National Festival of your Opportunities

582 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

National Festival of your Opportunities

 1. 1. FESTIVALUL NATIONAL AL ȘANSELOR TALE„ȘI TU POȚI SĂ DEVII VOLUNTAR” - documentele europene si naționale în domeniul voluntariatului
 2. 2. 2011 - Anul european al voluntariatului (AEV)O1. Crearea unui mediu propice voluntariatului lanivelul UEO2. Sprijinirea organizaţiilor de voluntariatO3. Recompensarea şi recunoaştereavoluntariatuluiO4. Sensibilizarea populaţiei în legătură cu valoareaşi importanţa voluntariatului
 3. 3. CE ESTE VOLUNTARIATULVoluntariatul este activitatea de interes publicprestată de persoane fizice, denumite voluntari,în cadrul unor raporturi juridice, altele decâtraporturile juridice de muncă și raportul juridiccivil de prestare a unei activități remunerate.(Legea voluntariatului)
 4. 4. CE ESTE VOLUNTARIATULVoluntariatul este o activitate sau un serviciudesfășurat din proprie inițiativă, prin care oricepersoană fizică își oferă timpul, cunoștințele,talentele și energia în sprijinul altora fără a primiîn schimb o recompensă de natură financiarăalta decât decontarea propriilor cheltuielirealizate în sprijinul proiectului în care esteimplicat. (Centrul Național de Voluntariat – ProVobis)
 5. 5. De ce voluntariatulconteazĂEste un mod de incluziune şi coeziune socialăContribuie la crearea unei societăţi coerente,cu legături bazate pe încredere şi solidaritateEste o sursă puternică de reconciliere şireconstrucţie în societăţile divizateidentifică soluţii pentru problemele societăţiieste un factor economic semnificativ (sectorul de voluntariat contribuie estimativ cu 5% înPIB-ul economiilor naţionale)
 6. 6. De ce voluntariatulconteazĂÎn Marea Britanie 23 de milioane de oamenisunt implicați în acțiuni de voluntariat în fiecarean, asigurând o forță de muncă echivalentă cucea a 180.000 muncitori cu normă întreagă.Pentru fiecare euro cheltuit din fonduri publiceîn sprijinul voluntariatului, voluntarii produc 30de euro prin munca lor. Valoarea economică avoluntariatului în Marea Britanie a fost estimatla peste 65 miliarde euro pe an, sau 7.9% dinPIB. (Manifest pentru voluntariat in Europa)
 7. 7. De ce voluntariatulconteazĂsprijină crearea de parteneriate inovatoare întresectorul profit, autorităţile publice şi sectorul non-profitoferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală şi este, prin urmare un instrumentesenţial în formarea continuă. Prin voluntariat,oamenii dobândesc cunoştinţe, îşi exerseazăabilităţi şi îşi extind reţelele sociale, ceea ceadesea poate conduce la diversificarea şiîmbunătăţirea ofertelor de angajare la dezvoltarepersonală şi socială
 8. 8. Unde putem activa cavoluntari?Oriunde te-ai afla, numărul activităţilor în care ai putea să te implici în calitate de voluntar este aproape nelimitat! IATĂ CÂTEVA DOMENII:Social consiliere si informare pe diferite teme; meditarea unor elevi cu probleme; campanii pe teme legate de profilul organizatiei (drepturilecopilului, prevenire SIDA, etc.); pregatirea si distribuirea unor pachete pentru beneficiariiorganizatiei (de exemplu hrana, imbracaminte, rechizite).
 9. 9. Unde putem activa ca voluntari?Ecologic igienizarea unor parcuri sau zone de joaca pentru copii; campanii de promovare a reciclarii diferitelor materiale; ghid in gradina botanica pentru elevii; ore despre importanta protejarii mediului in scoli.Civic strangere de semnaturi pentru diferite initiative; promovarea principiilor democratice in comunitate; trimiterea de scrisori in sprijinul unor initiative; semnalarea oricaror abuzuri sau fraude.
 10. 10. Unde putem activa ca voluntari?Cultural ghid in muzeu; realizarea de publicatii specifice; campanii de promovare a institutiei si serviciilor in cadrulcomunitatii; ore de dirigentie pe teme legate de specificul institutiei; secretariat, fotocopiere, indosariere, etc.; activitate de relatii cu publicul in cadrul receptiei; organizarea de evenimente.
