam da fokusiramo svjetlo na radnu površinu, odnosno tamo gdje su vizualni zadaci predstavljeni. Što je preciznije definirana radna površina, preciznije će biti podešena količina svjetla i kvaliteta rasvjete. Nivo rasvijetljenosti u okolici radne površine može biti niži. To nam otvara opciju korištenja, osim rasvjete radne površine, i akcentne rasvjete i “ wallwasher a”, kako bi naglasili i ispunili volumen prostorije. Na taj način možemo reducirati prosječnu rasvijetljenost u objektu, te tako smanjiti utrošak el.energije, kao i troškove održavanja. Dakako, to je jedino moguće kad imamo točno definirane radne površine, te da postoji mala vjerojatnost da će se pozicije radnih površina promijeniti, kao npr. u uredima koji se sastoje od radnih “ćelija”.
 • Uravnoteženi koncept rasvjete usklađuje oba aspekta rasvjete: ELI, pokazatelj ergonomije rasvjete, indikator kvalitete rasvjete, koji uzima u obzir fizički i psihički utjecaj na ljude, kao i LENI, indikator efikasnosti rasvjete, tj.ekonomski i ekološki utjecaj svjetla. Uravnoteženi koncept rasvjete definira rasvjetno rješenje je alat koji maksimalno koristi ljudima, a da pri tome ne škodi okolišu. Postizanje ovih ciljeva zahtijeva savršenu kombinaciju znanstvenih spoznaja, tehničkih inovacija i obilje dizajnerskih ideja – kao i osjećaj odgovornosti, i hrabrosti – od strane arhitekata, projektanata rasvjete, te ostalih specijaliziranih projektanata.
 • Manja potrošnja energije ima po z itiv ne i e k onom ske i e k olo ške efe k t e .
 • Manja potrošnja energije ima po z itiv ne i e k onom ske i e k olo ške efe k t e .
 • Manja potrošnja energije ima po z itiv ne i e k onom ske i e k olo ške efe k t e .
 • Manja potrošnja energije ima po z itiv ne i e k onom ske i e k olo ške efe k t e .
 • Manja potrošnja energije ima po z itiv ne i e k onom ske i e k olo ške efe k t e .
 • Inovativne tehnologije omogućile su nam sinergiju vrhunskog dizajna i tehničih rješenja prilagođavanja različitim zahtjevima na objektu. Drugim riječima, promejna tehnologije izvora svjetlosti (QTi prigušnice: HO ili HE izvori), regulacija svjetla u funkciji komfora i uštede energije, integracija sigurnosne i protupanične rasvjete.
 • Manja potrošnja energije ima po z itiv ne i e k onom ske i e k olo ške efe k t e .
 • Prirodno dnevno svjetlo potiče kod ljudi osjećaj ugode i njihove performance. Optimalno korištenje prirodnog dnevnog svjetla, znači i maksimalne uštede energije. LITENET omogućuje optimalno korištenje dnevnog svjetla. Pomoću centralnog vanjskog skenera, koji se postavlja u nezasjenjenu lokaciju na krovu objekta, izračunata je trenutna dostupna vrijednost dnevnog svjetla za svaku prostoriju. U tom procesu, automatski su upravljani i motori prozorskih sjenila, tako da se upravlja kako pozicijom sjenila, tako i pozicijom krilaca istih, te na taj način dopuštama ulazak samo difuznog svjetla u prostor, akako bi izbjegli neželjeno bliještanje na radnoj površini ili ekranu računala upadom prevelike doze dnevnog svjetla. Programiranje je bazirano na faktoru dnevnog svjetla, te je time definiran omjer upadnog dnevnog svjetla i umjetnog svjetal unutar prostorije.
 • Where the focus is on experience and excitement, multitasking is required to create fascination and well-being, creativity and genuineness, lighting quality and energy efficiency. This is achieved by accent lighting, changing lighting scenarios, light colours and control based on daylight, the presence of people, and the time of day.
 • Rasvjeta treba biti dizajnirana i instalirana sukladno dobroj rasvjetnoj praksi . Kriteriji su definirani normama HRN EN 12464-1 i HRN EN 12193. i moraju biti ispoštivani. Dizajn rasvjete mora zadovoljavati sve uvjete osvijetljenja. Za poboljšanje dizajna rasvjete, kako bi se postigli komforniji uvjetei, ugodu i primjerena rasvjetljenost prema korisniku, definirane su tri slijedeće klase dizajna rasvjete, te se moraju uzeti u obzir prilikom definiraja LENI: Klase kvalitete: * Osnovno ispunjenje zahtjeva ** Dobro ispunjenje zahtjeva *** Visoko kvaliteta ispunjenja zahtjeva . Klase kvalitete dizajna rasvjete definirani su u tablici F.2.
 • Where the focus is on experience and excitement, multitasking is required to create fascination and well-being, creativity and genuineness, lighting quality and energy efficiency. This is achieved by accent lighting, changing lighting scenarios, light colours and control based on daylight, the presence of people, and the time of day.
 • --------------------------------- Heading and list comes automatically Click to see next slide
 • Primjer rekonstrukcije srednje škole pokazuje kako potrošnja energije za osvjetljenje može biti smanjena u prosjeku za 6,53 kWh/m2a , uz inteligentno korištenje dnevnog svjetla. U odnosu na stanje prije rekonstrukcije, sama rasvjeta čini 53% uštede energije. Prigušenjem rasvjete, odn. korištenjem naprednih LMS sustava (kombinacija Daylight i Blind managementa), utjećemo i na zagrijanost prostorije, te na taj način reduciramo kompletan KVG (HVAC) sustav.
 • Vladimir Kocet -P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193

  1. 1. PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Vladimir Kocet, B.Sc.E.E.
  2. 2.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Facility Management (FM) Ideja Tehn.razrada projekta Upravljanje i održavanje Idejni projekt Evaluacija projekta nekretninama Koncept i Instaliranje prezentacija Programiranje Puštanje u rad Aktivnosti:- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  3. 3.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Telektra – od ideje do realizacije Energetska efikasnost i vizualni komfor Energetska efikasnost HRN EN 15193 - AQ-index Funkcija Upravljanje Holistički dizajn Ugodno okruženje Produktivnost Visualni komfor Nova istraživanja - VBE-index- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  4. 4.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 KRITERIJI - SMJERNICE  odgovarajuća rasvijetljenost  stanje ugodnih sjena  harmonična distribucija sjajnosti  prikladno pojavljivanje boja  kontrola bliještanja  prirodan prikaz boja  dobri kontrasti  efektna svjetlosna atmosfera  pravilna usmjerenost rasvjete  učinkovita potrošnja energije- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  5. 5.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - Svjetlotehnički zahtjevi: HRN EN 12464-1:2012 (EN 12464-1:2011)  Prihvatljivo rasvjetno okruženje  Jednolika rasvijetljenost – dobra ravnomjernost  Adekvatna rasvijetljenost za aktivnosti prema “Rasporedu rasvjetnih okruženja”  Ograničenja za direktna i reflektirana bliještanja  Odgovarajući izbor boja i uzrata boja  Izbjegavanje titranja rasvjete i sptroboskopskih efekata rasvjete (EEI klasa ECG)  Učinak dnevnog prirodnog svjetla  Opis bliještanja korištenjem UGR vrijednosti - Minimalna vrijednost za uredske primjene: UGR 19 (UGR 16 za CAD urede) §  Reducirani nivo sjajnosti od L<1,000 cd/m2 12 iznad 65° u svim smjerovima 20 -1:  “Stvarna" vrijednost faktora održavanja mora se uzeti u obzir (prema HRN EN 12464-1:2012 cca 64 24 0.8 za uredske prostore) 1  Koncept prilagođen specifičnom prostoru EN (čitava površina) HRN - Koncept RADNE POVRŠINE (područja radnog mjesta i okoline) - Detaljna područja- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/ 24
  6. 6.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - Svjetlotehnički zahtjevi: HRN EN 12464-1:2012 (EN 12464-1:2011) Glavne tehničke promjene nove revizije norme su:su  Uzima se u obzir važnost dnevne prirodne svjetlosti: Zahtjevi za rasvjetljenost su generalno primjenjivi, § neovisno da li su zahtjevi ostvareni umjetnom, dnevnom rasvjetom, ili kombinacijom obje;  Specificirana je minimalna rasvjetljenost zidova i 12 stropova ( Ēm > 50 lx sa Uo ≥ 0,10 na zidovima i :20 Ēm > 30 lx sa Uo ≥ 0,10 na stropovima ); 4-1 46 12  Specificirana je cilindrična rasvjetljenost i detaljne EN informacije o modeliranju; RN  ravnomjernost rasvjetljenosti definirana je za radne površine i aktivnosti;  Definicija pozadinske zone (engl."background area“) H i specifikacija rasvjete za te zone;  Definicija mreže rasvjete u skladu sa HRN EN 12464- 2:2008 en (p = 0,2 × 5log10(d ));  Nova ograničenja luminancije postavljena su za svjetiljke u aplikaciji sa opremom sa ravnim ekranima (DSE - Display Screen equipment); opis ravnih ekrana definirana prema ISO 9214-307.- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  7. 7.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - Svjetlotehnički zahtjevi: HRN EN 12464-1:2012 (EN 12464-1:2011) Nivo rasvijetljenosti i distribucija svjetla Ēm > 50 lx sa Uo ≥ 0,10 na zidovima Ēm > 30 lx sa Uo ≥ 0,10 na stropovima Željeni nivo rasvijetljenosti Distribucija svjetla : horizontalna / vertikalna / cilindrična- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/ 9
