Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MÚsica Popular Urbana: anys 70, Reggae i Punk

427 views

Published on

La música popular urbana durant els anys 70: el Reggae i el Punk

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

MÚsica Popular Urbana: anys 70, Reggae i Punk

  1. 1. ELS ANYS 70 MÚSICA POPULAR URBANA
  2. 2. REGGAE Jamaica, finals dels 60-principis dels 70. S’origina com a desenvolupament del ROCKSTEADY i del SKA. Vinculat a la secta dels RASTAFARIANS. Temàtica mística i política de les lletres. Imatge característica: rastes, bandera jamaicana, marihuana.
  3. 3. REGGAE BOB MARLEY
  4. 4. PUNK Consideren la creativitat i l’expressivitat del rock anquilosada i grandiloqüent Lema: NO FUTURE Primer festival punk: 1976, Londres: 100 Club Pessimisme, nihilisme, anarquisme Reivindicació de l’agressivitat i del “feisme” Esperit lúdic del rock i actitud nihilista Segells independents Ball POGO (Sid Vicious)
  5. 5. PUNK
  6. 6. PUNK

×