Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hur lär människan?
• Informellt och formellt lärande (det
mesta vi lär oss, lär vi utanför skolan)
• Visa och berätta de g...
The Big Five
• Analysförmåga Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara
och påvisa samband. Se utifrå...
Lektionens mönster
Har varit nästan likadan sedan folkskolans start
Lektionens mönster
Har varit nästan likadan sedan folkskolans start
•Alla gör samma sak (oberoende av nivå och
talang)
•Al...
Skolans struktur inte gjord för att
skapa motivation
Journalisten Tracy Kidder : ”Problemet är
grundläggande. Sätt tjugo e...
Motivationen minskar
• Rapport från SKL
• Endast 45 procent av eleverna i årskurs 8 tycker att
skolarbetet får dem att kän...
Hur uppnår man inre motivation?
J. Bruner:
(1) Nyfikenhet (stark från
födelsen)
(2) Känsla av kompetens –
kontroll över si...
Hur uppnår man inre motivation?
J. Bruner:
(1) Nyfikenhet (stark från
födelsen)
(2) Känsla av kompetens –
kontroll över si...
Aha!
• Aha-upplevelser är
motiverande
• När man förstår kan man
lösa nya problem
• Förståelse kontroll
Hattie’s Visible Learning
Baserad på mer än 800 meta-analyser som bygger
på 50.000 studier på mer än 200 millioner elever
...
John Hattie’s Visible Learning
Influence Effect Size Source of Influence
Feedback 1.13 Teacher
Students’ cognitive ability...
Meta-kognition
• … att reflektera över sitt eget lärande
• Medvetenhet om läsförståelse
• Illustrationer av Trollkarlens h...
Meta-kognition
• Meta-kognition stödjer lärande
• Meta-kognition genererar kontroll
• Hattie’s Visible Learning: ”It is te...
Fakta men ingen förståelse
• The National Committee on Science
Education Standards: ”Allteftersom den
vetenskapliga kunska...
The Big Five
• Analysförmåga Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara
och påvisa samband. Se utifrå...
Aha!
• Att förstå är att se
ett mönster
Vad är det här?
Vad är det här?
Elefant
Mönstret byggs upp av dolda
variabler (teoretiska begrepp)
• I skolan: vattenånga, reflektionsvinkel,
rörelseenergi, plane...
Dolda variabler i vattnets kretslopp
Berättelser som verktyg för förståelse
• Våra hjärnor är gjorda för att minnas
berättelser
• Berättelser presenterar orsak...
Liknelser i undervisning
• Karius och Baktus
Liknelser i undervisning
• Karius och Baktus
•Tallinjen som promenadväg
•Elektricitet som strömmande
vatten eller som knuf...
Liknelser i undervisning
• Tallinjen som promenadväg
• Elektricitet som
strömmande vatten eller
som knuffande folkmassa
• ...
Att undervisa för förståelse
• Formulera förståelsemål
• Visualisera centrala mönster
• Förankra abstrakta mönster i eleve...
Datorn som verktyg för förståelse
• Visualisering
• Simulering
• Vägledning
Informationen behöver inte vara
sann, bara användbar
Visualisering av cellens funktion
Från flanellograf till interaktiv
skrivtavla
Simuleringar
• Flyg
• Bilkörning
• Patienter
• SimCity
• SimLife
• Rollspel
… ger virtuell erfarenhet
Lyft fram de dolda v...
Virtuella lärare och elever
Mattespelet Rutiga Familjen
Gärdenfors; Lusten att förstå
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gärdenfors; Lusten att förstå

