Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fg lpp unikum april 12

1,468 views

Published on

Lärandeprocess med öppna uppdrag och framtivt lärande.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fg lpp unikum april 12

 1. 1. Fäladsgården 2011-12 viveca.dahl@lund.seviveca.dahl@faladsgardenlund.se (gmail) vivecadahl (Twitter)
 2. 2. Fäladsgården 2011-12
 3. 3. Fäladsgården
 4. 4. IUP-processen?
 5. 5. Formativ bedömningStärker elevernaGer eleverna möjlighet att se vad som är bra Ger eleverna möjlighet att se vad som är nästastegVisar vår professionalitetStår i alla kommentarmaterial
 6. 6. Formativ bedömning - Varför?Vad är EGENTLIGEN formativ bedömning?Matris?Feedback?Positiv feedback?Intelligenta frågor?
 7. 7. Förhållningssätt
 8. 8. Se kvalitéernaBlunda för felen!
 9. 9. Öppna uppdrag Lpp Våga mötaeleverna där de är! Ge förutsättningar!
 10. 10. LPP - Varför?Rättssäkerhet för elevernaMöjlighet till inflytandeVisar vår professionalitetSvar på ”läraren ska informera... kap 2), Lgr 11
 11. 11. Stödfrågor Vad ska eleverna lära sig? (se kunskapskraven) Varför ska eleverna lära sig det de ska? (se syftet) Hur ska vi arbeta tillsammans? (se centrala innehållet förstoffval, metoden väljer ni tillsammans) Hur ska de redovisa sin nya kunskap? (använd dinprofessionalitet och elevernas kreativitet) Vad ska du bedöma? (se kunskapskraven)
 12. 12. Här krävs hjärnceller!1. Vad ska eleverna lära sig? Läs kunskapskraven.2. Formulera temarubrik3. Skriv inspirerande inledning (koppla till verkligheten!)4. Läs syftestexten i kap 3, kopiera valda delar5. Transferera syftestexten till elevspråk konkreta mål skapas6. Beskriv hur ni ska arbeta för att målen ska nås (arbetssätt), använd det centrala innehållet
 13. 13. Här krävs hjärnceller!6. Visa på möjliga redovisningssätt (dvs hur kan eleven visa dig att hon lärt sig det hon ska)7. Beskriv vilka förmågor du kommer titta lite extra på (dvs förmågorna som finns både i syftet och i kunskapskraven), kanske i en matris?8. Ev (men tveksamt i kortare arbetsområden) kan kunskapskraven för olika betygssteg visas, kopplas.9. Formulera metakognitiva reflektionsfrågor.
 14. 14. Vår lärandemodell Planering) Under, Utvärdering) visning) Elev, Bedömnings, re7lektion) underlag) Lärar, bedömning)
 15. 15. Vår lärandemodellUnikum LPP Planering) Under, Utvärdering) visning) Elev, Bedömnings, re7lektion) underlag) Lärar, bedömning)
 16. 16. Vår lärandemodellUnikum Öppna uppdrag LPP formativ respons t ex Googledocs Planering) Under, Utvärdering) visning) Elev, Bedömnings, re7lektion) underlag) Lärar, bedömning)
 17. 17. Vår lärandemodellUnikum Öppna uppdrag LPP formativ respons t ex Googledocs Planering) Under, Utvärdering) visning) film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test Elev, Bedömnings, re7lektion) underlag) Lärar, bedömning)
 18. 18. Vår lärandemodellUnikum Öppna uppdrag LPP formativ respons t ex Googledocs Planering) Under, Utvärdering) visning) film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test Elev, Bedömnings, re7lektion) underlag) Unikum: LPP Lärar, bedömning)
 19. 19. Vår lärandemodellUnikum Öppna uppdrag LPP formativ respons t ex Googledocs Planering) Under, Utvärdering) visning) film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test Elev, Bedömnings, re7lektion) underlag) Unikum: LPP Lärar, bedömning) processen, produkt Unikum: matris, text
 20. 20. Vår lärandemodell Unikum Öppna uppdrag LPP formativ respons t ex Googledocs Planering) Under, Utvärdering) visning) film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test Elev, Bedömnings, re7lektion) underlag) Unikum: Unikum: LPPmatris, text Lärar, bedömning) processen, produkt Unikum: matris, text
 21. 21. Vår lärandemodell Unikum Öppna uppdrag LPP formativ respons t ex Googledocs Planering) Under, Utvärdering) visning) film, podcast keynote, rapport Unikum: drama, praktisk LPP produkt, test Elev, Bedömnings, re7lektion) underlag) Unikum: Unikum: LPPmatris, text Lärar, bedömning) processen, produkt Unikum: matris, text
 22. 22. Vår lärandemodell Unikum Öppna uppdrag LPP formativ respons t ex Googledocs Planering) Under, Utvärdering) visning) film, podcast keynote, rapport Unikum: drama, praktisk LPP produkt, test Elev, Bedömnings, re7lektion) underlag) Unikum: Unikum: LPPmatris, text Lärar, bedömning) processen, produkt Unikum: matris, text
 23. 23. LPP i Unikum
 24. 24. Öppna uppdrag
 25. 25. Öppna uppdrag
 26. 26. Formativ respons under arbetet
 27. 27. Formativ respons under arbetetIntelligenta frågor:•Hur tänkte ni när...•Vad händer om ni ...•Har ni tänkt på ...•Vad händer om vi vänderpå ...
 28. 28. LPP:n lärarens stöd!LPP:n hjälper dig att:hålla fokusgöra bedömningsuppgifter som kollar det de skahärma kollegornabli professionell alltid ha svar på frågan: varför gör ni det här? frånföräldrar.
 29. 29. Tankemodell - LPP Lgr 11 LPP Aptitretare ;-) SYFTE - kap 3 MÅL (år 3, 6, 9) (under arbetsområdet ska du träna dig i att...) CENTRALT INNEHÅLL - kap 3 ARBETSSÄTT (det här kommer vi att arbeta med)SYFTE/KUNSKAPSKRAV - kap 3 REDOVISNING (det här ska du göra...) KUNSKAPSKRAVEN - kap 3 BEDÖMNING (det här ska du kunna) kap 2:• Entreprenörskap• Hållbar utveckling REFLEKTION• Metakognitiv
 30. 30. LPP - Mentorstid - IUP Unikum LPP Unikum BloggUnikum IUP
 31. 31. Vår lärandemodell Unikum Öppna uppdrag LPP formativ respons t ex Googledocs Planering) Under, Utvärdering) visning) film, podcast keynote, rapport Unikum: drama, praktisk LPP produkt, test Elev, Bedömnings, re7lektion) underlag) Unikum: Unikum: LPPmatris, text Lärar, bedömning) processen, produkt Unikum: matris, text

×