Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari del 19 de juny de 2013

349 views

Published on

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!!! :)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 19 de juny de 2013

 1. 1. WWW.BONDIA.AD/TEL.808888/FAX828888DIMECRES,19DEJUNYDEL2013/NÚM.2.333/ANY10NOU PLA DE JUBILACIÓ100% Capital Garantit3% rendibilitat garantida**3% TAE fins el 31/12/2016Venda de petardsVenda de petardsPunts de vendaArmeria AndorranaC/ Bonaventura Riberaygua, n. 33Andorra la VellaLa MassanaAv. St. Antoni, enfront HotelMarco Polo1 hora gratuïta20% descompteen l’horaRESERVA-LA1 hora gratuïtaTARGETA VIPEls bombers fan diversessortides per les filtracionsd’aigua a Santa ColomaAVUI ÉS NOTÍCIA Pàgina 3La policia intervé en unaalerta per un carret abandonatsospitós a correus francesosANDORRA Pàgina 6El Comú d’Andorra la Vellaproposa un terreny a la Comellaper al futur heliport nacionalANDORRA Pàgina 10Un mapa de les Valls del Nordrecull 40 camins de fàcil accésper a tota la famíliaANDORRA Pàgina 11Jornada a l’aire lliure el dia21 per impregnar-se de totala música que es fa a AndorraCULTURA Pàgina 14Justin Safford no renovai és la primera baixa del Riverper a la propera temporadaESPORTS Pàgina 17ANDORRA Pàgina 7Els Verds troben“un pas endavant”la reforma de la Lleidel règim electoralANDORRA Pàgina 6Ponències obertes alpúblic andorrà en elCongrés de viabilitathivernalCULTURA Pàgina 15Tati MasiàExposició de treballsdels futurs artistesEl CAEE acull una mostra delstreballs dels alumnes de l’Es-pai d’Art. S’hi poden veureobres de diferents estils i te-màtiques fins al dia 29.
 2. 2. Dimecres, 19 De juny Del 2013d’interès2Aprofita l Estiu i Apunta t, ,CURSOS INTENSIUSacadèmia d’anglèsInformat:tel: 813-989C/ Bonaventura Armengol 10 I Edifici Montclar I Bloc 2, 6-1 I Andorra la Vella I singular@singular.adRESTAURANT TIC-TAPACUINA PERMANENToberta de les 12.00 a les 2.30 horesMenú dimecresPrimer platMeló amb pernil de glaAmanida malaguenya amb tonyinaGaspatxo andalúsEspaguetis carbonara o bolonyesaSopa de peix i mariscPostres a triar, beguda, cafè i ‘xupito’MENÚ DIARIMENÚ CARTAMENÚ DEL XEFMENÚ DE TAPES X 2MENÚ MARISCADA X 2MENÚ GRAELLADA DE CARN X 2 10,90 €+ IGIFem tot tipus de celebracions Escaldes-Engordany Tel.: +376 81 39 69Segon platBacallà al forn gratinatSípia a la planxa amb salsa d’all i julivertBotifarra amb mongetesEntrecot a la brasa amb verdures naturalsREBAIXES(a 50 m de Correus Espanyols,direcció Parc Central)EL TEMPSdijousdivendresdijous5/108/1510/1711/1812/1913/2010/179/167/139/1514/18meteo@bondia.adMillora de la situacióInestabilitat de tardaLes precipitacions als Pirineus més occidentalshan fet mal i, després de sumar més de 100 litresper metre quadrat i un fort desglaç, les crescu-des dels rius no s’han pogut evitar. Aquí, a lanostra àrea, tot i les precipitacions, hem estat allímit del desbordament de rius. Avui esperemalguna clariana. Al llarg del dia les nuvoladestornaran a ser destacades i esperem algun rui-xat o tempesta, que pot afectar en qualsevolpunt. Les temperatures seran més baixes i finsi tot poden ser negatives als cims. El vent, delsud-oest, baixarà de força i com a molt serà mo-derat. Que tingueu un BONDIA.Quart creixent06.15 h21.35 h
 3. 3. 3Dimecres, 19 de juny del 2013Els bombers van haver de fer ahiral matí fins a quatre sortides perfer front a les filtracions d’aiguaque van tenir lloc des del riu al’alçada de Santa Coloma. Con-cretament, es van inundar els so-terranis de l’Escola Andorrana id’alguns tallers propers al carrerPrat de Salit. També van haver defer treballs de contenció per evitarque l’aigua es filtrés cap als prats iafectés els edificis.El director de Protecció Civil,Francesc Areny, va explicar queno es tracta de desbordaments,sinó de petites filtracions a travésde la capa freàtica com a conse-qüència de l’elevat nivell del riu.I és que les precipitacions de lanit de dilluns i la matinada dedimarts van deixar una mitjanade 20 litres per metre quadrat,tal com s’esperava, i el pic màximde cabal a alta muntanya va tenirlloc entre les set i les vuit del matí,mentre que el riu va arribar a ni-vells màxims a la zona de SantaColoma entre les nou i les deu.A partir d’aquí, ja va començar abaixar a poc a poc.Areny va explicar que ahiral matí l’observatori de la BordaSabater va tornar a assolir els 80metres cúbics per segon, peròque, pel que fa a la vall del nord,l’increment del riu del Serrat –perla precipitació més abundant– esva veure compensat per l’estabili-tat en els cabals dels rius de Pal id’Ós, ja que en aquestes zones eldesgel ja ha acabat.Protecció Civil esperava novesprecipitacions ahir a la nit, peròde com a màxim 15 litres per me-tre quadrat, i per tant, confiavaque el cabal dels rius, aquest matí,s’incrementi menys que en lajornada d’ahir. Areny va indicarque els rius han arribat a nivells“raonables” i que no s’esperensituacions com les que es viuen ala Vall d’Aran, perquè a Andorra“ha plogut molt menys i quedamenys neu per fondre”.evacuacions a l’AranI és que els efectes de les precipi-tacions i del desgel es van notaramb força a la Vall d’Aran, on elsdesbordaments de la Garona vanobligar a evacuar més de 300 per-sones a diversos municipis, comVielha, Arties, Tredòs i Bossòst.Alhora, es va haver de tallarla N-230 entre Vielha i la fronterafrancesa i la C-28 a Naut Aran enhaver-hi esfondraments en dife-rents punts. Un, que va deixar unforat de metres de llarg, es trobaa la zona en direcció al port de laBonaigua, i un segon, a la zona endirecció a Vielha. En aquest cas,un barranc proper va arrossegarroques i terra fins a la carretera.Els dos esvorancs van deixar elnucli d’Arties incomunicat.Amés, els centres educatius deVielha, on es van registrar fins a114,9 litres per metre quadrat –unregistre només superat pels 169,5dels aiguats del 1982–, van tancari es va anul·lar el transport escolara tota la vall.La majoria dels ciutadansafectats per aquests aiguats esconcentren a Vielha i en alguneslocalitats properes. De moment,Interior va comptabilitzar 4.400abonats que s’havien quedat sen-se llum i 400 que tampoc no teni-en línia de telèfon fix.Precisament, Endesa va infor-mar de la posada en marxa d’unpla d’emergència per atendre elsproblemes de subministramentelèctric que hi ha a la Vall d’Aranarran dels desbordaments delsrius Garona i Noguera Pallaresa,així com un reforç dels mitjanstècnics i humans necessaris peragilitzar al màxim la solució deles incidències.La crescuda dels rius va afectartambé el Pallars. A Llavorsí, coma conseqüència de la pujada delnivell dels rius Noguera Pallaresai Noguera de Cardós, que conflu-eixen al municipi, es va inundaruna part del poble i també hi vahaver algun despreniment, se-gons els bombers, que va obligara fer talls puntuals a la C-13.Els bombers van fer diferentsactuacions. A la Vall de Cardósvan revisar els ponts i tambévan assegurar un porxo que ha-via quedat desplaçat. A Esterrid’Àneu i a la Pobla de Segur tam-bé van revisar els ponts del mu-nicipi, mentre que a Espot vantreure l’aigua que havia entrat al’interior d’un hotel.D‘altra banda, Protecció Ci-vil també està duent a terme elseguiment de l’evolució dels ca-bals dels rius de l’Alt Urgell, laNoguera i la Cerdanya i s’ha de-manat als ajuntaments de la zonaque informin puntualment dequalsevol incidència. Aquest ésel cas de la Seu d’Urgell, on el riuSegre, al seu pas pel municipi, te-nia un cabal de més de 45 m3/s, i laValira, que baixa d’Andorra ambmés de 110 m3/s. Això significaque al mesclant de les Aigües, ons’uneixen els dos rius, es registra-va un cabal de més de 145 m3/s.Els bombers fan diverses sortides perles filtracions d’aigua a Santa ColomasuccessosRedacció / AgènciesAndorra la Vella / la seu / vielhaEls desbordaments de la Garona obliguen a desallotjar més de 300 persones a la Vall d’Aranagències / rÀdioseuEls bombers a l’Escola Andorrana de Santa Coloma, el Valira al pas per Castellciutat i la Garona ja desbordada a Salardú.
