Fäladsgården
2013-14
onsdag 4 september 13
Fäladsgården - Vision
!
På Fäladsgården
skapar elever och lärare tillsammans
framtidens kompetenser genom:
• kreativitet
•...
Personal på Fäladsgården
Elevhälsoteam
Skolbibliotikarie
Skolcafé
Lärare
Övrig personal; vaktmästare, administratör,
lokal...
Fäladsgården - Vi kan!
http://www.youtube.com/watch?v=-_PYB3naN1I&feature=youtu.be
onsdag 4 september 13
Digitala Fäladsgården
Hemsidan: www.lund.se/faladsgarden öppen
Allmän info om skolan, föräldrainformation
Google Apps www....
SAMS på Fäladsgården
Stoppa All Mobbing Snarast
onsdag 4 september 13
Du kan läsa om SAMS på hemsidan
onsdag 4 september 13
Definition - mobbing:
En person är mobbad när han eller hon,
upprepade gånger och under viss tid,
blir utsatt för negativa ...
Definition - trobbing:
Oacceptabelt beteende mellan individer,
enstaka händelser som t.ex. kan
innebära knuffar, slag, elak...
Vad gör vi på Fg för att motverka
mobbning och trobbing
SAMS-gruppen arbetar enligt en
reviderad modell av Farsta-metoden,...
Vad gör vi på Fg för att motverka
mobbing och trobbing?
• I klassen finns 1-2 SAMS-elever som klassen valt i slutna
val.
• ...
Hur arbetar SAMS-gruppen?
1. Händelse
2. SAMS får information om händelsen.
3. SAMS försöker samla in mer information från...
Nutidens skola
onsdag 4 september 13
Skolans ändrade förutsättningar
Globalisering
Teknisk utveckling
Kunskapsexplosion
Individualism
Informationsexplosion
Hel...
Entreprenörskap
”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och
självförtroende samt vilja till att pröva egna...
Entreprenörskap
Kreativitet
Nyfikenhet
Självförtroende
Pröva egna idéer
Lösa problem
”Skolan ska stimulera elevernas kreati...
Entreprenörskap
”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin
förmåga att arbeta såväl självstä...
Entreprenörskap
Ta initiativ
Ta ansvar
Arbeta självständigt
Samarbeta
”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansv...
Fyra grundperspektiv
”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande
perspektiv.”
Lgr 11 kap. 1: Skola...
Fyra grundperspektiv
Historiskt perspektiv
Miljöperspektiv
Internationellt perspektiv
Etiskt perspektiv
”I all undervisnin...
Betyg
Årskurs 6, 7, 8 och 9 betyg höst- och vårtermin
http://korta.nu/betygisexan
onsdag 4 september 13
Nationella prov
Åk 6:, engelska, matte, No, So, svenska
Åk 9: engelska, matte, No, So, svenska
(datum se Hemsidan, Planeri...
Kursplan
Syfte
Centralt innehåll
Kunskapskrav
onsdag 4 september 13
Exempel - samhällskunskap
Syfte:
”analysera och kritiskt granska lokala,
nationella och globala samhällsfrågor ur olika
pe...
Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård,
räddningstjänst och skola.
Yrken och verksamheter i närområdet.
Grundl...
Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt
kriminalitet och dess konsekvenser för individen, f...
Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och
arbetslöshetsförsäkri...
I årskurs 3:
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter
och visar det genom...
I årskurs 6, för betyget E:
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att
und...
I årskurs 9, för betyget E:
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att und...
I årskurs 6, för betyget A (utdrag):
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom ...
I årskurs 9, för betyget A (utdrag):
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom ...
Förhållningssätt
onsdag 4 september 13
Blunda för felen!
Se kvalitéerna
onsdag 4 september 13
Våga möta
eleverna där de
är!
Ge förutsättningar!
Öppna uppdrag Lpp
onsdag 4 september 13
Vår lärandemodell
Planering)
Under,
visning)
Bedömnings,
underlag)
Lärar,
bedömning)
Elev,
re7lektion)
Utvärdering)
onsdag...
Vår lärandemodell
Planering)
Under,
visning)
Bedömnings,
underlag)
Lärar,
bedömning)
Elev,
re7lektion)
Utvärdering)
Unikum...
Vår lärandemodell
Planering)
Under,
visning)
Bedömnings,
underlag)
Lärar,
bedömning)
Elev,
re7lektion)
Utvärdering)
Unikum...
Vår lärandemodell
Planering)
Under,
visning)
Bedömnings,
underlag)
Lärar,
bedömning)
Elev,
re7lektion)
Utvärdering)
Unikum...
Vår lärandemodell
Planering)
Under,
visning)
Bedömnings,
underlag)
Lärar,
bedömning)
Elev,
re7lektion)
Utvärdering)
Unikum...
Vår lärandemodell
Planering)
Under,
visning)
Bedömnings,
underlag)
Lärar,
bedömning)
Elev,
re7lektion)
Utvärdering)
Unikum...
Vår lärandemodell
Planering)
Under,
visning)
Bedömnings,
underlag)
Lärar,
bedömning)
Elev,
re7lektion)
Utvärdering)
Unikum...
Vår lärandemodell
Planering)
Under,
visning)
Bedömnings,
underlag)
Lärar,
bedömning)
Elev,
re7lektion)
Utvärdering)
Unikum...
Vår lärandemodell
Planering)
Under,
visning)
Bedömnings,
underlag)
Lärar,
bedömning)
Elev,
re7lektion)
Utvärdering)
Unikum...
Vår lärandemodell
Planering)
Under,
visning)
Bedömnings,
underlag)
Lärar,
bedömning)
Elev,
re7lektion)
Utvärdering)
Unikum...
Vår lärandemodell
Planering)
Under,
visning)
Bedömnings,
underlag)
Lärar,
bedömning)
Elev,
re7lektion)
Utvärdering)
Unikum...
Vår lärandemodell
Planering)
Under,
visning)
Bedömnings,
underlag)
Lärar,
bedömning)
Elev,
re7lektion)
Utvärdering)
Unikum...
Klassmöte
Klass 6a i sal 02
Klass 6b i sal 05
Klass 6c i sal 13
Klass 6d i sal 14
onsdag 4 september 13
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Föräldramöte åk 6 2013-14 Fäladsgården

