Diari del 18 de juliol de 2013

444 views

Published on

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!!!! :)

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
444
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diari del 18 de juliol de 2013

 1. 1. WWW.BONDIA.AD/TEL.808888/FAX828888DIJOUS,18DEJULIOLDEL2013/NÚM.2.354/ANY10 NOU PLA DE JUBILACIÓ 100% Capital Garantit 3% rendibilitat garantida* *3% TAE fins el 31/12/2016 1 hora gratuïta 20% descompte en l’hora RESERVA-LA 1 hora gratuïta TARGETA VIP un estiu en família a la muntanya? familyganes de #ganesdemuntanya www.familyparkcanillo.com www.golfsoldeu.com T'AGRADA EL GOLF I LA NATURA? C M Y CM MY CY CMY K Anunci Golf+Family 190x78 OK.pdf 1 10/06/13 15:43 Ortopèdies i centres auditius tindran professionals amb titulació específica ANDORRA Pàgina 7 Dos anys condicionals i inhabilitació per l’accident del microbús del 2007 al Serrat ANDORRA Pàgina 8 La campanya de lluita pel matrimoni civil homosexual mereix l’interès dels EUA ANDORRA Pàgina 8 El tram andorrà del Camí de territoris catalans recorre 88 km a través de les set parròquies ANDORRA Pàgina 11 Sis escultures de Calvente converteixen Carlemany en el passeig de la Música CULTURA Pàgina 15 Feo, Arias i Ramírez prendran part en els Campionats del Món de Barcelona ESPORTS Pàgina 17 ANDORRA Pàgina 6 La CEA posa en marxa Regenera, que busca la millora d’espais i edificis AVUI ÉS NOTÍCIA Pàgina 3 La modificació de la Llei de societats agilitzarà l’obertura de nous negocis CULTURA Pàgina 15 Tati Masià The Beatles, segons l’ONCA El concert de l’ONCA als jardins de Casa de la Vall es trasllada al Centre de Congressos. L’or- questra interpreta ‘The Beatles a la barroca’.
 2. 2. dijous, 18 de juliol del 2013d’interès2 RESTAURANT TIC-TAPA CUINA PERMANENT oberta de les 12.00 a les 2.30 hores Menú dijous Primer plat Amanida verda Amanida de salmó marinat amb alvocats Gaspatxo andalús Remenat de verdures amb llagostins Llagostins a la planxa Postres a triar, beguda, cafè i ‘xupito’ MENÚ DIARI MENÚ CARTA MENÚ DEL XEF MENÚ DE TAPES X 2 MENÚ MARISCADA X 2 MENÚ GRAELLADA DE CARN X 2 10,90 €+ IGI Fem tot tipus de celebracions Escaldes-Engordany Tel.: +376 81 39 69 Segon plat Filet d’orada amb verdures al forn Tonyina amb ceba Medalló de magret d’ànec Cuixa de xai a la brasa amb verdures naturals C/ de l’Alzinaret n. 9 Tel. 819 839 Andorra la Vella Arranjaments de roba Arranjaments Preuseconòmics EL TEMPS divendres dissabte 6/15 11/21 12/22 13/24 13/24 13/25 12/23 12/22 8/19 11/25 11/24 meteo@bondia.ad No acaba d’arrencar l’estiu Ruixats freqüents Com si fóssim en una mena de bumerang, el temps que va fer ahir torna a repetir-se, i el que va fer abans-d’ahir, i el de fa sis dies, i el que també queda més enrere. Des que vam comen- çar el juliol que cada tarda tenim ruixats, i això fa que la temperatura no pugui enfilar-se gaire cap a valors normals. Avui serà un estiu molt light el que hi haurà. Primavera més aviat. Tem- peratures que no aixequen el vol, amb màximes que amb prou feines arriben als 25 graus a Sant Julià i en zones de l’Urgellet. Tot plegat amb nit fresqueta arreu. De ruixats en tindrem tant al matí com a la tarda, però més probables després del migdia. Demà menys ruixats, i el cap de set- mana per fi una mica més calorós i assolellat, no del tot. Que tingueu un BONDIA. Quart creixent 06.31 h 21.44 h
 3. 3. 3Dijous, 18 de juliol del 2013 La constitució d’una societat es podrà fer efectiva en un termini d’entre 5 dies i 4 setmanes, en lloc d’entre 9 i 18 setmanes com passa ara. L’agilització d’aquest procés és un dels objectius prin- cipals que persegueix la modifi- cació de la Llei de societats que entrarà a tràmit parlamentari i que el Govern va aprovar en la reunió d’ahir. Es dóna resposta d’aquesta manera a una deman- da que havien reiterat els em- presaris en diferents ocasions perquè els tràmits per obrir una nova societat fossin més àgils i senzills. La nova regulació, que complementa la simplificació de les obertures comercials ja en marxa, facilitarà també la disso- lució, liquidació i extinció de les societats, promourà el compli- ment de les obligacions del di- pòsit de comptes i actualitzarà el Registre de Societats. El ministre d’Economia i Territori, Jordi Alcobé, va com- parèixer ahir en l’habitual roda de premsa posterior al consell de ministres, acompanyat de la coordinadora del ministeri, Neus Soriano, per explicar les característiques del projecte de modificació de la llei de socie- tats anònimes i de responsabili- tat limitada, de l’any 2007. Amb la nova normativa se suprimeix el requisit d’autorització prèvia tant en la constitució de societats com en la modificació de l’objec- te social o del capital social. Tot i així, es prohibeix la cons- titució de societats que tinguin un objecte il·lícit, contrari a la moral o als interessos públics d’Andorra, o que disposin d’un capital social inferior al mínim previst per la llei. El Govern tin- drà les competències per dene- gar la inscripció en el Registre de Societats si alguna de les activi- tats de la societat està inclosa en aquests últims supòsits. La reducció dels terminis per constituir una societat ja comen- çarà pel que fa a la reserva de la denominació social, que si fins ara s’allargava entre cinc i deu dies, amb la modificació de la llei es farà entre dos i set dies. Amb el model actual, la sol·licitud de constitució s’allargava un mà- xim d’un mes i posteriorment, amb la formalització davant de notari i la inscripció al registre, transcorrien entre 30 i 90 dies més. En canvi, ara un cop reser- vat el nom, la formalització da- vant el notari i la inscripció al re- gistre no anirà més enllà dels 30 dies. Soriano va indicar que amb aquesta llei Andorra es posa “al nivell dels estàndards internaci- onals” pel que fa a la simplifica- ció en la constitució de societats. El projecte de llei estableix també uns mecanismes per mi- llorar la col·laboració dels nota- ris en la declaració al Registre de Societats dels actes en què inter- venen. Aquesta col·laboració ja existeix avui dia en la pràctica diària, i per tant no representa- rà segons l’executiu molta més càrrega de treball per a aquests professionals, però ara queda estipulada per escrit per primera vegada. Així, els notaris, quan auto- ritzin una escriptura, tindran l’obligació de trametre’n una cò- pia al registre per a la seva ins- cripció dins del termini de quin- ze dies a comptar de la data de l’atorgament. Alcobé va destacar que a partir d’ara hi haurà una “depuració” dels registres que té l’administració, “que a vegades estan obsolets”, amb l’actualitza- ció amb dades reals. D’altra banda, una altra de les finalitats de la modificació de la llei és promoure el dipòsit de comptes, de manera que a partir d’ara l’incompliment d’aquesta obligació durant tres exercicis comptables suposarà que el re- gistre iniciï d’ofici el procedi- ment de cancel·lació registral de la societat. Aquest termini, però, no tindrà un caràcter retroactiu, sinó que començarà a comptar a partir de l’aprovació d’aquest projecte de llei, segons va aclarir el ministre. Els administradors disposa- ran de sis mesos des que se’ls requereixi perquè dipositin els comptes. En cas de no fer-ho es considerarà que es tracta d’una societat irregular i que es regeix per les normes del dret civil, cosa que implica que els socis hauran de respondre amb el seu patrimoni present i futur fins a la regularització. La nova regulació, que es preveu que pugui ser aprovada pel Consell General a la tardor, implicarà també una agilització del procediment de dissolució de les societats. Així, un dels motius nous de dissolució que s’inclouen al text serà la para- lització dels òrgans socials que faci impossible el funcionament de la societat i s’amplien també els subjectes que poden instar a la dissolució, facultant qualsevol part interessada a instar-la. Amb el nou projecte de llei s’inclou també per primera ve- gada un capítol en el qual es regulen les infraccions, les san- cions i el procediment sancio- nador, donant d’aquesta manera compliment als suggeriments de diversos organismes internaci- onals, especialment en matèria de prevenció del blanqueig de capitals. L’incompliment per acció o omissió de les formalitats i els deures que imposa la llei, així com del dipòsit de comptes –tal com marca la Llei de comptabili- tat dels empresaris del 2007– po- drà donar lloc a sancions econò- miques que aniran de 300 a 3.000 euros. Podran ser sancionats els administradors de la societat o bé podrà haver-hi una respon- sabilitat solidària dels membres de l’òrgan d’administració, així com dels notaris per no lliurar la documentació al Registre de Societats. La modificació de la Llei de societats agilitzarà l’obertura de nous negocis economia Julià rodríguez Andorra la Vella El projecte de llei inclou com a novetat un capítol de sancions que van de 300 a 3.000 euros sfga Jordi Alcobé i Neus Soriano van explicar el contingut del projecte de llei. Jordi Alcobé “El projecte per canviar la Llei de societats complementa la regulació ja feta sobre l’obertura simplificada de comerços ” “Aquesta llei permetrà depurar i actualitzar amb dades reals els registres de l’administració, que a vegades estan obsolets ” OBJECTIUS DEL TEXT motivació del projecte de llei L’objectiu principal de la modifica- ció de la Llei de societats és pro- moure una aplicació més àgil de la normativa en matèria de socie- tats, sobretot pel que fa als tràmits d’autorització, així com facilitar la dissolució, liquidació i extinció de societats. supressió de l’aUTORITZACIÓ PRÈVIA Se suprimeix el requisit d’auto- rització prèvia en la constitució de societats, en la modificació de l’objecte social i en la modificació del capital social. A més, es prohi- beix la constitució de societats que tinguin un objecte il·lícit, contrari a la moral o als interessos públics o un capital social inferior al mínim previst per la llei. COL·LABORACIÓ DELS NOTARIS El notari que autoritzi l’escriptura té l’obligació de trametre’n una cò- pia al Registre de Societats per a la seva inscripció dins del termini de quinze dies, a comptar des de la data de l’atorgament. PROMOURE EL DIPÒSIT DE COMPTES El text que s’entrarà a tràmit parla- mentari pretén promoure el dipòsit de comptes i quan no s’hagin di- positat durant tres exercicis comp- tables, s’iniciarà d’ofici el procedi- ment de la cancel·lació registral de la societat. nou capítol de sancions i infraccions S’inclou a la llei un capítol de san- cions a què pot donar lloc l’incom- pliment per acció o omissió de les formalitats i els deures de la llei. Les sancions s’estipulen entre 300 i 3.000 euros i poden ser responsa- bles els administradors o els mem- bres de l’òrgan d’administració.