 4. 4. OPINIÓ4 DIMECRES, 19 DE JUNY DEL 2013LA VEU DEL POBLE S. A. PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GERENT Thomas KampfraatBONDIA DIRECTOR Marc Segalés CAP DE REDACCIÓ Marta Fernández REDACCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CORRECCIÓ M.Àngels Sala MAQUETACIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FOTOGRAFIA Tatiana Masià,Iñaki Rubio, COMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Ricard Vallès, Joan Nogueira,Virginia Yáñez DISTRIBUCIÓ Premsa distribució TRANSPORT Trans Integral Seu SL.Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.adDIRECTORIEl diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BONDIA es reflecteix en el seu editorial.Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència.DipòsitLegalAND.114-2004Cartes al directorEnvia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica director@bondia.adRecorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència.En alguns llocs hi ha nens obligats a treballar, maltrac-tats, castigats violentament, remunerats amb una pagairrisòria: en no tenir manera de fer-se respectar, és mésfàcil de fer-los xantatge i explotar-los.Altres vegades són objecte de compravenda perser utilitzats en la mendicitat o, pitjor encara, per serintroduïts en la prostitució, en l’àmbit de l’anomenatturisme sexual, fenomen absolutament menyspre-able que degrada qui el practica i també tots els qued’alguna manera l’afavoreixen.Hi ha, a més, persones que no tenen escrúpols al’hora de reclutar nens per a activitats criminals, espe-cialment per al tràfic de drogues, amb el risc, entre al-tres coses, de quedar enganxats a l’ús d’aquestes subs-tàncies.No són pocs els nens que acaben per tenir com aúnic lloc de vida el carrer, després d’haver escapatde casa, o d’haver estat abandonats per la família,considerats per molts com a deixalles de què cal des-prendre’s.La violència sobre els nens lamentablement es dónafins i tot en famílies que viuen en condicions d’alleuja-ment i benestar. Són molts els nens que han de supor-tar els traumes derivats de les tensions entre els pares ode la mateixa ruptura de la família. La preocupació pelseu bé no pot frenar mesures dictades amb freqüènciaper l’egoisme i la hipocresia dels adults. Darrere d’unaaparença de normalitat i serenitat, més convincent en-cara per l’abundància de béns materials, els nens es ve-uen de vegades obligats a créixer en una trista solitud,sense una justa i amorosa guia i sense una adequadaformació moral.Abandonats a si mateixos, troben habitualment elseu principal punt de referència en els mitjans de co-municació. Els programes presenten sovint models devida irreals o corruptes, davant els quals el seu fràgildiscerniment no és encara capaç de reaccionar.Una qüestió delicada d’abordar és la que fa refe-rència als maltractaments en qualsevol de les sevesmanifestacions. Tot i així, quan es relaciona amb elsnens és encara més delicada i summament patida pelsqui ho pateixen: els petits per incapacitat dels adults(per diferents motius). Es denomina maltractamentinfantil o abús infantil qualsevol acció (física, sexual oemocional) o omissió no accidental en el tracte cap aun menor, per part dels seus pares o cuidadors, que liocasiona dany físic o psicològic i que amenaça el seudesenvolupament tant físic com psicològic.Es distingeixen cinc tipus bàsics de maltractamentinfantil: l’abús físic, l’abús sexual, el maltractamentemocional, l’abandonament físic i l’abandonamentemocional. La definició de maltractament deu, a més,tenir en compte, almenys, tres criteris: en primer lloc, laconsideració d’una acció o omissió com a maltractamentdepèn, en molts casos, de l’edat del nen; en segon lloc,la situació psicofisiològica del menor pot condicionarles conseqüències de l’acció o omissió exercides sobreell, cosa que pot comportar una relativització de la sevaconsideració com a maltractament, i, en tercer lloc, caltenir també en compte que no necessàriament tots elsactes de maltractament han de deixar seqüeles imme-diates i visibles en el menor. Això és especialment re-llevant ja que les conseqüències importants dels casosde maltractament infantil no solen ser les físiques, sinóles que afecten el desenvolupament del menor a mitjà illarg termini. Els indicadors típics de l’abús físic en unmenor són les contusions o morats en diferents fasesde cicatrització i de forma estesa en diferents parts delcos; les cremades de formes definides, les fractures denas o mandíbula, o en espiral dels ossos llargs; les tor-çades o dislocacions; les ferides o raspadures a la cara ila part posterior de les extremitats i el tors; els senyalsde mossegades humanes; talls o punxades; lesions in-ternes (al crani o al cervell, símptomes d’asfíxia...).L’abús de menors consisteix en diversos elements ies posa èmfasi en dues idees principals, les quals sónl’asimetria d’edat i l’abús de poder. L’asimetria d’edates refereix a la diferència d’edat que hi ha entre l’agres-sor i la víctima, mentre que l’abús de poder és un factornecessari per a l’abús infantil, ja que implica por i obtéun paper dominant en l’àmbit social. L’abús de poders’obté per mitjà de les experiències i la maduresa del’agressor. Per aquesta raó, l’asimetria d’edat esdevéun factor en el maltractament infantil, ja que per mitjàde l’edat es poden desxifrar els nivells d’experiència,maduresa i, sobretot, de malícia de l’agressor. S’ha dereconèixer el dolor que pateixen els nens a tot el mónque són víctimes de maltractaments físics, mentals iemocionals. El diàleg, el respecte, la no-violència i eltreball en equip són alguns dels valors en què paresi fills, mestres i alumnes es basaran per assolir aquestprojecte.Unim-nos tots per combatre qualsevol forma de vi-olència i derrotar la guerra! Donem als nens un futurde pau!No permetem que aquesta conducta malalta perju-diqui els qui són el present i futur del nostre país.TRIBUNAROSER RODRÍGUEZ JEREZDonem als nensun futur de pauENQUESTA DE LA SETMANA¿Trobeu bé que el futur casinosigui de gestió privada?Envia un SMS al 789 amb la tevaresposta ENQ SI o bé ENQ NOCada dimarts el resultat de l’enquesta es publicaràen aquest espai i entre els participants se sortejarantres lots de productesper al bany.tres lots de productesen aquest espai i entre els participants se sortejarantres lots de productesEDITORIALAndorra acollirà el mes de febrer de l’any queve el Congrés internacional de viabilitat hiver-nal, que ha de suposar l’arribada al país d’unimportant nombre d’experts en la matèria.Això, d’una banda, ha de servir per generaral país una important activitat econòmica, jaque a més de la inscripció que els participantshan de pagar cal pensar en el volum de per-sones que pernoctaran i consumiran al país.D’altra banda, ha de servir per posicionar An-dorra com a indret d’acollida de grans esdeve-niments, ja que les persones que ens visitaranpodran comprovar la capacitat del país peracollir aquest tipus de cita i, per tant, podranexplicar l’experiència en tornar al seu país. Pertant, amb aquesta cita Andorra té davant seuun important repte organitzatiu i ha de saberaprofitar l’ocasió aconseguint que la cita siguitot un èxit. A més, és molt bona iniciativa el fetd’obrir la cita a la ciutadania, que s’ha d’im-plicar en aquest esdeveniment necessàriamentperquè acabi triomfant. Per tant, tothom hihaurà de posar aquells dies el seu gra de sorraperquè el congrés sigui un èxit i perquè el re-cord que s’enduguin els participants sigui po-sitiu, ja que d’aquesta manera An-dorra tindrà un important aval peracollir altres cites internacionals.Deixar el llistó alt
 5. 5. publicitat 5Dimecres, 19 De juny Del 2013Ctra. Os de Civís · AD600 · Aixovall · Principat d’AndorraTel.: +376 816 256 / 359 817Tast i aperitiu gratis(bodes, aniversaris,sopars dempresa)Obert a la nit dijous divendres i dissabteA 50 m dretadireccióAixovallBUFET LLIURECADA DIAPREU: 11,50€(IGI INCLÒS)OBERT A LA NITDIJOUS, DIVENDRESI DISSABTEBUFET LLIURECADA DIAPREU: 11,50€(IGI INCLÒS)OBERT A LA NITDIJOUS, DIVENDRESI DISSABTECtra. Os de Civís · AD600 · Aixovall · Principat d’AndorraTast i aperitiu gratisESPECIALANIVERSARISI GRUPSPREU: 12,50€(IGI INCLÒS)
 6. 6. 6 Dimecres, 19 de juny del 2013Algunes de les ponències que esdesenvoluparan en el Congrésinternacional de viabilitat hiver-nal, que tindrà lloc el febrer del’any que ve, estaran obertes alpúblic andorrà, ja que els temessón d’interès per als ciutadansd’una zona de neu. Així es volaconseguir que la població s’hiimpliqui perquè sigui un con-grés de país. A més, el ministred’Economia i Territori, JordiAlcobé, va destacar que aquestesdeveniment tindrà un impacteeconòmic important per al Prin-cipat ja que hi participaran con-gressistes disposats a pagar els1.000 euros de la inscripció.En total s’espera reunir 1.500persones entre congressistes, ex-positors i altres participants demés de 30 països dels cinc con-tinents i més de deu ministresde diferents governs. Per aquestmotiu, la cap d’organització delcongrés, Fina Pastor, va remar-car que és una oportunitat peral sector turístic, al mateix tempsque va assenyalar que tots elsconcursos que es convoquen sónnacionals. Alcobé també va su-bratllar que la trobada és un bonaparador per a Andorra i permetsituar el Principat en el món delscongressos. Tot això justifica elpressupost que s’hi destinarà,que pujarà a 2 milions d’euros.Tot i així, la intenció és cobriraquestes despeses amb les ins-cripcions dels congressistes, ellloguer dels espais als expositorsi les empreses patrocinadores(ja se n’ha contactat unes 60).En aquesta catorzena ediciódel congrés es tractarà de la via-bilitat hivernal en temps de crisi.Segons va explicar el secretarigeneral de l’Associació Mundi-al de la Carretera, Jean-FrançoisCorté, s’analitzarà d’una bandal’impacte del canvi climàtic enla freqüència i la intensitat deles precipitacions. Corté va indi-car que cal adaptar els mètodesper fer front a aquestes modifi-cacions. D’altra banda, la preo-cupació és el context econòmic ila necessitat de reduir la despesaassegurant el millor servei per ala població, que cada vegada ésmés exigent.En la trobada es parlarà decom millorar la informació sobrecarreteres, de noves tècniquesper prevenir el gel i els efectesde la sal en el medi ambient, i espresentaran noves tecnologies inous materials. Així mateix, perprimer cop també prendran parten el congrés els comitès tècnicssobre l’explotació de ponts i tú-nels i s’hi inclou el castellà coma llengua oficial al costat de l’an-glès i el francès, un fet que ha ge-nerat un gran interès de païsosde Sud-amèrica per assistir-hi.La trobada es desenvoluparàen diferents espais. El Centre deCongressos de la capital serà elcentre neuràlgic i s’utilitzarandiverses sales per fer cinc po-nències simultànies. La plaçadel Poble acollirà la cerimòniad’inauguració i a l’aparcamentd’autobusos de Prada Casadeti una part del centre COEX s’hiubicarà la zona d’exposició. Perfacilitar l’accés s’habilitarà unarampa des de Prada Casadet i estallarà el carrer Doctor Vilanova.A més, el Palau de Gel acolli-rà el sopar de gala i el circuit delcap del Port, un campionat i unademostració de màquines lleva-neu. També s’han previst visitestècniques al Centre de Controlde l’Agència de Mobilitat, altúnel d’Envalira, al túnel de lesDos Valires, al túnel del Pont Pla,al Funicamp i al dic d’Arinsal.L’organització del congrés vaa càrrec del Govern, el Comú dela capital i l’Associació Mundialde la Carretera. Aquesta entitates va crear el 1909 i reuneix 120governs i diferents col·lectius.Alcobé també va avançar queuns dies abans Andorra acolliràel Congrés mundial de la mete-orologia.El Congrés de viabilitat hivernal preveuponències obertes al públic andorràesdeveniment professionalm. s. c. / agènciesAndorra la VellaAlcobé destaca que la trobada és un bon aparador i que tindrà un impacte econòmic importanttati masiàCorté, Alcobé i Pastor van presentar ahir el Congrés de viabilitat hivernal.S’analitzarà l’impactedel canvi climàtic i lanecessitat de reduir ladespesa però no el serveiEnsurt i dels grans, el que es vaviure ahir a primera hora de latarda a les dependències de LaPoste, on un carret de la com-pra abandonat va fer sospitarper uns moments que es podiatractar d’un objecte perillós,com un artefacte. Sortosament,tot va quedar en una falsa alar-ma sense conseqüències.Cap a les tres de la tarda lapolicia va rebre una trucadaprovinent dels correus france-sos, que alertava que algú s’ha-via descuidat un carret de lacompra i que els semblava unobjecte perillós. Aquest avís vafer que s’activés un dispositiuespecial per poder dur a termela investigació escaient, que vaconcloure que no es tractava decap objecte perillós.Agents de la policia, junta-ment amb efectius del Tedax iun gos especialitzat en aquestscasos, van treballar a la zonaper determinar si a l’interiordel carret hi podia haver al-guna mena d’artefacte o algunelement perillós per a les per-sones.Per dur a terme aquesta in-vestigació es van prendre lesmesures escaients en un casd’aquestes característiques,com ara acordonar la zona,per poder fer les inspeccionsi comprovacions necessàries ipoder esbrinar, d’aquesta ma-nera, si es tractava o no d’unobjecte perillós. Per sort, tot varesultar ser una falsa alarma,segons van informar ahir desdel cos de l’ordre un cop con-closa l’operació.Ensurt a La Poste per uncarret abandonat sospitóssuccessosm. f.Andorra la Vellar. v.La policia, ahir, a l’interior de La Poste.
