Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari del 08 de març de 2013

363 views

Published on

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!! :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 08 de març de 2013

 1. 1. divendres, 8 de març del 2013 / núm. 2.265 / any 10 Per un millor preu tindrà més 30 min. Gratuïts 1ª hora 0,90 € +15 min. 0,35 € AvuI éS noTícIA Pàgina 3 AnDorrA Pàgina 6 La feina, principal un expert afirma que consulta dels joves la Llei de l’IGI ha AnDorrA Pàgina 7 a l’espai informatiu de fixar en el futur DA proposa que hi hagi un assessor a les ciutats on de la capital “règims especials” visquin molts nacionals Tati Masià AnDorrA Pàgina 8 Lackner destaca el volum de feina extra que suposa el roAT per als establiments AnDorrA Pàgina 8 Els socialdemòcrates proposen que no es penalitzi en tres supòsits l’avortament AnDorrA Pàgina 9 Dos experts insten la societat que es faci donacions de sang de cordó umbilical cuLTurA Pàgina 15 L’Esbart Laurèdia reunirà més de 200 dansaires en l’aplec infantil i juvenil ESporTS Pàgina 16 cuLTurA Pàgina 14 Els tècnics es queden astorats per la desproporció Presentat el novè volum dels ‘Quaderns d’estudis andor- rans’, que aprofundeix en Articles per conèixer de la sanció a carlos Sánchez l’edat mitjana, el pintor Josep oromí i simó de Guardiola. la història +34 973 21 30 30www.bondia.ad / tel. 808 888 / fax 828 888 ALISTA CANVI LS VENDA i LLOGUER ESPECI de d’apartaments, en CA IXES ES i MANUA ÀTIQU xalets, estudis, edificis... AUTOM www.cisa.ad 73 73 73
 2. 2. 2 D’INTERÈS DIVENDRES, 8 DE MARÇ DEL 2013 INFONEUORDINO ARCALÍS EL TEMPS meteo@bondia.adCota mínima cm 220Cota màxima cm 320Qualitat de la neu HumidaAccessos Oberts No farà net del totInstal·lacions obertes 13/15 07.18 hPistes obertes 26/27 Alguns ruixats 18.53 hTelèfon estació 739 600 1/9PAL Aquest cap de setmana no acabarà de fer net delCota mínima cm 160Cota màxima cm 210 3/11 2/10 tot però tampoc ha de ser inestable en tota laQualitat de la neu Dura seva dimensió. Podríem dir que hi haurà de totAccessos Oberts 4/12Instal·lacions obertes 16/18 4/12 -1/4 una mica. Dissabte esperem sol, però durant la Quart minvantPistes obertes 23/23 5/13 tarda es presentarà algun ruixat amb unes tem-Telèfon estació 878 000 6/14 peratures més baixes. Diumenge, el sol tambéARINSALCota mínima cm 170 serà protagonista fins a la tarda, en què les nu-Cota màxima cm 210 5/15 volades tornaran a créixer i donaran pas a unaQualitat de la neu DuraAccessos Oberts 0/10 lleugera inestabilitat. Avui la variabilitat tambéInstal·lacions obertes 10/12 7/16 serà la protagonista, amb una mica de neu alsPistes obertes 18/19Telèfon estació 878 000 cims fins al migdia i algun ruixat a la resta. A la diumenge tarda hi haurà més clarianes, sense acabar de fer dissabte net i amb els termòmetres una mica més baixos.PAS DE LA CASA-GRAU ROIG Que tingueu un BONDIA.Cota mínima cm 200Cota màxima cm 250Qualitat de la neu PolsAccessos ObertsInstal·lacions obertes 29/29Pistes obertes 49/50Telèfon estació 872 900SOLDEU EL TARTERCota mínima cm 140Cota màxima cm 220Qualitat de la neu PolsAccessos ObertsInstal·lacions obertes 36/36Pistes obertes 64/64Telèfon estació 890 500Circuit de fons 15/15Cota mínima cm 100Cota màxima cm 160Qualitat de la neu PolsAccessos ObertsTelèfon estació 741 444 Aquesta previsió i cotes podenvariar en funció de les condicions meteorològiques. SANT JULIÀ DE LÒRIA Verge de Canòlich, 82, local 2 Telèfon: 842 010 (RAQUEL MARTÍNEZ MEDINA) Obert de dilluns a divendres: 9.30 h - 13.30 h i 16.00 h - 20.00 h Dissabte: 10.00 h - 13.00 h (ens adaptem al seu horari) Cuina casolanaamb un toc italiàMenúdiari 16 € tot inclòs Participa en el proper Envia un SMS * COST DEL MISSATGE: 1,50 €  + CÀNON al 789* CUINA PERMANENT A PARTIR DE LES 8.30 h sorteig d’un amb la paraula clau 836 063 iPad mini IPAD NITS AMB RESERVA espai i el teu nomCarretera general · PAL · La Massana
 3. 3. DivenDres, 8 De març Del 2013 3 balanç de l’activitat del servei el 2012La feina és la principal consulta delsjoves a l’espai informatiu de la capitalHi ha menys participació en les propostes i el Comú treballa en un pla per fixar les polítiques agències m. f. anDorra la vella sant JuliàEls projectes i activitats del ser­vei de Joventut del Comú d’An­ prepara eldorra la Vella van arribar l’anypassat a un total de 8.000 joves. pla d’accióTal com va posar en relleu el de joventutconseller de Joventut de la cor­poració de la capital, Marc Pons, La nova àrea de Joventuts’ha notat un lleuger descens en i Voluntariat del Comú dealgunes de les propostes i ser­ Sant Julià, nascuda fa unsveis, com per exemple a L’Enllaç, mesos, s’ha donat a conèi-el punt d’informació i dinamit­ xer entre els joves lauredi-zació de joves. Això, segons el ans amb una presentacióconseller, es deu al fet que cada que va presidir la conselleravegada més