Successfully reported this slideshow.

Skolstart 2013 14

1,265 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skolstart 2013 14

 1. 1. Fäladsgården 2013-14 Välkomna! fredag 9 augusti 13
 2. 2. ”Ni  får  MVG  som  skola!  Ert  sä4  a4   ta  hand  om  och  sporra  eleverna  är   föredömligt!” fredag 9 augusti 13
 3. 3. Nya kollegor Marie Vipfors - MaNO Cecilia Lind - SvTy Markus Elmberg - slöjd Johanna Ekström - skolbibliotikarie fredag 9 augusti 13
 4. 4. fredag 9 augusti 13
 5. 5. fredag 9 augusti 13
 6. 6. Fäladsgården fredag 9 augusti 13
 7. 7. Fäladsgården fredag 9 augusti 13
 8. 8. Fäladsgården - Vision ! På Fäladsgården skapar elever och lärare tillsammans framtidens kompetenser genom: • kreativitet • samarbete • kunskap ! fredag 9 augusti 13
 9. 9. Fäladsgården - Vi kan! http://www.youtube.com/watch?v=-_PYB3naN1I&feature=youtu.be fredag 9 augusti 13
 10. 10. ”Tre ben” Kulturprofilen Fokus på framtidskompetenser (hög digital kompetens) Internationellt engagemang fredag 9 augusti 13
 11. 11. Skolområde Norra Fäladen fredag 9 augusti 13
 12. 12. fredag 9 augusti 13
 13. 13. h"p://m.socra-ve.com fredag 9 augusti 13
 14. 14. Kan vinna matchen. Glädje Hopp. Glädje. Glädje! :) Fortsatt motivation att satsa ytterligare lite till. Glädje. Att lyckas! Vinst Alla lyckas! Lust att lära Motivation. Lycka! Möjligheter att nå större mål... Se elevutveckling! Man uppnår resultat t i l l s a m m ans genom planering laguppställning och ansträngning Överraskning och lycka. Brukar inte göra mål. Yeahh! Vi vinner säkert! Lycka! Att motivera och gilla det! Lycka, glädje! Stolthet o samhörighet Gemenskap! Lycka! Man ska göra mål för att vinna en match. Att eleverna mår bra. Så många aha-upplevelser som möjligt När vi hittar glädjen med det vi gör och dessutom lyckas sprida den. Nå så långt som möjligt tillsammans. Svettiga kramar och glädje tårar! Så  här  tycker  vi: fredag 9 augusti 13
 15. 15. Huvudmannens önskan/krav fredag 9 augusti 13
 16. 16. fredag 9 augusti 13
 17. 17. fredag 9 augusti 13
 18. 18. Systematiskt kvalitetsarbete i Lunds kommun fredag 9 augusti 13
 19. 19. Fäladsgårdens kvalitetsrapport Proffsig! fredag 9 augusti 13
 20. 20. Lunds kommuns satsning Dylan William BFL fredag 9 augusti 13
 21. 21. Fäladsgårdens utvecklingsarbete: Fortsätta att skapa en skola enligt vår vision Manifestet: fredag 9 augusti 13
 22. 22. Organisation Lärare Övrig personal Skol- ledning Arbetslags- ledare Arbetslags- medlem Ansvars- uppdrag ARBETSPLANEN! fredag 9 augusti 13
 23. 23. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) fredag 9 augusti 13
 24. 24. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) Unikum LPP fredag 9 augusti 13
 25. 25. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) Unikum LPP Öppna uppdrag formativ respons t ex Googledocs fredag 9 augusti 13
 26. 26. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) Unikum LPP Öppna uppdrag formativ respons t ex Googledocs film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test fredag 9 augusti 13
 27. 27. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) Unikum LPP Öppna uppdrag formativ respons t ex Googledocs film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test Unikum: LPP fredag 9 augusti 13
 28. 28. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) Unikum LPP Öppna uppdrag formativ respons t ex Googledocs film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test processen, produkt Unikum: matris, text Unikum: LPP fredag 9 augusti 13
 29. 29. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) Unikum LPP Öppna uppdrag formativ respons t ex Googledocs film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test processen, produkt Unikum: matris, text Unikum: matris, text Unikum: LPP fredag 9 augusti 13
 30. 30. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) Unikum LPP Öppna uppdrag formativ respons t ex Googledocs film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test processen, produkt Unikum: matris, text Unikum: matris, text Unikum: LPP, blogg Unikum: LPP fredag 9 augusti 13
 31. 31. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) Unikum LPP Öppna uppdrag formativ respons t ex Googledocs film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test processen, produkt Unikum: matris, text Unikum: matris, text Unikum: LPP, blogg Unikum: LPP fredag 9 augusti 13
