Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pregatire

315 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pregatire

 1. 1. PREZENTAREA ELEMENTELOR PEDAGOGIE A STAGIULUI: DE informatii despre organizatia de primire aspecte specifice de comunicare elemente de cultură organizatională recomandări referitoare la desfasurare a activitatii practice modalitatea de
 2. 2. PREZENTAREA GENERALĂ A PROGRAMULUI LEONARDO DA VINCI Mobilităţi Parteneriate Transfer de inovaţie Vizite pregătitoare
 3. 3. PREZENTAREA GENERALĂ A PROGRAMULUI LEONARDO DA VINCI
 4. 4. PREZENTAREA GENERALĂ A PROGRAMULUI LEONARDO DA VINCI Un proiect privind mobilitatea profesioniştilor în educaţie şi formare profesională se concentrează pe transferul, îmbunătăţirea şi actualizarea competenţelor şi/sau a metodelor şi a practicilor inovatoare din domeniul formării profesionale. Persoane responsabile cu formarea profesională şi/sau cu resursele umane (Vocational Educational Training Professionals) Durata mobilitatii: 1 - 6 saptamani
 5. 5. PREZENTAREA PROIECTULUI LdV Tema: Integrarea copiilor/elevilor cu CES Scopul: Promovarea calitatii in invatamantul special si special integrat prin dezvoltarea competentelor relevante, specifice domeniului vizat, la nivelul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a celor 19 unitati de invatamant special subordonate, pentru integrarea scolara si profesionala eficienta a elevilor/ tinerilor cu CES.
 6. 6. PREZENTAREA PROIECTULUI LdV Obiectivele: Dezvoltarea competentei pentru cele 25 de persoane din grupul tinta privind planificarea şi proiectarea diferentiata si personalizata a activităţilor de învăţarerecuperare-compensare, in functie de particularitatile psihoindividuale, nevoile si potentialul fiecarui elev; Abilitarea grupului tinta de a dezvolta si adapta noi strategii, metode alternative, procedee si mijloace specifice, dispozitive, tehnologii in domeniul educatiei speciale si special integrate; Optimizarea instrumentelor de lucru specifice interventiei educational-terapeutice pentru elevii cu CES.
 7. 7. PREZENTAREA PROIECTULUI LdV Finantare, destinatia cheltuielilor: Capitole bugetare:  transport  subzistență  pregătire  administrare și monitorizare Valorificarea rezultatelor:  Desfăşurarea unor sesiuni de formare în domeniul proiectului cu alte cadre didactice din municipiul Bucureşti care activează în educaţia specială  Integrarea strategiilor si metodelor de interventie explorate in cadrul organizatiilor gazda in programele de interventie elaborate la nivelul şcolii  Realizarea unui Ghid metodic, în care vor fi cuprinse instrumentele şi materiale didactice elaborate şi exemplele de bună practică întâlnite la organizaţiile vizitate
 8. 8. PREZENTAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE A PROIECTULUI (ÎNCHEIAT ÎNTRE AN SI BENEFICIAR)
 9. 9. PREZENTAREA CONTRACTULUI DE MOBILITATE
 10. 10. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE VA FACE EVALUAREA, VALIDAREA ŞI CERTIFICAREA COMPETENŢELOR DOBÂNDITE ÎN URMA MOBILITĂŢII Strategia de evaluare cuprinde o evaluare iniţială a candidatilor, realizata in momentul selectiei: test de limba engleza pentru evaluarea cunostintelor uzuale de comunicare, utilizarea terminologiei de specialitate; analiza CV-ului, a documentelor ce compun dosarul de candidatura si interviu pentru evaluarea performantelor profesionale si verificarea apartenentei la grupul tinta. Pe parcursul derularii proiectului vor exista etape de evaluare intermediare in vederea identificarii nivelului de realizare in bune conditii a diferitelor etape ale proiectului si pentru remedierea eventualelor abateri de la activitatile propuse.
 11. 11. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE VA FACE EVALUAREA, VALIDAREA ŞI CERTIFICAREA COMPETENŢELOR DOBÂNDITE ÎN URMA MOBILITĂŢII Evaluarea finala se va realiza de catre o echipa formata din reprezentantii organizatiei de primire si ai institutiilor in care s-a desfasurat mobilitatea. Experienta profesionala si competentele dezvoltate de catre participanti vor fi recunoscute prin Certificatul de Mobilitate EUROPASS.
 12. 12. PREZENTAREA MODULUI DE COMPLETARE A RAPOARTELOR INDIVIDUALE SI TRANSMITEREA ACESTORA CATRE PLATFORMA MOBILITY TOOL

×