Diari del 21 de febrer de 2013

378 views

Published on

Aqui trobareu el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!!! :)

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
378
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diari del 21 de febrer de 2013

 1. 1. dijous, 21 de febrer del 2013 / núm. 2.254 / any 10 Per un millor preu tindrà més 30 min. Gratuïts 1ª hora 0,90 € +15 min. 0,35 € aVuI és notíCIa Pàgina 3 andorra Pàgina 6 Els bancs pagaran La nova targeta cada any taxes per d’aparcament per als andorra Pàgina 6 valor d’1,2 milions discapacitats, llesta Llum verda a la signatura del conveni del Consell d’Europa per finançar l’InaF a partir del març sobre violència de gènere Tati Masià andorra Pàgina 8 Vigilància per evitar que un vessament de 3.000 litres de gasoil a Incles contamini el riu andorra Pàgina 8 El fiscal vol dos anys de presó per a un jove reincident per vendre droga a menors CuLtura Pàgina 14 arquillué: “Hi ha la voluntat ideològica de matar qualsevol idea subversiva, artística” Esports Pàgina 16 “El títol és impensable però si puc guanyar CuLtura Pàgina 15 alguna cursa no tallaré gas” els mestres solistes iuri lap- tev, eugènia duixina, Vladímir ovtxinnikov, andrei ikov, Pavel Exhibició dels solistes Marc Márquez miliukov i eugènia smirnova mostren el seu mestratge. russoswww.bondia.ad / tel. 808 888 / fax 828 888
 2. 2. 2 d’interès Dijous, 21 De febrer Del 2013 INFONEUOrdinO arcalís EL TEMPS meteo@bondia.adCota mínima cm 220Cota màxima cm 320Qualitat de la neuAccessos Pols Oberts Pertorbació a la vistaInstal·lacions obertes 13/15 Temperatures a la baixa 07.42 hPistes obertes 27/27 18.34 hTelèfon estació 739 600 -5/6 Es va acostant una massa d’aire molt freda quePalCota mínima cm 160 ens afectarà durant el cap de setmana i que ja -3/7Cota màxima cm 210 -4/7Qualitat de la neu Pols portarà les primeres precipitacions aquest di-Accessos Oberts -3/8 -3/8 vendres. De moment avui el cel s’anirà tapant Quart creixentInstal·lacions obertes 18/18 -5/1Pistes obertes 23/23 -2/9 al llarg del dia, amb clarianes durant el matí iTelèfon estació 878 000 -1/11 més núvols durant la tarda. Al vespre i ja du-arinsal rant la nit es produiran les primeres precipita-Cota mínima cm 170Cota màxima cm 210 -2/12 cions, amb una cota de neu de 1.300 metres. LesQualitat de la neu Pols temperatures es mantindran estables fins a la -5/7Accessos ObertsInstal·lacions obertes 11/12 -2/12 tarda, quan començaran a davallar a poc a poc.Pistes obertes 18/19 El vent bufarà de l’oest al nord-oest, com a moltTelèfon estació 878 000 moderat al final del dia. Sembla que es confir- divendres dissabte ma l’arribada de fred intens pel cap de setmana. Que tingueu un BONDIA.Pas de la casa-grau rOigCota mínima cm 200Cota màxima cm 250Qualitat de la neu PolsAccessos ObertsInstal·lacions obertes 29/29Pistes obertes 50/50Telèfon estació 872 900sOldeu el tarterCota mínima cm 140Cota màxima cm 200Qualitat de la neu PolsAccessos ObertsInstal·lacions obertes 35/36Pistes obertes 63/64Telèfon estació 890 500Circuit de fons 15/15Cota mínima cm 100Cota màxima cm 160Qualitat de la neu PolsAccessos ObertsTelèfon estació 741 444 aquesta previsió i cotes podenvariar en funció de les condicions meteorològiques. Cuina casolanaamb un toc italiàMenúdiari 16 € tot inclòs CUINA PERMANENT A PARTIR DE LES 8.30 h NITS AMB RESERVA 836 063Carretera general · PAL · La Massana
 3. 3. Dijous, 21 De febrer Del 2013 3 Projecte de lleiEls bancs pagaran cada any taxes pervalor d’1,2 milions per finançar l’INAFEl text dota de més mitjans l’organisme per adequar-lo a les exigències dels països europeus tAti mAsià Julià rodríguez AnDorrA lA VellA organismes oficials nacionals i PuNts dEl ProjEctE estrangers, a partir dels estàn-L’Institut Nacional Andorrà de dards internacionals.Finances (INAF), l’entitat en- Així, l’INAF podrà firmar al dotAr l’INAF dElscarregada de la supervisió del maig el protocol d’entesa mul- MItjANs NEcEssArIssistema financer del país, tindrà tilateral de cooperació de l’Ios- L’evolució del sistema financerles mateixes funcions i compe- co, tal com s’estipula a l’Acord andorrà, amb l’expansió interna-tències que les seves homòlo- Monetari, així com els protocols cional, i l’Acord Monetari fan quegues europees en aquest àmbit. amb les autoritats de supervisió l’organisme necessiti més mitjansAixí es dedueix del projecte de bancària i financera dels països per complir els seus objectius. Allei de l’INAF que ha elaborat el on les entitats operatives del més, s’homologuen també les se-Govern, i que ahir es va donar sistema financer andorrà tenen ves funcions i competències a lesa conèixer en l’habitual roda de filials. D’altra banda, el projec- requerides a escala internacional.premsa posterior al consell de te adequa també la cooperacióministres. amb autoritats competents en HoMoloGAcIÓ AMB Els El projecte de llei preveu que matèria de supervisió i inspec- EstÀNdArds MuNdIAlsper millorar la independència i ció de les pràctiques d’abús de Es fixen els mecanismes a travésl’autonomia financera de l’en- mercat o en altres àmbits de su- dels quals l’INAF podrà cooperar ititat, a partir d’ara una part del jordi cinca va explicar ahir el contingut del projecte de llei. pervisió financera. establir relacions amb organismesseu