 4. 4. opinió4 dijous, 18 de juliol del 2013 A l’estiu és quan ve més de gust sortir a la natura i fer activitats a l’aire lliure, ja siguin d’esport, lleure o turisme, en família, amb amics o en solitari. Això significa que en poc temps coincidei- xen en els espais naturals –a Andorra, especialment a l’alta muntanya– un im- portant nombre de persones amb sensi- bilitats i interessos diversos. Quan en un espai la freqüentació de visitants s’incrementa molt, passa a denominar-se hiperfreqüentació, i els impactes de la presència humana s’hi multipliquen. Entre els principals impactes negatius destaquen l’aboca- ment incontrolat de residus, el trepig o la contaminació acústica i lumínica, però també n’hi ha d’altres associats a la mobilitat –especialment al trànsit i a les emissions de vehicles motoritzats– i a l’alteració de la biodiversitat a causa de les molèsties i destorbs a la fauna i la flora. Hi ha hàbitats naturals que, per les seves característiques biològiques (pre- sència d’espècies úniques o rares) o ambientals (règim climàtic, presència o absència d’aigua, etc.), són molt més sensibles que d’altres a la presència i activitat humanes. En aquest sentit, els hàbitats d’alta muntanya com tarteres i roquissars, llacs i rierols, molleres, etc., on les condicions climàtiques solen ser extremes i l’activitat biològica té una dinàmica particular (ritmes lents, poca disposició de nutrients, etc.), l’equilibri ecològic és molt més fràgil i qualsevol alteració pot modificar el sistema de manera decisiva. Per tant, hem de procurar que el ras- tre de la nostra presència al medi na- tural sigui tan petit com sigui possible. Sobre aquest tema hi ha una branca del pensament ambiental anomenada ètica de l’aire lliure que proposa una sèrie de consells o bones pràctiques per aconse- guir l’objectiu de no deixar petjada a la natura. Per començar, de cara a minimitzar els nostres impactes, podem planificar i escollir bé quins aliments ens empor- tarem i en quins tipus d’envasos (millor si són reutilitzables i no d’un sol ús, ja que no esdevenen residus), així com preveure la manera com arribarem i ens mourem per l’espai natural. Sobre la mobilitat, les opcions preferibles són les que redueixen l’impacte del trànsit rodat, com per exemple anar a peu o en bicicleta (sempre que sigui de manera respectuosa!), fer servir el transport pú- blic o, en la mesura que sigui possible, optimitzar l’ús del vehicle privat, per exemple compartint cotxe. Alhora, cal conèixer el lloc que visi- tarem, per així evitar zones d’alta sensi- bilitat ecològica o, si més no, minimit- zar-hi la nostra presència i les activitats que hi fem; és important desenvolupar les activitats més impactants en les àrees habilitades per fer-ho, com per exemple menjar en les zones de pícnic amb serveis de papereres. A la natura cal mantenir en tot mo- ment una actitud respectuosa, entre nosaltres i amb l’entorn. D’aquesta ma- neraaconseguiremquelanostrapresèn- cia passi tan desapercebuda com sigui possible, sense trencar les condicions naturals que hi ha en aquestes zones, i que tenen a veure amb aspectes com els nivells acústics, de llum artificial, de qualitat de l’aigua, etc. Aquesta actitud respectuosa inclou, per descomptat, el fet de no recol·lectar ni flora ni fauna. Observar, apreciar els detalls, admirar la bellesa dels animals i les plantes ha de ser suficient per gaudir-ne; a més, el millor record és el que no deixa residu ni provoca cap alteració al medi, com per exemple una fotografia. Tornant a la bona gestió dels residus, ja que és l’impacte més evident del pas de persones per la natura, cal aplicar el lema “Si he estat capaç de portar-ho per venir, també m’ho puc endur”, i així no es deixa res allà on no toca. Algunes persones, però, tenen tendència a no aplicar aquesta norma pel que fa als re- sidus orgànics com les peles de fruita i fruits secs, les restes de pa, etc., perquè “són biodegradables, això ja es desfà!”, i ho llencen a la natura sense pensar en les conseqüències d’aquesta acció. Tot i que el principi bioquímic de degradació sigui correcte, aquesta pràctica es desaconsella, ja que quan el nombre de persones que ho fan és massa gran, l’acumulació de brossa or- gànica es dispara fins a quantitats que l’ecosistema no pot assumir, ja sigui per condicions climàtiques (a les zones d’alta muntanya, el clima rigorós difi- culta la descomposició de les restes or- gàniques) o per qüestions biològiques (per exemple, la manca d’un sòl capaç d’absorbir la matèria en descomposició i el baix nombre d’organismes descom- ponedors que hi viuen –fongs, bacteris, insectes, etc.–). Això també pot pro- vocar un desequilibri de nutrients en l’ecosistema, tant per a la flora com per a la fauna, que sovint es malacostuma a emprar aquests recursos alimentaris i així es distorsiona la seva dieta. Final- ment, no ens enganyem, estèticament resulta molt desagradable l’impacte visual que aquestes restes fan en el pai- satge, i que s’accentua en llocs emble- màtics com els cims de les muntanyes o els llacs. Si voleu saber més coses sobre ètica a l’aire lliure o com minimitzar l’impacte ambiental de les activitats a la natura, podeu consultar publicacions com el llibre Sin dejar huella, d’Ana Mugarra (Ediciones Desnivel, 2000), o buscar informació a la xarxa, per exemple de l’organització americana Leave no Tra- ce (www.lnt.org), ambdós clars exem- ples de la filosofia de “A la natura, mi- llor sense deixar-hi petjada”. La Veu deL PobLe S. a. PReSIdeNT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SeCReTaRI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Thomas Kampfraat boNdIa dIReCToR Marc Segalés CaP de RedaCCIÓ Marta Fernández RedaCCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CoRReCCIÓ M.Àngels Sala MaQueTaCIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FoToGRaFIa Tatiana Masià, Iñaki Rubio, CoMeRCIaL I adMINISTRaCIÓ Ricard Vallès, Joan Nogueira,Virginia Yáñez dISTRIbuCIÓ Premsa distribució TRaNSPoRT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad directori El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BOnDia es reflecteix en el seu editorial. Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència. DipòsitLegalAND.114-2004 Cartes al director Envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica director@bondia.ad Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència. edIToRIaL ENQUESTA DE LA SETMANA ¿S’han de depurar responsabilitats per l’afer del portal web de la CASS? Envia un SMS al 789 amb la teva resposta ENQ SI o bé ENQ NO Cada dimarts el resultat de l’enquesta es publicarà en aquest espai i entre els participants se sortejarà un bateig de kàrting. TRIbuNa CeNTRe aNdoRRa SoSTeNIbLe A la natura, millor sense deixar-hi petjada El Govern va presentar ahir la modificació de la Llei de societats que comporta un seguit de millores respecte del text anterior, i entre les quals cal destacar, com una de les més impor- tants, que la constitució d’una societat es po- drà fer efectiva en un termini d’entre cinc dies i quatre setmanes, en lloc d’entre nou i divuit setmanes com passa ara. Aquest text, a més a més, suposa un complement important per a l’obertura simplificada de comerços que ja està en marxa i donant bons resultats. D’aquesta manera, és evident que si el que es pretén és captar nous inversors per al país cal que es fa- ciliti al màxim la burocràcia. Així, serà molt més atractiu per a aquelles persones que pre- tenguin venir a instal·lar-se al país i també, òbviament, per a aquells empresaris que ja es troben a Andorra i volen iniciar nous projec- tes. I és que aquesta simplificació no ha de vo- ler dir menys control sobre el compliment de determinats deures, tot al contrari, i una ad- ministració moderna ha de passar, de manera necessària, per una més gran simplificació dels tràmits de cara als administrats, i més tenint en compte l’aplicació de les noves tecnologies. Per tant, l’executiu ha de continu- ar aquest camí destinat a fer més senzills i àgils els tràmits. Potenciar la simplificació
 5. 5. publicitat 5Dijous, 18 de juliol del 2013
 6. 6. 6 Dijous, 18 de juliol del 2013 La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) posa en mar- xa Regenera, un “projecte de país”, tal com el van definir els seus impulsors, que pretén re- activar l’economia i alhora crear “un país més atractiu, amb més benestar i qualitat de vida” i amb una economia més sostenible. A més, neix amb la voluntat que es pugui exportar i crear innovació, segons va destacar una de les impulsores, Maria Reig. En un primer moment se centrarà en el sector de la construcció i annexos però no es descarta fer-lo exten- siu a altres sectors en el futur. Un dels pilars d’aquest projec- te és la creació d’una certificació específica que tindrà diferents categories i que es fixarà en un seguit de criteris i resultats, ja que, tal com va explicar ahir Jo- sep Maria Comes, els segells exis- tents ara com ara se centren mas- sa en els processos i això els fa molt rígids.Aquests indicadors, a més a més, seran públics perquè tothom sàpiga què implica tenir aquest segell. Jordi Llovera va assenyalar que un dels punts més impor- tants del projecte és la “regenera- ció urbana” i per això es proposa que quan es faci la rehabilitació d’edificis hi hagi al darrere “un valor afegit”, que donaria el se- gell Regenera, que certificaria, per exemple, un consum energè- tic sostenible, una eficiència en el consum d’aigua, l’ús de materials i recursos i una qualitat ambien- tal interior òptima, entre altres aspectes. Aquesta certificació, a més, aniria molt lligada a la mi- llora dels espais comuns amb l’objectiu que siguin “qualita- tius”. Es tracta, segons destaquen els impulsors, d’anar més enllà de factors com la sostenibilitat per contribuir a una millora de la “imatge de país” i també detectar oportunitats. Els impulsors són conscients que per tirar endavant aquest projecte caldrà que hi hagi inver- sió pública i privada i conside- ren que la “revalorització” que poden suposar les millores que impulsa ha de servir com a al· licient perquè s’acabi materialit- zant. D’aquesta manera, Reig va exposar que “tot el que proposa Regenera ja existeix” però el que es fa a través d’aquest model és reagrupar aquestes mesures, “en- cadenar-les”, ja que destaca que “una beneficia l’altra”. Així, afe- geix que a banda de les empreses, dels particulars, els comuns i el Govern també han d’implicar-se i adoptar el projecte. En aquest mateix sentit es va manifestar també Josep Cairó, quevaposarenrelleuque“s’hiha d’implicar tothom”, ja que d’una banda es contribuirà a crear acti- vitat econòmica i de l’altra es po- tenciarà la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Quant al finançament, Reig va afirmar que “l’estalvi es pot quantificar” i va posar com a exemple el fet que les millores suposen que es puguin donar nous usos a certs espais dels edificis o l’estalvi energètic. A més a més, es va mostrar con- vençuda que els diners necessaris “sortiran” i va recordar que hi ha fons internacionals que estan des- tinats a iniciatives d’aquest tipus. Pel que fa a la internacionalit- zació del projecte, Reig va expli- car que a Tunísia ja hi han mostrat interès, perquè han rebut un fons per a la rehabilitació de les medi- nes. Per això, els responsables de la iniciativa la presentaran al país africà el 26 de setembre, ja que consideren que el programa pot suposar una millora de la qualitat de vida en aquestes medines més enllà de la rehabilitació urbanísti- ca. Reig afirma, a més a més, que a través d’aquest projecte el país pot “exportar talent”. Regenera va ser presentat ahir de forma pública en un acte que va tenir lloc al Centre de Con- gressos de la capital i també hi ha la intenció de presentar-lo al Govern. El president de la CEA, Xavier Altimir, va manifestar que esperen que pugui incentivar els sectors que més han patit la crisi. El programa es va començar a gestar a finals de l’any passat i en només uns mesos s’ha defi- nit. Reig va destacar que aquesta és una de les virtuts d’Andorra i que la fa competitiva, ja que pro- jectes d’aquest tipus es poden ti- rar endavant d’una manera més flexible i àgil que no pas en grans països. L’empresària es va mostrar entusiasta amb Regenera ja que creu que un territori que vulgui captar talent i inversions ha de tenir un entorn atractiu, i això és el que pretén el projecte. Es trac- ta, segons va insistir, d’una nova manera de treball intersectorial, que crea sinergies per a la innova- ció i que incideix en una cadena de valors com l’estalvi energètic. En definitiva, un model transfor- mador que pot suposar, a banda de la millora interna, la interna- cionalització de les empreses an- dorranes i de la marca Andorra. D’altra banda, i qüestionada sobre l’IRPF, Reig es va mostrar a favor d’aquest impost ja que va posar en relleu que “no pots viu- re en un país sense pagar impos- tos, i més quan reps uns serveis”, i considera que fins i tot serà po- sitiu per contribuir a una societat més “responsable”, ja que creu que si es paga impostos se serà “més exigent en com es gasten els diners”. La CEA posa en marxa Regenera, que busca la millora d’espais i edificis urbanisme i medi ambient m. f. Andorra la Vella Es tracta d’un projecte que pretén la sostenibilitat i l’optimització de la imatge del país tati masià / cea A dalt, la roda de premsa per presentar Regenera i a baix, una projecció de millora urbanística per il·lustrar el projecte. Els impulsors insisteixen que és un projecte de país que pot reactivar l’economia Alhora posen en relleu que pot suposar una qualitat de vida dels ciutadans més gran
