Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fatta rätt beslut! kopia

2,713 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fatta rätt beslut! kopia

 1. 1. Fatta rätt beslut! ... men hur?
 2. 2. 1 a - Stadium Fotboll är roligt! Eller hur?
 3. 3. 1 a - Stadium Fotboll kan också vara viktigt!
 4. 4. 1 a - Stadium Bakgrundsmaterial http://nonicoclolasos.wordpress.com/category/rattvisa/page/2/ (Här finns bilden på pojken som syr fotbollen) http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/barnarbetare-gor-fotboll ar_4966735.svd (artikel om barnarbete och fotbollar) http://www.stadiumteamsales.se/Article.aspx?&m0=94965&a=391926 (Stadiums svar om fairtrade) Billigt till varje pris?
 5. 5. 1 b - Ikea Ikeaaldrig går ned? Imperiet där solen Vad är hållbart skogsbruk och hur fungerar det? Vad kan företag som IKEA göra för skogsmiljön i världen?
 6. 6. 1 b - Ikea Ikea hållbar utveckling?
 7. 7. 1 b - Ikea BAKGRUNDSMATERIAL http://www.wwf.se/vrt-arbete/skog/problem/illegal-avverkning/1130631-illegal-avverkning http://www.svt.se/ug/ikea-avverkar-unik-urskog-i-skydd-av-miljoflagg http://www.skogssallskapet.se/skogsvarden/2004_4/sv22.php http://www.slu.se/sv/fakulteter/s/om-fakulte ten/institutioner/skogsmastarskolan/forskning/hallbart-skogsbruk/ http://pefc.se/forest-issues/hallbart-skogsbruk IKEA HÅLLBAR UTVECKLING?
 8. 8. 1c-H&M Här svimmar H&M:s anställda av utmattning Lön 3kr/timme
 9. 9. 1c-H&M Stefan Persson är styrelseordförande för H&M. Lön 10 miljoner kr/dag
 10. 10. 1c-H&M BAKGRUNDSMATERIAL http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2249800 (Program som handlar om HM, Stefan Persson och Bangladesh) BILLIGT TILL VARJE PRIS?
 11. 11. 2 Vårdprioritering Bussolycka Vem får åka i helikoptern? Vem får åka i helikoptern?
 12. 12. 2 Vårdprioritering Vem får först hjälp på akuten?
 13. 13. 2 Vårdprioritering BAKGRUNDSMATERIAL http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/tva-lager-i-debatt-om-vardprioriteringar http://sv.wikipedia.org/wiki/LABC (Prioriteringar inom första hjälpen) http://www.onlineutbildning-forstahjalpen.se/688044f5-c631-4585-9239- 979f681cdd2d-29.html (Första hjälpen, exempel prioriteringar vid trafikolycka) http://www.dn.se/sthlm/svar-bussolycka-pa-faringso (artikel från DN om bussolycka) VEM FÅR FÖRST HJÄLP PÅ AKUTEN?
 14. 14. 3 Uppsägningar! Uppsägning sist in, först uT? sist in, först uT?
 15. 15. 3 Uppsägningar! Sony Mobile Drar ner 1/3 av sin personal.Vem får sluta? Drar ner 1/3 av sin personal.Vem får sluta?
 16. 16. 3 Uppsägningar! BAKGRUNDSMATERIALhttp://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/hundratals-sonyjobb-hotade-i-lundhttp://www.skanskan.se/article/20120822/LUND/120829930/-/hundratals-kan-mista-jobbet-pa-sony-mobilehttp://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5242159 Uppsägning sist in, först uT? sist in, först uT?
 17. 17. - Inkomster till företag?4 Bygga ut eller bygga högt? mat? Åkerjord till
 18. 18. 4 Bygga ut eller bygga högt? Vems åsikt är viktigast? - skolbarnens? - De äldres bostadsbehov? - De äldres bostadsbehov? - De äldres bostadsbehov?
 19. 19. 4 Bygga ut eller bygga högt? BAKGRUNDSMATERIAL http://www.sydsvenskan.se/lund/norra-faladen-kan-fa- hoghus/ (2007) http://www.sydsvenskan.se/lund/lunds-siluett-kan- forandras-i-norr/ (2011) http://www.sydsvenskan.se/lund/hoghus-foreslas-vid- faladstorget/ (2011) Vems åsikt är viktigast? - skolbarnens? - De äldres bostadsbehov? - De äldres bostadsbehov? - De äldres bostadsbehov?