pressupost, entre un 30% i La iniciativa legislativa ser- nacionals i estrangers. A més, elun 35%, provindrà de les taxes virà també per aclarir les com- nou marc legal permetrà firmar elque cobrarà per la prestació dels Al voltant del 35% del L’organisme es dotarà de petències del consell d’adminis- protocol d’entesa multilateral deseus serveis als membres del pressupost de l’INAF més personal els pròxims tració i de la direcció de l’INAF, cooperació de l’Iosco, com s’esti-sector. Això suposa que, segons així com els requisits de conei- pula en l’Acord Monetari.les dades del sector correspo- provindrà de les taxes anys per poder afrontar xements, experiència i indepen-nents al 2012, l’INAF obtindria que pagaran els bancs les seves missions dència que han de complir els rEquIsIts dEl coNsEllal voltant d’1,2 milions d’euros a membres. En aquest sentit, hi d’AdMINIstrAcIÓtravés de les taxes de creació ac- ha algunes novetats, segons va Una novetat és que dos dels mem-tuals, les taxes anuals de super- les mateixes entitats financeres que es pugui derivar de la ines- explicar Cinca. bres del consell d’administracióvisió i les taxes dels processos les que necessiten un INAF que tabilitat internacional dels mer- Una de les modificacions és podran tenir una nacionalitat qued’autorització prèvia i inscripció sigui capaç i que pugui actuar cats. A més, també vetllarà per la que s’obre la possibilitat que dos no sigui l’andorrana. A més, els in-d’actes administratius. La resta com a interlocutor vàlid davant protecció dels clients i inversors dels sis integrants que té com tegrants d’aquest òrgan podran serdel pressupost provindrà, com altres països”, va assenyalar i promourà la competitivitat de a màxim el consell d’adminis- elegits per un nombre màxim defins ara, del capital social i de les Cinca. El ministre va admetre la plaça financera andorrana a tració puguin ser de naciona- tres mandats (18 anys), quan finsreserves que acumula. també que, amb les noves tas- escala nacional i internacional. litat no andorrana. D’aquesta ara només ho podien ser per un. Aquest és un model que ja ques, l’INAF s’haurà d’anar Això vol dir que atendrà les manera, es podran incorporars’utilitza en altres països com dotant de més personal en els reclamacions fundades que pu- a aquest òrgan persones que Més INdEPENdÈNcIALuxemburg i Suïssa, segons va pròxims anys, tot i que va pun- guin presentar els clients de les destaquin per la seva vàlua en FINANcErAexplicar el ministre de Finances tualitzar que serà la direcció, en entitats operatives. aquest camp, tenint en comp- Per millorar l’autonomia financerai Funció Pública, Jordi Cinca, funció de l’autonomia de l’orga- El text, que entrarà ara a trà- te que no sempre pot ser fàcil de l’INAF s’estableix un nou règimque va indicar que és lògic que nisme, la que haurà de determi- mit parlamentari, pretén adap- cobrir les vacants perquè el rè- de finançament amb taxes per lasiguin els mateixos operadors nar les necessitats. tar la legislació actual sobre gim d’incompatibilitats és molt prestació de serveis: taxes de cre-del sector els que sufraguin el I és que si fins ara l’INAF te- l’organisme a les exigències de exigent. Tot i així, el president, ació ja existents, taxes anuals decost de disposar d’una institu- nia entre els seus objectius vet- l’Acord Monetari, firmat el pas- el vicepresident, el director ge- supervisió i taxes dels processosció d’aquestes característiques, llar pel bon funcionament del sat mes d’abril. A més, el projec- neral i la majoria dels membres d’autorització prèvia i inscripciója que en cas contrari hauria de sistema financer andorrà i fer te de llei té l’objectiu de dotar de hauran de ser andorrans. d’actes administratius.ser l’Estat mateix el que es veiés les actuacions necessàries que mitjans l’INAF, tenint en compte Una altra de les novetats ésobligat a facilitar fons suficients requereix l’exercici de les seves que ha de supervisar un mercat que desapareix la limitació que Més oBjEctIus Aa l’INAF perquè funcionés. funcions, amb el nou projecte de cada vegada més complex, entre hi ha fins ara d’un sol mandat coMPlIr quE FINs ArA D’aquesta manera, cadascun llei la seva missió s’amplia. altres coses per l’expansió a l’ex- (sis anys) per als membres del L’INAF vetllarà també a partir d’aradels operadors hi haurà de con- Així, a partir de l’aprovació terior de les entitats bancàries consell d’administració, i s’am- per la protecció dels clients i inver-tribuir en funció de diversos pa- de la llei, l’INAF vetllarà per andorranes, que avui ja tenen plia fins a tres (18 anys). Les sors i per promoure la competitivi-ràmetres, com són el volum del salvaguardar l’estabilitat del presència en una vintena de paï- renovacions, però, no es faran tat de la plaça financera andorranaseu balanç, el nombre de filials sistema financer i promoure la sos. En aquest sentit, es fixen els de manera automàtica, sinó que a escala nacional i internacional, ia altres països i el tipus de pro- confiança en aquest, i també tre- mecanismes a través dels quals hauran de rebre el vistiplau del contribuirà a reduir el risc sistèmicductes que comercialitza. “Són ballarà per reduir el risc sistèmic col·laborarà amb autoritats o Consell General. per la inestabilitat dels mercats.