 7. 7. ANDORRA 7DIJOUS, 18 DE JULIOL DEL 2013 AVÍS DE TANCAMENT DE CARRETERES PER L’ANDORRA TRIATLÓ Amb motiu de l’organització de la segona edició de l’Andorra Triatló s’han adoptat diverses mesures que afectaran la circulació de vehicles durant el diumenge 21 de juliol del 2013. La prova de natació tindrà lloc a l’estany d’Engolasters, i la prova de ciclisme i la cursa a peu a Escaldes- Engordany i a Andorra la Vella. Per aquest motiu, la circulació de vehicles quedarà interrompuda durant el pas dels corredors en cadas- cun dels trams viaris següents: Ctra. d’Engolasters, ctra. de la Comella, av. de Salou, vial Pobladó, pont de Madrid, vial Pobladó, av. de Salou, av. Tarragona, ctra. de l’Obac S’aconsella a totes les persones que vulguin accedir o desplaçar-se des d’Engolasters i el port de la Co- mella el dia 21 de juliol que ho facin abans de les nou de matí o bé després de les dotze del migdia. Per a més informació consulteu www.mobilitat.ad o bé truqueu al 1802 1802. Oficines: Sant Ot, 13 Pis pilot: Guillem de Plandolit, 9 Tel. +34 973 118 236 seturia@salasserveis.com www.salasserveis.com/laseu PROMOCIÓ SETÚRIA LA SEU D’URGELL PROMOU Dissabte 20 de Juliol: d’11 a 14 i de 17 a 20 i Diumenge 21 de Juliol: d’11 a 14 CAP DE SETMANA DE PORTES OBERTES Sup. útil 73,06m2 3 dormitoris Pàrquing i traster 130.810 € PORTES OBERTES Especial VISITA D’OBRA Vine a conèixer la promoció Setúria i visita els pisos que lliurarem a finals d’any Els establiments d’ortopèdia i audiopròtesi hauran de tenir un professional responsable amb la titulacióacadèmicaoficialidegu- dament homologada pel Govern. Aquesta és una de les condicions que s’inclouen en el reglament sobre els requisits per al funci- onament i l’obtenció de l’auto- rització administrativa sanitària dels establiments d’ortopèdia i audiopròtesi que ha elaborat el Govern. Fins ara, en alguns d’aquests centres que hi ha al país, sis orto- pèdies i dos centres d’audioprò- tesi, no hi ha professionals amb una titulació específica en aquest àmbit, i a partir que s’aprovi la nova regulació disposaran de sis mesos per adaptar-s’hi i obte- nir l’autorització administrativa corresponent. L’objectiu que es persegueix, segons va explicar la directora de Recursos Sani- taris, Carme Pallarès, és uns estàndards òptims de qualitat i seguretat en aquests tipus d’es- tabliments. El reglament obliga- rà també aquests centres a tenir espais específics per a l’adapta- ció d’audiòfons o de productes d’ortopèdia i deixa també clar que els productes que requerei- xin una adaptació o una valora- ció professional especialitzada són de venda exclusiva en orto- pèdies o en centres de control auditiu. D’altra banda, el Govern va aprovar també ahir el reglament pel qual es regulen els centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris. La normativa que ara s’aplica és de l’any 1996. L’objectiu en aquest cas és ga- rantir la seguretat i la qualitat assistencials dels gairebé 400 es- tabliments d’aquest tipus que hi ha en funcionament. La majoria dels requisits que s’han inclòs al nou reglament són els mateixos que ja existeixen avui dia, però s’han volgut clarificar i posar per escrit. Tot i així, ara s’ha po- sat l’accent en aspectes tècnics que abans no s’havien tingut en compte amb la finalitat que es doni un bon servei als usuaris. En aquest sentit, es preveuen unes condicions tècnico-sanitàri- es bàsiques i comunes que han de complir tots els centres pel que fa a instal·lacions, equipaments i documentació bàsica, entre la qual s’inclou la història clínica i el consentiment informat. Els es- tabliments, que tindran un any per adaptar-se, hauran de dispo- sar també de protocols i sistemes de garantia de qualitat adaptats a l’activitat. Ortopèdies i centres auditius tindran professionals amb titulació específica SANITAT SFGA La directora de Recursos Sanitaris va explicar els dos nous reglaments. El Govern aprova també un reglament sobre els centres sanitaris i sociosanitaris J. R. ANDORRA LA VELLA FUNCIONARIS REDACCIÓ ANDORRA LA VELLA La negociació, “a bon ritme” Les negociacions entre el Go- vern i els representants dels funcionaris sobre el nou mo- del de jubilació continuen “a bon ritme”, segons el minis- tre d’Economia, Jordi Alcobé. D’aquesta manera es manté la previsió que al final de juli- ol o a principis d’agost poden finalitzar i plasmar-se en un projecte de llei. JOC REDACCIÓ ANDORRA LA VELLA Reunió a Madrid amb l’ONCE El ministre de Presidència, Antoni Riberaygua, es va reunir ahir a Madrid amb directius de l’ONCE. La tro- bada va servir per explorar les possibilitats que l’ONCE pugui desenvolupar les seves activitats a Andorra amb mo- tiu del futur desplegament normatiu del joc al país.
 8. 8. andorra8 Dijous, 18 de juliol del 2013 El centre comercial Illa Carlemany va celebrar ahir el seu quart aniversari amb una festa per a tots els clients i visitants. Es van programar tallers de manualitats per als més petits, un berenar amb coca per a tothom i la companyia Argot Teatre va animar el centre amb el seu espectacle Action. Cal recordar que, seguint amb la iniciativa d’anys anteriors, s’ha posat en marxa un sorteig per celebrar l’aniversari. Illa Carlemany celebra el quart aniversari agències centre comercial treballs públics Licitació de les obres de millora de la CG-2 a la sortida de Soldeu Redacció Andorra la Vella El Govern ha aprovat la licitació de les obres d’eixample i recti- ficació de la carretera general 2 a la sortida de Soldeu en di- recció a França. Aquestes obres permetran dotar de l’amplada reglamentària de 20 metres un tram de 250 metres i millorar les condicions de seguretat de la via, particularment en tempo- rada d’hivern. L’estimació base del projecte és d’1.687.694 euros i el termini d’execució previst és de tretze mesos. Les ofertes a aquest concurs públic nacional es podran presentar fins al dia 29 d’agost. canillo Adjudicats els treballs per al desmunt de l’escola Redacció Andorra la Vella Els treballs per fer el desmunt per a l’ampliació del centre escolar de Canillo han estat adjudicats a l’empresa Tre- balls Públics Unitas. L’import d’adjudicació de les obres ha estat de 651.826 euros. El projecte havia estat aprovat per la modalitat d’urgència perquè l’execució de les obres tingués el mínim d’impacte en el desenvolupament de les activitats escolars. El termini d’execució és de dotze setma- nes i els treballs es faran ma- joritàriament durant els perí- odes de vacances escolars. encamp Pendents de cobrar 550.000 euros de taxes i impostos Redacció Andorra la Vella El Comú d’Encamp ha obert el període voluntari per fer efectius els deutes dels ciu- tadans i les empreses relatius a diverses taxes i impostos corresponents al 2012 i al 2013. Així s’informava en un edicte que va sortir publi- cat ahir al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), i en el qual s’assenyala que la corporació encampadana té pendents de cobrament més de 550.000 euros. Es tracta de deutes per impagaments de taxes com el foc i lloc o l’im- post de radicació. Dos anys de presó condicional i la inhabilitació per un període de la mateixa durada, aquesta és la pena que ha imposat el Tribu- nal de Corts a les tres persones que van ser jutjades el passat mes d’abril per l’accident mortal del Serrat del setembre del 2007. Així, els ha considerat culpables de dos homicidis per imprudèn- cia i de tretze delictes menors de lesions. Amés a més, aquests tres condemnats (el cap de flota i el propietari de l’empresa d’auto- busos i un mecànic encarregat de fer les revisions als vehicles) hau- ran de satisfer 66.000 euros per a la vídua i les filles del conductor del bus que va perdre la vida, 64.000 per al guia i 2.500 per al conductor d’un altre vehicle. La fiscalia i una de les acusa- cions particulars havien demanat dos anys de presó, part condicio- nal, i quatre anys d’inhabilitació als tres processats pel sinistre, mentre que les defenses volien l’absolució. Cal recordar que l’accident va tenir lloc el 19 de setembre del 2007 quan el vehicle va perdre el control al Serrat tornant d’una excursió al llac de Tristaina i de camí cap a Arinsal. Va saltar per un precipici en un dels revolts de la carretera i van resultar mortes dues persones, el conductor i una turista, i ferides 13 persones més. L’accident va passar per una fallada en el sistema de frens. Per aquest motiu, gran part de la vista es va centrar a verificar si les revisions i el manteniment d’aquest aspecte s’havien fet de forma correcta. De fet, es donava la circumstància que feia només dos dies que el vehicle havia pas- sat la ITV. comportaments sexuals D’altra banda, un home que esta- va acusat d’haver obligat un me- nor a masturbar-lo, d’haver-se masturbat davant d’ell i de mos- trar-li pel·lícules pornogràfiques ha estat condemnat a dos anys i mig de presó, dels quals 15 me- sos ferms, i la prohibició d’entrar en contacte amb el menor durant un període de cinc anys. L’home, que es troba ingressat al Centre Penitenciari de la Comella, va ser jutjat el passat mes de juny i va negar totes les acusacions. El mi- nisteri fiscal havia demanat una pena de 48 mesos de presó, men- tre que la defensa volia l’absolu- ció ja que posava en relleu que els fets no havien quedat provats. De fet, l’acusat va exposar durant la vista que l’infant l’havia acusat per ressentiment i el va qualificar com un nen “rebel”. L’inculpat va afegir que en el moment en què suposadament s’haurien produït els fets no te- nia feina i el menor, que era veí seu, venia a casa seva a passar estones, ja que estava sol perquè els pares marxaven a treballar. Dos anys condicionals per l’accident del 2007 al Serrat sentències del tribunal de corts bondia L’accident va tenir lloc el 2007 al Serrat. A més s’ha dictat una inhabilitació professional per dos anys m. f. Andorra la Vella La campanya de lluita per eli- minar la discriminació dels homosexuals per contraure matrimoni civil ha suscitat l’interès dels Estats Units. Així, a través del consolat nord- americà a Barcelona, i en el marc d’un informe que es por- ta a terme de manera periòdi- ca sobre el respecte dels drets humans, s’han entrevistat amb els impulsors de la iniciativa per conèixer-la millor. Així, tal com va explicar ahir una de les lletrades impulsores de la campanya de recollida de signatures, Maite Bourgeaud, des del consolat es van mostrar interessats per saber els objec- tius que es persegueixen amb aquesta campanya, així com altres detalls de la iniciativa. Bourgeaud destaca aquest interès i posa en relleu que s’emmarca en la bona acolli- da que ha tingut la proposta, que fa unes setmanes ja va superar les 2.200 signatures a favor que els homosexuals puguin casar-se civilment. De fet, la lletrada recorda que els que vulguin donar suport a la proposta encara estan a temps de fer-ho a través de la pàgina web www.matrimonicivilpera- tothom.com. De fet, la posada en funci- onament d’aquesta pàgina va suposar un gran impuls per a la campanya, ja que en menys d’un mes es van aconseguir 1.000 firmes més. Els impulsors de la ini- ciativa (els advocats Maite Bourgeaud, Maitena Manciet, Manuel Pujadas i Joan Miquel Rascagneres) defensen que les persones del mateix sexe tenen els mateixos drets que la resta de contraure matri- moni civil i que el fet que no ho puguin fer suposa una dis- criminació. En un principi van començar a recollir firmes de manera presencial i a principis del mes de juny van presentar la pàgina web que permet la recollida de signatures a tra- vés d’internet. La lluita pel matrimoni civil homosexual mereix l’interès dels EUA tati masià Bourgeaud, una de les impulsores. m. f. Andorra la Vella campanya
