Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kunskapssyn för Lunds politiker 120523

1,266 views

Published on

Ulf Tornberg och Viveca Dahl, rektorer i Lunds kommun berättar för kommunens politiker om rådande kunskapssyn i skolan 2012.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kunskapssyn för Lunds politiker 120523

 1. 1. Vad är kunskap? 2012 Viveca Dahl Ulf Tornberg
 2. 2. Kunskapsbegreppet Vad är nytt med det?
 3. 3. Kunskapsbegreppet Vad är nytt med det? Egentligen ingenting ...
 4. 4. Kunskapsbegreppet Vad är nytt med det? Egentligen ingenting ... ... och allt!
 5. 5. Kunskapsbegreppet Vad är nytt med det? Egentligen ingenting ... ... Lgr 62 Lgr 69 Lgr 80 Lpo 94 Lgr 11 ... och allt!
 6. 6. Kunskapsbegreppet Vad är nytt med det? Egentligen ingenting ... ... Lgr 62 Lgr 69 Lgr 80 Lpo 94 Lgr 11 ... och allt!
 7. 7. Kunskapsbegreppet Vad är nytt med det? Egentligen ingenting ... ... Lgr 62 Lgr 69 Lgr 80 Lpo 94 Lgr 11 ... och allt!
 8. 8. Kunskapsbegreppet Vad är nytt med det? Egentligen ingenting ... Konstruktivism ... Lgr 62 Lgr 69 Lgr 80 Lpo 94 Lgr 11 ... och allt!
 9. 9. Kunskapsbegreppet Vad är nytt med det? Egentligen ingenting ... Konstruktivism ... Lgr 62 Lgr 69 Lgr 80 Lpo 94 Lgr 11 Empirism ... och allt!
 10. 10. En oförutsägbar värld i en oförutsägbar och snabbt föränderlig värld ...
 11. 11. En oförutsägbar värld i en oförutsägbar och snabbt föränderlig värld ... lära sig hantera osäkerhet och förändring
 12. 12. En oförutsägbar värld i en oförutsägbar och snabbt föränderlig värld ... lära sig hantera osäkerhet och förändring möta mångfald och variation
 13. 13. En oförutsägbar värld i en oförutsägbar och snabbt föränderlig värld ... lära sig hantera osäkerhet och förändring möta mångfald och variation öva sin sociala förmåga
 14. 14. En oförutsägbar värld i en oförutsägbar och snabbt föränderlig värld ... lära sig hantera osäkerhet och förändring möta mångfald och variation öva sin sociala förmåga träna samarbete och konfliktlösning
 15. 15. En oförutsägbar värld i en oförutsägbar och snabbt föränderlig värld ... lära sig hantera osäkerhet och förändring möta mångfald och variation öva sin sociala förmåga träna samarbete och konfliktlösning öka sin själv- och omvärldsförståelse
 16. 16. Vad vet vi om framtiden?
 17. 17. Vad vet vi om framtiden? ... inte mycket!
 18. 18. Vad vet vi om framtiden? ... inte mycket!... mer än att det kommer att krävas kompetenser som vi inte ens är medvetna om idag och att det sannolikt kommer att krävas att man lär om och lär nytt hela tiden.
 19. 19. Vad vet vi om framtiden? ... inte mycket!... mer än att det kommer att krävas kompetenser som vi inte ens är medvetna om idag och att det sannolikt kommer att krävas att man lär om och lär nytt hela tiden. ... dvs ett ständigt och livslångt lärande!