 7. 7. andorra 7Dimecres, 19 de juny del 2013Av. de Salou, 40AD500 Andorra la VellaT. +376 729 800 · F. +376 729 801Principat d’AndorraPrimavera2013Ferreterieswww.cifec.esENTRA AOrganitzem aniversaris per infants de totes les edats i adults.No deixis que t’ho expliquin i bufa-les amb nosaltres!Demana informació de menús i condicions trucant al 738573.Un producte AnyósParkEl Partit Verds d’Andorra consi-dera un “pas endavant” la mo-dificació que pretén introduirDemòcrates per Andorra (DA)a la Llei del règim electoral perreduir el percentatge necessaride vots per obtenir representa-ció parlamentària. La posiciód’aquesta formació és que elmínim establert per tenir dretal repartiment d’escons s’hauriade situar entre el 3% i el 3,5%,tal com recomanen les diferentsinstàncies de la Unió Europea(UE), entre elles el ParlamentEuropeu.L’expresidenta i actual por-taveu del partit, Isabel Lozano,explica que aquesta és la pos-tura que han defensat en elsprogrames amb els quals s’hanpresentat a les darreres elecci-ons generals. Com a prova de laimportància de reformar aquestaspecte, Lozano esmenta el fetque amb el sistema electoralvigent “hi ha dos consellers ge-nerals que han estat elegits ambmenys vots que els que vam re-collir nosaltres”. Aquest partitha defensat sempre, però, queel millor sistema seria aquellque facilités que “un ciutadà, unvot” i per això aposta per unacircumscripció única per a leseleccions generals.Els Verds d’Andorra es mos-tren a favor de la introduccióde llistes obertes, un debat ques’ha obert de nou a la societatamb la iniciativa legislativa po-pular (ILP) que està recollintsignatures amb aquesta finali-tat. Segons va indicar Lozano,és “positiu” que els ciutadanspuguin prioritzar quins són elsseus candidats preferits entretotes les opcions que se’ls oferei-xen d’una mateixa llista. Tambéestà a favor que els ciutadans es-tiguin a les meses electorals, talcom proposen els demòcrates, “ique hi hagi més col·legis electo-rals per afavorir que la gent vagia les votacions”.Una cosa diferent és que tam-bé es puguin barrejar noms dedues candidatures diferents,una qüestió sobre la qual el par-tit encara no ha definit una líniaconcreta, però que a la portaveudels Verds d’Andorra també lisembla que “és una possibilitatque afegiria encara més plurali-tat”. “Tot el que es faci per do-nar als ciutadans la possibilitatde triar crec que està bé, perquèd’aquesta manera s’implicaràmés en la política”, va afegirLozano.La portaveu dels Verds varecordar també que, a més dela reforma de la Llei del règimelectoral, el seu partit sempre haportat al seu programa la pos-sibilitat que hi hagi matrimonisentre persones del mateix sexe.“Això demostra que la nostraidea no era tan impossible deportar a la pràctica”, va indicar.Segons la seva opinió, el pro-blema en aquest tema o en el del’avortament “és el cap d’Estatque tenim”.Els Verds troben “un pas endavant” lareforma de la Llei del règim electoralpolíticaJULIÀ RODRÍGUEZAndorra la VellaLa formació es mostra a favor que s’introdueixin finalment les llistes obertes en les eleccionstati masiàLa portaveu dels Verds d’Andorra, Isabel Lozano.Lozano recorda quemoltes de les demandesactuals són al programadels Verds
 8. 8. publicitat8 Dimecres, 19 De juny Del 2013El cor dun paísNon plus ultradel 20 al 23 de junywww.andorraultratrail.org
 9. 9. andorra 9Dimecres, 19 de juny del 2013PISCINAMUNTANYAESCALDESTORNEM A OBRIR!! del15 de juny al 15 de setembreClasses GRATUÏTES de natació per infants,embarassades i nadons, i aquagym.Informa’tCrèdit Andorrà va acollir ahiruna conferència a càrrec del vi-cepresident de la companyianord-americana de serveis fi-nancers Gamco, Robert Leinin-ger. L’expert financer va posaren relleu els punts forts i feblesde l’economia dels Estats Units.Com a punt negatiu va recordarl’important deute federal, quese situa en el 104% del PIB delpaís, i al qual s’hauria de sumarel deute propi de cada estat, aixíque arribaria a un 130% o més.Com a punts a favor, va in-dicar que l’economia nord-ame-ricana té tipus d’interès baixosgràcies als esforços que s’han fetdes de la reserva federal, i que amés últimament s’han creat llocsde treball, alguns sectors com laconstrucció han crescut i que,en definitiva, es va en “la bonadirecció”.De fet, un punt que va asse-nyalar com a molt importantés el canvi que s’està fent en elmercat energètic, ja que una partimportant de les importacionsnord-americanes són de petroli,i es considera que gràcies a lanova tecnologia que s’aplicaràno caldrà importar-ne més.Leininger va indicar que elpetroli d’esquist permetrà queno s’hagi d’importar petroli sinóque es pugui exportar, i que amés això generarà un volum eco-nòmic important, que de fet jaestà revitalitzant algunes zonesdel país com Dakota del Nord.Per tot això, Leininger vaparlar positivament del mercatfinancer americà. A més, concre-tament es va referir a les accionsde les empreses, que són el pro-ducte de més èxit, ja que donenuna bona rendibilitat. De fet,en els darrers cinc anys en llocde comprar deute les empresesn’han emès, i ha estat un produc-te interessant.Va assenyalar que en els úl-tims anys els inversors particu-lars han invertit més en accionsque en deute públic perquè, comque havien baixat, s’han dedicata comprar accions de les sevesempreses i d’altres. Tot i així, finsal 2012 les inversions van estardavallant, i en el primer semes-tre del 2013 s’ha detectat que elprivat ha tornat a entrar en elmercat borsari.Pel que fa al deute públic, encanvi, els que en financen la ma-jor part són els xinesos, i gràciesa això s’han pogut mantenir elstipus d’interès baixos. Tot i així,Leininger va reconèixer que elsEstats Units hauran d’afrontaraviat el seu problema de deute.L’expert va oferir aquesta vi-sió per orientar els inversors an-dorrans en les seves actuacions.Amés, la seva empresa assessoraCrediinvest Sicav US AmericanValue, de Crèdit Andorrà.Un expert aconsella accionsd’empreses nord-americanesfinancestati masiàUn moment de la xerrada que va tenir lloc ahir a Crèdit Andorrà.Leininger exposa els punts forts i febles de l’economia americanaagènciesAndorra la VellaVa marxar enfadat perquè l’ha-vien fet fora del local i va ame-naçar de tornar per calar foc aun dels porters i a la discoteca.Va complir l’amenaça i al capde poca estona tornava a seral davant del local amb unaampolla d’aigua de litre i migplena de benzina, amb la qualva ruixar la façana de l’edifici.Sortosament, els fets no vananar més enllà i no es va haverde lamentar danys ni perso-nals ni materials. Aquest és elrelat que van exposar dos delsporters del local a la policia enel moment de fer la denúncia itambé posteriorment a la Bat-llia. Ahir, davant del Tribunalde Corts, només van compa-rèixer el gerent del local i dosagents de la policia, ja que nil’acusat ni els porters s’hi vanpersonar.El ministeri fiscal consideraque no hi ha cap dubte que vaser l’home que ahir es jutjaval’autor dels fets (que van tenirlloc el mes de juny del 2011 a lacapital), ja que els porters el co-neixien i el van identificar comla persona que els va amenaçari que posteriorment va anar allocal amb la gasolina. Per aixòdemana que sigui condemnata divuit mesos de presó i l’ex-pulsió definitiva del país. Lafiscalia creu que, a banda de lagravetat dels fets, cal tenir encompte a l’hora d’imposar lapena que l’home té antecedentsi que va actuar per motius xe-nòfobs, ja que un dels portersde la discoteca era d’origenàrab, i de fet els insults que liva proferir estaven relacionatsamb la seva procedència.La defensa, però, vol l’ab-solució ja que, a banda que elseu client va negar els fets, vaafegir que no hi ha elementssuficients per provar que enva ser l’autor, ja que a l’ampo-lla no es van poder identificarempremtes digitals. A més amés, troba que un element im-portant per demostrar la sevainnocència és que la patrullaque el va controlar va constatarque les mans no li feien olor debenzina, motiu pel qual des-prés del control va ser deixaten llibertat.Un dels agents encarregatsde la investigació, però, va la-mentar que la patrulla que vacontrolar l’home no va fer béla seva feina i va afegir queva tenir temps de rentar-se lesmans, ja que no va ser localit-zat al lloc dels fets sinó en unbar que hi havia a prop. Tam-bé va confirmar que l’entradadel local era de fusta i hauriapogut provocar que les flamess’estenguessin ràpidament.Jutjat per intentarcalar foc a un locald’on l’havien fet foram. f.Andorra la Vellatribunal de cortsUn total de 61 alumnes i 23 pro-fessors arribaran aAndorra el dia23 d’aquest mes per participaren la 24a edició de l’Olimpíadamatemàtica nacional espanyola.Aquesta és la segona vegada queel Principat acollirà l’esdeveni-ment, després d’haver acollit laquarta edició, i la responsable del’organització, Raquel Vallés, vaagrair ahir la implicació de diver-ses entitats i va subratllar la feinaque s’ha fet per programar tot unseguit d’activitats que tenen perobjectiu l’aprenentatge però tam-bé que els participants s’endu-guin una imatge global del país.La consellera d’Educació del’ambaixada espanyola, MaríaSoledad Salafranca, va indicarque per acollir aquest esdeveni-ment s’ha de presentar la can-didatura i un projecte, i que pertant cal una preparació extensa.La participació és sempre lamateixa, i són els guanyadors deles olimpíades de cada comunitatautònoma els que poden gaudirde l’esdeveniment. Seran tres decada comunitat a excepció d’An-dalusia, que en porta sis, i de Me-lilla i el País Basc, que en portendos. A més, hi participa un alum-ne del Marroc i cinc d’Andorra.Entre les activitats preparadeshi haurà sortides a Naturlàndia,amb una prova d’orientació perequips; proves al parc natural delComapedrosa; un fractal geganta la plaça de les Fontetes i visitesals museus. L’acte de clausuratindrà lloc a la nova seu del Con-sell General.Vallés va exposar que per or-ganitzar l’esdeveniment es cal-cula un pressupost d’uns 20.000euros, però que la conselleriad’Educació no ho podria fer sen-se la col·laboració de MoraBanc iels altres patrocinadors.D’altra banda, la consellerad’Educació ha valorat positi-vament la decisió de posposarel tancament progressiu de lesescoles de Sant Julià i Encamp.Per al curs vinent ja hi ha uns 21alumnes de 3 anys inscrits a SantJulià i uns 15 a Encamp.61 alumnes prendran part enla 24a Olimpíada matemàticacita al principatagènciesAndorra la Vella
 10. 10. andorra10 Dimecres, 19 de juny del 2013revetlla de sant joan 2013ABBA XALET SUITES HOTELVine a gaudir amb nosaltresde la Revetlla de Sant JoanAdults: 29 €Nens: 15 €Reserves al tel. 73 73 00 oa xaletsuites@abbahotels.comFa uns mesos el ministre d’Eco-nomia i Territori, Jordi Alcobé,va fer arribar a les corporacionscomunals una carta en què elsdemanava que proposessin ubi-cacions on es podria construir elfutur heliport nacional, desprésd’haver descartat el Patapoucom a indret per construir-lo.Després d’analitzar diferentsterrenys, el Comú d’Andorra laVella n’ha proposat un a la zonade la Comella, que consideraque seria l’indret apropiat per ala construcció d’aquesta infraes-tructura aèria.La cònsol major de la parrò-quia, Rosa Ferrer, va confirmarahir que aquest terreny que s’haproposat al Govern és el que hancregut més idoni des de la corpo-ració després d’haver-ne avaluatuns quants. Aquest indret, queestà situat a la zona del miradorde la Comella, suposaria que nos’hauria de sobrevolar directa-ment cap edifici i a més es trac-ta, segons va concretar Ferrer,d’una zona on no hi ha veïns.Ara aquesta proposta que elGovern té sobre la taula hau-rà de ser analitzada per poderdeterminar si és o no la ubica-ció adequada. Des de l’execu-tiu van informar que el terrenycompleix, a priori, els requisitsmínims, i que de manera immi-nent començaran a estudiar lescaracterístiques tècniques, tot ique no s’ha fixat una data límitper fer-ho. D’altra banda, no hanrebut cap altra proposta i elscomuns de Canillo, Ordino i laMassana han informat que no entenen cap.Proposta d’un terreny a laComella per al futur heliportandorra la vellaagènciesEl Comú ha proposat que l’heliport es faci a la Comella.Es tracta d’una parcel·la de propietat comunal a la zona del miradorm. f. / agènciesAndorra la VellaLa plaça Major de Santa Colo-ma acollirà dilluns que ve almigdia la festa del poble, quese celebrarà amb una sardina-da popular.Amb anterioritat, a inicia-tiva dels usuaris i dels moni-tors de la Casa Pairal de SantaColoma, ja s’havia organitzatun dinar de germanor (2005),una botifarrada (2008), unaarrossada (2009) i una calço-tada (2010).Aquest any es proposa unatrobada de la gent gran ambtota la població, per potenciarles relacions interpersonalsi donar a conèixer la CasaQuim de Dolsa.La sardinada popular co-mençarà a dos quarts de duesdel migdia, i tot seguit hi hau-rà un ball de tarda, que s’ini-ciarà a dos quarts de quatre.A dos quarts de cinc hi hauràla rifa de diversos objectes deregal: paquets d’activitats tu-rístiques, entrades a Caldeai a la piscina i un sopar pera dues persones, entre d’al-tres. Els premis són donaciód’Establiments Vidal, ViatgesPantours, Caldea, la piscinaRiberaygua i l’hotel Cellerd’en Toni.La festa continuarà fins ales set de la tarda amb músicai ball. Totes les persones inte-ressades a assistir-hi podenadquirir els tiquets, que te-nen un preu de sis euros en lavenda anticipada, fins aquestdivendres. Els punts de ven-da són a la Casa Pairal deSanta Coloma, a la Casa Pai-ral del parc Central, al casalCalones i al centre culturalLa Llacuna.Els tiquets també podranser adquirits el dilluns 24 ala plaça Major de Santa Co-loma, a partir de dos quartsd’una del migdia, al preu denou euros.Sardinada popular percelebrar la festa delpoble a Santa ColomaRedaccióAndorra la Vellaactes popularsEl cònsol menor i conseller dePromoció Econòmica de la ca-pital, Jordi Minguillón, va vi-sitar dilluns Lleida, on va serrebut pel regidor de Turisme del’Ajuntament, Fèlix Larrosa, i eldirector de Fira de Lleida, Ori-ol Oró. L’objectiu de la trobadaera tractar la captació de con-gressos, esdeveniments i fires,aprofitant tant la Llotja de Llei-da com el Centre de Congressosd’Andorra la Vella, per posicio-nar les dues ciutats en el mercatdel turisme de negocis.En el transcurs de la reunióes va acordar un intercanvi departicipació en les respectivesfires de totes dues ciutats. D’unabanda, Andorra la Vella prendràpart en la Fira de Sant Miqueli, de l’altra, Lleida participaràen la Fira d’Andorra la Vella, almes d’octubre.També es va tractar de la ne-cessitat d’incentivar les empre-ses perquè puguin crear nousproductes per al turisme.La capital i Lleida treballenper incentivar els congressosturismeRedaccióAndorra la Vellacomú d’andorra la vellaAndorra la Vella i Lleida volen captar més turisme de negocis.educació94% d’aprovatsa la PobproRedaccióAndorra la VellaDels setze candidats que es vanpresentar als exàmens de laProva Oficial de Batxillerat Pro-fessional (Pobpro), quinze hanobtingut el títol de batxiller pro-fessional, segons va informarahir el ministeri d’Educació.D’aquesta manera, el percentat-ge global d’aprovats se situa enel 93,75%. Els exàmens van co-mençar el passat 5 de juny.
