Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Владичин Хан

111 views

Published on

Презентација Влад.Хана у оквиру семинара

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Владичин Хан

  1. 1. Владичин ХанВладичин Хан Који волимКоји волим
  2. 2. Историја • Први пут се помиње пре око 120 година. • Реч је, иначе, о Грку Стефаносу Стефанопулусу који је, бежећи од Турака, овде нашао уточиште, саградивши хан за прихват каравана. • Стефан је касније хан продао скопском митрополиту Пајсију, по чијој је црквеној титули (владика), хан добио име - Владичин Хан.
  3. 3. ГеографијаГеографија  ООпштина на југу Србије, простире се напштина на југу Србије, простире се на јужном излазу из Грделичке клисуре, најужном излазу из Грделичке клисуре, на северним обронцима Врањске котлине, асеверним обронцима Врањске котлине, а на ушћу Врле и Калиманке у Јужну Моравна ушћу Врле и Калиманке у Јужну Морав  ПрипадаПрипада ПчињскомПчињском округуокругу чије јечије је седиште уседиште у ВрањуВрању. Административно је. Административно је подељена на 51 месну заједницу.подељена на 51 месну заједницу.  Западно од Хана уздижу се обронциЗападно од Хана уздижу се обронци падине планинепадине планине КукавицаКукавица, чији су, чији су највиши врхови Влајна (1.442), Боровикнајвиши врхови Влајна (1.442), Боровик (1.244), Спасова чука (1.162) и Миљков(1.244), Спасова чука (1.162) и Миљков врх (1.025). Највећа река јеврх (1.025). Највећа река је ЈужнаЈужна МораваМорава , у коју се уливају Врла, Топило, Дулан и, у коју се уливају Врла, Топило, Дулан и КалиманкаКалиманка..  Општинско седиште Владичин Хан имаОпштинско седиште Владичин Хан има око 11 хиљада становника и лежи наоко 11 хиљада становника и лежи на надморској висини од 328 метара.надморској висини од 328 метара.
  4. 4. ЉудиЉуди  РадославРадослав ЗлатановићЗлатановић,, песникпесник и преводилац си преводилац с енглеског језика, уредник у Издавачкој кући "енглеског језика, уредник у Издавачкој кући " ЈединствоЈединство" у" у ПриштиниПриштини, живи у Полому, селу, живи у Полому, селу надомак Владичиног Хана, иначе је до 1999. годиненадомак Владичиног Хана, иначе је до 1999. године живео на Косову и Метохији.живео на Косову и Метохији.  Зоран M. Мандић песник, есејиста и књижевниЗоран M. Мандић песник, есејиста и књижевни критичар рођен је 1950. године у Владичином Хану,критичар рођен је 1950. године у Владичином Хану, Живи и ради у Апатину и Сомбору. Аутор јеЖиви и ради у Апатину и Сомбору. Аутор је двадесетак књига поезије. Заступљен је у великиомдвадесетак књига поезије. Заступљен је у великиом броју антологија и прегледа српске поезије у земљиброју антологија и прегледа српске поезије у земљи и иностранству.и иностранству.
  5. 5. ОбичајиОбичаји  Grad se brzo razvijao aGrad se brzo razvijao a ukrštanje mnogobrojnih putevaukrštanje mnogobrojnih puteva i prevelika imigracijai prevelika imigracija stanovništva ka njemu, uticalistanovništva ka njemu, uticali su na mešanje najrazličitijihsu na mešanje najrazličitijih običaja i navika stanovništva.običaja i navika stanovništva. Seoski običaji su seSeoski običaji su se upražnjavali skoro u svimupražnjavali skoro u svim prilikama: pri obradi zemlje, priprilikama: pri obradi zemlje, pri rađanju, ženidbi, na litijama, narađanju, ženidbi, na litijama, na krsnoj slavi, prilikom smrtnogkrsnoj slavi, prilikom smrtnog slučaja ili na nekom velikomslučaja ili na nekom velikom prazniku. Neki od tih običaja iprazniku. Neki od tih običaja i dan danas žive međudan danas žive među stanovništvom ove varošice.stanovništvom ove varošice.
  6. 6. ВолимВолим • Спортски центар са базеномСпортски центар са базеном • МостовеМостове • ПарковеПаркове
  7. 7. Не волимНе волим Лош животниЛош животни стандардстандард
  8. 8. И још

×