 4. 4. 4 opinió Dijous, 21 De febrer Del 2013 edIToRIaL TRIbuNaMoment per a accions concretes Una idea per garantirDoble bona notícia per al col·lectiu de discapa-citats: d’una banda, la nova targeta d’aparca- que és necessari és que des de l’executiu s’hi posi no només bona voluntat i bones paraules, les pensionsment per als discapacitats estarà llesta a partir sinó també accions perquè hi hagi solucions daVId NaVaS RICoydel mes de març i, de l’altra, sembla que el di- per al col·lectiu de discapacitats. És necessariàleg entre el col·lectiu i el Govern s’ha resta- que algunes de les velles demandes plantejades La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i el seu finan- çament provoquen maldecaps perquè no n’hi ha diners per ga-blert, segons es dedueix de la reunió que van rebin una resposta, i és que només d’aquesta rantir les pensions en un futur pròxim. Tinc una idea per podertenir ahir i que va servir per tractar la primera manera es pot avançar cap a la salvaguarda garantir aquestes pensions, però es necessiten alguns canvis....qüestió. Pel que fa a la targeta, es tracta de do- dels drets del col·lectiu, que ha vist al llarg delsnar resposta a una vella demanda del col·lectiu, anys com les seves peticions anaven quedant Quan ens ingressés el salari al banc, constaria com a nòminaque ha de disposar d’un carnet que els permeti en un calaix i s’han anat passant de Govern i el banc podria fer de forma automàtica un ingrés a un comptepoder anar arreu i poder estacionar als llocs en Govern. És evident que no es farà tot en del Govern o de la CASS, de manera que li constés al treballa- dor com si fos un fons d’estalvi perquè sapiguem en qualsevolque tenen reservats. Quant al restabliment un sol dia, però cal posar-s’hi ja de moment quants diners va aportant a la CASS. Aquest ingrés seràdel diàleg, i ara que ja s’ha fet un primer pas manera decidida perquè les deman- percentual d’acord amb el salari i progressiu en funció de la nò-en la resolució dels problemes del col·lectiu, el des són clares. mina. El treballador no pot fer ús d’aquests cèntims perquè no són al TRIbuNa seu compte, sinó que és una manera que sapiguem exactament què és el que aporta. Optar per l’alternativa El destinatari d’aquests diners és el Govern i servirien per aju- reutilitzable dar i fer iniciatives comunitàries que d’altra manera no es podri- en fer. Es podrien aplicar només a l’àmbit sanitari o social.CeNTRe aNdoRRa SoSTeNIbLe Aquests diners no seran propietat de l’Estat, sinó un crèdit que faran tots els treballadors del país i que l’Estat podrà retor-En les darreres dècades, el consum massificat que afecten les nostres pautes de consum del nar en un moment determinat:de bosses d’un sol ús s’ha convertit en una dia a dia, la normativa de foment de les bos-problemàtica ambiental important, tant d’àm- ses reutilitzables necessita un període d’en- • Quan el treballador no tingui feina.bit local com global. Aquestes bosses tenen caix i rodatge, tant per als consumidors comuna vida mitjana útil molt curta, d’uns 12 mi- per als comerciants. En aquesta línia, una de • Quan arribi a l’edat de jubilació.nuts, i esdevenen un residu molt ràpidament. les primeres mesures implantades a principisCom que són lleugeres i s’estripen fàcilment, d’any ha estat l’entrada en vigor de l’obliga- • Si el treballador és immigrant, quan deixi el país i retorni ales dispersen arreu i la seva presència és per ció de cobrar un mínim de dos cèntims d’euro seu, li serviran d’ajut al retorn.desgràcia massa habitual en la natura, on ro- per cada bossa de plàstic d’un sol ús que ensmanen molt de temps, ja que els calen més de dispensin als comerços del país. El treballador tindrà dret al reemborsament total o parcial decent anys per descompondre’s. les seves aportacions en el cas que: Tots els comerciants han de cobrar les bos- A la major part de països d’Europa la dis- ses de plàstic d’un sol ús que distribueixin als • Finalitzi el contracte i tardi un temps a trobar una altra fei-tribució de bosses de plàstic d’un sol ús en els seus clients a un preu mínim de 0,02 euros la na, a manera d’atur, però són els seus diners, no d’altres, i escomerços és una pràctica que està en retrocés unitat. Cobrar les bosses no representa enca- redueixen de l’estalvi per a la seva jubilació.o totalment descartada i va creixent l’hàbit de rir els productes per incloure-hi el preu de lesfer servir alternatives més sostenibles basa- bosses, sinó que cal sumar-ne el cost un cop • Arribi a l’edat de jubilació. Podrà rebre les seves aportacionsdes en la reutilització i el residu zero. És el a caixa, de manera que els clients ho vegem de forma mensual i amb els beneficis dels interessos generats.cas de les bosses de roba, algunes tan imagi- reflectit al tiquet; és a dir que hi figuri el quenatives i pràctiques com les bosses plegables, hem comprat i, a part, el cost de les bosses No podrà fer ús dels diners si ha deixat de treballar sense mo-que es poden portar sempre al damunt, o dels que hem sol·licitat. tiu o ha marxat de la feina perquè ha volgut, sense tenir una altraelements tradicionals com els cabassos de ví- raó.met, els carrets d’anar a comprar, les caixes, A partir del 19 de novembre d’enguanyetcètera. serà el moment en què els comerços deixaran D’aquesta manera l’Estat es beneficia de les aportacions dels finalment de distribuir bosses de plàstic d’un treballadors i com més temps i més gent treballi i com més alt Precisament és aquesta opció de consum sol ús. Un cop prohibides, les bosses de mate- sigui el salari, més coses podrà fer, sempre tenint en compte quemés sostenible la que es pretén promoure rials alternatius que es distribueixin s’hauran ha de procurar retornar els diners i que en puguem disposar.amb el reglament per al foment de l’ús de de cobrar a un preu mínim de 0,02 euros als També és clar que no tots arribarem al mateix temps a la jubila-bosses reutilitzables aprovat el mes de juny establiments d’alimentació; a la resta de co- ció ni a l’atur. Hi ha d’haver una certa disponibilitat immediata.del 2012. Es tracta de fomentar hàbits de con- merços es podran distribuir de manera gra-sum més responsables que tenen el seu origen tuïta o al preu que els comerciants d’aquests El treballador sap que la seva aportació s’utilitza per a altresno tant en el fet de dir no a la bossa de plàstic sectors desitgin. iniciatives socials i col·labora amb tothom, però també té claren el moment de pagar, sinó en la planificació que si li fan falta tots o part dels seus diners els podrà utilitzar.de la compra i la previsió de portar amb nos- Tenim tot aquest any per acostumar-nos-hi Els diners no se’n van, i la incertitud de no saber quan tornen nialtres bosses o altres mitjans reutilitzables. i modificar els nostres hàbits de consum cap a si tornen tots no hi és.Sens dubte, cultivar aquest hàbit és un pas de la planificació de la compra i cap a la previsiógegant a l’hora d’optar per un consum més per fer servir sistemes de transport més raci- Cartes al directorsostenible. onals i lògics com són els materials reutilitza- Envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica bles; així, entre tots podrem gaudir d’un con- director@bondia.ad. Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència. Com passa amb totes les mesures legals sum una mica més responsable i sostenible.El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial.Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència. Dipòsit Legal AND. 114-2004directori La Veu deL PobLe S. a. PReSIdeNT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SeCReTaRI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Thomas Kampfraat boNdIa dIReCToR Marc Segalés CaP de RedaCCIÓ Marta Fernández RedaCCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CoRReCCIÓ M. Àngels Sala MaQueTaCIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FoToGRaFIa Tatiana Masià, Iñaki Rubio, CoMeRCIaL I adMINISTRaCIÓ Ricard Vallès, Isabel Diaz, Joan Nogueira, Virginia Yáñez dISTRIbuCIÓ Premsa distribució TRaNSPoRT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad
 5. 5. Dijous, 21 De febrer Del 2013 publicitat 5
 6. 6. 6 Dijous, 21 De febrer Del 2013 benestarLa nova targeta d’aparcament per alsdiscapacitats, llesta a partir del marçEl Conadis acorda fer una secretaria conjunta per plantejar propostes per al pressupost del 2014 tAti mAsià m. s. c. AnDorrA lA VellA mits finalitzaria el març o l’abril afirmar que això ha de permetre de l’any que ve. que hi hagi la mínima discreci-Després que els tràmits per dis- El Govern preveu enviar una onalitat possible del guàrdia deposar de la nova targeta d’apar- carta a les 300 persones que té circulació, tot i que sempre exis-cament per als discapacitats censades actualment informant tirà ja que, normalment, no hi has’hagin endarrerit més del pre- que han de tornar a sol·licitar la prou places per a discapacitats.vist, el carnet es podrà comen- targeta a les oficines de tràmits L’assessor de Benestar va ex-çar a distribuir a partir del mes del Govern. Els interessants plicar que els tràmits s’han en-de març. Així ho va confirmar hauran d’informar que seguei- darrerit per esmenes en el dis-l’assessor de Benestar, Ramon xen residint a Andorra i que seny fetes per la Unió Europea.Nicolau, que va explicar que les necessiten el carnet i hauran de A més, la targeta inclou un ho-tasques d’homologació amb la portar el document on s’assenya- lograma de l’escut del Principat,Unió Europea ja estan tancades i la que el cotxe està matriculat a que fa més difícil de falsificar.que ara el que només falta és im- nom seu o de l’acompanyant. Elsprimir les targetes i tramitar-les. carnet és gratuït. De fet, una de retorn del diàleg En la propera reunió del Con- les novetats de la nova targeta La reunió del Conadis celebra-sell Nacional de la Discapacitat és que tipifica dues categories, da ahir va servir per reconduir(Conadis) es definirà amb les la persona discapacitada que el diàleg entre els col·lectius deentitats implicades quin ha de condueix i la de l’acompanyada. el president de la Faad, lluís sàmper. discapacitats i el Govern. Unser el període de substitució Nicolau va explicar que la dels acords que es van prendredel document. Des de Benestar Unió Europea també preveu destacar que aquest canvi fa- per les mateixes organitzacions va ser la voluntat de fer una se-s’assenyala que com a mínim usos diferents per a aquestes cilitarà la tasca dels agents de d’afectats, han fet aixecar les cretaria compartida per fer elha de ser de tres mesos o com a dues tipologies. Així, quan la circulació, ja que fins ara no te- sospites dels agents de circula- seguiment dels diferents temes imàxim d’un any. Així, Nicolau persona que condueix és la que nien manera de comprovar que ció, que han aplicat sancions (en presentar propostes per al pres-va exposar que entre el març i el té una discapacitat, el període una persona sense discapacitat alguns casos infundades). supost del 2014. El president dejuliol seria un període raonable de tolerància per aparcar en una era realment acompanyant d’un Per evitar aquestes situaci- la FAAD, Lluís Sàmper, es vaper tenir distribuïts tots els nous zona reservada és indefinit. En minusvàlid. El fet és que en el ons, el 2001, la Unió Europea va mostrar moderadament opti-carnets, però va avisar que si el canvi, els acompanyants solen passat s’han donat alguns casos homologar un model de carnet mista i va celebrar la voluntat decol·lectiu prefereix allargar-ho a tenir un temps limitat a mitja d’abús que, tot i que no eren ge- i el maig passat el Conadis va ratificar el conveni de les Naci-un any, el termini per fer els trà- hora. L’assessor de Benestar va neralitzats i han estat criticats decidir adoptar-lo. Nicolau va ons Unides a l’abril o al maig. consell d’euroPa exteriors sanitatLlum verda al conveni contra Andorra ocuparà una Els diabètics de difícil controlla violència envers les dones presidència a la Francofonia es podran tractar al SAAS Redacció AnDorrA lA VellA mes d’atenció a les víctimes. dones i la violència domèstica, Redacció Redacció En aquest sentit, el ministre que obre la via per a la crea- AnDorrA lA VellA AnDorrA lA VellAEl Govern va donar ahir llum portaveu, Jordi Cinca, va avan- ció d’un marc jurídic per a laverda a la signatura del conve- çar ahir, en la roda de premsa protecció específica de les do- El Govern ha acceptat la pro- El Govern ha aprovat el de-ni del Consell d’Europa sobre posterior al consell de minis- nes contra qualsevol forma de posta del secretari general cret per a la nomenclatura ila prevenció i la lluita contra la tres, que es portaran a terme violència i la seva prevenció i de la Francofonia, Pierre de les condicions de finança-violència envers les dones. El tota una sèrie modificacions en repressió, així com la violència Cocatrix, perquè Andorra ment per la CASS dels equipstext serà signat en els pròxims el Codi Penal amb l’objectiu de domèstica. pugui presidir el comitè ad d’infusió subcutània d’in-dies per l’ambaixador d’An- penalitzar conductes que fins Els estats firmants del conve- hoc sobre les demandes d’ad- sulina i de la monitoritza-dorra a Estrasburg, Josep Dalle- ara no hi estaven recollides. ni, 27 fins ara, es comprometen hesió o de modificació d’es- ció contínua de la glucèmia.rès, i comportarà que Andorra L’11 de maig del 2011, el a implantar mesures legislati- tatut, des del març del 2013 Quan la unitat de diabetises compromet a aplicar noves Consell d’Europa va obrir a Is- ves i preventives per combatre fins al març del 2015. El Prin- del SAAS comenci a oferir elmesures legislatives per com- tanbul la signatura del Conve- aquesta mena de violència i cipat no ha exercit cap pre- servei se’n podran beneficiar,batre aquest tipus de violència, ni sobre la prevenció i la lluita establir mecanismes d’atenció sidència a l’OIF des que va amb un reembossament delaixí com a crear més mecanis- contra la violència envers les a les víctimes i ajudes socials. tenir lloc la seva adhesió. 100%, entre 20 i 30 pacients.
