ПРАВИЛАПОСЛОВНОГПОНАШАЊА
ЗНАЧАЈ ПОСЛОВНОГ ПОНАШАЊА • Нови процеси у организацији савремене  компаније захтевају стварање тзв. културе  пословног ...
ЗНАЧАЈ ПОСЛОВНОГ ПОНАШАЊА• Према понашању појединаца закључује се о целој компанији, па зато понашање на послу није прива...
ПРЕДСТАВЉАЊЕ компаније• У свакој прилици запослени морају водити рачуна о томе да су они део компаније, па тако морају и...
РАВНОТЕЖА ПОСЛОВНИХ И  ПРИВАТНИХ ИНТЕРЕСА• У кодексима понашања компанија, по правилу, се уважава и право запослених на...
ОДНОС ПРЕМА КОЛЕГАМА• Сви запослени су дужни да воде рачуна да се пословни процеси одвијају неометано и ефикасно.• У скл...
ОДНОС ПРЕМА КОЛЕГАМА•  Поштовање права других, између осталог, подразумева и следеће:•  Избегавање понашања које на било...
Однос руководилаца и менаџера   према запосленима•  Руководиоци и менаџмент компаније својом ангажованошћу  на послу...
Однос запослених према  руководиоцима и менаџерима•  Однос запослених према надређенима заснива се на међусобном  пош...
Узнемиравање• Узнемиравање у било којем облику – физичко, психолошко или вербално, било колеге, руководиоца или пословно...
Политичка активност•  Компаније не оспоравају, нити на било који начин се  мешају у право својих запослених на избор, п...
Односи са медијима• Савремене компаније обично имају посебну службу која је задужена за маркетинг и односе са јавношћу.• ...
Пословна тајна• Запослени неће дистрибуисати или давати трећој страни на увид било који документ који има везе са пословн...
Сукоб интереса и забрана•       конкуренције  Запослени ће у току радног времена радити искључиво у интересу  к...
Правила пословног комуницирања•  Култура пословног комуницирања подразумева јасну  комуникацију и уважавање саговорника...
Култура пословног одевања• Култура одевања подразумева да сваки запослени треба да буде свестан чињенице да, без обзира н...
Контакт са страним пословним       партнерима•  Запослени у компанији који сарађују са страним пословним  партне...
Пословни поклони•  Запослени у компанији у комуникацији са својим пословним  партнерима размењују примерене поклоне мањ...
Хвала на пажњи
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pravila poslovnog ponasanja

572 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
572
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pravila poslovnog ponasanja

 1. 1. ПРАВИЛАПОСЛОВНОГПОНАШАЊА
 2. 2. ЗНАЧАЈ ПОСЛОВНОГ ПОНАШАЊА • Нови процеси у организацији савремене компаније захтевају стварање тзв. културе пословног понашања. • Понашање запослених није ништа мање важно од њихових знања и способности. • Стандардизација пословног понашања значи да се посвећује пажња тзв. лепом пословном понашању и да се понашање не препушта случају, нити слободном избору појединца, него представља општеприхваћену обавезу свих запослених.
 3. 3. ЗНАЧАЈ ПОСЛОВНОГ ПОНАШАЊА• Према понашању појединаца закључује се о целој компанији, па зато понашање на послу није приватна ствар, него интерес целе компаније.• Због свега тога, савремене компаније израђују кодексе понашања, којима стандардизују правила понашања својих запослених (у односима између запослених, у односима између подређених и надређених и обратно, у односима према пословним партнерима).
 4. 4. ПРЕДСТАВЉАЊЕ компаније• У свакој прилици запослени морају водити рачуна о томе да су они део компаније, па тако морају иступати као својеврсни „амбасадори“ компаније.• Запослени увек морају бити лојални компанији.• Запослени се не смеју негативно изражавати о својим претпостављенима, колегама и сарадницима пред странкама или корисницима услуга.