 11. 11. andorra 11Dimecres, 19 de juny del 2013Els comuns d’Ordino i la Mas-sana van presentar ahir el pri-mer mapa de camins de lesValls del Nord, que recull unaquarantena d’itineraris d’accésmolt fàcil, fàcil i mitjà. S’hanclassificat com les talles de lessamarretes (XS, S i M) i per co-lors, com les pistes d’esquí. Se-gons van explicar la cònsol me-nor d’Ordino, Consol Naudí, ila consellera de Cultura, MediAmbient, Agricultura i Sosteni-bilitat de la Massana, Jael Pozo,totes les rutes recollides en lapublicació són d’interès turístictant per als visitants com perals locals i estan pensades pergaudir en família.Les rutes de talla XS estansenyalitzades en groc i comp-ten amb 250 metres de desni-vell i un recorregut de 2,5 qui-lòmetres de distància. En totalal mapa se n’hi recullen sis. Lesrutes de talla S estan senyalit-zades en verd i tenen 500 me-tres de desnivell i cinc quilòme-tres de distància. Se n’hi podentrobar vint. Per últim, les Mestan senyalitzades en blau itenen 750 metres de desnivelli vuit quilòmetres de distància.D’aquestes n’hi ha catorze.Del conjunt de camins queformen el mapa editat per lesdues corporacions, n’hi hatres d’interparroquials, divuita Ordino i dinou a la Massa-na. A més, tal com va indicarla consellera de Cultura, MediAmbient, Agricultura i Sosteni-bilitat de la Massana, Jael Pozo,n’hi ha moltes de circulars quecomencen i acaben al mateixpunt. Així mateix, els caminspassen pels voltants dels nuclisurbans de la Massana i Ordi-no, però també d’altres poblesd’aquestes parròquies, comLlorts, Sispony o el Serrat. Amés, el mapa inclou informa-ció sobre les activitats que espoden fer en algun dels tramsd’aquestes rutes i que són “unapràctica que va en augment”,segons va assenyalar la conse-llera de la Massana.L’objectiu és arribar a unpúblic familiar que pugui ferles rutes en poques hores. Elmapa també permet substituirla guia blava, que “ha quedatobsoleta”, va afirmar la cònsolmenor d’Ordino, Consol Nau-dí. El proper pas, segons va as-senyalar, serà ampliar el mapaamb pistes “vermelles i negres”de més dificultat i també afegirinformació en diferents puntsdels camins amb codis QR oamb senyalització addicional.D’aquesta manera es podri-en realitzar “rutes quasi dedescoberta del patrimoni”, vaexposar.Un mapa recull 40 camins defàcil accés per a tota la famíliavalls del nordtati masiàPozo i Naudí en la presentació del mapa de camins, ahir.Les rutes escollides són d’interès turístic per a visitants i residentsagènciesordinoLa cremada de les falles de SantJoan d’aquest any esdevindràun retorn als orígens. El fet ésque la festa inclourà la falla tra-dicional, feta amb un pal de boixi escorça de bedoll, i seran els jo-ves que arriben a l’edat permesaper cremar amb foc els que hidonaran el tret de sortida fent-la rodar. Abans hauran aprèsa construir-la. L’Associació deFallaires ha decidit fer aquestaincorporació arran de la candi-datura perquè les festes del foces declarin patrimoni culturalimmaterial de la humanitat, jaque les mesures de salvaguardade la Unesco destaquen la im-portància dels materials.Això tindrà lloc el 23 de juny,a partir de les set de la tarda, ala placeta del Puial. A partir deles onze de la nit s’iniciarà elrecorregut pels carrers de la ca-pital, aquest cop amb les fallessostenibles i les falles de llumdels infants, acompanyats demúsica de tambors. Els infantsprendran el màxim protagonis-me en arribar a la plaça PríncepBenlloch, on ballaran amb lamúsica del mestre Roure. Allàtambé hi participaran els fa-llaires més experimentats (quesón capaços de muntar figuresi moure’s al mateix temps). Lapart més teatralitzada arribarà ala plaça del Poble, on les bruixesi un boc iniciaran un ball pausatque anirà creixent fins a la bo-geria i la màgia al voltant de lafoguera de la Nit de Sant Joan.En aquest mateix espai, els fa-llaires recuperaran la coca i mis-tela que s’oferia anys enrere aun preu d’1,50 euros.Abans de la festa, però, l’as-sociació farà un reconeixementa Pere Canturri Montanya perrecuperar aquesta tradició arafa 27 anys. També per primercop s’ha publicat un llibret ex-plicatiu sobre les falles d’An­dorra la Vella i els focs del Piri-neu. La voluntat és editar-ne uncada any amb la documentacióque es va obtenint.Des de l’entitat es va explicarque no es fa tota la festa ambfalles tradicionals perquè és in-sostenible. Cal tenir en compteque per a les 120 falles caldriatreure l’escorça de 300 bedolls.Tot i així, s’ha plantejat la possi-bilitat de fer una cremada ambfalla tradicional en un terminide temps més llarg, com pot sercada deu anys.La Cremada de SantJoan incorporarà lesfalles tradicionalsm. s. c.Andorra la Vellaandorra la vellaLa festa s’aproparàals orígens seguintles recomanacionsde la UnescoDe l’1 al 7 de juliol Andor-raWorld posa en marxa unconcurs a Instagram per captarnous seguidors a les xarxes so-cials, incentivar a participar-hiels residents i turistes i aug-mentar el volum de fotografiesdel banc d’imatges.Per poder participar en elconcurs s’hauran de penjar fo-tografies d’An­dorra en gene-ral (com ara paisatges, monu-ments, retrats o esdevenimentsesportius). El premi consistiràen dues entrades assegudesper veure l’espectacle Scaladadel Cirque du Soleil. En totales repartiran set invitacionsdobles. Totes les fotografiess’han de marcar amb l’etiqueta#AndorraScalada i tothom quehi participi en podrà penjartantes com desitgi. La limitacióés que una persona podrà gua-nyar un màxim de dues invita-cions en aquest concurs.Cal que siguin imatges inè-dites i realitzades amb el telè-fon mòbil. Es premiarà l’origi-nalitat de la fotografia i tambéque sigui representativa delpaís. Cada dia es publicaràl’autor i la fotografia guanya-dora de les dues entrades asse-gudes a través de l’Instagramd’AndorraWorld. Aquestainiciativa pretén fer créixer laparticipació a les xarxes socialsper donar a conèixer Andorracom a destí turístic.Concurs a Instagram percaptar nous seguidorsRedaccióAndorra la Vellaandorra turismeEl ministeri de Salut i Benestares va fer ressò ahir de l’avís deseguretat emès per l’empresaPatterson Medical que afectaels caminadors fabricats peraquesta firma. Aquests produc-tes tenen la funció de facilitarla mobilitat a les persones ambdificultats per traslladar-se. Elmotiu d’aquest avís de segure-tat és que l’empresa ha detectatque alguns cargols i femellesno estan muntats correctament.Això pot provocar que es de-senrosquin i els usuaris caiguin.Els caminadors afectats estanfabricats després del gener del2013 i corresponen a les refe-rències AA8309B (091116961),AA8343B (091117373),AA8309A (091116953),AA8343C (091117381) iAA8309C (091116979). Els lotsde productes que es veuen afec-tats per aquest avís de seguretatestan entre el DMW12013 i elDMW 82013. Per aquest motius’ha recomanat a les ortopèdi-es i els distribuïdors posar-seen contacte amb el distribuïdoro amb l’empresa en el cas detenir caminadors fets desprésd’aquesta data. També cal quees posin en contacte amb elsusuaris per informar-los quenecessiten una verificació. Amés es recomana als centres sa-nitaris que deixin d’utilitzar elproducte i es posin en contacteamb l’empresa.Alerta pels caminadorsde Patterson MedicalRedaccióAndorra la Vellaavís de seguretat divulgacióCurs sobre elfuncionamentdels sistemesmuntanyencsRedaccióAndorra la VellaEl Centre d’Estudis de laNeu i la Muntanya (Cenma)organitza el curs Ecologiad’alta muntanya, que tindràlloc el pròxim 22 de juny. Estracta d’una sortida de campa la zona de la vall d’Incles.El curs va adreçat a totes lespersones interessades a des-cobrir el funcionament delssistemes muntanyencs. Ani-rà a càrrec de l’enginyera deforest Marta Domènech i eldoctor en geologia RamonCopons i té un preu de 20 eu-ros. La inscripció és obligatò-ria i les places, limitades.
