Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Business development

0 views

Published on

Introductie in Business Development

Published in: Business

Business development

 1. 1. Business DevelopmentMarjolein Visser RMinfo@market-wise.nl(0348) 474832
 2. 2. Ideeën en kansen
 3. 3. Wat zijn bronnen voor nieuwe businessideeën?
 4. 4. Where good ideas come from…Steven Johnson
 5. 5. Bronnen van nieuwe businessideeën• Eerdere ervaringen• Hobbys en interesses• Eigen vaardigheden• Klantervaringen• Zakelijke relaties en netwerken• Nieuwe technologieën en uitvindingen• KopiërenMaar ook: procesmatige analyses, brainstormsessies en andere creatieve technieken
 6. 6. Vaste uitgangspunten los laten
 7. 7. Disruptive innovationsDesktop publishing Traditioneel publicerenDigitale fotografie Traditionele fotografieComputer printers Offset printingTelevisie / Home cinema BioscopenLight-emitting diodes (LED’s) Gloeilampen
 8. 8. Disruptive?
 9. 9. Disruptive?3D self replicating printer
 10. 10. Visie: uitgangspunt voor business development• De fundamentele reden waarom de organisatie bestaat en toekomstperspectief• Cultuur, normen, regels en waarden• Missie: bedrijfsdefinitie PMT en de rol en ambitie van de organisatieDoelstellingenBusiness Development
 11. 11. Er is een groot verschil tussen eeninteressant business idee en eenhaalbare kans….Markt Organisatorisch Financieel
 12. 12. Oudste bedrijf na 1400 jaar faillietHet oudste bedrijf ter wereld, tempelbouwer Kongo Gumi is na ruim 1400 jaarfailliet. Het bedrijf werd opgericht in het jaar 578. De laatste president van hetbedrijf, Masakazu Kongo, was het 40e lid van de familie die het bedrijf leidde.• Geld geleend voor onroerend goed.• Recessie.• Vraag naar tempels daalt, religie in Japan minder belangrijkDe failliete boedel werd overgenomen door Takamatsu, een groot Japansbouwbedrijf, waarvan Kongo Gumi nu een dochter is.
 13. 13. Pepsi Crystal en New Cokezonder kleurstof, nieuwe smaak
 14. 14. Cosmopolitan Yoghurtna 18 lange maanden de potjes uit de handel
 15. 15. Earring Magic KenConservatieve ouders gingen in protest
 16. 16. Analyseren van kansen en mogelijkhedenHoe voorkom je dat jouw business idee flopt?
 17. 17. Is er een marktkans?
 18. 18. Je klantkennenJe klanterbijbetrekken
 19. 19. Vormen van cocreatie• Coproductie• Customization• Integratie• Co-innovatie
 20. 20. CoproductieVoorbeeld: print je eigen ticketKlant werkt mee.
 21. 21. CustomizationVoorbeeld: maak je eigen muesli
 22. 22. IntegratieVoorbeeld: vlucht geboekt, dan ook hotel
 23. 23. Co-innovatieVoorbeeld:
 24. 24. Samenvatting• Een goede voedingsbodem is nodig om te komen tot innovatieve ideeën• Ideeën voor business development horen te passen binnen de visie, missieen doelstellingen• Een goed businessidee hoeft niet ‘disruptive’ te zijn• Een succesvol idee voegt langdurig waarde toe voor een significante groepmensen• Steeds meer bedrijven betrekken hun klanten en/of andere stakeholders bijinnovatie
 25. 25. BUSINESS MODEL
 26. 26. Wie zijn de belangrijkste denkers?• Chesbrough en Rosenbloom• Johnson, Christensen en Kagermann• Osterwalder• Houtgraaf en Bekkers• Hamel
 27. 27. Functies van een business model• Waardepropositie onder woorden brengen• Marktsegment identificeren• De structuur van de waardeketen binnen de organisatie vaststellen• De kostenstructuur en winstpotentie schatten• De positie in het waardenetwerk van de organisatie bepalen• De concurrentiestrategie formulerenEinddoel: kader voor management van de organisatieChesbrough en Rosenbloom 2002 (http://www.startupjunkies.org/Chesbrough_ICC_2002.pdf)