 9. 9. publicitat 9Dijous, 18 de juliol del 2013
 10. 10. publicitat10 Dijous, 18 De juliol Del 2013 Ctra. Os de Civís · AD600 · Aixovall · Principat d’Andorra Tel.: +376 816 256 / 359 817 Tast i aperitiu gratis (bodes, aniversaris, sopars d'empresa) Obert a la nit dijous divendres i dissabte A 50 m dreta direcció Aixovall BUFET LLIURE CADA DIA PREU: 11,50€ (IGI INCLÒS) OBERT A LA NIT DIJOUS, DIVENDRES I DISSABTE BUFET LLIURE CADA DIA PREU: 11,50€ (IGI INCLÒS) OBERT A LA NIT DIJOUS, DIVENDRES I DISSABTE Ctra. Os de Civís · AD600 · Aixovall · Principat d’Andorra Tast i aperitiu gratis ESPECIAL ANIVERSARIS I GRUPS PREU: 12,50€ (IGI INCLÒS)
 11. 11. andorra 11Dijous, 18 De juliol Del 2013 La cònsol major d’Andorra la Vella, Rosa Ferrer; el conseller de Turisme d’Ordino, Bartu­ meu Gabriel; el director d’An­ dorra Turisme, Betim Budza­ ku, i la tècnica del projecte del Camí –recorregut que uneix tots els territoris de parla catalana–, Mireia Pou, van inaugurar ahir el tram andorrà, que recorre un total de 88 quilòmetres passant per les set parròquies. El Camí és una iniciativa que va començar el 2003 de la mà de l’associació Pas, sense ànim de lucre, amb la idea de donar a conèixer la identitat cultural dels territoris de parla catalana unint­los a través d’un recor­ regut senyalitzat que, un cop completat, podria arribar a tenir fins a 5.000 quilòmetres. Pou va explicar que el Camí també vol promoure un turisme sostenible basat en el senderis­ me cultural, alhora que pretén promocionar comerços locals i de proximitat i propiciar si­ nergies entre pobles de parla catalana. Per donar a conèixer el Camí, s’ha editat una guia del tram de l’Alt Urgell i Andorra, amb la informació bàsica de la zona i amb explicacions del patri­ moni natural i cultural que s’hi pot observar i de la història del tram. La col·laboració dels comuns i d’Andorra Turisme ha estat clau per poder cloure el projec­ te. En aquest sentit, Ferrer va as­ segurar que s’hi ha volgut par­ ticipar perquè és una iniciativa que complementa un altre tipus de turisme que vol donar a co­ nèixer més la cultura. A més, ha indicat que “és la manera de demostrar que no només som carrers amb botigues o pistes d’esquí” i de donar a conèixer una Andorra diferent. Per la seva banda, Budzaku va afegir que, a més de comu­ nicar bé, per captar turisme cal tenir més oferta, i aquesta ini­ ciativa de turisme de senderis­ me encaixa amb l’ampliació del ventall cap a turisme de natura que es vol donar a conèixer. Ahir mateix ja hi va haver ex­ cursions dels nens de les activi­ tats d’estiu d’Andorra la Vella, que van fer un tram del camí, i avui els alumnes de les activi­ tats d’estiu de totes les parrò­ quies faran també un tram del recorregut. S’inaugura el tram andorrà del Camí, que té 88 quilòmetres turisme t. m. un moment de la inauguració, ahir, del tram andorrà del Camí. El projecte dóna a conèixer la identitat dels territoris de parla catalana agències AnDorrA lA VellA Sant Julià disposa des ahir d’un nou espai d’esbarjo a la parrò­ quia. Després d’alguns mesos, el Comú ha netejat i habilitat l’es­ pai del passeig del riu per con­ vertir­lo en un camí perquè en gaudeixin tots els lauredians i “tinguin una opció més per anar a passejar”, segons va apuntar la cònsol major, Montserrat Gil. El pressupost que s’hi havia de destinar era de 100.000 euros, però finalment només n’han cal­ gut 90.000 per netejar i habilitar el terreny per al pas de vianants i instal·lar baranes i bancs. Es tracta de la zona que passa per sobre del col·lector del Govern i per això el Comú va haver de demanar permís per fer­hi el passeig Valira. “La gent té ganes de passejar i vol gaudir d’in­ drets que no teníem fins ara”, va destacar Gil. De moment, s’han obert dos dels tres trams, als quals es pot accedir per quatre punts: l’avin­ guda Rocafort, la plaça Laurè­ dia, l’avinguda Francesc Cairat i la plaça Francesc Cairat. El darrer tram, que va de l’avin­ guda Francesc Cairat, a l’alçada del carrer Isidre Valls, a la plaça Francesc Cairat, s’obrirà a finals de mes, coincidint amb la festa major. També properament vo­ len fer millores per fer el passeig més accessible i embellir les fa­ çanes amb treballs dels alumnes de l’Escola d’Art. De moment, el passeig estarà obert als laure­ dians de vuit del matí a nou del vespre entre l’abril i el setembre i de vuit a sis d’octubre a març. Sant Julià guanya una nova zona d’esbarjo Agències els infants del casal d’estiu van ser els primers d’estrenar el passeig Valira. agències sAnt julià De lòriA lleure
 12. 12. 12 Dijous, 18 De juliol Del 2013 Guiadeserveis La Seu d’Urgell va iniciar ahir la segona fase de la campanya de civisme La Seu és casa teva. Cuida-la!, que se centra en el bon ús dels diferents elements del mobiliari urbà i a saber gau- dir dels parcs i jardins públics de la ciutat. La presentació de la nova fase de la campanya cívica, a càrrec de la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament de la Seu, Anna Vives, i de Carles Martín, res- ponsable del servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament, ha tin- gut lloc en un nou espai enjar- dinat de la Seu d’Urgell, el Jardí de les Aromes, nova zona ver- da situada al carrer Monturull, camí del Poble Sec. “La campanya cívica es basa en l’ús correcte dels espais pú- blics de convivència ciutadana i a demanar als ciutadans que tinguin cura del mobiliari urbà, de les plantes i flors”, va expli- car Vives, que va incidir nova- ment en el problema dels excre- ments de gos. A més, ja està col·locada la nova lona amb els nous missat- ges d’aquesta fase de la cam- panya, al denominat mur del civisme, situat a la plaça Sol- devila, davant el centre cívic El Passeig. La tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones va voler denunciar el fet que se segueixin embrutant parets i murs de la ciutat, com el grafit que ha aparegut a sota d’aquest nou jardí, ja que “netejar-lo ens costa a tots uns 200 euros”. Per tot plegat, Vives va su- bratllar que “és necessària” la participació ciutadana per po- der gaudir d’una ciutat “més cívica” i va recordar l’existèn- cia de l’espai de col·laboració ciutadana que es pot trobar a la pàgina web municipal, www.laseu.cat, per fer-hi arribar suggeriments o queixes. Per la seva part, Carles Mar- tín va lamentar “la impotència de les persones que treballen dia a dia per tenir cura dels espais públics, com els parcs i jardins, quan es troben amb ar- bres trencats, parterres de flors aixafades o excrements de gos- sos enmig de la gespa”. es posa en marxa la nova fase de la campanya de civisme la seu d’urgell ajuntament De la seu D’urgell la segona fase de la campanya es va presentar al Jardí de les aromes. La iniciativa se centra en el respecte al mobiliari urbà i als parcs i jardins Redacció la seu D’urgell Les dotzenes colònies de l’Es- cola Folk del Pirineu han reu- nit més de 120 joves intèrprets de Catalunya i del Principat d’Andorra, segons va expli- car el director de l’escola i de les colònies, Isidre Peláez, que va destacar que “hi participen nois i noies que toquin qual- sevol instrument i que provin- guin de qualsevol aprenentatge musical, jazz, clàssic, folk...”. Els alumnes que participen en les colònies de l’Escola Folk, a més de practicar amb el seu instrument, preparen una suite de concert i ball, que interpre- taran com a cloenda de la Tro- bada d’acordionistes del Piri- neu, que se celebra a Arsèguel. L’equip de l’Escola Folk del Pirineu prepara el repertori per a l’espectacle tot arranjant-lo segons els diferents nivells tèc- nics i tipus d’instrumentació dels músics participants. Cada any la suite gira al vol- tant d’un tema concret, sigui un viatge a una cultura deter- minada, personatges màgics o històries, entre d’altres. En- guany el tema principal han estat els països escandinaus, amb una cultura tradicional musical molt forta. Durant les colònies s’han treballat temes tradicionals d’Islàndia, Norue- ga, Dinamarca, Suècia i Finlàn- dia. I s’ha donat a conèixer la música de grups com ara Hed- ningarna, Niekku, Gjallerhorn i Värttina. Les colònies musicals reuneixen 120 joves agències els joves de les colònies en un dels assajos de tota l’orquestra. agències bellver De cerDanya escola de folk del pirineu
 13. 13. publicitat 13Dijous, 18 de juliol del 2013 CASH DE CARNS HORARI: DE DIMECRES A DISSABTE DE 10.30 H A 20.30 H DIUMENGES DE 9.00 H A 15.00 H CARRETERA DE LA COMELLA, 45 - ANDORRA LA VELLA Entrecot de vedella sense os Rostit de cuixa de xai Xai tallat Pollastre groc sencer Hamburguesa mixta 2 unitats Conill tendre Espatlla de xai del país congelat Filet de bou alemany PROMOCIONS VÀLIDES FINS A ACABAR EXISTÈNCIES PREUS VÀLIDS DEL 17 AL 21 JULIOL 2013 11,90 €/kg 2,16 € 15,54 €/kg 9,90 €/kg 5,80 € 7,95 €/kg 3,95 €/kg 7,90 €/kg 1,98 €/kg Ous clase “L” 1/2 dotzena Croquetes fregides 500 gr. Telèfons per a encàrrecs: 80 69 00 80 69 03 2,99 € 0,59 € Mandonguilles jardinera 600 gr. P gratuït Ctra. de la Comella Av. Salou Av. Tarragona C.E. Serradells
 14. 14. publicitat14 Dijous, 18 de juliol del 2013
 15. 15. 15Dijous, 18 de juliol del 2013 Un saxo, una guitarra, un con- trabaix, un teclat, una clau de sol i una cascada de notes converti- ran durant tot l’estiu l’avinguda Carlemany en el passeig de la Música. L’escultor Àngel Cal- vente ha realitzat sis obres de te- màtica musical per encàrrec del Comú d’Escaldes-Engordany, que les ha col·locat tot just una setmana abans que la via co- mercial esdevingui només per a vianants. El recorregut artístic i musical s’estén des de l’inici de l’avinguda Carlemany fins al roc del Metge. Calvente ha revelat que ell mateix va proposar al Comú de la parròquia crear unes escultu- res de gran format per exposar al carrer. La corporació ho va veu- re bé perquè el material utilitzat és de baix cost. La cònsol major de la parròquia, Trini Marín, ha afegit que la temàtica musical de les escultures la va triar la corpo- ració perquè les obres es puguin anar exposant en el futur, ja que Escaldes-Engordany és “la par- ròquia de la música”. A més, el tema coincideix amb la celebra- ció del Festival Colors de Mú- sica. El Comú sempre ha apos- tat per les exposicions al carrer –actualment hi ha dues escul- tures de gran format d’Antonio López– i ha decidit comprar les obres de Calvente. La inversió ha estat d’uns 20.000 euros. L’embelliment de l’avinguda amb les escultures és “una pri- mera acció per iniciar la dina- mització i la conceptualització del carrer per a vianants”, ha matisat Marín. Per tenir l’obra enllestida abans del tancament al trànsit de l’avinguda Car- lemany, Calvente ha hagut de treballar a contrarellotge, creant les peces en poc més d’un mes, i per això ha comptat amb l’ajuda de José Luis Sierra, Faust Cam- pamà, Mari Pau Muñoz i Àlex Calvente. Les obres, d’uns tres metres d’alçada, s’han realitzat amb po- liestirè expandit d’alta densitat, recobert amb resina per donar-li duresa i una capa d’òxid de ferro per donar-li l’aspecte final. L’ús d’aquest material permet que si- guin molt més econòmiques que si fossin de