 20. 20. Förr och nu Bondesamhälle InformationssamhälleIndustrisamhälle Kunskapssamhälle
 21. 21. Förr och nu Bondesamhälle InformationssamhälleIndustrisamhälle Kunskapssamhälle
 22. 22. Förr och nu Bondesamhälle InformationssamhälleIndustrisamhälle Kunskapssamhälle •Specialisering saker och ting åtskilda, kund /säljare, politiker/väljare
 23. 23. Förr och nu Bondesamhälle InformationssamhälleIndustrisamhälle Kunskapssamhälle •Specialisering •Komplexitet saker och ting åtskilda, kund /säljare, politiker/väljare gränser på väg lösas upp, integration/mångfald, arbete/fritid, arbetsplats/hem, lärare/elev, rast/lektion, mer helhetsperspektiv
 24. 24. Förr och nu Bondesamhälle InformationssamhälleIndustrisamhälle Kunskapssamhälle •Specialisering •Komplexitet saker och ting åtskilda, kund /säljare, politiker/väljare gränser på väg lösas upp, integration/mångfald, arbete/fritid, arbetsplats/hem, lärare/elev, rast/lektion, mer •Platsbundet helhetsperspektiv föreställningar om att ”var sak har sin plats” ; medicin köps på ett apotek, postärenden på Posten, lärande i en lektionssal,
 25. 25. Förr och nu Bondesamhälle InformationssamhälleIndustrisamhälle Kunskapssamhälle •Specialisering •Komplexitet saker och ting åtskilda, kund /säljare, politiker/väljare gränser på väg lösas upp, integration/mångfald, arbete/fritid, arbetsplats/hem, lärare/elev, rast/lektion, mer •Platsbundet helhetsperspektiv föreställningar om att ”var sak har sin plats” ; medicin köps på ett apotek, postärenden på Posten, lärande i en lektionssal, •Rörlighet nomadiserande folk, därför smartphones/läsplattor, allt som förhindrar rörelse ska bort; kemisalen, idrottshallen, vad som helst kan försigå var som helst
 26. 26. Förr och nu Bondesamhälle InformationssamhälleIndustrisamhälle Kunskapssamhälle •Specialisering •Komplexitet saker och ting åtskilda, kund /säljare, politiker/väljare gränser på väg lösas upp, integration/mångfald, arbete/fritid, arbetsplats/hem, lärare/elev, rast/lektion, mer •Platsbundet helhetsperspektiv föreställningar om att ”var sak har sin plats” ; medicin köps på ett apotek, postärenden på Posten, lärande i en lektionssal, •Rörlighet nomadiserande folk, därför smartphones/läsplattor, allt som •Objektivitet förhindrar rörelse ska bort; kemisalen, idrottshallen, vad som helst kan försigå var som helst ”uppslagssanningar”, Råd&Rön, Pisa-undersökningar,
 27. 27. Förr och nu Bondesamhälle InformationssamhälleIndustrisamhälle Kunskapssamhälle •Specialisering •Komplexitet saker och ting åtskilda, kund /säljare, politiker/väljare gränser på väg lösas upp, integration/mångfald, arbete/fritid, arbetsplats/hem, lärare/elev, rast/lektion, mer •Platsbundet helhetsperspektiv föreställningar om att ”var sak har sin plats” ; medicin köps på ett apotek, postärenden på Posten, lärande i en lektionssal, •Rörlighet nomadiserande folk, därför smartphones/läsplattor, allt som •Objektivitet förhindrar rörelse ska bort; kemisalen, idrottshallen, vad som helst kan försigå var som helst ”uppslagssanningar”, Råd&Rön, Pisa-undersökningar, •Värderingsdriven verksamhet värderingar växer i betydelse, människors tyckande börjar bli viktigare än objektiva fakta, miljörörelse, ”uppslagssanningen” ut, tyckande, känslor, egna värderingar in
 28. 28. Förr och nu Bondesamhälle InformationssamhälleIndustrisamhälle Kunskapssamhälle •Specialisering •Komplexitet saker och ting åtskilda, kund /säljare, politiker/väljare gränser på väg lösas upp, integration/mångfald, arbete/fritid, arbetsplats/hem, lärare/elev, rast/lektion, mer •Platsbundet helhetsperspektiv föreställningar om att ”var sak har sin plats” ; medicin köps på ett apotek, postärenden på Posten, lärande i en lektionssal, •Rörlighet nomadiserande folk, därför smartphones/läsplattor, allt som •Objektivitet förhindrar rörelse ska bort; kemisalen, idrottshallen, vad som helst kan försigå var som helst ”uppslagssanningar”, Råd&Rön, Pisa-undersökningar, •Objekt •Värderingsdriven verksamhet sjukvården, kollektivavtal, bara inställa sig i tid och på plats värderingar växer i betydelse, människors tyckande börjar bli viktigare än objektiva fakta, miljörörelse, ”uppslagssanningen” ut, tyckande, känslor, egna värderingar in