  8. 8.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - Svjetlotehnički zahtjevi: HRN EN 12464-1:2012 (EN 12464-1:2011) Rasvjeta koja odgovara potrebama Koncept korištenja prostorije i stupanj fleksibilnosti određuju koncept rasvjete Opća rasvjeta prostorije Rasvjeta radnog mjesta- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/ 10
  9. 9.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - Svjetlotehnički zahtjevi: HRN EN 12464-1:2012 (EN 12464-1:2011) Rasvjeta koja odgovara potrebama Koncept korištenja prostorije i stupanj fleksibilnosti određuju koncept rasvjete Rasvjetljenost Rasvjetljenost neposrednog Radne površine okruženja radne površine Etask lx lx ≥ 750 500 500 300 300 200 Opća rasvjeta prostorije Rasvjeta radnog mjesta- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/ 10
  10. 10.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Svjetlo i Čovjek Humani Aspekti + Energetska Efikasnost= Uravnoteženi koncept rasvjete Uravnoteženi koncept rasvjete usklađuje oba aspekta rasvjete: ELI, pokazatelj ergonomije rasvjete, indikator kvalitete rasvjete, koji uzima u obzir fizički i psihički utjecaj na ljude, kao i LENI, indikator efikasnosti rasvjete, tj.ekonomski i ekološki utjecaj svjetla. Uravnoteženi koncept rasvjete definira rasvjetno rješenje, a on je alat koji maksimalno koristi ljudima, a da pri tome ne škodi okolišu. Postizanje ovih ciljeva zahtijeva savršenu kombinaciju znanstvenih spoznaja, tehničkih inovacija i obilje dizajnerskih ideja – kao i osjećaj odgovornosti, i hrabrosti – od strane arhitekata, projektanata rasvjete, te ostalih specijaliziranih projektanata.- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/ 2
  11. 11.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Prema IEA (International Energy Agency): HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 naslovljenu  19% svjetske potrošnje energije odlazi na “Energijska svojstva zgrade – Energijski zahtjevi za rasvjetu. rasvjetu”:  75% ureda i industrijskh pogona trebaju Stvaranje općih konvencija i procedura za procjenu osuvremenjivanje. potrebne energije za rasvjetu u zgradarstvu, te za analizu  80% potencijalnih ušteda energije energetske učinkovitosti uz definiranje graničnih vrijednosti  nalazi se upravo u poslovnom sektoru. energija, nužnih za napajanje rasvjete. Preporuka je 11,0 W/m2 instalirano energije utrošene na rasvjetu, kod srednje rasvjetljenosti E sr=500lx, odn. utrošeno max. 40kWh/m2a, a ciljana vrijednost je 25kWh/m2a. Preporučene su granične vrijednosti 15 kWh/m2a instalirano rasvjete u učionicama, a ciljana vrijednost 8 kWh/m2a, dok su za uredske prostore, gdje se djelomično koristi dnevno svjetlo, granične vrijednosti 22 kWh/m2a, a ciljana vrijednost 12 kWh/m2a . Preduvjeti: Efikasnost izvora svjetla (umjetna rasvjeta) Optimalno korištenje dnevnog prirodnog svjetla Energetski učinkovite predspojne naprave Adekvatan odabir svjetiljaka (iskoristivost svjetiljke) Adekvatno upravljanje rasvjetom- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  12. 12.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST : Efikasnost izvora svjetlosti Izvori svjetlosti karakterizirani su sljedećim osnovnim veličinama: - Svjetlosni tok (jakost svjetlosti) - Uzvrat boje (Ra ili CRI) - Temperatura boje - Svjetlosna iskoristivost, odn.efikasnost izvora svjetlosti Efikasnost tipičnih izvora svjetla TIP IZVORA SVJETLOSTI Efikasnost [lm/W] Žarna nit – Žarulje sa Wofram žarnom niti 8 - 12 Žarna nit – Halogene žarulje 12 – 24 Fluokompaktni izvori („štedne“) 50 – 85 Linearni Fluorescentni izvori 65 – 100 Niskotlačna Natrijeva žarulja 100 – 190 Visokotlačna Natrijeva žarulja 65 – 140 Visokotlačna Metal-halogena žarulja 70 - 100 LED izvori (HI power LED) 20 - 186- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  13. 13.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST : Efikasnost izvora svjetlosti Sva ulazna el.energija koja ulazi u svjetiljku pretvara se i druge oblike energije, kako slijedi: % svjetlosne energije % Topline Tip izvora svjetlosti Svjetlo Infracrveno (IR) Ultraljubičasto Kondukcija/Konvekcij (UV) a GLS 9 84 <0.1 7 Halogene žarulje 13 79 0.1 8 Fluorescentni izvori 25 35 0.4 40 Visokotlačni Natrij 30 47 0.3 23 Niskotlačni Natrij 26 44 0 30 Živa 14 49 2.0 35 Metal-halogene 20 50 3 27 LED izvori 90 0 0 10 Dnevno svjetlo (6500°K) 53 42 5 0 Svjetlo je zračenje energije valovima duljine vidljive ljuskom oku. U ukupnu energetsku bilancu mora biti ukalkulirana disipacija topline Gubici energije prigušnice moraju biti dodani gubicima na zagrijavanju- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  14. 14.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST : Efikasnost izvora svjetlosti EuP direktiva (Eco-Design Requirements for Energy-Using Products, 2009/125/EC God. Ulična, uredska i rasvjeta u industriji Rasvjeta u kučanstvu 01.09.2009: • Bistre žarulje: Min.zahtijevana energ.klasa C za žarulje ≥ 950 lm, klasa E za druge žarulje (npr.izbačene GLS ≥ 100W) 2009.g. • Matirane žarulje: Min.zahtijevana energ.klasa za sve žarulje (npr.pa i neke fluokompaktne žarulje sa integriranom progušnicom i LED izvori) • Informacije za nove proizvode na svakom pakiranju • Nove tehničke specifikacije zahtjevane su za svaku tehnologiju 01.09.2010: 2010.g. •T8 halofosfatne fluorescentne žarulje ⇒ IZBAČENE • Bistre žarulje: Min.zahtijevana energ.klasa C za žarulje ≥ 725 lm (npr.izbačene GLS ≥ 75W) 01.09.2011: 2011.g. • Bistre žarulje: Min.zahtijevana energ.klasa C za žarulje ≥ 450 lm (npr.izbačene GLS ≥ 60W) • T12 fluo. žarulje ⇒ IZBAČENE • Visokotlačne Natrijeve žarulje (HPS): HPS standard (samo 01.09.2012: 2012.g. E27/E40/PGZ12 obuhvaćene) ⇒ IZBAČENE • Bistre žarulje: Min.zahtijevana energ.klasa C za žarulje ≥ 60 lm (npr.izbačene GLS • Metalhalogene žarulje (MH): Manje učinkovite MH žarulje ≥ 7W) (samo E27/E40/PGZ12 obuhvaćene) ⇒ IZBAČENE 01.09.2013: 2013.g. • Povećani zahtjevi za tehničke specifikacije, definiran u 2009.g. • Izbačene žarulje sa grlima S14, S15 i S19 2014.g. • Revizija smjernice od strane EU komisije • Revizija smjernice od strane EU komisije • Visokotlačne živine žarulje (HPM) ⇒ IZBAČENE 2015.g. • Zamjenske HPS žarulje za HPM ⇒ IZBAČENE • Bistre žarulje: Min.zahtijevana energ.klasa B za sve žarulje osim onih sa G9 i R7s 2016.g. grlima (= izbačene žarulje trnutne klase C = Jalogen Energy Saver) • Izbačene žarulje sa grlima E14/E27/B22d/B15d i napona ≤ 60V • Metalhalogene žarulje (MH): Manje učinkovite MH žarulje 2017.g. (samo E27/E40/PGZ12 obuhvaćene) ⇒ IZBAČENE- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  15. 15.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 EuP direktiva (Eco-Design Requirements for Energy-Using Products, 2009/125/EC) 1. Resursi potrebni za proizvodnju i transport  Utrošak energije za proizvodnju štedljive FLC žarulje je, prema različitim izvorima, od 6 do 40 puta veći nego za proizvodnju klasične žarulje.  Uzimajući u obzir masu i zapreminu štedljivih FLC žarulja, mnogostruko je veći utrošak energije (odnosno veća je emisija CO2) za njihov transport od proizvođaća (najčešće u Kini) do prodajnih objekata širom svijeta. Proizvodnja FLC žarulje iziskuje daleko više materijalnih resursa: resursa Staklo Staklo Itrij Lim Lim Spojevi fosfora Bakar Bakar Cink-berilij-silikat Kalij Kalij Kadmij-bromid Volfram Živa Spojevi Vanadija Olovo Torij Antimon Plastika Barij Svi sastojci su Arsen potpuno netoksični i jednostavno se recikliraju!- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  16. 16.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 EuP direktiva (Eco-Design Requirements for Energy-Using Products, 2009/125/EC) 2. Jačina svjetlosti Marketing proizvođaća: 11W = 60W “Kompaktna FLC žarulja snage 11W ekvivalentna je klasičnoj žarulji snage 60W”- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  17. 17.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 EuP direktiva (Eco-Design Requirements for Energy-Using Products, 2009/125/EC) 2. Jačina svjetlosti Činjenično stanje: 11W kompaktna fluo žarulja 570-610 lm 60W klasična žarulja: 710 lm Razlika u jačini svjetlosti “ekvivalentnih” žarulja: 15-20% Pakiranje žarulje sa žarnom niti snage 60W- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  18. 