 28. 28. Componentenvan eenbusinessmodelChristensen et al (Componentenbusiness model• Customer value proposition• Profit formula• Key resources• Key processesReinventing Your Business Model Mark W. Johnson, Clayton M.Christensen and Henning Kagermannhttp://bprmedia.hu/HBR%20on%20Strategy%20-%20k%FCl%F6nsz%E1m.pdf#page=57
 29. 29. OsterwalderBusiness Model Ontology, Osterwalder 2004:http://www.stanford.edu/group/mse278/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/TheBusiness-Model-Ontology.pdf
 30. 30. Terugkerende elementenWaarde-propositieWaarde inruilKlantenKanalenPartnersWaardetoevoegendproces
 31. 31. Beoordelingscriteria voor businessmodellen(Hamel 2000)EfficiencyUnique-nessFitProfitBoostersBMwealthpotential
 32. 32. Bekkers en Houtgraaf in Basisboek online marketing
 33. 33. MarkttrendsTechnologieRegelgevingHet succes van business modellen is gebonden aan detijdgeestWaarde-propositieWaarde inruilKlantenKanalenPartnersWaardetoevoegendprocesPateli, A., Giaglis, G. 2003, ‘A Framework for Understanding and Analysing e-Business Models.
 34. 34. BUSINESS MODEL INNOVATIE: EENNOODZAAK
 35. 35. aanpassen aan de nieuwe omgeving
 36. 36. Kunnen organisaties zich aanpassen aantechnologische verandering?• Ja, als ze de vaardigheden om deze te integreren verwerven (Henderson (1994), Tushman andO’Reilly (1997), Tripsas (1997))• Nee, ze kunnen het business model niet aanpassen en moeten een nieuwe SBUstarten (Christensen (1997))
 37. 37. Wat bepaalt de kans op succes?• Kun je de markt winnen met een doelgerichte, verleidelijke waardepropositie voor deklant?• Kun je een model ontwikkelen waarin alle elementen samen werken om het zoefficient mogelijk voor elkaar te krijgen?• Kun je een business development proces inrichten dat niet wordt verstoord door devaak negatieve invloeden van je core business?• Zal het nieuwe business model de concurrentie ontregelen?4 x Ja = OKReinventing Your Business Model Mark W. Johnson, Clayton M. Christensen and Henning Kagermannhttp://bprmedia.hu/HBR%20on%20Strategy%20-%20k%FCl%F6nsz%E1m.pdf#page=57
 38. 38. Bronnen voor waardecreatieE-Business modellenAmit and Zott (2001)• innovatief (SnappCar)• lock-in van klanten ofpartners (iTunes)• complementaireproducten, diensten enactiviteiten (Google)• efficiëntie van detransactie (Catawiki)WaardecreatieInnovatiefComple-mentairLock-inEfficiënt
 39. 39. Trends in Business modellen• Location based• E-zorg• Medische zelfhulp• Hou jezelf in vorm• Verbeter de wereld• Verenig je krachten• Social shopping• One window on the world• Power to the people• Crowdfunding
 40. 40. Location Based: Repudo
 41. 41. REPUDOSoftwareDevelopersEen mobielplatformwaaropvirtuelecadeaus inde fysiekewereldkunnenwordengevonden.Ontwikkelenen uitvoerenvan AR-conceptenBedrijvenOverheidConsumentenDirectPersoonlijkaccountmanagementApp storesPlatformInvesteerderHoge vastekosten(medewerkers)Tarieven voorconsultancy ensupport (gebruikapp is gratis)
 42. 42. E-Zorg: HELP!
 43. 43. HELP!HELP! AppAlarm-systeemSnelle hulpvanvrijwilligers ingeval vannoodCommuniceren slachtoffersenhulpverlenersOptimaliserenplatformConsumenten:GebruikersVrijwilligersOnlineVia websiteOranje KruisENVIUVodaphoneStichtingMeld GeweldLage kosten:vrijwilligersSubsidie(o.a. StichtingDoen)
 44. 44. Medische zelfhulp: earlydoc