 20. 20. 5 Var klok på Internet! vem bestämmer vad du kan lägga ut för bilder?
 21. 21. 5 Var klok på Internet! Du vill skriva om er mysiga date, vem bestämmer innehållet?
 22. 22. 5 Var klok på Internet! BAKGRUNDSMATERIAL http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15948322.ab vem bestämmer vad du kan lägga ut för bilder?
 23. 23. 6 Egen idé! SKriv din egen fråga!
 24. 24. Etiska modell - PliktetikVilken modell passar i vilkasituationer? Pliktetik Är nå gon modell direkt opassande inå gra situationer? Idetta synsätt utgår man från olika överenskomna regler för hur man ska agera. Regeln bestämmer vad som är etiskt rätt och fel i en situation. Exempel på sådana regler är de tio budorden, trivselregler, idrottsregler och gyllene regeln. Den gyllene regeln: ”Allt som ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Jesus) ”Handla alltid så att principen för din handling kan upphöjas till allmän lag” (filosofen Kant) Bra frågor: • Finns det någon regel som bestämmer vad som är rätt i frågan? • Är Gyllene regeln användbar? Hur? • Kan ditt beslut fungera som lag?
 25. 25. Etiska modell - KonsekvensetikVilken modell passar i vilkasituationer?Är nå gon modell direkt opassande inå gra situationer? Konsekvensetik I detta synsätt är det som avgör vad som är rätt vad resultatet av handlingen blir. ”Största möjlighet lycka åt största möjliga antal människor” (Bentham) Bra frågor: • Vad är konsekvensen ( = meningen, tanken) med ditt beslut? • Gynnar beslutet många människor eller få? Lär dig mer på: http://www.youtube.com/watch?v=I70qsWKuDXo
 26. 26. Etiska modell - SinnelagsetikVilken modell passar i vilkasituationer?Är nå gon modell direkt opassande i Sinnelagsetiknå gra situationer? Enligt detta synsätt är det tanken som räknas. Oavsett konsekvenserna är en handling etiskt rätt om avsikten var god. Bra frågor: • Vad är bakgrunden ( = hur motiverar du) till ditt beslut? • Fattade du ditt beslut av ”god vilja” (för att andra människor ska få det bra) för andra personer? Lär dig mer på: NE - Sinnelagsetik
 27. 27. Etiska modell - SituationssetikVilken modell passar i vilkasituationer?Är nå gon modell direkt opassande inå gra situationer? Situationsetik Stundens ingivelse avgör vad som är rätt och fel i en viss situation. Man utgår då från att varje människa har en inre moralisk vägvisare som hjälper henne att fatta beslut. Bra frågor: • Hur tänkte du när du fattade ditt beslut? • I vilken situation fattade du ditt beslut?
 28. 28. Uppdrag: Fatta rätt beslut!Veckan före (på so-pass) 4-5/4: kortprojekt 2 Välj ett uppdrag! Konfirmera studiebesök. Förbered frågor till studiebesöket.
 29. 29. Uppdrag: Fatta rätt beslut! Dag 1 4-5/4: kortprojekt 2Gå på studiebesök/intervjuSök information - egen information och givenbakgrundsinformation.Påbörja bearbetning av ert material
 30. 30. Uppdrag: Fatta rätt beslut!Dag 2 4-5/4: kortprojekt 2 Fortsätt bearbetningen av ert material Bestäm vilken etisk modell som ligger till grund för besluten? Förbered debatten: Att fatta beslut (har de valt rätt modell?) Gör klart sammanställningen. Producera er beslutsguide, publiceras på ”Fatta- rätt-beslutssiten”
 31. 31. Uppdrag: Fatta rätt beslut!Veckan efter (på so-pass) 4-5/4: kortprojekt 2Läs igenom innehållet på ”Fatta-rätt-besluts-siten”Skriv din reflektion, enskild skrivuppgiftDeltag i debatten

×