els joves preferei­ de Cultura i Joventut, Mariaxen fer les consultes aprofitant Servat. Entre els objectiusinternet i no haver­se de despla­ hi ha facilitar l’accés a laçar. Així, aquest servei va regis­ informació i a la formaciótrar al llarg de l’any passat 4.831 dels joves en aspectes so-usos, un 13% menys que l’any cials, culturals, associatiusanterior. Les consultes que més i esportius, entre d’altres.freqüentment plantegen aquests pons, Ferrer i muns van presentar ahir el balanç del 2012. De fet, aquests aspectes esjoves són les relacionades amb la plasmaran en el Pla d’acciófeina. de joventut de Sant Julià de Des de la corporació es treba­ El programa per El servei de Joventut A L’Enllaç es registra un Lòria, Laurèdia Jove 2013-lla en el pla local de joventut, que subvencionar els joves potenciarà les xarxes increment dels usuaris 2015. Tal com s’ha posat enha de servir per definir les línies relleu, una de les principalsprincipals en aquesta matèria i emprenedors dóna 68 socials per fer arribar de més de 19 anys i eines de treball serà el bloc,també serà el que serveixi per re­ ajudes des del 2008 la informació als joves també a partir dels 30 http://www.laurediajove.plantejar certs serveis en funció blogspot.com/. Les prope-dels resultats obtinguts. Tal com res accions de l’àrea seranva comentar Pons, aquest pla ja Cal destacar que tot i que el 60% projecte es va posar en marxa el tenir 77 participants. Això supo­ formatives amb tallers i se-està gairebé enllestit i és previst dels usuaris tenen entre 13 i 18 2008 i vol fomentar que els joves sa un descens del 23% respecte minaris diversos: tècniquesque pugui ser presentat pròxi­ anys, augmenta el percentatge puguin crear el seu primer nego­ de l’any anterior. Un dels aspec­ d’estudi, de relaxació, d’in-mament. de joves que tenen més de 19 ci. Des de l’entrada en funciona­ tes que va destacar Pons és que serció laboral i d’habitatge. Aquestes dades van ser pre­ anys. ment, s’han atorgat 68 subvenci­ les activitats també han tingutsentades ahir en una roda de També s’ha donat el cas que ons i l’any passat els joves que es menys cost per al Comú, ja quepremsa que va servir per fer ba­ s’ha incrementat el volum de van poder beneficiar d’aquesta si bé el 2011 van costar deu euros Altres projectes que desen­lanç d’aquest departament du­ persones de més de 30 anys que ajuda van ser disset. Cal destacar per persona aquest any passat es volupa el servei de Joventut ésrant el 2012 i també per avançar es desplacen a aquest servei per que aquesta subvenció s’acorda van situar en 5,40. Ara tenen pre­ L’Artèria, que dóna suport alsalgunes de les propostes que es tenir accés a determinada infor­ per un termini de dos anys. vist fer reunions amb els joves joves artistes. Tot i que es vanvolen posar en marxa. mació. Pons va posar en relleu Pel que fa a Jovial, Pons va po­ per mirar la continuïtat d’aquest rebre quatre demandes d’infor­ Pel que fa a L’Enllaç, tal com que es vol millorar la comunica­ sar en relleu que des que aquests projecte i les propostes que s’hi mació per exposar, a la fi no ess’ha esmentat, es va registrar un ció amb els joves a través de les habitatges per a joves es van po­ poden encabir. van concretar.descens dels usos i la tècnica de xarxes socials, i per aquest motiu sar en marxa han rebut 180 sol­ Un dels actes que van comp­ El servei de Joventut també esJoventut Sílvia Muns va destacar un dels eixos d’aquest any serà licituds, de les quals només se tar amb més participació l’any va implicar en el Festival de jo­que abans molts joves s’hi des­ precisament poder augmen­ n’han rebutjat una trentena. Ara passat va ser la Festa de la joven­ ves creadors dels Pirineus.plaçaven per fer servir internet. tar­hi els seguidors. com ara hi ha dos pisos que han tut, en què van participar uns A l’últim, s’ha de destacarEl fet que l’accés a la xarxa sigui quedat buits, segons va afegir el 2.500 joves. Aquest any es tor­ que també van col·laborar enmolt més fàcil des d’arreu ha fet, emprenedors conseller. narà a repetir i la intenció de la altres propostes fetes de mane­segons exposa, que hagi davallat Un altre dels aspectes que van Altres propostes de què tam­ corporació és extremar les mesu­ ra conjunta amb altres instituci­aquest perfil d’usuari. Ara ate­ destacar ahir els responsables bé es va fer balanç ahir són L’Al­ res de seguretat. La cita serà els ons, com ara la gimcana per totnen en gran part joves que estan de Joventut i la cònsol major, ternador, el projecte de lleure dies 14 i 15 de juny, aprofitant el el país, impulsada conjuntamenta la recerca de feina i que van a Rosa Ferrer, són les ajudes als alternatiu que l’any passat va començament de la temporada per les corporacions parroquialsaquest espai per assessorar­se. joves emprenedors. Així, aquest emmarcar vuit activitats que van d’estiu als Serradells. i el Govern.
