Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovasjon norge – hvem er det

677 views

Published on

Presentasjon av Innovasjon Norge v/Anne Britt Bjørdal, ass.dir. Innovasjon Norge Agder

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Innovasjon norge – hvem er det

 1. 1. Innovasjon Norge – hvem er det ? Innovasjon - hva er det ?v/Anne Britt Bjørdal, ass.direktør Innovasjon Norge Agder
 2. 2. ”Innovasjon Norge støtter de bedriftene som skapermorgendagens næringsliv.”Gunn Ovesen, adm.dir i Innovasjon Norge Foto: Johnny Syversen / Innovasjon Norge
 3. 3. Vi gir lokaleideer globale muligheter
 4. 4. Mål for Innovasjon NorgeFormål:Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenesvirkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landetHovedmål:Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomnæringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheterDelmål 1: Delmål 2: Delmål 3:Flere gode gründere Flere vekstkraftige Flere innovative bedrifter næringsmiljøer
 5. 5. 24 basistjenester for økt innovasjon IDEAVKLARING UTVIKLING MARKEDSINTRODUKSJON VEKSTKompetanse (3) Finansiering (8) Profilering Rådgivning Profilering (3) Nettverk (7) (3)
 6. 6. Foto: Johan Wildhagen / Innovasjon Norge Mer enn penger
 7. 7. Bevilgninger fra IN Agder siste 10 år400 000 000 I denne perioden er det bevilget fra Agderkontoret Kr 2.132.246.000,-350 000 000 Dvs 2,13 milliarder kroner300 000 000250 000 000 Aust-Agder200 000 000 Vest-Agder Sum Agder150 000 000100 000 000 50 000 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 8. 8. Innovasjon Foto: Bjørn Andresen / Statens vegvesen
 9. 9. Hva vil forbrukerne i fremtiden?Bilder: Terje Rakke/Nordic Life/IN og Gaby Buhle/IN
 10. 10. Hva er innovasjon ? En innovasjon kan være en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjons- prosess eller organisasjonsform, som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjon, eller i organiseringen av denne, for å skape økonomiske verdier. Det kan også dreie seg om å finne frem til helt nye markeder.Kilde : Stortings prp 51 VIRKEMIDLER FORET INNOVATIVT OG NYSKAPENDE NÆRINGSLIV
 11. 11. Innovasjon i samarbeid 11
 12. 12. Innovasjon = å jobbe smartere• Innovasjon = å sette sammen kjente ting på nye måter• Innovasjon = å være foroverlent• Innovasjon = å være i kontinuerlig endring• Innovasjon = å endre seg i takt med kundene• Innovasjon = å ikke hvile på sine laurbær• Innovasjon = å være markedsorientertAltså: Å skape morgendagens næringsliv

×