 12. 12. 12 DIMECRES, 19 DE JUNY DEL 2013GUIADESERVEISTracte especial a clients ambtractaments mèdics diaris*viatges especials a convenirTAXICOL·LECTIUREGULARSERVEI DIARI A BARCELONAI RODALIES* (feiners)SORTIDES A LES 6I A LES 11 DEL MATÍTORNADA A HORA CONVINGUDA viatges especials a convenirTORNADA A HORA CONVINGUDATel. 398 406jagai@hotmail.comAnna CalafellFOTOGRAFIAEnllaços, comunions, batejos,esdeveniments, books, publicitatTot el que imaginis, personalitzat per a tuwww.annacalafell.cominfo@annacalafell.comTel.: +34 973 98 62 04L’aeroport Pirineus-la Seu d’Ur-gell ha registrat prop de 6.300vols des que es va tornar a posaren funcionament, el 4 de junydel 2010. Concretament, s’hihan fet 6.288 operacions fins almaig d’aquest any. L’aeroporthavia estat en mans privades iva tancar les portes el 1984.Des que es va reobrir, des-prés de renovar les instal-lacions, la seva activitat s’haanat incrementant. Tot i això,proporcionalment, enguanys’ha detectat un descens. Així,el 2010 hi va haver 1.479 vols; el2011, 1.940; el 2012 van ser 2.181i fins al maig del 2013 n’hi hahagut 688.La previsió que l’aeroportaculli vols comercials de petitformat ha implicat l’adequacióde diferents elements del campde vols i d’altres espais amb unimpacte directe en l’operativa.Aquest 2013 s’ha dut a termeels treballs de reemplaçament iadequació del tancament peri-metral i la millora del pavimentde la pista adequant-ne la se-nyalització, tant la vertical coml’horitzontal.Una seixantena d’avionsi més de cent persones vancommemorar l’aniversari dela reobertura dissabte passat,convocats per Aeroports deCatalunya i la Federació AèriaCatalana.Aeroports de Catalunya tre-balla seguint les directrius de laTaula Estratègica, constituïdal’abril del 2011, amb l’objectiud’impulsar el desenvolupa-ment de la infraestructura. Ala taula hi estan representatsmembres de la Generalitat deCatalunya, així com les autori-tats territorials i empresarialsde la comarca i dels municipisafectats i representants del Go-vern d’Andorra.L’aeroport de la Seu registra6.300 vols des de la reoberturaINFRAESTRUCTURESAEROPORT PIRINEUS-LA SEUUna panoràmica de l’aeroport de la capital alturgellenca.Una seixantena d’avions commemoren els dos anys de funcionamentAGÈNCIESLLEIDATot està a punt a la Seu d’Ur-gell per celebrar la Nit de lesbruixes aquest diumenge, 23 dejuny, revetlla de Sant Joan, queenguany organitza el Grup deDiables de l’Alt Urgell coinci-dint amb el seu vintè aniversari.La gresca arrencarà a dosquarts de nou del vespre ambl’arribada de la flama del Ca-nigó a càrrec del grup de mo-ters de la Seu d’Urgell al parcde bombers. A partir d’aquís’iniciarà una cercavila fins aarribar al camp de terra annex al’aparcament municipal Dr. Pei-ró. Serà en aquest espai a l’airelliure on a partir de les nou delvespre tindrà lloc la Botifarradapopular de l’infern. Per partici-par-hi s’ha d’adquirir el tiquetde manera anticipada per cinceuros, que inclou una consumi-ció, a Turisme Seu i a l’agroboti-ga Porté Betriu.A les onze de la nit es faràl’encesa de la foguera i es repar-tirà a tots els participants cocade Sant Joan acompanyada demoscatell. La revetlla de la nitmés curta de l’any continuaràamb els concerts que oferiranels Astorets del Pirineu, FroyLands i Salit’s Rock fins benentrada la matinada. A par-tir de les quatre de la matina-da hi haurà una sessió ambPD.Ninot.Tot a punt a la Seu per ala revetlla de Sant JoanREDACCIÓLA SEU D’URGELLTRADICIONSL’Espai Ermengol-Museu de laCiutat de la Seu d’Urgell aco-llirà demà, a les vuit del ves-pre, una nova sessió del cicleParlem de formatge, que enaquesta ocasió protagonitzaranels productes de la cooperativaCadí. La sessió, que anirà a càr-rec de Josep Balcells, enginyeragrònom en indústries alimen-tàries i tècnic de Cadí, s’iniciaràamb una introducció a l’anàlisiorganolèptica dels formatges.Per assistir-hi s’ha d’adquirirun tiquet de vuit euros al ma-teix Espai Ermengol de maneraanticipada, que costarà deu eu-ros el mateix dia de la sessió.Nova sessió del cicleParlem de formatgeREDACCIÓLA SEU D’URGELLESPAI ERMENGOL
 13. 13. pirineus 13Dimecres, 19 de juny del 2013Laguàrdiacivilvadetenirdime-cres passat, 12 de juny, un homede nacionalitat italiana prop dela duana de la Farga de Molesamb un rifle semiautomàticsense la documentació necessà-ria, així com en possessió de 50cartutxos metàl·lics del calibre308 Win, segons va informarahir la comandància de Lleida.La intervenció va tenir llocvint minuts abans de les onzede la nit, quan els agents vanfer aturar un BMW 535D ambmatrícula italiana conduït perG. B., de 43 anys, al quilòmetre1 de la carretera de la Farga deMoles, a Argolell, perquè vanobservar que es comportava demanera sospitosa. L’escorcoll alvehicle va permetre trobar almaleter un rifle semiautomàticmarca Santa Barbara, dos car-regadors i una caixa amb 50cartutxos.La guàrdia civil va compro-var que l’arma no disposavade la documentació pertinentque n’acredités la procedèncialegal i que, a més a més, haviaestat modificada. Per tot plegat,es va detenir el conductor perun presumpte delicte de tinen-ça il·lícita d’armes i també esva aixecar una acta d’infraccióde contraban. Les diligències,juntament amb el detingut iels efectes intervinguts, van serlliurades al Jutjat de Guàrdiade la Seu d’Urgell.Detingut un ciutadà italià ambun rifle sense la documentaciósuccessosguàrdia civilEl rifle semiautomàtic i els cartutxos decomissats per la guàrdia civil.La guàrdia civil constata també que l’arma havia estat modificadaRedaccióvalls de valiraUn excursionista va trobardilluns un cadell femella d’ósbru mort al parc natural del’Alt Pirineu, segons van con-firmar ahir els tècnics del de-partament d’Agricultura, Ra-maderia, Pesca, Alimentaciói Medi Natural alertats de latroballa.Tot sembla indicar que elcadell hauria caigut des d’unbarranc quan intentava tra-vessar un riu amb un correntd’aigua molt fort a la vall deCardós, al terme municipal deLladorre (Pallars Sobirà). Escalcula que l’ósseta tenia unssis mesos i pesava uns vintquilos. Els agents rurals vanprocedir a la retirada del ca-dàver de l’animal per realitzarla corresponent necròpsia iconfirmar la causa de la mort iper conèixer-ne genèticamentla procedència.El cadell es tracta pro-bablement d’una filla de laCaramelita, nascuda aquestmateix 2013. Aquest tipusd’accident és la causa de mortmés habitual en cadells petitsdels óssos que moren de for-ma natural. En aquest sentit,l’any 2001 i l’any 2003 dosóssos també van morir peraquesta mateixa causa a lavessant francesa.Responsables del departa-ment d’Agricultura van infor-mar de la mort de l’animal elsgoverns francès i andorrà, elConsell General d’Aran, elsgoverns d’Aragó i de Navar-ra i el ministeri d’Agricultura,Alimentació i Medi Ambi-ent espanyol, ja que la rein-troducció de l’ós forma partd’un projecte transfronterereuropeu.El departament de MediAmbient català estima quefins a dotze óssos bruns viuenal parc natural de l’Alt Piri-neu, així com els cadells quehagin pogut néixer durantaquest any.Mor un cadell d’ós bruen estimbar-se per unbarranc a Lladorreagèncieslladorremedi ambient
 14. 14. 14 Dimecres, 19 de juny del 2013Els carrers d’Andorra la Vella iEscaldes-Engordany acolliran el21 de juny la Festa de la música,organitzada per l’ambaixada deFrança i l’Associació de Músics(Asma). Des de les cinc de latarda fins a les vuit del vespre espodrà gaudir d’actuacions simul-tànies en cinc escenaris. Hi parti-ciparan més de 50 músics profes-sionals i amateurs i que conreendiferents estils musicals. Tots ellsactuaran de forma voluntària. Elcolofó serà un concert final alsjardins de l’ambaixada de Fran-ça, un fet que dóna a la Festade la música una dimensió mésàmplia, segons el president del’ASMA, Robert Marsal.L’esdeveniment començaràa les 21.30 i hi actuaran músicsfrancesos residents al Principati altres associats a l’ASMA. En-cetarà la vetllada Art’i Show,un duet acústic de versions. Totseguit actuaran Mal4iki i Blue-tonics, que fan un blues més po-tent. Amenitzarà els canvis d’es-cenari el grup AM2.A la plaça Coprínceps hi to-caran Serge Lebois (versionsacústiques), Jim Stead (un saxo-fonista britànic que també aplical’ordinador en la música), Pierreret Vladimir (dos músics que fanversions dels 70 i 80) i Noëls enJuin (cançó francesa). A la place-ta Monsa actuaran l’acordionistaJean Pierre Cout i els alumnes del’escola de música moderna Rela-tive Music. Davant Andorra Te-lecom es podrà escoltar el saxo-fonista Jean-Louis Thorree, BenEndins (versions de Joaquín Sa-bina) i Adolf Requiem Protocol.La Rotonda acollirà Blaud’Àngel (amb un espectacleque mescla música i humor), elguitarrista Laurent Roudier i laGross Band. I a la plaça Rebés hiactuaran Céline Montel, alumnesde l’Escola de Música Moderna,el Grup de Saxos de l’Institut deMúsica i Madretomasa. Tots elsconcerts són gratuïts.L’agregat cultural de l’ambai-xada, Jerôme Vinyolas, va desta-car que la Festa de la música noés un festival, sinó una oportuni-tat per a tots els músics de sortiral carrer i mostrar el seu treball.L’objectiu final és oferir al públictot el ventall d’estils musicals quees fan a Andorra.També els centres d’Andorrala Vella, Santa Coloma, Canillo iEscaldes-Engordany del sistemafrancès han impulsat actuacionsd’alumnes i professors que tenenconeixements de música.Jornada a l’aire lliure per impregnar-sede tota la música que es fa a Andorrafesta de la músicam. s. c.Andorra la VellaHi haurà cinc escenaris, on actuaran grups de diferents estils, i un concert final a l’ambaixadacomú d¡escaldes-engordanyMadretomasa actuaran a la plaça Rebés de la capital.L’Escolania de Montserrat va tancar ahir el curs amb un con-cert (organitzat per l’ambaixada espanyola) que va oferir alCentre de Congressos. Dirigit per Bernat Vivancos, acompa-nyat al piano per Vicenç Prunés, el recital es va dividir en duesparts. La primera amb peces de Felix Mendelssohn (1809-1847)i la segona, amb cants a la verge i cançons populars catalanes.L’Escolania de Montserratclou el curs a la capitaltati masiàconcertcinema‘Searching forsugar man’,cloenda de luxeal CineclubRedaccióAndorra la VellaEl Cineclub de les Valls posaavui punt final al trimestre(21.30, La Llacuna), i ho fa ambuna projecció de luxe: Searchingfor sugar man, premiat amb unOscar al millor documental. Elfilm, dirigit per Malik Bendje-lloul, explica la història d’unmúsic anomenat Rodríguezque va ser descobert en un barde Detroit per dos productorsque van quedar meravellats deles seves melodies i lletres. L’ar-tista, però, no es va assabentarmai del seu èxit.L’escriptor i periodista Robert Pastor, autor del llibre Aquí lespenjaven, premi Principat d’Andorra 2003, va parlar ahir, a lallibreria La Puça, sobre bruixeria a Andorra i els Pirineus. Laxerrada s’emmarcava en el cicle de conferències que ha orga-nitzat el Cercle de les Arts i de les Lletres. Joan Burgués i Mar-tisella i Simó Duró van fer la presentació de l’acte.Pastor parla sobre bruixeriaa La Puçatati masiàdivulgacióProgramacióPlaça CopríncepsSerge Lebois, Jim Stead,Pierre et Vladimir i Noëlsen Juin.MonsaJean Pierre Cout i alumnesde l’escola de música mo-derna Relative Music.Andorra TelecomJean-Louis Thorree, BenEndins, Adolf RequiemProtocol.Plaça de la RotondaBlau d’Àngel, LaurentRoudier i Gross Band.Plaça RebésCéline Montel, alumnes del’Escola de Música Moder-na, Grup de Saxos de l’Ins-titut de Música d’Andorrala Vella i Madretomasa.Ambaixada de FrançaArt’i Show, Mal4iki,Bluetonics i AM2.