 32. 32. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) Unikum LPP Öppna uppdrag formativ respons t ex Googledocs film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test processen, produkt Unikum: matris, text Unikum: matris, text Unikum: LPP, blogg Unikum: LPP fredag 9 augusti 13
 33. 33. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) Unikum LPP Öppna uppdrag formativ respons t ex Googledocs film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test processen, produkt Unikum: matris, text Unikum: matris, text Unikum: LPP, blogg Unikum: LPP fredag 9 augusti 13
 34. 34. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) Unikum LPP Öppna uppdrag formativ respons t ex Googledocs film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test processen, produkt Unikum: matris, text Unikum: matris, text Unikum: LPP, blogg Unikum: LPP Betyg fredag 9 augusti 13
 35. 35. Arbetslaget - navet ✓ Att eleverna får undervisning och stöd i sin utveckling i enlighet med mål och riktlinjer i styrdokumenten. ✓ Samordna elevvården för arbetslagets elever. ✓ Samordna stödinsatser för arbetslagets elever. ✓ Planera och genomföra den långa projektperioden (ht). ✓ Planera och genomföra reflektionsdagar. ✓ Att arbetslagets resurser används på ett för eleverna ändamålsenligt sätt. ✓ Planera och genomföra övriga schemabrytande aktiviteter som t ex uppstartsdagar, temadagar och friluftsdagar (utifrån idrottslärarnas planering). ✓ Att pedagogiska diskussioner förs utifrån vår vision och våra mål. ✓ Föra det systematiska kvalitetsarbetet framåt utifrån vårt Manifest: SAMR-TPCK- BFL ✓Uppföljning och analys av arbetslagets verksamhet. fredag 9 augusti 13
 36. 36. Läsårsorganisation ➡ Ämnesperioder ➡ Projektperioder ➡ Reflektionsdagar (färre) ➡ Friluftsdagar fredag 9 augusti 13
 37. 37. Ämnesperioder ✓ ”Vanlig” undervisning ✓ Ämnesspecifika mål i kursplanen bildar underlag ✓ ”Vanligt” schema fredag 9 augusti 13
 38. 38. Projektperioder Syfte: Möjliggöra ämnesintegration, hinna med det centrala innehållet och öka möjligheten att ha undervisning i framtidskompetenserna. ✓ Vara ämnesöverskridande ✓ Ge eleven inflytande i arbetssätt ✓ Stimulera samarbete (både elever och lärare) ✓ Innehålla multimediaredovisning (kan publiceras på vår GAFE) ✓ Utveckla framtidskompetenser (”Kännas 2013”) ✓ Utformas så både elever och lärare känner glädje, ansvar och inspiration i arbetet fredag 9 augusti 13
 39. 39. Puenteduras modell Nivå  1  -­‐  Ersä-ning (Tekniken  fungerar  som  direkt  ersä-ning  för  andra  verktyg,   utan  funk>onell  förbä-ring) Nivå  2  -­‐  Förbä-ring (Tekniken  fungerar  som  direkt  ersä-ning  för  andra  verktyg,   med  funk>onell  förbä-ring) Nivå  3  -­‐  Förändring (Tekniken  ger  möjlighet  >ll  stora  förändringar  i  arbetssä-et) Nivå  4  -­‐  Omdefiniering (Tekniken  gör  det  möjligt  a-  skapa  nya  arbetsuppgiKer  som   >digare  var  omöjliga) fredag 9 augusti 13
 40. 40. Mentorstid fredag 9 augusti 13
 41. 41. Mentor Syfte: Öka måluppfyllelsen, öka förståelsen och därmed elevinflytandet i sitt lärande samt främja läsandet Mentors ansvar: ✓måluppföljning och lärandeutveckling för mentorseleverna med återkoppling till arbetslaget ✓ utvecklingssamtal med hjälp av Unikum, Lathund för utvecklingssamtalen – Bilaga 1 ✓ åtgärdsprogram: skriva, samordna, utvärdera och kommunicera med kollegor och föräldrar ✓ föräldrakontakter ✓ närvarokontroll av mentorseleverna, återkoppling till hemmet och arbetslaget samt i förekommande fall (hög anmäld frånvaro, samtlig oanmäld frånvaro) till eht-teamet. fredag 9 augusti 13
 42. 42. Reflektionsdagar Syfte: Öka måluppfyllelsen, öka elevinflytandet och förbättra vår gemensamma arbetsmiljö ✓ Förstå sitt lärande ✓ Utifrån förståelse, kunna påverka sitt lärande ✓ Verktyg: Unikum och vår lärandemodell ✓ Arbeta med vår värdegrund fredag 9 augusti 13
 43. 43. Friluftsdagar Idrottslärarna (vissa dagar tillsammans med ämnesgrupp) planerar. Hela skolan genomför enligt tidigare modell. fredag 9 augusti 13
 44. 44. Fäladsgården Online Vårt Intra - GAFE Processen - Information fredag 9 augusti 13
 45. 45. Fäladsgården Unikum Planeringar (LPP) - Bedömning Betygsstöd IUP? Kunskapsuppföljning - Unikum fredag 9 augusti 13
 46. 46. Vi påminner om: ‣ Arbetsplanen! med läsårs-PM. ‣ Planeringskalendern (Google-Aktiviteter) ‣ Omvärldsbevaka! ‣ Vår vision och våra mål! fredag 9 augusti 13
 47. 47. I arbetslaget: • Titta igenom KR, kommentera. • Synpunkter på planeringskalendern. • Under förflyttningen till Kulturkrogen, fundera: ‣ Hur ska vi arbeta i laget? fredag 9 augusti 13

×