Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fäladsgården på unikum mars 2015 kopia

932 views

Published on

Presentationen som hölls på Nyckelpersonsträff Unikum, mars 2015

Published in: Education
 • Be the first to comment

Fäladsgården på unikum mars 2015 kopia

 1. 1. Fäladsgården viveca.dahl@lund.se @vivecadahl (Twitter) www.faladsgardenlund.se Facebook: Fäladsgården http://faladsgardentankervidare.blogspot.com
 2. 2. Fäladsgården Årskurs 6 - 9 430 elever ett minisverige :)
 3. 3. Fäladsgården ★ 2004 - 2008 Gemensam kunskapssyn ★ 2011 Tänk om, Tänk vidare … Tydlig vision ★ 2013 En skola för framtiden genom TPCK-SAMR-BFL ★ 2015 Vi är framtiden! Hela Norra Fäladen (F-9)
 4. 4. Rektors målbild - 2011 ★ Det varierande arbetssättet dominerar ★ Datorerna används som en del i en fördjupad inlärningssituation ★ Vi har hittat tillbaks till ämnesintegrerade uppgifter trots ämnesbetygen ★ Vi ser ett ökat elevinflytande i valet av angreppssätt för att nå olika mål ★Vi ser att eleverna känner glädje och inspiration i sina uppgifter Vi leker också med tanken att vi arbetar med projekt (under t ex två veckors perioder) varvat med ”vanlig” ämnesundervisning (under t ex fyra veckors perioder) som avslutas med en reflektionsdag.
 5. 5. Fäladsgården - Vision ! På Fäladsgården skapar elever och lärare tillsammans framtidens kompetenser genom: • kreativitet • samarbete • kunskap !
 6. 6. Gemensamt F - 9
 7. 7. Utgångspunkten Från Kunskap är något man får. Till Kunskap är något man erövrar. Från Passiva, oroliga, omotiverade elever. Till Kreativa, harmoniska, motiverade elever. Från Individuella, otillfredsställda, omotiverade lärare. Till Samarbetande, positiva, lösningsfokuserade lärare.
 8. 8. Vart ska vi? ★ Engagerade elever ★ Ansvarstagande elever ★ Samarbetande elever OCH lärare ★ Elever som lär sig MER med datorn än utan ★ Effektiva lärare Utveckla framtidskompetenser
 9. 9. Entreprenörskap Kreativitet Nyfikenhet Självförtroende Pröva egna idéer Lösa problem ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.” Lgr 11 kap. 1: Skolans uppdrag
 10. 10. Entreprenörskap Ta initiativ Ta ansvar Arbeta självständigt Samarbeta ”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.” Lgr 11 kap. 1: Skolans uppdrag
 11. 11. Varför?
 12. 12. Javisst!
 13. 13. Kompetenta elever!
 14. 14. I en global värld
 15. 15. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Elev, re7lektion) Utvärdering) Unikum LPP Öppna uppdrag formativ respons t ex Googledocs film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test processen, produkt Unikum: matris, text Unikum: matris, text Unikum: LPP Unikum: LPP Betyg
 16. 16. LPP LPP
 17. 17. Processen
 18. 18. Resultat
 19. 19. På riktigt!
 20. 20. Formativ bedömning LPP
 21. 21. Summativ bedömning LPP
 22. 22. Lärarreflektion ”På riktigt” höjer motivationen och ambitionen hos eleverna och jag får lära mig något nytt varje dag. Samarbete med världen utanför skolans byggnad är inte så krångligt. Bara fantasin sätter gränser! Vill ni vara med?
 23. 23. Skolledarens roll Hålla riktning Organisera Förebild Inspirera Utmana Ge respons Använda
 24. 24. Skolledarens roll
 25. 25. Årshjul Nya insatser Nya insatser Nya insatser Nya insatser Slutspurt 1 Slutspurt 2
 26. 26. Förbättring :)
 27. 27. Eleven Får vi inte titta på siten om hur man exakt ska skriva källförteckningen??? Ska vi inte skriva källdiskussion??? MEN!!!
 28. 28. Vår metod - projektperioder Syfte: Möjliggöra ämnesintegration, hinna med det centrala innehållet och möjliggöra undervisning i framtidskompetenserna. ✓ Vara ämnesöverskridande ✓ Ge eleven inflytande i arbetssätt ✓ Stimulera samarbete (både elever och lärare) ✓ Innehålla multimediaredovisning (publiceras på vår Google Apps) ✓ Utveckla framtidskompetenser (”Kännas 2011”) ✓ Utformas så både elever och lärare känner glädje, ansvar och inspiration i arbetet ✓ Sträva efter högsta nivån i Blooms taxonomi och Puenteduras modell.
 29. 29. Utvärdering F r å n d e t l i l l a t i l l d e t s t o r a •Reflektion av arbetsområde •Utvärdering av projekt •Enkät om trivseln •Analys av arbetsinsats •Uppföljning av lärarrollen •Analys av skolutvecklingen
 30. 30. Nytt manifest, samma vision
 31. 31. Vart ska vi 2016? •Vi tillsammans hittar nya och bättre former för bedömning för lärande i syfte att stödja eleverna i sin lärandeutveckling. •Alla lärare ska känna sig trygga i sin lärarroll när hon planerar arbetsområden utifrån TPCK-modellen. •Alla lärare ska känna sig trygga i sin lärarroll när hon designar lärsituationer utifrån SAMR-modellen. •Alla lärare ska finna strategier för sin egen Learning community så hon kontinuerligt håller sig uppdaterad med den vetenskapliga och tekniska utvecklingen inom skola.
 32. 32. Lika F - 9 Gemensam verksamhetsidé
 33. 33. Mål & Verksamhetsidé • Tre tydliga mål • Gemensam verksamhetsidé • nyskapande • kreativitet • samarbete • på-riktigt-tänk
 34. 34. Proffsiga pedagoger Alla behövs! Alla har fått en flygbiljett, men några tror att de är flygrädda. Eller?
 35. 35. ”Tack  för  allt  ni  gjort  för   ungdomarna.  A5  ha  en  13-­‐årig  son   som  gillar  a5  gå  =ll  skolan  är  guld   värt,  det  är  helt  fantas=skt,  och  det   är  ni  i  lärarkåren  som  ska  ha  en  stor   eloge  för  de5a.”
 36. 36. ”Vilket  härligt  engagemang  ni   har  gentemot  våra  ungdomar.     Fäladsgården  äger.”
 37. 37. ”A5  få  hem  en  15-­‐åring   som  säger  a5  skolan  är   KUL.  Det  visar  på  enormt   engagemang  och   verklighetsanpassning.   Stort  tack!”
 38. 38. Tillsammans! Samarbete på alla nivåer!
 39. 39. Javisst! Försteläraransökan: • ”På Fäladsgården har jag fått möjligheten att utveckla …” • … fortsätta utveckla en redan dynamisk skola
 40. 40. Tänkvärt Motton på : ➡ This journey is 1 % finished ➡ Fix more and whine less ➡ Move fast and break things Var ihärdig!
 41. 41. Fäladsgården viveca.dahl@lund.se @vivecadahl (Twitter) www.faladsgardenlund.se Facebook: Fäladsgården http://faladsgardentankervidare.blogspot.com

×