Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Iegut draugu

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Iegut draugu

 1. 1. Vienīgais ceļš, kā iegūt draugu, ir kļūt par draugu. Audzināšanas stunda 2.klasē. Skolotāja: Nellija Tretjakova
 2. 2. Stundas mērķis. • Attīstīt iejūtību pret citu izjūtām un izcelt pašapliecināšanās nozīmi.
 3. 3. Stundas uzdevumi. • Mācīsies iepazīt sevi un draugus. • Mācīsies veiksmīgi līdzdarboties un veidot attiecības ar saviem vienaudžiem. • Attīstīsi klausīšanās prasmi.
 4. 4. Mācību līdzekļi. • Balts, dzeltens papīrs. • Flomāsteri. • Tāfele. • Glāze ar ūdeni. • Darba lapas.
 5. 5. Stundas gaita.
 6. 6. Stundas ievads. • Klausies un iztēlojies! • Vai tu aicināsi šo labsirdīgo, nepazīstamo • zēnu iekšā? • Vārdu, kuru tev grib dāvināt zēns, tu • izveidosi, ja salasīsi šos burtus!
 7. 7. D A B Ī Z D U A R
 8. 8. Stundas galvenā daļa
 9. 9. Kas ir draudzība? ♥ Cilvēku sirsnīgas attiecības. ♥ Savstarpējā saprašanās. ♥ Kopīgas intereses, spēles, rotaļas.
 10. 10. Kas var būt draugs? • tuvi radi • labi paziņas • cilvēki, kas tev patīk • cilvēki, kam patīc tu • vienaudži • tie, kas ir līdzīgi tev • tie, ar kuriem tu pavadi visvairāk laika • tie, kuri vienmēr dara to, kas tev patīk • tie, kas tev uzticas • tie, kam tu vari uzticēties • tie, kas piekrīt visam, ko tu saki • tie, kuri norāda uz tavām kļūdām • tie, kas tev palīdz • tie, ar kuriem ir interesanti • tie, kas ir stiprāki par tevi un var tevi aizstāvēt • tie, kurus aizstāvi tu, jo viņi ir vājāki par tevi
 11. 11. Tagad klausies un padomā, kas vēl var būt draugi?
 12. 12. Ar kādām rakstura īpašībām apveltītu tu gribētu sev draugu?
 13. 13. GODĪGS TAISNĪGS LĪDZJŪTĪGS SAPROTOŠS SIRSNĪGS PATIESS LAIPNS UZTICAMS
 14. 14. Padomā! Atbildi! 1. Kādam jābūt tev pašam, lai iegūtu labu draugu?
 15. 15. Kā draugs palīdz tev un kā tu palīdzi draugam? ES DRAUGAM DRAUGS MAN
 16. 16. Salīdzini un padomā! • Vai tu esi vairāk ,,devējs” vai ,,ņēmējs”! • Ja vēlies, vari pastāstīt.
 17. 17. Spēle. Kā ir labāk- dot vai ņemt? Sastāsimies aplī. Aizvērsim acis. Glāze ar ūdeni būs jāpadod blakus stāvošajam. Kaimiņam tā jāsatver un jānodod tālāk. Spēle turpinās tik ilgi, kamēr glāze apceļo visus dalībniekus. Beigās secināsim, kā bija vieglāk, glāzi saņemt vai padot.
 18. 18. Grupu darbs. Tests. 1. Labākais draugs man, uztic noslēpumu, es apsolu glabāt to un pildu solījumu. 2. Kāds mans labs draugs aizmirst izpildīt mājas darbus, es apsēžos blakus un palīdzu tos izpildīt. 3. Manu draugu uzvedība liek man uzvesties neveikli, es viņiem pasaku, ka viņi uzvedas muļķīgi. 4. Mani vispirms cilvēkos saista viņu izturēšanās veids.
 19. 19. Atziņas pārdomām. • Savieno teikuma pirmo daļu ar otro tā, lai veidotos sakāmvārds par draudzību.
 20. 20. Izlasi! 1. Draudzība ir dārgāka par zeltu. 2. Nav drauga, tad meklē, ja atrodi, tad sargā. 3. Viens ienaidnieks ir pārāk daudz, simts draugu ir pārāk maz. 4. Viens no vislaimīgākajiem cilvēkiem ir tas, kuram ir īsti draugi.
 21. 21. Stundas izvērtējums. • Klausies un atbildi!
 22. 22. • Vai tu aicināsi šo zēnu iekša? • Kāpēc?
 23. 23. Stundas nobeigums. • Iekārtojies ērti, aizver actiņas, klausies un domās runā man līdzi!

×