18.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 -Niski troškovi eksploatacije (mala potrošnja, niža EE priključna snaga...) -Zanemarivi troškovi održavanja (vijek trajanja LED izvora i do 50000 sati, ...) -Smanjeni utjecaj na okoliš (značajno smanjena emisija CO2, ...) -Utjecaj na smanjenje ukupnih troškova investitora -Niska potrošnja energije -Visoka iskoristivost u boji -Izuzetno dug vijek trajanja -Izuzetno rijetki prijevremeni kvarovi -Male dimenzije -Visoka otpornost na udarce i vibracije -Usmjerena iskoristivost emisije svjetla -Bez UV/IR zračenja -Mala instalirana snaga -Nisko termičko opterećenje- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  19. 19.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 LED TEHNOLGIJA – energetski i ekološki najprihvatljiviji izvori svjetlosti Tipovi LED izvora  Pinski LED - Slabi svjetlosni tok  Signalni indikator i nisko-budžetne svjetiljke  SMD = surface mounted device - Kompaktne dimenzije  Široka primjena (LED linijska rasvjeta...)  CoB = chip on board - LED-čip direktno montiranoj na tiskanoj pločici - Bliska i “plitka” montaža na tiskanoj pločici – kompaktne dimenzije  Široka primjena- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  20. 20.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 LED TEHNOLGIJA – energetski i ekološki najprihvatljiviji izvori svjetlosti Životni vijek i temperatura 100 90 T = 55 °C 80 T = 80°C Tj = Ta + Pd (Rh + Rb + Ra) T = 100°C 70 T = 125°C Svjetlosni tok [%] Odgovara: 60 Seoul Semiconductor SSC Product P3 50 40 30 20 10 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 Životni vijek [sati]  Viša temperatura kontaktne površine LED izvora reducira svjetlosni tok.  Dobra odvodnja topline produžuje životni vijek LED izvora (kvalitetna kučišta, ...).  Obratite pozornost na informacije o svjetlosnom toku tijekom životnog vijeka!- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  21. 21.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 LED TEHNOLGIJA – energetski i ekološki najprihvatljiviji izvori svjetlosti Nove generacije CoB LED-a Široki portfolio emitera za unutarnju i vanjsku primjenu CCT već i od 2200K CRI sve bliže halogenim i klasičnim izvorima svjetlosti (za CW, min CRI 80; za WW min CRI 90, tipično CRI 95 Sve veća efikasnost izvora (148 lm/W (@ 85 °C, 350 mA), uz niske pogonske napone Veliki napredak iz aspekta održavanja svjet.toka kroz vrijeme – životni vijek (lumen maitanance) Sve bliže dizajnom i tehnologijom standardizirani moduli - ZHAGA LUXEON® Rebel ES Cree XLamp XT-E Royal Blue Xicato XSM i XLM Superior >125lm/W 148 lm/W (@ 85 °C, 350 mA) Min.2200K CCT; min. CRI 90 Cree XLamp XM-L color- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  22. 22.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 LED TEHNOLGIJA – energetski i ekološki najprihvatljiviji izvori svjetlosti LED izvori svjetla danas nisu izmjenjivi Uloga Zhaga-e: Zhaga – Zhaga promovira izmjenjivost LED svjetlosnih pogona za sve aplikacije u općoj rasvjeti, specificirajući njihova sučelja i omogućuju jednostavnu identifikaciju Zhaga kompatibilnih proizvoda. • Večina LED izvora svjetlosti nije izmjenjiva, do sada! • Tipične razlike su: – kompatibilnost sa hladnjakom (2, 3, ili 4 vijka) – veličina hladnjaka – veličina površine za emitiranje svjetla – visina površine za emitiranje svjetla • Problem: – Promjena LED => Promjena hladnjaka i reflektora u svjetiljci- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  23. 23.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 LED TEHNOLGIJA – energetski i ekološki najprihvatljiviji izvori svjetlosti Zhaga: izmjenjivi LED svjetlosni pogoni • Zhaga će omogućiti LED svjetlosne pogone izmjenjivima • Glavni parametri su: – Mehanička i termička kompatibilnost sa hladnjakom – Veličina površine za emitiranje svjetla – Visina površine za emitiranje svjetla – Fotometričke karakteristike površine za emitiranje svjetla- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  24. 24.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 LED TEHNOLGIJA – energetski i ekološki najprihvatljiviji izvori svjetlosti Što je LED svjetlosni pogon? • LED svjetlosni pogon je kombinacija LED modula i njegove predspojne naprave (LED `driver`). LED svjetlosni pogon (engl.LED light engine) = LED izvor svjetlosti- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  25. 25.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 LED TEHNOLGIJA – energetski i ekološki najprihvatljiviji izvori svjetlosti Predspojna naprava integrirana ili u odvojenom kučištu • LED svjetlosni pogon može imati integriranu predspojnu napravu, ili predspojnu napravu u odvojenom kučištu Predspojna Predspojna naprava naprava- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  26. 26.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 LED TEHNOLGIJA – energetski i ekološki najprihvatljiviji izvori svjetlosti Specifikacija sučelja promovira inovacije • Zhaga specificira samo ono što je potrebno kako bi se omogućila zamjenjivost svjetlosnih pogona različitih proizvođaća • Maksimizirana je konstruktivna sloboda proizvođaća glede razvoja LED svjetlosnog pogona. Mehaničko Termičko Električko sučelje sučelje sučelje Zhaga tretira unutrašnjost LED svjetlosni pogon svjetlosnog pogona kao “crnu kutiju” Fotometričko sučelje LED svjetlosni pogon (engl.LED light engine) = LED izvor svjetlosti • Samo certificirani proizvodi smiju nositi Zhaga logo i ime Zhaga specifikacije- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  27. 27.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: Energetski učinkovite predspojne naprave Što je predspojna naprava? Predspojna naprava je sastavna komponenta svih modernih rasvjetnih sustava. Primarno je dizajnirana da zadovolji tri osnovna zadatka: • Isporučuje / proizvodi odgovarajući napon potreban da starta ili propali izvor svjetlosti • Regulira el.struju koja prolazi kroz izvor svjetlosti • Kompenzira nepravilnosti faznog / linijskog napona, odn.radi stabilizaciju napona. • Predspojna naprava mora odgovarati stvarnim potrebama izvora svjetlosti. Dizajnirana je da radi u cilju osiguranja optimalnih perfomanci izvora svjetlosti. Faktor efikasnosti predspojne naprave BALLAST EFFICACY FACTOR (BEF) je omjer izlaznog svjetlosnog toka predsp.naprave u odnosu na ulaznu snagu. Faktor predspojne naprave (BF) je omjer stvarnog izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke napajane komercijalnom predspojnom napravom u odnosu na istu svjetiljku koja radi u laboratorijskim uvjetima na referentnoj predspojnoj napravi. Npr. BF=0.8 producirat će 80% nazivnog deklariranog svjetlosnog toka izvora svjetlosti. Elektroničke predspojne naprave su dostupne u tri BF nivoa: Low (LBF): < 0.85 Normal (NBF): 0.85 – 1.00 High (HBF): > 1.00 Manji (Lower) BF koristit će manje energije (watta) dok će reducirati svjetlosni tok. Veći (higher) BF znači veću potrošnje energije povećanjem ukupnog izlaznog svjetlosnog toka.- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  28. 28.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: Energetski učinkovite predspojne naprave EC direktive i CELMA EC, implementirajući EuP Direktivu 2005/32/EC, kasnije revidiranu u 2009/125/EC, engl.“ Eco-Design Requirements for Energy-Using Products, koja dopunjuje Direktivu 2000/55/EC, čiji je cilj poboljšanje efikasnosti limitiranjem gubitaka predspojnih naprava, donijela je 18. Ožujka 2009.g. uredbu Br.245/2009, kojom se još preciznije definiraju, odn.kojom su limitirani gubici na predspojnim napravama, te njihovo mjerenje CELMA (the European Federation of the National Associations of the manufacturers of luminaires, control gears and lampholders) →sustav indeksacije predspojnih naprava prema energetskoj učinkovitosti →Energy Efficiency Index - EEI = 7 klasa : →A1, A2, A3, B1, B2, C i D CE Marking and →A1 dimabilne; A2 visokoučinkovite ECG Energy Labelling EEI INDEX NAZIV / opis Ukupna snaga sustava B2 magnetic ballasts with low losses <= 43 W B1 magnetic ballasts with very low losses <= 41 W A3 electronic ballasts <= 38 W A2 electronic ballasts with reduced losses <= 36 W A1 dimmable electronic ballasts 38/19 W (pri 100% - 25%)- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  29. 29.