bronze. Calvente ha aclarit que el treball que permet aquest material és comparable amb el de la fusta i, a més, resis- teix les inclemències del temps. No hi ha data de retirada de les escultures. De moment el passeig de la Música es mantin- drà durant tot l’estiu i després s’aniran recuperant. Pels carrers d’Escaldes-En- gordany s’han exposat tempo- ralment escultures de l’artista Juan Ripollès, els porcs de Lalín Pork Art i els óssets de dEmo. Els monumentals bronzes Car- men despierta i Carmen dormida de López es troben a la plaça Co- prínceps i al passatge Arnaldeta de Caboet. Sis escultures de Calvente converteixen Carlemany en el passeig de la Música art al carrer Redacció / agències escaldes-engordany Escaldes-Engordany realitza una primera acció per embellir l’avinguda, que serà per a vianants agències L’escultor Àngel Calvente amb les escultures del saxo i del contrabaix, ahir en el recorregut de presentació de les obres. De nou el mal temps ha fet la guitza a un espectacle d’estiu programat a l’aire lliure. El concert de l’ONCAals jardins de Casa de la Vall es va haver de traslladar ahir al Centre de Congressos d’Andorra la Ve- lla. L’orquestra va interpretar The Beatles a la barroca, amb temes dels de Liverpool ar- ranjats per Peter Breiner. L’ONCA toca els Beatles barrocs lluny dels jardins tati masià música l La plaça Coprínceps es converti- rà aquesta nit en un espai italià. El Comú d’Escaldes-Engordany ha organitzat una nit italiana amb la companyia de la Picco- lissima Orchestrina. La formació recupera l’espe- rit de les primeres orquestrines del segle XX i traslladarà els espectadors a un viatge per les músiques i les melodies més belles del món, l’alegria de les tarantel·les italianes, un passeig al compàs d’un vals, el so del pasdoble, l’emoció d’un tango... La nit començarà a les nou i els restaurants de la plaça oferiran àpats de menjar italià. També hi haurà parades amb tastets de gastronomia italiana. El minicicle les Nits del món inclou quatre vetllades temàti- ques: l’americana, que ja s’ha ce- lebrat; la italiana, la d’aquest ves- pre; la dels Balcans (1 d’agost) i la dels còctels (29 d’agost). La plaça Coprínceps acull una nit dedicada a Itàlia Redacció escaldes-engordany activitats
 16. 16. cultura16 Dijous, 18 de juliol del 2013 “¿Sabeu per què se’n diu bor- da? Doncs perquè és una casa a la qual li falta alguna cosa, en aquest cas la xemeneia”, ex- plica a una parella de València el pagès Sisquet de Cal Sinque- de, un massanenc de finals del segle XIX. “¿I per què no n’hi havia? Perquè no s’hi podia fer foc ja que s’hi emmagatzemava palla seca i els fems emeten gas metà”, afegeix en Sisquet. L’actor Xavi Fernández dóna vida al pagès Sisquet i els estius ofereix visites guiades culturals i històriques per la Massana i per Pal, organitzades pel Comú de la Massana. El recorregut co- mença al cafè de la plaça de les Fontetes, on el grup brinda amb una copa de cava. En Sisquet ex- plica que es diu així perquè era el petit de casa i tant el seu avi com el seu pare es deien Cisco, i que és de cal Sinquede perquè quan preguntava a la seva mare si dinarien o soparien aquell dia ella li responia “si en queda”, és a dir, “sinquede”. L’objectiu és revelar detalls de la història de la Massana i mostrar com es vivia fa un se- gle, sense comoditats a les ca- ses i amb una vida de pagès molt dura. En Sisquet recorda que al costat del riu Valira del Nord brollaven dues fonts na- turals amb l’aigua que baixava de la muntanya. Al seu lloc ara hi ha una font artificial però que també ofereix aigua del riu. A la zona hi ha tres molins fariners antics, que van funcionar fins als anys 70 del segle XX. El pagès fa que el grup es fixi en les lloses de pissarra de les cases i en les parets i els murs construïts amb pedra, terra i calç. Aleshores les construccions s’arrebossaven i els que tenien diners les pintaven de blanc i els que en tenien molts, és a dir, les esglésies, les pintaven de colors. Així, en arribar a un poble era molt fàcil saber qui era qui i on vivia, comenta en Sisquet. També detalla què és un es- tripagecs, els ferros forjats que cobreixen les finestres. Servien per evitar que els lladres hi po- sessin la mà i per enganxar pre- tendents que volien apropar-se massa a les pubilles: els gecs s’hi enganxaven i s’estripaven. En Sisquet continua recorrent la part més antiga del poble i mostrant el camí ral que portava a Escaldes-Engordany; els cóms de pedra i de fusta; els empe- drats dels carrers perquè les bès- ties no rellisquessin; el pi roig tricentenari que viu al costat de l’església parroquial, consagra- da als dos germans màrtirs Sant Iscle i Santa Victòria; les feixes; una assecadora de tabac... I tam- bé conta llegendes i la procedèn- cia basca de molts topònims de la parròquia, com el mateix nom de la Massana. Les visites s’organitzaran du- rant tot l’estiu els dimecres a les 22 i els divendres a les 20.30. El preu, segons l’edat, va de 0 a 6 euros. I els dissabtes a les 22.30, a Pal, en Sisquet explica històri- es de tamarros i menairons. En Sisquet de Cal Sinquede torna a fer de guia turístic per la Massana i Pal reportatge e. j. m. la massana El pagès del segle XIX recorre les poblacions mentre explica anècdotes i històries d’abans tati masià El Sisquet de Cal Sinquede sempre està disposat a mostrar els racons de la Massana més tradicionals als curiosos. La companyia Teatre Mòbil pre- senta aquesta nit l’espectacle de pallassos Sense solta. Tres actors aniran creant un món on tot és possible i on tot el que hi passa esdevé un joc. Els números de clown es van entrellaçant tot i que, aparentment, no tenen cap lligam. El xou tindrà lloc a les deu de la nit a la plaça Major de Sant Julià de Lòria, dins del programa dels Vespres d’estiu lauredians. Si el temps no acompanya, Sense sol- ta es representarà al vestíbul del Centre Cultural i de Congressos. L’espectacle ha estat creat per la companyia i el veterà pallasso Marcel Gros. Sense solta va gua- nyar fa unes setmanes el premi Fundació Catalunya-La Pedrera al millor espectacle de la 24 edició de la Mostra d’Igualada. ‘Sense solta’, humor de clown als Vespres d’estiu teatre mòbil Els tres pallassos de l’espectacle ‘Sense solta’. Redacció sant julià de lòria espectacle Si la pluja no ho impedeix, aquest vespre el grup Madre- tomasa actuarà, a les 20.30, a la plaça del Poble en el cicle Di- jousderock. La banda de rock prepara el llançament del seu primer llarga durada durant aquest any, titulat Then again. El 2011 va publicar l’EP Deep Jobs, amb sis cançons. Madretomasa són Fano Pallarés (guitarra i veus), Oriol Vilella (guitarra i veus), Àlex Moldes (baix) i Josu Ada- nez (bateria). L’actuació serà la penúltima del cicle organitzat pel Comú d’Andorra la Vella. L’últim concert, previst per dijous que ve, és el de Metallicand, un grup de heavy metal de tribut a Metallica. Els components són Manel Fernández (guitarra i cors), Jordi Marchan (guitar- ra i veu), Patxi Pereira (baix) i Ivan Espinosa (bateria i cors). Per als Dijousderock d’aquest any s’han seleccionat un total de sis grups. Mordi- gans i Punkers Loves the 80’s, a la Festa de la joventut, Iarakè & Ginger i Tobacco Road ja hi han actuat. Madretomasa actua al penúltim Dijousderock bondia Una actuació de Madretomasa. Redacció Andorra la Vella concert disseny Redacció ordino La 22a Mostra ja té el cartell Laura López Martí ha gua- nyat la desena edició del concurs de disseny del cartell de la Mostra gastronòmica d’Ordino. El jurat ha triat la proposta de López per la seva originalitat entre les onze creacions presentades. Tots els cartells s’exposaran a l’Oficina de Turisme fins al 31 de juliol. La 22a edició de la Mostra gastronòmica tindrà lloc el 15 de setembre. comú d’ordino El cartell guanyador.
 17. 17. 17Dijous, 18 de juliol del 2013 Els Campionats del Món de Bar· celona s’inauguren demà amb una cerimònia que anuncien els organitzadors que serà única i irrepetible. Res semblant al que s’ha vist fins ara. Entre els mi· llors nedadors del planeta n’hi haurà tres d’andorrans. Pablo Feo, Pol Arias i Mònica Ramí· rez seran els representants del Principat, que tindran com a principal repte rebaixar les se· ves marques. L’espectacular piscina instal· lada al Palau Sant Jordi per a l’ocasió, més gran que la que es va col·locar fa just deu anys tam· bé per albergar els Mundials, no acollirà els nedadors fins a la segona setmana de l’esdeveni· ment. En la primera les compe· ticions d’aigües obertes, natació sincronitzada, salts i waterpolo seran les protagonistes. El dia 28 serà la primera jornada de la natació i l’estrena andorrana vindrà d’Arias, que participarà en els 200 metres lliures. L’1 d’agost serà el torn de Ra· mírez, que serà l’única a com· petir en dues proves. Ho farà primer en els 100 lliures. Dos dies després prendrà part en els 50 de la mateixa disciplina i Feo també es llançarà a la pisci· na en els 50 esquena. El repte a la capital catalana serà intentar rebaixar les seves pròpies mar· ques i que “vegin com naden els millors nedadors del món i aprenguin d’ells”, assenyala Ser· gi Rayo, director tècnic de la Fe· deració Andorrana de Natació. Ja fa dies que ha començat el desembarcament de les de· legacions a Barcelona. I bona part d’elles ho han aprofitat per instal·lar-se al Centre d’Alt Ren· diment de Sant Cugat del Vallès per fer els entrenaments i utilit· zar-lo de centre neuràlgic de la seva estada. La cerimònia d’inauguració al Palau Sant Jordi tindrà com a fil argumental el somni d’un nen i com es fan reals els per· sonatges que imagina. Destaca que part de l’espectacle es realit· zarà sota l’aigua, així que es po· drà seguir a través de les panta· lles. Més de sis-centes persones hi actuaran. També es farà èm· fasi en la importància de l’aigua en el planeta i de preservar-la com a element fonamental per a l’existència de vida. Espanyol júnior Avui s’inicia a València el Cam· pionat d’Espanya júnior d’es· tiu, amb la participació d’Arias i Clàudia Palau a la piscina de 50 metres del Parque del Oeste. Tots dos debuten avui mateix. Palau ho farà en els 100 esque· na en la tercera de les sèries i Arias, en els 200 lliures en la se· gona. Demà la nedadora tindrà dues proves, els 100 braça i els 200 esquena, mentre que Arias prendrà part en els 400 lliures. Dissabte tancarà la competició el nedador en els 1.500 lliures. L’objectiu principal amb què es troben a la capital del Túria és “entrar en les finals i rebaixar les seves millors marques”, indi· ca Rayo, sobretot en les proves en què més destaquen. Arias en els 1.500 lliures, on és el plus· marquista andorrà absolut amb un temps de 16.36,24 m. Quant a Palau, s’espera que ho pugui aconseguir en els 100 esquena. Feo, Arias i Ramírez participaran en els Campionats del Món de Barcelona natació joan josep blasco Andorra la Vella Els tres nedadors provaran de rebaixar les seves marques a la piscina del palau Sant Jordi fan Feo i Ramírez, els dos de la dreta, van participar l’any passat en els Mundials de piscina curta d’Istanbul. Per Rayo, l’important és que “vegin com naden els millors nedadors del món i aprenguin d’ells” Millor marca personal de Mi· quel Oliveros a la piscina De Krommerijn d’Utrecht en el Fes· tival olímpic de la joventut euro· pea (FOJE). Va aconseguir-la en la prova de 50 metres lliures. Oliveros va finalitzar en la 31a posició, amb un crono de 26,85 segons, millorant en onze centèsimes la marca que fins ara posseïa. Avui Oliveros prendrà part en els 100 lliures, mentre que Guillem Bringué ho farà en els 100 esquena. En judo, Magdalena Sánchez participava en la categoria de -57 quilos. Al davant en primera ronda tenia la polonesa Marta Wykupil, la cinquena d’Europa en aquesta franja d’edat. L’an· dorrana va batallar i va saber aguantar la rival. Va patir un pa· rell de penalitzacions per no ata· car i perdia per un doble wasabi a només dos segons per acabar. Va caure eliminada en els set· zens de final i no va tenir l’opció de repescar. Marca personal d’Oliveros en els 50 lliures a Utrecht foje Redacció Andorra la Vella coa Magdalena Sánchez va perdre a Utrecht en el primer combat.