740 views

Published on

 • Be the first to comment

Föräldramöte åk 6 2013-14 Fäladsgården

 1. 1. Fäladsgården 2013-14 onsdag 4 september 13
 2. 2. Fäladsgården - Vision ! På Fäladsgården skapar elever och lärare tillsammans framtidens kompetenser genom: • kreativitet • samarbete • kunskap ! onsdag 4 september 13
 3. 3. Personal på Fäladsgården Elevhälsoteam Skolbibliotikarie Skolcafé Lärare Övrig personal; vaktmästare, administratör, lokalvårdare onsdag 4 september 13
 4. 4. Fäladsgården - Vi kan! http://www.youtube.com/watch?v=-_PYB3naN1I&feature=youtu.be onsdag 4 september 13
 5. 5. Digitala Fäladsgården Hemsidan: www.lund.se/faladsgarden öppen Allmän info om skolan, föräldrainformation Google Apps www.fäladsgården.se öppen (det mesta) docs, kalender, lektionsinfo, läxor, inlämningar, fortlöpande lärarrespons, (lektionsplaneringar) Skola 24 lund.skola24.se inlogg Frånvaro Unikum start.unikum.net inlogg Lokala pedagogiska planeringar (LPP), lärarrespons (efter inlämningsuppgifter), (Skriftligt omdöme, IUP, elev/lärarreflektion) onsdag 4 september 13
 6. 6. SAMS på Fäladsgården Stoppa All Mobbing Snarast onsdag 4 september 13
 7. 7. Du kan läsa om SAMS på hemsidan onsdag 4 september 13
 8. 8. Definition - mobbing: En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer onsdag 4 september 13
 9. 9. Definition - trobbing: Oacceptabelt beteende mellan individer, enstaka händelser som t.ex. kan innebära knuffar, slag, elaka kommentarer och blickar. onsdag 4 september 13
 10. 10. Vad gör vi på Fg för att motverka mobbning och trobbing SAMS-gruppen arbetar enligt en reviderad modell av Farsta-metoden, intryck av fd barnombudsmannen Gunnar Höistads tankar om mobbing, egna erfarenheter på skolan och tankar från skolans elever. onsdag 4 september 13
 11. 11. Vad gör vi på Fg för att motverka mobbing och trobbing? • I klassen finns 1-2 SAMS-elever som klassen valt i slutna val. • All personal agerar och rapporterar till SAMS-gruppen då man ser mobbing eller trobbing. • Pedagogerna påverkar gruppindelningar och placeringar i klassrummet. • Vi uppmanar alla föräldrar att kontakta SAMS-vuxna vid misstänkt mobbing och inte agera själva. Låt SAMS- gruppen agera först! • Vi arbetar förebyggande på reflektionsdagar, säga nej m. m. onsdag 4 september 13
 12. 12. Hur arbetar SAMS-gruppen? 1. Händelse 2. SAMS får information om händelsen. 3. SAMS försöker samla in mer information från olika håll. 4. Mobbaren kallas till ett strukturerat samtal. 5. En vecka efter första samtalet sker ett uppföljningssamtal med mobbaren. Före samtalet har vi talat med SAMS-elever, personal och den utsatte för att kontrollera att det dåliga beteendet upphört. 6. SAMS-vuxna kontaktar hemmen. onsdag 4 september 13
 13. 13. Nutidens skola onsdag 4 september 13
 14. 14. Skolans ändrade förutsättningar Globalisering Teknisk utveckling Kunskapsexplosion Individualism Informationsexplosion Helt nya krav på skolan onsdag 4 september 13
 15. 15. Entreprenörskap ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.” Lgr 11 kap. 1: Skolans uppdrag onsdag 4 september 13
 16. 16. Entreprenörskap Kreativitet Nyfikenhet Självförtroende Pröva egna idéer Lösa problem ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.” Lgr 11 kap. 1: Skolans uppdrag onsdag 4 september 13
 17. 17. Entreprenörskap ”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.” Lgr 11 kap. 1: Skolans uppdrag onsdag 4 september 13
 18. 18. Entreprenörskap Ta initiativ Ta ansvar Arbeta självständigt Samarbeta ”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.” Lgr 11 kap. 1: Skolans uppdrag onsdag 4 september 13
 19. 19. Fyra grundperspektiv ”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv.” Lgr 11 kap. 1: Skolans uppdrag onsdag 4 september 13
 20. 20. Fyra grundperspektiv Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Etiskt perspektiv ”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv.” Lgr 11 kap. 1: Skolans uppdrag onsdag 4 september 13
 21. 21. Betyg Årskurs 6, 7, 8 och 9 betyg höst- och vårtermin http://korta.nu/betygisexan onsdag 4 september 13
 22. 22. Nationella prov Åk 6:, engelska, matte, No, So, svenska Åk 9: engelska, matte, No, So, svenska (datum se Hemsidan, Planeringskalendern eller Skolverket) onsdag 4 september 13
 23. 23. Kursplan Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav onsdag 4 september 13
 24. 24. Exempel - samhällskunskap Syfte: ”analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv” onsdag 4 september 13
 25. 25. Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. Yrken och verksamheter i närområdet. Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen). Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs. Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta. Centralt innehåll - åk 1-3: onsdag 4 september 13
 26. 26. Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället. Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion. Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till. Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom. Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut. Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika upp- drag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven. Centralt innehåll - åk 4-6: onsdag 4 september 13