 4. 4. 4 opinió DivenDres, 8 De març Del 2013 edIToRIaL ENQUESTA DE LA SETMANA ¿Es protegeix prou el consumidorUna orientació necessària en el projecte de llei sobre la competència?El servei de Joventut d’andorra la Vella va fer consultes sobre la recerca de feina i és molt im- Envia un SMS al 789 amb la tevaahir balanç de l’activitat que ha dut a terme al portant que des d’aquests serveis aquests jovesllarg del 2012 i va plantejar la tasca que vol puguin rebre la informació escaient per adreçar resposta ENQ SI o bé ENQ NOimplementar aquest 2013. Cal destacar la feina els seus passos cap aquesta recerca. Tot i així, Cada dimarts el resultat de l’enquesta es publicaràque es porta a terme des del punt d’informació aquesta orientació o ajuda en l’àmbit laboral en aquest espai i entre els participants se sortejaranL’Enllaç, pel qual van passar un total de 4.831 no és l’única tasca que es porta a terme des tres lots de productesusuaris al llarg de l’any passat. Tot i que s’ha- d’aquests punts informatius i cal destacar-ne per al bany.gi produït un descens, el que cal tenir molt en d’altres. Els joves necessiten fer sentir la sevacompte és el paper que juguen els tècnics que es veu i és important que les seves demandes estroben en aquest punt d’informació, o en d’al- vegin canalitzades a través d’aquests serveis.tres que tenen a l’abast dels joves els comuns. També serà important veure quina és la plas-plasi és que fan una feina molt important per ori- mació dels diferents plans locals queentar-los. D’aquesta manera, cal destacar el dibuixaran les polítiques sobre jo-fet que siguin cada vegada més freqüents les ventut a les parròquies. TRIbuNa Com gaudir de la vidaJoaN aMIGÓ, naturistaPer gaudir de la vida hem de procurar mantenir Heus ací uns consells que us poden ser útils: en aquest moment de la vida, perquè n’hi ha que houna bona salut, una ment clara i neta, una relació passen pitjor que vosaltres.agradable i positiva amb l’entorn familiar, laboral i 1. Deixeu que l’alegria ompli la vostra vida i com-de l’amistat, elevant l’esperit per sobre del que és partiu-la amb els que estan al vostre costat. 9. Davant de qualsevol situació, actueu amb la mi-material. llor bona consciència. 2. Conserveu un esperit jove. La joventut no depèn L’ésser humà és una unitat formada per tres com- tant de l’edat com de l’actitud mental. 10. Perdoneu sempre. Gaudiu de la meravellosaponents relacionats entre si: cos, ment i esperit; per pau que ve de perdonar qui creiem que ens ha ofès,tant, la salut integral dependrà de la salut física, 3. Oblideu les preocupacions. Si el vostre problema així com Déu ens perdona a tots. I, sobretot, perdo-mental i espiritual. Mantenir i afavorir el bon estat té solució, ¿per què us preocupeu? I si no té solució, neu-vos a vosaltres mateixos, perquè és el millor remeide cada un d’aquests tres factors es fonamental a fi ¿per què us preocupeu? Preocupant-vos no arregleu per a la ment i el cos.de gaudir d’una vida sana i plena; per la qual cosa, si res, però podeu perdre la salut.és necessari, caldrà adoptar un nou estil de vida, de Edicions Amigó-Recasens SL presenta:manera que es redueixi l’ansietat i l’estrès. 4. Enfortiu la vostra autoestima, perquè així es po- den superar les situacions més adverses, salvar els La Salud por la Naturaleza, pel doctor Ernst Practiquem algun tipus d’exercici físic i activitats obstacles més grans i aconseguir les fites més altes. Schneider, doctor en medicina per la Universitatlúdiques. Adoptem una alimentació adequada que de Düsseldorf (Alemanya). Deixeble deaporti tots els nutrients necessaris en la proporció 5. Davant del fracàs, afronteu amb optimisme la situ- l’escola dietètica del doctor Birccher-Benner.correcta. Col·laborem d’una manera altruista i vo- ació. Un pessimista veu en cada oportunitat un obsta- L’obra consta de dos volums. Tracta 200 malaltiesluntària a millorar la vida d’aquells que tenen ma- cle, un optimista veu en cada obstacle una oportunitat. per mitjà de remeis naturals com la hidroteràpia,lalties i pateixen pobresa i marginació social; així la nutrició natural, l’exercici, la respiració, elevitarem caure en l’egocentrisme. Posem en ordre 6. Davant del sofriment, entengueu que probable- dejuni, el massatge, etcètera. PVP: 65 euros els dosles relacions interpersonals que estiguin malmeses. ment la situació no és tan adversa com sembla. volums.Davant dels problemes de la vida, mantinguem una Aquesta és una bona inversió per a la salut de laactitud mental positiva, i si som creients posem les 7. Davant de la por, recordeu que en moltes ocasi- família.nostres vides en mans del Totpoderós. Enfortim la ons no és altra cosa que un producte de la imaginació. Per a consultes i comandes: 841 978 / 363 643pau mental, deixant les actituds negatives, que per-judiquen la salut, i alimentem les actituds positives, 8. Davant les dificultats, tingueu una actitud men- jamigo@reforma-pro-salud.comque la beneficien. tal positiva i no us queixeu per la situació que passeu Cartes al director Envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica director@bondia.ad Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència.El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial.Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència. Dipòsit Legal AND. 114-2004directori La Veu deL PobLe S. a. PReSIdeNT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SeCReTaRI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Thomas Kampfraat boNdIa dIReCToR Marc Segalés CaP de RedaCCIÓ Marta Fernández RedaCCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CoRReCCIÓ M. Àngels Sala MaQueTaCIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FoToGRaFIa Tatiana Masià, Iñaki Rubio, CoMeRCIaL I adMINISTRaCIÓ Ricard Vallès, Isabel Diaz, Joan Nogueira, Virginia Yáñez dISTRIbuCIÓ Premsa distribució TRaNSPoRT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad
 5. 5. DivenDres, 8 De març Del 2013 publicitat 5 ESTIGUES TRANQUIL Si els teus diners estan segurs, tu estàs segur. Et sents segur? Tens la sensació que tot està on ha d’estar i com ha d’estar? Estàs convençut que res no se t’escapa, que tot està controlat? Els teus diners estan segurs allà on són?www.morabanc.ad PRIVATE BANKING · BANCA PARTICULARS · BANCA D’EMPRESES