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: Energetski učinkovite predspojne naprave Hrvatske norme i pravilnici  HRN EN 61347-1:2009 - Predspojne naprave -- 1. dio: Opći i sigurnosni zahtjevi (IEC 61347-1:2007, MOD; EN 61347-1:2008)  HRN EN 61347-11:2008 - Predspojne naprave -- Dio 2-11: Posebni zahtjevi za raznovrsne elektroničke krugove koji se upotrebljavaju sa svjetiljkama (IEC 61347-2-11:2001; EN 61347-2-11:2001)  HRN EN 61347-2-2:2008 - Predspojne naprave -- Dio 2-2: Posebni zahtjevi za niskonaponske pretvarače koji se napajaju istosmjernom ili izmjeničnom strujom namijenjene žaruljama sa žarnom niti (IEC 61347-2-2:2000+am1:2005+am2:2006; EN 61347-2-2:2001+A1:2006+A2:2006) Pravilnik o zahtjevima za energetsku učinkovitost prigušnica za fluorescentnu rasvjetu (NN br.32/09) - primjenjuje se na prigušnice s napajanjem iz električnih vodova za fluorescentne izvore rasvjete prema definiciji iz norme HRN EN 50294 : 2008), - dodatak: definira metode izračuna najveće ulazne snage strujnog kruga svjetiljke s prigušnicom za određenu vrstu predsp.naprave. - Energetska učinkovitost strujnog kruga svjetiljke s prigušnicom utvrđuje se pomoću najveće ulazne snage u strujnom krugom - funkcija snage svjetiljke i vrste prigušnice; - najveća ulazna snaga strujnog kruga svjetiljke s prigušnicom, a obzirom na određenu prigušnicu, definira se kao najveća snaga strujnog kruga svjetiljke s prigušnicom, s različitim razinama za svaku snagu svjetiljke i vrstu prigušnice.- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  30. 30.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: : Odabir optimalnog rasvjetnog sustava Inovativne tehnologije Inteligentne svjetiljke “Nadogradive – dosljedne promjenama” Energetski-efikasne Integracija protupanične rasvjete Adresabilne- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  31. 31.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: Adekvatan odabir svjetiljaka 1. Koristiti adekvatan omjer izlaznog svjetlosnog toka (eng." Light Output Ratio (LOR)"), uzevši u obzir ili ukupni svjetlosni tok, ili omjer direktnog svjetlosnog toka (eng." Downward LOR (DLOR)") i indirektnog svjetlosnog toka (eng."Upward LOR (ULOR)"). 2. Pri odabiru svjetiljaka opće rasvjete, koristiti one sa višim faktorom iskoristivosti (eng."Utilisation Factor (UF)") 3. Za reflektorske "spotlight" svjetiljke i slične, koristiti prikaz jakosti svjetlosnog izvora- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  32. 32.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: Adekvatan odabir upravljanja rasvjetom * HRN EN 12464-1:2012 – realni faktor održavanja Instalacija rasvjete mora biti predimenzionirana za faktor održavanja FM, kako bi se zadovoljila predviđena minimalna rasvijetljenost tijekom radnog vijeka, sukladno standardu HRN EN 12464-1:2012. Dakle kroz efektivno vrijeme životnog vijeka izvora svjetlosti, koje je npr.za fluorescentne izvore cca 2.g., svjetlosni tok opada na 80% nominalne vrijednosti, no kroz svo to vrijeme, svjetiljka u klasičnom sustavu troši punu energiju. Odn.zbog uračunatog MF, svjetiljka troši za cca 20% više el.energije, obzirom da će svjetlosni tok tek kroz cca 2 god. opasti na zadanu srednju vrijednost.- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  33. 33.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: Adekvatan odabir upravljanja rasvjetom * HRN EN 12464-1:2012 – realni faktor održavanja Sa inteligentnim sustavima upravljanja rasvjetom, koji imaju funkciju upravljanja smanjenjem ulazne el.energije u ovisnosti o faktoru održavanja (engl.Maitanace control), početno podesimo ulaznu vrijednost snage na 80% nominalne. Sustav sam s vremenom podiže vrijednost el.energije na predspojnoj napravi, kako bi cijelo vrijeme svjetiljka radila na optimalnoj vrijednosti svjetlosnog toka, koji je potreban da bi se postigla zadana vrijednost srednje rasvjetljenosti u prostoru, prema HRN EN 12464-1:2012.- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  34. 34.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: Adekvatan odabir upravljanja rasvjetom * HRN EN 12464-1:2012 – realni faktor održavanja Projekt: ................................................. Prostorija: Opća ambulanta Obrađeno od: Ime Prezime Datum: 02.03.2009 / 11:47:00 MF Faktor održavanja (engl.”Maintenance factor”): Svjetiljke LLMF = uzima u obzir vrijednost opadanja svjetlosnog Opis: Svjetiljka 3843 Zenith toka Br.artikla: 145630-00 Tip svjetiljke: Uatvorena IP2X LSF = uzima u obzir starenje izvora svjetlosti Interval godišnjeg čišćenja: 1.0 LMF = uzima u obzir smanjenje svjetlosnog toka zbog Faktor održavanja svjetiljke LMF: 0.88 nakupljene prašine na svjetiljci Izvor svjetlosti: Opis: FQ T16 HO RMF = uzima u obzir reduciranu refleksiju zbog Raspon snage: 54W nakupljanja nečistoće u prostoriji. Zamjena izvora: Grupna Predspojna naprava: ECG (elektr.predsp.naprava) Faktor „New- Izmjena izvora (god.) 2.0 održavanja value“ Primjer: Vrijeme rada po izvoru/god. 6,000 MF faktor Faktor održavanja svjetlosnog toka 0.91 0.80 1.25 Vrlo čisto okruženje, ciklus održavanja svjetiljke 1 izvora LLMF godišnje (čišćenje), 2,000 radnih sati/god. sa izmjenom Faktor životnog vijeka izvora LSF: 0.95 izvora svakih 8,000 sati, pojedinačna zamjena, svjetiljka sa direktnom i direktno/indirektnom karakteristikom sa Prostorija: malom tendencijom za sakupljanje prašine, Dužina: 8 m LLMF=0.93; LSF=1.00; Širina: 6 m LWF=0.99; RMF=0.96 Visina: 3 m Okruženje: Čisto 0.67 1.50 Normalno čisto okruženje, ciklus održavanja svjetiljke 3 Interval čišćenja prostorije godišnje: 2.0 godišnje (čišćenje), 2,000 radnih sati/god. sa izmjenom Tip rasvjete: Direktno izvora svakih 12,000 sati, pojedinačna zamjena, Faktor održavanje prostorije RMF: 0.96 svjetiljka sa direktnom i direktno/indirektnom karakteristikom sa malom tendencijom za sakupljanje Faktor održavanja MF: 0.73 prašine, LLMF=0.91; LSF=1.00; LWF=0.80; RMF=0.90- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  35. 35.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: Adekvatan odabir upravljanja rasvjetom * HRN EN 12464-1:2012 – Optimalno korištenje dnevnog prirodnog svjetlaDanje, odn.sunčevo svjetlo: besplatno, neograničeno, bez zagađenja, dotok danjeg svjetla ima vrlo poželjne utjecaje u radnim prostorima. Direktno sunčevo svjetlo nerijetko stvara neugodne vizualne efekte, a to su: pretjerana rasvijetljenost nekomfornost i prevelik odsjaj reflektirajućih površina odsjaj na ekranu računala česte konstantne, rapidne promjene toplinski učinak.- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/ 52
  36. 36.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: Adekvatan odabir upravljanja rasvjetom * HRN EN 12464-1:2012 – Optimalno korištenje dnevnog prirodnog svjetla Daylight automation software  Upravljanje rasvjetom u ovisnosti o količini i upadnom kutu dnevnog svjetla  Upravljanje usklađeno sa HVAC sustavom, te upravljanjem pozicijom sjenila na prozorima Blind manager system Različite karakteristike upravljanja Zaštita od bliještanja Regulacija klimatskih prilika u uredu Upravljanje sa fasadama preko centralnog senzora, ovisno o zasjenjenju neba, te položaju sunca Uzima u obzir zasjenjenje drugim objektom Definira poziciju sjenila obzirom na alarm (uvjete) Vjetar Hladnoća Kiša- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  37. 37.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: Adekvatan odabir upravljanja rasvjetom Prirodno svjetlo: Daylight automation minimalno software + Blind manager Umjetno svjetlo: system + HVAC = maksimalno Oblačno nebo Building Management system Prirodno svjetlo:  Upravljanje rasvjetom u umjereno ovisnosti o količini i upadnom Umjetno svjetlo: umjereno kutu dnevnog svjetla Djelomično sunčano nebo  Upravljanje pozicijom i kutem zakretanja sjenila na prozorima Prirodno svjetlo: (engl.Blind Management) maksimalno Umjetno svjetlo: minimalno  Upravljanje HVAC sustavom Sunčano nebo- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  38. 38.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGETSKA UČINKOVITOST: Adekvatan odabir upravljanja rasvjetom EC-direktiva - Energy Performance of Buildings, 2002/91/EC HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011, “Energijska svojstva zgrade – Energijski zahtjevi za rasvjetu” Procjena godišnje uštede na energiji korištenoj za rasvjetu 2008 Inteligentni sustavi LENI Uštede energije ≈ 30-70% 15 15 W/m2 W/m2 2500h 15x2500x10-3 = 37.5 kWh/m 2 LENI 15x1000x10-3 = 1000h 15 kWh/m 2 Specifična snaga On/off Daylight + presence Specifična snaga Bez upravljanja LMS detection- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  39. 