Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

24 tipov pre time management 2019

803 views

Published on

Aktualizovaná verzia staršej prezentácie o užitočných tipoch pre organizáciu času, kalendáru či práce s emailami.

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

24 tipov pre time management 2019

 1. 1. 24 tipov pre time management Juraj Sasko
 2. 2. ● 8 hodín spánku denne! ● Disciplíny ● Správnej životosprávy ● Cvičenia a správneho work-life balance Akýkoľvek time management je zbytočný bez:
 3. 3. Time management v praxi
 4. 4. Google Calendar je základ plánovania 1. Google Calendar
 5. 5. Úlohy týkajúce sa projektov je potrebné vždy vytvárať do projektového manažéra 2. Projektový manažér
 6. 6. ● V Google Calendar musíte mať úplne všetky úlohy, ktoré trvajú aspoň 15/30 minút ● Aj osobné úlohy, voľný čas či cestovanie 3. Plánovanie všetkých úloh
 7. 7. Ak sa Vám opakujú niektoré úlohy, dajte si ich fixne do kalendára ako opakujúce sa: ● Meetingy ● Reporting ● Aktivity ● Posilka ● Nákup 4. Fixné naplánovanie opakujúcich sa úloh
 8. 8. Rozlišujte si úlohy v kalendári farebne: ● Stretnutia ● Presun ● Klienti ● Voľnočasové aktivity 5. Farebné rozlíšenie úloh
 9. 9. Každý email, ktorý treba vybaviť na viac ako 5 min. treba dať okamžite do kalendára alebo do task managera 6. Gmail a task manager
 10. 10. Vždy si naraz plánujte len jednu úlohu, multitasking a menšie úlohy nechajte na blok určený pre emaily a administratívu 7. Multitasking NIE
 11. 11. ● Nikdy si na deň naplánujte viac ako 6 hodín taskov ● Určite príde niečo, čo treba riešiť okamžite a ak nie, jednoducho presuniete úlohu z ďalšieho dňa na ten dnešný 8. Maximálne naplánovať 6 hodín/deň
 12. 12. Dajte si do kalendára emaily a administratívu na každý deň 9. Každý deň emaily a administratíva
 13. 13. Neotvárajte emailového klienta viac ako 3x za deň. 10. Kontrola emailov 3x za deň
 14. 14. Neoficiálna (interná) komunikácia: ● Áno, nie, OK Oficiálna komunikácia: ● Emailové šablóny- canned responses 11. Rýchla odpoveď emailom
 15. 15. Plánujte si najprv jednoduchšie a kratšie úlohy (do 30-60 min) 12. Jednoduché úlohy najprv
 16. 16. ● Presuny ● Doprava ● Obed ● Prestávka 13. Plánovať aj extra čas
 17. 17. Treba myslieť na to, že po takmer každom meetingu budú nasledovať nejaké úlohy: ● Odpoveď a sumarizácia ● Príprava ponuky alebo špecifikácie ● Vypracovanie dokumentu 14. Po meetingu prídu tasky
 18. 18. Treba si v kalendári vyčleniť čas na čistú prácu: ● Vypnúť zvonenie na telefóne ● Zatvoriť emaily a sociálne siete ● Ísť do zasadačky alebo ukázať tabuľku ,,nevyrušovať” 15. Čas bez telefónu, emailov a ľudí
 19. 19. Každý deň/týždeň je potrebné určiť si ciele s konkrétnymi výstupmi, ktoré je potrebné dokončiť 16. Denné a týždenné ciele
 20. 20. Ak existuje niekto, kto vie vašu úlohu spraviť aspoň na 80% a je voľný, delegujte úlohu 17. Delegovanie
 21. 21. Nemôže existovať úloha, ktorá nemá svoj deadline!!! 18. Deadline úplne pre všetko
 22. 22. ● Nastavte si pri každom tasku v Google Calendar reminder cez email ● Nový gmail už sám posiela reminders na emaily bez odpovedí ● Yesware či Boomerang pomôžu 19. Reminders
 23. 23. Pri každom vyhradenom čase na emaily sa musíte dopracovať k prázdnemu inboxu: ● Na jednoduché emaily odpovedám rýchlo ● Zo zložitejších emailov si robíme tasky 20. Empty Inbox/ Zero email inbox
 24. 24. Na nezmyselné, nepotencionálne, neproduktívne alebo nekoncepčné úlohy/návrhy treba povedať NIE 21. Naučte sa hovoriť NIE
 25. 25. Pre pravidelné a často opakujúce sa úlohy si na začiatku stopujte čas pre lepšie plánovanie do budúcnosti 22. Stopovanie času
 26. 26. Ak máte väčšiu úlohu/ projekt, rozdeľte ho na menšie tasky 23. Rozdelenie väčších úloh
 27. 27. ● Podobné tasky si plánujte hneď po sebe (zadávanie nových projektov a pod.) ● Snažte sa koncentrovať viac stretnutí v rovnaký čas a na rovnakom mieste (ušetríte čas na cestovaní) 24. Spoločné plánovanie
 28. 28. Ďakujem za pozornosť sasko@visibility.sk

×