 15. 15. cultura 15Dimecres, 19 de juny del 2013RECICLARCOMPENSAOfertasotmesaacondicionsAv. Carlemany, 44, PB, local, porta 16Botigues Molines, Escaldes-EngordanyTel.: 829 9993€2€1€El periodista Gualbert Osorio;l’arquebisbe d’Urgell i copríncepd’Andorra, Joan-Enric Vives, i eldirector de la Càtedra de pensa-ment cristià del bisbat d’Urgell,Francesc Torralba, van presentarahir el llibre Afrontar la diversitat:do i tasca, que recull les tres po-nències de la darrera edició dela càtedra. Un llibre “petit i defàcil lectura”, segons Torralba,que també va avançar la temà-tica que es tractarà en la desenaedició, que es vol convertir enuna “edició estrella” tant pelsponents que hi participaran compel contingut.Sota el títol La comunicació in-terpersonal en la societat xarxa, el5 de juliol els ponents tractaranno només dels “elements inqui-etants” sinó també dels “ele-ments lluminosos i positius”que ofereixen les tecnologies dela informació i la comunicació,va apuntar.El periodista Josep Cuní, elsociòleg Salvador Giner i el filò-sof i teòleg Francesc Torralba se-ran els ponents de la desena edi-ció de la Càtedra de pensamentcristià. L’objectiu és veure “comtenen lloc les relacions en aques-ta xarxa, quin tipus de vincles esdonen, les noves interaccions iles noves comunitats que es pro-dueixen, etcètera”, va afirmarTorralba.El director de la càtedra vasubratllar que les xarxes tenenparts positives “però hem de sercapaços de veure-les”. En canvi,“molt sovint només subratllemel negatiu, el que vulnera elsdrets, la violència, el que és es-cabrós que apareix a la xarxa”.La Càtedra de pensamentcristià tractarà de la xarxapublicació i nova edicióagènciesUn moment de la presentació del llibre, ahir.Es presenta el llibre que recull les ponències de la darrera edicióagènciesAndorra la VellaEl Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) acull desd’ahir al vespre la mostra dels treballs dels alumnes de l’Es-pai d’Art. L’exposició es podrà veure fins al dia 29 i s’hi ex-posen tant treballs dels alumnes de l’espai infantil com delsestudiants de l’espai adults. Es poden veure quadres realit-zats amb diferents tècniques, com l’acrílic, l’oli i l’aquarel·la.La temàtica de les obres és escollida pels autors i va des delretrat i els paisatges fins a reinterpretacions de grans obresd’art.Mostra dels alumnes del’Espai d’Art al CAEEtati masiàpintura
 16. 16. 16 Dimecres, 19 de juny del 2013Ja fa massa que esperen i no te-nen la intenció de seguir allar-gant la situació més temps. Elsjugadors esperen avui mateixuna resposta a les seves deman-des. Volen una solució per al co-brament de les mensualitats quese’ls deuen i conèixer quin és elprojecte que els presenta el clubde cara a la pròxima temporada.Alguns membres de la plantillaja estan a punt de marxar a laLliga Nacional.Avui el president de l’enti-tat, François Moliné, tornarà areunir-se amb el Govern per co-mençar a trobar solucions per atot plegat. Presentarà un pla deviabilitat del club i confia quedes de l’executiu se li doni elsuport necessari per poder tirarendavant el projecte del futbol.Pel que fa al futbol sala, la reali-tat és força diferent i fins i tot espodria arribar a liquidar la sec-ció per la càrrega pressupostàriaque suposa.Els jugadors no allargaranmés el seu problema desprésque el dia 15 va expirar el ter-mini per tenir una solució. Apartir del que se’ls digui pren-dran una decisió. Deuen tresmensualitats als components dela plantilla, que volen conèixerquan les percebran i quin és elprojecte de cara a la pròximatemporada, tenint en compte elpressupost.“Cap de nosaltres no vol mar-xar i és clar que estem disposatsa esperar, perquè sempre hi hatemps per signar amb un clubde la Lliga Nacional. Però la si-tuació de cada jugador és dife-rent i s’ha d’entendre, perquè noés fàcil per a nosaltres per tot elque estem passant”, exposa elcapità de l’equip, Marc Pujol,que vol “solucions, que ens di-guin quins seran els terminis decobrament i quin és el projecteque es planteja per a la pròximatemporada”.la lliga nacional se n’aprofitaLes circumstàncies econòmi-ques de cadascun i la indefiniciósobre el futur fan que alguns ju-gadors tinguin bastant avança-da la seva incorporació a la Lli-ga Nacional. Així és en el cas deCristian Martínez i Ferran Pol, al’FC Lusitans, i Àlex Roca, a laUE Santa Coloma. Això sí, ambclàusules per tornar a l’FC An-dorra quan ho desitgin.“Els dies passen i des delclub i el Govern no aclareixenres. I mentrestant hi ha gentque necessita els diners”, indicaCristian, que rebutja el punt devista de l’executiu mitjançant elministre portaveu, Jordi Cinca,que va exposar que la situaciódels jugadors de futbol i futbolsala era diferent. “No saben qui-na és la vida de cadascun. Encap país del món no pagarienabans els de fora que els de casa,com han fet.”Recorda quan va haver-hiproblemes de pagament al de-sembre. L’equip va aguantari al camp no es va notar. “Enun altre lloc la majoria haurienmarxat. Aquí no ho vam fer. Nosom professionals però sem-pre ens hem comportat com siho fóssim.”Lamenta que des del club i elGovern “no ens han reconegut lafeina i jo personalment em sentodesplaçat per tot plegat”. Valoramarxar, en contra de la seva vo-luntat, perquè l’FC Andorra “ésel club de la meva vida”, però lasituació és complicada. Si canviad’aires s’assegura l’opció de tor-nar: “No tancaré mai la porta al’Andorra.” El seu retorn podriaser al desembre.La plantilla de l’FC Andorra corre elperill que acabi sent desmantelladafutboljoan josep blascoAndorra la VellaCristian, Pol i Roca poden ser els primers a confirmar la seva marxa a la Lliga Nacionalj. j. b.Alguns dels jugadors de la plantilla de l’FC Andorra poden deixar el club aquest estiu.L’FC Andorra tindrà set rivals nous la pròximatemporada a la Primera CatalanaA l’espera de conèixer el seufutur, l’equip ja sap quins rivalstindrà la pròxima temporada.La Federació Catalana de Fut-bol ha confeccionat els grupsprovisionals per a la temporada2013-14, en què els tricolors esmantindran en el grup 2 de laPrimera Catalana.No són definitius perquèencara hi pot haver variacionssi la UE Olot aconsegueix l’as-cens a la Segona Divisió B. Enaquest cas el CD Masnou, quees troba al grup 1, pujaria auto-màticament a la Tercera Divisió.Aquest fet provocaria que undels quatre conjunts de Barce-lona del grup 2 (FC Martinenc,Centro Europeo Tecnofútbol,UA Horta o CE Júpiter) passésal grup 1 mitjançant un sorteig.La plaça vacant l’ocuparia el CDEl Catllar, i assoliria l’ascens a laPrimera Catalana.Respecte a la temporadaanterior, l’FC Andorra es tro-barà amb set rivals nous. Se-ran els descendits Júpiter iCF Balaguer; els ascendits At-lètic Alpicat, CE EFAC Almace-lles, UD Marianao Poblet i UDJesús i Maria; i la UA Horta, quecanvia de grup. “És un grup dur,amb equips importants”, indicael tècnic, Justo Ruiz, i entre ellsn’hi ha alguns d’històrics delfutbol català, com el Júpiter, elMartinenc, l’Horta i el Vilanova.Pel que fa a desplaçaments,en sortirà beneficiat pel que fa aquilometratge, ja que es reunei-xen quatre conjunts de la provín-cia de Lleida (UE Tàrrega, AtlèticAlpicat, EFAC Almacelles i Bala-guer). En la pròxima assembleade clubs es decidiran les datesi la confecció del calendari. Totindica que el campionat comen-çarà el cap de setmana del 7 i8 de setembre i conclourà el del31 de maig i 1 de juny.GRUP 2Atlètic AlpicatCF AmpostaFC AndorraCF BalaguerCE TecnofútbolCE EFAC AlmacellesUA HortaCF IgualadaUD Jesús i MariaCE JúpiterUD Marianao PobletFC MartinencUE TàrregaUD TorredembarraCDC TorrefortaUD ViladecansCF Vilanova i la GeltrúUD Vista AlegreCristian: “No ens hanreconegut la feina i jopersonalment em sentodesplaçat per tot plegat”
 17. 17. esports 17Dimecres, 19 de juny del 2013El pròxim projecte del BC RiverAndorra no passa per la con-tinuïtat de Justin Safford. Latemporada de l’estatunidenc noha convençut prou, cosa que haprovocat que el club decideixino renovar-lo, segueixi o noJoan Peñarroya a la banqueta.La continuïtat del tècnic ésuna qüestió que es vol tancarcom més aviat millor. Des del’entitat hi ha optimisme perquèel de Terrassa segueixi, ja quevaloren que només una ofertainteressant de l’ACB el podriafer decidir a canviar d’aires.Mentrestant, es comencen aprendre les primeres decisions.A Safford no se’l renova perquè“fins al febrer va tenir una bonaprogressió i ens va ajudar molt,però després de la lesió al ge-noll li va costar tornar al seu ni-vell”, valora el director generaldel River, Francesc Solana, queindica que “buscarem un juga-dor amb un altre perfil”.El nord-americà no va po-der participar en els últims dospartits de la final dels play-offcontra el Lucentum d’Alacant.Es va perdre els transcenden-tals duels per una lesió a lescostelles. En el darrer matx no-més va sortir a la pista de ma-nera testimonial.Peñarroya o l’entrenadorque arribi en cas que decideixino seguir serà qui decidirà elcapítol d’altes i baixes. A partde Safford, la resta “tots tenenles mateixes opcions de con-tinuar”. Només Dani Pérezi Pablo Sánchez tenen contractevigent.renÚncia del palmaEl Palma Air Europa finalmentno jugarà a la LEB Or. El con-junt balear s’hi va guanyar unlloc assolint l’ascens, però hadecidit no fer-lo efectiu en nocomptar amb una estructura declub professionalitzada per ferel salt de categoria.La pròxima temporada hihaurà catorze equips a la LEBOr, però hi ha dubtes sobre elfutur d’alguns d’ells, com elLucentum, que va renunciar al’ACB i que corre el perill dedesaparèixer.La decisió del Palma obrela porta al COB Ourense, queva perdre els play-off pel des-cens i pot veure com es mantéa la segona divisió del bàsquetespanyol. A qualsevol altra re-núncia està atent el Melilla, queva acabar cuer la campanyapassada.Justin Safford no renova iés la primera baixa del Riveriñaki rubioSafford no ha complert les expectatives amb la samarreta del River.És l’única decisió sobre la plantilla fins a saber el futur de Peñarroyaj. j. b.Andorra la VellabàsquetLa capacitat energètica del pla-neta és limitada i des de fa anyses treballa per trobar energiesalternatives i sobretot netes, quesubstitueixin les actuals, que te-nen data de caducitat i són méscontaminants. Els vehicles elèc-trics no acaben d’arrencar en elmercat, i els fabricants treballenperquè els seus cotxes tinguincada vegada emissions més bai-xes de CO2. I per promocionaraquests motors sorgeixen dife-rents alternatives, com ara lescompeticions.En una d’aquestes cites hihaurà dos pilots andorrans. ÀlexBercianos i Ingrid Rossell pren-dran part el dia 29 en l’Eco RallyRACC, entre Barcelona i el cir-cuit de Catalunya, a Montmeló.