39.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011– Izračun energije potrebne za rasvjetu zgrade Regulacija nivoa rasvjetljenosti (engl.dimming) • Ručnom regulacijom nivoa rasvjetljenosti možemo uštedjeti i do 30% utrošene el.enrgije u odnosu na klasičnu instalaciju. Regulacija nivoa rasvjetljenosti + detekcija prisutnosti • Kombinirajući detektore prisutnosti i ručnu regulaciju nivoa rasvjetljenosti možemo uštedjeti i do 50% utrošene el.enrgije u odnosu na klasičnu instalaciju. Regulacija nivoa rasvjetljenosti + detekcija prisutnosti + upravljanje u ovisnosti o upadnom dnevnom svjetlu • Kombinirajući inteligentne sustave upravljanja rasvjetom (engl.LMS) sa svjetiljkama sa mogućnošću regulacije svjetlosnog toka i detektore prisutnosti, te uz dodatne senzore upadnog dnevnog svjetla, moguće su uštede i do 70% utrošene el.enrgije u odnosu na klasičnu instalaciju.- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  40. 40.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 HRN EN 15193:2008 en - “Energijska svojstva zgrade – Energijski zahtjevi za rasvjetu – Dio 1: Procjena energije rasvjete”, definira udio rasvjete u potrošnji električne energije po A: • radi stvaranja općih konvencija i procedura za procjenu potrebne energije za rasvjetu u zgradarstvu, te za analizu energetske učinkovitosti uz definiranje graničnih vrijednosti energija, nužnih za napajanje rasvjete. • Pri tome se poštuju dosadašnja pravila i procedure proračuna osvijetljenosti površina ovisno o njihovoj namjeni u smislu dobre inženjerske prakse, vodeći računa o odredbama važećih EU norma, preuzetih i prevedenih od strane RH, kao što su HRN EN 12464-1, 2, 3, HRN EN 12193, HRN EN 61347, HRN EN 1838... LENI izračun: Numerčki Indikator Energije Rasvjete (engl.Lighting Energy Numeric Indicator) prema EN 15193: Potrošnja el.energije na rasvjetu LENI = [kWh /m2 a] Četvorni metar po godiniNe ulazeći detaljno u objašnjenja pojedinih faktora, jednadžba za izračun energije rasvjete:• instalirana snaga (Pn)• množena sa radnim satima tijekom dana (tD) i noću (tN)• dijeljena sa faktorima (≤ 1) za upravljanje na osnovu upadnog dnevog svjetla (F D),upravljanje na osnovi detektora prisutnosti (FO) i sustava dinamičke kontrole rasvjetom (FC) Wrasvjete = {∑(Pn x FC) x {(tD x FO x FD) + (tN x FO)} kWh/god.- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  41. 41.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ENERGIJA POTREBNA ZA RASVJETU PRORAČUN MJERENJE SLOŽENA METODA BRZA METODA MJERNA STVARNI PODACI STANDARDNI METODA GODIŠNJI GODIŠNJI ZA BILO KOJI MJESEČNI PODACI PERIOD SATNI ZAJEDNIČKA METODOLOGIJA PRORAČUNA ............... Dijagram toka načina UTJECAJNI FAKTORI t, Fc, Fs, Fo, A određivanja potrebne energije za rasvjetu objekta- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  42. 42.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - HRN EN 15193:2008 en – Izračun energije potrebne za rasvjetu zgrade • Snaga – Snaga rasvjetnih tijela Pi: električna snaga iz glavnog priključka koja se koristi za napajanje lampi, LMS-a i kontrolnih krugova ili ukupno za napajanje rasvjete, mjerena u W (uključuje i jalovu snagu u trenutku uključivanja rasvjete. – Nazivna snaga rasvjetnog tijela Pi definirana je od strane proizvođaća. – Ukupna instalirana snaga rasvjete u prostoriji ili zoni Pn: snaga svih rasvjetnih tijela u prostoriji ili zoni, mjereno u watima: (1) •Jalova snaga – Rasvjetna jalova snaga Ppi : električne snaga iz glavnog priključka koja se koristi za napajanje sigurnosnih rasvjetnih tijela P ei i strujne krugove automatske kontrole rasvjete kada svjetiljke nisu u funkciji Pci, mjereno u watima Ppi = Pci + Pei (2) – Ukupna instalirana jalova snaga za kontrolne sustave rasvjete u prostoriji ili zoni Ppc: (3) – Ukupna instalirana jalova snaga za napajanje sigurnosne rasvjete u prostoriji ili zoni: (4)- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  43. 43.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - HRN EN 15193:2008 en – Izračun energije potrebne za rasvjetu zgrade •U postojedoj zgradi gdje instalirana snaga pojedine rasvjete P i nije poznata, ta snaga se računa na slijededi način: -(nazivna snaga svjetiljke) x (broj svjetiljki u rasvjeti) za svjetiljke direktno priključene na napon -1.2 x (nazivna snaga svjetiljke) x (broj svjetiljki u rasvjeti) za svjetiljke priključene na napajanje preko transformatora ili nekog otpora •U postojedoj zgradi gdje nije poznata snaga instaliranog sustava za nužnu rasvjetu i isti postoji -uzima se da je godišnja potrošnja energije u tu svrhu: kWh/(m2×a) •U postojedoj zgradi gdje nije poznata snaga instaliranog sustava za kontrolu rasvjete i isti postoji -uzima se da je godišnja potrošnja energije u tu svrhu: 5 kWh/(m2×a)- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  44. 44.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - HRN EN 15193:2008 en – Izračun energije potrebne za rasvjetu zgrade •Vrijeme Vrijeme rada rasvjete t : vremenski period u satima u kojem se troši energija Godišnje vrijeme rada rasvjete to : godišnji broj radnih sati lampi i rasvjete Ovaj je broj ovisan o namjeni objekta. t0 = tD + tN [h] (5) Standardno ukupno vrijeme godišnje ili broj sati godišnje ty=8760 h Vrijeme korištenja rasvjete za vrijeme dnevnog svjetla tD: radni sati godišnje Vrijeme korištenja rasvjete za vrijeme nodi tN: radni sati godišnje Vrijeme punjenja baterija sigurnosne rasvjete te: radni sati godišnje Vrijeme rada scenske rasvjete (dekoracija) ts: radni sati godišnje •Korisna površina A: površina etaže unutar vanjskih zidova isključujudi podrume u kojima nema boravka ljudi i neosvijetljene prostore, izraženo u m 2- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  45. 45.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - HRN EN 15193:2008 en – Izračun energije potrebne za rasvjetu zgrade Faktor dnevnog svjetla FD: ovisnost korištenja ukupno instalirane snage za napajanje rasvjete u prostoriji ili zoni dnevnog svjetla; Faktor korištenja rasvjete u prostoru FO: ovisnost korištenja srednje snage rasvjete u odnosu na ukupno instaliranu snagu za napajanje rasvjete u prostoriji ili zoni; Ako ne postoji kontrolni sustav, odn.sustav upravljanja rasvjetom, Fo = 1 Faktor odsutnosti FA: ovisnost o vremenu kada nema ljudi u prostoriji Faktor konstantne osvijetljenosti FC: ovisnost utroška energije kada je u funkciji kontrolni sustav rasvjete ugođen za postizanje stalne razine osvijetljenosti prostorije ili zone ; Ako ne postoji kontrolni sustav, odn.sustav upravljanja rasvjetom, FC = 1 Faktor održavanja MF : odnos srednje osvijetljenosti radne ravnine nakon određenog perioda korištenja rasvjetne instalacije prema početnoj srednjoj vrijednosti osvijetljenosti dobivenom pod istim uvjetima Vrijednost faktora MF se temelji na planskom održavanju. Rasvjeta vremenom slabi pa kontrolni sustav može povedati ulaznu snagu kako bi osvijetljenost ostala ista. •Lighting Energy Numeric Indicator (LENI)–numerički indikator energije potrebne za ukupnu godišnju rasvjetu u zgradi •Ovaj se indikator može koristiti za neposrednu usporedbu energije potrebne za rasvjetu zgrada koje imaju sličnu manjenu ali su različite veličine i/ili konfiguracije.- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  46. 46.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - HRN EN 15193:2008 en – Izračun energije potrebne za rasvjetu zgrade Određivanje Faktora dnevnog svjetla FD: Ovdje se prikazuje pojednostavljen način za određivanje FD,S,n i FD,C,n a potom i FD,n. Koeficijent dnevnog svjetla FD,n definira se kao funkcija faktora opskrbe dnevnim svjetlom FD,S,n i faktora kontrole umjetnog svjetla u ovisnosti o dnevnom svjetlu FD,C,n. FD,n= 1 –(FD,S,n x FD,C,n) (C1) Razmatraju se građevine sa vertikalnom fasadom i u nju ili u krov ugrađenim prozorima. Metoda se može koristiti na godišnjoj ili mjesečnoj bazi. Procedura se sastoji od sljededih pet koraka: 1)Podjela građevine u zone sa i bez pristupa dnevnog svjetla. 2)Određivanje utjecaja parametara prostorije, geometrije vanjskih zidova i vanjskim preprekama ulazu vanjskog svjetla u unutarnji prostor koristedi koncept faktora dnevnog svjetla. 