 29. 29. Förr och nu Bondesamhälle InformationssamhälleIndustrisamhälle Kunskapssamhälle •Specialisering •Komplexitet saker och ting åtskilda, kund /säljare, politiker/väljare gränser på väg lösas upp, integration/mångfald, arbete/fritid, arbetsplats/hem, lärare/elev, rast/lektion, mer •Platsbundet helhetsperspektiv föreställningar om att ”var sak har sin plats” ; medicin köps på ett apotek, postärenden på Posten, lärande i en lektionssal, •Rörlighet nomadiserande folk, därför smartphones/läsplattor, allt som •Objektivitet förhindrar rörelse ska bort; kemisalen, idrottshallen, vad som helst kan försigå var som helst ”uppslagssanningar”, Råd&Rön, Pisa-undersökningar, •Objekt •Värderingsdriven verksamhet sjukvården, kollektivavtal, bara inställa sig i tid och på plats värderingar växer i betydelse, människors tyckande börjar bli viktigare än objektiva fakta, miljörörelse, ”uppslagssanningen” ut, tyckande, känslor, egna värderingar in •Entreprenörskap ta ansvar för sin egen verksamhet, vad man gör och varför man gör
 30. 30. Skolans ändrade förutsättningar
 31. 31. Skolans ändrade förutsättningar Globalisering
 32. 32. Skolans ändrade förutsättningar Globalisering Teknisk utveckling
 33. 33. Skolans ändrade förutsättningar Globalisering Teknisk utveckling Informationsexplosion
 34. 34. Skolans ändrade förutsättningar Globalisering Teknisk utveckling Informationsexplosion Individualism
 35. 35. Skolans ändrade förutsättningar Globalisering Teknisk utveckling Informationsexplosion Individualism Kunskapsexplosion
 36. 36. Skolans ändrade förutsättningar Globalisering Teknisk utveckling Informationsexplosion Individualism Kunskapsexplosion Helt nya krav på skolan
 37. 37. Konstruktivistisk skola Vad är det? Konstruktivistisk skola
 38. 38. Konstruktivistisk skola Vad är det? Konstruktivistisk skola Utveckla oberoende lärandeindivider
 39. 39. Konstruktivistisk skola Vad är det? Konstruktivistisk skola Utveckla oberoende lärandeindivider ... livslångt och hållbart lärande
 40. 40. Konstruktivistisk skola Vad är det? Konstruktivistisk skola Utveckla oberoende lärandeindivider ... livslångt och hållbart lärande ... Lgr 62 Lgr 69 Lgr 80 Lpo 94 Lgr 11
 41. 41. Bakomliggande pedagogiska idéer Piaget Vygotskij
 42. 42. Bakomliggande pedagogiska idéer Piaget Vygotskij- utgå från elevens erfarenheter- övergripande tematiskaarbetssätt- betydelsen av personligtställningstagande- kunskap finns i olika former:fakta, färdigheter, förståelse, förtrogenhet
 43. 43. Bakomliggande pedagogiska idéer Piaget Vygotskij- utgå från elevens erfarenheter - all kunskap är social- övergripande tematiska - grundar sig i imitation,arbetssätt “modellande”- betydelsen av personligt - det “yttre” och “inre” samtaletställningstagande - proximal utvecklingszon- kunskap finns i olika former: - “tanken uttrycks inte i ordet,fakta, färdigheter, förståelse, förtrogenhet utan fullbordas i ordet”
 44. 44. Paradigmskifte = Empirism Konstruktivism
 45. 45. Paradigmskifte = Empirism Konstruktivism -kunskap = information-kunskap är objektiv och sann och en avbildning av världen - att ha kunskap är att kunna memorera och reproducera
 46. 46. Paradigmskifte = Empirism Konstruktivism -kunskap = information - kunskap är subjektiva-kunskap är objektiv och sann tolkningar av omvärlden och en avbildning av världen - diskuterbar - att ha kunskap är att kunna - att ha kunskap är att memorera och reproducera använda fakta, begrepp och strukturer
 47. 47. Paradigmskifte = Empirism Konstruktivism -kunskap = information - kunskap är subjektiva-kunskap är objektiv och sann tolkningar av omvärlden och en avbildning av världen - diskuterbar - att ha kunskap är att kunna - att ha kunskap är att memorera och reproducera använda fakta, begrepp och strukturer Läroplaner Lpo 94 Kursplaner Lgr 11 Kunskapskrav
 48. 48. Paradigmskifte = Empirism Konstruktivism -kunskap = information - kunskap är subjektiva-kunskap är objektiv och sann tolkningar av omvärlden och en avbildning av världen - diskuterbar - att ha kunskap är att kunna - att ha kunskap är att memorera och reproducera använda fakta, begrepp och strukturer Flertalet pedagoger Läroplaner Lärarutbildningen Lpo 94 Kursplaner Föräldrar Lgr 11 Kunskapskrav Läromedel
 49. 49. Paradigmskifte = Empirism Konstruktivism -kunskap = information - kunskap är subjektiva-kunskap är objektiv och sann tolkningar av omvärlden och en avbildning av världen - diskuterbar - att ha kunskap är att kunna - att ha kunskap är att memorera och reproducera använda fakta, begrepp och strukturer Flertalet pedagoger Läroplaner Lärarutbildningen Lpo 94 Kursplaner Föräldrar Lgr 11 Kunskapskrav Läromedel Politiker?