 5. 5. РАВНОТЕЖА ПОСЛОВНИХ И ПРИВАТНИХ ИНТЕРЕСА• У кодексима понашања компанија, по правилу, се уважава и право запослених на приватан живот, посвећеност породици и испуњеност коју стабилан породични живот подразумева.• У случају сукоба између остваривања пословних циљева са приватним и породичним обавезама, компанија ће се трудити да помогне у налажењу најбољег могућег начина за решавање ових конфликата, не занемарујући потребе породице.• Запослени и сама компанија ће водити рачуна о налажењу равнотеже између приватног, пословног и породичног времена.
 6. 6. ОДНОС ПРЕМА КОЛЕГАМА• Сви запослени су дужни да воде рачуна да се пословни процеси одвијају неометано и ефикасно.• У складу са тим, компанија од сваког запосленог очекује да се са дужним поштовањем односи према свим колегама, као и свим клијентима и пословним партнерима.• На уважавању и поштовању личности сваког појединца заснивају се добри међуљудски односи.
 7. 7. ОДНОС ПРЕМА КОЛЕГАМА• Поштовање права других, између осталог, подразумева и следеће:• Избегавање понашања које на било који начин може угрозити друге или утицати на ремећење и угрожавање радне атмосфере;• Поштовање ауторитета и руководилаца;• Уздржавање од могућности да пословне и приватне релације негативно утичу на радни резултат и пословну активност;• Поштовање права на приватност посебно када су у питању информације о приватном животу;• Уважавање и поштовање културног и националног порекла свих запослених, као и свих клијената и пословних партнера компаније.• Недискриминисање колега или пословних партнера због њиховог пола, материјалног статуса, националности, религије и других различитости.
 8. 8. Однос руководилаца и менаџера према запосленима• Руководиоци и менаџмент компаније својом ангажованошћу на послу, примереним понашањем и поштовањем закона, моралних и етичких принципа служе за пример запосленима.• Ауторитет граде на својој стручности и остваривању пословних резултата.• У односу према запосленима менаџмент мора бити без изузетка коректан и правичан.• Руководиоци су дужни да поштују личност подређених и да евентуалне примедбе на рад и понашање запосленом саопште благовремено и аргументовано уз сугестије за начине за њихово превазилажење.
 9. 9. Однос запослених према руководиоцима и менаџерима• Однос запослених према надређенима заснива се на међусобном поштовању и уважавању.• Запослени извршавају поверене послове и задатке од стране надређених, осим ако нису у супротности са законом или угрожавају његову личну сигурност.• Запослени се охрабрују и подстичу да укажу надређенима на могућност успешније и ефикасније реализације поверених радних задатака у циљу бољих пословних резултата компаније.• Евентуални проблеми се решавају у добронамерној, непосредној и конкретној комуникацији између оних којих се проблеми тичу, а ако није могуће, решавање проблема треба препустити особама на радним позицијама које имају виши ниво одговорности.
 10. 10. Узнемиравање• Узнемиравање у било којем облику – физичко, психолошко или вербално, било колеге, руководиоца или пословног партнера од стране било којег запосленог строго је забрањено.• Под узнемиравањем се подразумева сваки облик понашања због којег би се друга особа осећала непријатно или као жртва (повишен тон, псовке, вербалне увреде, непримерене и вулгарне алузије, насртање и сл.).
 11. 11. Политичка активност• Компаније не оспоравају, нити на било који начин се мешају у право својих запослених на избор, подршку или чланство у некој политичкој партији или политичком покрету.• Уколико су политички активни, запослени у својим наступима и активностима не смеју себе идентификовати са компанијом.• Не дозвољава се коришћење репутације, интереса или имовине компаније ради пружања подршке некој политичкој партији или политичком покрету.• Не дозвољава се ни политичка активност на радном месту.