 6. 6. 6 DivenDres, 8 De març Del 2013 marc fiscalUn expert afirma que la Llei de l’IGI hade fixar en el futur “règims especials”El soci director d’Alfa Capital, Antoni Bisbal, afirma que la llei genera “moltes casuístiques” tati masià JULIÀ RODRÍGUEZ anDorra la vella Sobre si s’havia pogut regis- concrets, sobre l’aplicació del trar un cert increment dels preus nou tribut, “presentant-ne deEl soci director d’Alfa Capital com a conseqüència de la posa- manera simplificada i entenedo-Assessors & Auditors, Antoni da en marxa de l’IGI, Bisbal va ra el funcionament”.Bisbal, opina que l’evolució de assenyalar que no hauria d’ha- Bisbal va recalcar que l’IGIla Llei de l’impost general indi- ver passat això “en tractar-se ofereix una “certa complexitat”,recte (IGI) implicarà que s’hagin d’un impost que substitueix uns ja que s’ha elaborat seguint lad’introduir “règims especials” altres”. Per això va considerar normativa europea, tot i queen l’aplicació d’aquest nou tri- que “la majoria de les empreses s’ha volgut que sigui “senzill ibut, que està en vigor des del ho estan fent bé”, tot i que va de fàcil aplicació”. Així mateix,passat 1 de gener. Entre aquests reconèixer que també hi ha qui el soci director d’Alfa Capital varègims especials possibles en ha augmentat el cost dels seus voler incidir també en el fet que,el futur hi hauria, per exemple, productes, “en alguns casos per tot i ser un impost semblant alssegons va esmentar, el correspo- desconeixement”. “A nosaltres, dels països europeus, els tipusnent a les agències de viatges o per exemple, molts clients se’ns que s’apliquen a Andorra sónel de les estacions d’esquí. han queixat perquè els havien molt més reduïts, ja que se situ- El parer de Bisbal, amb tot, antoni Bisbal i cristina lozano van presentar el Quadern de BPa. carregat dos impostos, l’IGI i el en entre el 0% i el 9,5% quan aés que no se n’haurien de crear que hi havia fins ara”, va afir- Espanya poden arribar al 21% igaires –a Espanya n’hi ha una Antoni Bisbal Cristina Lozano mar Bisbal, que va recordar que gairebé al 20% a França.quinzena– per no complicar en- el nou impost substitueix l’IMI, La directora general adjun-cara més l’aplicació de la llei, “Estan sorgint certs problemes “L’IGI és un impost més neutre, l’IAC, l’ISI i l’IPI. ta de l’àrea de Negoci de BPA,que, segons va dir, genera “mol- en alguns sectors, com passa eficient i just que els anteriors, Precisament per fer més fàcil Cristina Lozano, va manifestartes casuístiques” i s’haurà d’anar a qualsevol altre país amb i els nostres clients hi guanyen l’aplicació de l’IGI a les empre- que l’IGI bancari, fixat en unadaptant “a poc a poc” els prò-xims anys. Bisbal va indicar que una llei d’aquest àmbit ” perquè el poden deduir ” ses i fer una tasca “divulgati- va” d’aquest nou impost, Banca 9,5%, ha estat positiu per als cli- ents de les entitats bancàries, jaés habitual que a tots els països Privada d’Andorra (BPA) li ha que, contràriament al que passa-es vagin introduint canvis pe- pràctica del dia a dia. En aquest similar” a l’IGI. “A Andorra dedicat el seu últim Quadern va fins ara amb l’ISI bancari, elriòdicament a la llei que regula sentit, a Espanya és normal que estan sorgint certs problemes d’Actualitat Econòmica. La pu- poden deduir. Lozano va expli-aquest tipus d’impost per tenir s’aprovi una modificació cada en alguns sectors, com passa a blicació, que ha estat elaborada car també que l’IGI és un imposten compte les “particularitats” any de la llei de l’IVA, un im- qualsevol altre país amb una llei per Alfa Capital, vol ser una “més neutre, eficient i just” queque es vagin detectant amb la post que es pot considerar “molt d’aquest àmbit”, va explicar. guia pràctica, amb exemples els anteriors. crèdit andorrà joventutConferència sobre les opcions Nova edició del Fòrumd’inversió en renda variable estudiants-empresa REDaccIó anDorra la vella al mercat laboral. Més de 30 REDaccIó anDorra la vella tindrà lloc dilluns que ve, 11 de Andorrà ofereix la possibilitat empreses ja han confirmat la març, a les set del vespre, a l’edi- d’invertir en renda variable se- El departament de Joventut or- presència en l’esdeveniment,Crèdit Andorrà ha organitzat fici Crèdit Centre. gons la filosofia value investing ganitza el 22 de març la tercera que tindrà lloc al Centre deuna conferència per analitzar García Paramés, considerat a (inversió en valor), caracteritza- edició del Fòrum estudiants- Congressos d’Andorra la Ve-en profunditat la situació actual Europa un dels millors gestors da per buscar companyies ben empresa, punt de trobada lla i espera comptar amb mésdels mercats financers i orientar de renda variable espanyola i in- gestionades i a bon preu que entre el teixit productiu i els de 400 estudiants. El fòrum essobre les expectatives de la ren- ternacional, farà una anàlisi de portin a assolir una rendibilitat alumnes d’ensenyament su- distribuirà en dos espais dife-da variable. La ponència serà a la situació actual dels mercats fi- sostinguda en el temps i uns re- perior, de batxillerat i de for- renciats. L’àrea Fira està conce-càrrec de Francisco García Para- nancers i orientarà els assistents sultats per sobre dels que obte- mació professional. El fòrum buda com un espai on els estu-més, director general d’inversi- sobre les opcions d’inversió que nen els índexs de referència. En pretén oferir a l’empresa el diants i les empreses es puguinons de Bestinver, gestora espa- es poden trobar actualment en la conferència es farà especial contacte amb futurs profes- relacionar i l’espai Xerradesnyola de fons de renda variable renda variable. esment del potencial de revalo- sionals i donar als estudiants tindrà tres sales, on, de maneraamb la qual Crèdit Andorrà té Gràcies a l’acord de col- ració dels fons del banc assesso- un enllaç amb les empreses simultània, es faran conferèn-una aliança estratègica. L’acte laboració amb Bestinver, Crèdit rats per Bestinver. per facilitar-los el futur accés cies, de 30 minuts de mitjana.
