Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Тригонометричні функції кутів від 0° до 180°

3,709 views

Published on

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Тригонометричні функції кутів від 0° до 180°

 1. 1. Тригонометричні функції кутів від 00 до 1800 геометрія 9 клас Вчитель математики та інформатики Курява Т. Д. НВК “Школа-ліцей” №69 м. Маріуполь
 2. 2. Перевірка домашнього завдання Розв’язати прямокутний ∆АВС, за відомими елементами АВ = 10 см, 0 90=∠C .470 =∠A А ВС 10 см 470 АС= ВС= 0 47sin10⋅ 0 47cos10⋅ =∠В 430
 3. 3. Сформулюйте означення α =αsin =αcos =αtg =αctg гіпотенуза катетйпротилегли гіпотенуза катетприлеглий катетприлеглий катетйпротилегли катетйпротилегли катетприлеглий
 4. 4. Знайдіть sinα, cosα, tgα, cosβ, sinβ, tgβ. А ВС 4 α β 3
 5. 5. Де знаходиться точка М, якщо: 1) її абсциса додатна, а ордината додатна; х у М Х>0, Y>0 I 2) абсциса та ордината від’ємні; х у М Х<0, Y<0 III х у М Х<0, Y=0 3) абсциса дорівнює нулю, а ордината від’ємна; х у М Х=0, Y<0 4) абсциса від’ємна, а ордината дорівнює нулю?
 6. 6. Укажіть значення виразів: 300 450 600 αsin αosc αgt 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 3 31
 7. 7. Тригонометричне коло х у О(0;0) 1 В (х;у) К х у R=1 α
 8. 8. Тригонометричні функції кутів від 00 до 1800 х у О(0;0) 1 В (х;у) Кх уR=1α х у О(0;0) 1 В (х;у) К х у R=1 α y=αsin xos =αc x y tg =α y x ctg =α
 9. 9. Знаходження значень синуса, косинуса і тангенса тупих кутів х у О(0;0) 1 В (х;у) αα В1 (х1;у1) С С1 α−180
 10. 10. αα αα αα αα ctg tg os −= −= −= = )-ctg(180 )-tg(180 c)-cos(180 sin)-sin(180 0 0 0 0
 11. 11. Основні властивості тригонометричних функцій кутів від 00 до 1800 .0ctg0,tg0,cos0,sinто ),90(0кутгострий-якщо 00 >>>> << αααα αα1. .0ctg0,tg0,cos0,sinто ),018(90куттупий-якщо 00 <<<> << αααα αα
 12. 12. Основні властивості тригонометричних функцій кутів від 00 до 1800 Значення тригонометричних функцій 00 900 1800 2. αsin αcos αgt αgct 0 0 0 0 0 1 1 -1 0- - -
 13. 13. Основні властивості тригонометричних функцій кутів від 00 до 1800 3. 1sin0 ,1cos1 нерівностіявиконуютьс 1800кутівдля 00 ≤≤ ≤≤− ≤≤ α α α
 14. 14. Виконати вправи (усно) 1. Сторона кута , відкладеного від додатної півосі ОХ у напрямку проти годинникової стрілки, перетинає тригонометричне коло в точці М. а) Назвіть координати точки М, якщо = 90°. б) Визначте величину кута, якщо М . 2. Визначте, чи є кут (0° < < 180°) гострим, прямим або тупим, якщо: a) cos = 0; б) sin ·cos <0; в) tg >0. 3. Чи може косинус тупого кута дорівнювати 0,01; -0,8; -3? Чи може косинус тупого кута дорівнювати синусу того самого кута? α α ) 2 2 ; 2 2 ( α α α α α
 15. 15. Виконання письмових вправ 1. Обчисліть: 1) 3 cos 0° – 2 sin 90°; 2) 6 sin 90° – 3 tg 180°; 2. Знайдіть sin , якщо 1) cos α = –1; 2) cos α = 0; 3) cos α = 1. 3. стор. 44 №9 4. Користуючись мал. знайдіть: a) sinα; б) cosα; в) tgα. 5. (додаткове) Порівняйте: a)cos65° і cos115°; б) tg48° і tg148°; B)sin35° і sin145°. α
 16. 16. Домашнє завдання • Вивчити зміст основних понять уроку (див. конспект). • §4 • стор. 43 №10 (б,г) • Розв'язати задачу (на сайті Щоденник).

×