 12. 12. Односи са медијима• Савремене компаније обично имају посебну службу која је задужена за маркетинг и односе са јавношћу.• Није дозвољено самостално и без претходне дозволе давање било каквих изјава, саопштења, интервјуа или било који други јавни наступ руководилаца и запослених у пословном систему компаније.• Уколико имају личне релације са медијима, руководиоци и запослени у овим наступима не смеју себе идентификовати са компанијом, нити одржавати интервјуе у њеним просторијама.
 13. 13. Пословна тајна• Запослени неће дистрибуисати или давати трећој страни на увид било који документ који има везе са пословним, персоналним, финансијским или било којим другим активностима, осим уколико је претходно добио званично одобрење од надлежног органа компаније.• Такође, запослени у компанији неће намерно нити ненамерно одавати информације које спадају у домен пословне тајне и које на било који начин могу нанети штету пословању и интересу компаније.• Подаци о висини примања често спадају у службену тајну и као такви тада се не смеју износити нити размењивати са другим запосленима.
 14. 14. Сукоб интереса и забрана• конкуренције Запослени ће у току радног времена радити искључиво у интересу компаније у којој су запослени и неће бити укључени у друге плаћене или неплаћене радне ангажмане у том периоду, без дозволе надлежног органа.• Сви запослени су у обавези да послове који су им поверени врше тако да интерес компаније не подреде личном интересу.• Запослени се неће бавити плаћеним и неплаћеним пословима ван радног времена који могу негативно утицати на њихове радне обавезе у компанији или које су у конфликту са пословним циљевима и противречни пословној филозофији компаније.• Забрана конкуренције подразумева да за време трајања радног односа у компанији запослени не може обављати послове за које је везан уговором о раду са својом компанијом у своје име и за свој рачун, као и у име и за рачун другог правног или физичког лица.
 15. 15. Правила пословног комуницирања• Култура пословног комуницирања подразумева јасну комуникацију и уважавање саговорника, као и коришћење разумљиве терминологије.• Разграничење пословности и радне атмосфере од фамилијарности и опуштености саставни је део културе пословног комуницирања, без обзира на то да ли се ради о телефонском разговору, писању е-mail - ова и писама или о усменој комуникацији.• Присуство клијента налаже прекид сваког разговора који се води међу колегама, без обзира да ли је разговор приватне или пословне природе.• Неспоразуми међу колегама никада се не разјашњавају пред пословним партнерима и трећим лицима.
 16. 16. Култура пословног одевања• Култура одевања подразумева да сваки запослени треба да буде свестан чињенице да, без обзира на којим пословима ради, својом свеукупном појавом и понашањем ствара слику о себи и својој компанији.• Од запослених се очекује да посебно обрате пажњу на стил облачења приликом потписивања пословних уговора, присуствовања важним састанцима и / или приликом презентовања компаније у јавности.• Основно правило одевања пословне жене и пословног мушкарца је уредност.
 17. 17. Контакт са страним пословним партнерима• Запослени у компанији који сарађују са страним пословним партнерима дужни су да, поред потпуног владања правилима доброг пословног понашања, воде рачуна о основним правилима која обезбеђују успешан контакт са странцима.• Пре сваког контакта са партнерима или потенцијалним партнерима препоручљиво је претходно проучити пословну етику и своје понашање прилагодити захтевима његове пословне културе (и као гост и као домаћин).• У току рада потребно је показати поштовање пословних, етичких и религиозних разлика.
 18. 18. Пословни поклони• Запослени у компанији у комуникацији са својим пословним партнерима размењују примерене поклоне мање вредности.• Прихватање поклона ни у којем случају не сме условити закључивање посла, нити бити повезано са стављањем даваоца поклона у повлашћен положај према конкурентима.• Запосленима је забрањена злоупотреба пословне позиције у приватне сврхе, у смислу тражења и примања поклона или неких других бенефиција пословних партнера (тренутних, потенцијалних или сталних) које могу компромитовати његов или пословни интегритет и углед компаније.
 19. 19. Хвала на пажњи

×