3)Predviđanje potencijala ušteda energije koji se opisuju s faktorom opskrbe dnevnim svjetlom FD,S,n kao funkcijom lokalne klime, održivom osvijetljenošdu i faktorom dnevnog svjetla. 4)Određivanje upotrebe raspoložive dnevne svjetlosti sa sustavom kontrole rasvjete preko faktora kontrole umjetnog svjetla FD,C,n. 5)Pretvorbom godišnjih vrijednosti FD,n u mjesečne vrijednosti.- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  47. 47.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Analiza građevine po segmentima : Prostori izloženi dnevnom svjetlu - GEOMETRIJA PROSTORA Prostor treba biti u analizi podijeljen u zone dnevnog svjetla AD,j i zone AND,j koje nisu izložene dnevnom svjetlu. Zona dnevnog svjetla za vertiklanefasade (prozori) Maksimalna moguda dubina zone AtD,j koja prima dnevnu svjetlost može se računati kao: aD,max = 2.5 × (hLi–hTa) [m] (C2) Gdje su: aD,max maksimalnadubina zone dnevnog svjetla [m] hLi visina gornjeg svjetlog dijela prozora u odnosu na pod [m] hTa visina donjeg svjetlog dijela prozora (referentne ravnine) od poda [m] Ovdje se maksimalna dubina zone dnevnog svjetla aD,max računa od unutrašnje stjenke vanjskog zida okomito od zida prema unutra. Ako je stvarna dubina zone manja nego je izračunata maksimalna dubina zone dnevnog svjetla, stvarna dubina prostora se uzima kao dubina zone dnevnog svjetla aD. Ako je stvarna dubina prostorije manja od vrijednosti 1,25 x izračunata maksimalna dubina zone dnevnog svjetla, onda se uzima stvarna dubina prostora kao dubina zone dnevnog svjetla aD.- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  48. 48.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Ovako se dio površine prostorije koje je izloženo dnevnom svjetlu AD,j računa kao: ADj= aD × bD, [m2] (C3) aD dubina zone dnevnog svjetla [m] bD širina zone dnevnog svjetla [m] Obično širina zone dnevnog svjetla bD odgovara širini unutrašnjeg dijela prostorije/zone za koju se proračun vrši. Ako samo na jednom dijelu vanjskog zida postoje prozori onda se širina zone dnevnog svjetla računa kao širina prozora uvedana za polovinu dubine zone dnevnog svjetla. Geometrijske relacije prikazane su na slikama sl.1 i sl.2 Slika sl.1 Slika sl.2 Primjer određivanja zone dnevnog svjetla za dugačku fasadu s Primjer određivanja zone dnevnog svjetla za fasadu s otvorima i ažuriranom dubinom zone dnevnog svjetla malim otvorom i vedom dubinom prostorije od izračunate dubine zone dnevnog svjetla- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  49. 49.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Klasifikacija faktora dnevnog svjetla Utjecaj zasjenjivanja i sustava zaštite od sunca na razinu unutrašnje osvijetljenosti treba se odrediti korištenjem ovisnih korelacija faktora DC za različite tipove fasade u odnosu na očekivanu potrebu za energijom, kao što su metode dobivanja faktora dnevnog svjetla FD kao funkcije tipa fasadnog sustava. Kada ove ovisnosti nisu dostupne koristi se pojednostavljena procjena zasnovana na korelaciji zasjenjivanja bez sustava zaštite od sunčevog zračenja na očekivanu potrebu za energijom. D = D C τ k1 k2 k3 [%] (C19) D – faktor dnevnog svjetla za zonu [%] τ - direktan prolaz svjetla kroz sjenilo K1 - faktor koji uzima u obzir okvir sustava zasjenjivanja (tipična vrijednost 0,7) k2 - faktor koji uzima u obzir zaprljanost stakla (tipična vrijednost iznosi 0,8 ali uz sustav automatskog čišćenja može biti čak i 1,0) k3 - faktor koji uzima u obzir neokomitost dolazećeg svjetla na fasadu (tipično 0,85) Tablica 1a sadrži koeficijent prolaza svjetla za određene materijale koji se koriste u vertikalnom ostakljivanju. Ovisnost, kako se uzima u obzir utjecaj prozirnih površina i sustav zaštite od sunca, koristedi bilo Dc ili D koeficijente penetracije dnevnog svjetla, mogu se uzimati u obzir prema tablici 1b.- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  50. 50.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Tablica 1a: tipične vrijednosti za prolaz sunčeva zračenja kroz prozirne ili djelomično prozirne komponente τD65,SNA. Podaci u tablici 1a su orijentacijski, a za stvarne brojčane vrijednosti uvijek treba tražiti podatke od proizvođača. Tablica 1b: Penetracija dnevnog svjetla, kao funkcija faktora dnevnog svjetla. Detaljna kalkulacija koja koristi preciznije modeliranje geometrijskih relacija, a trebaju se koristiti za određivanje penetracije dnevnog svjetla. Referentne vrijednosti za faktore dnevnog svjetla analiziranog prostora po središnjoj osi prostora paralelno sa vanjskom fasadom.- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  51. 51.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Faktor postojanja kontrolnog sustava za upravljanje umjetnom (električnom) rasvjetom FD,C Opisuje kako postojanje strategije uvođenja kontrolnog sustava može dovesti do značajnih ušteda energije za rasvjetu. Ovaj faktor ne uzima u obzir utrošak el. energije za napajanje kontrolnog sustava. Senzori dnevnog svjetla trebaju biti ugrađeni na pogodno mjesto, radi detekcije odgovarajudih promjena u intenzitetu dnevnog svjetla. Tablica 2: FD,C,n kao funkcija penetrirajućeg dnevnog svjetla Mjesečne metode Mjesečne vrijednosti faktora dnevne svjetlosti FD,n izračunava se iz slijedeće formule FD,n = 1- ( FD,S,n x FD,C,n x cD,S,n) Gdje je cD,S n je mjesečna preraspodjela faktor i dana u tablici C.10. (u normi HRN EN 15193-2008)- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  52. 52.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Anex D: Faktor korištenja rasvjete u prostoru FO: Ovisnost korištenja srednje snage rasvjete u odnosu na ukupno instaliranu snagu za napajanje rasvjete u prostoriji ili zoni; Ako ne postoji kontrolni sustav Fo = 1: a) u slučaju da se rasvjeta uključuje centralno za više od jedne prostorije, npr. vremensko ili ručno uključenje hodnika, kata ili cijelog objekta b) Ako je prostor koji rasvjeta osvjetljava vedi od 30 m 2 Izuzeci su prostorije za predavanja, dvorane hotela, koncertnih dvorana i slično ili ako postoje kontrolni sustavi za regulaciju rasvjete koji u sebi imaju integriranu mogućnost automatske detekcije prisutnosti ljudi/korisnika prostora ili konstantnu rasvijetljenost. U ovim slučajevima FO (faktor korištenja) se računa: 0,0 ≤ FA ≥ 0,2 F0 = 1 - [ ( 1- F0 C ) x FA / 0,2 ] 0,2 ≤ FA ≥ 0,9 F0 = F0 C + 0,2 - FA 0,9 ≤ FA ≥ 1 F0 = [ 7 – 10 * F0 C ] * ( FA – 1 )- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  53. 53.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011Faktor korištenja rasvjete u prostoru u ovisnosti o tipu upravljačkog sustava Foc:Zadana vrijednost FOC je fiksna kao funkcija sustava upravljanja rasvjetom, kao što je navedeno u tablici 3 (D.1.) 1 2 3 4 Tablica 3 (D.1. iz norme): primjeri F0C vrijednost 1: kontrolni sustav automatski uključuje rasvjetu na nazivnu snagu kad se ustanovi prisutnost u prostoriji i automatski reducira snagu na ne vedu od 20% nakon 15 minuta, nakon sljededih 15 minuta u potpunosti isključuje rasvjetu 2: kontrolni sustav automatski uključuje rasvjetu kad se ustanovi prisutnost u prostoriji i automatski je isključuje nakon 15 minuta 3: uključenje isključivo ručno, automatsko reduciranje snage rasvjete na ne vedu od 20% nakon 15 minuta nakon zadnje prisutnosti u prostoriji, nakon sljededih 15 minuta u potpunosti isključuje rasvjetu 4: uključenje isključivo ručno, automatsko isključenje rasvjete nakon 15 minuta nakon zadnje prisutnosti u prostoriji.- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  54. 54.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Anex D: Faktor korištenja rasvjete u prostoru FO:Zadana vrijednost FA određuje se ili na nivou zgrade ili pojeedinačne sobe, kao što je dano u tablici 4 (D.1.) Gdje je FA udio vremena za koji je prostor bez ljudi, a FOC faktor koji je ovisan o tipu kontrolnog sustava regulacije. Vrijednosti faktora FOC se određuju sukladno vrsti kontrolnog sustava regulacije rasvjete . Tablica 4: primjeri FA vrijednost- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  55. 55.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Anex D: Faktor korištenja rasvjete u prostoru FO:Zadana vrijednost FA određuje se ili na nivou zgrade ili pojeedinačne sobe, kao što je dano u tablici 4 (D.1.) Gdje je FA udio vremena za koji je prostor bez ljudi, a FOC faktor koji je ovisan o tipu kontrolnog sustava regulacije. Vrijednosti faktora FOC se određuju sukladno vrsti kontrolnog sustava regulacije rasvjete . Tablica 4: primjeri FA vrijednost- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  56. 