Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LULUHAWA

5,289 views

Published on

LULUHAWA

 1. 1. LULUHAWA<br />Mohammed Amiroul bin Daing Siyamerk<br />Safwa Nadzirah binti Mohd Hisham<br />Norazuren binti Mohd Johari<br />Nur Hadira binti Jumre<br />
 2. 2. KONSEP LULUHAWA<br />Satu proses pemecahan dan penguraian atau pereputan batuan yang berlaku secara in-situ (setempat).<br />Pemecahan struktur batuan melalui pendedahan di atmosfera dinamakan luluhawa. Agen luluhawa melibatkan air hujan, sinaran matahari, fros (wap-wap air yang membeku) dan angin.<br />Ia dibahagikan kepada 3 jenis iaitu:<br />Luluhawa fizikal (mekanikal)<br />Luluhawa kimai (dalaman)<br />Luluhawa biologi<br />
 3. 3. Luluhawa Fizikal (Mekanikal)<br />Luluhawa fizikal (mekanikal) ialah proses penyepaian atau pemecahan batuan kepada saiz yang lebih kecil<br />Akibat tindak balas unsur-unsur iklim maka batuan akan dipecahkan kepada saiz yang lebih kecil tanpa mengubah sifat-sifat kimianya.<br />
 4. 4.
 5. 5. <ul><li>Penyepaian bongkah
 6. 6. Berlaku pada batuan yang bersendi atau mempunyai rekahan bersegi empat.
 7. 7. Pengembangan dan pengecutan berlaku di sepanjang sendi atau rekahan tersebut dan peyepaian terjadi mengikut sendi/rekahan menjadi bongkah-bongkah segiempat.</li></li></ul><li><ul><li>Penyepaian berbutir / granul
 8. 8. Berlaku pada batuan yang mempunyai banyak mineral di dalamnya (heterogenus).
 9. 9. Contohnya batuan granit yang mengandungi mineral kuartza, feldspar dan mika.
 10. 10. Mineral yang lebih cepat mengembang dan mengecut akan lebih awal tersingkir dari jisim asalnya.
 11. 11. Pemecahan begini akan menghasilkan serpihan batuan atau butir-butir yang halus.</li></li></ul><li><ul><li>Pengelupasan
 12. 12. Berlaku kepada struktur yang berlapis-lapis.
 13. 13. Pada waktu siang, lapisan luar lebih cepat panas dan mengembang berbanding dengan lapisan dalamnya masih lagi sejuk dan sebaliknya.
 14. 14. Kesannya pengelupasan berlaku selapis demi selapis bermula dengan lapisan paling luar dan merebak ke lapisan dalam.
 15. 15. Pemecahan begini akan menghasilkan kulit-kulit kelupasan dan juga serpihan-serpihan batuan.</li></li></ul><li>Proses Luluhawa Fizikal (Mekanikal)<br />
 16. 16. 1. Proses Pembasahan dan Pengeringan Yang Berulang<br />Terjadi dalam kawasan tropika lembap.<br />Pembasahan berlaku apabila batuan ditimpa hujan lebat sehingga menyerap air dan menjadi tepu.Bila lembap mengalami pengembangan sebaliknya bila panas mengalami pengecutan.<br />Kembang dan kecut yang berulang membolehkan lapisan batuan tersepai dari jisim asalnya.<br />
 17. 17. 2. Penghabluran Garam<br />Proses pemecahan batuan akibat pembentukan hablur garam didalam rekahan rekahan dan rongga-rongga permukaan batuan.<br />Kadar sejatan yang tinggi akibat cuaca panas melampau mampu menarik garam-garam galian dari dalam bumi naik kepermukaan melalui kapilari.<br />Pembesaran hablur garam akan menimbulkan kuasa tekanan dan ketegangan keatas dinding-dinding rekahan sehingga rekahan jadi luas dan pecah tersepai.<br />
 18. 18. 3. Tindakan Ibun Dan Fros<br />Berlaku dikawasan yang mengalami kejatuhan suhu dibawah takat beku pada musim sejuk kerpasan seperti salji akan masuki rekahan batuan dan membeku didalamnya.<br />
 19. 19. 4. Perlepasan Tekanan dan Pemunggahan<br />Pengurangan tekanan pada batuan.Batuan yang berada dibawah permukaan bumi berkeadaan tekanan tinggi akibat beban yang dikenakan ke atasnya.<br />Apabila lapisan atas muka bumi dihakis, diangkut dan direndahkan maka batuan yang berada di bawah akan timbul dipermukaan.<br />Pada masa itu tekanan tinggi dilepaskan dan akan menyebabkan lapisan atas rekahan mengalami rekahan iaitu pecah.<br />
 20. 20.
 21. 21. Luluhawa Biologi<br />Merujuk kepada tindakan tumbuhan, haiwan, mikroorganisme dan manusia sama ada secara fizikal atau kimia yang dapat memecah dan menguraikan jenis dan proses.<br />
 22. 22. Tindakan Organisma<br />
 23. 23. Tindakan Manusia<br />
 24. 24. Luluhawa Kimia (Dalaman)<br />
 25. 25. Proses Luluhawa Kimia (Dalaman)<br />
 26. 26. 1. Proses Larutan<br />
 27. 27. 2. Proses Pengkarbonan<br />
 28. 28.
 29. 29. 3. Proses Hidrolisis<br />
 30. 30. 4. Proses Penghidratan<br />Merujuk kepada sebarang penambahan air kepada mineral batuan sehingga menyebabkan mineral tersebut mengalami tegasan dan pengembangan.<br />Contoh yang paling baik penglibatan proses hidrasi ini ialah dalam kejadian limonit daripada himatit.<br />
 31. 31. 5. Proses Pengoksidaan<br />
 32. 32. 6. Proses Chelasi<br />
 33. 33. Kesan Luluhawa Kepada Aktiviti Manusia<br />
 34. 34. Terima Kasih<br />Sekian<br />

×