 7. 7. DivenDres, 8 De març Del 2013 andorra 7 políticaDA proposa que hi hagi un assessor a El portaveu destaca lales ciutats on visquin molts nacionals feina de Riva i Bardina al grupLa formació destaca la importància que hi hagi mesures “per millorar el dia a dia” El portaveu demòcrata, Xa- aGÈnCies vier Herver, va manifestar, Julià rodríguez anDorra la vella que puguin tenir. Així ho van en relació amb la decisió explicar ahir en roda de premsa dels consellers Sílvia RivaDemòcrates per Andorra (DA) el portaveu de DA, Xavier Her- i Josep Anton Bardina deconsidera que a part de les grans ver, i el membre de la comissió deixar de militar al PLA,reformes, moltes de les quals ja institucional Èric Jover. “Es trac- però sense incorporar-se aestan enllestides o engegades, ta d’una petita mesura del dia a DA, que “és un tema de de-el Govern també ha d’impulsar dia”, va explicar Jover, segons cisió personal”. “Nosaltresmesures que vagin encamina- el qual una vegada enllestides el que fem és respectar lades a facilitar el dia a dia dels bona part de les reformes es- decisió que han pres”, vaciutadans. Per això una de les tructurals que el país necessita afegir Herver. El portaveuiniciatives que proposen que es és també el moment d’encetar de DA va afirmar que elsposi en marxa des de l’executiu actuacions d’aquesta mena. dos consellers estan fentés la designació d’una persona a Això sí, la mesura no hauria “una feina molt destacadales ciutats on hi hagi una colònia de representar un increment im- dins el grup parlamentariimportant d’andorrans, com són portant en les despeses de l’Es- i hi continuaran aportantBarcelona i Tolosa, que ajudi els tat, “perquè hem de tenir cura valor”. Herver va fer tambénacionals sobretot en qüestions en la gestió dels diners públics”. Xavier Herver i Èric Jover en la roda de premsa d’ahir a la seu de Da. una valoració “molt positi-de tràmits burocràtics. “Evidentment no hi pot haver va” de l’anunci de la firma D’aquesta manera, estudi- un cost zero, però sí que cal con- dència” que tindria una utilitat. De fet el cap de Govern, An- del CDI amb França. I sobreants, treballadors i empresaris tinuar sent el màxim d’eficients Més endavant, però, seria el Go- toni Martí, es va comprometre la necessitat d’imprimir mésque resideixen a l’exterior dispo- possible”, va concretar Jover. vern el que hauria de valorar la durant la campanya electoral velocitat a les reformes,sarien d’un assessor que hauria De moment es podria optar, conveniència que també es po- a portar a terme una mesu- com va demanar la Confe-d’estar vinculat a les respectives en un primer pas, per introduir sés en funcionament en altres ra d’aquestes característiques. deració Empresarial (CEA),ambaixades en cada país com si aquesta nova figura per ajudar ciutats. “Sabem que aquesta és DA ha volgut deixat clar, amb Herver va dir que “déu n’hifos “un canal d’informació per- els nacionals “en els tràmits més una demanda que hi ha entre els tot, que no es tracta de fer cap do la feina que s’ha fet elsmanent” que els donaria suport quotidians” a les ciutats de Bar- nacionals que resideixen a l’ex- canvi en l’acció de l’executiu a últims dos anys”.en qualsevol tipus de problema celona i Tolosa, on és una “evi- terior”, va manifestar Jover. l’exterior.
 8. 8. 8 andorra DivenDres, 8 De març Del 2013 REgISTRE d’AlloTjAmENTS TURíSTIcS codI pENAlLackner destaca el volum de El PS proposa que nofeina extra que suposa el ROAT es penalitzi en tres supòsits l’avortamentCreu que per aquest motiu la majoria no facilitarà les dades opcionals Redacció bondia anDorra la vella l’article 108 penes de presó i in- m. s. c. anDorra la vella habilitacions per a facultatius El grup parlamentari soci- que practiquin avortamentsEl Pas de la Casa va acollir ahir aldemòcrata ha anunciat la consentits i penes d’arrestla primera reunió informativa presentació la setmana vinent per a les dones que consen-sobre el funcionament del Regis- d’una proposició de llei per tin l’avortament. La propostatre d’Ocupació d’Allotjaments modificar el Codi Penal amb del grup socialdemòcrata vaTurístics (ROAT) aprovat dime- la finalitat d’adoptar la despe- encaminada a despenalitzarcres pel Govern. La presiden- nalització de l’avortament en la interrupció voluntària deta de l’Associació d’Empreses tres supòsits. El primer supò- l’embaràs tant per a la donad’Allotjament Turístic (AEAT), sit és quan hi hagi perill per a com per al professional queValérie Lackner, va valorar posi- la vida o la salut de la gestant; el practica en els tres supòsitstivament la mesura tot i que va el segon en cas que la gestació descrits anteriorment. Aquestadestacar el volum de feina extra hagi estat fruit d’un delicte a la proposta pretén satisfer unaque suposa per als apartaments genètica o reproducció huma- demanda de la societat, “quede vacances. nes o contra la llibertat sexual sol·licita respecte a la dona i a Lackner va remarcar que per (dins de les dotze primeres set- la seva llibertat i dignitat”.a les empreses d’aquest sector manes de gestació) i el tercer en El grup parlamentari recor-la tasca encara es complica més cas de malformacions del fetus da en un comunicat que els so-perquè sovint els apartaments que li impedeixin fruir d’unes cialdemòcrates “no som proa-poden ser llogats per vuit perso- condicions físico-psíquiques vortistes” i la proposta es basanes i cadascuna d’elles amb un la presidenta de l’AEAT, Valérie lackner. mínimes per gaudir de l’exis- en la defensa dels drets de lesdomicili diferent, ja que es tracta tència (dins les dotze primeres dones a disposar de la llibertatd’un grup d’amics. va ressaltar és el fet que a l’hora setmanes de gestació). d’interrompre l’embaràs en els La presidenta de l’associació Diu que es controlarà d’introduir les dades sobre els El Codi Penal actual fixa en tres supòsits.ha qualificat de bona mesura el més el personal i recorda clients al sistema habilitat per alcanvi que l’executiu ha fet en el registre cal que la persona que horedactat, ja que ara es permet fer que molts establiments fa estigui censada. Per Lackner AcoRd Amb FRANçAel registre amb antelació. Aques- en tenen de no declarat això és una forma de control delsta va ser una de les demandesque el sector havia traslladat al negocis, ja que moltes empreses tenen treballadors sense decla- Satisfacció dels liberalsministeri de Turisme juntamentamb les dificultats que plante-java haver d’informar també de ofereix la possibilitat que els es- tabliments traslladin de forma opcional informació sobre l’ocu- rar. La presidenta de l’AEAT va recordar que “tothom sap que hi ha moltes infraccions”, perquè per la signatura del CDIles dades dels clients que siguin pació, els preus i els empleats “les quotes no estan adaptades Redacciómenors d’edat. Aquest darrer que tenen, entre altres dades. a la realitat del mercat”. Així, en anDorra la vella de tenir segons el cap de Go-aspecte, però, no s’ha modificat, La presidenta de l’Associació el cas que un treballador deixi vern. L’anunci, fet en la formaencara que el Govern ha asse- d’Empreses d’Allotjament Tu- l’empresa, aquesta no té possibi- Liberals d’Andorra s’ha con- i el moment que s’ha fet, portagurat que es tindrà en compte rístic va remarcar que aquest litat de contractar un nou emple- gratulat de la imminent firma a pensar, segons aquest partit,quan es canviï la Llei d’allotja- tràmit encara afegeix més feina at. Per aquest motiu entén que es del CDI amb França, tot i que que no s’ha dit tota la veritat oments turístics, prevista per a la als negocis, i per aquest motiu recorri a personal que no estigui es pregunta com pot signar-se que finalment no fa falta aquestpròxima tardor. Fins que arribi creu que la majoria optarà per registrat a Immigració. Aquests sense disposar el país d’un nou impost per firmar el con-aquesta data, l’executiu ja ha ex- no adherir-se a aquesta possi- casos se solen donar sobretot a IRPF, tal com s’ha anat reite- veni. “Sigui com sigui vénenposat als allotjaments que serà bilitat. Lackner va deixar clar, les parròquies altes. rant des del Govern. Així, el a la nostra i això ens anima aflexible en relació amb aquest però, que aquesta és una mane- Lackner també va celebrar seu president, Jordi Gallardo, seguir en aquesta línia”, ex-apartat i s’acceptarà el llibre de ra de tenir més dades per ela- que el Govern aposti per modi- va mostrar la seva sorpresa posava Gallardo a través d’unfamília o els passaports en què borar estadístiques que després ficar la Llei d’allotjaments turís- perquè el text es pugui firmar comunicat. Liberals d’Andorraconsten els fills del titular. permetin actuar. tics, sobretot respecte al control sense un IRPF “aprovat i es- presentaran en breu el seu mo- Aquest nou sistema també Un altre aspecte que també de la classificació i els preus. tructurat”, condició que havia del impositiu directe. UNIVERSITAT TaTi masiÀ Les xarxes socials, a l’Aula magna La cinquena sessió del Curs 2012-2013 de l’Aula magna es va fer ahir al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. En aquesta ocasió la professora de l’Escola d’In- fermeria Pilar Sabaté va par- lar sobre les xarxes socials i la influència en la salut de les persones.