 18. 18. esports18 Dijous, 18 de juliol del 2013 Per primera ocasió Andorra tin­ drà experiència internacional a nivell sènior en la modalitat de 3x3. Serà en l’Sport Arena Bu­ charest Qualifier i hi haurà els quatre millors del rànquing de l’Andorra Tour. Tot seguit altres jugadors nacionals també seran en altres competicions europees i mundials. L’impuls que dóna la Federa­ ció Andorrana de Bàsquet (FAB) al 3x3 com a font de viabilitat a nivell de representació interna­ cional dóna els seus fruits. Rafa Casals, Dani Marín, Felipe de Oliveira i Esteve Malet van fina­ litzar els primers del rànquing nacional després de jugar junts en les quatre proves del calenda­ ri, cosa que els permet estar del 26 al 28 d’aquest mes a Bucarest per prendre part en aquest tor­ neig, classificatori per al World Tour i que té una bossa de premis superior als 8.000 euros. On també hi haurà represen­ tació andorrana serà a l’Open FFBB de Perpinyà, el 3 i 4 d’agost. En aquesta ocasió hi haurà dos equips masculins i dos de feme­ nins gràcies a quatre wild cards obtingudes per la FAB, que apro­ fitaran l’equip sub-18 femení que participarà en els Campionats del Món de Jakarta, un conjunt de la mateixa edat masculí i dos de sèniors. El torneig serà de nivell perquè són les finals del campi­ onat de França i hi participen els setze millors conjunts del país veí. Al setembre hi haurà quatre equips del Principat a l’NBA 3X Tour de Barcelona. La setmana passada el direc­ tor del programa 3x3, el suís Álex Sánchez, va visitar el Principat i va destacar l’aposta que fa l’ens per aquesta modalitat. Jaume Tomàs, director tècnic de la FAB, va remarcar que “volen poten­ ciar que tothom tingui les seves opcions i que no sigui un vedat tancat” entre alguns països, com passa amb el bàsquet a cinc. L’ens s’ha bolcat en aquesta modalitat des de fa un temps: “Hi apostem decididament perquè el futur de la federació passa en part pel 3x3.” Remarca que en el projecte “necessitem jugadors que vul­ guin involucrar-s’hi”, com estan demostrant els sèniors que ani­ ran a Bucarest, i té grans espe­ rances en les fèmines, ja que “és molt difícil tenir representació en sènior en 5x5”, en no haver-hi cap equip al país en competició. Definits els primers sèniors que competiran internacionalment bàsquet fiba Dani Marín és un dels quatre jugadors que seran a Bucarest. Casals, Marín, Felipe i Malet representaran Andorra a Bucarest Redacció Andorra la Vella Una victòria i una derrota per a Andorra en la tercera jornada del Campionat d’Europa C sub-18. El masculí va perdre el seu pri­ mer matx, mentre que el femení ho continua guanyant tot i acaba líder la primera fase. Les noies de Manel Sánchez es van imposar a Malta per 20- 43. Va ser un partit amb diferents alternatives. El primer quart va ser per a les andorranes, però el segon per a les malteses, que van deixar les locals amb només dos punts anotats durant el període. Al descans s’anava 15-13. En el tercer Malta no anotava ni un sol punt, mentre que el rival en feia quinze. Parcial de 5-30 en els dos últims quarts. Avui hi ha jornada de descans en el torneig femení. La primera derrota andorrana de la competició va ser del mas­ culí, davant Mònaco (61-77). La primera part va ser igualada i al descans s’arribava 29-33. Però en la tornada als vestidors els mo­ negascos van imprimir una forta defensa que va neutralitzar la tasca ofensiva local. A més amb ràpids contraatacs aconseguien anotar amb facilitat. Els de Xavi Luque només van poder anotar 9 punts en 10 minuts, mentre que el rival, 21. En l’últim quart no van poder retallar diferències. En l’altre matx de la jornada San Marino va vèncer Gal·les (77-62). Avui Andorra s’enfronta als bri­ tànics, a les cinc de la tarda. El femení acaba la primera fase líder i el masculí perd bàsquet Redacció Andorra la Vella tati masià Bustamante recollint un dels dotze rebots que va atrapar. La pretemporada del VPC ja està programada. Començarà el 5 d’agost i inclourà dos par­ tits amistosos abans de l’inici del campionat, que serà el 29 de setembre, amb les primeres jornades disputant-se lluny del Principat. L’equip arrencarà a Ordino. Realitzarà tres sessions per set­ mana, dues d’elles de camp i l’altra de gimnàs, per anar aga­ fant el to físic. El primer amis­ tós es disputarà el 14 de setem­ bre a Osseja contra el conjunt local, que es troba una catego­ ria per sota dels andorrans. El segon serà a l’Estadi Nacional, que està en construcció, amb un triangular amb la selecció de Catalunya i l’equip militar de Migdia-Pirineus. L’entrenador, Dídac Martí­ nez, compta per a la pròxima temporada amb tres incorpo­ racions. La del neozelandès Thomas Fleming i els argen­ tins Agustín Egea i Agustín Domínguez, aquest últim amb passaport italià. Dos amistosos per al VPC en la pretemporada rosa maria carrillo El conjunt andorrà inicia temporada a principis d’agost. j. j. b. Andorra la Vella rugbi Dos tècnics de la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB), Flavio Bottiroli i Hèctor Grau, es troben a Tallinn participant en la tercera estada de la FIBA Europe Coaching Certificate, centrada en la formació d’en­ trenadors per al desenvolupa­ ment de joves jugadors. És el tercer any consecutiu que as­ sisteixen a aquests clínics. L’estada de la capital d’Es­ tònia coincideix amb el Cam­ pionat d’Europa sub-20. És dirigida per Svetislav Pesic, exentrenador, entre altres equips, de l’FC Barcelona, i que va portar l’entitat blaugrana a aixecar la seva primera Eurolli­ ga. En aquesta ocasió també hi prenen part Pablo Laso, tècnic del Reial Madrid; Janez Drva­ ric, mànager de l’Olimpija Lju­ bljana, i Sasa Jakovljevic. Són una cinquantena els aspirants a entrenadors que es troben a Tallinn amb la in­ tenció de superar les proves i exàmens que s’hi realitzen per graduar-se i rebre els cer­ tificats. En aquest clínic el tre­ ball està centrat en la formació d’entrenadors per a joves ju­ gadors, per dirigir-los exitosa­ ment en la seva formació fins a fer el salt a l’etapa sènior. Bottiroli i Grau prenen part en un clínic FIBA Redacció Andorra la Vella bàsquet Jugarà amb l’Osseja i un triangular amb Catalunya i l’equip militar de Migdia-Pirineus fab Bottiroli, amb el 13, escolta Laso.
 19. 19. CLASSIFICATS 19DIJOUS, 18 DE JULIOL DEL 2013 Immobles VENDA DE LLENYA - Roure. Comanda mínima: 1/2 m3 (el preu inclou també el transport i la col·locació). - Confecció de coms. - Sacs d’encenalls. 835 800 Diversos DISPOSEM DE MOBILIARI DE BOTIGA I MANIQUINS DE MOLT BONA QUALITAT A PREU D'OCASIÓ (estat impecable) Interessats: 33 25 26 ENGLISHANGLÈS Per recuperar aquest estiu? Nivells: Principiants de qualsevol edat, ESO i Batxillerat Marina Pastor No ho dubtis i truca’m al (+376) 337 811 S’ofereixen classes particulars de suport fins a 4 persones, horaris flexibles i possibilitat de mobilitat. Horaris flexibles Les classes inclouen: · Vocabulari · Gramàtica · Pronunciació i conversa Isabella travesti oriental La més viciosa i completa 24 hores - Visa - Sortides La Seu d’Urgell 693 681 525 / 973 989 518 FLORES FRESCAS des de 30 € Edifici nou a 200 m. del Funicamp. Aca- bats d’alta qualitat, calefacció elèctri- ca. Apartaments de 2 dormitoris i 1 bany, amb 1 plaça de pàrquing opcional per apartament. Adaptats per a minusvàlids. Preu: 550 € /mes Per a visites, truqueu al 73 73 73 o envieu un missatge electrònic a comercial@cisa.ad PISOS NOUS DE LLOGUER A ENCAMP Es lloguen pisos d’una habitació, moblats i equipats, a Anyós (al costat del Centre Esportiu). Preu: des de 350 € 737 171 (Esther) alquilandorra@gmail.com DIRECTE DE PROPIETARI ES LLOGA PIS REFORMAT A ESCALDES (A PROP DE L'HOSPITAL) 4 HAB. AMB ARMARIS ENCASTATS, CUINA NOVA EQUIPADA, BANY COMPLET I BANY AUXILIAR, TERRASSA, ASSOLELLAT. TEL. 825 949 – 345 515 – 869 976 LLOGUERS CÈNTRICS Tel. 862 540 2 habitacions: 420 € Pis de 3 dormitoris: 500 €, calefacció a part VENDA Casa adossada, Urb. La Plana, llar de foc, 3 habitacions, 2 banys, 1 bany auxiliar, terrassa, garatge. 500.000 € DIRECTE DE PROPIETARI, ES LLOGA: PISOS REFORMATS AL C/ ESTEVE DOLSA PUJAL D’ANDORRA LA VELLA - Pisos de 2 dormitoris a partir de 450 € - Pis moblat de 2 dormitoris. Preu: 595 € INFORMACIÓ: Tel. 800 600 (Sra. Imma)
 20. 20. CLASSIFICATS20 DIJOUS, 18 DE JULIOL DEL 2013 infoimgest@gmail.com · www.andorracanillopark.com 3-4 hab. VENDA a partir de 175.000 € a partir de 3-4 hab. LLOGUER a partir de 500 €/mes a partir de CALEFACCIÓ AMB BIOMASSA 50% D'ESTALVI EN EL REBUT DE CALEFACCIÓ ESCALDES-ENGORDANY Ref.1251Aticcèntric,3h,1bany,1aseo,salómenjadorambterrassavistes,sol......................600€ Ref.1245Pis81m2,3h,2banyssafareig,cuinaamericana,pàrquingitrastervistesisol.........620€ Ref.1242Pisseminou50m2,1h,1bany,cuinaoberta,safareig,vistes,pàrquingitraster.......450€ Ref.1217Pis100m2,3h,1bany,cuinaindep,amplisalómenjadorpàrquingopcional.............600€ Ref.119282m21hab,1bany,cuinatancada, amplisaló,pksolivistes.Despesesincloses ...680€ Ref.1191Pis55m2,1hdoble,bany,cuinasemioberta,pkitraster.Despesesincloses...........560€ Ref.1048Atic83m2,3h,1b,cuinaindep,safareig,vistes,sol.Despesesincloses .....................650€ Ref.1126Pismoblatiequip,1h,1b,cuinaamericana,pk,amplisalóitraster............................500€ Ref.100451m2,1h,bany,armaris,despesesincloses,assolellat,pk,moblat...........................550€ Ref.558Pis65m2,2h,bany,cuinasemioberta,safareig,pkopcional,despesesincloses.........550€ ANDORRALAVELLA Ref.1266Cèntric68m2,2h,2bany,cuinaindep,sol,pkopcionaldespesesincloses................575€ Ref.1164Pis85m2reformat2h,1bany,safareigcuinaindep,parquetterrassa,traster............525€ Ref.1263Aticreformatde60m2,1h,bany,cuinaindependent,amplisalómenjador.............400€ Ref.0002Pisseminou65m2,2hab,1bany,cuinaamericana,1bany,pàrquingitraster........590€ Ref.1258Pisde75m2+15m2terrassa2h,1b,cuinaindependent,amplisalómenjador.....750€ Ref.1226Pis65m2,2h,1bany,cuinaind,safareig,exterior,reformat......................................500€ Ref.1189Pis40m2,1h,1b,cuinaindep,bensituatamplisaló.Moblatiequipat......................450€ Ref.1164Pis45moblatiequipatamplimenjador1h,bany,cuinatancadapàrquing .............600€ Ref.1133Pisreformat85m2,2hab,1bany,cuinatancada,1bany,aplecentre......................600€ Ref.1087Aticde90m2,2h,2bany,cuinatancada,lluminós,armaris.Despesesincloses.........750€ ENCAMP Ref.1267Pis55m2estilrustic1hab,cuinaobertallardefoc,pàrquing....................................400€ Ref.1228Pis42m2,1h,1b,amplisaló,pkitraster, vistes,sol....................................................420€ Ref.1165Piscèntric55m2,1h,amplisaló,moblatiequipat,pk,tr,senseagència..................400€ Ref.958Àtic80m2,2hab,2banys,cuina,amplisaló,armaris,aparcament,solivistes............600€ SANTJULIÀDELÒRIA Ref.1204Pis cèntric 75m2,3h,bany,cuinaindep,terrassa,solivistes.....................................400€ Ref.997Loft30m2,situatenzonaresidencialmolttranqui·la....................................................360€ Ref.503Pis50m2,1h,1bany,cuinaamericana,amplisalómenjador,pàrquing.......................450€ LAMASSANA Ref.1271Cèntric,2hab,2banys,cuinaoberta,amplisalópàrquingitraster............................500€ Ref.1220Pisde50m2,1cuinaoberta,amplisalómenjador,solivistes...................................400€ Ref.1067Aticambaltellde50m2,1cuinaamericana,amplisalómenjador,solivistes.........500€ Pis a Escaldes-Engordany de 2 habitacions (1 do- ble, 1 individual), 1 bany i terrassa. Preu: 130.000 € Pis a Andorra la Vella (San- ta Coloma) de 107 m2 , 3 habitacions dobles, 1 bany (opcional un altre bany), cuina oberta i equi- pada, safareig i bany, tot exterior. 