 50. 50. = systemskifte Förmedling av kunskaper Reflektiv undervisning, av läraren aktivt kunskapssökande med elever som passiva från elevernas sida mottagare Fokus på helheter, integration,Fokus på avgränsade kunskaper “lära att lära” Test och diagnoser Självvärdering och reflektion Informerade föräldrar Delaktiga föräldrar Skolan och samhället Skolan i samhället
 51. 51. = systemskifte Förmedling av kunskaper Reflektiv undervisning, av läraren aktivt kunskapssökande med elever som passiva från elevernas sida mottagare Fokus på helheter, integration,Fokus på avgränsade kunskaper “lära att lära” Test och diagnoser Självvärdering och reflektion Informerade föräldrar Delaktiga föräldrar Skolan och samhället Skolan i samhället
 52. 52. = systemskifte Förmedling av kunskaper Reflektiv undervisning, av läraren aktivt kunskapssökande med elever som passiva från elevernas sida mottagare Fokus på helheter, integration,Fokus på avgränsade kunskaper “lära att lära” Test och diagnoser Självvärdering och reflektion Informerade föräldrar Delaktiga föräldrar Skolan och samhället Skolan i samhället
 53. 53. = systemskifte Förmedling av kunskaper Reflektiv undervisning, av läraren aktivt kunskapssökande med elever som passiva från elevernas sida mottagare Fokus på helheter, integration,Fokus på avgränsade kunskaper “lära att lära” Test och diagnoser Självvärdering och reflektion Informerade föräldrar Delaktiga föräldrar Skolan och samhället Skolan i samhället
 54. 54. = systemskifte Förmedling av kunskaper Reflektiv undervisning, av läraren aktivt kunskapssökande med elever som passiva från elevernas sida mottagare Fokus på helheter, integration,Fokus på avgränsade kunskaper “lära att lära” Test och diagnoser Självvärdering och reflektion Informerade föräldrar Delaktiga föräldrar Skolan och samhället Skolan i samhället
 55. 55. = systemskifte Förmedling av kunskaper Reflektiv undervisning, av läraren aktivt kunskapssökande med elever som passiva från elevernas sida mottagare Fokus på helheter, integration,Fokus på avgränsade kunskaper “lära att lära” Test och diagnoser Självvärdering och reflektion Informerade föräldrar Delaktiga föräldrar Skolan och samhället Skolan i samhället
 56. 56. Lydnadskultur vs Ansvarskultur En sanning - rätt eller fel Flera sanningar - både rätt och fel Passivt Aktivt Den lärande som objekt Den lärande som subjekt Den lärande reproducerar Den lärande skapar själv Den lärande är involverad i sin egen Den lärande följer givna regler lärprocess Utlärning=inlärning Behovstyrt lärande “Just in case” “Just in time”
 57. 57. Lydnadskultur vs Ansvarskultur En sanning - rätt eller fel Flera sanningar - både rätt och fel Passivt Aktivt Den lärande som objekt Den lärande som subjekt Den lärande reproducerar Den lärande skapar själv Den lärande är involverad i sin egen Den lärande följer givna regler lärprocess Utlärning=inlärning Behovstyrt lärande “Just in case” “Just in time”
 58. 58. Kontrollerande vs stödjande synsätt Kvantitet Kvalitet Görande Lärande och reflekterande Vad som ska läras Vad som ska läras och varför Fokus på uppnåendemål och Fokus på uppnåendemål strävans mål centralt innehåll syftesbeskrivningarna
 59. 59. Kontrollerande vs stödjande synsätt Kvantitet Kvalitet Görande Lärande och reflekterande Vad som ska läras Vad som ska läras och varför Fokus på uppnåendemål och Fokus på uppnåendemål strävans mål centralt innehåll syftesbeskrivningarna