 9. 9. DivenDres, 8 De març Del 2013 andorra 9 conferènciaCrida perquè es faci donacions Per fer créixer el seu capitalde sang de cordó a Andorra cal escoltar unExperts diuen que l’aplicació de cèl·lules mare encara és experimental bon expert tati masià m. s. c. anDorra la vellaLa conferència sobre cèl·lulesmare que va tenir lloc ahir a Mo·raBanc va servir per instar la so·cietat andorrana a fer donacionsde sang de cordó umbilical, des·prés de la signatura de l’acordamb el Govern català. Josep Ma·ria Pujal, doctorat en immunolo·gia, va destacar que és importantque hi hagi un volum de donantselevat ja que sempre poden apa·rèixer incompatibilitats. Pujal va remarcar que el cor·dó umbilical és un òrgan de re· Un moment de la conferència celebrada ahir.buig però que la seva sang ésbàsica per a la recerca i també volum d’òrgans que pot oferir el tives, malgrat que es tracta d’unper al tractament de malalts. Per Principat és baix, es tracta d’un tractament d’última instància iaquest motiu va indicar que una material molt valuós. que només pot allargar el tempsdonació pot salvar moltes vides. Tots dos van coincidir a indi· de vida del pacient. També en elEn el mateix sentit es va mostrar car que els tractaments amb cèl· cas d’infart els estudis són espe·Santiago Roura, expert en l’apli· lules mare encara estan en fase rançadors tot i que encara sóncació de cèl·lules mare en afec· experimental. En els camps on una promesa, va dir Roura, jatats per un infart de miocardi, està més avançada l’aplicació és que la millora dels pacients ésque va exposar que, tot i que el en les malalties neurodegenera· molt limitada. assemblea de l’associació de celíacsLa subvenció dels aliments, El capital.una de les prioritats de l’ACEA El resultat. m. s. c. anDorra la vella tralitzada, l’assoliment d’una Rodríguez. El vicepresident serà subvenció dels aliments per part Albert Pubill; el tresorer, SergioEn l’assemblea de l’Associació de la CASS i el control dels se· Romero, i la secretària, Mercède Celíacs (ACEA) celebrada gells distintius per als hotels. Riba. Mercè Requena en forma· CONFERÈNCIA “EXPECTATIVESahir es van fixar els principals A més, es treballaran protocols rà part com a vocal. DELS MERCATS DE RENDA VARIABLE”objectius per a aquest any. Se· amb els metges i s’organitzaran Pel que fa a la cuina centralit· a càrrec de Francisco García Paramés,gons va explicar la fins ara pre· cursos de cuina i nous projectes zada, el ministeri ha indicat com director general d’inversions de Bestinver.sidenta de l’entitat, Montserrat amb el col·lectiu de dietistes. a possible ubicació la de l’Esco·Viles, la tasca se centrarà en la Ahir també es va aprovar la la Andorrana de la Margineda.gestió i recerca d’una nova ubi· renovació de la junta, que pas· Aquest equipament s’hauria de En aquesta conferència s’analitzarà la situació financeracació per a la cuina escolar cen· sarà a ser presidida per Serafí compartir. actual i les expectatives dels mercats de renda variable. Considerat un dels millors gestors europeus de renda variable, l’estil de gestió de Francisco García Paramés infància es basa en l’aplicació estricta dels principis de l’escola sfga Nou diplomes de valor o value investing i és un ferm seguidor de la gestió de Warren Buffett. de guardes Dilluns 11 de març de 2013 - 19 h d’infants Edifici Crèdit Centre · 3a planta Av. Meritxell, 80 · Andorra la Vella Nou participants en la for· Confirmació d’assistència 88 99 88 mació de guardes d’infants a domicili van rebre ahir el di· ploma en un acte on va pren· dre part la ministra de Salut i Benestar, Cristina Rodríguez. Aquest any, com a novetat, s’ha complementat la formació amb el mòdul d’al·lèrgies i in· toleràncies alimentàries.