1,868 views

Published on

 • Be the first to comment

Gärdenfors; Lusten att förstå

 1. 1. Hur lär människan? • Informellt och formellt lärande (det mesta vi lär oss, lär vi utanför skolan) • Visa och berätta de grundläggande formerna av undervisning • Många verktyg för lärande • Motivation och förståelse viktiga faktorer – underskattade inom pedagogisk teori • Inre och yttre motivation – satsa på den inre • Är man engagerad lär man sig bättre
 2. 2. The Big Five • Analysförmåga Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar. • Kommunikativ förmåga Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa • Metakognitiv förmågaTolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva. • Förmåga att hantera information Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. • Begreppslig förmågaFörstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.
 3. 3. Lektionens mönster Har varit nästan likadan sedan folkskolans start
 4. 4. Lektionens mönster Har varit nästan likadan sedan folkskolans start •Alla gör samma sak (oberoende av nivå och talang) •Alla använder samma läromedel (främst text) •Alla följer samma läroplan •Alla bedöms på samma sätt •Alla skall sitta still •Alla skall koncentrera sig
 5. 5. Skolans struktur inte gjord för att skapa motivation Journalisten Tracy Kidder : ”Problemet är grundläggande. Sätt tjugo eller fler barn i ungefär samma ålder i ett litet rum, sätt dem i bänkar, låt dem vänta i köer, tvinga dem att uppföra sig väl. Det är som om en hemlig kommitté, …, hade studerat barn och när den kommit på vad de flesta av barnen minst av allt vill göra, hade kommittén bestämt att alla skulle göra just det”
 6. 6. Motivationen minskar • Rapport från SKL • Endast 45 procent av eleverna i årskurs 8 tycker att skolarbetet får dem att känna lust att lära sig mer. • Motsvarande andel är 74 procent bland eleverna i årskurs 5. • Att motivera elever är lärarens svåraste men viktigaste utmaning. Skolan konkurrerar med så mycket annat, så det gäller att möta eleverna i deras vardag och på deras villkor.
 7. 7. Hur uppnår man inre motivation? J. Bruner: (1) Nyfikenhet (stark från födelsen) (2) Känsla av kompetens – kontroll över situationen Att inte veta är dåligt. Att inte vilja veta är sämre. – Afrikanskt ordspråk
 8. 8. Hur uppnår man inre motivation? J. Bruner: (1) Nyfikenhet (stark från födelsen) (2) Känsla av kompetens – kontroll över situationen (3) Ömsesidighet – uppnå mål tillsammans Att inte veta är dåligt. Att inte vilja veta är sämre. – Afrikanskt ordspråk
 9. 9. Aha! • Aha-upplevelser är motiverande • När man förstår kan man lösa nya problem • Förståelse kontroll
 10. 10. Hattie’s Visible Learning Baserad på mer än 800 meta-analyser som bygger på 50.000 studier på mer än 200 millioner elever Feedback till elever är en av de viktigaste faktorerna där läraren har inflytande ”Providing information how and why the student understands and misunderstands, and what directions the student must take to improve”
 11. 11. John Hattie’s Visible Learning Influence Effect Size Source of Influence Feedback 1.13 Teacher Students’ cognitive ability 1.04 Student Instructional quality 1.00 Teacher Direct instruction .82 Teacher Skolverkets kommentar: ”… de frågor som varit mest debatterade på skolområdet som klasstorlek, skolstorlek, möjlighet att välja skola, programstruktur eller finansieringsform här visar sig ha liten effekt för elevers prestationer. Dessa faktorer benämner han skolstrukturella. Desto större effekt har istället faktorer som har att göra med hur det ser ut inne i skolan.”
 12. 12. Meta-kognition • … att reflektera över sitt eget lärande • Medvetenhet om läsförståelse • Illustrationer av Trollkarlens hatt
 13. 13. Meta-kognition • Meta-kognition stödjer lärande • Meta-kognition genererar kontroll • Hattie’s Visible Learning: ”It is teachers seeing learning through the eyes of students; and students seeing teaching as the key to their ongoing learning”
 14. 14. Fakta men ingen förståelse • The National Committee on Science Education Standards: ”Allteftersom den vetenskapliga kunskapen har ökat har gymnasiekurserna blivit nedskräpade med så mycket ny terminologi, som ofta överträffar glosorna man lär sig för ett främmande språk, så att termerna bara kan läras utantill och inte förstås”.
 15. 15. The Big Five • Analysförmåga Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar. • Kommunikativ förmåga Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa • Metakognitiv förmågaTolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva. • Förmåga att hantera information Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. • Begreppslig förmågaFörstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.
 16. 16. Aha! • Att förstå är att se ett mönster
 17. 17. Vad är det här?
 18. 18. Vad är det här? Elefant
 19. 19. Mönstret byggs upp av dolda variabler (teoretiska begrepp) • I skolan: vattenånga, reflektionsvinkel, rörelseenergi, planetbana, kontinentalplatta, inflation, satsadverbial …..
 20. 20. Dolda variabler i vattnets kretslopp
 21. 21. Berättelser som verktyg för förståelse • Våra hjärnor är gjorda för att minnas berättelser • Berättelser presenterar orsakssamband, inte bara fakta • Att se orsaker är att se mönster • Berättelser kan presentera de dolda variablerna i en kunskapsdomän och de skapar därmed förståelse • Liknelser (analogier, metaforer) är kraftfulla verktyg
 22. 22. Liknelser i undervisning • Karius och Baktus
 23. 23. Liknelser i undervisning • Karius och Baktus •Tallinjen som promenadväg •Elektricitet som strömmande vatten eller som knuffande folkmassa
 24. 24. Liknelser i undervisning • Tallinjen som promenadväg • Elektricitet som strömmande vatten eller som knuffande folkmassa • Liknelser förankrar de teoretiska storheterna i konkreta erfarenheter • Skapar förståelse
 25. 25. Att undervisa för förståelse • Formulera förståelsemål • Visualisera centrala mönster • Förankra abstrakta mönster i elevens egen erfarenhet • Utnyttja berättande för att presentera abstrakta sammanhang • Utvärdera förståelsen fortlöpande
 26. 26. Datorn som verktyg för förståelse • Visualisering • Simulering • Vägledning
 27. 27. Informationen behöver inte vara sann, bara användbar
 28. 28. Visualisering av cellens funktion
 29. 29. Från flanellograf till interaktiv skrivtavla
 30. 30. Simuleringar • Flyg • Bilkörning • Patienter • SimCity • SimLife • Rollspel … ger virtuell erfarenhet Lyft fram de dolda variablerna!
 31. 31. Virtuella lärare och elever
 32. 32. Mattespelet Rutiga Familjen

×