 60. 60. Verktyg för lärande Lydnadskultur Ansvarskultur Kontrollerande synsätt Stödjande synsätt Empirism Konstruktivism Atomism Holism
 61. 61. Verktyg för lärande Lydnadskultur Ansvarskultur Kontrollerande synsätt Stödjande synsätt Empirism Konstruktivism Atomism Holism eget ansvar självvärdering medvetenhet motivation mening funktion
 62. 62. Verktyg för lärande Lydnadskultur Ansvarskultur Kontrollerande synsätt Stödjande synsätt Empirism Konstruktivism Atomism Holism eget ansvar självvärdering medvetenhet motivation mening funktion
 63. 63. Verktyg för lärande Lydnadskultur Ansvarskultur Kontrollerande synsätt Stödjande synsätt Empirism Konstruktivism Atomism Holism eget ansvar självvärdering medvetenhet motivation mening funktion
 64. 64. Verktyg för lärande Lydnadskultur Ansvarskultur Kontrollerande synsätt Stödjande synsätt Empirism Konstruktivism Atomism Holism eget ansvar självvärdering medvetenhet motivation mening funktion
 65. 65. Modeller för lärande
 66. 66. Modeller för lärande - generaliserande metoder för lärande, dvs sätt att tänka, arbeta, skriva, läsa som varar hela livet
 67. 67. Modeller för lärande - generaliserande metoder för lärande, dvs sätt att tänka, arbeta, skriva, läsa som varar hela livet Habits of mind - Tankevanor
 68. 68. Modeller för lärande - generaliserande metoder för lärande, dvs sätt att tänka, arbeta, skriva, läsa som varar hela livet Habits of mind - Tankevanor - de Bonos 6 tänkande hattar
 69. 69. Modeller för lärande - generaliserande metoder för lärande, dvs sätt att tänka, arbeta, skriva, läsa som varar hela livet Habits of mind - Tankevanor - de Bonos 6 tänkande hattar - Gardners 8 intelligenser
 70. 70. Modeller för lärande - generaliserande metoder för lärande, dvs sätt att tänka, arbeta, skriva, läsa som varar hela livet Habits of mind - Tankevanor - de Bonos 6 tänkande hattar - Gardners 8 intelligenser - Blooms taxonomi
 71. 71. Modeller för lärande - generaliserande metoder för lärande, dvs sätt att tänka, arbeta, skriva, läsa som varar hela livet Habits of mind - Tankevanor - de Bonos 6 tänkande hattar - Gardners 8 intelligenser - Blooms taxonomi - Litteraturcirklar
 72. 72. Vilka frågor ställer vi?
 73. 73. Vilka frågor ställer vi? Frågor av ”sluten” karaktär dvs svaret är antingen rätt eller fel?
 74. 74. Vilka frågor ställer vi? Frågor av ”sluten” karaktär dvs svaret är antingen rätt eller fel? eller
 75. 75. Vilka frågor ställer vi? Frågor av ”sluten” karaktär dvs svaret är antingen rätt eller fel? eller Frågor av ”öppen” karaktär som inbjuder till svar som lämnar utrymme för elevernas egna tankar, tolkningar och lösningar?
 76. 76. Blooms taxonomi
 77. 77. Blooms taxonomiFakta: Den studerande visar att han/hon kan återge faktakunskaper sommemorerats. Hjälpfrågor: Vad? Vem? Hur skulle du definiera?
 78. 78. Blooms taxonomiFakta: Den studerande visar att han/hon kan återge faktakunskaper sommemorerats. Hjälpfrågor: Vad? Vem? Hur skulle du definiera?
 79. 79. Blooms taxonomiFakta: Den studerande visar att han/hon kan återge faktakunskaper sommemorerats. Hjälpfrågor: Vad? Vem? Hur skulle du definiera?
 80. 80. Blooms taxonomiFakta: Den studerande visar att han/hon kan återge faktakunskaper sommemorerats. Hjälpfrågor: Vad? Vem? Hur skulle du definiera?