 10. 10. 10 PUBLICITAT DIVENDRES, 8 DE MARÇ DEL 2013 UFET LLIURE B IA A DI CAD 1ÒS50 € , U: I1CL ÒS)) PRE N CL N (IGI I (IGI SES ES ES INCLOS S INCLO BEGUD E BEGUD IT T OBER T A LA NI S T A LA N ES OBER RE R , DIVEND DIVEND DIJOUS , DIJOUS TE TE I DISSAB I DISSA B Obert a la nit dijous divendres i dissabte Tast i aperitiu ESP ECIAL RSARIS gratis ANIVE PS I GRU PREU: 12,5)0 € ÒS LÒ (IGI INC LÒS TOT INC Ctra. Os de Civís · AD600 · Aixovall · Principat d’Andorra · Tel.: +376 816 256 / 359 817
 11. 11. DivenDres, 8 De març Del 2013 andorra AF_OPI Illa Carlemany Bondia 99x340 mm Forfet.pdf 1 11 27/02/13 16:17 divulgacióActivitats per explicar la utilitat Vols esquiar de franc?de les mates en tots els àmbitsEl primer acte programat és una exhibició de ‘snowkite’ al port d’Envalira DIT i forFET tati masià m. s. c. escalDes-engorDanyEl Principat s’afegirà a l’Any in-ternacional de les matemàtiquespel planeta Terra amb diferentsactes que es duran a terme alllarg d’aquest any. L’objectiu ésdifondre la importància i el ca-ràcter transversal que tenen. Enaquest sentit, el secretari generalde la Comissió Nacional Andor-rana per a la Unesco (CNAU) vadestacar la utilitat de les mate-màtiques per prevenir inundaci-ons o tsunamis, el canvi climàtico la gestió dels recursos naturals,per exemple. Un fet que, tot i que les activitats de l’any de les matemàtiques es van presentar ahir.és de sentit comú, sovint s’oblidaen benefici dels rendiments eco- gonistes. Tot seguit hi haurà una Raquel Vallés, coordinadoranòmics immediats, va remarcar. xerrada sobre les coordenades de l’Olimpíada matemàtica na- Així, la celebració de l’any GPS i vectors a càrrec de Sílvia cional espanyola, va explicar quede les matemàtiques arrencarà de Cambra. la primera serà una prova d’ori-demà i diumenge amb una exhi- Les activitats de l’any de les entació a la Rabassa. També s’hibició de snowkite al port d’Envali- matemàtiques es completaran han inclòs les xerrades de divul-ra (11 h), que consisteix en el vol amb altres projectes relacio- gació científica Pensa en ciència, Cd’estels amb desplaçament sobre nats amb aquesta ciència que la Setmana de les matemàtiques i Mla neu amb esquís i planxes de se celebren de forma anual. Del el Ral·li de les matemàtiques. Ysurf. Des de l’Andorra Club de 23 al 27 de juny hi haurà la 24a La presidenta de Gamma,Vela, Rafa Fernández va indicar Olimpíada matemàtica nacional Sílvia de Cambra, va destacar CMque el vol dels estels és un reflex espanyola, un concurs de mate- la qualitat dels actes i l’objectiu MYviu dels vectors. A més, dissab- màtiques per a alumnes de segon d’acostar-se a aquesta ciència a CYte a la tarda hi haurà un concert d’ESO. Cada any, l’Olimpíada través del joc, però també desen- CMYde Less is More a Kilvil i a les nacional se celebra en una co- volupant la curiositat dels alum-nou del vespre, a AnyósPark, munitat autònoma diferent i en nes. Carlos Moreno, del Col·legi Kes projectarà el reportatge Polar aquesta ocasió tindrà lloc al Prin- dels Pirineus, també va remarcar Compra a ILLA CARLEMANY,Adventure, en què es mostra una cipat, portant uns 60 participats l’esforç perquè tothom tingui ac-travessa amb snowkite a Noruega d’arreu d’Espanya, que també cés a la cultura científica, ja que al RASCA i podràs guanyaramb la presència dels dos prota- gaudiran d’activitats lúdiques. Principat hi ha un buit. fins 200 forfets per esquiar a Grandvalira. Promoció vàlida de l’1 al 15 /03/2013 economia educació tati masià Cau un 12,9% la matriculació de vehicles al mes de febrer Redacció anDorra la vella Durant el mes de febrer es van matricular 148 vehicles, una xi- fra que suposa una disminució del -12,9% respecte del mes de febrer de l’any anterior. Segons Estadística, en l’acumulat dels Renovació de junta al Sindicat darrers dotze mesos, les matri- culacions de vehicles han estat de l’Ensenyament Públic 2.218, xifra que representa una variació negativa del -12,7% El Sindicat de l’Ensenyament Públic va celebrar ahir l’assem- respecte del mateix període de blea general extraordinària, que va servir per escollir una l’any anterior. La matricula- nova junta, encapçalada per Eva Choy, i per tractar diferents ció de turismes ha davallat un qüestions, entre les quals que el pla estratègic de renovació i -21,6%, mentre que la de mo- millora del sistema educatiu andorrà (Permsea) s’hagi ajornat tocicletes i ciclomotors ha aug- a primera ensenyança i les negociacions per a la jubilació. mentat un 33,3% i la de camions Segueix-nos al i i camionetes, un 8,3%.
