Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

02 Working

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

02 Working

 1. 1. След завършване на урока, ще можете да : <ul><li>Създавате нова презентация, като използвате шаблон за дизайн . </li></ul><ul><li>Въвеждате текст в панела Slide. </li></ul><ul><li>Създавате нов слайд . </li></ul><ul><li>Въвеждате текст в панела Outline. </li></ul><ul><li>Вмъквате слайдове от други презентации . </li></ul><ul><li> ( следва ) </li></ul>
 2. 2. След завършването на урока, ще можете да : <ul><li>Преподреждате слайдове в изглед Slide Sorter. </li></ul><ul><li>Създавате нова папка, за да съхраните презентация . </li></ul><ul><li>Показвате слайдове в изглед Slide Show. </li></ul><ul><li>Персонализирате PowerPoint. </li></ul>
 3. 3. Създаване на нова презентация чрез изпозване на шаблон за дизайн <ul><li>За да създадете нова презентация, като използвате шаблон за дизайн: </li></ul><ul><ul><li>В прозореца за задачи New Presentation щракнете върху From Design Template. </li></ul></ul><ul><ul><li>Щракнете върху шаблон на дизайн в прозореца за задачи Slide Design. </li></ul></ul>
 4. 4. Въвеждане на текст в панела Slide <ul><li>За да въведете текст в панела Slide : </li></ul><ul><ul><li>В панела Slide щракнете върху контейнера за данни Click to add title или върху Click to add subtitle . </li></ul></ul><ul><ul><li>Въведете текста . </li></ul></ul>
 5. 5. Създаване на нов слайд <ul><li>За да създадете нов слайд: </li></ul><ul><ul><li>От лентата с инструменти Formatting изберете бутона New Slide. </li></ul></ul><ul><ul><li>В прозореца за задачи Slide Layout изберете оформление на слайда . </li></ul></ul>
 6. 6. Въвеждане на текст от етикета Outline <ul><li>За да въведете текстов абзац от етикета Outline : </li></ul><ul><ul><li>Щракнете в празната област вдясно от заглавието на слайда в панела Outline. </li></ul></ul><ul><ul><li>Натиснете Enter и след това клавиша Tab. </li></ul></ul><ul><ul><li>Въведете вашия текст . </li></ul></ul>
 7. 7. Вмъкване на слайдове от други презентации <ul><li>За да вмъкнете слайд от други презентации: </li></ul><ul><ul><li>От менюто Insert изберете Slides from Files. </li></ul></ul><ul><ul><li>Щракнете върху Find Presentation , а след това - върху Browse. </li></ul></ul><ul><ul><li>В полето Look in се придвижете до презентацията, която искате да вмъкнете . </li></ul></ul><ul><ul><li>В списъка с имена на файлове щракнете върху презентацията, която искате да отворите, и изберете Open. </li></ul></ul><ul><ul><li> ( следва ) </li></ul></ul>
 8. 8. Вмъкване на слайдове от други презентации <ul><li>За да вмъкнете слайд от други презентации: ( продължение ) </li></ul><ul><ul><li>Щракнете върху Display, ако е необходимо . </li></ul></ul><ul><ul><li>Маркирайте слайдовете, които искате да вмъкнете . </li></ul></ul><ul><ul><li>Щракнете върху Insert. </li></ul></ul><ul><ul><li>Изберете Close. </li></ul></ul>
 9. 9. Пренареждане на слайдове в изглед Slide Sorter <ul><li>За да пренаредите слайдове в изглед Slide Sorter : </li></ul><ul><ul><li>Щракнете върху бутона Slide Sorter View. </li></ul></ul><ul><ul><li>Издърпайте слайда до новото му място . </li></ul></ul>
 10. 10. Създаване на папка за съхраняване на презентация <ul><li>За да създадете папка за съхраняване на презентация: </li></ul><ul><ul><li>От менюто File изберете Save As. </li></ul></ul><ul><ul><li>Щракнете върху бутона Create New Folder. </li></ul></ul><ul><ul><li>В диалоговия прозорец New Folder въведете името на папката и потвърдете с OK. </li></ul></ul><ul><ul><li>В полето File name въведете ново име, за да преименувате файла и щракнете върху бутона Save. </li></ul></ul>
 11. 11. Показване на слайдове в изглед Slide Show <ul><li>За да покажете слайдове в изглед Slide Show : </li></ul><ul><ul><li>Проверете дали слайд 1 се появява в панела Slide. </li></ul></ul><ul><ul><li>Натиснете бутона Slide Show. </li></ul></ul><ul><ul><li>Щракнете върху екрана, за да се придвижите към следващия слайд . </li></ul></ul><ul><ul><li>Щракнете върху слайда всеки път, когато искате да се придвижите напред в презентацията. </li></ul></ul>
 12. 12. Персонализиране на PowerPoint <ul><li>За да персонализирате PowerPoint : </li></ul><ul><ul><li>От менюто Tools изберете Options. </li></ul></ul><ul><ul><li>Щракнете върху етикет с опции . </li></ul></ul><ul><ul><li>Изберете опция, която искате да настроите . </li></ul></ul><ul><ul><li>Щракнете върху OK. </li></ul></ul>

×