 27. 27. Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel. Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället. De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter. Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation. Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper. Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld. Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet. Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats. Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar. Några olika stats- och styrelseskick i världen. Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter. Centralt innehåll - åk 7-9: onsdag 4 september 13
 28. 28. I årskurs 3: Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas. Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras. Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta. Kunskapskrav onsdag 4 september 13
 29. 29. I årskurs 6, för betyget E: Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska struktu- rer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka. Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument. Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen. Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang. Kunskapskrav onsdag 4 september 13
 30. 30. I årskurs 9, för betyget E: Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation. Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. Kunskapskrav onsdag 4 september 13
 31. 31. I årskurs 6, för betyget A (utdrag): Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument. Kunskapskrav onsdag 4 september 13
 32. 32. I årskurs 9, för betyget A (utdrag): Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. Kunskapskrav onsdag 4 september 13
 33. 33. Förhållningssätt onsdag 4 september 13
 34. 34. Blunda för felen! Se kvalitéerna onsdag 4 september 13
 35. 35. Våga möta eleverna där de är! Ge förutsättningar! Öppna uppdrag Lpp onsdag 4 september 13
 36. 36. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) onsdag 4 september 13
 37. 37. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) Unikum LPP onsdag 4 september 13
 38. 38. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) Unikum LPP Öppna uppdrag formativ respons t ex Googledocs onsdag 4 september 13
 39. 39. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) Unikum LPP Öppna uppdrag formativ respons t ex Googledocs film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test onsdag 4 september 13
 40. 40. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) Unikum LPP Öppna uppdrag formativ respons t ex Googledocs film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test Unikum: LPP onsdag 4 september 13
 41. 41. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) Unikum LPP Öppna uppdrag formativ respons t ex Googledocs film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test processen, produkt Unikum: matris, text Unikum: LPP onsdag 4 september 13
 42. 42. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) Unikum LPP Öppna uppdrag formativ respons t ex Googledocs film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test processen, produkt Unikum: matris, text Unikum: matris, text Unikum: LPP onsdag 4 september 13
 43. 43. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) Unikum LPP Öppna uppdrag formativ respons t ex Googledocs film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test processen, produkt Unikum: matris, text Unikum: matris, text Unikum: LPP Unikum: LPP onsdag 4 september 13
 44. 44. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) Unikum LPP Öppna uppdrag formativ respons t ex Googledocs film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test processen, produkt Unikum: matris, text Unikum: matris, text Unikum: LPP Unikum: LPP onsdag 4 september 13
 45. 45. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) Unikum LPP Öppna uppdrag formativ respons t ex Googledocs film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test processen, produkt Unikum: matris, text Unikum: matris, text Unikum: LPP Unikum: LPP onsdag 4 september 13
 46. 46. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) Unikum LPP Öppna uppdrag formativ respons t ex Googledocs film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test processen, produkt Unikum: matris, text Unikum: matris, text Unikum: LPP Unikum: LPP onsdag 4 september 13
 47. 47. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) Unikum LPP Öppna uppdrag formativ respons t ex Googledocs film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test processen, produkt Unikum: matris, text Unikum: matris, text Unikum: LPP Unikum: LPP Betyg onsdag 4 september 13
 48. 48. Klassmöte Klass 6a i sal 02 Klass 6b i sal 05 Klass 6c i sal 13 Klass 6d i sal 14 onsdag 4 september 13

×