 7. 7. Dijous, 21 De febrer Del 2013 andorra 7 educació salutEl Consell General dels Joves debatrà Cinca diu que no s’ha posatsobre la privacitat a les xarxes socials en qüestió la carn de cavallProlongar la baixa per maternitat i obrir les telecomunicacions, altres propostes Redacció AnDorrA lA VellA t. m. Redacció AnDorrA lA VellA d’analitzar i nomenar ponent de El ministre portaveu, Jordi la proposició de llei per a la ne- Cinca, va voler aclarir ahir,L’onzena edició del Consell Ge- teja dels sotaboscos andorrans, davant el frau sorgit per laneral dels Joves arrencarà dime- a proposta del Col·legi Janer, i utilització de carn de cavallcres de la setmana que ve amb de la proposició de llei per a la en lloc de la de vedella enla celebració, en seu parlamen- inversió estrangera en empreses determinats productes, quetària, de les reunions, que es di- de telefonia d’àmbit europeu, “la qualitat de la carn de ca-vidiran en tres grups, segons va que ha aportat el Liceu Comte vall no es posa en dubte”.anunciar ahir el Consell General de Foix. D’aquesta manera, Cinca vaen un comunicat. Finalment, la tercera comis- indicar que “estem parlant La primera reunió, presidida sió, presidida pels consellers d’una mala praxi comer-per la consellera general social- demòcrates Josep Anton Bardi- cial i en cap cas es posa endemòcrata Rosa Gili, analitzarà na i Olga Gelabert, analitzarà la qüestió la carn de cavall nii nomenarà ponent per a la pro- proposició de llei per a la pro- la seva comercialització”. Elposició de llei sobre l’allarga- moció i conservació del sector ministre va considerar tam-ment de la baixa de maternitat, primari a Andorra, sorgida de bé que aquesta situació noproposada pel Liceu Comte de l’Escola Andorrana de segona ha d’afectar el projecte de co-Foix, i per a la proposició de llei ensenyança d’Ordino, i la pro- mercialització de la carn deper a la incorporació de l’ordi- posició de llei per al dret a la cavall d’Andorra que fa pocnador portàtil als centres esco- privacitat a les xarxes socials, han començat els ramaders.lars, a proposta de l’Escola An- proposada pel Col·legi Sagrada un moment de la desena edició del consell General dels Joves. Al mercat nacional tambédorrana de segona ensenyança Família. han arribat productes ambde Santa Coloma. Una vegada s’hagin debatut les proposicions de llei d’aquest legislador, permetre que s’ex- carn de cavall, en concret de La segona comissió, presi- les propostes en les diferents any. pressin i donin a conèixer les se- la marca Findus (mussaca,dida per les conselleres gene- comissions, es convocarà una El Consell General dels Joves ves idees, i treballar-les seguint lasanya, picada Parmentier) irals demòcrates Roser Bastida i sessió plenària perquè es pu- es va crear el 2002 amb l’objectiu el mateix procediment amb què de la marca Buitoni (raviolis,Meritxell Mateu, s’encarregarà guin defensar i es puguin votar d’atansar als joves la tasca del treballen els parlamentaris. tortel·linis i lasanya). ESO I BATXILLERAT A BARCELONA Ambient familiar, seguiment, professors particulars, funció tutorial. La nostra qualitat en l’ensenyament ve avalada per 50 anys d’experiència. Complex educatiu privat El nivell de preparació sí que és important amb residència per a estudiants per accedir a la universitat. www.colegiosil.es RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SIL Ens ocupem de la comoditat dels seus fills perquè només s’ocupin dels seus estudis. www.residenciasil.com Av. Tibidabo, 28. 08022 Barcelona – Tel. +34 93 417 63 91 i +34 93 212 67 54
 8. 8. 8 andorra Dijous, 21 De febrer Del 2013 tribunal de corts medi ambientPetició de 2 anys de presó per a un jove Vessament de 3.000 litresreincident per venda de droga a menors de gasoil a la vall d’InclesHavia estat controlat per uns fets similars, pels quals va passar deu mesos a la presó m. f. anDorra la Vella tati masià m. f. anDorra la Vella L’home va negar que la dro- Un vessament de 3.000 litres ga anés destinada a la venda. De de gasoil a la vall d’Incles,Va ser condemnat a quatre anys fet, la seva defensa va destacar concretament al complex Vi-de presó, un de ferm, per vendre que no s’ha trobat cap indici al laneu, va obligar ahir el Go-droga a menors d’edat. Després seu telèfon mòbil ni als seus vern a activar un pla especi-de complir deu mesos va sortir comptes bancaris que pugui fer al, amb l’ajuda del Comú deal carrer i al cap de pocs dies va pensar que es dediqui a la ven- Canillo i dels bombers, perser controlat acusat de fets si- da, i per aquest motiu demana esbrinar, d’una banda, onmilars. El ministeri fiscal consi- que la pena que se li imposi no havien anat a parar aquestsdera que tot i que el jove pateix sigui superior a set mesos d’ar- 3.000 litres exactament i, deseqüel·les d’un greu accident rest nocturn condicional, la re- l’altra, evitar que el carburantde circulació, que afecten, per tirada del carnet durant catorze acabi arribant al riu, tal comexemple, la seva capacitat voliti- mesos i 300 euros de multa. va exposar al vespre el direc-va, ha de ser condemnat ja que hi La fiscalia, però, va remarcar tor de Medi Ambient, Marcha el perill, segons va destacar, una imatge de la seu de la justícia. que les declaracions de l’home Rossell. El vessament