 11. 11. Unde putem activa ca voluntari?Sanatate campanii de promovare a sanatatii (educatie sexuala, alimentatiesanatoasa, prevenirea fumatului sau a utilizarii drogurilor, etc); ore de dirigentie; servicii pentru pacientii din spitale; organizarea de emisiuni radio si concursuri pe teme legate desanatate.
 12. 12. Unde putem activa ca voluntari?Administrativ (valabil pentru toate categoriile demai sus) tehnoredactarea de materiale, realizarea de publicatii,pagini web; traduceri; realizarea revistei presei; secretariat, fotocopiere, indosariere, etc.; activitate de relatii cu publicul in cadrul receptiei; organizarea de evenimente.
 13. 13. LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL VOLUNTARIATULUIÎn România:Lege nr. 195/2001 – Legea voluntariatului în România(reglementează participarea persoanelor fizice la acţiuni devoluntariat organizate de persoane juridice de drept public şi dedrept privat, fără scop lucrativ, în România.)Puncte atinse în lege:1. Definește noțiuni precum:voluntariat, organizație gazdă, contractul de voluntariat, beneficiarul voluntariatului, etc.2. Reglementează situațiile neconforme cu voluntariatul sau acele situații în care se interzice încheierea unui contract de voluntariat.3. Reglementează cadrul desfășurării activităților în Programul „Tineret”, posibilitatea de primire a unui Certificat de recunoaștere a activității de voluntariat, experienței și aptitudinilor dobândite.
 14. 14. LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL VOLUNTARIATULUIÎn România:Lege nr. 195/2001 – Legea voluntariatului în RomâniaPuncte atinse în lege:4. Stipulează drepturile și obligațiile voluntarului (desfășurarea activității în condiții de securitate a muncii, eliberarea la sfârșitul stagiului a unui certificat nominal de recunoaștere a activității voluntarului, eventual rambursarea cheltuielilor efectuate de voluntar pentru realizarea activităților)5. Experiența dobândită în cadrul activităților de voluntariat demonstrate cu certificat de voluntariat, în cadrul concursurilor de ocupare de posturi pe domeniile respective, constituie un avantaj (se punctează suplimentar dacă acest criteriu este prevăzut în metodologie)
 15. 15. LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL VOLUNTARIATULUIÎn România:Alte acte normative care fac referire la voluntariatProtectia civilaLege Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectiacivilăLegea cuprinde:1. Definirea noțiunii de protecție civilă și domeniul de aplicabilitate (acțiuni de prevenire şi reducere a riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate), dezastru, situație de protecție civilă, înștiințare, alarmare, adăpostire, etc).
 16. 16. LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL VOLUNTARIATULUILegea mai cuprinde:2. Atribuţiile protecţiei civile precum: • identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice • informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite • înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţii de protecţie civilă • protejarea populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale
 17. 17. LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL VOLUNTARIATULUI
 18. 18. LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL VOLUNTARIATULUIÎn România:Alte acte normative care fac referire la voluntariatProtectia civilaLege Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectiacivilăLegea cuprinde:3. Drepturile cetăţenilor: • dreptul la ajutoare de urgenţă şi la despăgubiri, după caz • personalul serviciilor de urgenţă voluntare şi cetăţenii care participă la acţiuni preventive şi de intervenţie, pe timpul situaţiilor de urgenţă, beneficiază de compensaţii băneşti, drepturi sociale şi alte facilităţi stabilite în Statutul personalului voluntar
 19. 19. LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL VOLUNTARIATULUILegea mai cuprinde:5. Coordonarea, controlul şi acordarea asistenţei tehnice de specialitate în domeniul protecţiei civile se asigură, la nivel central, de către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, iar la nivel local, de către inspectoratele judeţene şi Inspectoratul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.
