Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-learning alapok 2010

2,576 views

Published on

Az e-learning meghatározása, jellemzői, oktatási formák, felhasználási területek, fogalmak, trendek, eszközök, tananyagfejlesztés.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E-learning alapok 2010

 1. 1. E-learning Vitényi Imre vitenyi@hotmail.com 2010. november
 2. 2. Mi az e-learning? Távoktatás (Distance Learning) Számítógép alapú (Computer Based Learning) Web alapú (Web Based Learning) Az e-learning számítógéppel támogatott, internet alapú szolgáltatások által közvetített távoktatási forma.
 3. 3. E-learning jellemzői • Elméleti és gyakorlati képzési lehetőség • Napi 24 órás elérhetőség • Kényelem – földrajzi helytől független elérhetőség • Rugalmasság – egyéni ütemezés, ismétlési lehetőség • Eredményorientált – (ön)ellenőrzést segítő tesztek, előrehaladás figyelése • Hatékony oktatásszervezés – elektronikus regisztráció és feliratkozás, csoportmunka támogatás • Költségkímélő lehet – utazási-, bérleti, személyi költségek csökkenthetők • Képes igazodni az új generációk digitális elvárásaihoz
 4. 4. Oktatási formák Pedagógiai felfogások alapján A tanulási környezetekkel, megismerés folyamatával kapcsolatos felfogások: • Tradicionális • a tanár az aktív tudásközvetítő fél • tanuló passzív befogadó • kész tudásanyag, lineáris haladás • face-to-face • Konstruktivista • tanulói tudás „konstrukcióval” keletkezik • nem kész rendszert vesz át • személyes és adaptív, cselekvésre késztet • probléma-helyzetek -> megoldás-megfejtés • a tanár segítő • Pragmatikus és pluralista • oktatási cél szerinti felfogás alkalmazása • hagyományos, rendszerközvetítő -> konkrét tudástartalom átadása • konstrukciós, szituációs -> készségek, jártasságok elsajátítása • Konnektivizmus a digitális korszak hálózatelméleteinek alkalmazása, hálózatalapú tanulás, mely a kapcsolatokra épül és a megosztott tudás kezelésére
 5. 5. Tanulási környezetek jellemzői Forrás: Komenczi Bertalan Tradicionális tanulási környezet: • Tények és szabályok, kész megoldások megtanítása • Zárt, kész tudás átadása • A tudás forrása a tanár, a tananyag • A tanári instrukció dominanciája a tudáselsajátítás során • Kötött tanterv, merev órabeosztás • A tanulás fáradtságos munka • Osztályteremben történő tanítás • Osztálykeretben történő tanítás • Homogén korcsoportban történő tanítás • Iskolán belüli tanulócsoportok • Alkalmazkodás és konformizmus • Külső szabályok követése • Tanárnak történő megfelelés • Zárt, lineáris, monomediális tanulási környezet • Low Tech tanulás/tanítás Konstruktivista tanulási környezet: • Készségek, kompetenciák, jártasságok, attitűdök kialakítása • Az egész életen át történő tanulás képességének és készségének kialakítása • A különböző forrásokból és perspektívából szerzett tudáselemek integrációja • Komplex, inspiráló tanulási környezetben a tanuló önállóan építi fel tudását • Projekt alapú tanulás, szabad időkeretben • A tanulás érdekes vállalkozás • Könyvtárban és az iskola más helyszínein történő tanulás • Kisebb, csoportokban történő tanulás • Heterogén korcsoportban történő tanulás • Iskolák közti tanulócsoportok, internetes kapcsolattartással • Kreativitás, kritika és innováció • Belső szabályok kialakítása • Standardoknak történő megfelelés • Nyitott, multi- és hipermediális tanulási környezet • High Tech tanulás/tanítás
 6. 6. Oktatási formák Korosztályi sajátosságok alapján
 7. 7. E-learning felhasználási területek • Nappali iskolai képzések kiegészítése • Távoktatás • Vállalati képzések, tudásmenedzsment része • Rendszerek-, termékbevezetések támogatása • Közigazgatási képzések • Ismeretterjesztés • …
 8. 8. E-learning fogalmak, trendek • Szinkron, aszinkron - hallgató és oktató jelenlétének egyidejűségétől függően • Self-Paced Learning - saját ütemű • Collaborative - együttműködő • Face-to-face - hagyományos tantermi munka • LifeLong Learning - LLL - egész életen át tartó tanulás • Blended-learning - vegyes képzések, hagyományos/virtuális tantermi és elektronikus oktatás • Adaptív tanulás - egyéni tanulási stratégia kialakításának támogatása, a tanulói visszajelzések/eredmények alapján • Serious Games - Komoly Játékok - játéktechnológiai megoldások alkalmazása képességfejlesztésre, szimulációkra, együttműködési feladatokra
 9. 9. Tananyagelemek Animáció, Video, stb. E-learning tananyag Távoktatás Szakképzés Rendszerbevezetés … lyuk Az üzleti/képzési célokból kell kiindulni!
 10. 10. Sok multimédia Szép grafika Animációk Arculat … Döntsük el mi a fontos… Mérhető eredmények Alkalmazható tudás Hordozhatóság Újrafelhasználhatóság Sikeres rendszerbevezetés … 
 11. 11. Tennivalók E-learning projekt során • Igényfelmérés • Képzési terv (kit, mikor, hogyan, mire, erőforrások) • Rendszerbevezetés • Tananyagfejlesztés • Rendszerfelügyelet • Kurzusszervezés, adminisztráció, tutorálás • Minőségbiztosítás • Követelményrendszer • Mérés, értékelés • Megtérülés
 12. 12. Eszközök L(C)MS • Moodle • Ilias • Oracle iLearning • SAP Learning Solution Szerzői programok • CourseLab • eXe Learning • Reload Tools www.exelearning.org www.courselab.com www.reload.ac.uk
 13. 13. Oktatási keretrendszerek funkciói A következő szolgáltatáscsoportokat biztosítja: • Kurzusszervezés és jogosultságkezelés, • Tananyagok szerkesztése és lejátszása, • Kommunikációs és kollaborációs szolgáltatások, • Események követése és riportozása.
 14. 14. LMS vs LCMS Learning Management System • kötött tananyagok • szekvenciális Learning Content Management System • elemi objektumok • meta információk • egyedi felhasználás
 15. 15. eTananyag követelményei Felhasználási igények oktatási szempontból • Bemeneti és kimeneti követelmények, kompetenciák • Képzési / felhasználási forma (hagyományos, blended, csoportmunka igény) • Mérési, ellenőrzési, számonkérési igények (önellenőrző tesztek, vizsgák) • Multimédia elemek mértéke (hang, kép, video) • Interaktivitás mértéke • Elévülés, frissítés, verziókezelés Felhasználási forma technológiai szempontból • Hol kerül felhasználásra (milyen keretrendszer) • Online, offline működés szükségessége • Alkalmazandó szabvány (AICC, SCORM, LRN) • Végfelhasználói lehetőségek, eszközök (böngésző, lejátszók) • Intézményi infrastruktúra
 16. 16. Tananyagfejlesztés folyamata
 17. 17. Átgondolt termékfejlesztés • Fejlesztési dokumentumok • Felhasználói kézikönyv • Marketing dokumentumok, brosúrák • SW help, környezet-érzékeny súgó, tooltips • (E-)tananyagok • Demo, minta rendszer Mikor kell gondolni az e-learningre?
 18. 18. Kérdések? Köszönöm a figyelmet! Komment vitenyi@hotmail.com NemIgen

×