es vaque torni a incórrer en la mateixa davant la policia i el batlle no co- produir quan una empresaconducta. La defensa, però, vol no li va trobar cap tipus de droga incidien amb les que va fer ahir, i subministradora de carbu-l’absolució. Posa en relleu que no a sobre. Jutjats en què va exposar que consumia rant estava omplint, a travésestà demostrat, en aquests fets Uns dies després una dona va habitualment, tot i que al princi- de la boca de càrrega, el dipò-que es jutgen ara, que vengués o alertar el servei de l’ordre que per furts pi va dir que el consum era es- sit del complex, situat al camíintentés vendre droga a menors l’inculpat s’havia acostat a uns poràdic. Aquest fet i que tingués del pont d’Incles, segons vandiverses vegades, ja que destaca, menors i que tenia una actitud Una parella de nacionalitat a casa una balança de precisió informar des de l’executiu.entre altres aspectes, que quan estranya. A més, va exposar (se- russa ha estat jutjada per demostrarien, segons la fiscalia, L’empresa, però, no era cons-va ser controlat per la policia ni gons es va poder escoltar en la furts de mercaderia en una que la droga era per a la venda. cient que el tub d’admissióse li va trobar cap tipus de droga conversa telefònica entre la dona desena d’establiments. El En el judici es va demanar de s’havia seccionat dies abansni diners. i el servei de Policia i que va ser fiscal creu que la mercade- provar la bàscula, per mostrar si a l’interior de l’edifici per fer El jove va negar ahir els fets reproduïda ahir a la vista), que ria superava els 6.000 eu- era o no de precisió. El tribunal uns treballs de mantenimenti va assenyalar, fins i tot, que “li semblava” que l’acusat estava ros i vol una pena d’un any va poder comprovar, in situ, que al dipòsit, la qual cosa va fer“a un menor mai de la vida” li fumant un porro. de presó, part condicional, i veritablement era de precisió, que tota la càrrega s’aboquésvendria droga. Es va confessar En la vista es va aportar també l’expulsió definitiva. Les de- després de pesar-hi un bolígraf, al medi.addicte als estupefaents i va afe- el testimoni d’un psiquiatre que fenses, però, diuen que no unes tisores i fins i tot un paper. Els tècnics del ministerigir que no va oferir droga a cap va fer un informe sobre el jove. s’han aportat les proves so- La defensa va exposar que el fet de Medi Ambient, juntamentmenor, sinó que va demanar si Va manifestar que “malgrat que bre el cost de la mercaderia. que la bàscula sigui de precisió amb els del Comú de Cani-en tenien. és intel·ligent” la lesió que va “no és cap prova” que l’home es llo, van obrir una rasa que Els fets que s’imputen al jove patir arran de l’accident afecta la dediqués a la venda i el mateix ha de permetre esbrinar ahaurien tingut lloc en dos mo- seva capacitat volitiva i té “una de de divuit mesos, a més d’una acusat va posar en relleu que era quin punt exacte han anat aments diferents. Els primers, el visió parcial” del mal que pot fer multa de 1.000 euros, per a un de cuina. parar aquests 3.000 litres de4 de setembre de l’any passat al que ofereixi droga a menors. És home que va ser jutjat ahir per L’inculpat va explicar que carburant. Paral·lelament, elsPrat del Roure d’Escaldes. Se- més, va indicar que té una ac- venda d’estupefaents, consum el dia que va ser controlat ha- bombers controlaven el riugons el testimoni de dos menors, titud infantil i ingènua i que té i conducció sota els efectes de via quedat amb una persona al per evitar que el vessamentl’acusat se’ls va acostar i després dificultats per relacionar-se amb les drogues. L’home va ser con- Pas de la Casa, a qui havia en- hi pogués arribar. Segons vad’explicar-los uns acudits els va persones de la seva edat. trolat el desembre del 2011 amb comanat la droga, i que tot just exposar Rossell, “la prime-demanar “si volien o tenien dro- D’altra banda, el ministeri fis- 10 grams de speed i metamfeta- després de comprar-la en va ra preocupació” és saber elga”. Això va motivar que avises- cal va demanar una pena d’un mina, i quan la policia va fer el consumir. Aquest fet, segons la punt exacte del vessament isin la policia, que quan va con- any de presó i la privació del control a casa seva hi va trobar defensa, demostra que la droga després ja s’avaluaran les res-trolar l’acusat el va escorcollar i carnet de conduir per un perío- 300 grams de marihuana. no era per a la venda. ponsabilitats. L’AMOPA (Associació dels Membres de gastronomia l’Orde de les Palmes Acadèmiques) proposa, c. orDino Fornell també en col·laboració amb el Lions Club, una esta- da gratuïta des tres setmanes a França a dos se suma a joves de més de 18 anys. Lo Mandongo L’estada tindrà lloc durant les tres primeres setmanes de juliol en un centre internacio- Les jornades gastronòmiques nal francòfon. Lo Mandongo estan gaudint aquests dies d’ambaixadors de luxe. Així, ahir, el rider Els candidats han d’enviar, abans del 28 de fe- Dani Fornell es va arribar brer, un currículum i una carta de motivació a Ordino per participar en en francès a l’adreça: amopa@andorra.ad. aquesta cita, que per primer cop és organitzada conjunta- Es pot demanar més detalls escrivint un ment per les Valls del Nord. El 24 s’hi posa el punt final. missatge a la mateixa adreça.