 20. 20. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
 21. 21. LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL VOLUNTARIATULUIÎn România:Alte acte normative care fac referire la voluntariatProtectia civilaLege Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectiacivilăLegea cuprinde:6. Obligaţiile cetăţenilor:• să-şi asigure mijloacele individuale de protecţie, trusa sanitară,rezerva de alimente şi apă, precum şi alte materiale de primănecesitate pentru protecţia familiilor lor;• să permită, în situaţii de protecţie civilă, accesul forţelor şimijloacelor de intervenţie în incinte sau pe terenuri proprietateprivată;• să accepte şi să efectueze evacuarea din zonele afectate saupericlitate de dezastre
 22. 22. LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL VOLUNTARIATULUIÎn România:Alte acte normative care fac referire la voluntariatProtectia civilaLege Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectiacivilăLegea mai cuprinde:• Pregătirea pentru protecţia civilă• Asigurarea materială și financiară• Evacuarea• Adăpostirea• Protecția nucleară• Contravenții și sancțiuni
 23. 23. LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL VOLUNTARIATULUIÎn România:Alte acte normative care fac referire la voluntariatProtectia civilaHotarare nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 - pentruaprobarea Statutului personalului voluntar din serviciilede urgență voluntareHotărârea reglementează selecționarea, promovarea sifacilitarea participarii personalului voluntar, la acțiunileorganizate de autoritățile administrației publice locale în cadrulserviciilor de urgență voluntare, precum și drepturile șiobligațiile acestuia.Mai cuprinde: Condițiile ce trebuie îndeplinite de către opersoană pentru a deveni voluntar în cadrul serviciilor deurgență, drepturile și obligațiile ce-i revin, recompensele șimodul de încetare a contractului de voluntariat.
 24. 24. LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL VOLUNTARIATULUIÎn România:Alte acte normative care fac referire la voluntariatIngrijirea la domiciliu Hotararea de Guvern nr. 1317 din 27 octombrie2005 privind sprijinirea activităților de voluntariat îndomeniul serviciilor de ingrijire la domiciliu, pentrupersoanele vârstniceHotărârea prevede:1. Stabileste unele masuri vizând facilitarea implicarii voluntarilor în furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, sensibilizarea acestora fata de problemele persoanelor vârstnice si participarea cetatenilor la viata comunitatii.
 25. 25. Voluntariat în domeniul serviciilor de ingrijire ladomiciliu, pentru persoanele vârstnice
 26. 26. LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL VOLUNTARIATULUIÎn România:Alte acte normative care fac referire la voluntariatIngrijirea la domiciliu Hotararea de Guvern nr. 1317 din 27 octombrie2005 privind sprijinirea activităților de voluntariat îndomeniul serviciilor de ingrijire la domiciliu, pentrupersoanele vârstniceHotărârea prevede:2. Atribuțiile, drepturile și obligațiile voluntarului3. Modelul de contract de voluntariat4. Model de legitimație de voluntar5. Model de certificat de voluntar
 27. 27. LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL VOLUNTARIATULUIÎn România:Alte acte normative care fac referire la voluntariatProtectia mediului Ordinul nr. 439 din 21 mai 2002 pentru aprobareaorganizarii actiunii de voluntariat in domeniul protectiei mediuluiSalvamont Hotarârea nr. 77 din 23/01/2003 privind instituirea unormasuri pentru prevenirea accidentelor montane si organizareaactivitatii de salvare în munti.
 28. 28. LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL VOLUNTARIATULUIÎn Europa:Declarația universala cu privire la voluntariatManifest pentru voluntariat in EuropaRezolutii (decizii) ONU referitoare la voluntariatDeclaratii si documente europene referitoare lavoluntariat
 29. 29. LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL VOLUNTARIATULUIÎn Europa:Manifest pentru voluntariat in EuropaÎși propune să explice importanța voluntariatului și săpromoveze acțiuni concrete prin care reprezentanțiiInstituțiilor europene, în conformitate cu puterile șiCompetențele pe care le dețin, să poată recunoaște,promova și susține voluntariatul în UniuneaEuropeană.
 30. 30. 2011 este Anul European al Voluntariatului AEV Fii la moda, voluntariatul iti vine bine!Centrul de Voluntariat ConstantaCentrul Regional de Resurse pentru ONG-uri - Centras ConstantaStr. Cuza-Voda Nr.86ATel/fax: 0241-522-012voluntariat@centras-constanta.rowww.centras-constanta.roPersoana de contact: Mihaela CăruţaşuSAUvreausafiuvoluntar@voluntariat.roTelefon: 0264412897
 31. 31. 2011 este Anul European al Voluntariatului AEV RESURSEEvoluntar.roBursa de voluntariat - Gala Societatii CivileVoluntar.roCivikaAscensorul CulturalJunior AchievementTara lui AndreiCatalogul Societatii CivileBaza de date a CENTRASEuro26Resurse-Tineret.roEurodesk

×