 45. 45. EarlydocMedischekennisEarlydocwebsiteNiet onnodignaar dedokterbespaartzorgkostenAlgoritmeoptimaliserenBijhoudenactuelemedischeinformatie enprotocollenIedereen dietwijfelt of hijnaar de doktermoetOnlineZonderaccount:anoniemMet account:medischdossierAMCVidoze(financier)BusinessangelMKOHROHA(huisartsen)Vooral vastekosten: 4medewerkersen huisvestingZorgverzekeraars(nu nog geeninkomsten)
 46. 46. Social shopping:Shop with your friends
 47. 47. Shop with your friendsSoftwareCMSProduct feedsSamen met jevriendenkledinguitzoekenContactenaffiliatepartnersOnderhoudwebsiteCommunicatieVrouwentussen 15 en35OnlineSocial mediaAccountVriendenuitnodigenAffiliatenetwerkenChatventureRelatief lage vastekosten, nauwelijksvariabele kostenFees uit affiliatemarketing
 48. 48. Hou jezelf in vorm: Boodschapp
 49. 49. BoodschappDatabaseproductenAlgoritmeDesamenstellingvanvoorverpaktevoedingsmid-deleninzichtelijk envergelijkbaarmaken.VerzameleninformatieBeoordelings-algoritmeoptimaliserenOnderhoudAppSupermarkt-bezoekersMobieleapplicatie viaApp storesGerichteonlinemarketingContentsyndicatieLab 111(moeder)Voedings-specialistenRelatief hoge vastekosten (medewerkers),weinig variabele kostenApp is gratis.Betaalde dienstenvoor specifiekedoelgroepen.
 50. 50. Verbeter de wereld: wakawaka
 51. 51. Off grid solutionsPatent opinnovatievechip diezonne-energieomzet.Werkbare,duurzame enbetaalbareenergie-oplossingenvoor mensendie off-gridleven, werkenen recreërenOntwikkelingen productievan energie-oplossingen.Verkoop vanlampen.Consumentenin ‘off-grid’landenConsumentenin het WestenKampeerderse.d.Verkoop viagroteorganisatiesBinden mbvcrowdfundingWakaWakaFoundation.Al Gore.Hoge vaste envariabele kosten, lagemarge, economies ofscale.TransactiesVerhandeling vanemissierechten
 52. 52. Eén venster op de wereld: Wappzapp
 53. 53. WappzappApp developerKwalitatievetipsHet beste vanonline tv op jesmartphoneof tablet: tipsvan redactieen vriendenPerfectionerenAppSelectie tipsVerzamelendatagebruikersBezitters vansmartphonesen tablets.App storesDelen metvriendenDeels usergeneratedStartupWiseguys inTallinn(accelator)Gerard vanStijn(financier)online film-distributeurXimonVaste kosten redactieen softwaredevelopment, lagevariabele kostenadvertentie-inkomstenvideo on demand
 54. 54. Power to the people: Thuisafgehaald
 55. 55. ThuisafgehaaldDatabase vankoksSoftwareOntmoetingen en tegengaan vanvoedsel-verspillingdoor delenvanmaaltijden inde buurt.Verzamelenaanbieders enafhalersPubliciteitgenererenIedereen diehet leuk vindtvoedsel tedelen: koks enafhalers.WebsiteFacebookEngagementdoorwedstrijdenDelen metvriendenStichtingDoenGemeentenLassieMonchouMyorderRabobankVaste kosten websitedevelopment,nauwelijks variabelekostenfreemium-modeltransactie feeadvertentie-inkomstenlicenseren concept buitenland
 56. 56. crowdfunding: EU1
 57. 57. EU1Contactenfilm- en tv-wereldOnlinePlatformZendkanalenPlatform voorTV- enfilmmakersvoor nieuweideeënVerzamelenpitchesPublicerenGeld innen endoorsluizenIedereen diegeïnteresseerd is inNederlandsefilmproductiesWebsiteFacebookSocial MediaPledges =crowdfundingZiggoUPCPathéTTY InternetVaste kosten website,huisvesting,medewerkers, weinigvariabele kostenfee van de inkomsten die eenmaker via eu1 realiseertadvertentie-inkomsten
 58. 58. Eindconclusie• Succes businessmodel afhankelijk van aansluiting raamwerk op omgeving• Ontwikkelingen in het internetdomein leid(d)en tot grote veranderingen• Dit noodzaakt tot business model innovatie• Ook maatschappelijke ontwikkelingen spelen een grote rol• Succesvol business model: uniek, efficiënt, past logisch, winstaanjagers.

×