 9. 9. Dijous, 21 De febrer Del 2013 andorra 9 esdevenimentsFesta solidària per a donesa benefici de La Gavernera ConferènciaManhattan to Barcelona espera reunir dissabte unes 150 assistents m. s. c. tati masià CLAUS anyós ECONÒMIQUESLa festa solidària Manhattanto Barcelona sortirà per primer PER ENTENDREcop de la capital catalana percelebrar-se també a Andorra. Es EL 2012 I LEStracta d’un esdeveniment adre-çat exclusivament a dones i ins- PERSPECTIVESpirat en la telenovel·la Sex andthe City. Els beneficis recollits DE FUTURes destinaran al centre d’acolli-ment d’infants La Gavernera. a càrrec de José Manuel Segons va exposar la impul- González-Páramo, professorsora, Miriam Fernández, es trac- del Departament d’Economiata d’una iniciativa personal quedes de fa quatre anys es porta de l’IESE i exmembre dela terme a Barcelona. A la festa, Comitè Executiu i del Consellque tindrà lloc al Park Hotel dis- ester ventura, miriam Fernández i iolanda solà en la presentació de la festa. Executiu del Banc Centralsabte que ve i que té un preu de40 euros –si es compra l’entrada Les previsions són reunir primera edició va anar a benefici Europeu.anticipada– o de 45, hi haurà ac- unes 150 dones, tot i que s’espe- d’un infant malalt, la segona a latuacions en directe, es podrà ba- ra que la xifra es pugui superar. Fundació Sant Joan de Déu i lallar i fer una copa al llarg de tota Segons l’acceptació que tingui la tercera a la Fundació Boscana.la nit i també hi haurà mostres festa, es repetirà en els pròxims La directora de La Gaverne-de productes, com ara maqui- anys. Les organitzadores van ra, Iolanda Solà, va indicar quellatge. Fernández va indicar que destacar també que la repercus- el donatiu de la festa servirà perl’esdeveniment està reservat a sió per al país és molt bona i que pagar activitats complementàri-les dones perquè és un espai per l’esdeveniment atraurà persones es o equipament del centre i vaparlar de tot el que els interessa de fora del Principat, com ara la destacar que accions com aques-però que molesta als seus com- blocaire Mónica de Tomàs. tes tenen una tasca sensibilitza-panys. Es tracta de “molt tacó i Fernández va assenyalar que dora. La Gavernera acull avuimolt lluentó”, d’ajuntar-se per cada any es destinen els diners a catorze infants. Es tracta d’unagaudir al mateix temps que són una fundació relacionada amb el xifra inferior a la mitjana, que éssolidàries. món de la dona o dels infants. La de divuit usuaris. promoció d’andorra a l’exterior Dijous 21 de febrer de 2013, a les 19 hPrestigioses reporteres de Edifici Crèdit Centre · 3a planta Av. Meritxell, 80 · Andorra la Vellamoda visiten el país tres dies Redacció Confirmació d’assistència aquest cap de setmana, perquè prop de 200.000 seguidors, que anDorra la Vella al telèfon 88 88 80 les reporteres hi practicaran di- podran interactuar amb elles.Aquest cap de setmana, con- verses activitats. Només una, l’actriu espanyo- www.creditandorra.adcretament divendres, dissabte i Segons exposen els impulsors la Ana Fernández (Chispitasdiumenge, i sota la coordinació i de la iniciativa, aquests tres dies a la sèrie Los Protegidos) sumaproducció de l’agència de publi- d’activitats són possibles gràcies 130.000 seguidors al seu comptecitat i esdeveniments 9mk, visi- a la suma d’esforços d’Anyós- de Twitter @carlotagarcia89.ten el país un grup de prestigio- Park, Pyrénées, Vallnord i Su- Cal destacar que totes ellesses reporteres de moda i estil de perdry Store. sumen més d’un milió de pà-vida. Aquest esdeveniment els Diversos equips audiovisu- gines vistes mensuals als seuspermetrà conèixer a fons el país. als, inclosos els que acompanyen blocs i col·laboren en diferents Entre les activitats en què les reporteres, seran testimonis mitjans espanyols. Els seus blocsprendran part destaca la sessió de totes les activitats, de manera són www.styleloverandfashion.de tractaments de què gaudiran que s’espera una bona difusió de com, de Vicky Kemerer, i premi-al centre de bellesa Carita Pa- les activitats que duran a terme at com el millor bloc de modaris d’AnyósPark, així com una al llarg del cap de setmana. de l’any a Espanya per Mariesessió de wellness a les aigües Les mateixes reporteres seran Claire; www.anafernandezblog.de l’AquaSpa d’Anyóspark. Pel les protagonistes, en primera com, de l’actriu Ana Fernández;que fa a les compres, està pre- persona, de les activitats, com www.janneinwonderland.com, devista una llarga sessió als grans unes clientes més, i no només Jannu Frutos; http://stylelovely.magatzems Pyrénées i a Super- en faran els seus reportatges com/olindastyle/, d’Helena Ca-dry Store. posteriors, sinó que també les novas; www.cynthiawho.com, de La neu del domini de Vall- narraran en directe a través de Cynthia Bagué, i www.necklace-nord també serà protagonista les xarxes socials, en què sumen ofpearls.es, de Beatriz Jiménez.
 10. 10. 10 andorra Dijous, 21 De febrer Del 2013 concurs coMú d’ordino lA MAssAnAMenys categories i més dotació Estudi per saber l’opinió dels Nova sessió del Pensa enper a les iniciatives ambientals ciutadans sobre la comunicació ciència, sobre geometriaLa Cambra col·laborarà per potenciar la participació dels empresaris agències Redacció tati masià anDorra la Vella anDorra la Vella m. s. c. escalDes-engorDany La corporació d’Ordino ha El projecte de divulgacióLa vuitena edició del Concurs adjudicat a l’empresa Hamil- científica Pensa en ciènciad’iniciatives ambientals preveu ton la realització d’un estudi proposa per al dia 22 (18.30un augment de les dotacions d’opinió ciutadana sobre la hores a la sala de La Closeta)dels premis amb l’objectiu de comunicació de la corpora- el taller Jugar amb les matemà-potenciar la participació. El cer- ció. L’import per a l’elabo- tiques. Anirà a càrrec d’Esthertamen, organitzat pel Govern i ració d’aquest informe és de Márquez i Carlos Moreno,el Comú d’Escaldes-Engordany, 10.097 euros. professors del Col·legi In-preveu concedir al primer i se- L’objectiu d’aquest treball ternacional dels Pirineus. Elgon premi 1.500 i 1.000 euros és dur a terme una enquesta cicle és organitzat pel Comúrespectivament, 500 euros més entre la ciutadania de la par- de la Massana i aquest centre.que l’any passat per cadascun. ròquia per saber si els canals En el taller d’aquest diven-Al mateix temps, però, es redu- de comunicació i d’informa- dres es presentarà de formaeixen les categories, que passen ció que utilitza el Comú són teatralitzada els elements fo-de quatre a tres. correctes i efectius. Al mateix namentals de la geometria. Es manté la categoria d’em- El director de Medi Ambient, Marc rossell, i la consellera Magda sinfreu, ahir. temps, també es pretén saber L’entrada és gratuïta.presaris i escolars i universita- si se n’ha de reforçar algun Amb la filosofia de posarris, mentre que la de particu- presentació dels projectes, que sostenible, la protecció del medi aspecte. la cultura científica a l’abastlars i col·lectiu es fusiona en la començarà al febrer en comptes ambient i l’educació ambiental. Tal com va publicar ahir de tothom, fa ja dues tempo-de societat civil. Per potenciar de començar al juny i acabarà el Aquest any s’ha suprimit el el Butlletí Oficial del Principat rades es va impulsar el pro-la participació dels empresaris 29 de novembre. premi especial de prevenció de d’Andorra, el termini de con- jecte, que inclou un taller al(el 2012 no se n’hi va presentar Al concurs s’hi poden pre- residus, encaminat a fomentar la tractació de Hamilton Inves- mes. La proposta, adreçadacap), aquest any la Cambra de sentar les accions impulsades Setmana europea de prevenció tigació Estratègica Andorra a infants i adults, està tenintComerç col·laborarà en la inicia- per entitats, escoles, empresaris de residus, ja que es tracta d’un és d’un total de dotze setma- una gran acceptació, ja quetiva fent-ne difusió. Un altre as- o ciutadans que s’estiguin fent o projecte consolidat. De cara a la nes, i s’espera que els resul- en totes les sessions progra-pecte que afavorirà la participa- que s’hagin realitzat aquest any propera edició es valorarà dedi- tats de l’estudi es puguin te- mades s’ha superat el cente-ció serà l’augment del termini de en l’àmbit del desenvolupament car-lo a algun altre tema. nir a finals del mes de maig. nar de participants. Consulta les bases de la promoció al nostre Facebook www.facebook.com/fedaandorra Vota i guanya ! Segueix-nos a Facebook, ajudans a triar la imatge de FEDA pel 25è aniversari i podràs guanyar un iPhone, un iPad Mini i molts més premis Pots votar fins al 24 de febrer * Sorteig davant de Notari el dia 28 de febrer del 2013 entre tots els participants.