 81. 81. Blooms taxonomiFakta: Den studerande visar att han/hon kan återge faktakunskaper sommemorerats. Hjälpfrågor: Vad? Vem? Hur skulle du definiera?
 82. 82. Blooms taxonomiFakta: Den studerande visar att han/hon kan återge faktakunskaper sommemorerats. Hjälpfrågor: Vad? Vem? Hur skulle du definiera?
 83. 83. Blooms taxonomiFakta: Den studerande visar att han/hon kan återge faktakunskaper sommemorerats. Hjälpfrågor: Vad? Vem? Hur skulle du definiera?
 84. 84. Användning av Blooms taxonomi Hjälp att ställa olika slags frågor Medvetandegöra elever om ett mer hållbart sätt att lära Läsa texter/läxor/studieteknik Utvecklar prov Ett gemensamt pedagogiskt språk kring kunskapskvaliteter
 85. 85. SAMR
 86. 86. SAMR
 87. 87. SAMR
 88. 88. SAMR
 89. 89. SAMR Ruben R Puentedura
 90. 90. EU:s nyckelkompetenser Modersmål Främmande språk Matematiskt kunnande Digital kompetens Initiativförmåga/ företagaranda Lära att lära Social och medborgerlig kompetens Kulturell medvetenhet
 91. 91. EU:s nyckelkompetenser Modersmål Främmande språk Matematiskt kunnande Digital kompetens Initiativförmåga/ företagaranda Lära att lära Social och medborgerlig kompetens Kulturell medvetenhet”Förändrade kvalifikationskrav i arbetslivet i förening med ettdemokratiskt medborgarideal, grundat på värden somdeltagande, dialog och reflektion, ställer krav på förmåga tillkritiskt tänkande, kreativt skapande, kommunikativ förmåga...” L Lindström Pedagogisk bedömning
 92. 92. Sverige vs Finland Stig Roland Rask De är mer skapande och kreativa, bättre kommunikation på modersmålet, på att samarbeta, mer kommunikation på främmande språk, ansvarstagande och självständiga, bättre matematiskt kunnande på att lösa problem, mer kritiska mot grundläggande vetenskaplig och teknisk auktoriteter, bättre på engelska, mer kompetens vana att möta andra kulturer, bättre på digital kompetens att kommunicera, duktigare på att lära att lära använda IT och mycket bättre på att social och medborgerlig kompetens framträda inför andra. initiativförmåga och företagaranda samt kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. Det finska ungdomar möjligen är bättre på, fortsatte han, är att sitta still, hålla tyst och återupprepa det läraren just sa. Det gör dem till utmärkta brickor i 1900-talets industrisamhälle. Problemet är att internationella undersökningar via sina mätmetoder hyllar dessa kunskaper.
 93. 93. Mäta och bedöma”Det finns två olika typer av simsporter.Det går att mäta hur fort någon simmar en visssträcka.Det går att bedöma hur bra någon hoppar från 3meters svikten”. Steve Wretman/Helena Moreau
 94. 94. Lgr 11Läroplanen för framtiden?
 95. 95. Skola 2012
 96. 96. Användbar kunskap ?”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådanakunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.” Lgr 11 kap. 2.2: Kunskaper
 97. 97. Användbar kunskap ?”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådanakunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.” Lgr 11 kap. 2.2: Kunskaper Vad behövs som samhällsmedborgare? • förmågan att lära nytt • förmågan att hantera fakta • förmågan att samarbeta • förmågan att vara kreativ • förmågan att ta ansvar
 98. 98. Kunskapssyn Samarbete, ansvar, självständighet Taket = Metakognition, förtrogenhet Bjälkar =Värdera, kritiskt granska Fönster = analysDörr = Kreativitet Väggar = förståelse Grunden = Fakta
 99. 99. Entreprenörskap”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet ochsjälvförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.” Lgr 11 kap. 1: Skolans uppdrag
 100. 100. Entreprenörskap”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet ochsjälvförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.” Lgr 11 kap. 1: Skolans uppdrag Kreativitet Nyfikenhet Självförtroende Pröva egna idéer Lösa problem
 101. 101. Entreprenörskap”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sinförmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.” Lgr 11 kap. 1: Skolans uppdrag
 102. 102. Entreprenörskap”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sinförmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.” Lgr 11 kap. 1: Skolans uppdrag Ta initiativ Ta ansvar Arbeta självständigt Samarbeta
 103. 103. Fyra grundperspektiv”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripandeperspektiv.” Lgr 11 kap. 1: Skolans uppdrag
 104. 104. Fyra grundperspektiv”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripandeperspektiv.” Lgr 11 kap. 1: Skolans uppdrag Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Etiskt perspektiv
 105. 105. Fyra grundperspektiv”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripandeperspektiv.” Lgr 11 kap. 1: Skolans uppdrag Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Etiskt perspektiv
 106. 106. Lärare lär”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olikaformer – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – somförutsätter och samspelar med varandra.” Lgr 11 kap. 1: Skolans uppdrag
 107. 107. Lärare lär ”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra.” Lgr 11 kap. 1: Skolans uppdragAktiv diskussion i den enskilda skolan om: kunskapsbegrepp vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden hur kunskapsutveckling sker
 108. 108. SkolsynFrämja harmonisk utvecklingGrundsyn: entreprenöriellt lärandeFyra perspektivenKonflikt: Vems bild av skolan?(Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl ihelklass som enskilt.)