És fruit de l’acord entre l’Auto-mòbil Club d’An­dorra (ACA)i Forces Elèctriques d’An­dorra(FEDA), en un projecte conjunten què es valora la mobilitatsostenible, el foment de les tec-nologies per estalviar energia, laprotecció del medi ambient i laconscienciació dels conductorsde canviar hàbits.Competiran en l’equip FEDAZero-e i en format regularitat.Bercianos estarà al volant d’unCitroën C-Zero, un dels que vaadquirir fa dos anys FEDA, ique van ser els primers cotxeselèctrics que es van matricularal Principat. Participarà en la ca-tegoria Electro Sèries, reservadaa vehicles equipats amb motorelèctric. El cotxe té 100 cavalls i100 quilòmetres d’autonomia. Lamitjana de la regularitat la posa-rà en els 49,9 km/h.Bercianos canvia un cotxe debenzina per un d’elèctric, i la ve-locitat per la regularitat. Però lamanca de suport per competirels últims anys fa que hagi arri-bat el moment de “renovar-se omorir”, com admet el pilot, aixíque es tracta “d’aprendre tan rà-pid com es pugui i ser competi-tius”.Rossell, que ja va prendrepart l’any passat en aquest ral·li,ho farà al volant d’un Ford Fo-cus 1.0 Eco Boost, en la categoriaEco2, per a vehicles amb motorde gasolina fins a 1.600 cc queemetin menys de 120 grams deCO2. “L’objectiu és buscar unabona classificació”, indica Ros-sell. Per autonomia, Bercianosnomés conduirà fins a Montme-ló, mentre que Rossell podrà fer-ho també dins el circuit.La regularitat és una modali-tat difícil de dominar. Per aquestmotiul’ACAvaarribaraunacordamb Blunik, que desenvolupaels instruments per fer els me-suraments. Aquest soci tecnolò-gic li permetrà disposar de duescopilots amb un ampli dominidel sistema. Bercianos tindrà alcostat Ester Carrera, i Rossell,Ester Farga.L’ACA vol seguir fomentantla mobilitat amb vehicles nets.“Ens hi volem bolcar”, assenyalaEnric Pujal, president de l’orga-nisme. Per aquest motiu estudial’opció d’acollir al país competi-cions amb cotxes d’aquest tipus.Una de les opcions és portar unaprova del calendari del Campio-nat del Món de vehicles de baixconsum.tati masiàEls andorrans formen part de l’equip FEDA Zero-e.j. j. b.encampautomobilismeBercianos i Rossells’apunten al baix consumi les energies renovablesParticiparan en l’EcoRally RACC, reservat avehicles respectuososamb el medi ambientFrancesc Solana“Fins al febrer va tenir una bonaprogressió i ens va ajudar molt,però després de la lesió al genollli va costar tornar al seu nivell”Eren dinou les candidatures inomés cinc els finalistes. AlbertLlovera no ha estat un dels esco-llits per optar al premi Príncepd’Astúries a l’esport, desprésque el jurat es reunís ahir perdecidir els que arribaven al dar-rer pas per guanyar el guardó.Tots els candidats optaven alpremi per l’exemplaritat de laseva trajectòria, que ha contri-buït amb el seu esforç, de ma-nera extraordinària, al perfecci-onament, el cultiu, la promocióo la difusió de l’esport. Lloverareunia aquestes condicions, iper aquest motiu va ser propo-sat pel Govern i acceptat perl’organització. El jurat, reunit aOviedo, va decidir que els fina-listes fossin el golfista José Ma-ría Olazábal, el piragüista DavidCal, la nedadora paralímpicaTeresa Perales, el triatleta JavierGómez Noya i la històrica rega-ta Oxford-Cambridge. Aquestmigdia es donarà a conèixer elguanyador.“És una llàstima no poderestar entre els cinc escollits perser a la final, perquè vaig feruna bona temporada i n’hauriaestat un bon colofó”, va indicarLlovera després de conèixer lanotícia. Tot i lamentar no estaral grup final que opta al premi,va admetre que se sentia “orgu-llós” per haver estat candidatd’aquests importants guardons.Entre els que se n’han quedatfora també hi ha el futbolista LeoMessi, l’exciclista Óscar Freire il’esquiadora Tina Maze.Llovera no és finalista delspremis Príncep d’AstúriespremisRedaccióAndorra la Vella
 18. 18. CLASSIFICATS18 DIMECRES, 19 DE JUNY DEL 2013Vols vendreel teu cotxeo la teva moto?Anuncia’ten aquest espai.Més informació al80 88 88COMPRO TOT TIPES DE COTXESDE MENYS DE 8 ANYS.PAGAMENT AL COMPTATEns desplacem per veure el vehicle.tel : 32 15 89Vehicles a: http://www.buscocotxe.ad/autoexport/ImmoblesVehiclesVENDA DE LLENYA- Roure. Comanda mínima: 1/2 m3(elpreu inclou també eltransport i la col·locació).- Confecció de coms.- Sacs d’encenalls.835 800Diversosc/ la Llacuna, 11.Andorra la Vella.Tel.: 827 537Diners al’instantCOMPRO ORi ara també PLATAPAGO + I MILLORDISPOSEM DE MOBILIARI DEBOTIGA I MANIQUINS DEMOLT BONA QUALITAT APREU DOCASIÓ (estat impecable)Interessats: 33 25 26OPORTUNITATPer imminentdesnonamentes venen tots elsefectes de la llar.Tel. 665 700Noies belles,vicioses,jovenetes icomplaents24 hores - Visa - SortidesLa Seu dUrgell672 594 255 / 973-989-518NovetatFLORESFRESCASdesde 30 €ES BUSCA He perdutmòbil SamsungGalaxy SII. Zonadarrere Escale. Sius plau, torneu-me latargeta. Deixeu-la ala bústia del BONDIA.Immobiliària:tel. 835 800www.manteniment-serveis.comPLETA D’ORDINOApartament de 105 m2amb jardí, 3 hab.,2 banys, sala amb llar de foc,molt assolellat.NOU PREU: 398.000 €PLETA D’ORDINOAcollidor dúplex de 95 m2+ 8 m2deterrassa. 2 habitacions, 2 banys, sala amb llarde foc. Pàrquing.NOU PREU: 360.000 € (NEGOCIABLE)Tot tipus de serveis i reformes, fusteria, elec-tricitat , lampisteria, pintura. Neteja i planxata domicili. Subministrament de llenya.PLETA D’ORDINOMagnífica ocasió. Apartament de 110 m2ambterrassa. 3 habitacions, 2 banys. Gran menjadoramb llar de foc. Molt assolellat. Plaça doble depàrquing, amb traster.REBAIXAT: 475.000 €BUSQUESPIS? 806 260Príncep Benlloch, 8-1rAD500 Andorra la Vellaacg@acg.adDescobreix tota la nostra oferta a www.acg.adANDORRA LA VELLAREF.2810102: PIS,2 H.,SENSE MOBLES,AMB PÀRQ.I TRASTER. SANTA COLOMA. PREU: 400 EUROSREF. 3710101: PIS, 2 H., SENSE MOBLES, ZONAPLAÇA DE LES ARCADES. PREU: 450 EUROSREF. 4070201: PIS, 2 HABITACIONS ÀMPLIES, CUI-NA REFORMADA INDEPENDENT, A SANTA COLOMA.PREU: 450 EUROSREF. 9990112: PIS, 2 HABITACIONS, MOBLAT, AMBPÀRQUING I TRASTER, AL C/ ROUREDA DE SANSA.PREU: 553 EUROSREF. 2880201: PIS, 3 HABITACIONS, SENSE MO-BLES, AL C/ GIL TORRES. PREU: 400 EUROSREF. 2640101: PIS, 4 HABITACIONS, SENSE MO-BLES, GRAN MENJADOR, CUINA ÀMPLIA, ZONAANTIC HOSPITAL. PREU: 600 EUROSESCALDES-ENGORDANYREF. 2020132: ESTUDI SENSE MOBLES, ZONA DONDENIS. PREU: 350 EUROSREF. 4170101: PIS, 2 H., SENSE MOBLES,TOT EXTE-RIOR,A L’AV. PONT DE LA TOSCA. PREU: 400 EUROSREF. 4070102: PIS, 2 HABITACIONS AMB MOBLES,CUINA INDEPENDENT, MENJADOR, A LA ZONA DELDON DENIS. PREU: 450 EUROSREF. 3070101: PIS, 3 H., SENSE MOBLES, AMB PQ.,I TRASTER, TOT EXTERIOR, AMB VISTES, A L’AV. FI-TER I ROSSELL. PREU: 625 EUROSREF. 4450101: PIS, 4 HABITACIONS, SENSE MO-BLES, REFORMAT, TOT EXTERIOR, A L’AV. DEL PES-SEBRE, AMB TOT INCLÒS. PREU: 600 EUROSENCAMPREF. 3340101: ESTUDI ACOLLIDOR, HORT DE GODÍ,SENSE MOBLES. PREU: 200 EUROSREF. 3250101: PIS, 1 HABITACIÓ, SENSE MOBLES,AMB PÀRQUING I TRASTER INCLOSOS, ZONA TURÓDE VILA. PREU: 275 EUROSREF. 4220101: PIS, 1 H., MOBLAT, AMB PÀRQUING,AL COSTAT DEL FUNICAMP. PREU: 400 EUROSREF. 4060101: PIS, 1 HABITACIÓ, AMB MOBLES OSENSE, AMB BALCÓ I PÀRQUING, ZONA MIRADORD’ENCAMP. PREU: 350 EUROSREF. 2320301: PIS, 2 H., AMB MOBLES, AMB PQ.,ZONA HOTEL CORAY. PREU: 350 EUROSLA MASSANAREF. 2300301: PIS, 3 HABITACIONS, SENSE MO-BLES, AMB PÀRQUING, A LA ZONA DEL PRAT DELCOLAT. PREU: 450 EUROSREF. 3090101: CASA INDIVIDUAL A SISPONY,DE 3 PLANTES, A LA URB. CAMP DE BAIX.PREU: 625 EUROSARINSALREF. 2500101: PIS, 1 H., MOBLAT, PER LA ZONADEL CRÈDIT ANDORRA, ZONA TRANQUIL·LA.PREU: 350 EUROSREF. 2090101: PIS, 1 HABITACIÓ, AMB MOBLES,AMB PÀRQUING, A LA CTRA. GENERAL D’ARINSAL.PREU: 400 EUROSREF. 2030101: PIS, 1 HABITACIÓ, MOBLAT, AMBPÀRQUING, CTRA. GENERAL. PREU: 400 EUROSREF. 3490401: PIS, 2 HABITACIONS, SOLEJAT, AMBVISTES. PREU: 400 EUROSEL TARTERREF. 9990110: PIS, 1 HABITACIÓ, MOBLAT, AMBPÀRQUING I TRASTER, ZONA TRANQUIL·LA A PEUDE PISTES. PREU: 400 EUROSREF. 4400101: PIS, 2 HAB., SENSE MOBLES, ALTARTER, PROP CTRA. GENERAL. PREU: 350 EUROSREF. 3970002: PIS, 1 HAB., MOBLAT, AMB PQ. ITRASTER, DAVANT PQ. PISTES. PREU: 350 EUROSSANT JULIÀ DE LÒRIAREF. 2670101: PIS, 2 HABITACIONS, AMB TERRAS-SA, SENSE MOBLES I PÀRQUING, CTRA. DE LA RA-BASSA. PREU: 400 EUROSREF. 3980101: PIS, 3 HABITACIONS, AMB MOBLES,AMB PÀRQUING, A LA CTRA. DE LA RABASSA.PREU: 500 EUROSREF. 2220002: PIS, 2 H., SENSE MOBLES, AMBPÀRQ., CTRA. DE LA RABASSA. PREU: 450 EUROSGRANOPORTUNITATENCAMPCENTREPis de 90 m²,3 habitacions,2 banys,PER REFORMARPreu: 120.000 €Tel.: 831 277PARTICULAR LLOGALOCAL DE 128 M2,3a plantaEDIFICI PRÍNCEPS -ESCALDESCÈNTRIC -LLIURE D’ENVANSApropiat per a consultori,despatx, despatxd’arquitectura, federaci-ons, etc.PREU: 975 eurosmensuals. Despeses decalefacciói comunitàries incloses.Tel. 800 600 (Sra. Imma)Vols vendre o llogar el teu pis?Anuncia’t en aquest espai Més informació al 80 88 88Busquem pisos de lloguer a totesles parròquies.Tenim clients esperant per llogar el vostre pis!
 19. 19. CLASSIFICATS 19DIMECRES, 19 DE JUNY DEL 2013infoimgest@gmail.com · www.andorracanillopark.com3-4 hab.VENDAa partir de175.000 €a partir de3-4 hab.LLOGUERa partir de500 €/mesa partir deCALEFACCIÓAMB BIOMASSA50% DESTALVIEN EL REBUT DECALEFACCIÓLLOGUERSIMMOBILIÀRIACompra, venda, lloguers, traspassos, gestió dimmoblesTelèfon: 801 055 - www.granvalira.cominfo@granvalira.comC/ lAigüeta, ed. Centre, n. 23, local 6, Andorra la VellaANDORRA LA VELLAREF. 4428: Pis, 123 m2, 4 dormitoris, 2 banys,cuina, safareig, menjador, balcó, garatge.(ZONA ANDORRA 2000). PREU: 800 €REF. 4410: Pis, 95 m2, 3 dormitoris, 2 banys,menjador, cuina, balcó (ZONA PYRÉNÉES).PREU: 690 €REF. 4392: 58 m2, 2 dormitoris, cuina, men-jador, 1 bany, safareig. Calefacció inclosa.PREU: 570 €REF. 4038: Pis de 65 m2, 2 dormitoris dobles,1 bany complet, cuina, saló menjador. Garat-ge. CALEFACCIÓ INCLOSA. PREU: 600 €REF.4353: Pis de 70 m2,2 dormitoris,1 bany,1bany auxiliar, menjador. Cuina tancada, menj.,balcó. Garatge opcional (75 €). PREU: 475 €REF. 3335: Pis de 91,17 m2, 3 dormitoris,2 banys, cuina, menjador. Balcó. Reformat.Garatge opcional a 52 €. ZONA ELECLERC.PREU: 700 €REF. 4433: Pis de 120 m2, 4 dormitoris, 2banys, cuina, menjador, balcó. Garatge (ZONACASS). PREU: 590 €REF. 4247: Àtic de 55 m2, 1 dormitori, 1 bany,cuina oberta, menjador. Terrassa. Garatge.(ZONA ESCALE). PREU: 550 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 4443: Pis de 65 m2, 2 dormitoris, 1bany, safareig, cuina, menjador, garatge.PREU: 580 €REF. 4291: La Plana, casa adossada, 210 m2,4 dormitoris dobles, 3 banys, 1 bany auxiliar,cuina, menjador, terrassa. 