 11. 11. Dijous, 21 De febrer Del 2013 andorra 11 reunió de pobleCombat de boxa entre detractors ipartidaris de Carlemany per a vianantsEls uns i els altres es retreuen la falta de diàleg i mostren posicions que semblen irreconciliables tati masià m. s. c. escalDes-engorDany ciativa es van fer pregar. I van ser més assossegades. Un dels assis-Partidaris i detractors de conver- tents va felicitar el Comú per latir l’avinguda Carlemany per a seva valentia i va comparar la me-vianants van pujar al ring que va sura amb l’episodi de Caldea. Unesdevenir la reunió de poble cele- altre recordava que estudis an-brada dimarts al Comú. L’Asso- dorrans han apostat per convertirciació de Veïns de l’eix comercial per a vianants l’eix. El presidentes va presentar amb cartells a les de la PIME, Marc Aleix, va aplau-mans on es feia palesa la seva po- dir la mesura però va recordarsició. I també amb una bateria de que Andorra pateix altres mals,preguntes, que es va quedar a la com la poca atenció a la qualitat,meitat. Després de les interven- un punt que la cap de l’oposició,cions dels cònsols (les paraules Cèlia Vendrell, va reprendre perdels quals van provocar algun assenyalar que la responsabilitatmurmuri o rialla) i d’un assessor recau en els empresaris.en mobilitat i la gerent de Terras- La sala es va convertir en unsacentre, la pluja d’intervencions combat de boxa en què la meitatno es va aturar. de l’aforament lluitava per aplau- Les primeres paraules, expo- dir més fort que l’altra en cadasades per contraris a la mesura, opinió contraposada. Un combatvan anar adreçades a la represen- la sala plena de gom a gom abans de l’inici de la reunió de dimarts. sense àrbitre, ja que la intervenciótant dels comerciants de Terrassa, dels cònsols va ser laxa. I entreque acabava de defensar els be- ent ara anem pel bon camí) quan Marc Calvet als nostres negocis, que tant ens bambolines s’ho mirava el cap deneficis de la pacificació dels car- va indicar que la situació a les han costat aixecar”. També es va Govern, Antoni Martí.rers per als comerços. Crítiques dues ciutats és molt diferent ja “ El Comú ha fet un projecte assenyalar el temor de veure en- En acabar la reunió, el cònsolforça àcides va haver de sentir la que “vosaltres viviu del comerç”. i ens trobem amb una oposició cara més reduïdes les vendes en menor, Marc Calvet (que va asse-convidada pel Comú escaldenc, Els opositors al projecte van tancada. El projecte es mereix un moment que els comerços ja gurar que impulsava la mesuraencaminades a deixar clar que niEscaldes-Engordany ni Andorra anar prenent la paraula, reiterant algunes de les demandes que ja una oportunitat” estan en “una situació de sosteni- bilitat molt precària”. per responsabilitat política), va lamentar “les formes” i va afegirsón la població catalana. Fins i tot s’han plantejat des de l’associa- Els botiguers de la part alta que “hem fet un projecte i ens tro-algun dels presents (que sembla- ció. Van insistir diverses vegades Cèlia Vendrell també van alertar que el tall de bem amb una oposició tancada”,va conèixer prou bé la realitat del en la necessitat de fer un pla de la circulació farà que l’activitat alhora que va anunciar accions acentre de Terrassa) va apuntar al- reactivació de tota la parròquia “ M’agradaria que es calmés sigui nul·la o que esdevindrà tan la part alta, com triplicar les pla-gun fiasco del tall del trànsit. i van lamentar el poc rigor de la per establir un diàleg, tot i que sols una zona d’accés. Per això un ces de l’aparcament de l’església o La gerent de Terrassacentre, corporació perquè el tall de Car- entenc el neguit de l’Associació altre empresari plantejava que millorar el CIAM. Vendrell tam-defensant que ella no tenia res aguanyar ni a perdre amb el pro- lemany no se sustenta en cap es- tudi econòmic. Des del públic es de Comerciants ” “quan una cosa funciona, ¿per què la volem canviar?”. Forts bé va apuntar que “ens agradaria que es calmés per establir un dià-jecte escaldenc, va reiterar que és va posar en relleu que “a fora del aplaudiments van seguir cada leg, tot i que entenc el neguit deuna iniciativa que ha tingut bons Comú també hi ha gent prepara- Alexis Estopiñán una de les intervencions. Com les l’associació”. Des dels opositors,resultats i que si hi ha indrets sen- da. Aprofiteu el seu coneixement, que demanaven diàleg al Comú. Alexis Estopiñán va dir que “hemse botigues és degut a les obres no us entossudiu en un projecte “ Hem vist una fractura social i I algú llançava un avís per a na- vist una fractura social i pregun-de soterrament del tren, que que ningú demana”. preguntes sense respondre. Si el vegants: “No abaixarem els bra- tes sense respondre” i que si els’han allargat cinc anys. La seva Un altre comerciant va escal- projecte funciona demanarem ços davant un posicionament projecte es veu viable finalmentintervenció sí que va rebre aplau-diments i braços enlaire (com di- far l’ambient afirmant que “les proves les volen fer d’esquena ” disculpes però si no, la dimissió tant intransigent.” Les posicions a favor de la ini- demanaran disculpes al Comú i si no funciona, la seva dimissió. 01 BON DIA 255x82mm.indd 1 18/02/13 17:24

×