 109. 109. LärandesynSyfteCentralt innehållKunskapskrav
 110. 110. Exempel - samhällskunskapSyfte:”analysera och kritiskt granska lokala,nationella och globala samhällsfrågor ur olikaperspektiv”
 111. 111. Centralt innehåll - åk 1-3: Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård,räddningstjänst och skola.Yrken och verksamheter i närområdet. Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människorslika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionenom barnets rättigheter (barnkonventionen).Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.Pengars användning och värde. Olika exempel påbetalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kankosta.
 112. 112. Centralt innehåll - åk 4-6:Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samtkriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och statanvänder skattepengarna till.Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsakertill, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet,till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverkabeslut.Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika upp-drag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
 113. 113. Centralt innehåll - åk 7-9:Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet ocharbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansierasgenom gemensamma medel.Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samtdiskrimineringsgrunderna i svensk lag.Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiskadilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet,våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin ochvilka effekter de kan få för individer och grupper.Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomiskbakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet ochjämställdhet.Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hurde påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.Några olika stats- och styrelseskick i världen.Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra formerav internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
 114. 114. KunskapskravI årskurs 3:Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheteroch visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kanbehövas.Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras. Eleven beskriveräven några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 115. 115. KunskapskravI årskurs 6, för betyget E:Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom attundersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska struktu- rer i samhället äruppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupperkan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter attpåverka.Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla sambandmed enkla och till viss del underbyggda resonemang.Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemangoch till viss del underbyggda argument.Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempelpå vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesserfungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principerkan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
 116. 116. KunskapskravI årskurs 9, för betyget E:Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer isamhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olikasamhällsstrukturer.I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra ochbeskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sinegen och andras livssituation.Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och tillviss del underbyggda resonemang.Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till vissdel underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks ochfrämjas i olika delar av världen.Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föraenkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika formerför gemensamt beslutsfattande.
 117. 117. KunskapskravI årskurs 9, för betyget A (utdrag):Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska ochpolitiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexasamband inom och mellan olika samhällsstrukturer.Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor medvälutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckningväxla mellan olika perspektiv.
 118. 118. Stödja lärprocessen Formativt lärande- Matris- Feedback- Positiv feedback- Intelligenta frågor
 119. 119. Förhållningssätt
 120. 120. Se kvalitéernaBlunda för felen!
 121. 121. Öppna uppdrag Lpp Våga mötaeleverna där de är! Ge förutsättningar!
 122. 122. Formativ respons under arbetetIntelligenta frågor:•Hur tänkte ni när...•Vad händer om ni ...•Har ni tänkt på ...•Vad händer om vi vänderpå ...