1 aparcament in- clòs al preu. (Ref. 1000) Preu: 214.000 € OPORTUNITAT! Sota àtic de 95 m2 al centre d’An- dorra la Vella, 3 habitaci- ons (2 dobles i una suite), 2 banys complets, cuina office tancada i moblada, aparcament. (Ref. 1184) Preu: 235.000 € OPORTUNITAT! Parcel- la a Sant Julià de 310 m2 amb permisos al Comú i projecte. Su- perfície edificable d’uns 207 m2 . PB + 2. Sol i vis- tes. (Ref. 413) Preu: 140.000 € OPORTUNITAT! Pis cèn- tric a Andorra la Vella, exterior, semireformat, 2 dormitoris, 1 bany complet, cuina oberta reformada. (Ref. 1235) Preu: 105.000 € OPORTUNITAT!! Pis a Andorra la Vella, 96 m2 , 4 habitacions, 2 banys, vistes, assolellat, terras- sa i una plaça d’aparca- ment. Preu negociable. (Ref. 585). Preu: 220.000 € LLOGUER VENDALLOGUERS IMMOBILIÀRIA Compra, venda, lloguers, traspassos, gestió d'immobles Telèfon: 801 055 - www.granvalira.com info@granvalira.com C/ l'Aigüeta, ed. Centre, n. 23, local 6, Andorra la Vella ANDORRA LA VELLA REF. 4410: Pis, 95 m2 , 3 dormitoris, 2 banys, menjador, cuina, balcó (ZONA PYRÉNÉES). PREU: 620 € REF. 4392: 58 m2 , 2 dormitoris, cuina, menjador, 1 bany, safareig. Calefacció inclosa. PREU: 570 € REF. 4038: Pis de 65 m2 , 2 dormitoris dobles, 1 bany complet, cuina, saló menjador. Garatge. CALEFACCIÓ INCLO- SA. PREU: 600 € REF. 4353: Pis de 70 m2 , 2 dormitoris, 1 bany, 1 bany auxiliar, menjador. Cuina tancada, menjador, balcó. Garatge opci- onal 75 €. PREU: 475 € REF. 3335: Pis de 91,17 m2 , 3 dormi- toris, 2 banys, cuina, menjador. Balcó. Reformat. ZONA ELECLER. Garatge op- cional a 52 €. PREU: 700 € REF. 4488: Pis de 90 m2 , 3 dormitoris, 2 banys, saló menjador, llar de foc, cuina, terrassa, garatge. REFORMAT. PREU: 800 € REF. 4417: Pis de 135,63 m2 , 2 dormi- toris dobles, 2 banys, cuina, menjador, plaça de garatge i traster (ZONA PLAÇA DEL POBLE). PREU: 900 € REF. 4247: Àtic, 55 m2 , 1 dormitori, 1 bany, cuina oberta, saló menjador. Ter- rassa. Garatge. PREU: 550 € ESCALDES-ENGORDANY REF. 4443: Pis, 65 m2 , 2 dormitoris, 1 bany, safareig, cuina, menjador, garat- ge. PREU: 580 € REF. 4347: Pis, 95 m2 , 3 dormitoris, 2 banys, cuina, safareig, saló menjador, garatge. PREU: 600 € REF. 4381: Pis de 60 m2 , 2 dormitoris, 1 bany complet, cuina, saló menjador, garatge. MOBLAT. PREU: 450 € REF. 4434: Pis de 100 m2 , 3 dormitoris, 2 banys, cuina, menjador. Calefacció in- closa. REFORMAT. PREU: 650 € REF. 4440: Pis de 113 m2 , 2 dormitoris, 2 banys, cuina, menjador, llar de foc, terrassa, garatge i traster. MOBLAT (Urb. LA PLANA). PREU: 800 € REF. 4442: Local comercial de 30 m2 molt ben situat (av. Fener). PREU: 600 € REF. 4480: Pis de 160 m2 , 3 dormitoris, 3 banys, 1 bany auxiliar, cuina tancada, menjador, llar de foc, 2 terrasses. Ga- ratge. PREU: 1.400 € LA MASSANA REF. 4300: Xalet, 130 m2 , 3 dormitoris, 1 bany, cuina, saló menjador amb llar de foc, terrassa de 250 m2 , garatge per a 2 cotxes. PREU: 900 € REF. 3948: Pis, 65 m2 , 2 dormitoris, 1 bany, cuina americana, menjador, ga- ratge i traster. Vistes i sol. PREU: 575 € ORDINO REF. 4413: Dúplex, 111 m2 , 2 dormito- ris, 2 banys, menjador, llar de foc, garat- ge i traster. Moblat. PREU: 800 € REF. 4465: Pis de 115 m2 , 3 dormitoris, 2 banys, menjador, cuina. Terrassa. Garat- ge (al costat dels col·legis). PREU: 600 € ENCAMP REF.4157: Pis,43 m2 ,1 dormitori,1 bany complet, 1 bany auxiliar, saló menjador, cuina equipada. Moblat. PREU: 350 € REF. 3451: Pis de 40 m2 , moblat, 1 dormitori,1 bany, cuina americana i equipada, saló menjador. Garatge. PREU: 300 € REF. 4081: Pis de 3 dormitoris, 2 banys, cuina, menjador, garatge. PREU: 475 € REF. 4103: Pis, 79 m2 + 72 m2 de jardí, 2 dormitoris, 2 banys, cuina, menjador, garatge i guardaesquís. PREU: 600 € REF. 4425: Pis de 70 m2 , 2 dormitoris, 1 bany, cuina, menjador, plaça de garatge. MOBLAT. PREU: 550 € REF. 3585: Pis, 55 m2 , 1 dormitori, 1 bany, cuina, menjador. Garatge i traster. PREU: 400 € REF. 3937: Pis de 52 m2 , 1 dormitori, 1 bany, cuina, menjador. Plaça de garatge i guardaesquís. Moblat. PREU: 450 € SANT JULIÀ DE LÒRIA REF. 4272: Pis de 90 m2 , 3 dormitoris, 1 bany, cuina tancada, menjador, calefac- ció elèctrica. Situat al centre, reformat, edifici sense ascensor. PREU: 400 € REF. 4072: Pis de 50 m2 , 1 dormitori, 1 bany, cuina americana, saló menjador. Garatge. PREU: 400 € REF. 4338: Pis de 130 m2 , 3 dormitoris, 2 banys, cuina tancada, menjador, bal- có. Plaça de garatge. PREU: 565 € REF. 4083: Pis de 73 m2 , 2 dormitoris, 1 bany, cuina, saló menjador, terrassa, plaça de garatge i traster. PREU: 500 € REF. 4403: AIXIRIVALL. Pis de 65 m2 , 2 dormitoris, 1 bany, cuina, menjador amb llar de foc, terrassa de 4 m2 , garat- ge. PREU: 400 € CONSULTEU LA NOSTRA ÀMPLIA GAMMA D’OFERTES DE LLOGUER I VENDA A LA NOSTRA PÀGINA WEB: www.granvalira.com TRASPÀS A SANT JULIÀ DE LÒRIA Granja-bar-restaurant, en ple rendiment, 150 m2 , 70 coberts, 3 banys (1 de servei + 2 de públics adaptats per a minusvàlids), cuina amb tota la maquinària nova. PREU: 40.000 €
 21. 21. CLASSIFICATS 21DIJOUS, 18 DE JULIOL DEL 2013 L L O G U E R S NOVA ADREÇA: Av. Riberaygua, 39, 4a Andorra la Vella Fax: 86 19 80 comercial@eurofinques.com M O B L A T S ( L L O G U E R S ) O P O R T U N I T A T S 801 065www.eurofinques.com ESCALDES-ENGORDANY 1 habitació doble, nou, cuina equipada (Ref. 3277). 480 € 2 habitacions, nou, molt cèntric, qualitat (Ref. 3046). 790 € ANDORRA LA VELLA 3 habitacions,luxe,cuina office independent, pàrquing (Ref. 3271). 800 € ENCAMP 1 habitació doble, prop del Funicamp (Ref. 1918). 400 € 2 habitacions dobles, impecable, terrassa, pàrquing (Ref. 2802). 450 € 1 habitació, qualitat, exterior, pàrquing (Ref. 3295). 450 € 2 habitacions dobles, impecable, sol, vistes, pàrquing (Ref.1851). 600 € LA MASSANA Estudi (centre) reformat, cuina equipada (Ref. 2971). 350 € 2 hab. dobles, parquet, reformat, terrassa, pàrquing (Ref. 3129). 500 € 2 habitacions dobles, totalment equipat (Ref. 2454). 400 € SANT JULIÀ DE LÒRIA 1 habitació, nou, 73 m2 , sol i vistes (Ref. 2654). 500 € CANILLO 1 habitació (Pleta d’Incles), equipat, pàrquing (Ref. 2999). 400 € 2 habitacions, ampli menjador, nou, sol i vis- tes. Pàrquing i traster (Ref. 3362). 450 € ÀTIC,2 habitacions (l’Aldosa),1 bany, terras- sa, sol, pàrquing (Ref. 2940). 500 € ÀTIC, 2 habitacions (el Tarter), 1 bany, pàr- quing (Ref. 3115). 550 € 3 hab. Ampli menj., nou, cuina independent, vistes. Pàrquing i traster (Ref. 3144). 650 € ESCALDES-ENGORDANY 1 habitació (nou), 1 bany, pàr- quing (Ref. 3365). 350 € 2 habitacions, 1 bany, cuina tan- cada, pàrquing (Ref. 3391). 450 € 3 habitacions, cèntric, cuina tan- cada (Ref. 2151). 650 € 4 habitacions, 145 m2 , tot exterior (Ref. 3426). 750 € ÀTIC, 3 habitacions dobles. Nou, cèntric, cuina tancada, qualitat (Ref. 3302). 850 € ANDORRA LA VELLA 1 hab. doble, cuina equipada, ex- terior (Ref. 2098). 400 € 2 hab., cuina independent, cale- facció inclosa (Ref. 2991). 520 € 3 hab. (molt cèntric), cuina inde- pendent (Ref. 3361). 700 € 4 hab., ampli menj., cuina office, pàrq. i traster (Ref. 2505). 825 € LA MASSANA 1 hab., ampli menjador, exterior, pàrq. i traster (Ref. 2490). 425 € 2 habitacions, ampli menjador, nou, pàrquing i traster. 600 € 3 habitacions dobles, amplíssim menjador, cuina office, pàrquing i traster (Ref. 2766). 700 € ENCAMP 1 habitació, nou, pàrquing i guar- daesquís (Ref. 1852). 450 € 2 habitacions, nou, pàrquing i guardaesquís (Ref. 1857). 600 € CANILLO ÀTIC, 1 hab. (entre SOLDEU i EL TARTER), nou, amb altell, pàrquing i traster (Ref. 1792). 400 € 1 habitació, 1 bany, cuina (Ref. 2904). 400 € 2 habitacions, 1 bany, cuina. Pàr- quing (Ref. 2056). 450 € SANT JULIÀ DE LÒRIA 1 hab., ampli menj., 1 bany , cuina tancada, pàrq. (Ref. 3033). 450 € 2 hab., ampli menj., 1 bany, pàr- quing i traster (Ref. 3203). 550 € 3 habitacions, ampli menjador, 2 banys, cuina tancada, pàrquing i traster (Ref. 3385). 595 € 3 hab., ampli menj., 2 banys, pàr- quing i traster (Ref. 3121). 650 € ORDINO 2 hab., llar de foc, terrassa, pàr- quing i traster (Ref. 2169). 600 € 3 habitacions, nou, llar de foc, 2 banys, cuina tancada, pàrquing i traster (Ref. 3318). 750 € ESCALDES (AV. CARLEMANY), LOCAL COMERCIAL, 300 M2 (SORTIDA DE FUMS), APTE PER A RESTAURACIÓ (REF. 3424). 3.000 EUROS (NEGOCIABLE) ANDORRA LA VELLA (Escale) OPORTUNITAT (Ref.3.378) 135.000 euros 75 m2 , 2 habitacions dobles, 1 bany, ampli menjador, terra de parquet, safareig, terrassa, completament moblat. CONJUNT RESIDENCIAL DE PRAT DEL MIG A LA MASSANA EDIFICI EN PROMOCIÓ: ELS 2 PRIMERS MESOS NOMÉS ES PAGA LA MEITAT DEL LLO- GUER*! PISOS AMB TOTS ELS ELECTRODOMÈSTICS, PÀRQUING I TRASTER INCLOSOS REF. 00065. Dú- plex d’obra nova per estrenar de 75 m², 1 habi- tació doble amb armari encastat més estudi de 18 m², 1 bany, cuina equipada, safareig equipat, menjador, traster i garatge. Preu: 545 €/mes REF. 00061. Pis se- minou de 50 m², 1 habitació doble amb armaris en- castats, 1 bany, cuina equipada, menjador, garat- ge i traster. Preu: 395 €/mes * només per a residents andorrans ANYÓS - REF. 00612 - CONJUNT RESIDENCIAL ORIOSOS 3 Espectacular casa de 340 m², 3 habitacions (1 suite, 2 dobles) més cap de casa amb bany i terrassa, 3 banys, cuina amb sortida a jardí, safareig, menjador, terres de parquet, jardí de 110 m², garatge per a 5 cotxes, armaris, ascensor a tota la casa, calefacció amb geotèrmia, llar de foc, assolellat. Magnífiques vistes a la vall. Acabats de primera qualitat. PREU: 2.000 €/mes CONJUNT RESIDENCIAL DE TERRES DE MIRÓ Pisos seminous de 2 a 4 habitacions, armaris encastats, balcó i terrassa, pàrquing i traster inclosos, safareig, ampli menjador, terres de parquet, solejats. A partir de 600 €/mes Lloguer Venda ORDINO REF. 00867 Al centre d’Ordino, pis de 120 m², 3 habitaci- ons (1 suite), armaris encastats, cuina equipa- da, saló menjador amb llar de foc i sortida al balcó. MAGNÍFIQUES VISTES. 1 plaça d’aparcament i 1 traster. PREU: 550.000 € VALL D’INCLES REF. 00670 Planta baixa de 65 m² + 20 m² de terrassa. 2 habitacions, 1 bany, 1 safareig. Saló menja- dor amb llar de foc i cuina oberta i equipada. 1 plaça d’aparcament. PREU: 95.000 € SANT JULIÀ, CTRA. DE CERTERS REF. 000787 XALET. Sol tot el dia i vistes panoràmiques. 270 m², gran saló menjador, cuina amb sortida a la terrassa. 3 suites, safareig i traster. Garat- ge. Acabats d’alta gamma. PREU: 1.150.000 € ANYÓS REF. 00113 Casa adossada de 330 m² + jardí de 100 m². acabats d’alta gamma, GEOTÈRMIA, DOMÒ- TICA, ascensor, 3 hab. dobles més el cap de casa diàfan. Gran saló menjador amb sortida a la terrassa i jardí. Garatge per a 5 cotxes. PREU: 845.000 € LA MARGINEDA REF. 00660 VISTES PANORÀMIQUES, orientació SUD. Magní- fic xalet de 645 m². Ampli saló menjador amb llar de foc i sortida a la terrassa, jardí i zona de bar- bacoa. 6 habitacions (2 suites), 4 banys complets. Cuina office equipada, garatge per a 5 cotxes, pràctic de golf i celler. PREU: A CONSULTAR CANILLO REF. 00442 Àtic amb vistes espectaculars a la vall i situació privilegiada, a 5 minuts del telecabina. Sol tot el dia, moblat i equipat, 1 habitació, 1 bany, armaris encastats. Plaça d’aparcament i traster. PREU: 79.000 €