 12. 12. 12 DivenDres, 8 De març Del 2013 televisió pública educació psc-uaOrdeig vol que Mas intervingui El període de preinscripció Recuperar l’esperit deper evitar el tancament de TV3 escolar arrenca dilluns que ve la Llei d’alta muntanyaEl portaveu de Progrés envia una carta al president de la Generalitat Redacció Redacció progrés la seu D’urgell la seu D’urgell Redacció la seu D’urgell res de la plataforma www.chan- ge.org per aturar el tancament i a Dilluns vinent arrenca el pe- Els regidors del PSC i d’Uni-El portaveu del PSC-Progrés a prendre part en la reivindicació. ríode de preinscripció per tat d’Aran (UA) al Pirineul’Ajuntament de la Seu d’Urgell, D’altra banda, dilluns vinent, al curs escolar 2013-2014, consideren que les comarquesÒscar Ordeig, ha enviat una car- durant el plenari de l’Ajunta- que s’allargarà fins al 22 de pirinenques haurien de “re-ta al president de la Generalitat, ment de la Seu, se sotmetrà a març, segons va recordar cuperar l’esperit unitari” queArtur Mas, per demanar que votació una moció presentada ahir l’Ajuntament de la Seu va permetre l’aprovació de laintercedeixi i eviti la supressió pels grups del PSC-Progrés i Ini- d’Urgell. Durant aquest ter- Llei d’alta muntanya el 1983dels serveis territorials de TV3 ciativa per Catalunya Verds per mini s’hauran de presentar al Parlament de Catalunya.a les comarques del Pirineu, se- defensar el manteniment de les les sol·licituds d’admissió Tot coincidint amb el fet quegons va informar ahir la forma- corresponsalies al Pirineu. d’alumnes per poder cursar demà es compliran 30 anys deció. En l’escrit, dirigit a la presi- Precisament, l’Ajuntament de segon cicle d’educació infan- l’aprovació del text, les agru-dència, es demana textualment Montferrer i Castellbò va apro- til, primària i ESO als centres pacions socialistes locals vanque “intervingui i aturi aquesta var en el ple de dimecres una docents sufragats amb fons fer públic un comunicat on re-injustícia per al territori”. Tam- moció en defensa de la cobertu- públics (escoles pública i ivindiquen “la plena vigènciabé s’afirma que “es poden trobar ra informativa de TV3 al Pirineu concertada). d’un marc legislatiu específic,alternatives que no suposin un Òscar Ordeig. i pel manteniment de la corres- Per formalitzar la pre- tant a Catalunya com per alperjudici com aquest”. ponsalia de la televisió pública. inscripció, s’ha d’omplir la conjunt de l’Estat, per abordar Ordeig, que considera que tervenció dels màxims respon- El de Montferrer esdevé així sol·licitud que es facilita de les dificultats que viuen els“pensar que l’estalvi de diners sables polítics del país. el primer municipi de l’Alt Ur- manera gratuïta en qualse- ciutadans del Pirineu i Aran”.de TV3 pot venir per eliminar A la carta enviada es convida gell que aprova un text en aquest vol centre docent de la Seu: Entre d’altres, PSC i UAla poca infraestructura del Piri- el president a parlar amb les ins- sentit, just una setmana després les escoles Pau Claris, Albert proposen “mesures de discri-neu és absurd, ja que no es pot titucions, entitats i ciutadans del que es fes públic que la Corpo- Vives, La Valira i Castell- minació positiva per a l’agri-retallar d’on no n’hi ha”. També Pirineu per conèixer de primera ració Catalana de Mitjans Audi- Ciutat, així com el Col·legi La cultura de muntanya i totescomenta que aquesta decisió mà els efectes d’aquesta decisió i ovisuals (CCMA) rescindirà el Salle i l’Institut Joan Brudieu, les activitats que ajuden aafecta el conjunt de Catalunya i el malestar que està provocant. contracte amb els professionals o a l’Oficina Municipal d’Es- gestionar el territori, tot realit-que contradiu la finalitat d’una També es convida totes les que cobrien les informacions del colarització (OME), ubicada zant un bé per al conjunt de latelevisió pública nacional, justi- persones que ho desitgin a parti- Pirineu i també de la Catalunya a les mateixes dependències societat”, així com replantejarficant, d’aquesta manera, la in- cipar en la recollida de signatu- Nord i les Terres de l’Ebre. de l’Ajuntament. els plans comarcals. cOntraban cineclubLa guàrdia civil comissa tabac Nit de curtmetratges alper valor de 15.000 euros Telecentre de l’Alt Urgell Redacció guàrDia civil la seu D’urgell pinyata, guanyador en el cer- Redacció la seu D’urgell cipal de les Valls de Valira. Els tamen internacional de curt- agents van observar una furgo- El Cineclub de la Seu d’Urgell metratges de la Cerdanya, iLa guàrdia civil va decomissar neta Ford Transit sospitosa que ha preparat per avui una nit de Taxi, guanyador en el Festivalentre dimecres i dijous tabac circulava en direcció a la Seu curtmetratges al Telecentre de audiovisual de joves creadorsde contraban valorat en més de d’Urgell. La posterior inspec- l’Alt Urgell en què es projecta- dels Pirineus Ull Nu. Per aca-15.000 euros, segons va informar ció va permetre localitzar 1.773 ran els millors curtmetratges bar es projectarà la produccióahir la comandància de Lleida. paquets de tabac de contraban, catalans del 2011 i tres curts del Picurt Contres?. El primer decomís va tenir amagats en un doble fons prac- més fets al territori. Posteriorment tindrà lloclloc dimecres a les 19.30, a la du- ticat als panells laterals de la La sessió arrencarà a les una sessió de cinefòrum queana de la Farga de Moles, quan part del tabac comissat. zona de càrrega del vehicle. La deu de la nit amb la projecció tractarà sobre els festivalsels agents estaven inspeccionant mercaderia està valorada en del curt guanyador del festival de curtmetratges al Pirineu.un Seat Ibiza amb matrícula es- ductor va ser identificat com a 7.391 euros. El conductor va ser Gaudí 2011, Ahora no puedo, Comptarà amb les intervenci-panyola que circulava pel carril J. A. F., de 49 anys i veí de Coll identificat com a J. A. R., de 44 de Roser Aguilar, així com els ons d’Albert Galindo i Montseverd. La guàrdia civil va loca- de Nargó. anys i veí de Barcelona. tres finalistes: El barco pirata, de Guiu (Picurt); Hèctor Mas (Ulllitzar 52.750 grams de picadura La segona intervenció va te- Segons va destacar el cos de Fernando Trullols; El somriure Nu) i Jordi Forcada (Cerdanyade tabac de diverses marques nir lloc ahir a les cinc de la ma- seguretat, aquests decomisos es amagat, de Ventura Durall, i Film Comission), moderats ivalorat en 7.859 euros amagats tinada al quilòmetre 1,100 de van efectuar amb l’ajuda del gos Odysseus’ Gambit, d’Àlex Lora. presentats per Jesús Galindoals laterals del vehicle. El con- la nacional 145, al terme muni- ensinistrat Razzi. Després es projectarà La (Cineclub de la Seu d’Urgell).
 13. 13. DivenDres, 8 De març Del 2013 publicitat 13 Marquet Gourmeterie Pl. Coprínceps, 3 AD700 Escaldes Andorra Tel.: + 376 82 07 22 Fax: + 376 86 06 94 UIT ’ÀNEC SEMICFOIE GRAS D AMB DE LA CASA DE CEBES CONFITURA Restaur ant I 19,50 € + IG Innovacite, i ó Bon produc Satis facció Menús fets a mida des de 15 € Xef: Hector Ortega Carrer de la Unió, n. 11b, AD700 Escaldes-Engordany Telèfon: 818 608

×