 123. 123. LPP = Lokal Tankemodell - LPP Pedagogisk Planering Lgr 11 LPP Aptitretare ;-) SYFTE - kap 3 MÅL (år 3, 6, 9) (under arbetsområdet ska du träna dig i att...) CENTRALT INNEHÅLL - kap 3 ARBETSSÄTT (det här kommer vi att arbeta med)SYFTE/KUNSKAPSKRAV - kap 3 REDOVISNING (det här ska du göra...) KUNSKAPSKRAVEN - kap 3 BEDÖMNING (det här ska du kunna) kap 2:• Entreprenörskap• Hållbar utveckling REFLEKTION• Metakognitiv
 124. 124. Vår lärandemodell Planering) Under, Utvärdering) visning) Elev, Bedömnings, re7lektion) underlag) Lärar, bedömning)
 125. 125. Vår lärandemodellUnikum LPP Planering) Under, Utvärdering) visning) Elev, Bedömnings, re7lektion) underlag) Lärar, bedömning)
 126. 126. Vår lärandemodellUnikum Öppna uppdrag LPP formativ respons t ex Googledocs Planering) Under, Utvärdering) visning) Elev, Bedömnings, re7lektion) underlag) Lärar, bedömning)
 127. 127. Vår lärandemodellUnikum Öppna uppdrag LPP formativ respons t ex Googledocs Planering) Under, Utvärdering) visning) film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test Elev, Bedömnings, re7lektion) underlag) Lärar, bedömning)
 128. 128. Vår lärandemodellUnikum Öppna uppdrag LPP formativ respons t ex Googledocs Planering) Under, Utvärdering) visning) film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test Elev, Bedömnings, re7lektion) underlag) Unikum: LPP Lärar, bedömning)
 129. 129. Vår lärandemodellUnikum Öppna uppdrag LPP formativ respons t ex Googledocs Planering) Under, Utvärdering) visning) film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test Elev, Bedömnings, re7lektion) underlag) Unikum: LPP Lärar, bedömning) processen, produkt Unikum: matris, text
 130. 130. Vår lärandemodell Unikum Öppna uppdrag LPP formativ respons t ex Googledocs Planering) Under, Utvärdering) visning) film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test Elev, Bedömnings, re7lektion) underlag) Unikum: Unikum: LPPmatris, text Lärar, bedömning) processen, produkt Unikum: matris, text
 131. 131. Vår lärandemodell Unikum Öppna uppdrag LPP formativ respons t ex Googledocs Planering) Under, Utvärdering) visning) film, podcast keynote, rapport Unikum: drama, praktisk LPP produkt, test Elev, Bedömnings, re7lektion) underlag) Unikum: Unikum: LPPmatris, text Lärar, bedömning) processen, produkt Unikum: matris, text
 132. 132. Vår lärandemodell Unikum Öppna uppdrag LPP formativ respons t ex Googledocs Planering) Under, Utvärdering) visning) film, podcast keynote, rapport Unikum: drama, praktisk LPP produkt, test Elev, Bedömnings, re7lektion) underlag) Unikum: Unikum: LPPmatris, text Lärar, bedömning) processen, produkt Unikum: matris, text
 133. 133. Vår lärandemodell Unikum Öppna uppdrag LPP formativ respons t ex Googledocs Planering) Under, Utvärdering) visning) film, podcast keynote, rapport Unikum: drama, praktisk LPP produkt, test Elev, Bedömnings, re7lektion) underlag) Unikum: Unikum: LPPmatris, text Lärar, bedömning) processen, produkt Unikum: matris, text
 134. 134. Skola 2012
 135. 135. Underlag för samtal/diskussion• Vad betyder begreppet ”kunskapssyn” för er?• Delar av den kunskap som eleverna förväntas utveckla är svår att mäta elleromätbar.Hur ser du som politiker på uppdraget att bedöma dessa kvaliteter som i sintur ska ledatill betygssättning?• ”Kunskaper är nödvändiga för varje individ” (citat ur Läroplanen). Vadbetyder det?• Kunskap kommer till uttryck i de fyra F:n. dvs Fakta, Färdighet, Förståelseoch Förtrogenhet. Hur balanserar man dessa F?• Idag kan vi inte konkurrera med andra delar av världen gällande gängsekunskapsutbildningar (Kina, Indien, m fl). Vi måste bl a använda kreativitetsom en konkurrensfaktor i morgondagens samhälle. Hur åstadkommer manbäst Kreativitet, Nyfikenhet, Självförtroende, Problemlösning ochÖvergripande perspektiv i dagens skola?• Vad är viktig kunskap i dag och i framtiden?• Vilken beredskap inför morgondagens samhälle behöver dagensskolelever?• Digitalisering – hot eller möjlighet?• Hur ställer ni er till EU:s 8 kompetenser?Vilken roll har ni som skolpolitiker i detta?

×