56.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Anex D: Faktor korištenja rasvjete u prostoru FO: Tablica 5: Vrijednosti faktora korištenja rasvjete FO kao funkcije faktora FA i načina rada kontrolnog sustava regulacije rasvjete. Faktor odsutnosti FA: ovisnost o vremenu kada nema ljudi u prostoriji Vrijednost FO može biti u rasponu od 0-1. Faktor odsutnosti FA odgovara djeliću operativnog vremena (t D + tN), kad zgrada ili soba nije u upotrebi. Kada je zgrada ili promatrana soba trajno okupirana tijekom referentnog vremena, FA će biti 0,0. Kao granična vrijednost, ako zgrada ili promatrana soba gotovo nikad neće biti u upotrebi (ili vrlo rijetko), FA faktor teži vrijednosti 1,0. Ova tablica daje neke vrijednosti FOC kao funkciju sustava upravljanja rasvjetom. Za ostale vrste upravljačkih sustava, mogu se odrediti i druge vrijednosti; ovo je otvorena tablica. “Off-time” svjetiljke s obziroma na operativno referentno vrijeme (t D + tN), nikada ne može biti više od FA . Stoga FO ne može nikada biti više od 1- FA. To podrazumijeva da FOC treba biti manji od 0,80.- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  57. 57.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Anex E: Faktor konstantne osvijetljenosti FC: FC se definira kao omjer srednje ulazne snage rasvjete tijekom 1-og ciklusa održavanja prema početnoj instaliranoj ulaznoj snazi rasvjete. Starenje i smanjivanje rasvijetljenosti tijekom godina radnog vijeka Maintenance Factor MF – omjer između proračunom dobivene potrebne rasvijetljenosti i početne rasvijetljenosti FC = (1 + MF) / 2, Sve instalacije rasvjete, koje imaju kontrolni sustav regulacije snage rasvjete, mogu kontrolirati i smanjiti početnu rasvijetljenost, a time smanjiti i utrošenu energiju i vršnu snagu, te povećati životni vijek. Kako izlazna snaga rasvjete vremenom slabi kontrolni sustav povedava ulaznu snagu rasvjete. Kada je potreba za energijom jednaka instaliranoj snazi rasvjete, potrebno je održavanje rasvjete (čišćenje, zamjena izvora svjetlosti...). Podaci pokazuju potencijalnu instaliranu gustodu snage za rasvjetu specifičnog tipa zgrade. Vrijednosti se temelje na potrebnim i željenim kriterijima rasvjete primijenjenim u zgradama (tablica 6). MF Faktor održavanja (engl.”Maintenance factor”): U Tabl. 6 oznake su : LLMF = uzima u obzir vrijednost opadanja svjetlosnog toka Pn instalirana gustoća snage rasvjete u zgradi u W/m2 LSF = uzima u obzir starenje izvora svjetlosti Bez kko nema kontrole konstantne rasvijetljenosti LMF = uzima u obzir smanjenje svjetlosnog toka kkopostoji kontrola konstantne rasvijetljenosti zbog nakupljene prašine na svjetiljci Ručno postoji ručna kontrola sustava rasvjete RMF = uzima u obzir reduciranu refleksiju zbog Auto postoji automatska kontrola sustava rasvjete nakupljanja nečistoće u prostoriji.- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  58. 58.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - HRN EN 15193:2008 en – Izračun energije potrebne za rasvjetu zgrade Standardni podaci za godišnju potrebnu energiju rasvjete prema HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 bez kko kko PN tD tN FC F0 FD LENI LENI LENI LENI Granične Granične Nužna Nužna vrijednosti vrijednosti Razred bez rasvjeta rasvjeta W/m2 h h kko Ručno Auto Ručno Auto kvalitete kko Ručno Auto Ručno Auto kWh/m2/a kWh/m2/a kWh/m2/a kWh/m2/a Poslovne zgrade * 1 5 15 2250 250 1 0,9 1 0,9 1 0,9 42,1 35,3 38,3 32,2 ** 1 5 20 2250 250 1 0,9 1 0,9 1 0,9 54,6 45,5 49,6 41,4 *** 1 5 25 2250 250 1 0,9 1 0,9 1 0,9 67,1 55,8 60,8 50,6Obrazovnezone * 1 5 15 1800 200 1 0,9 1 0,9 1 0,8 34,9 27 31,9 24,8 ** 1 5 20 1800 200 1 0,9 1 0,9 1 0,8 44,9 34,4 40,9 31,4 *** 1 5 25 1800 200 1 0,9 1 0,9 1 0,8 54,9 41,8 40,9 38,1Bolnice * 1 5 15 3000 2000 1 0,9 0,9 0,9 1 0,8 70,6 55,9 63,9 50,7 ** 1 5 20 3000 2000 1 0,9 0,9 0,9 1 0,8 115,6 91,1 104,4 82,3 *** 1 5 35 3000 2000 1 0,9 0,9 0,9 1 0,8 160,6 126,3 144,9 114Restorani * 1 5 10 1250 1250 1 0,9 1 1 1 - 29,6 - 27,1 - ** 1 5 25 1250 1250 1 0,9 1 1 1 - 67,1 - 60,8 - *** 1 5 35 1250 1250 1 0,9 1 1 1 - 92,1 - 83,3 -Sportski objekti * 1 5 10 2000 2000 1 0,9 1 1 1 0,9 43,7 41,7 39,7 37,9 ** 1 5 20 2000 2000 1 0,9 1 1 1 0,9 83,7 79,7 75,7 72,1 *** 1 5 30 2000 2000 1 0,9 1 1 1 0,9 123,7 117,7 111,7 106,3    - Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  59. 59.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - HRN EN 15193:2008 en – Izračun energije potrebne za rasvjetu zgrade •Energija -Ukupna energija potrebna za napajanje rasvjete Wt: energija utrošena u periodu t za funkciju rasvjetnih tijela i jalove snage dok rasvjetna tijela nisu u funkciji u prostoriji ili zoni, mjereno u kWh -Energija utrošena u periodu t za funkciju rasvjetnih tijela WL,t -Energija utrošena u periodu t za napajanje jalovih trošila rasvjete WP,t (sigurnosna rasvjeta i kontrolni sustav za vrijeme dok rasvjeta nije u funkciji) •Ukupna procijenjena energija u određenom periodu za rasvjetu prostorije ili zone: Wt = WL,t + WP,t [kWh] (6) •Procjena energije za napajanje rasvjete potrebne da zadovolji zadanu osvijetljenost zgrade potrebnu za određenu namjenu WL,t: (7) •Procjena jalove energije Wp,tpotrebne da se osigura napajanje uređaja za punjenje baterija za napajanje sigurnosne rasvjete i za napajanje kontrolnih krugova rasvjete u zgradi: (8)- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  60. 60.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - HRN EN 15193:2008 en – Izračun energije potrebne za rasvjetu zgrade •Ukupna energija za napajanje rasvjete može se procijeniti za bilo koji zatraženi period (tijekom sata, dnevno, tjedno, mjesečno ili godišnje) u ovisnosti o korištenim utjecajnim koeficijentima. •Za postojede građevine Wpti WLt, može se procijeniti točnije neposrednim i odvojenim mjerenjem energije koja napaja rasvjetu. •Ova procjena ne uključuje snagu potrebnu za napajanje daljinskih kontrolnih sustava rasvjete. Gdje su poznati ovi podaci, oni bi trebali biti uključeni. •Ovdje također nije uključena električna snaga koja je potrebna za napajanje centralne baterije sigurnosnog rasvjetnog sustava. •Ukupna godišnja energija potrebna za rasvjetu: W = WL + WP [kWh / godišnje] (9) •Lighting energy numeric indicator (LENI)–Numerički indikator energije potrebne za napajanje rasvjete (10) •Gdje je A ukupna korisna površina građevine izražena u m2.- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  61. 61.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 MGIPU – Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada PRILOG 7. METODOLOGIJA ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA NESTAMBENIH ZGRADA Obavijest o obvezi energetskog certificiranja zgrada članak 15. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12); Pravilnikom o energetskom certificiranju zgrada (NN broj 36/10 i 135/11) Godišnja potrebna energija za rasvjetu EL u [kWh/a], prema HRN EN 15193:2008 Godišnja isporučena energija zgradi Edel [kWh/a], računa se kao: QH ... godišnja potrebna toplinska energija [kWh/a] QC ... godišnja potrebna energija za hlađenje [kWh/a] QVe ... godišnja potrebna energija za ventilaciju prema HRN EN ISO 13790:2008, HRN EN 15241:2007, HRN EN 15243:2007 [kWh/a] EL ... godišnja potrebna energija za rasvjetu prema HRN EN 15193:2008 [kWh/a] Qaux ... godišnja potrebna energija za pogon pomoćnih sustava (pumpe, ventilatori, regulacija i sl.) prema HRN EN 15316:2007, HRN EN 15241:2007, HRN EN 15243:2007 [kWh/a] Eobn ….toplinska energija iz obnovljivih izvora dovedena odgovarajućim sustavom (npr. sunčanim kolektorima) Epov …toplinska energija vraćena sustavom za regeneraciju/rekuperaciju COP – faktor hlađenja (orijentacijski COP≈3)- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  62. 62.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 MGIPU – Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada METODOLOGIJA ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA NESTAMBENIH ZGRADA 05.11.2012. Ministarstvo je objavilo metodologiju za provođenja energetskog pregleda građevina. Ova metodologija zamjenjuje postojeću Metodologiju provođenja energetskog pregleda zgrada iz 2009. godine, a u dijelu za provođenje energetskog pregleda građevina i pratećeg izračuna energetskog svojstva građevine do razine potrebne toplinske energije za grijanje primjenjuje se danom objave. Metodologija uključuje sljedeće dijelove:  Metodologija provođenja energetskog pregleda građevina (pdf)  Predložak izvješća o energetskom pregledu građevine (pdf)  Upitnik za prikupljanje podataka (xlsx) Europska direktiva 2010/31/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2012. nalaže od država članica donošenje metodologije za izračunavanje energetskih svojstava zgrade. Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12) propisano je da se potrebni proračuni energetskih potreba zgrade provode u skladu s Metodologijom za provođenje energetskih pregleda građevina. „Metodologija“ je definirana je kao skup radnji i postupaka za provođenje energetskog pregleda građevina koja sadrža i algoritam za izračun energetskog svojstva zgrada.- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  63. 63.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 MGIPU – Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada METODOLOGIJA ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA NESTAMBENIH ZGRADA ANALIZA SUSTAVA ELEKTRIČNE RASVJETE (UNUTARNJE I VANJSKE) U sklopu analize energetskih svojstava sustava električne rasvjete (unutarnje i vanjske) potrebno je analizirati sve elemente sustava uključujući svjetiljke (armature), predspojne naprave, izvore svjetlosti te stanje sustava, energetsku učinkovitost, održavanje i vođenje/regulaciju sustava prema prikupljenim ulaznim podacima:  opis sustava: - izvori svijetlosti (podaci o izvorima svjetlosti/žaruljama) – navesti tip i nazivnu snagu, - svjetiljke/armature u kojima se nalaze izvori svijetlosti – navesti vrste svjetiljki prema tipu i učinkovitosti koje se koriste uz naznaku stanja istih (svjetiljke s mliječno bijelim pokrovom, otvorene svjetiljke bez odsijača i pokrova, zatvorene stropne svjetiljke, svjetiljke s paraboličnim odsijaćem i rasterom i slično), - način regulacije – opisati regulaciju sustava sa svim karakteristikama,  namjena sustava (u kojim tipičnim uvjetima i namjeni se koriste koji tipovi električne rasvjete),  popis električne rasvjete (popis izvora svjetlosti po vrstama svjetiljki, broj izvora svjetlosti po specifičnom tipu svjetiljke i slično),  radno vrijeme pojedinih podskupina električne rasvjete  opće stanje i učinkovitost sustava – vizualnim pregledom ocijeniti opće stanje sustava,  stanje osvijetljenosti radnih prostora prema namjeni tipičnih prostorija (u sklopu kontrolnih mjerenja osvijetljenosti radnih prostora, ne kao provjera minimalnih tehničkih uvjeta i zadovoljavanje važećih propisa, nego kao smjernica poradi pravilnog izbora mjera energetske efikasnosti,  izračun bilance godišnje potrebne električne energije za rasvjetu u stvarnom tzv.referentnom...“- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  64. 64.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 MINGORP – Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada METODOLOGIJA ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA NESTAMBENIH ZGRADA Kompletan pregled sustava rasvjete, koji garantira ozbiljnost ponude i ostvarenih realnih ušteda, u skladu je sa važečim hrvatskim noramam i porpisima (HRN EN 12464-1:2012, HRN EN 15193:2008/Ispri.1:2011...). Jedan ili više ESCO predstavnika mogu obavljati reviziju, ovisno o veličini i kompleksnosti objekta. Potrebno je pregledati sve prostore i sva područja u objektu, uključujući sanitarije, skladišne prostorije, i pomoćne prostorije. Bilježe se sljedeće informacije za svaku vrstu svjetiljke koje nalazimo u svim područjima: o Broj pozicije na situaciji/podlogama ukoliko postoje. Ukoliko podloge i nacrti ne postoje, potrebno je skicirati postojeće i predloženo stanje o Opis lokacije (namjena i funkcija prostora), građevinske mjere prostorije i građevinskih otvora (vrata, prozori, svjetlarnici...), te geografska orijentacija o God.broj radnih sati rasvjete za svaki promatrani prostor (t D + tN), te bilježenje zateknutih i anketiranih navika korisnika promatranog prostora o Broj svjetiljaka po promatranom prostoru i dispozicija istih; ukupni broj svjetliljaka o ESCO prijedlog poboljšanja, u slučaju da su moguće manji zahvati o Očitanje/mjerenje rasvjetljenosti (Luxmetar) za svaku prostoriju (osim prostorija istih građevinskih dimenzija i funkcija) o Tip izvora svjetla i predspojne naprave za sve svjetiljke, definirano po svakoj pojedinačnoj prostoriji o Napomene (način montaže, navike korisnika i sl.)- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  65. 65.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 MINGORP – Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada METODOLOGIJA ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA NESTAMBENIH ZGRADA Nakon audita, radi se izvješće o snimljenom stanju, te predloženim mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti i kvalitete rasvjete. Analiza izvješća i priprema projekta  Rezultate audita ubacujemo u računalnu obradu pomoću profesionalnih programskih alata (Relux, ECO CALC, VIVALDI...) ili interni software (kreiran i razvijen unutar ureda), te tako rezultate analiziramo i pristupamo izradi projekta.  Umjesto površnom pristupu projektiranja rasvjete, kao što je to uobičajeno na tržištu, svaki ESCO projekt rasvjete je pažljivo osmišljen, kako bi izbjegli sve neželjene neravnoteže između ušteda energije, nivoa rasvjetljenosti i kvalitete rasvjete svakog pojedinog prostora (neželjena blještanja, ujednačenu rasvjetljenost, sjajnost prostora, itd.).  Mnogi faktori moraju se uzeti u obzir, kao što su postojeći uvjeti, radna funkcionalnost, vrijeme povrata i isplativost investicije, te specifični zahtjevi korisnika, odn.kupca.  Naši projekti razrađeni su za svaku prostoriju, odn.zonu zasebno, kako bi postigli najbolje moguće rezultate za naručitelja/kupca.  Razrada projekta je timski rad, te su svi prijedlozi pažljivo razmotreni od strane komercijlanog odjela, financija i tehničke podrške, odn.projektantskog tima.- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  66. 66.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 – Izračun energije potrebne za rasvjetu zgrade Potencijali uštede na rekonstrukciji rasvjete opće bolnice – primjer: Utrošak električne energije za rasvjetu za tipični ured- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  67. 67.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011Stare instalacije 100% Energetska učinkovitost i odgovornost prema okolišuSuvremena optika 80% Visoka učinkovitost rasvjetnih rješenjaElektron.predsp.naprave Rasvjetni sustavi sa inteligetnim 60% sustavima upravljanja, Velike potencijalne uštedeUpravljački – sve do 80%sustavi 40%T5-izvorisvjetlosti 30% “Najčišći kWh je onaj za kojie-Sense nema potrebe da se proizvede” 20%- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  68. 68.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011– Izračun energije potrebne za rasvjetu zgrade RASVJETA OBRAZOVNIH INSTITUCIJA Rasvjeta učionica Škole: ušteda 30 - 70 %- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  69. 69.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011– Izračun energije potrebne za rasvjetu zgrade RASVJETA OBRAZOVNIH INSTITUCIJA Škole: ušteda 30 - 70 % Rasvjeta sportske dvorane- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  70. 70.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011– Izračun energije potrebne za rasvjetu zgrade RASVJETA OBRAZOVNIH INSTITUCIJA Rasvjeta komunikacijskih zona Hodnici: ušteda 15-65 %- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  71. 71.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011– Izračun energije potrebne za rasvjetu zgrade Ured: ušteda 50-80 %- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  72. 72.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011– Izračun energije potrebne za rasvjetu zgrade Ured otvorenog tipa: ušteda 20-50 %- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/
  73. 73.  P&P 2012 - PROJEKTIRANJE RASVJETE PREMA NORMI HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 - HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011– Izračun energije potrebne za rasvjetu zgrade Primjer rekonstrukcije srednje škole Prije preuređenja 13.7 kWh/m 2a Poslije preuređenja 6,5 kWh/m2a  Pri rekonstrukciji LENI manji za 6,53 kWh/m2a - inteligentno korištenje dnevnog svjetla.  Sama rasvjeta čini 53% uštede el.energije.  Korištenjem naprednih LMS sustava reduciramo zagrijanost prostorije ⇒ reduciramo KVG sustav- Vladimir Kocet, B.Sc.E.E. ® E-mail:vladimir.kocet@telektra.hr ® Gsm:+385 91 1670 081 ® http://www.telektra.hr/

  ×