2 places de garat-ge. Celler. PREU: 1.200 €REF. 4347: Pis de 95 m2, 3 dormitoris, 2banys, cuina, safareig, saló menjador, garat-ge. PREU: 600 €REF. 4381: Pis de 60 m2, 2 dormitoris, 1 banycomplet, cuina, saló menjador. Garatge. MO-BLAT. PREU: 450 €REF. 4242: ÀTIC, 3 dormitoris, 2 banys, cuina,menjador, 2 terrasses. Garatge i traster (ZONAVILARS). PREU: 700 €REF. 4434: Pis de 100 m2, 3 dormitoris, 2banys, cuina, menjador. Calefacció inclosa.REFORMAT. PREU: 650 €REF. 4440: Pis de 113 m2, 2 dormitoris, 2banys, cuina, menjador, llar de foc, terrassa,garatge i traster. MOBLAT (Urb. LA PLANA).PREU: 800 €REF.4442: Local comercial de 30 m2molt bensituat (av. Feners). PREU: 600 €LA MASSANAREF.4300: Xalet,130 m2,3 dormitoris,1 bany,cuina, saló menjador amb llar de foc, terrassade 250 m2, garatge per 2 cotxes. PREU: 900 €REF. 4427: Pis de 140 m2, 4 dormitoris, 2banys, cuina, menjador amb llar de foc i ter-rassa de 10 m2. 2 places de garatge i traster.(ZONA ALDOSA). PREU: 1.100 €REF. 3948: Pis de 65 m2, 2 dormitoris, 1 bany,cuina americana, menjador, garatge i traster.Vistes i sol. PREU: 575 €REF. 4438: ESCÀS. Pis, 1 dormitori, 1 bany,cuina, saló menjador. TERRASSA. Plaça degaratge. DESPESES DE LLUM I CALEFACCIÓINCLOSES EN EL PREU. PREU: 400 €ORDINOREF. 4413: Dúplex de 111 m2, 2 dormitoris, 2banys, menjador, llar de foc, garatge i traster.Moblat. PREU: 800 €REF. 4465: Pis de 115 m2, 3 dormitoris, 2banys, menjador, cuina. Terrassa. Garatge (alcostat dels col·legis). PREU: 600 €ENCAMPREF. 3451: Pis de 40 m2, moblat, 1 dormito-ri, 1 bany, cuina americana i equipada, salómenjador. Garatge. PREU: 300 €REF. 4157: Pis de 43 m2, 1 dormitori, 1 banycomplet, 1 bany auxiliar, saló menjador, cuinaequipada. Moblat. PREU: 350 €REF.4081: Pis de 3 dormitoris,2 banys,cuina,menjador, garatge. PREU: 475 €REF. 4103: Pis de 79 m2+ 72 m2de jardí, 2dormitoris, 2 banys, cuina, menjador, garatgei guardaesquís. PREU: 600 €REF. 4425: Pis de 70 m2, 2 dormitoris, 1 bany,cuina, menjador, plaça de garatge. MOBLAT.PREU: 550 €REF.3585: Pis,55 m2,1 dormitori,1 bany,cui-na, menjador. Garatge i traster. PREU: 400 €REF. 3937: Pis de 52 m2, 1 dormitori, 1 bany,cuina, menjador. Plaça de garatge i guardaes-quís. Moblat. PREU: 450 €SANT JULIÀ DE LÒRIAREF. 4272: Pis de 90 m2, 3 dormitoris, 1 bany,cuina tancada, menjador, calefacció elèctrica.Situat al centre,reformat,edifici sense ascen-sor. PREU: 400 €REF. 4072: Pis de 50 m2, 1 dormitori, 1 bany,cuina americana, saló menjador. Garatge.PREU: 400 €REF. 4338: Pis de 130 m2, 3 dormitoris, 2banys, cuina tancada, menjador, balcó. Plaçade garatge. PREU: 565 €REF. 4083: Pis, 73 m2, 2 dormitoris, 1 bany,cuina, saló menjador, terrassa, plaça de ga-ratge i traster. PREU: 500 €REF. 4403: AIXIRIVALL. Pis de 65 m2, 2 dormi-toris, 1 bany, cuina, menjador amb llar de foc,terrassa de 4 m2, garatge. PREU: 400 €CONSULTEU LA NOSTRA ÀMPLIA GAMMA D’OFERTES DE LLOGUER I VENDA A LA NOSTRA PÀGINA WEB: www.granvalira.comVENDA - OFERTA DE LA SETMANA - ÚLTIM PREUANDORRAPis cèntric de 60 m2, 2 dormitoris, 1 bany, cuina americana.PREU: 90.000 €ESCALDES-ENGORDANYRef.1181Piscèntric(Carlemany),100m2,4h.,bany,lav.,safareig,cuinaindep.,vistesisol 690€Ref.1146Pis,60m2,2h.,bany,calefaccióelèctrica,cuinaindependent ...................... 390€Ref.1161Pisseminou,90m2,2h.,bany,cuinaindep.,terrasseta,pq.,tr.gran,vistesisol..700€Ref.895Pis,55m2,moblatiequipat,1dormitori,bany,moltsarmaris,safareig............480€Ref.568Pis,75m2,2h.dobles,bany,cuinaindep.,armarisencastats,pq.itr.inclosos.575€Ref.876Pis,70m2,2h.,1b.,pq.,cuinaindep.,balcó,parquet,safareig,vistes,sol........550€Ref.1191Pismoblatiequipat,1h.,1b.,cuinaoberta,pq.,moltmaco,despesesincloses..560€Ref.1148Pis,83m2,3h.,bany,armaris,despesesincloses,assolellat,serveisalvoltant.....650€Ref.558Pis,65m2,2h.,bany,cuinasemioberta,safareig,pq.opcional,despesesincloses.550€Ref.1001Pis,60m2,2h.,bany,cuinaindependent,safareig,terrassa,assolellat..........400€ANDORRA LAVELLARef.1189Piscèntric,moblatiequipat,1h.,bany,cuinaindep.,llardefoc,parquet......450€Ref.1119Pis,65m2,moblatiequipat,2h.,bany,armaris,ascensor,bonasituació.......595€Ref.1140Piscèntric,95m2,3h.,bany,cuinaindependent,zonaEscale ...................... 600€Ref.1135Pis,100m2,3h.,2b.,cuinaind.,safareig,exterior,terrassa,despesesincloses....670€Ref.104Pis,80m2,2h.,2b.,obranova,assolellat,vistes,cuinaindep.,bensituat....... 620€Ref.1117Pismoblatiequipat,zonapl.Guillemó,1h.,bany,despesesincloses.............460€Ref.1133Av.Meritxell,2habitacionsdobles,bany,cuinaindependent,menjador,moltmaco,despesesincloses.............................................................................................................600€Ref.857PiszonaComú,50m2,1h.,bany,cuinaobertaequipada,lluminós,armaris .. 450€ENCAMPRef.1008Pis,70m2,1h.,1b.,2balcons,cuinaindep.,llardefoc,vistes,sol ............... 350€Ref.1165Piscèntric,55m2,1h.,amplimenj.,moblatiequipat,pq.,tr.,senseagència 400€Ref.1116Pisnou,cèntric,2h.,bany,cuinaequipada,armaris,aparcament,soltoteldia...480€SANT JULIÀ DE LÒRIARef.1080Pis,90m2,moblat,3h.,bany,cuinaindep.,llardefoc,terrassa,solivistes....500€Ref.997Loft,30m2situatenzonaresidencialmolttranquil·la......................................360€Ref.520Piscèntric,75m2,1h.,bany,cuinaobertaequipada,gransalómenjador....... 450€Ref.1128Cèntric,73m2,2h.,bany,cuinaoberta,terrassa,pq.,tr.,obranova.............. 500€OPORTUNITAT!! Pis de3 habitacions al centred’Encamp, 2 banys, visteslaterals, terrassa d’uns9 m2(Ref. 1051).Preu: 85.000 €Pis a Escaldes de 97 m2,de 2 habitacions (1 doble,1 individual), amb terras-sa de 30 m2, traster d’uns12 m2, zona molt tranquil-la, bones vistes i sol.(Ref. 1047).Preu: 170.000 €Sota àtic a Escaldes-Engor-dany (zona Immigració)per reformar, d’uns 100 m2,3 habitacions dobles, 2banys, cuina amb safareig,un aparcament inclòs al preu.Possibilitat d’adquirir un al-tre aparcament i un trastera la mateixa finca (Ref. 488).Preu: 221.500 €OPORTUNITAT!! Casa adossada aAndorra laVella de 143 m2distribu-ïda en: planta soterrani: garatge de74 m2, traster, 1 dormitori; plantaprimera: rebedor, lavabo, cuinaoffice, saló menjador amb llar defoc, jardí de 62 m2amb entrada ala cuina i menjador; planta prime-ra: 1 suite amb bany complet, 2dormitoris dobles, bany complet.(Ref. 1040). Preu: 410.000 €OPORTUNITAT!! Pis cèn-tric a la Massana de64,87 m2, 2 habitacions,1 bany (banyera d’hi-dromassatge), molt bonestat de conservació.(Ref. 983).Preu: 109.000 €OPORTUNITAT!! Pis aAndorra la Vella, 96 m2,4 habitacions, 2 banys,vistes, assolellat, terrassai una plaça d’aparcament(Ref. 585).Preu: 220.000 €LLOGUERVENDA
 20. 20. CLASSIFICATS20 DIMECRES, 19 DE JUNY DEL 201386 33 00Av. Fiter i Rossell, 30Escaldes-Engordanyinfo@immodernandorra.comwww.immodernandorra.comLA MASSANA REF. 5982Sota àtic cèntric de 140 m2, tot exteriori amb acabats de qualitat,4 habitacions, cuina tancada office ambsafareig, saló menjador amb balcó,2 banys complets, plaça d’aparcamenti traster. Sol i vistes.PREU: 735.000 €Pis totalment reformat de nou,4 habitacions, 2 banys, ampli salómenjador amb preinstal·lació de llarde foc. Cuina tancada, safareig gran.Pàrquing inclòs. Sol i vistes.PREU: 350.000 €Xalet NOU d’alt estànding amb 288 m2d’ha-bitatge distribuït en rebedor, saló menjadorenvoltat de terrasses amb un total de 212 m2,cuina office equipada, 4 dormitoris doblesamb armaris encastats, 3 banys complets iun servei, 221 m2en zona de garatges amb 4places, traster, safareig i celler, sol i vistes.PREU: 1.200.000 €ESCALDES REF. 5706 ESCALDES REF. 6139 ESCALDES REF. 5903ANDORRA REF. 4649Pis de 192 m2amb 5 habitacions, 3 banys(hidromassatge), gran saló menjadoramb llar de foc de 77 m2, tot exterior,cuina equipada, gran terrassa i jardíamb barbacoa. Tot exterior. 3 places depàrquing i traster. Zona tranquil·la.PREU: 400.000 €Sota àtic molt cèntric de95 m2, 3 habitacions (2 doblesi una suite), 2 banys complets,cuina office tancada i mobla-da, pàrquing gran.PREU: 235.000 €Pis al centre NOU, A ESTRENAR,de 77 m², 3 habitacions,1 bany, cuina, menjador, tras-ter, garatge (2 places).PREU: 139.500 €ESCALDES REF. 5871 ANDORRA REF. 4962 CANILLO REF. 5894LLOGUER:Pis de 65 m2, cuina semioberta,ampli menjador, 2 habitacions, 2banys, pàrquing opcional, gossosno. Despeses incloses.580 €ESCALDES REF. 6142LLOGUER:Pis de 105 m2, 4 habitacions,2 banys, cuina equipada, safareig,2 terrasses de 9 m2i 28 m2, 3 placesde pàrquing i 3 trasters. Sol i vistes.800 €SANT JULIÀ REF. 5703LLOGUER:Pis nou, a estrenar, MOBLAT I EQUIPAT,de 60 m2, amb 1 habitació, 1 bany completamb banyera, cuina semioberta amb el salómenjador, terra radiant.A partir de 440 €ESCALDES REF. 5990LLOGUER:Pis seminou de 140 m2amb 3 habitaci-ons, despatx, 2 banys complets, gran salómenjador amb llar de foc, cuina equipada.Safareig. Terrassa-jardí de 105 m2. Total-ment exterior, amb sol i vistes. 2 places depàrquing i traster gran.1.200 €LA MASSANA REF. 6159LLOGUER:Pis de 50 m2amb una habitaciódoble, 1 bany complet amb banye-ra d’hidromassatge, cuina oberta,pàrquing. Despeses incloses.390 €ENCAMP REF. 5931LLOGUER:Casa de 327 m2amb 3 habitacions i 2 banys,ampli saló menjador amb llar de foc, traster,jardí de 87 m2. Sostre amb bigues de fusta,Cuina separada i equipada, rebost, banyscomplets. Gaudeix de llum. Sol i vistes.Garatge per a 2 vehicles.1.600 €ORDINO REF. 6113LLOGUER:Estudi de 40 m2moblat, saló menjadoramb accés a terrassa de 3 m2, cuinaoberta equipada, bany complet, pàr-quing comunitari i traster. Vistes i sol.300 €ENCAMP REF. 6125LLOGUER:Pis CÈNTRIC de 65 m2de recent cons-trucció, 2 hab., 1 bany, balcó, traster,pàrquing inclòs.TOTALMENT MOBLAT I EQUIPAT.450 €CANILLO REF. 2237LLOGUER:Pis molt cèntric SEMINOU de75 m2amb 2 habitacions, cuina,safareig, 1 bany complet.TERRASSA de 15 m2.750 €ANDORRA REF. 6119LLOGUER:Pis moblat i equipat de82 m2, 3 habitacions, 2 banyscomplets, pàrquing i traster.470 €ORDINO(LLORTS) REF. 5057LLOGUER:Pis en bon estat de 50 m2, 1 habitació,1 bany complet, saló menjador amb lacuina oberta. Sol i vistes. TOTESLES DESPESES INCLOSES(LLUM, AIGUA I CALEFACCIÓ).425 €ESCALDES REF. 5854LLOGUER:Estudi de 40 m2, moblat i equi-pat. AMB DESPESES INCLOSES(calefacció, aigua i llum).350 €ESCALDES REF. 3541www.immodernandorra.comOPORTUNITAT!Pis al centre, exterior, de 80 m2,semireformat, amb 2 dormitoris,1 bany complet, cuina semiober-ta, menjador amb un petitbalcó, sense pàrquing.PREU: 90.000 €Andorra - Ref. 6153Casa adossada cèntrica de 230 m2, salómenjador amb llar de foc i terrassa de6 m2, cuina office equipada. 3 habitacionsdobles, 3 banys. Sala de 50 m2aprox. ambun safareig gran. Box de 17 m2. Sol i vistes.PREU: 473.600 €Pis de 61 m2+ 12 m2de terrassa,2 habitacions, 1 bany, saló menjador,cuina oberta amb illa. Totalmentreformat de disseny. Possibilitat depàrquing de lloguer o compra.PREU: 137.000 €

×