 22. 22. CLASSIFICATS22 DIJOUS, 18 DE JULIOL DEL 2013 www.cisa.ad ·73 73 73 VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis... Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.ad www.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.Andorra Centre de serveis immobiliaris Cisa GrupCentre de serveis immobiliaris Cisa Grup ANDORRA - REF. 1436 Apartament de 2 dormitoris dobles completament refor- mat a Santa Coloma, al costat del Col·legi Janer. Pàrquing i traster. 200.000 € SISPONY REF. 1387 Estudi a ple centre de 50 m². Menjador amb llar de foc,zona dormitori que es podria tan- car, sol tot el dia.Terrassa amb bones vistes. Cuina independent. 2 trasters. Ideal per a va- cances i/o inversió. OFERTA!!! 49.500 € LA MASSANA REF. 1450 Apartament en bon estat a ple centre. 100 m², 3 dormitoris dobles, cuina amb safa- reig. Bones vistes i sol tot el dia. Directe per entrar a viure-hi. Pàrquing i traster. OFERTA!!! 211.500 € ARINSAL REF. PR001 Estudi en construcció al costat del telecadira. Cuina americana equipada. Bany amb dutxa. Bones vistes i sol.Ideal per a inversió i vacan- ces. Possibilitat de pàrquing i traster. OFERTA!!!! 73.450 € LA MASSANA - REF. 1564 Apartament al centre de la Massana. 1 dormitori doble. Saló menjador ampli amb llar de foc.Terrassa amb bones vis- tes.Aparcament i traster. 135.000 € PAL - REF. 1287 Àtic d’estil rústic completa- ment reformat, bones vistes, sol tot el dia. Dos dormitoris dobles. Cuina independent amb accés a terrassa. Garatge per a 2 cotxes i traster. 220.000 € ENCAMP - REF. 1541 Apartament al costat de les es- coles. 1 dormitori doble, saló menjador amb cuina oberta. Terrassa amb vistes excel·lents. Aparcament i traster. 105.514 € ESCÀS - REF. 1558 Dúplex de 90 m², 2 dormito- ris, 1 bany + WC.Terrassa amb bones vistes sobre la Massana i sol tot el dia.Ampli saló men- jador i cuina americana amb sostres alts i bigues de fusta. 226.792 € ORDINO - REF. 1567 Apartament nou de 200 m². 3 dormitoris, 2 banys.Terrassa de 85 m² amb vistes immillo- rables i sol tot el dia. Menja- dor amb llar de foc.Acabats de luxe. 2 pàrquings i 2 trasters. 585.000 € LA MASSANA - REF. 1527 Estudi al costat del telecabina de la Massana. Bones vistes i sol. Reformat. Possibilitat de comprar o llogar plaça d’apar- cament. Ideal per a inversió o vacances. 99.000 € ANYÓS - REF. R1080 Apartament amb un gran jardí. En perfecte estat, per entrar-hi a viure directament. 2 dormi- toris, gran saló menjador amb sortida al jardí. Disposa de ga- ratge i traster. 443.155 € SISPONY - REF. 1560 Apartament amb jardí, 90 m². Ampli saló menjador, 2 dor- mitoris dobles, 2 banys, cuina independent, bones vistes. Pàr- quing i traster. 160.000 € LA CABANOTA Àtic al centre de la Massana de 3 dormitoris. Terrassa amb excel·lents vistes. Pàrquing i traster. 550 € / mes LORIEN Apartament d’1 dormito- ri a l’entrada de la Massana. Pàrquing i traster. Bones vistes i sol. Impecable. 450 € / mes EL TARTER - REF. 1518 Apartament estil rústic a cinc minuts de les pistes. 2 dormi- toris, 2 banys.Totalment moblat i equipat. Pàrquing, traster i llar de foc.Terrassa gran. 450 € / mes DUQUESA Apartament d’1 dormitori amb terrassa a l’entrada d’Arinsal, construcció recent, estat impe- cable. Pàrquing i traster. Moblat i equipat. 450 € / mes EL VEDAT Apartament de 2 dormitoris, 2 banys, a Escàs, completament reformat, estil modern.Terrassa amb bones vistes i sol.Pàrquing, moblat i equipat. 550 € / mes ANYÓS - REF. CIV11 Apartament de 2 dormitoris i 2 banys al costat del centre de bellesa Carita. Bones vistes, terrassa i llar de foc al menja- dor. Pàrquing i traster. 575 € / mes LLOGUERS
 23. 23. CLASSIFICATS 23DIJOUS, 18 DE JULIOL DEL 2013 Pisos de lloguer nous, a estrenar, a Ordino, amb plaça d’aparcament i traster, acabats de primera qualitat i domòtica. Aparcament Farré Negre, planta -4 AD400 - La Massana - Principat d’Andorra Tel. 81 74 81 - Lloguer de trasters privats a Andorra, la manera més còmoda, fàcil, segura i accessible de traslladar i emmagat- zemar les teves pertinènces. Traters d’1m2 fins a 15m2 / Servei 24h. www.guardatot.com DIRECTE DE PROPIETARI Ordino Àtic de 115 m2 amb 3 dormito- ris, 2 banys, cuina office, saló menjador amb llar de foc, amb vistes 675 € LA MASSANA CENTRE Pis de 3 dormitoris , 2 banys, cuina separada saló amb llar de foc, balcó gran, 2 pàrquings i traster. 650 + 40 € (despeses) Tel.: 68 25 92 LLOGUERS ESCALDES-ENGORDANY - Ref. 2370 100 m2 aprox. + 2 de terrasses. Sala d’estar-menjador, cuina separada, 3 dormitoris, 2 banys complets. Sol i vistes. 2 terrasses. Tot exterior. 2 places d’aparcament i gran traster. PREU: 219.000 € SANT PERE DEL TARTER Ref. 2212 95 m2 aprox. Sala d’estar-menjador, cuina oberta, 3 dorm., 2 banys complets. Terrassa. 1 plaça d’apar- cament i traster. PREU: 165.000 € OPORTUNITAT Av. Meritxell, 106 www.immoreig.com80 83 80 IMMOBILIÀRIA REIG CONSULTING I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA col·legiat núm. 88 ESCALDES-ENGORDANY Ref.2315: 90 m2 aprox.Sala d’estar- menjador amb sortida a la terrassa, cuina separada amb safareig, 2 dorm. dobles, 2 banys complets, 1 despatx/cambra de planxa. Sol i vistes. Cèntric. Plaça d’aparcament. PREU: 590 €/mensuals ESCALDES-ENGORDANY Ref. LL-182: 220 m2 aprox. Pis de luxe a Can Diumenge. Gran sala d’estar-menjador, àmplia cuina, safareig, 4 dormitoris dobles (2 sui- tes), 3 banys complets, 1 lavabo. 2 terrasses. Sol i vistes. Seminou. Box per a 4 cotxes + gran traster. PREU: 1.400 €/mensuals ANDORRA LA VELLA Ref. LL-121: 74 m2 aprox. Rebe- dor, sala d’estar-menjador, terrassa, cuina office, safareig, 2 dormito- ris, 1 bany. 1 plaça d’aparcament. Completament moblat i equipat. PREU: 550 €/mensuals ARINSAL Ref. 2369 140 m2 aprox. Dúplex. Rebedor, sala d’estar-menjador amb llar de foc,cuina oberta, 3 dorm., 2 banys complets, 1 lavabo de cortesia, terrassa, sol i vistes. Tot Exterior. Acabats rústics. Plaça d’aparcament i traster. PREU: 294.000 € ENCAMP Ref. 2330 50 m2 aprox. + 20 m2 aprox. de terrassa. Sala d’estar-menjador, cuina americana, 1 dorm. doble, 1 bany complet. Assolellat. Gran terrassa. 1 plaça d’aparcament gran. OPORTUNITAT INVERSORS! LLOGAT! PREU: 75.000 € LA MASSANA Ref. 2243 70 m2 aprox. Sala d’estar-menjador amb sortida a la terrassa, cuina separada, 3 dorm., 1 bany complet. Parci- alment reformat. Molt cèntric. Sol i vistes. PREU: 85.000 € VENDA LLOGUER TEL.: 35 36 37 TEL.: 614 234 www.ferrutximmobles.com capferrutx@gmail.com Col·legiat 366 ANDORRA LA VELLA Local de 50 m2 més altell amb bany. Preu: 400 € Local de 45 m2 més altell amb bany. Preu: 300 € Local de 70 m2 , zona Marginets, amb sortida de fums. Preu: 500 € Pisos a Santa Coloma de 2 dormi- toris dobles, cuina tancada, bany complet i plaça de pàrquing. Des- peses incloses. Preu: 600 € Pis nou, a estrenar, a Santa Co- loma, de 3 dormitoris, 2 banys, cuina tancada i safareig. Plaça de pàrquing inclosa. Preu: 735 € Pis seminou, de 3 hab., 2 banys, amb acabats de qualitat i amb despeses incloses. Preu: 750 € Àtic dúplex molt cèntric (c/ Calla- ueta), de 4 dormitoris, 3 banys, menjador amb llar de foc i terras- sa, 2 places de PQ. Preu: 1.100 € + despeses Pis, 3 hab., zona els Marginets, cuina tancada, 1 bany, 1 bany au- xiliar. Preu: 600 € ESCALDES-ENGORDANY Pis de luxe a Can Diumenge, 200 m2 ,4 dorm.,3 banys,menjador amb terrassa, box de 74 m2 i traster gran. Preu: 1.400 € Pis de 2 hab., 1 despatx, 2 banys, cuina tancada amb safareig, men- jador amb sortida a terrassa. Sol i vistes, amb pàrquing inclòs. 590 € SANT JULIÀ DE LÒRIA Casa adossada seminova (1 any), al poble d’Auvinyà, 4 dormitoris dobles, 3 banys complets, men- jador amb llar de foc, 2 places de pàrquing i traster. Preu: 1.000 € ENCAMP Pis nou, a estrenar, de 50 m2 . 1 hab. Cuina americana, bany complet. Pàrquing i traster. Preu: 500 € OPORTUNITAT!!! Pis a Arinsal de 65 m2 , 1 dormitori doble, bany complet, bany de cortesia, cuina americana i menjador amb llar de foc. 2 places de pàrquing (possibilitat de fer-hi box per a 3 cotxes). Preu: 60.000 €!! Pis a Encamp de 3 dormito- ris, 2 banys, parquet, cuina reformada, balcó, vistes... Preu: 85.000 €!!! OPORTUNITAT!! Magnífic pis a Encamp de 50 m2 + 20 m2 de terrassa, 1 dormitori, bany complet, pàrquing molt gran. Preu: 75.000 €!! Pis reformat al centre d’Andor- ra (plaça de lesArcades),2 dor- mitoris, bany complet i men- jador amb cuina americana. Preu: 105.000 € Sota àtic molt cèntric a An- dorra la Vella de 95 m2 , 3 habitacions (2 dobles i una suite), 2 banys complets, cui- na office tancada i moblada, pàrquing. Preu: 249.900 € No busquis més, aquesta és la teva immobiliària Àtic de 2 dormitoris dobles, 2 banys (1 de cortesia), cuina equipada i menjador molt gran amb llar de foc i sortida a ter- rassa. 2 places de pàrquing i traster. Preu: 178.885 € BUSQUEM PISOS DE VENDA I LLOGUER PER ALS NOSTRES CLIENTS 82 16 44 - 34 48 28 c/ Dr. Nequi, núm. 9, 2 D - Andorra la Vella - www.gestiodhabitatge.com - gdh@andorra.ad Administració de finques. Venda i lloguer CONSULTI ALTRES OFERTES EN VENDA I LLOGUER VENDES - OPORTUNITAT ANDORRA LA VELLA PISOS D’1 HAB. a partir de 350 € PISOS DE 2 HAB. a partir de 400 € LLOGUER col∙legiada núm. 76 ESCALDES-ENGORDANY ZONA CALDEA HOSPITAL 2 hab., seminou Aparcament i traster 165.000 €

×