Slide 1 (shared using http://VisualBee.com).

264 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
264
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • هنگامی که الزاماتی کنار گذاشته شود، ادعای انطباق با این استاندارد بین­المللی فقط هنگامی پذیرفته است که اینگونه موارد مربوط به پدیدآوری محصول باشد و این موضوع توانایی یا مسئولیت سازمان را در قبال فراهم آوری محصولی که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقررات دولتی مقتضی را برآورده می‌سازد، تحت تأثیر قرار ندهد.
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • رئوس مطالب در استاندارد ایزوایزو یک سیستم است که ابعاد مختلف دارد ایزو فرم بازی و کاغذ بازی نیست
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • یادآوری : در این استاندارد واژه محصول در موارد زیر بکار می‌رود:الف- محصولی است که برای یک مشتری در نظر گرفته شده است یا از طرف یک مشتری درخواست گردیده است.ب- هر یک از خروجی‌های مورد نظر فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • Slide 1 (shared using http://VisualBee.com).

  1. 1. PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  2. 2. PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  3. 3. • • • • • • • • • • •PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  4. 4. -PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  5. 5. -PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  6. 6. -PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  7. 7. -- - - - - PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  8. 8. PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  9. 9. PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  10. 10. - --- PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  11. 11. - - - - - - - - PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  12. 12. PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  13. 13. PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  14. 14. -PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  15. 15. -PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  16. 16. - SCSSCS - (m3/s) PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  17. 17. SCS SCS SCS (m3/s) PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  18. 18. (PMF) SCS PMF PMF PMF(M3/S) SCS PMP (PMF) PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  19. 19. PSIACPSIAC PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  20. 20. K10 K7 KP3 K4 K8 PE KP1 . PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  21. 21. CNCN K4 K7 K8 K10 KP1 KP3 PE PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  22. 22. PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  23. 23. - - - -PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  24. 24. - - - - - -• PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  25. 25. PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  26. 26. 6000 55005000 48604500 42004000 3700 35003000 3000 2500 25002000 20001500 15001000 500 0 1655 1660 1665 1670 1675 1680 1685 PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  27. 27. PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  28. 28. PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  29. 29. PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  30. 30. PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  31. 31. PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  32. 32. Rip Rap PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  33. 33. C2 C1 C3C2 C1 C3 CL SC-GC PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  34. 34. CT26 CT30 PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  35. 35. (m3 GC, GP-GM C1 SC,SW-SM,GC,GP- C2 GM,GM SC C3 GC,SC,CL F PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  36. 36. C3 C2 C1 F PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  37. 37. -PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  38. 38. - - - - -PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  39. 39. - - - BA1BT1 BS2 BS1 BR2 BR1 BT2 CPT SPT BA1 PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  40. 40. BA1 SPT - - BA5) - -BA3 BT2 BT1 BT1 PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  41. 41. SPT BA1- - BA2- - - BA3- - BA4- BA5 BS1 - BS2 BT1 BT2 BR1 BR2 PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  42. 42. PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  43. 43. . . . PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  44. 44. Rip-rap ­ ­US Corps of Engineers PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  45. 45. ­­ ­ ­ US Corps of Engineers - PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  46. 46. ­ PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  47. 47. PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  48. 48. PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  49. 49. -PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  50. 50. MCL 0.4 0.3 0.2Acceleration(g) 0.1 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 Time(s) PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  51. 51. PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  52. 52. PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  53. 53. - - - - - PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  54. 54. HEC-HMSPARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  55. 55. Q10000=830.7 m3/s Qd=433.1 m3/sFlow (m^3/s) Time (hr) PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  56. 56. . . . . . .. .
  57. 57. [USBR IV] .PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  58. 58. PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  59. 59. PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.
  60. 60. .
  61. 61. PARAB FARS CONSULTING ENG. CO.

  ×